Перестрахование в Украине во время войны

Перестрахование в Украине во время войны

Что изменилось в привлечении международных страховых компаний к работе в Украине? (укр)
Пятница, 5 мая 2023, 13:28
старший юрист юридической фирмы "Вольф Тайс"

Майже через рік після початку воєнної агресії проти України та введених через це валютних обмежень, регулятор страхового ринку, Національний банк України (Національний банк), послабив раніше введені обмеження на оплату страхових платежів перестраховикам – нерезидентам.

24 лютого минулого року року НБУ ввів суттєві обмеження на купівлю валютних цінностей та транскордонні перекази, в тому числі на перекази на користь перестраховиків — нерезидентів (Постанова №18).

Таким чином, українські страховики були позбавлені можливості виконувати свої платіжні зобов'язання на користь іноземних партнерів за перестраховими програмами. 

Це не могло не позначитися на відносинах з міжнародними перестраховиками, проте, як зазначають самі учасники страхового ринку, в першу чергу на ці відносини вплинули воєнний стан та активні бойові дії в країні, ніж встановлені валютні обмеження.

Реклама:

У лютому цього року Національний банк змінив механізм та умови для здійснення платежів за кордон за договорами перестрахування (Постанова №7). Проте страховий ринок неоднозначно сприйняв нововведення регулятора.

Перелік страховиків

Найголовніше, щоб мати можливість здійснювати платежі на користь іноземного перестраховика за більшістю видів страхування, страховик має бути включений до спеціального реєстру (Переліку страховиків), який формується Національним банком на підставі звернення страховика. Перелік страховиків розміщується на Інтернет-сторінці регулятора. 

Для того щоб потрапити до Переліку, страховик має відповідати оновленим ліцензійним вимогам щодо структури власності та ділової репутації, дотримуватися нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій. 

Також, до страховика не мають бути застосовані заходи впливу (крім письмового застереження) за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу та санкційного законодавства. 

Цих вимог страховик має дотримуватися на дату звернення та протягом всього періоду перебування в Переліку.

Національний банк залишив за собою право виключити страховика із Переліку, в тому числі в разі надання недостовірної чи неповної інформації, а також при неподанні страховиком періодичної інформації.

Хоча створення Переліку було заявлено регулятором як спрощення процедури переказів за кордон з перестрахування, окремі учасники страхового ринку дещо скептично поставилися до необхідності створення окремого реєстру страховиків як до ще однієї дозвільної процедури з боку регулятора, а щомісячне підтвердження дотримання нормативів оцінюється — як надмірну та невиправдану вимогу. 

Попри це, Перелік страховиків вже наповнюється, і на сьогодні до нього потрапили тринадцять страхових компаній. 

Рейтинг надійності перестраховика-нерезидента 

Інший ключовий момент - це встановлена Національним банком вимоги до перестраховика-нерезидента, на користь якого страховик, включений до Переліку, може здійснювати платежі.

Рейтинг фінансової надійності такого перестраховика має відповідати рівню не нижчому ніж: "A3" [Moody's Investors Service (США)]; "A-" [Standard & Poor's (США)]; "A-" [Fitch Ratings (Великобританія)]; "A-" [A.M. Best (США)].

Ця вимога не є новою і була введена Національним банком ще в 2021 році. Так, страховикам дозволялося укладати договори перестрахування із іноземними перестраховиками із достатнім рівнем фінансової надійності (як зазначено вище). 

Поряд із цим, страховики мали можливість співпрацювати із перестраховиками-нерезидентами, із нижчим рейтингом, але які були зареєстровані в країні з державним наглядом за страховою і перестраховою діяльністю та які здійснювали страхову (перестрахову) діяльність понад три роки. 

Із 14 лютого 2023 року страховики фактично мають можливість укладати договори перестрахування із іноземними перестраховиками, які відповідають рейтингу фінансової надійності не нижче А3/А-. 

І ця вимога є однією з найбільш дискусійних. Таке обмеження потенційних надавачів перестрахового покриття неодмінно призведе до підвищення вартості послуг. 

Крім того, платежі за вже наданим покриттям на користь іноземних перестраховиків з нижчим рейтингом продовжують бути заблокованими.

Дозволені платежі та виключення

Не всі платежі іноземним перестраховикам вимагають включення страховика до Переліку страховиків. За такими перестраховими програмами платежі можуть проводитися страховиками напряму і без обмежень: за договорами перестрахування іноземним ядерним пулам, в рамках міжнародного страхування "Зелена картка", за тими що, стосуються страхування авіаційних ризиків, телекомунікаційних мереж і телекомунікаційної інфраструктури.

За певними видами страхування платежі на користь іноземних перестраховиків все ще залишаються обмеженими і не можуть проводитися. Це, зокрема, стосується добровільного страхування кредитів та страхування судових витрат, обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності, тощо.

Зарахування зустрічних вимог

З 14 лютого 2023 року Національний банк також дозволив банкам завершувати здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь перестраховиків – нерезидентів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням вимог. 

* * *

Отже, впроваджуючи новий механізм здійснення транскордонних переказів на користь іноземних перестраховиків, Національний банк паралельно вводить механізм контролю та стимулювання виконання оновленого регулювання страхового ринку та, відповідно, вживає заходів до надавачів фінансових послуг за невиконання посилених регуляторних вимог. 

Незважаючи на введений в країні воєнний стан і ситуацію на страховому ринку, регулятор продовжує реформування сектору. 

Підтвердженням цього також є спрощення регулятором порядку анулювання ліцензій страховиків на період воєнного стану та нещодавнє анулювання ліцензій і виключення із Реєстру фінансових установ значних гравців страхового ринку.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: