"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Податки під час війни: все, що треба знати бізнесу

Податки під час війни: все, що треба знати бізнесу

Ключові зміни для малого та середнього бізнесу, запроваджені в межах податкової реформи воєнного часу
Четвер, 7 квітня 2022, 14:41
старша юристка юридичної фірми Eterna Law

Триває другий місяць героїчної оборони України у розв’язаній росією війні, в можливість початку якої ще опівночі 24 лютого мало хто вірив. 

На відміну від українських військових, економіка країни лише зараз починає приходити до тями і ставати на воєнні "рейки". 

Цьому суттєво сприяє політика дерегуляції та лібералізації бізнесу, обрана державою для стимулювання економіки в особливий період. 

Спрощена система оподаткування

Можливість для ФОП та юросіб обрати спрощену систему оподаткування при граничному розмірі календарного доходу не більше 10 мільярдів гривень на рік. 

Реклама:

Окрім обсягу доходу, суб’єкти господарювання мають відповідати таким вимогам:

 • є резидентом України;
 • не здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, парі, лотерей; обміну іноземної валюти; експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток, реалізацію корисних копалин.
 • не є фінансовою установою або реєстратором цінних паперів;
 • не є представництвом чи відокремленим підрозділом юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

На період дії воєнного часу скорочений перелік вимог для обрання спрощеної системи оподаткування є обмеженим та вичерпним.

1 квітня 2022 року Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану №7234, який передбачає:

 • для платників єдиного податку 3-ї групи (2%) не застосовується обмеження щодо обсягу доходу на рік;
 • додано можливість перебування на цій системі оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, з видобування підземних та поверхневих вод та надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;
 • врегульовано наслідки з оподаткування податком на прибуток підприємств при переході платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки (наприклад, якщо на дату переходу на систему за ставкою 2% мала місце переплата з податку на прибуток, вона може бути зарахована для погашення заборгованості після зворотного переходу до сплати податку на прибуток).

Законопроєкт №7234, який ще згадуватиметься у цій публікації ще не набрав чинності, оскільки не підписаний Президентом України та не опублікований.

Ставка єдиного податку (у разі переходу):

 • для платників 1-ї та 2-ї групи – 2%, при цьому сплата податку на період дії воєнного стану є добровільною. Якщо платник вирішив не сплачувати податок, то декларація за цей період не подається; 
 • для платників 3-ї групи – 2% від доходу.

Особливості 

 • не застосовуються будь-які обмеження щодо кількості найманих працівників;
 • платники не є платниками ПДВ;
 • звітним періодом є календарний місяць. При цьому декларацію необхідно подавати щоквартально, зазначаючи доходи помісячно;
 • єдиний податок сплачується щомісяця, авансом, до 15 числа за підсумками попереднього календарного місяця.

Перехід

Платнику податку необхідно подати відповідну заяву до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування. 

При цьому платники єдиного податку 3-ї групи, які обрали ставки 5% без ПДВ або 3% з ПДВ, з 1 квітня 2022 року (дата, починаючи з якої вступають в силу зміни) не переходять автоматично на ставку 2% — для переходу їм також потрібно подати відповідну заяву.

Станом на дату цієї публікації заяву на перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% подали більше 120 000 суб’єктів господарювання.

Після припинення (скасування) правового режиму воєнного стану, а саме з початку наступного календарного місяця, платник податків автоматично переходить на систему оподаткування, яку він раніше використовував.

ЄСВ

З 1 березня 2022 року до припинення воєнного стану, а також протягом 12 місяців після припинення воєнного стану ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства мають право не сплачувати ЄСВ за себе.

На період мобілізації роботодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП (2-а, 3-я група) і юридичні особи 3-ї групи платників єдиного податку можуть вирішити не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.

Протягом періоду дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення штрафи та пеня за порушення у зв’язку зі сплатою ЄСВ – не застосовуються.

ПДВ

Знищення (втрата) товарів та передача товарів у державну чи комунальну власність, у тому числі ТРО

Податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються та податковий кредит, сформований при їх придбанні, не коригується; п. 198.5 ст. 198 ПКУ не застосовується.

Пальне та нафтопродукти

На період дії воєнного стану на імпорт та постачання бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, нафти та сирих нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), передбачено пільгову ставку з ПДВ у розмірі 7%.

Від’ємне значення ПДВ

 • у разі виникнення від’ємного значення з ПДВ внаслідок застосування пільгової ставки платник втрачає право на бюджетне відшкодування ПДВ;
 • від’ємне значення з ПДВ може бути зараховане лише до податкового кредиту наступного звітного періоду.

Податковий кредит

Якщо постачальники товарів/послуг не зареєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупці мають право самостійно скласти первинні документи відповідно до ст. 9 Закону про бухгалтерський облік та включити до складу податкового кредиту суму раніше сплаченого ПДВ на підставі відповідних складених документів.

При цьому протягом 6-ти місяців після припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану платники:

 • зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (ПН/РК), реєстрація яких відтермінована на час дії правового режиму воєнного стану;
 • податковий кредит, задекларований платниками під час останнього на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому коригуванню з урахуванням даних ПН/РК.

Звільнення держави від відповідальності (пеня за невідшкодування ПДВ)

Нездійснення державою платникам суми бюджетного відшкодування ПДВ у зв'язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану не вважається заборгованістю, тобто пеня на таку суму не нараховується.

Імпорт і постачання товарів оборонного призначення

Звільнено від ПДВ. Режим звільнення від оподаткування ПДВ також поширюється на операції з ввезення та постачання на митній території України спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів для добровольчих формувань територіальних громад, утворених відповідно до законів України.

Акцизний податок

Для бензинів, інших нафтопродуктів, важких дистилятів, скрапленого газу, пропану, ізобутану, встановлюється нульова ставка акцизного податку.

Не вважається реалізацією і не тягне за собою виникнення податкового зобов’язання щодо підакцизного товару зокрема:

 • примусова передача для потреб держави;
 • передача для потреб забезпечення оборони держави, військовим та правоохоронних органам або медичним закладам, без попереднього або наступного відшкодування вартості товару;
 • передача як гуманітарної допомоги гуманітарної допомоги.

Важливо: Законопроєкт №7234 передбачає введення на період воєнного, надзвичайного стану касового методу визначення виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електроенергії для виробників електроенергії.

Благодійна допомога 

Не включається до сукупного оподатковуваного доходу сума (вартість) благодійної допомоги, що виплачена (надана) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на користь:

 • учасників бойових дій, які безпосередньо захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України тощо в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;
 • працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у забезпеченні національної безпеки і оборони тощо, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій, у період їх здійснення, або на користь членів їхніх сімей;
 • фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

У разі виплати благодійної допомоги на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику), у тому числі для оплати (компенсації) вартості, ПДФО та військовий збір не застосовуються.

Важливо: Станом на дату цієї публікації питання переліку населених пунктів, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії, а також належного документального підтвердження статусу осіб, які вимушено покинули місце проживання у відповідних пунктах, є неврегульованим.

Окрім цього, законопроєкт №7234 пропонує не включати до річного оподатковуваного доходу фізичних осіб надання благодійної допомоги фізичним особам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

Неприбуткові організації

Під час дії воєнного, надзвичайного стану не вважається нецільовою передача майна або надання послуг, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, що здійснюється для фінансування видатків, не пов’язаних з метою, завданнями організації, визначених в установчих документах, однак:

 • добровільно перераховані (передані, надані) ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, МВС, УДО, Держспецзв’язку, ТРО, іншим офіційним військовим формуванням, їхнім з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам, організаціям, що утримуються за рахунок держбюджету, для потреб забезпечення оборони держави;
 • перераховані ДСНС, силам цивільного захисту, закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київських, Севастопольських МДА;
 • [кошти], перераховані на спеціальні рахунки відкриті НБУ для збору коштів.

Земельний податок

З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується земельний податок та плата за землю державної та комунальної власності за землю та паї, що розташовані на:

 • територіях проведення бойових дій (перелік затверджує Кабмін);
 • на тимчасово окупованих територіях (перелік затверджує Кабмін);
 • територіях, як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди (переліки затверджують ОВА).

Платникам плати за землю за відповідні ділянки у межах визначених територій слід, за можливості, подати уточнюючі податкові декларації після офіційного оприлюднення переліку, та змінити задекларовані до сплати податкові зобов’язання на "0", крім періоду за січень-лютий 2022 року, та вказати код пільги "2120". Приклади заповнення уточнюючих податкових декларацій розміщені на сайті ДПС.

Екологічний податок

За 2022 податковий рік не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих рф територіях.

Податкові перевірки

У період дії воєнного стану можуть проводитися такі види перевірок:

 • фактичні (за місцем провадження господарської діяльності) податкові перевірки. Перелік підстав для проведення фактичних перевірок розширено, а саме – тепер підставою може бути, зокрема, й дані про порушення законодавства щодо забезпечення можливості проведення розрахунків банківською карткою;
 • камеральні (у приміщеннях ДПС) перевірки, ініційовані на підставі заяви про бюджетне відшкодування ПДВ, доданої до декларації.

За загальним правилом, не застосовуються покарання за порушення порядку здійснення розрахункових операцій (тобто внаслідок фактичних перевірок), окрім порушення при продажу підакцизних товарів. 

У разі виявлення порушень внаслідок проведення перевірки з переліку дозволених до порушника можуть бути застосовані штрафні санкції. 

При цьому на період дії воєнного стану, а також протягом 3 місяців від дня його припинення (скасування) встановлено мораторій на документальні перевірки щодо сплати ЄСВ. Перевірки, розпочаті до 24 лютого 2022 року, на відповідний час зупинено.

Важливо: Законопроєкт №7234 передбачає наділення податкових органів повноваженнями щодо здійснення контролю у сфері ціноутворення на період воєнного, надзвичайного стану в межах проведення фактичних перевірок платників податків.

Пеня за порушення платником податкового законодавства

За загальним правилом, за порушення податкового законодавства пеня не нараховується, а нарахована підлягає анулюванню, якщо порушення було внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.

Строки

На період дії правового режиму воєнного стану:

 • зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством;
 • зупиняється перебіг строків, встановлених для взяття на облік у контролюючих органах платників податків;
 • для фінансових установ та контролюючих органів зупиняється перебіг строків повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків.

Замість висновку

Як видно з аналізу вище, Держава докладає значних зусиль, щоб запустити економіку, яка стала на hold із початком повномасштабного вторгнення "сусідів", що не можуть змиритися з тим, щоб хтось прагне кращого життя, незважаючи на постійний тиск, і має успіх на цьому шляху. 

Утім Україна має (і буде) квітнути, незважаючи ні на що, а тому, – бізнесе, до роботи! 

Слава Україні!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: