Буває гірше

Буває гірше

Четвер, 14 лютого 2008, 15:14 -
На перспективи розвитку української економіки цього року найбільше впливатимуть антиінфляційні заходи уряду і Нацбанку; підвищення конкурентного тиску, пов'язане зі вступом до СОТ; чергове подорожчання енергоресурсів і погіршення кон'юнктури на світових ринках.

За даними Державного комітету статистики, у січні обсяги промислового виробництва у порівнянні з січнем 2007 року зросли на 5,7%.

Гарні новини надійшли і з видобувної, і з переробної галузей - зріст становив відповідно 3,8% і 5,4%. Але темпи зростання були значно нижчими, ніж у січні 2007 року. Тоді вони сягнули 16,3% по промисловості загалом і по 8,4% у видобувній та 19,4% у переробній галузях.

Цього року найбільше зростання у період новорічних свят зареєстровано у машинобудуванні (29,8%), деревообробній промисловості (19,2%), виробництві та розподілі води й електроенергії (11,3%) і харчовій промисловості (10,9%).

У той же час, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки, а також у металургії обсяги зменшилися відповідно на 20,7% і 2,4%.

Експерти вважають, що говорити про якісь тенденції ще рано. Перші висновки можна буде зробити лише за результатами 1-го кварталу року. Загалом вони прогнозують подальше зростання економіки, хоча й відзначають, що темпи будуть повільнішими, ніж минулого року. Серед чинників, які найбільше впливатимуть на українську економіку у році поточному, фахівці називають економічну політику уряду, зростання цін на енергоносії, кон'юнктуру на світових ринках.

Ільдар Газізуллін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень: Даних за один місяць замало для виявлення нових тенденцій у промисловості на цілий рік. На мою думку, ті чинники, що визначали розвиток галузей 2007 року, зберігатимуться і цього року. Так, висхідну динаміку найважливіших галузей промисловості - машинобудування, металургії та харчової промисловості - надалі зумовлюватимуть високі світові ціни і попит на сталь, потужний інвестиційний попит у країнах СНД, а також жваве зростання доходів українських домогосподарств.

Ми не очікуємо значного впливу на розвиток промисловості від вступу України до СОТ 2008 року. Вплив інших чинників буде набагато відчутнішим. Наприклад, стрімке зростання вартості руди 2008 року за масштабом упливу для металургів буде більшим, аніж скасування квот на поставки до ЄС.

Загалом 2008 рік буде досить удалим для промисловості. Так, якщо 2007 року темпи зростання промислового виробництва становили 10,2%, цього року промисловість зросте за нашим прогнозом на 8,5%.

Костянтин Кузнєцов, експерт економічних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова: Щоб робити якісь висновки чи прогнози, потрібно подивитися, як реалізується економічна політика держави, як підприємства реалізують підписані контракти, які у них прибутки й динаміка зовнішньоекономічних операцій.

Щодо перспективи на наступний рік. У нас велика залежність від кон'юнктури на зовнішніх ринках, але українська економіка має перспективи розвитку у багатьох сферах. Ми вважаємо, що цього року промисловість розвиватиметься динамічно і стабільно й слугуватиме потужною фінансовою базою для наповнення бюджету.

Є окремі проблеми в аграрній сфері, яка найменше підготована до вступу у СОТ. Саме вона може найсильніше постраждати внаслідок зростання конкуренції. Для інших сфер (металургія, хімічна промисловість) ризики є не такими високими.

Основна проблема цієї галузі - те, що вона залишається досить закритою і залежною від державної підтримки (надання пільг в оподатковуванні, фінансові трансферти). За період підготовки до вступу у СОТ не здійснювалося якихось програм розвитку цієї сфери, чиновники лише займалися перерозподілом бюджетних коштів. 

Найгірше те, що зараз уряд не має якогось чіткого плану дій, із котрого було би зрозуміло, як буде вибудовуватися стратегія розвитку галузі в умовах СОТ, як вона реалізовуватиметься до кінця року. Це - серйозний негативний момент для нашої держави і може обернутися для нас значними втратами.

Ярослав Жаліло, президент Центру антикризових досліджень: Показник зростання обсягу промислового виробництва (5,7%) поки що непоганий, хоча значно нижчий, аніж був у січні 2007 року (16,3%). Є певне сповільнення темпів зростання, але про спад говорити не  доводиться.

У 2008 році дуже багато залежатиме від макроекономічної стабільності, політичних чинників, зовнішньої кон'юнктури.

На розвиток економіки найбільше впливатимуть антиінфляційні заходи уряду і Нацбанку; підвищення конкурентного тиску, пов'язане зі вступом до СОТ; чергове подорожчання енергоресурсів і погіршення кон'юнктури на світових ринках.

Зокрема, антиінфляційна політика явно стосуватиметься обмежень у монетарній сфері, а це не може не відбитися на темпах економічного зростання. А якщо світова фінансова криза набуде розвитку, то може відбутися фронтальне зменшення темпів росту в багатьох галузях.

Думаю, що темпи і промислового зростання, і росту ВВП за підсумками року будуть невисокими. На цьому етапі бракує достатньо інформації, щоби робити коректні прогнози. За приблизними оцінками, темпи росту промисловості і ВВП загалом можуть становити 2-3%.

Темпи приросту (зниження (-)) обсягів продукції за основними видами  промислової діяльності за січень 2008 року (у порівнянних цінах, відсотків) * 

 Січень 2008 р. до грудня 2007 р.Січень 2008 р. до січня 2007 р.

Довідково:
Cічень 2007 р. до грудня 2006 р.

Довідково:
Cічень 2007 р. до січня 2006 р.
Промисловість  -12,45,7-12,016,3
Добувна промисловість-3,03,8-4,78,4
Переробна промисловість   -14,35,4-13,319,4
з неї    
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів-16,310,9-23,416,0
Легка промисловість-18,13,1-18,35,5
Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини, крім меблів-8,319,2-10,531,1
Целюлозно-паперове виробництво;           видавнича діяльність-23,110,3-21,111,5
Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки-8,8-20,7-9,76,0
Хімічна та нафтохімічна промисловість-9,87,5-7,313,6
Виробництво іншої неметалевої  мінеральної продукції-20,68,1-19,940,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів-6,9-2,4-3,519,7
Машинобудування-25,429,8-20,836,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу й  води-0,0411,3-5,2-5,8

* Дані по промисловості сформовано на підставі термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Темпи приросту (зниження) обсягів промислового виробництва визначаються без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу та води.

Таблиця за даними Держкомстату України.