Орган, який замінить податкову міліцію: ефективний чи фіктивний?

Орган, який замінить податкову міліцію: ефективний чи фіктивний?

Вівторок, 17 квітня 2018, 17:30 -
Яким буде Національне бюро фінансової безпеки, яке покликане замінити податкову міліцію та стати єдиним органом з протидії економічним злочинам.

У цьому спецпроекті публікуються матеріали на тему податків від імені тих, хто перебуває в перших рядах боротьби за їх удосконалення. Партнерами проекту є комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики та Українське товариство економічних свобод (УТЕС).

Ніна Южаніна, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики

Уже кілька років тривають розмови про створення в Україні нового єдиного органу з протидії економічним злочинам, який стави би альтернативою податковій міліції. Органу, який зможе перебрати на себе повноваження щодо розкриття фінансових злочинів від інших правоохоронних органів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано чотири законопроекти, які передбачають створення такої структури. Однак лише одна з них має в основі концепцію, яка принципово відрізняється від існуючої роботи податкової міліції.

Так, проект Закону України "Про Національне бюро фінансової безпеки України", зареєстрований за №8157, пропонує створити в Україні правоохоронний орган абсолютно нового формату, за яким робота органу буде скерована аналітикою, так само як діяльність відповідних правоохоронних органів в країнах ЄС та ОБСЄ.

Це стане можливим завдяки запровадженню нової для України сучасної моделі правоохоронної діяльності ILP (Intelligence Led Policing).

 

Відтак діяльність Бюро базуватиметься на використанні власних інформаційних ресурсів, даних і відомостей з передбачених законопроектом джерел та оцінці великих масивів даних.

Основні зусилля нового органу передбачається зосередити на організації чіткого аналітичного процесу та вироблені стратегічних та тактичних аналітичних продуктів, які стануть основою для прийняття обґрунтованих та підкріплених фактичними даними рішень.

Аналітичні процедури є безконтактними, без втручання в діяльність бізнесу. Вони спрямовані на виявлення негативних тенденцій та злочинних схем у сфері наповнення державного бюджету — при сплаті податків і зборів, а також у сфері витрачання бюджетних коштів — при розподілі та використанні державних грошей.

Сьогодні приводом для перевірки підприємства є, у тому числі скарги та клопотання конкурентів і споживачів. А неузгоджені акти перевірок або висновки ревізорів, зроблені ще на етапі перевірки, вже стають підставою для реєстрації кримінальних проваджень.

З ухваленням нашого законопроекту розпочати кримінальне провадження до повної процедури адміністративного та судового оскарження рішення податкового органу стане неможливим.

І навіть узгоджена сума донарахованих податківцями податків, якщо вона після перевірки вчасно буде сплачена платником, не зможе бути використана у якості підстави для кримінального переслідування такого підприємця.

Отже, увагу нового органу буде сконцентровано виключно на системних, а головне, дійсно умисних правопорушеннях.

 

Водночас, помилки у податковій звітності чи інші незначні та несистемні недоліки в роботі підприємців виправлятимуться, у тому числі, завдяки консультативній допомозі реформованої Державної фіскальної служби.

Завдяки такому підходу до відповідальності притягуватимуться виключно злісні неплатники, а прискіпування до добросовісних підприємців стане неможливим.

Більше того, системне вивчення природи зловживань та порушень надасть аналітикам НБФБ змогу виявляти так звані "законодавчі шпарини", у тому числі неоднозначність норм законодавства, економічне підґрунтя та юридичні умови, що дозволяють або навіть спонукають підприємців ухилятися від сплати податків або брати участь у побудові схем.

Саме виявлення, локалізація та унеможливлення негативних економічних явищ та тенденцій є головним завданням Бюро.

Це дозволить створити умови для виведення економіки з тіні без зайвого втручання в роботу сумлінних платників, зменшити тиск на бізнес та ефективно протидіяти організованим злочинним групам.

Кому НБФБ буде підзвітним

Значний обсяг повноважень НБФБ, обумовлений широким доступом до державних інформаційних ресурсів, вимагають максимальної незалежності органу від стороннього впливу.

Зважаючи на те, що НБФБ матиме в підслідності злочини пов'язані із витрачанням бюджетних коштів, задля запобігання конфлікту інтересів, Бюро не може бути підпорядкованим жодному з органів виконавчої влади, які є розпорядниками таких коштів. Йдеться про міністерства, відомства та Кабінет міністрів в цілому.

 

Крім цього, Україна є парламентсько-президентською республікою, а згідно із Конституцією до повноважень Верховної Ради  належить функція здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів, а до повноважень президента — забезпечення національної безпеки.

Саме тому законопроект визначає підзвітність НБФБ за президентом та Радою.

Разом з тим, оскільки, відповідно до бюджетного законодавства ані президент України, ані Верховна Рада не є розпорядниками бюджетних коштів, то лише у такій спосіб можливо уникнути конфлікту інтересів та забезпечити його незалежність.

Хто працюватиме в НБФБ

Кадровий відбір працівників Нацбюро фінансової безпеки здійснюватиметься на основі конкурсу, в ході якого здобувачі проходитимуть співбесіду, а також складатимуть кваліфікаційний іспит.

Після включення кандидатів до кадрового резерву та проходження спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про протидію корупції", кандидати направлятимуться в тренінговий центр НБФБ, щоб за зручною формою (денною, вечірньою, або дистанційно) пройти спеціальну підготовку під наглядом досвідчених тренерів — фахівців з Литви, Румунії та інших європейських країн.

 

Після навчання претенденти повинні скласти випускний іспит, що включатиме тестування та практичне завдання.

Вважатиметься, що кандидат успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо він отримає не менше 70% від максимально можливої оцінки.

З особами, які вперше приймаються на роботу в НБФБ, одноразово укладатиметься контракт строком на 1 рік. Саме контракт буде підставою для призначення претендента на посаду. Після завершення терміну його дії працівник повинен пройти атестацію — підтвердити за підсумками першого року роботи в НБФБ свою відповідність займаній посаді й отримати можливість укласти новий контракт.

Подальші контракти з офіцерами НБФБ укладатимуться на три роки, з державними службовцями — на 5 років з правом подальшого продовження контрактів на той самий термін.

 

Подальше проходження служби, або робота в НБФБ передбачає обов'язкове періодичне підвищення кваліфікації кожного окремого співробітника, переведення на посаду вищого рівня — проходження відповідного навчання та участь у рейтинговому відборі з урахуванням результатів такого навчання.

Така модель добору кадрів стимулюватиме постійне самовдосконалення персоналу, мінімізуватиме присутність у штаті Бюро "випадкових" та непрофесійних співробітників і гарантуватиме якісне та фахове виконання покладених на НБФБ функцій, в тому числі за рахунок забезпечення його професійними кадрами.

За такої системи немає необхідності у запровадженні будь-яких квот або заборон на працевлаштування колишніх працівників нині діючих правоохоронних органів.

За бажання кожен, хто відповідає визначеним законопроектом вимогам до кандидатів на посади в НБФБ, зможе на загальних підставах претендувати на такі посади, якщо доведе свої професійні здібності та, що є гідним цієї роботи.

Як буде призначатися та звільнятися керівник НБФБ

Директор НБФБ призначатиметься та звільнятиметься відповідним указом президента.

Обрання ж кандидата на цю посаду здійснюватиметься спеціальною Конкурсною комісією, створеною на паритетній основі "3/3/3" — по три уповноважені особи від Верховної Ради, президента та Кабінету Міністрів.

Протягом трьох місяців члени зазначеної комісії мають вивчити подані кандидатами документи та провести співбесіди з тими з них, хто відповідатиме встановленим законопроектом вимогам.

За результатами проведеної роботи Комісією буде обрано два або три претенденти, з яких одного президент своїм указом призначить на посаду.

Директор НБФБ призначатиметься на посаду строком на 5 років, але не більш ніж на 2 строки поспіль.

 

Звільнення директора Бюро здійснюватиметься на підставах, чітко визначених в законопроекті, в тому числі, у разі, якщо роботу НБФБ Верховна Рада або президент України визнають незадовільною.

Таке рішення може бути ухвалене виключно після представлення директором щорічного публічного звіту про результати роботи НБФБ за минулий рік.

Для забезпечення об'єктивної професійної оцінки роботи НБФБ комісією зовнішнього контролю у складі трьох членів щороку проводитиметься незалежна оцінка його діяльності, операційної та інституційної незалежності.

У разі затвердження конституційною більшістю народних депутатів негативного висновку щодо результатів роботи НБФБ, 150 народних депутатів можуть звернутися до президента щодо звільнення директора НБФБ із займаної ним посади.

Якщо після опрацювання звіту парламент визнав роботу Бюро задовільною або взагалі не ухвалив будь-якого рішення, провести оцінку діяльності директора буде можливим не раніше ніж через рік.

 

Така система звітування директора НБФБ перед Верховною Радою, президентом та суспільством покликана забезпечити суспільну обізнаність про роботу цього органу, підвищити персональну відповідальність керівника та одночасно за рахунок гарантування максимально об'єктивного оцінювання результатів роботи Бюро, захистити його керівників від упередженого тиску на них з боку влади.

Підслідність НБФБ

До підслідності НБФБ будуть віднесені розслідування всіх економічних злочинів у сфері публічних фінансів.

Це означає, що правоохоронні органи, до підслідності яких ці питання належать сьогодні — підрозділи Нацполіції, СБУ та податкова міліція — залишаться без повноважень провадити розслідування злочинів з бюджетними коштами (несплата податків, розкрадання або нецільове використання бюджетних коштів та інше).

Логічно, що це призведе до реформування цих правоохоронних органів у подальшому та обумовить внесення відповідних змін до їхньої структури орієнтованої на боротьбу із іншими видами злочинності.

 

Всі кримінальні провадження, розпочаті податковою міліцією, мають бути у визначений законом термін нею ж і завершені, щоб не затягувати час на ознайомлення новими слідчими із справами, які вже розслідуються.

Крім того, 70-80% кримінальних проваджень, порушених слідчими податкової міліції, є безпідставними і не мають судової перспективи, а отже можуть бути закриті у найкоротший термін, визначений законом.

Решта кримінальних проваджень має бути направлена до суду також тими хто їх порушував. Одночасно, НБФБ повинне мати час для формування кадрів та їх навчання новим методам роботи в інший ніж у податковій міліції спосіб.

Прозорість діяльності НБФБ

Контроль діяльності НБФБ здійснюватимуть комітети Верховної Ради, до предметів відання яких належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та питання податкової та митної політики.

Так само це може робити громадськість через Ради громадського контролю, створені при центральному апараті та при кожному територіальному органі НБФБ.

Щонайменше, раз на рік комітети проводитимуть відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Бюро, в ході яких обговорюватимуть результативність виконання Бюро завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб.

 

Нагляд за додержанням НБФБ законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснюватиме Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.

Щороку комісія зовнішнього контролю, що скрадатиметься з трьох осіб — уповноважених з боку комітетів і президента України, проводитиме незалежну оцінку діяльності НБФБ, його операційної та інституційної незалежності, що передбачає вибірковий аудит кримінальних проваджень, а також конфіденційні інтерв'ю з працівниками НБФБ.

Відбір членів Рад громадського контролю відбуватиметься в інноваційному форматі — шляхом рейтингового голосування на офіційних веб-сайтах органів Бюро. У такий спосіб кожний громадянин України зможе долучитися до відбору представників громадськості, що здійснюватимуть контроль діяльності НБФБ.

Більше того, представники Рад громадського контролю будуть включені до комісій, що здійснюватимуть добір кадрів на посади в НБФБ, що надасть змогу інформувати громадськість про можливі недоліки або порушення, допущені при відборі персоналу НБФБ.

Українське товариство економічних свобод (УТЕС)

Ніна Южаніна, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики
Ніна Южаніна, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики