Как внедрение IT-систем улучшит работу украинской ГТС

Как внедрение IT-систем улучшит работу украинской ГТС

Модернизация - это не только замена оборудования на более эффективное, но и значительная перестройка бизнес-процессов и их автоматизация. (укр.)
Пятница, 6 августа 2021, 14:00
генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины"

Діджиталізація в "Операторі ГТС України" сприятиме досягненню основних стратегічних цілей: оптимізації витрат, ефективнішому використанню активів компанії, посиленню безпеки експлуатації ГТС та забезпеченню клієнтів якісними послугами з транспортування газу.

Надійність

Головна функція ГТС – забезпечити безперебійний транзит і транспортування газу всім учасникам ринку та кінцевим споживачам.

В умовах тривалої експлуатації відбувається фізичне "старіння" газопроводів і компресорних станцій. Забезпечення надійності системи, дотримання вимог промислової й екологічної безпеки виробничих об'єктів ГТС визначають необхідність планування та проведення діагностик і ремонту.

Реклама:

Усе це призводить до зростання експлуатаційних витрат, позначається на собівартості транспортування газу, а також спричиняє тимчасове зниження загальної продуктивності ГТС.

Саме тому необхідно максимально застосувати нову стратегію, яка передбачає планування технічного діагностування, обслуговування і ремонту (ТОіР) з урахуванням оптимізації ризиків і пріоритетів об'єктів в умовах лімітів витрат і відповідних вимог.

І саме тому у 2020 році "Оператор ГТС України" розпочав впровадження Системи управління технічним станом і цілісністю (СУТСЦ).

В основі цієї системи математичні моделі розрахункового прогнозування показників технічного стану, надійності і техногенного ризику, що дозволяє формувати довгострокові програми заходів з діагностування та ремонту газопроводів, що забезпечують надійне та безпечне функціонування ГТС.

За рахунок підвищення точності прогнозу технічного стану та ризиків експлуатації об'єктів ГТС СУТСЦ дозволить підвищити ефективність прийняття технічних і управлінських рішень.

Зокрема цільового розподілу фінансування на підтримку необхідного технічного стану, виявлення найбільш "вразливих" ділянок за рівнем очікуваного прямого збитку від аварії і критичного зниження пропускної здатності ГТС.

Клієнтоорієнтованість

IPlatform – це серце оператора ГТС.

За допомогою цієї системи замовники послуг транспортування комунікують з Оператором: подають заявки на транспортування газу, надсилають торгові оповіщення та ін. Лише за 2020 рік понад 250 трейдерів подали більше 162 тис номінацій та торгових сповіщень в обсязі 59 млрд куб м.

Ця система здійснює всі обчислення за послуги транспортування газу, а також проводить розрахунки небалансів замовників відповідно до правил Кодексу ГТС.

Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США

Через іPlatform відбуваються всі номінації з імпорту та експорту газу, які в автоматичному режимі через протокол AS/4 узгоджуються із суміжними операторами ГТС. Система використовує двоетапну автентифікацію і електронний цифровий підпис, що гарантує безпеку для клієнтів.

ІPlatform стабільно удосконалюється відповідно до правил роботи на ринку газу України.

Нещодавно ми виконали інтеграцію системи із системами біржових торгів "Української енергетичної біржі". А сьогодні працюємо над розробкою API-інтерфейсів для інтеграції з трейдинговими системами клієнтів. Плануємо завершити основну фазу впровадження до кінця року.

Економія та оперативність

SCADA – це очі, вуха та руки компанії.

Подібна система дозволяє не лише зібрати всю необхідну оперативну диспетчерську інформацію про стан ГТС (телеметрія), а й віддалено керувати елементами ГТС (телемеханіка).

Також ця система дозволяє автоматизувати процес планування й оптимізації режиму роботи ГТС з метою мінімізації витрат на транспортування газу.

У найближчих планах "Оператора ГТС України" впровадження SCADA системи, яка покриватиме всю інфраструктуру ГТС.

Очікується, що десятки різних диспетчерських систем "мігрують" в єдину систему, що дозволить підвищити керованість ГТС та знизити експлуатаційні ризики.

З досвіду наших європейських колег, це довготривалий процес, але перші результати очікуємо вже наступного року.

Ефективність

У 2022 році "Оператор ГТС України" планує перехід на нову версію ERP-системи SAP S/4HANA.

В Операторі ця система охоплює всі важливі процеси: HR, фінанси, закупки, виробництво, управління матеріальними потоками, реалізацію послуг, виробниче планування та технічне обслуговування обладнання.

Єдина ERP-система дозволяє створити в компанії єдине інформаційне середовище, що істотно полегшує процеси й оптимізує роботу підрозділів, керівництва і співробітників. Впровадження нової версії дозволить ефективніше розподіляти виробничі ресурси, покращити облік і приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.

Крім того, з метою спрощення та підвищення ефективності роботи наших співробітників, які перебувають на віддалених об'єктах ГТС, планується впровадження системи "Мобільність для ТОPO (ТОіР)", що відповідає за комплекс операцій з підтримки працездатності та справності виробничого обладнання ГТС, його технічного обслуговування, своєчасного ремонту та заміни, організацію роботи мобільних співробітників і бригад, контроль продуктивності їх роботи.

Система дозволяє організацію єдиної технічної бази всього обладнання, управління закупівлями матеріалів і запчастин, підтримку аварійних запасів.

Згідно з дослідженнями аналітичних компаній таких як Forrester і Verdantix, організації, які інвестують в програмні комплекси та автоматизацію бізнес-процесів, спрямованих на обслуговування їхніх активів, демонструють кращу результативність.

Переваги включають збільшення технічної готовності обладнання на 5 – 20%, зменшення витрат на технічне обслуговування від 10 до 40%, зниження часу відгуку на обслуговування до 25%, збільшення загальної ефективності обладнання від 20 до 30%.

Також до кінця року в рамках повної відмови від паперових носіїв плануємо впровадження системи електронного документообігу із клієнтами і постачальниками.

Для внутрішньої кореспонденції Оператор відмовився від паперового документообігу майже на початку своєї роботи. Це дозволило значно спростити бізнес-процеси і скоротити час на узгодження документів.

Безпека

У процесі діджиталізації Оператор ГТС не забуває і про кібербезпеку.

Як показав нещодавній сумний досвід США, крім технологічних ризиків оператори газотранспортних систем мають враховувати ризики хакерських атак.

Ми серйозно ставимося до цього питання, і тому, за підтримки USAID, виконується проект модернізації системи захисту від кіберзагроз. За його результатами Оператор планує отримати сертифікацію ISO 27001.

Наше майбутнє ми бачимо в Industry 4.0, де головну роль відіграватимуть алгоритми штучного інтелекту (AI), технології інтернету речей (IoT) та прогнозної аналітики (Predictive Maintenance).

У мережі з датчиків, електроніки, роутерів і контролерів відбуватиметься скоординований обмін даними, їх збір і подальший аналіз за алгоритмами штучного інтелекту (AI).

Потім ці дані трансформуються у прогнози щодо стану інфраструктури ГТС, які дозволять запобігти поломкам, аваріям. Відповідно заощадити час, ресурси та кошти компанії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: