Удобные услуги по понятным правилам

Удобные услуги по понятным правилам

Как переход на общую админпроцедуру и ставка на инновации сделали налоговые сервисы Латвии ориентированными на граждан (укр)
Понедельник, 27 ноября 2023, 08:11
Генеральный директор Службы государственных доходов Латвийской Республики

У нашій стратегії розвитку на 2023-2026 роки ми поставили собі за мету - стати однією з найефективніших податкових і митних адміністрацій в Європі, лідером у розвиткові послуг, які служать суспільним інтересам. 

При цьому трансформація відносин держави з бізнесом почалась значно раніше. Поштовхом для неї став в тому числі pакон про адміністративну процедуру (ЗАП), який почав діяти в Латвії з 1 лютого 2004 року.  

В Україні ЗАП вступає в силу з 15 грудня цього року і досвід Латвії дозволить зрозуміти, як впровадження загальної адміністративної процедури разом з іншими стратегічними кроками може змінити взаємодію держави з громадянами та підприємцями.

Закон про адмінпроцедуру  встановлює насамперед чіткі та зрозумілі відносини між державою та громадянами. 

Реклама:

Отже, що саме він змінює?

Нові права - нові можливості

ЗАП визначає процесуальні права та обов’язки осіб, установ і судів і гарантує особам можливість брати активну участь в адміністративному процесі. Також громадяни та бізнес мають  право оскаржувати рішення установ, звернувшись до вищої посадової особи та до суду. 

Закон про адмінпроцедуру об’єднує загальні правові принципи, наприклад: дотримання прав фізичної особи, верховенство права, обґрунтоване застосування правових норм. Загальні положення ЗАП поширюються на всіх суб’єктів публічного права, забезпечуючи чіткі, передбачувані процедури, співпрацю між установами та обмін інформацією. 

У Латвії цей закон дає нам змогу ефективно співпрацювати з платниками податків в рамках адміністративних процесів, а також надавати інформацію про те, як діяти в конкретних правових ситуаціях, аби сприяти добровільному виконанню податкових зобов’язань. 

Адміністративний процес також передбачає ефективне вирішення спорів. Це дає можливість Службі державних доходів (СДД) виправляти допущені помилки, а також можливість укладати угоди з платниками податків. 

Для повного захисту своїх інтересів платники податків мають право давати пояснення, подавати докази, бути заслуханими, ознайомлюватися з матеріалами справи та інші права. З іншого боку, під час адміністративного процесу ми маємо право вимагати від платника податків активної співпраці. 

Якщо платник податків не задоволений результатом розгляду спору, він може звернутися до суду, при цьому зберігаючи за собою право ініціювати укладення угоди з СДД під час судового провадження. 

Адміністративну справу може бути порушено СДД (наприклад, на підставі виявлених ризиків розпочинається податкова перевірка) або заявником (наприклад, платник податків просить ліцензію чи дозвіл від митниці). Первинне рішення ухвалює посадова особа Служба державних доходів. 

Якщо платник податків не задоволений ухваленим рішенням, він/вона має право протягом місяця оскаржити його в генерального директора СДД. Проте, якщо особа не погоджується з рішенням генерального директора, вона має право звернутися до суду. У Латвії існують суди трьох інстанцій. 

Судоустрій забезпечує (за окремими винятками) оскарження рішень суду першої інстанції та повторний розгляд справи в апеляційній та касаційній інстанціях. При цьому на будь-якому етапі адміністративного процесу СДД може погодитися на укладення мирової угоди з платником податків. 

Порядок укладення договору встановлено законом, який дає змогу платнику податків — залежно від моменту укладення договору — зменшити нараховану суму пені та штрафу до визначеного розміру та припинити судовий спір. Суттю адміністративного процесу в суді є контроль суду за законністю та співмірністю адміністративного рішення чи фактичної дії СДД. 

Усі інновації мають бути орієнтовані на клієнта

Відповідно до стратегії, наше основне завдання — максимально підтримати населення у виконанні податкових та митних зобов’язань перед державою. Наприклад, заповнити річну податкову декларацію тепер можна у декілька кліків — 99% наших послуг доступні в цифровому форматі. 

Ми запровадили підхід, який надає різноманітні переваги платникам податків — тим підприємствам, які мають хорошу податкову історію та дисципліну. Водночас функція моніторингу у своїх пріоритетах залишається незмінною: зменшення витрат через незадекларовану заробітну плату та ухилення від сплати податку на додану вартість, а також зменшення обігу незаконно отриманих підакцизних товарів, готівки та контрабанди наркотиків. 

Латвія стала піонером ініціативи "Спершу консультація". Принцип "Спершу консультація" вимагає зміни мислення та дій: основний обов’язок установ полягає не в тому, щоб карати, а в тому, щоб забезпечити знання і розуміння клієнтами своїх зобов’язань та сумлінне їх виконання. 

Принцип "Спершу консультація" ґрунтується на двох основних напрямках діяльності СДД: клієнтоорієнтована діяльність, яка націлена на проактивне досягнення взаєморозуміння та співпраці між СДД та нашими клієнтами, та ефективні заходи моніторингу для забезпечення комплаєнсу. 

Налагоджена співпраця з клієнтами СДД дозволяє  підвищити ефективність нагляду та сприяє добровільному дотриманню законодавства та нормативно-правових актів. 

Якщо говорити про майбутнє, хочу зауважити, що подальший розвиток потребує не лише інноваційних технологічних та організаційних рішень, а й тісної співпраці з клієнтами, щоб кожна інновація розглядалася також і з точки зору клієнта. 

Серед наших майбутніх планів  покращити цифрові інструменти самообслуговування, аналітику даних і комунікаційні процеси та запропонувати  зручні послуги, адаптовані до потреб клієнтів. 

Ми продовжимо вдосконалювати, автоматизувати та спрощувати операційні процеси з твердим переконанням, що розуміння клієнтів і підвищення довіри громадськості відіграватимуть важливу роль у сприянні добровільному дотриманню податкових і митних зобов’язань.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: