Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Чи є альтернатива реєстру біометану?

Чи є альтернатива реєстру біометану?

Як організувати систему гарантій походження біометану в Україні, без якої неможливий експорт
П'ятниця, 7 червня 2024, 08:34
експерт з регулювання енергетики, старший викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Передбачений законодавчими змінами середини 2023 року реєстр біометану все ще не запрацював і, вірогідно, не запрацює до кінця 2024 року. Для цього є ряд фінансових та організаційних причин. 

Гарантії походження біометану є важливим інструментом як для внутрішнього ринку, так і для експорту. Для внутрішнього ринку створення інфраструктури гарантій походження є першим кроком для введення обов’язків щодо постачання/споживання біометану.

Це в свою чергу сприятиме внутрішньому виробництву біометану. Для експорту гарантії походження, які визнаються в інших країнах, можуть збільшувати вартість енергії, яка продається, та збільшити виручку експортерів. 

Потрібно чітко розуміти, що визнання гарантій походження української енергії в ЄС можливе лише за умови наявності відповідного міжнародного договору (як це прямо прописано в Директиві RED II/III). 

Реклама:

Проте навіть до укладення такого договору один елемент системи гарантій походження біометану – реєстр біометану – має важливе значення для виробників біометану. 

Йдеться про те, що з початком роботи Бази даних біопалив ЄС (Union Database, UDB) для експорту українського біометану необхідним є надання та підтвердження інформації про подачу газу в газові мережі та його відбір. 

Тобто український біометан може експортуватися навіть за відсутності визнання українських гарантій походження, проте лише за умови такої передачі даних (крім інших умов). 

Досвід ЄС

В ЄС системи гарантій походження є національними. Для транскордонного визнання гарантій походження використовуються спеціальні організації, однією з них є АІВ. При цьому карта учасників АІВ демонструє, що адміністраторами систем гарантій походження можуть бути не лише державні органи:

В країнах Балтії, а також Фінляндії, Норвегії та інших країнах гарантії походження біометану видаються операторами магістральних мереж. 

Досвід Естонії може бути корисним для вирішення проблем зі створення реєстру біометану в Україні.

Загалом питання гарантій походження біометану в Естонії регулюється Законом про організацію енергетичного сектору.

Естонський Elering AS (далі - Elering) є оператором магістральних мереж як газу, так і електроенергії.

Elering є учасником AIB та є адміністратором системи гарантій походження біометану та електричної енергії в Естонії. Elering веде реєстр біометану.

Одночасно з цим, Elering також є адміністратором центральних баз даних з інформацією на ринках електроенергії та газу – датахабів, що мають назву Andmeladu Data Hubs. Ці датахаби дають можливість споживачам енергії в Естонії, зокрема: 

бачити всі угоди, які стосуються їх точок споживання газу та електроенергії,

моніторити своє історичне споживання, 

давати згоду окремим постачальникам на доступ до своїх даних для формування індивідуальних пропозицій. 

Яким чином відбуваються операції стосовно біометану? 

По-перше, відбувається збір інформації про фактичний обсяг подачі біометану в мережу, ця інформація надається до та зберігається в датахабі Andmeladu Gas Data Hub, адміністратором якого є Elering:

По-друге, виробник біометану подає Elering як адміністратору реєстру біометану підтвердження того, що біометан відповідає критеріям сталості (таким підтвердженням є так званий сертифікат сталості). 

По-третє, використовуючи інформацію про фактичний обсяг подачі газу в мережі з датахабу, а також сертифікат сталості, наданий виробником біометану, Elering як адміністратор системи гарантій походження біометану видає виробнику гарантії походження на кожну 1 МВт*год виробленого та поданого в мережу біометану. Далі відбуваються процеси скасування гарантій походження у зв’язку зі споживанням тощо.

Таким чином, унормовується взаємодія, по-перше, між гарантіями походження та сертифікатами сталості, а, по-друге, між реєстром біометану та датахабом. 

Передбачається, що інформація з реєстру біометану буде передаватися до UDB, тобто знову ж таки відповідальним за це буде Elering. 

Які проблеми допомагає вирішити система, що діє в Естонії?

По-перше, всі інформаційні потоки сконцентровані в одній організації – операторі магістральних мереж газу та електроенергії (він же є адміністратором датахабів, а також адміністратором системи гарантій походження). 

Це зменшує витрати на розробку програмного забезпечення, потреби в навчанні персоналу, ризики, пов’язані з рухом інформації між організаціями тощо.

По-друге, Elering як оператор магістральних мереж газу та електроенергії має чіткі джерела інформації, на основі яких він видає гарантії походження: це, з одного боку, дані комерційного обліку, що зберігаються в датахабі, а з іншого – підтвердження виконання вимог щодо сталості, тобто сертифікат сталості. 

Таким чином, оператор мереж не повинен підтверджувати або додатково перевіряти "зелені" якості біометану, що є функцією відповідних органів сертифікації, які проводять необхідні аудити тощо та контролюються з боку Європейської Комісії (якщо йдеться про добровільні схеми сертифікації). 

По-третє, Elering не є державним органом, а є суб’єктом господарювання, який знаходиться під регуляторним контролем як регулятора енергетики, так і – у відношенні до гарантій походження – конкуренційного органу Естонії. 

Відповідно, учасники ринку мають можливість за необхідності звертатися до цих органів для вирішення суперечок, що виникають. 

Український контекст

В Україні з 2022 року на ринку електричної енергії повноцінно функціонує центральна інформаційно-комунікаційна платформа DataHub (Датахаб), адміністратором якої є окремий підрозділ "Укренерго" (адміністратор комерційного обліку). 

Змінами до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" від середини 2021 року на ринку природного газу передбачене створення інформаційної бази даних споживання природного газу, що мав би бути аналогом датахабу на ринку електричної енергії (проте наразі його функціонал законодавчо обмежений споживанням та не покриває видобуток/виробництво газу, на відміну від датахабу "Укренерго", що включає інформацію про обсяги генерації). 

Держателя та адміністатора бази даних на ринку природного газу має визначити КМУ. При цьому на рівні оператора ГТС України (ТОВ "Оператор ГТС України") існує інформаційна платформа, до якої надходить інформація про споживання газу; проте ця платформа не має всього обсягу інформації, а також функціональності, якою володіє датахаб Укренерго та його аналоги в державах-членах ЄС.

Реєстр біометану передбачений змінами до Закону України "Про альтернативні види палива", а відповідальність за його створення та ведення покладена на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива. 

Цим органом є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Станом на квітень 2024 року реєстр не створений, а ДАЕЕ продовжує переговори з партнерами щодо цього. 

При цьому, за словами голови ДАЕЕ: "Перехідний етап експорту біометану буде відбуватися відповідно до даних Оператора ГТС та документів, що підтверджують критерії сталості".

Яким може бути альтернативний шлях створення реєстру біометану? 

Реєстр біометану ведеться тією самою організацією, що є адміністратором датахабу для ринку природного газу. Цей датахаб може бути створений або окремо, або на існуючій основі датахабу "Укренерго". 

Якщо датахаб буде створений на базі датахабу "Укренерго", то на це потенційно може піти менше грошей та часу. До єдиного датахабу також може бути передана функція щодо видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії (так само як в Естонії), що зараз виконується НКРЕКП. 

Якщо датахаб для ринку природного газу створюється окремо від датахабу "Укренерго", то відповідну функцію оптимально покласти на оператора ГТС, зважаючи на те, що він вже зараз отримує принаймні деякі дані комерційного обліку, а також відповідає за зведення балансу газу по країні. 

До реєстру біометану включається інформація про обсяги поданого та спожитого газу та біометану на основі даних комерційного обліку (що частково вже зараз є в розпорядженні оператора ГТС України) та сертифікатів сталості (які вже зараз мають виробники біометану). 

Реєстр біометану, що створений на базі "Укренерго" або оператора ГТС, синхронізується з UDB. До того, як реєстр біометану буде створений, та сама організація буде інтегруватися з UDB та передавати відповідні дані (про це вже говорять зараз, як вказано вище). 

Таким чином, на рівні державних органів можна додатково не створювати інформаційні системи, функції яких можна оптимізувати на рівні енергетичних компаній. Гроші можна витратити на те, щоб покращити ІТ-систему оператора ГТС, а саме: трансформувати інформаційну платформу в повноцінний датахаб. 

Варто зазначити, що датахаб є лише похідним інструментом, який служить для виконання функцій адміністратора комерційного обліку. Якщо на ринку електричної енергії функції цього адміністратора виконує окремий підрозділ "Укренерго", то на ринку газу така єдина важлива функція відсутня: інформація про обсяги подачі та відбору з мереж генерується операторами відповідних мереж і ці процеси не підлягають додатковому нагляду за їх коректністю (як це робить адміністратор комерційного обліку електроенергії). 

Якщо з боку України до UDB дані буде подавати один суб’єкт (що виправдано принаймні воєнним станом), то цей суб’єкт повинен підтвердити відповідні дані, а отже виконуватиме функції адміністратора комерційного обліку газу. 

На мою думку, оператор ГТС повинен бути наділений відповідними повноваженнями за аналогією з ринку електроенергії, додатково до підтримки з розробкою ІТ-системи для Датахабу (у співпраці з "Укренерго"). 

У цьому альтернативному варіанті НКРЕКП матиме компетенцію щодо контролю над задіяними компаніями як своїми ліцензіатами, які, крім того, повинні відповідати жорстким вимогам щодо відокремлення та незалежності (так звані вимоги анбандлінгу).

Треба визнати, що для реалізації цього альтернативного шляху необхідним є внесення змін в закони, проте за умови внесення відповідних змін можна очікувати, що подальші процеси створення необхідної інфраструктури для біометану прискоряться в рази.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: