Фінансові директори прагнуть відповідальності, а не додаткових правил

Середа, 27 жовтня 2010 —
Масштабне дослідження, проведене спільно АССА (Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів) та міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією «Делойт» свідчить, що фінансові директори потребують більшої гнучкості в описовій частині фінансової звітності.
На думку переважної більшості опитаних ускладнення правил і стандартів може призвести до значного зменшення користі описових звітів. За результатами даного дослідження фахівці АССА та компанії «Делойт» підготували доповідь «Гра по нотам – ще не мелодія». У доповіді представлені точки зору близько 230 фінансових директорів публічних компаній з дев’яти країн щодо сучасних викликів і майбутнього вигляду описової частини фінансової звітності (narrative reports) в складі річних звітів компаній.

Дослідження засвідчило, що суперечливі вимоги з боку акціонерів та регуляторних органів призводять до того, що готуються надто складні звіти, орієнтовані насамперед на дотримання нормативно-правових вимог.

Професор Ізобел Шарп, партнер з аудиту компанії «Делойт», пояснює: «Компанії намагаються задовольняти двох хазяїв одночасно. З одного боку, вони прагнуть інформувати акціонерів про стан справ на підприємстві, з іншого мають дотримуватися усіх правил щодо розкриття інформації. Досягнути стислості та обох цілей в звіті дуже складно».

Хелен Бренд, виконавчий директор АССА, зазначає: «Навіть до початку світової фінансової кризи ставилися питання щодо обґрунтованості існуючої звітності корпорацій. Наше дослідження доводить, що постійне збільшення та ускладнення нормативно-правових вимог затьмарює показники діяльності компаній значною кількістю деталей».

Дослідження виявило, що:

• дотримання законодавчих і нормативних вимог стало визначальним фактором (для 83% опитаних) під час підготовки описової частини звітів; потреби акціонерів дещо поступились (82%).
• 71% респондентів вважають, що головними викликами з якими зіштовхуються фахівці, які готують звіти, є кількість вимог, а також кошти і час, витрачені на їх підготовку.
• Більшість опитаних вважає, що п’ять найбільш важливих розкриттів інформації є: пояснення фінансових результатів діяльності і фінансового стану (відзначили 87%); виявлення найважливіших ризиків та управління ними (67%); стислий виклад планів і перспектив компанії (64%); опис моделі діяльності підприємства (60%); опис основних показників фінансово-господарської діяльності (58%).
• 78% з тих, хто займається підготовкою звітів, вважає, що світова фінансова криза значно підвищила інтерес до обговорення ризиків і управління ними.
• Стосовно покращення майбутніх описових звітів: 65% осіб, що взяли участь в опитуванні, зазначають, що віддали б перевагу більшій свободі дій і меншій кількості нормативних вимог, 58% наголошують на необхідності включення до звітності висновку зовнішнього аудитора, 57% вважають, що більше уваги має приділятися прогнозам і 51% потребують рекомендацій Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). IASB планує видати рекомендації до складення описових звітів під назвою «Коментарі керівництва (менеджменту)» наприкінці жовтня 2010 року.

Професор Ізобел Шарп підсумовує : «Нам необхідно всебічно обміркувати майбутні тенденції щодо описової частини фінансової звітності. Чи покладатимемо ми більшу відповідальність на осіб, які готують звіти, чи відповідні органи видаватимуть додаткові правила, відповідно до яких готуватимуться звіти? Зменшення кількості наведених даних вимог може привести до більш якісної інформації».

Хелен Бренд додає: «Сьогодні звітність відповідає всім вимогам щодо надання даних, але чи є це насправді інформацією? Результати дослідження підказують, що ні. Особи, які готують звіти, потребують більше прав на власні рішення і менше нормативних вимог».
На думку Наталії Вовчук, голови представництва АССА в Україні, державах Прибалтики і Кавказу, це дослідження особливо актуальне для України, адже покращення якості описових звітів дасть можливість акціонерам та іншим користувачам корпоративної звітності бути краще поінформованими щодо показників та аспектів ризиків діяльності компаній. «Найкритичнішим є наявність та підготовка фахівців, які в принципі уміють готувати описові частини фінансових звітів», - зазначила Наталія Вовчук.

Коментарі осіб, що взяли участь в опитуванні:

США: Коментар Рона Діссінгера, фінансового директора компанії Kellogg Company.
Діссінгер вважає, що найважливішою інформацією для інвесторів в описовій частині щорічної звітності є опис результатів господарської діяльності Kellogg. «Їх цікавить стан справ у бізнесі»,- говорить Діссінгер. Вони можуть читати та інтерпретувати наші фінансові звіти. В описовій частині фінансової звітності вони потребують зрозумілої інформації про стан бізнесу та чинників його продуктивності».

Великобританія: Коментар Еріка Хатчінсона, члена АCCA, фінансового директора Spirent Communications plc. Ерік Хатчінсон, член АССА, також вважає, що пояснення бізнес-моделей компаній має бути зрозумілішим.

«Для користувачів найважливішим в описовій частині фінансової звітності є аналіз господарської діяльності, - зауважує він. – Вони хочуть знати, що робить компанія, як вона отримує прибуток і хто є її клієнтами; крім того, чи повернуться ці клієнти наступного року, купуватимуть вони більше чи менше? Вся складність мови, якою готується звітність та огляди діяльності, ускладнює сприйняття інформації. Я вважаю, що багатьом тим, хто «читає» бухгалтерію будь-якої компанії насправді дуже важко зрозуміти, чим насправді вона займається. Хоча б у щорічних звітах мені хотілося б бачити інформацію про те, чим займається компанія, подану легкою для сприйняття мовою, з чітким поясненням того, як вона генерує прибутки».

Незважаючи на те, що бізнес-моделі багатьох компаній досить складні, він стверджує, що загальне логічне обґрунтування існування компанії може бути викладене чітко і стисло: «Якщо ви не можете надати таку інформацію на одному боці аркуша паперу шрифтом досить великого розміру, значить відбувається щось не те».

Сінгапур: коментар Амос Нг, члена АССА, фінансового директора Straco Corporation
Амос Нг вважає, що нормативно-правові вимоги створені не всупереч потребам користувачів, а навпаки, для їх підтримки. «Такі речі як кодекси корпоративного управління і винагорода директорів є досить важливою інформацією, незалежно від того, чи є ви акціонером чи працівником. Зрештою, регуляторні органи існують для того, щоб служити потребам зацікавлених осіб, і це позиція від якої вони відштовхуються».

«Дотримання вимог законів і постанов, що застосовуються під час підготовки описової частини фінансової звітності, збільшує рівень надійності і довіри до ваших річних звітів. Якби все залежало виключно від тих, хто займається підготовкою звіту, то це призвело б до розмаїття стандартів».


Контактна інформація:

Руслана Пісоцька
PR-менеджер компанії «Делойт»
вул. Жилянська 48-50, 01033,Київ, Україна
тел: +38 (044) 490 9000, ext. 8426
факс: +38 (044) 490 9001
моб: +3 (8067) 4641101
rpisotska@deloitte.com.ua
www.deloitte.com.ua

Наталія Вовчук
Голова представництва АССА в Україні та країнах Прибалтики і Кавказу
вул. Червоноармійська, 9/2, офіс 77, 01004, Київ, Україна
тел./факс +38 044 498 34 50 (51)
nataliya.vovchuk@ua.accaglobal.com

Андрій Горбаль,
Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю і засобами масової інформації в Центральній та Східній Європі, АССА
тел./факс +38 044 498 34 50 (51)
+380 97 223 3204
+44 (0) 759 000 0803
andriy.gorbal@accaglobal.com

www.ukraine.accaglobal.com


Інформація для редакторів

1. Про дослідження
Звіт в форматі pdf знаходиться за адресою http://www.accaglobal.com/pubs/af/narrative/new/hitting_the_notes.pdf.

Звіт складено на основі телефонного опитування 231 фінансових директорів компаній, що знаходяться в Австралії, Китаї, Кенії, Малайзії, Сінгапурі, Швейцарії, ОАЕ, Великобританії і США. Більш детальніші інтерв’ю було проведено з 7 іншими фінансовими директорами таких компаній, як Kellogg Company (США), Centum Investments Company Ltd (Кенія), Dubai Insurance Company (ОАЕ), Exco Resources (Австралія), Straco Corporation (Сінгапур), Spirent Communications plc (Великобританія) і Time dotcom (Малайзія) і 3 представниками інвестиційних організацій (Рада інституційних інвесторів, США), Об’єднання страхувальників Великобританії, Національна асоціація пенсійних фондів (НАПФ, Великобританія). Опитування проведено в квітні-червні 2010.

2„Делойт”
Назва „Делойт” стосується „Делойт Туш Томацу”, об'єднання фірм (Swiss Verein), зареєстрованого у відповідності до швейцарського законодавства, кожної з фірм, які входять до його складу, кожна з яких є самостійною та незалежною юридичною особою. Докладний опис правової структури „Делойт Туш Томацу” та фірм, які входять до його складу, наведений в мережі Інтернет за адресою www.deloitte.com/about.
„Делойт” надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, управлінського й фінансового консультування державним та приватним компаніям, які працюють у різних галузях промисловості. „Делойт” — міжнародна мережа компаній, які використовують свої великі галузеві знання й багаторічний досвід практичної роботи при обслуговуванні клієнтів у будь-яких сферах діяльності в 140 країнах світу. 170 000 фахівців компанії „Делойт” в усьому світі віддані ідеям досягнення досконалості в наданні професійних послуг своїм клієнтам.
„Делойт”, Україна
ПрАТ „Делойт енд Туш ЮСК” є українською фірмою, яка входить до об'єднання „Делойт Туш Томацу” у СНД. Послуги надаються ПрАТ „Делойт енд Туш ЮСК” та його дочірніми підприємствами. ПрАТ „Делойт енд Туш ЮСК” є однією із провідних національних аудиторсько-консультаційних фірм, які надають послуги в галузі аудиту, оподаткування, управлінського й фінансового консультування. Фірма „Делойт” здобула репутацію найкращого роботодавця за реалізацію інноваційних програм у сфері розвитку кадрових ресурсів і докладає всі зусилля, щоб сприяти успіху своїх клієнтів та своїх працівників. Для одержання додаткової інформації відвідаєте сайт компанії в Інтернеті за адресою: www.deloitte.com.ua.

3. Про ACCA
ACCA – глобальна організація професійних бухгалтерів. Наша мета - допомогти зацікавленим особам здобути першокласну орієнтовану на бізнес кваліфікацію, допомагати реалізовувати можливості та прагнення людям, які будують перспективну кар’єру у галузі бухгалтерії, фінансів та менеджменту. Наша організація нараховує 404 000 студентів і 140 000 членів в 170 країнах світу.
1. АССА співпрацює з урядами, національними організаціями та агенціями з розвитку в країнах з ринковою економікою, що формується, пропагуючи професію бухгалтера вже більше 20 років, з метою створення цінностей для суспільства, бізнесу чи окремих осіб, яких вона обслуговує.
2. АССА вважає, що глобалізація бізнесу передбачає необхідність дотримання єдиних стандартів фінансової звітності. Ми надаємо перевагу Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), що засновані на ґрунтовних принципах.
3. Члени АССА цілком усвідомлюють ті актуальні проблеми, з якими стикаються підприємства малого бізнесу, оскільки 63 000 наших членів працюють на підприємствах малого та середнього бізнесу в усьому світі.
4. АССА відкрила своє регіональне представництво у Києві восени 2004 року. Київський офіс є головним контактом для всіх членів, кандидатів у члени, та студентів з України, Білорусі, країн Прибалтики і Кавказу. В цьому регіоні АССА є провідною міжнародною кваліфікацією фінансових фахівців, і об’єднує близько 4200 студентів та 530 членів. В Україні – 1700 студентів і 300 членів.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!