Україна на 10 місці за кількістю проектів прямих іноземних інвестицій у Центральній та Східній Європі у 2006-2010 роках

Середа, 22 червня 2011 —
Найбільший обсяг інвестицій спрямовано у фінансовий сектор країни.
Відповідно до проведеного «Ернст енд Янг» дев'ятого щорічного дослідження «Огляд інвестиційної привабливості країн Європи» (European Attractiveness Survey), у Центральній та Східній Європі* відбувається відновлення інвестиційної активності після глобальної фінансової кризи 2008–2009 років. Україна є претендентом на інвестиції у даному регіоні: з 2006 до 2010 року країна займала 10-е місце як за числом інвестиційних проектів (178), так і за кількістю створених робочих місць (7 487). Загалом у 22 країнах Центральної та Східної Європи в минулому році кількість проектів, фінансованих за рахунок ПІІ, збільшилася до 925 або на 22% (створено 65 372 робочих місця). Проте Україна не покращила своє становище з огляду на ПІІ у 2010 році: залучено 31 інвестиційний проект і створено 1150 робочих місць. Загальна вартість надходжень ПІІ в країну в 2010 році скоротилася на 9% до 4,15 млрд. дол. США. Лідерами ПІІ у Центральній та Східній Європі є Росія, Польща, Румунія, Угорщина і Чеська Республіка. Проте незважаючи на зростання привабливості країн Центральної та Східної Європи, такі як західноєвропейські держави, як Велика Британія, Франція і Німеччина, випереджають за кількістю інвестиційних проектів. У Центральній та Східній Європі домінують промислові інвестиційні проекти ПІІ. На автомобільну, машинобудівну та логістичну галузі разом припадало 26% проектів у даному регіоні в 2010 році. При цьому на сектори професійних послуг та програмного забезпечення в даному регіоні припало 12% усіх проектів ПІІ в минулому році. Сполучені Штати Америки, Німеччина та Велика Британія залишаються провідними джерелами ПІІ у Центральній та Східній Європі. На частку Індії та Китаю припадає лише 2% від загальної кількості отриманих проектів. Аналіз інвестиційного середовища в Україні Невизначеність України стосовно свого інвестиційного клімату обмежує ентузіазм інвесторів і підриває інвестиційний потенціал країни. Поєднання інфляції зі скороченням ВВП більш ніж на 15% в 2009 році викликало занепокоєння інвесторів із приводу ділових можливостей в країні. Ліквідність, хоч і покращується, втім також викликає занепокоєння, оскільки банки почали лише умовно відновлювати корпоративне кредитування, обмежуючи таким чином можливості інвесторів та їх місцевих партнерів започатковувати бізнес. Щодо бізнес-клімату – корупція, затримки на митниці та затримки в поверненні ПДВ набули ще більш загрозливих масштабів. За кількістю проектів ключовими інвесторами в Україну протягом останніх 5 років були США (12%), Німеччина (12%), Росія (10%) і Франція (8%). Найбільшими інвесторами за обсягом інвестицій в 2010 році були країни ЄС (54%) та Росія (15,6%). Проте минулого року вартість інвестицій із ЄС і Росії в абсолютному виразі скоротилася у порівнянні з 2009 роком. Олексій Кредісов, керуючий партнер «Ернст енд Янг» в Україні: «У Східній та Центральній Європі з минулого року спостерігається значний ріст інвестиційної активності – це третій за привабливістю регіон у світі з точки зору опитаних нами інвесторів. Для України, яка розпочала реформи, зараз слушний час суттєво покращити умови започаткування і ведення бізнесу, щоб привернути прямі іноземні інвестиції. Низка секторів економіки, як-от: виробництво, надання професійних послуг і аутсорсинг бізнес-процесів – мають великий потенціал для розвитку та можуть сприяти економічному зростанню». Сектори для інвестування в Україну За останні 5 років український фінансовий сектор України залучив найбільшу кількість інвестиційних проектів (13% від загального обсягу ПІІ в країну). Фактично Україна посідає третє місце як країна для ПІІ у фінансові послуги у Центральній та Східній Європі, після Росії та Польщі (які отримали 18% і 14% проектів відповідно). Логістика (10% від загальної кількості інвестиційних проектів в Україні) і виробництво продуктів харчування (9%) обіймають відповідно друге та третє місця за обсягами ПІІ. Однак Україна ще не розкрила свого справжнього потенціалу: у промисловому секторі кількість інвестицій зросла на 11,5% в 2010 році в порівнянні з 4,2%-м ростом ВВП, проте Україна залучає лише 3% промислових ПІІ в країнах Центральної та Східної Європи. Незважаючи на величезний потенціал зростання виробничого сектору (14,9% у 2010 році), кількість промислових проектів ПІІ залишається невеликою (8 проектів у 2010 році). Перспективними напрямками для інвестицій також є професійні послуги, аутсорсинг бізнес-процесів та сектор програмного забезпечення. Реформи і очікування в 2011 році Прогнози поліпшуються разом зі зростанням упевненості в перспективах європейської економіки. Опитування більше 800 керівників компаній із різних країн у рамках «Огляду інвестиційної привабливості країн Європи за 2011 рік» показало збільшення на 5% кількості компаній, що розглядають інвестиції в Європі, і скорочення на 6% числа тих, що не розглядають таку можливість. У 2011 році 33% компаній-лідерів світової економіки мають намір розширити обсяги своєї поточної діяльності або започаткувати нові напрямки бізнесу в «розширеній» Європі. У 2011 році в Україні прогнозується приріст прямих іноземних інвестицій на 40% (до 5,81 млрд. дол. США). Цей прогноз пов’язаний із реформами, що проводяться українською державою (спрощення податкового законодавства, приватизація енергетичного сектору і дерегуляція), та поступовим покращенням інвестиційного клімату. Можливості для ПІІ з’являться завдяки використанню потенціалу України у галузі виробництва, надання послуг та зростаючих можливостей у сфері аутсорсингу бізнес-процесів. Для залучення більшої кількості інвестицій Україну слід зосередити увагу на таких факторах: • Інфраструктура: розвиток інфраструктури і кластерів міжнародного рівня; • Стабільність і прозорість: поліпшення фіскальної стабільності, особливо в таких галузях, як інвестиції та захист майнових прав, розвиток фінансових ринків і дерегуляція бізнесу; зменшення корупції, бюрократії, строків митного оформлення і тиску з боку податкових та інших контролюючих органів; • Талант та інновації: розвиток інновацій та інвестиції в талант. * Центральна та Східна Європа представлена у дослідженні такими країнами: Україна, Польща, Росія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Чеська Республіка, Румунія, Словаччина, Болгарія, Туреччина, Сербія, Литва, Естонія, Латвія, Хорватія, Чорногорія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Албанія, Кіпр. Про дослідження Звіт про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну підготований компанією «Ернст енд Янг» на основі результатів «Огляду інвестиційної привабливості країн Європи за 2011 рік», даних «Моніторингу європейської інвестиційної привабливості» (European Investment Monitor) та оглядах ринку. «Огляд інвестиційної привабливості країн Європи за 2011 рік» ґрунтується на «двофокусній» методології, що відображає наступні аспекти: • Рівень привабливості країн «розширеної» Європи і її конкурентів з точки зору іноземних інвесторів. У поняття «привабливості» входить поєднання іміджу країни, довіри інвесторів і сприйняття даної країни чи регіону з точки зору можливостей та конкурентних переваг для ПІІ. Опитування проведене дослідницькою організацією Institute CSA у січні – лютому 2011 року у формі телефонних інтерв’ю з 812 керівниками міжнародних компаній. • «Реальний» показник привабливості країн «розширеної» Європи для іноземних інвесторів. Наша оцінка реальних обсягів ПІІ в Європі ґрунтується на «Моніторингу європейської інвестиційної привабливості» (European Investment Monitor). Ця унікальна база даних дозволяє відстежувати інвестиційні проекти, які сприяли створенню нових підприємств і робочих місць. Цей моніторинг не включає портфельні інвестиції та операції злиття і поглинання, тому він відображає лише реальні інвестиції у виробництво чи надання послуг з боку іноземних компаній у країнах Європи. Про компанію «Ернст енд Янг» «Ернст енд Янг» є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Колектив компанії нараховує 141 000 співробітників у різних країнах світу, яких об'єднують спільні цінності та високі стандарти якості послуг. Ми створюємо перспективи, розкриваючи потенціал наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому. В Україні компанія веде діяльність з 1991 року. Зараз в офісах «Ернст енд Янг» в Україні працюють понад 500 фахівців, що надають повний спектр послуг міжнародним і українським компаніям. Більш детальна інформація представлена на нашому сайті: www.ey.com/ua. Назва «Ернст енд Янг» відноситься до глобальної організації, що об'єднує компанії, які входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited - юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає жодних послуг клієнтам.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!