"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Электричество из биомассы

Электричество из биомассы

В Украине работает 145 подключенных к сетям объектов электрогенерации из возобновляемых источников, которые получили "зеленый" тариф. Только три из них используют в качестве топлива биомассу.
Пятница, 21 июня 2013, 10:47
Георгий Гелетуха, Биоэнергетическая ассоциация Украины

Біомаса як паливо посідає четверте місце у світі за обсягами виробництва і споживання енергії.

Її частка у виробництві первинної енергії сягає 10%.

Фактичний рівень виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії - ВДЕ - та біомаси в країнах Євросоюзу-27 наведений у наступній таблиці.

У 2011 році частка відновлюваних джерел енергії у загальному виробництві електроенергії становила 21%, а з біомаси було вироблено 3,7% від загального виробництва електроенергії.

Реклама:

Основною сировиною при виробництві електроенергії з біомаси є тверда біомаса - 60%, біогаз - 25% і тверді побутові відходи - ТПВ - 15%.

Розподіл загальної встановленої потужності електрогенерації на біомасі наведений у наступній таблиці.

Найбільша потужність - на деревині - 15 ГВт, на біогазі - 6 ГВт, на ТПВ - 6 ГВт, на промислових відходах - ПВ - 0,6 ГВт.

Виробництво електроенергії у країнах ЄС

Країна

2000

2005

2010

у тому числі з ВДЕ

у тому числі з біомаси у ВДЕ

% з ВДЕ до заг.

ТВт/год

ТВт/год

%

ТВт/год

%

ЄС-27

3 025,20

3310,60

3345,60

699,30

20,90

123,30

17,60

3,70

Данія

36,05

36,25

38,79

12,47

32,10

4,63

37,10

11,90

Німеччина

576,54

620,57

627,92

110,53

17,60

33,67

30,50

5,40

Франція

540,73

576,20

569,00

82,59

14,50

4,70

5,70

0,80

Нідерланди

89,63

100,22

118,14

11,20

9,50

7,04

62,90

5,90

Австрія

61,26

66,41

71,13

48,30

67,90

4,55

9,40

6,40

Польща

145,18

156,94

157,66

11,46

7,30

6,30

55,00

4,00

Фінляндія

69,97

70,57

80,67

24,18

30,00

10,96

45,30

13,60

Швеція

145,27

158,44

148,61

6,32

4,30

0,66

10,40

0,40

Україна

173,00

186,10

188,80

0,33

0,18

0,01

3,12

0,01

Враховуючи досвід попередніх років, перспективи та потенціал розвитку ВДЕ, Єврокомісія прогнозує подальший ріст частки ВДЕ у виробництві енергії і до 2030 року, і до 2050 року.

Розподіл джерел біомаси при виробництві електроенергії в країнах ЄС, ТВт/год, %

Один із сценаріїв найбільш інтенсивного розвитку ВДЕ - збільшення її частки до 75% кінцевого споживання енергії до 2050 року.

Встановлена електрична потужність у країнах ЄС та Україні, МВт

Країна

2000

2005

2010

Деревина

Біогаз

ТПВ

ПВ

ЄС-27

672 650

768 632

904 125

15 381

6 113

6 201

604

Данія

12 671

13 987

14 956

868

80

300

-

Німеччина

120 325

128 535

163 766

2 014

2 725

1 650

119

Франція

114 681

116 784

125 918

375

187

858

-

Нідерланди

21 586

23 138

28 171

686

196

586

-

Австрія

18 597

20 004

24 826

2 394

586

459

267

Польща

30 571

32 315

33 497

53

81

-

3

Фінляндія

17 761

18 888

18 579

1 910

-

-

-

Швеція

35 306

36 369

40 375

3 142

22

654

100

Україна

-

-

52 957

2,5

3,8

-

1,7

Сьогодні всі країни ЄС мають план дій щодо біомаси. Основна частина країн ЄС-27 планує збільшити частку ВДЕ у виробництві електроенергії до 20-30%. Значна частина цього обсягу повинна бути вироблена з біомаси. Загальний прогноз споживання ВДЕ та БМ у ЄС-27 до 2030 року наведений у наступній таблиці.

Обсяг виробництва струму з ВДЕ у ЄС планується збільшити з 21% до 66%, а частку БМ - збільшити більш ніж удвічі і підняти до 8% у 2030 році.

Прогноз споживання ВДЕ та біомаси у ЄС-27 до 2030 року, % до загального обсягу

Стаття балансу

2010

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Загальна енергія

Частка ВДЕ у споживанні енергії

10,0

15,0

20,0

32,0

43,0

Частка БМ у споживанні енергії

6,7

10,0

14,0

16,0

19,0

Електрична енергія

Частка ВДЕ у виробництві електроенергії

21,0

27,0

34,0

50,0

66,0

Частка БМ у виробництві електроенергії

3,7

5,5

7,3

7,6

8,0

Національні плани дій з розвитку ВДЕ містять відповідні прогнози збільшення встановленої потужності та виробництва електричної енергії у 2020 році.

Планове досягнення потужності біогенерації, МВт

Країна

Прогноз

2005

2010

2015

2020

Приріст, % до 2005

Данія

777

1 017

1 837

2 779

258

Німеччина

3 174

6 312

7 721

8 825

178

Нідерланди

1 128

1 430

2 443

2 892

156

Австрія

976

1 211

1 228

1 281

31

Фінляндія

2 140

1 790

2 200

2 920

36

Швеція

2 568

2 683

2 799

2 914

13

Серед основних механізмів стимулювання розвитку біоенергетики в країнах ЄС - ринкові ціни та додаткові податки на викопні палива, стимулюючі "зелені" тарифи та "зелені" сертифікати на електроенергію з ВДЕ, державна підтримка, субсидії на обладнання, високі державні цілі та діюча державна політика з розвитку ВДЕ.

Українські реалії

Україна є енергозалежною державою. Вона забезпечує власні потреби в енергетичних ресурсах лише на 60,9%, а енергоємність ВВП країни у 2,6 разу перевищує показники розвинених країн.

Запропоновані в проекті оновленої Енергетичної стратегії до 2030 року напрямки розвитку різних секторів енергетики України значною мірою не відповідають тенденціям розвитку відновлюваної енергетики та біоенергетики країн ЄС. Цілі з виробництва електроенергії з біомаси суттєво занижені.

Планується, що у 2030 році обсяг виробництва електроенергії з біомаси становитиме лише 2,4% від загальної генерації електроенергії з ВДЕ або 0,1% від усієї генерації електроенергії в Україні.

Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. Основними складовими цього потенціалу є відходи сільського господарства, відходи деревини, а в перспективі - енергетичні культури, вирощування яких почало активно розвиватися в останні роки.

В Україні на початок 2013 року загальна встановлена електрична потужність об'єктів електрогенерації, підключених до об'єднаних енергетичних систем, становила 53,78 ГВт, в тому числі з ВДЕ - близько 670 МВт: ВЕС - 262,8 МВт, СЕС - 317 МВт, МГЕС - 78,1 МВт, ТЕС/ТЕЦ на біомасі - 9,9 МВт.

У травні 2013 року встановлена електрична потужність об'єктів ВДЕ зросла до 741,9 МВт, в тому числі на біомасі - 6,2 МВт та на біогазі - БГ - 3,78 МВт.

У травні 2013 року в Україні було 145 підключених до електромереж об'єктів електрогенерації з ВДЕ, що одержали "зелений" тариф. З них лише три об'єкти використовують біомасу як паливо і лише одна когенераційна установка на біогазі.

В Україні є такі механізми стимулювання сектора: митні пільги - звільнення від митного оподатковування, податкові пільги, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену з ВДЕ, стратегії розвитку і державні програми.

Однак скористатися цими пільгами майже можливо. Це викликано непрозорістю процедур і вибірковим підходом до проектів та їх власників, що створює додаткові бар'єри для широкого впровадження біоенергетичного обладнання в Україні.

Фото epochtimes.com

Бар'єри для розвитку

Основний механізм стимулювання виробництва електроенергетики з біомаси - "зелений" тариф - на практиці не діє через зміни до закону "Про електроенергетику", внесені 20 листопада 2012 року. Основні бар'єри наступні.

1. Некоректне визначення терміну "біомаса".

2. Необґрунтовано низький коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії з біогазу.

3. Необґрунтовані вимоги щодо частки місцевої складової обладнання, матеріалів та послуг у загальній вартості проектів.

4. Термінологічні помилки в описі основних елементів обладнання для об'єктів електроенергетики, що використовують енергію біомаси та біогазу.

5. Дискримінаційний підхід до біогазових установок, введених в експлуатацію до 1 квітня 2013 року.

6. Відсутність "зеленого" тарифу для електроенергії, що виробляється з побутових відходів.

7. Відсутність "зеленого" тарифу для електроенергії, що виробляється при сумісному спалюванні біомаси з викопним паливом.

8. Відсутність державних субсидій та лізингових механізмів для покупців біоенергетичного обладнання.

9. Відсутність діючої державної програми з розвитку біоенергетики.

10. Можливості сектора біоенергетики майже проігноровані при розробці проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

11. Складність застосування податкових та митних пільг.

Пропозиції Біоенергетичної асоціації України щодо подолання цих бар'єрів стосуються законодавчих змін.

1. Визначення терміну "біомаса" повинне відповідати світовій та європейській практиці з цього питання та включати не лише відходи органічного походження, а й продукти та залишки лісового та сільського господарства.

2. Встановити коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, на рівні 3,0 для біогазу з сировини сільськогосподарського походження та 2,7 для всіх інших видів біогазу.

Фото mrybakov.ru

3. Скасувати будь-яку вимогу щодо частки місцевої складової для проектів, що претендують на отримання "зеленого" тарифу на струм з біомаси та біогазу.

4. Анулювати дискримінаційний підхід до усіх установок та об'єктів електроенергетики, що введені в експлуатацію до 1 квітня 2013 року.

5. Встановити коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, що виробляється з побутових відходів, щонайменше на рівні 3,0.

6. Встановити коефіцієнт "зеленого" тарифу для струму, що виробляється з біомаси при її сумісному спалюванні з викопним паливом, на рівні 1,9.

7. Організувати на державному рівні процес субсидування купівлі біоенергетичного обладнання в розмірі 20-30% його вартості.

8. Підготувати та затвердити на урядовому рівні план дій щодо розвитку біоенергетики за методологією Єврокомісії.

9. Встановити адекватні цілі з розвитку біоенергетики, зокрема в оновленій Енергетичної стратегії України до 2030 року.

10. Ввести стандарти різних типів твердого біопалива, програми стимулювання інвестицій в інфраструктуру із заготівлі, зберігання і постачання біопалива.

11. Спростити процедуру отримання податкових та митних пільг, підвищити прозорість і скоротити час на прийняття рішень з даного питання.

Цілі з внеску біомаси в енергобаланс України, %

Показник

2011

2015

2020

2025

2030

Частка БМ у загальному енергоспоживанні

1,24

1,50

3,00

5,00

7,00

Частка БМ у валовому кінцевому енергоспоживанні

1,78

2,20

4,30

7,20

10,00

Частка БМ у виробництві електричної енергії

0,01

0,20

1,00

2,20

4,00

Концепція розвитку сектора

В Україні розроблено кілька документів, спрямованих на розвиток виробництва електричної енергії з ВДЕ та біомаси. Однак статус цих документів, поставлені цілі та джерела фінансування не забезпечують єдину державну стратегію.

Відтак виникла гостра необхідність у розробці концепції "Впровадження використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ і когенераційних станціях в Україні". В її основу покладений аналіз європейського досвіду розробки аналогічних документів.

Мета концепції - впровадження використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ і когенераційних станціях. Для цього необхідно зробити наступне.

1. Встановити та забезпечити досягнення частки ВДЕ та біомаси у виробництві струму, що відповідає європейським тенденціям з урахуванням технічних, екологічних, фінансових і соціальних можливостей України.

2. Закріпити на державному рівні національні, регіональні та галузеві цілі з виробництва електроенергії з біомаси та призначити відповідальними державні органи влади за їх виконання.

3. Удосконалити законодавчу базу, створити рівні конкурентні умови та підтримку учасників ринку для широкого розвитку біоенергетики в Україні.

4. Наблизити Україну до вимог ЄС щодо реалізації положень Енергетичного співтовариства та виконання взятих на себе зобов'язань із зменшення негативного впливу на природу при виробництві теплової та електричної енергії.

Фото ocasional.com

Концепція передбачає, що до 2030 року будуть сформовані необхідні умови для успішного досягнення наступних поставлених цілей.

1. Частка біомаси у споживанні первинної енергії - не менше 7% у 2030 році.

2. Частка біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні - 10% у 2030 році.

3. Частка біомаси у виробництві електричної енергії - не менше 4% у 2030 році.

Основою для розробки концепції є базовий сценарій оновленої Енергетичної стратегії, де визначена розрахункова потреба у паливі та енергії, прогнози обсягів споживання первинних енергоресурсів на період до 2030 року.

Відповідно до запропонованої концепції планується збільшити частку біомаси у споживанні енергії з 0,7% до 10% у 2030 році, що відповідає рівню споживання БМ у ЄС-27 у 2010 році.

Частку електроенергії, виробленої з ВДЕ, планується збільшити з 0,32% до 20%, що відповідає цілям ЄС-27 на 2015 рік. У той же час 20% струму з ВДЕ планується виробляти з біомаси, при цьому частка БМ становитиме не менше 4% у 2030 році.

Частка ВДЕ у виробництві електроенергії у ЄС та Україні до 2030 року, %

Частка біомаси у виробництві електроенергії у ЄС у 2010 році та Україні до 2030 року, % до загального обсягу

Організацію виробництва струму з БМ планується здійснювати на існуючих енергогенеруючих об'єктах і на нових, які планується вводити в експлуатацію.

Передбачається, що до 2015 року будуть реалізовані найбільш доступні технічні рішення та запущені генеруючі потужності на твердій біомасі - 75% і біогазі - 25%.

Це дозволить забезпечити близько 0,2% загального виробництва електроенергії. Основна частка електроенергії з БМ - 47% - буде вироблятися з твердої БМ на ТЕЦ, 28% - на ТЕС і 25% - на когенераційних установках на біогазі.

До 2030 року планується 16% біогенерації здійснювати на вугільних енергоблоках. ТЕС і ТЕЦ на біомасі забезпечать 46,5% біогенерації, з ТПВ - 12% і з біогазів - 24,5%. Не менше 60% біогенерації буде здійснюватися в комбінованих циклах.

Виробництва електроенергії з біомаси до 2030 року, млрд кВт/год

Стаття балансу

2010

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Виробництво електроенергії з ВДЕ

0,6077

4,3000

14,1600

31,0800

56,4000

У тому числі біогенерація

0,0095

0,4300

2,3600

5,7000

11,3000

У тому числі

Реконструйовані вугільні ТЕС

-

-

0,4248

0,9687

1,8048

ТЕС на БМ

-

0,1204

0,2360

0,4558

0,6768

ТЕЦ на БМ

0,0090

0,2021

0,9440

2,3932

4,6812

ТЕС/ТЕЦ на ТПВ

-

-

0,1888

0,5698

1,3536

КГУ на БГ ТПВ

0,0005

0,0344

0,1180

0,1709

0,2260

КГУ на БГ

0,0000

0,0731

0,4484

1,1396

2,5380

Мінімальна необхідна встановлена потужність енергогенеруючого обладнання представлена у наступній таблиці. Так, до 2030 року слід ввести в експлуатацію близько 2 133 МВт потужностей, з яких близько 390 МВт необхідно забезпечити при сумісному спалюванні біомаси з вугіллям на існуючих вугільних енергоблоках.

При цьому частка біомаси при сумісному спалюванні на блоках потужністю більше 300 МВт не буде перевищувати 5%.

Загальна потужність ТЕС на БМ повинна становити не менше 110 МВт, ТЕЦ із комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії - 890 МВт, ТЕС і ТЕЦ на ТПВ - 260 МВт, на біогазі з полігонів ТПВ - 40 МВт, КГУ на біогазі - 446 МВт.

Таким чином, загальна встановлена електрична потужність на твердій біомасі та ТПВ повинна становити близько 1 650 МВт, на біогазі - 486 МВт.

Встановлена електрична потужність об'єктів біогенерації, МВт

Стаття балансу

2010

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Мінімальна необхідна електрична потужність

4,0

112,0

533,0

1 181,0

2 133,0

Приріст потужності на біомасі,  всього

-

108,0

421,0

648,0

951,0

В тому числі приріст

Реконструйовані вугільні ТЕС

0,0

0,0

91,0

230,0

389,0

ТЕС на БМ

0,0

31,0

54,0

87,0

110,0

ТЕЦ на БМ

4,1

51,0

215,5

497,0

890,0

ТЕС/ТЕЦ на ТПВ

0,0

0,0

43,0

118,0

257,0

КГУ на БГ ТПВ

0,2

10,0

27,0

32,0

40,0

КГУ на БГ

0,0

21,0

102,0

217,0

446,0

До 2030 року загальний необхідний об'єм інвестицій становитиме приблизно 69,5 млрд грн, в середньому 3,8 млрд грн щорічно.

Необхідний об'єм інвестицій, млн грн

Стаття балансу

2010

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Реконструйовані вугільні ТЕС

-

-

288

437

499

ТЕС на БМ

-

866

735

1 104

869

ТЕЦ на БМ

-

1 238

4 829

9 153

13 650

ТЕС/ТЕЦ на ТПВ

-

-

1 267

3 850

8 924

КГУ на БГ ТПВ

-

425

791

270

358

КГУ на БГ

-

832

3 424

5 047

10 816

Загальний об'єм інвестицій за період

-

3 361

11 334

19 860

35 115

Орієнтовний об'єм скорочення викидів парникових газів завдяки використанню БМ як палива до 2030 року становитиме близько 27 млн тонн CO2.

Висновки

Запропонована БАУ концепція виробництва електроенергії з біомаси в Україні до 2030 року орієнтована на збільшення частки ВДЕ у виробництві струму, у тому числі з твердої біомаси, біогазів, рідких біопалив.

Поставлені до 2030 року цілі відповідають загальній тенденції розвитку ВДЕ у Євросоюзі та світі, проте рівень використання біомаси для виробництва електроенергії в Україні буде відставати від середньоєвропейських показників.

Реалізація документа дозволить забезпечити досягнення 4-відсоткового загального виробництва електроенергії в Україні до 2030 року, буде сприяти розвитку внутрішнього ринку виробництва та споживання ВДЕ та підвищенню рівня енергетичної незалежності держави в цілому.

Розвиток біогенерації сприятиме залученню капіталу, формуванню внутрішнього ринку біопалива та суміжних ринків, зростанню кількості робочих місць, оновленню обладнання та підвищенню його ефективності, зміцненню екологічної безпеки.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: