Де у світі найкращі пенсійні системи

Де у світі найкращі пенсійні системи

Один з найбільших викликів для політиків — яким повинен бути компроміс між платниками податків та пенсіонерами.
П'ятниця, 16 листопада 2018, 15:45
консультант проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

У жовтні 2018 року побачив світ десятий щорічний Глобальний пенсійний індекс.

Його автори — Австралійський центр фінансових досліджень, консалтингова компанія з людських ресурсів Mercer та уряд австралійського штату Вікторія.

Звіт показує, які країни найкраще і які найменше підготовлені до проблеми старіння населення.

Так, через падіння народжуваності, яке призвело до скорочення кількості дітей у майже половині країн світу, збільшення тривалості життя і зниження смертності старіння населення стає одним з найбільших викликів для урядів у всьому світі.

В Україні пенсіонерів більше, ніж їхніх онуків. За останні 60 років частка населення у віці 60 років і старше зросла більш ніж удвічі — з 10% за даними перепису 1959 року до 23% у 2018 році за даними Держстату.

Водночас частка населення до 19 років скоротилася з 34% до 20%. Медіанний вік населення країни за 60 років зріс у півтора рази: з 27,6 року до 40,8 року.

 

Точну чисельність населення України не знає ніхто, оскільки останній перепис проводився у 2001 році. Крім падіння народжуваності, "внесок" у депопуляцію зробили анексія Криму, війна на Донбасі і масштабна трудова міграція.

Демографія впливає на всі аспекти життя, тому політики намагаються збалансувати подвійну мету: як краще гарантувати фінансову безпеку людям похилого віку, щоб виплата гідних пенсій не була надто обтяжливою для працівників і не дестабілізувала національну пенсійну систему та бюджет.

Глобальний пенсійний індекс Мельбурн Мерсер оцінює пенсійні системи 34 країн. Він враховує понад 40 показників для з'ясування їхньої адекватності, стійкості та цілісності.Значення індексу являє собою суму балів від нуля до 100.

Переважна більшість цих країн, 22 з 34, входять до списку ОЕСР як найбільш розвинені економіки світу.У 2018 році індекс дає глибшу та багатшу інтерпретацію глобальних пенсійних систем, ніж досі.Такий підхід дозволяє порівнювати пенсійні системи з різною структурою окремих складових, що співіснують в різних політичних і соціально-економічних умовах.

Критерій адекватності має найбільшу вагу — 40% — при визначенні загального пенсійного індексу країни.На оцінку адекватності впливають розміри пенсійних виплат, роль державної та приватних пенсій в доходах пенсіонерів, охоплення населення приватними пенсійними заощадженнями, податкова підтримка, власність на житло, динаміка приватних пенсійних активів.

Критерій стійкості — 35% — передбачає показники, що впливають на довгострокову стійкість систем пенсійного забезпечення.

До них належать такі фактори: охоплення та економічна важливість приватних пенсійних систем, розмір внесків, демографія — тривалість життя на пенсії, економічна активність населення старших вікових груп — 55-64 роки, поточний рівень державного боргу та реальне економічне зростання.

Критерій цілісності — 25% — враховує складові пенсійної системи: регулювання та адміністрування, захист і спілкування з учасниками, операційні витрати на пенсійні послуги. Приватні пенсії є критично важливими і повинні бути обов'язковим компонентом багаторівневої і надійної пенсійної системи.

Автори звіту наголошують, що у світі не існує ідеальної пенсійної системи, яку можна було б застосувати універсально. Проте різні системи об'єднують спільні цілі, на які потрібно орієнтуватися для досягнення кращих результатів.

 

Перше місце у рейтингу посіли Нідерланди з оцінкою 80,3 бала, друге — Данія з оцінкою 80,2 бала. Лише ці країни одержали від розробників індексу найвищий рейтинг "А" за "першокласну і надійну систему пенсійного забезпечення, яка забезпечує гідні виплати, є фінансово стійкою і має високий рівень цілісності".

Варто зазначити, що ці країни мають сильні економіки і посідають передові позиції у багатьох інших глобальних рейтингах та індексах: людського розвитку, щастя, легкості ведення бізнесу, економічної свободи, сприйняття корупції.

За даними МВФ, у Нідерландах ВВП на душу населення у поточних цінах становить 56,6 тис дол за паритетом купівельної спроможності, у Данії — 51,8 тис дол (в Україні — 9,2 тис дол). Їхній сукупний державний борг є цілком безпечним і дорівнює відповідно 53% і 35% ВВП (в Україні — 71% ВВП).

Пенсійний вік в обох країнах є однаковим для чоловіків і жінок: 66 років в Нідерландах і 65 років — у Данії.

Данія посідає перше місце у світі за показником вартості приватних пенсійних активів (722 млрд дол) у відсотках до ВВП — 208% у 2017 році. Нідерланди — на другому місці: 184% ВВП (1,628 трлн дол). Приватними пенсійними планами в Нідерландах охоплено близько 94% найманих працівників, у Данії — 90%.

В Україні недержавні пенсійні фонди мають активи 97 млн дол або 0,1% ВВП й охоплюють лише 5% зайнятих. З них майже 40% є учасниками одного професійного недержавного пенсійного фонду "Магістраль" працівників "Укрзалізниці", які в середньому накопичили по 115 грн.

За даними ОЕСР, середній чистий коефіцієнт заміщення пенсії у Нідерландах становить 100,6% середнього передпенсійного заробітку, у Данії — 80,2%, в Україні — 40% української середньої зарплати після сплати податків.

 

Рейтинг В+, 75-80 балів, не одержала жодна країна. Наступними з рейтингом В розмістилися одинадцять країніз загальними оцінками пенсійних систем в межах 65-75 балів.Далі йдуть чотири країни з рейтингами С+ та одинадцять країн, що мають рейтинг С. Їх загальні оцінки — у межах 50-65 балів.

Завершують список Японія, Корея, Китай, Мексика, Індія та Аргентина з рейтингом D, де ефективність та фінансова стійкість пенсійних систем викликають сумніви. Загальні оцінки — у межах 35-50 балів.

Жодна з 34 країн не одержала найнижчий загальний рейтинг Е, менше 35 балів, до якого потрапила б цілковито неефективна та нестійка пенсійна система, "яка може бути на ранніх стадіях розвитку або взагалі відсутня".

Зростає протиріччя між адекватністю та стійкістю пенсійних систем.

Хоча низка національних пенсійних систем зараз виплачує гідні пенсії, багатьом країнам буде складно зберегти виплату адекватних пенсій у майбутньому. Старіння населення і постійне зростання частки людей похилого віку може стати важким тягарем для платників податків та пенсійних внесків.

Італія, Австрія та Іспанія одержали рейтинг В за адекватність пенсійних виплат, маючи одні з найвищих чистих коефіцієнтів заміщення пенсією попередніх заробітків серед країн ОЕСР: 93% в Італії, 92% в Австрії і 82% в Іспанії.

Однак ці країни одержали найменшу кількість балів за довготермінову стійкість і найнижчий рейтинг Е через проблеми фінансування пенсійних обіцянок у майбутньому. Цікаво, що сукупний держборг Італії становить 130% ВВП і є третім за величиною серед країн ОЕСР після Японії (238%) та Греції (188%).

Автори Глобального пенсійного індексу наголошують на важливості забезпечення належного балансу між адекватністю та фінансовою стійкістю для створення сучасної пенсійної системи світового класу.

Це один з найбільших викликів для політиків. Пенсійна система, яка забезпечує щедрі пенсії в короткостроковій перспективі за кошт покоління, яке працює, навряд чи буде фінансово стійкою тривалий час. Водночас система, яка є фінансово стійкою протягом багатьох років, може надавати скромні пенсії.

Питання в тому, яким повинен бути компроміс між поколіннямиплатників податків і пенсійних внесків та пенсіонерами.

Думки, висловлені в цій публікації, не обов'язково відображають позицію USAID або уряду США.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.