Що покаже новий перепис населення

Що покаже новий перепис населення

Четвер, 9 серпня 2012, 17:16 -
Бажання більше заробляти у містах сприяє переходу частини україномовного населення на спілкування російською мовою. Найяскравіше ця тенденція виявляється у Києві, до якого прибуває найбільше внутрішніх мігрантів. Столиця України є переважно російськомовним містом.

18 червня Держстат схвалив програму другого в історії незалежної України перепису населення.

Перепис дозволить отримати точніші дані про кількість населення, його вік, зайнятість, освіту та мову.

Відтак є сенс проаналізувати оперативні дані стосовно демографії.

Демографічні тенденції 2000-х значно відрізняються від 1990-х. Населення України продовжує скорочуватись, але значно повільнішими темпами. В Україні суттєво збільшилася народжуваність через значний ріст доходів населення.

Реклама:

Джерело: Держстат

З початку 2002 року по травень 2012 року реальна зарплата зросла більш ніж утричі. Так, наприклад, середня зарплата у 2002 році становила 64 дол, тоді як у травні 2012 року - 376 доларів.

Підвищення доходів спричинене значним зростанням цін на сталь та збільшенням соціальних виплат. Ріст доходів на заході та в центрі України був значно більшим, ніж на півдні та сході країни. Тобто ріст доходів був суттєвішим у бідніших регіонах.

На заході спостерігаються менші темпи скорочення населення. Проте кращі показники природного приросту на заході пояснюються релігійними традиціями регіону, які орієнтують людей на створення сімей та народження дітей.

Упродовж 1990-х темпи зменшення населення на заході також були меншими, ніж на сході. На заході відбувається значно менше абортів, ніж в інших регіонах.

Джерело: Держстат

З 2002 року в усіх областях України збільшувався рівень урбанізації. Серед усіх українських міст у Києві спостерігався найбільший абсолютний та відносний приріст населення.

Джерело: Держстат

Віковий склад населення

Найбільшою демографічною проблемою з економічної точки зору є старіння населення. В Україні кількість громадян, вік яких перевищує 65 років, становить 16%, що є одним з найбільших показників у світі.

Значна кількість старшого населення пояснюється різким падінням народжуваності та масовою еміграцією працездатного населення упродовж 1990-х років.

Джерело: Держстат, UN Population Division, 2010 Revision

У 1980 році кількість людей, що отримували пенсію, становила 10,7 млн осіб, а працюючих було 20 млн. У 2011 році число економічно активного населення скоротилося до 18,5 млн, тоді як кількість пенсіонерів зросла до 13,7 млн.

Тобто якщо в 1980 році на одного пенсіонера припадало два робітники, то в 2011 році співвідношення працюючих до пенсіонерів скоротилось до 1,35.

Проте, до даних оцінок кількості зайнятих входять 4,7 млн осіб, які працюють у неформальному секторі економіки, тобто не сплачують взагалі або сплачують дуже мало відрахувань у пенсійний фонд. Без врахування зайнятих у тіньовому секторі кількість працюючих уже дорівнює кількості пенсіонерів.

Джерела: UN Population Division, 2010 Revision, розрахунки Райнера Мюнца на основі даних МОП, Держстат, дослідження "Ерсте банку", ОБСЄ, Світовий банк

В майбутньому кількість пенсіонерів буде рости швидшими темпами, ніж кількість зайнятих, відповідно збільшуватимуться і витрати платників податків на пенсії.

 Джерело: Berlin Institut, 2010

Україна вже вичерпала запас ресурсів для перерозподілу грошей на користь пенсіонерів.

У 2011 році на пенсійне забезпечення було витрачено 16,7% ВВП, що є найвищим показником у світі.

Крім цього, на плечі платників податків лягає тягар зарплати 1,2 млн працівників державного управління, 3,1 млн незайнятих студентів, 7 млн дітей, 2 млн. безробітних, а також мільйони матерів, що виховують дітей.

Таким чином, одна людина, зайнята у приватному секторі, крім себе забезпечує ще майже три людини.

При цьому кількість робітників приватного сектора буде зменшуватися, а число людей, що потребують пенсійного та іншого соціального забезпечення, зростатиме.

Сім’я та народження дітей

Українці змінили підхід до формування сім'ї: зросла частка дітей, народжених поза шлюбом, збільшився вік, в якому жінки бажають народжувати, зменшилася кількість розлучень. Кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом, що майже вдвічі більше, ніж на початку незалежності України.

Також все більше домогосподарств мають лише одну дитину. Очевидно, українці підходять до формування сім'ї виваженіше, що сприяє створенню більш стійких союзів. Протягом останніх десяти років значно зменшилось співвідношення кількості розлучень до нових шлюбів.

Джерело: Держстат

В Україні на 100 шлюбів припадає 45 розлучень, порівняно з 59 розлученнями, що фіксувалися десять років тому. Ця цифра відповідає показнику західних країн. Наприклад, у США він становить 49, в Німеччині - 51.

Охорона здоров'я та причини смертності

Смертність новонароджених у 2000-х роках була наполовину менша порівняно з показниками 1990-х. З 2007 року почала зростати очікувана тривалість життя. Очевидно, якість "дитячих" медичних послуг значно покращилася.

Джерело: Держстат

Основною проблемою залишаються хвороби, пов'язані із способом життя. В Україні один із найбільших у світі рівень смертності від хвороб, які не передаються від людини до людини: захворювання серцево-судинної системи та рак.

 Джерело: Economist, ВООЗ

Серцево-судинні захворювання є вбивцею українців номер один, переважаючи кількість смертей від раку майже в п'ять разів.

Українські чоловіки знаходяться на п'ятому місці у світі за смертністю від серцево-судинних хвороб.

У рейтингу смертності від раку українські чоловіки на 46-му місці у світі.

Рівень смертності жінок від раку та хвороб серцево-судинної системи майже вдвічі нижчий за рівень смертності чоловіків.

Хвороби серцево-судинної системи та рак переважно спричинені надмірним вживанням алкоголю, цигарок, нездоровим харчуванням та фізичною інертністю. Україна посідає третє місце у світі за споживанням цигарок на душу населення і п'яте місце - алкоголю. Крім цього в Україні популярні фаст-фуди і жирна їжа.

Джерела: ВООЗ, Вікіпедія

Смертність українців від хвороб системи кровообігу зростає, а від раку, хвороб органів дихання, нещасних випадків та насильства спадає.

Джерело: Держстат

Значне вживання алкоголю також є причиною депресії, самогубств, великої кількості злочинів та нещасних випадків. Україна є одним із лідерів за кількістю самогубств, займаючи 13-е місце в світі.

 Джерело: Вікіпедія

Кількість смертей від самогубств майже така ж, як і від дорожньо-транспортних пригод - близько 21 на 100 тис населення.

Натомість, смертність в Україні від убивств є відносно низькою - 7 людей на 100 тис населення).

Показник убивств - один з найбільших в Європі, проте вдвічі нижчий порівняно з Росією, а також в декілька разів нижчий порівняно з країнами з високим рівнем організованої злочинності. Так, у Бразилії щороку від убивств гине 26 людей, в Колумбії - 33 людини на 100 тис населення.

Джерело: Вікіпедія

В майбутньому все більш загрозливою проблемою буде СНІД. За оцінками ВООЗ в Україні близько 350 тис людей інфіковані ВІЛ.

Джерела: unaids.org, aidsalliance.org.ua

Згідно з оцінками Світового банку до 2014 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України становитиме 479-820 тисяч.

479 тис осіб - це оптимістичний сценарій, який можливий за доступності антиретровірусної терапії для 50% тих, хто її потребує.

В той же час, за песимістичним сценарієм, антиретровірусна терапія буде доступна лише для 5% тих, кому вона буде необхідна.

До 2014 року кількість ВІЛ-інфікованих становитиме 820 тис, тобто 3,5% дорослого населення. За результатами прогнозу, в 2014 році 36-43% від загальної кількості ВІЛ-інфікованих та 31-38% числа смертей від СНІД в Україні припадатимуть на Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Донецьку області.

Мова, релігія

Одними з питань перепису населення будуть "Ваша рідна мова" та "Чи володієте українською мовою". Найбільш ймовірно, новий перепис покаже значне втрачання українською мовою свого значення у спілкуванні впродовж останнього десятиліття.

Соціологічні опитування Центру Разумкова показують, що Україна фактично є двомовною країною, в якій російська мова набуває дедалі більшого використання.

Джерело: Центр Разумкова

Під час останнього подібного опитування у 2002 році 94% українців заявили, що знають і можуть спілкуватися російською, 91% володіє українською мовою. Опитування між 2006 та 2008 роками показало тенденцію зростання кількості людей, які визнають для себе рідною водночас російську та українську мови.

Це відбувається попри те, що скорочення чисельності населення є значно повільнішим на заході України, де 93% населення визнає за рідну українську мову.

Більша двомовність пояснюється міграцією людей із сіл у міста, що відбувається в усіх без винятку областях України. В містах використання російської мови є більш поширеним, ніж в сільській місцевості.

Бажання отримувати більші доходи у містах сприяють переходу частини україномовного населення на спілкування російською мовою. Найяскравіше ця тенденція виявляється у Києві, до якого прибуває найбільше внутрішніх мігрантів. Столиця України є переважно російськомовним містом.

 Джерело: Центр Разумкова

Переважання російської мови у фінансовому центрі України, Києві, де-факто робить російську мову мовою ділового спілкування.

У 2011 році 83% тиражу журналів було надруковано російською мовою.

 Різниця у кількості періодичних видань між українською та російською мовами не є настільки значущою, як різниця в обсязі тиражу.

Половина газет є україномовною. Проте, очевидно, російськомовні видання є більш конкурентоздатними та мають більш платоспроможних покупців, тому становлять дві третини загального тиражу.

Джерело: Держстат

У книговидавництві україномовні книги займають 50% всього тиражу. Проте на відміну від ринку газет та журналів у книжковому ринку значну роль відіграє імпорт.

Джерело: GfK Ukraine

З врахуванням імпорту обсяг українських книжок у загальних продажах становить лише 35%. Перевага російськомовної книги забезпечується в основному художньою та прикладною літературою.

На телебаченні абсолютна більшість програм є україномовною.

Проте більшість найпопулярніших розважальних програм та серіалів ведуться російською мовою.

Українська мова домінує в офіційному використанні, але це забезпечується законодавчими обмеженнями.

Перепис населення уникає одного дуже важливого питання ідентичності - релігії.

Як свідчать дані соцопитувань, українці є однією з найбільш віруючих націй в Європі - лише 22% населення не вірить в Бога.

В ЄС в Бога не вірить 48% людей.

В Україні 41% населення вважають себе віруючими, проте не відносять себе до будь-якої конфесії.

Лише третина населення вважають себе віруючими і асоціюють себе з певною конфесією.

Таким чином, двом третинам населення України притаманний ліберальний релігійний світогляд.

Джерело: Центр Разумкова

Водночас 87% людей вважають Великдень великим святом, що перевищує кількість віруючих в Бога в Україні.

Підсумок

В Україні триватиме скорочення населення, але значно повільнішими темпами, ніж це було у 1990-ті роки. Все ж з урахуванням поточних темпів до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн.

У зв'язку з ростом тривалості життя, низьким рівнем народжуваності та масовою еміграцію у 1990-ті роки тенденція старіння населення триватиме.

За винятком зайнятих у тіньовому секторі на одного працівника вже припадає один пенсіонер. Співвідношення пенсіонерів до зайнятих в економіці зростатиме.

Українці значно змінили підхід до рішень щодо народження дітей та створення сімей. Впродовж останніх десяти років кількість жінок, що народжує у віці, старшому за 25 років, зросла майже вдвічі, тоді як кількість жінок, що бажають народжувати до 25 років, продовжує скорочуватися.

Фото УП

Кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом, що вдвічі більше, ніж на початку 1990-х. Більш виважений підхід до формування сімей призвів до меншої кількості розлучень. В Україні на сто шлюбів припадає 45 розлучень, порівняно з 59 розлученнями, що фіксувалися десять років тому.

Найбільшою проблемою для здоров'я українців є серцево-судинні хвороби, при цьому найбільше страждають чоловіки. Українські чоловіки - на п'ятому місці серед чоловічого населення інших 192 країн за смертністю від серцево-судинних хвороб.

Причиною великої кількості смертей від серцево-судинних захворювань є алкоголь і нездорова їжа.

Крім цього великі обсяги споживання алкоголю призводять до значної кількості насильства, нещасних випадків на дорогах та самогубств.

Зростаючою проблемою буде ВІЛ/СНІД. До 2014 року кількість людей з ВІЛ може подвоїтись і сягнути 3,5% дорослого населення.

В Україні триватиме міграція населення з сіл у міста. З більшою урбанізацією російська мова посідатиме все більшу роль у спілкуванні. Це пов'язано з тим, що серед міського населення більша частка тих, хто спілкуються російською мовою.

Київ переважно є російськомовним містом, що робить російську де-факто мовою ділового спілкування. Крім цього у загальних продажах газет, журналів або книг українськомовні видання не перевищують третини тиражу.

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!