"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Энергия, которая растет на полях

Энергия, которая растет на полях

Законодательное регулирование выращивания энергетических растений в Украине позволит повысить энергетическую безопасность, улучшить качество почв и привлечь инвестиции. (укр)
Понедельник, 24 мая 2021, 18:47
председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины

Українці здавна пишаються родючістю українських земель, проте сьогодні через недостатнє внесення органічних та мінеральних добрив, водну та вітрову ерозії, переущільнення важкою технікою, родючість ґрунтів значно знизилася. 

Одним з можливих шляхів відновлення їх родючості є вирощування енергетичних рослин. 

Що таке енергетичні рослини? 

Це спеціальні продуктивні сорти рослин, які вирощуються для виробництва біомаси, а в подальшому енергії з неї (теплової або електричної). 

Відповідно до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, біоенергетичний напрям використання мають такі сорти рослин як верба, павловнія, міскантус, просо прутоподібне та інші. Їх урожайність може складати 15-25 т/га за рік. 

Реклама:

В ЄС енергетичні культури вирощуються на 117,4 тис. га. Зокрема, у Польщі цей показник становить 17,8 тис. га, у Німеччині – 15,8 тис. га. 

 

В Україні під енергетичні рослини відведено лише 5,4 тис. га земель. При цьому, в країні є від 1 до 4 млн га деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, на яких вирощування традиційних сільськогосподарських культур є економічно неефективним. 

Як правило, такі землі "стоять" пусткою та заростають чагарниками. Натомість, вони можуть використовуватися для вирощування енергетичних рослин, які є невибагливими до якості ґрунтів, та більше того, здатні відновлювати їх родючість. 

За рахунок листя, яке щороку опадає з енергетичних рослин, і їх підземної частини, що залишаються в ґрунті, зростає його родючість. 

Поле, що відносилось до малопродуктивних і деградованих земель, після вирощування на ньому протягом 20-25 років енергетичних рослин, може перейти у категорію продуктивних сільськогосподарських угідь. 

 

Чому Україна відстає?

Відставання України від європейських країн щодо вирощування енергетичних рослин спричинено декількома факторами. 

По-перше, відсутністю законодавчого регулювання цього питання. Сьогодні законодавство не створює жодних сприятливих умов для вирощування енергетичних рослин. 

З метою подолання цієї прогалини 12 березня 2021 року у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин (перший автор – народний депутат Шинкаренко І.А.). 

Законопроєкт №5227 передбачає визначення терміну "енергетичні рослини". Із визначенням пов’язано також і ряд інших положень. 

Зокрема, збільшення строку договору оренди землі для вирощування енергетичних рослин до 20 років. Зазвичай цикл існування плантацій енергетичних рослин складає 20 і більше років, тому збільшення строку оренди сприятиме забезпеченню окупності таких проєктів.

Крім того, пропонується спростити оренду малопродуктивних земель для вирощування енергетичних рослин – без проведення земельних торгів. Оскільки такі землі не придатні для вирощування традиційних культур, зазвичай конкуренція за них відсутня, тому проводити торги неефективно.

Інший законопроєкт №5228 передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо орендної плати. Пропонується обмежити максимальний розмір орендної плати за малопродуктивні та деградовані землі, на яких вирощуються енергетичні рослини, до 5% нормативної грошової оцінки. 

Таке обмеження унеможливить непередбачувану зміну орендної плати протягом строку оренди та позитивно вплине на економічні показники проєктів з вирощування енергетичних рослин.

Що потрібно зробити?

Необхідність залучення значних інвестицій на етапі закладення плантацій та тривалий період окупності проєктів з вирощування енергетичних рослин, є наступним фактором, що спричиняє відставання України у питанні вирощування енергетичних рослин. 

За різними оцінками період окупності проєктів з вирощування енергетичних рослин становить 6-8 років, а внутрішня норма рентабельності проєктів – 10-12%. Аграрії, які могли б зайнятися вирощуванням енергетичних рослин, на сьогодні не дуже зацікавлені вкладати гроші у цей напрямок. 

Вирощування традиційних сільськогосподарських культур (пшениці, кукурудзи, соняшника) забезпечує їм значно більшу рентабельність (20-25%). 

З метою зменшення періоду окупності таких проєктів та підвищення їх рентабельності, на нашу думку, має застосовуватися державна підтримка. 

В багатьох країнах-членах ЄС передбачена пряма підтримка шляхом надання компенсації вартості закладення плантацій енергетичних рослин. Вважаємо, що аналогічну систему підтримки доцільно запровадити в Україні. 

За розрахунками Біоенергетичної асоціації України, обсяг разової компенсації для таких енергетичних рослин, як тополя варто встановити у розмірі 20 тис. грн./га, для верби – 21 тис. грн./га, для міскантусу – 24 тис. грн./га. 

Кошти для такої підтримки можуть бути передбачені в рамках Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022-2026 роки, що зараз перебуває в процесі розробки і погодження. 

Бюджетні кошти можуть надаватися за такими напрямами: 1) проведення робіт із закладення насаджень енергетичних рослин та 2) проведення робіт із догляду за насадженнями енергетичних рослин. 

  • Пропонується сплачувати цю компенсацію двома частинами – у 1-ий та 3-ій рік існування плантації. 
  • Умови компенсації: площа не менше 100 га, сходження – не менше 85% та висота енергетичних рослин не менше 1 м у перший рік, не менше – 80% та висота енергетичних рослин не менше 2 м у третій рік існування плантації.
  • Контроль – формальна перевірка поданих документів та виїзні перевірки.

Поетапний механізм надання компенсації є найбільш прозорим, та є найменш ризикованим з точки зору можливого недобросовісного використання бюджетних коштів.

 

Для прийняття такого механізму стимулювання вирощування енергетичних рослин вже закладені законодавчі основи у згаданому вище законопроєкті №5227, в якому передбачено, що стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, може здійснюватися шляхом державної підтримки вирощування енергетичних рослин у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. 

Біоенергетична асоціація України повністю підтримує ці законопроєкти. Їх прийняття призведе до початку широкого вирощування енергетичних рослин, які мають низку суттєвих переваг для держави, громад і бізнесу:

  • Створення гарантованого джерела біопалива,
  • Заміщення імпортних енергоносіїв,
  • Покращення торгівельного балансу держави, 
  • Створення нових робочих місць, 
  • Зниження викидів парникових газів, 
  • Розвиток місцевої економіки, 
  • Відтворення родючості ґрунтів.

Прийняття цих законопроєктів закладе підвалини для розвитку в Україні потужного сектору вирощування енергетичних рослин з потенціалом для заміщення природного газу до 8,9 млрд м3/рік (при вирощуванні їх на 2 млн га), потенціалом скорочення викидів парникових газів до 18 млн т СО2 екв./рік, значним позитивним впливом на макроекономічні показники економіки України. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: