Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты
Рынок падает: как бизнесу подготовиться?

Рынок падает: как бизнесу подготовиться?

Как компаниям адаптироваться к сокращению финансирования и глобальным изменениям на рынках капитала (укр)
Понедельник, 18 сентября 2023, 17:40
старший инвестиционный аналитик Blackshield Capital

Фіксуючи динаміку залучених коштів в компанії на середину 2023 року, можна з упевненістю сказати, що загальні об’єми фінансування продовжують скорочуватись у порівнянні з піковими 2020-2021 роками. 

Не зважаючи на зафіксований ріст на 5-7% на борговому ринку в 1-ій половині 2023 року у порівнянні з 2022, об’єми залучень залишаються на третину меншими за показники пікового періоду. 

Скорочення спостерігається і на ринку акціонерного капіталу: обсяг нових угод за рік зменшився на 15-25%. Така динаміка є продовженням тренду зменшення як кількості підписання нових угод щодо фінансування, так і абсолютного значення залученого капіталу, починаючи з кінця 2022 року, коли загальний річний приріст зменшився приблизно на 15-20% у порівнянні з 2021 роком. 

Всупереч загальним економічним обставинам, низка агенцій, серед яких і Standard & Poor’s, дещо переглянули власні негативні очікування на кінець 2023 року, але фінальний прогноз залишається незмінним – подальше зниження фінансування.

Реклама:

Чи є це ризиком для операційної діяльності компаній? Безумовно, враховуючи зниження загального обсягу найліквідніших активів на балансі, які, за очікуваннями, можуть зменшитись на 5-15%. 

У підсумку це напряму вплине на ліквідність компаній, що може створювати як короткострокові, так і довгострокові операційні та кредитні ризики для бізнесу.

Які причини? У 2020-2022 роках спостерігався післяковідний бум в економіці, а далі відбулося російське вторгнення в Україну, що призвело до загального росту інфляції та відповідних ризиків розвинення інфляційної спіралі, за якої питання стабільності економічного росту є доволі хитким.

У відповідь на нове сьогодення світові центральні банки майже одночасно почали проводити політику монетарного стримування. У підсумку це знизило очікування щодо росту економік розвинених країн і вплинуло на стратегії інвесторів. 

Які є ризики та загрози для операційної діяльності компаній у короткостроковій перспективі?

Скорочення надходжень нових коштів напряму зменшує так звану подушку ліквідності компанії. Тобто у компанії ростуть як ризики касових розривів і не покриття власних зобов’язань перед постачальниками/працівниками, так і можливого збільшення розриву циклу перетворення готівки (cash conversion cycle, який означає к-ть днів, що потрібен для компанії для конвертації власних інвестицій в запаси та інші ресурси в грошові потоки від продажу). 

Особливо ризики збільшуються під час відтоку наявних грошових коштів на балансі компаній.

Що стосується інвестиційної діяльності, звісно ж основним фактором є падіння можливих капітальних інвестицій у власну компанію чи проведення M&A. Це може призвести як до падіння технологічності операційної діяльності, так і на можливість загальної експансії у нові сегменти або на нові географічні ринки. У будь-якому варіанті це впливає як на приріст доходу компанії у майбутньому, так і на її операційну і чисту рентабельність.

Звичайно ж, за таких умов, скорочуються можливості виплати дивідендів акціонерам компанії. Враховуючи теперішні обставини з процентними ставками, залучення боргового фінансування також стає більш дорожчим, що у підсумку збільшує вартість залучення нових коштів у короткостроковій перспективі. 

При цьому і втрачається привабливість для залучення акціонерного капіталу, де інвестори вимагають більш високі норми дохідності, враховуючи збільшені ризики.

Як діяти менеджменту для збереження ліквідності компаній?

Залучення боргового капіталу

Важливо розуміти теперішню обстановку з борговим навантаженням на компанію, її ліквідністю та об’ємом вільного грошового потоку. Адже компанії з менш привабливими значеннями матимуть більш жорсткі вимоги при наданні банківського кредиту чи випуску облігацій.

Проте є і інша сторона питання – очікуючи рецесію, найкращим рішенням для компаній з менш стабільним фінансовим положенням є зменшення боргу. По-перше, це напряму вивільнить можливості в майбутньому залучати борг під кращі умови, а також уникнути можливості негативного перегляду кредитного рейтингу. 

По-друге, якщо присутня плаваюча ставка, то буде можливість уникнути росту обслуговування боргу під час росту облікових ставок.

Хорошим прикладом може бути ситуація, яка склалась у березні 2023 року, коли попит на новий випуск корпоративних облігацій інвестиційного класу різко впав після проблем в американських банках, що тимчасово закрило цей вид залучення коштів для компаній. 

Цей прецедент став першим дзвінком для інвесторів, які різко переглянули свої позитивні очкування щодо рецесії.

Залучення акціонерного капіталу

Розглядаючи можливості входу нових акціонерів, важливо зрозуміти два аспекти – оцінка, за якою буде зроблений вхід нового інвестора, та можливість у середньостроковій перспективі виплачувати дивіденди, якщо того вимагає інвестор. 

Звісно, не менш важливим є питання і організаційної частини: тобто на яких правах входить інвестор та чи буде він мати важелі впливу на прийняття рішень. Насправді, такий спосіб у порівнянні з борговим капіталом, є менш руйнівним для фінансової стабільності компанії, проте багато що залежить від оцінки конкретної індустрії інвесторами. 

Приклад невдалого нового раунду - шведський фінтех-проєкт Klarna, оцінка компанії впала на 85% після закритого раунду влітку 2022 року. Це було одне із найбільших падінь в оцінці, зважаючи на те, що компанія є лідером на ринку BNPL. 

Причиною падіння була зміна настроїв інвесторів від початку 2022-го року, враховуючи економічні ризики.

Інші операційні реструктуризації

Серед непрямих інструментів збільшення об’єму грошових активів компанії є й операційні зміни. В першу чергу, це стосується так званої програми cost-cutting (cost cutting – політика, направлена на зменшення витрат), яка може не тільки стосуватись звільнення робітників, проте й перегляду маркетингового чи R&D бюджету. Проте, звісно, тут важливу роль відіграє дотримання балансу.

Ще одним інструментом може бути проведення децентралізації в організаційній структурі компанії, що робить її більш гнучкою в період серйозних викликів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: