Залучити мільярд доларів інвестицій у 2022 році

Залучити мільярд доларів інвестицій у 2022 році

Як "інвестняні" допомагають іноземним інвесторам розвивати бізнес в Україні та як отримати державну підтримку?
Четвер, 10 лютого 2022, 13:14
виконавчий директор "Юкрейнінвест"

Найвагомішою подією останніх років у сфері державної політики залучення і захисту інвестицій стало прийняття та запровадження закону про "інвестнянь".

Супровід інвестиційних проєктів здійснює Урядовий Офіс із залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest. 

Перші заявки щодо трьох інвестиційних проєктів вже подані для оцінки у Мінекономіки. 

З них дві – у сферах агропереробки та виробництва утеплювальних матеріалів, на загальну суму 96 млн доларів США – у супроводі UkraineInvest.

Реклама:

Наразі команда UkraineInvest здійснює аналогічний супровід ще 26 проєктів.

Мінекономіки оцінює відповідність заявок критеріям, передбаченим підзаконними актами та надає свій висновок КабМіну, який колегіально приймає рішення щодо підписання інвестиційної угоди між державою та інвестором.

Підготовка інвестиційних заявок

Враховуючи досвід супроводу перших заявок, варто звернути увагу інвесторів на особливості цього процесу для отримання швидкого та ефективного результату.

1. Вимоги до фінансової спроможності

Фінансування проєкту може здійснюватися за рахунок як власного, так і залученого капіталу. Заявник (юридична(і) особа(и), що реалізовуватиме проєкт) має підтвердити наявність фінансування, наприклад, коштів на рахунку, ліквідних цінних паперів, відкритої кредитної лінії в банку або міжнародній фінансовій організації.

Якщо заявник може підтвердити повний обсяг фінансування проєкту, він має відповідати лише двом обов'язковим критеріям: співвідношення як власного капіталу, так і чистого операційного грошового потоку до суми запланованих інвестицій мають становити не менше 20%. Ці критерії застосовуються сукупно до заявника та пов’язаних осіб.

Якщо фінансовий ресурс є не в повному обсязі, або з певних причин немає можливості надати підтвердні документи, заявник та/або юридичні особи, що забезпечуватимуть фінансування інвестиційного проєкту можуть підтвердити відповідність додатковим вимогам (фінансова незалежність та стабільність, рентабельність, ліквідність). 

Однак є виняток: до заявника, що підписав кредитний договір з МФО (наприклад, IFC, EBRD, EIB) або іноземною урядовою фінансовою установою, жодний зі згаданих критеріїв не застосовується. 

2. Вимоги до інвестиційної заявки

При підготовці інвестиційної заявки до Мінекономіки потрібно виконати вимоги Закону, серед яких:

  • 20+ млн євро капітальних інвестицій;
  • створення 80+ нових робочих місць;
  • забезпечення будівництва/модернізації об’єктів інвестування;
  • реалізація проєкту у визначених законом сферах економіки України.

Законом визначаються рамки значних інвестицій, які обмежуються капітальними інвестиціями вкладеними в будівництво, модернізацію, придбання необоротних активів (крім нематеріальних активів та гудвілу). 

При цьому зараховуватись до обсягу значних інвестицій можуть лише ті капітальні інвестиції, що будуть вноситися інвесторами після дати підписання спеціального інвестиційного договору з державою.

Хоча заявником може бути як іноземна, так і українська юридична особа, для реалізації інвестиційного проєкту необхідно утворити нову юридичну особу, зареєстровану в Україні. 

Господарська діяльність такої юридичної особи (т. з. special-purpose vehicle (SPV)) повинна спрямовуватися виключно на реалізацію інвестиційного проєкту. 

3. Обрання форм державної підтримки інвестиційного проєкту 

Державна підтримка інвестиційних проєктів може надаватися інвестору, зокрема у формах: звільнення від сплати податку на прибуток, ввізного мита на нове устаткування, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури. 

Хоча обсяг державної підтримки має бути в межах 30% інвестицій, однак для визначення суми підтримки заявник має провести детальні розрахунки: вирахувати дисконтовані грошові потоки обраних форм підтримки і дисконтований обсяг капітальних інвестицій.

Важливим також є питання обрання земельної ділянки для інвестиційного проєкту. Команда UkraineInvest надає таку підтримку, тісно співпрацюючи з громадами та ідентифікуючи вільні земельні ділянки і виробничі об’єкти, які можуть бути цікаві інвесторам. 

Станом на сьогодні в базі даних UkraineInvest — близько 400 земельних ділянок та об’єктів комунальної власності, що пропонуються територіальними громадами як майданчики для реалізації інвестиційних проєктів.

4. Підготовка документів: фінансова модель, ТЕО, спеціальний інвестиційний договір

Пакет документів, що подається заявником до Мінекономіки, має включати дані щодо техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту (ТЕО), фінансової моделі, а також проєкт спецінвестдоговору.

При підготовці фінансової моделі та ТЕО інвесторам потрібно обов’язково вказати інформацію, яку зазначено у вимогах до фінансової моделі та ТЕО, затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів України. 

Відсутність такої інформації може призвести до прийняття Мінекономіки рішення щодо невідповідності заявки вимогам законодавства. 

UkraineInvest під час своїх консультацій пояснює, що інвестор має зазначити такий обсяг інформації, який йому доступний з урахуванням стадії реалізації проєкту. 

В інформації щодо фінансової моделі потрібно вказати, зокрема, розрахунок вартості власного капіталу (WACC), обсяг державної підтримки, розрахований за кожною формою підтримки, а також економічно чисту приведену вартість проєкту (ENPV), у ТЕО – включити інформацію, зокрема, про соціальний та економічний ефект проєкту, який в бізнес-модель зазвичай не включають. 

Оскільки ТЕО є комплексним документом, який повинен містити детальну інформацію про технічну і фінансову сторони проєкту, екологічні аспекти, опис ринкового середовища, до проєктної команди доцільно долучити внутрішніх технічних фахівців, юристів, фінансистів, або ж зовнішніх консультантів. 

Пришвидшити процес підготовки ТЕО, фінмоделі та зменшити ризик помилок допоможе активне залучення до процесу консультантів UkraineInvest, т.зв. "інвестнянь".

Проєкт спеціального інвестиційного договору дає можливість запропонувати державі правила співпраці, зручні для самого інвестора. Проєкт спецінвестдоговору – це документ, який має містити всю ключову інформацію щодо проєкту, а також – детально окреслені права та обов’язки кожної сторони договору. 

Інвестор може вільно обирати застосовне право, процедуру вирішення потенційного спору, деталізувати форми здійснення державою контролю та нагляду за інвестиційним проєктом, передбачити порядок отримання державної підтримки тощо. 

При правильному спрямуванні ресурсів проєктної команди та супроводі UkraineInvest на підготовку пакету документів та її подачу до Мінекономіки може знадобитися орієнтовно від 1 до 2 місяців (в залежності від складності проєкту, його готовності та інших чинників). 

Допомогти в цьому має розділення роботи проєктної команди таким чином, щоб в першу чергу готувати документи, які є базовими, і на основі яких готуються інші документи, такі як фінансова модель тощо. 

Супровід UkraineInvest допоможе проєктній команді отримувати постійний корисний "фідбек": коментарі, зауваження, пропозиції щодо вдосконалення.

5. Подача документів і подальший супровід

З моменту подання заявки та інших супровідних документів до отримання від Мінекономіки висновку щодо проєкту має пройти не більше 60 днів. 

Робота "інвестнянь" у контексті підготовки документів до подачі полягає в тому, щоб побудувати між усіма стейкхолдерами ефективний діалог, мінімізувати цей строк усіма доступними способами, а також наблизити заявку інвестора до "позитивного" висновку Мінекономіки. 

Отримання висновку щодо доцільності реалізації проєкту – "відправна точка" для погодження тексту спеціального інвестиційного договору, що може зайняти від 2 тижнів до 3 місяців в залежності від складності проєкту, необхідності залучення територіальної громади стороною договору, наявності/відсутності зауважень до тексту договору тощо. 

Чого очікувати у 2022 році

Одна із пріоритетних цілей UkraineInvest на 2022 рік – досягти балансу між тим, щоб зробити систему державної підтримки якомога доступнішою та простішою для більшого кола інвесторів, а також забезпечити механізм, де держава буде впевнена, що підтримку отримають інвестори, які спроможні виконати взяті зобов’язання. 

Команда UkraineInvest в процесі тісної співпраці з Мінекономіки та інвесторами розробила пропозиції щодо подальшого удосконалення системи державної підтримки.

Система "інвестнянь" вже запрацювала, і тепер важливо продемонструвати перші успішні кейси супроводу поданих заявок та підписаних угод з інвесторами для забезпечення ефекту мультиплікатора. 

Вдалі приклади спонукатимуть інвесторів подавати заявки на отримання державних стимулів. Так, на початок цього року ми вже маємо 5 пріоритетних проєктів щодо яких доопрацьовується пакет документів для подачі в Мінекономіки. 

Амбітна мета UkraineInvest на цей рік подача інвестиційних заявок на суму понад 1 млрд доларів США. Враховуючи напрацювання та результати 2021 року, це є цілком досяжним.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: