Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні?

Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні?

Четвер, 1 березня 2018, 13:17 -
Фото pikanal.rs
Державні підприємства в Україні показують гіршу прибутковість, ніж приватні. Серед найбільших галузей це особливо яскраво виявляється в агросекторі.

У 2016 році в Україні діяло 3 444 державні підприємства. У Польщі їх лише 326.

Чи варто Україні володіти такою великою кількістю державних підприємств? Чи ефективна державна власність з точки зору її прибутковості?

Як показав аналіз, проведений експертами Центру економічної стратегії, державні підприємства в Україні менш прибуткові за приватні на 2,9 відсоткового пункту.

Втім, отримання прибутку не може бути причиною державного володіння підприємством. Нею може бути хіба що суспільно корисна функція.

За стандартом ОЕСР, обґрунтуванням державної власності на підприємства повинен бути громадський інтерес: створення суспільних благ, робота на ринку природних монополій, підтримка стратегічних національних інтересів. Отримання прибутку не входить до переліку можливих цілей державної власності.

Оскільки країни ЄС є членами ОЕСР, їх політика щодо власності на підприємства відповідає цьому стандарту. Дослідження Європейської комісії демонструє, що приватні підприємства мають набагато кращі результати, ніж державні.

Дослідники побудували економічну модель, щоб визначити, чи впливає факт державної власності на прибутковість підприємства. Як показала модель, підприємства у всіх галузях мають нижчу прибутковість, якщо вони державні.

Залежно від галузі ця різниця становила 8-32 відсоткові пункти. У кризові роки державні підприємства в половині галузей показували не набагато гірші результати, ніж приватні. Автори припускають, що в ці роки на державні підприємства здійснюється більший тиск, аби вони реструктурувалися.

 

У роки, коли в країні відбувалися вибори, різниця між прибутковістю державних і приватних компаній у вісьмох галузях була на рівні років без виборів, але у двох галузях ця різниця ще більше зростала не на користь державних підприємств.

Український кейс

За підтримки партнерів дослідження Youcontrol експерти ЦЕС дослідили, як державна власність впливає на прибутковість українських підприємств.

Для цього вони проаналізували анонімізовані дані за результатами діяльності державних і приватних підприємств за 2016 рік. До уваги бралися такі показники: прибутковість підприємств, дата їх реєстрації, дохід, активи, капітал, кредиторська заборгованість, короткострокові зобов'язання, форма реєстрації, галузь.

Експерти ставили перед собою завдання перевірити, чи справді державна власність знижує прибутковість підприємств в Україні.

Медіанні значення цих показників свідчать, що державні підприємства мають набагато меншу прибутковість. Водночас вони набагато більші за приватні за розміром капіталу чи активів і за кількістю працівників. Також приватні підприємства переважно засновані набагато пізніше, ніж державні.

Така різниця не є дивною, оскільки серед приватних компаній кількість малих підприємств набагато більша за кількість середніх та великих.

Медіанні значення основних показників державних та приватних підприємств

Показник

Державні підприємства

Недержавні підприємства

Прибутковість, %

2

10

Дата реєстрації

16.03.1998

26.12.2005

Дохід, тис грн

7 790

736

Активи, тис грн

9 336

552

Кількість працівників

72

3

Кредиторська заборгованість, тис грн

282

10

Короткострокові зобов'язання, тис грн

2 626

110

Джерело: розрахунки ЦЕС за даними YouСontrol

Аналітики використали медіанні показники для описового аналізу, оскільки вони менш вразливі до впливу нетипових підприємств на узагальнену оцінку.

Щоб отримати статистично значимі різниці, експерти побудували модель, де оцінювали, як державна власність впливає на прибутковість підприємства. Для чистоти дослідження бралися до уваги кількість працівників, галузь, тривалість роботи підприємства, його капітал, активи, дохід, заборгованість.

Результати моделі, залежна змінна — прибутковість, %

Змінна Коефіцієнт Стандартна похибка
Державне підприємство -2,9085*** 0,7386
Дата реєстрації 0,0012*** 0,00003
Кількість працівників, логарифм -1,956*** 0,0406
Капітал, логарифм -0,6295*** 0,0329
Активи, логарифм -4,7178*** 0,0413
Дохід, логарифм 6,7146*** 0,0384
Приватне підприємство 1,9646*** 0,2266
Товариство з обмеженою відповідальністю 0,9437*** 0,2063
Фермерське господарство 5,1919*** 0,3276
Комунальне підприємство -1,8014*** 0,3941
Іноземне підприємство 0,9682 2,4916
Місто -0,2354 0,1707
Кредиторська заборгованість, логарифм -0,0796*** 0,0172
Короткострокові зобов'язання, логарифм 0,748*** 0,023
Оптова торгівля, крім автотранспортних засобів -0,3481* 0,1558
Сільське господарство, мисливство 7,1659*** 0,2633
Операції з нерухомим майном -3,1034*** 0,1989
Державне підприємство в аграрній сфері -11,8831*** 2,9313
Константа -9,7321*** 0,3957
Кількість спостережень 194 650

* — коефіцієнт, значущий на 95-відсотковому довірчому інтервалі

*** — коефіцієнт, значущий на 99,9-відсотковому довірчому інтервалі

Джерело: розрахунки ЦЕС за даними YouСontrol

Відповідно до результатів аналізу, в Україні державні підприємства, крім сільського господарства, мають на 2,9 відсоткового пункту меншу прибутковість, ніж приватні.

Водночас недержавні підприємства у сільському господарстві за інших рівних умов мають прибутковість на 7,1 відсоткового пункту більшу за такі самі підприємства в інших галузях. Це може пояснюватися тим, що вони більше орієнтовані на експорт, а тому більш конкурентні, ніж підприємства інших галузей.

Однак якщо підприємство є одночасно державним і сільськогосподарським, то його прибутковість за інших рівних умов менша на 7,7 відсоткового пункту, ніж у недержавних несільськогосподарських підприємств.

Читайте також
Жити стало краще: українці заробляють більше, ніж до кризи. Теж не вірите?
Ігри в дотації: як аграрії взяли 4 мільярди
Висока мінімалка до ФОПа доведе, або Хто в Україні став більше заробляти

Тобто в аграрному секторі різниця між прибутковістю державних і недержавних підприємств становить 14,8 відсоткового пункту на користь приватних підприємств.

Перевірка подібних ефектів державної власності у двох інших з трьох провідних галузей за чисельністю підприємств — операції з нерухомим майном та оптова торгівля — показала, що там таких ефектів від державної власності нема.

Якщо припустити, що кожне державне підприємство у 2016 році не отримало додаткові 2,9 відсоткового пункту прибутку, то це означатиме, що держава як власник не отримала додатково близько 4,93 млрд грн лише за рік.

Водночас такий ефект набагато менший за аналогічні ефекти в різних галузях у ЄС: від 8 до 32 відсоткових пунктів. Це може пояснюватися методологічними розбіжностями і тим, що в Україні приватні підприємства приховують доходи від оподаткування, а державні підприємства не мають стимулів до цього.

Зокрема, у 2016 році негативний прибуток мали 27% приватних підприємств, а серед державних підприємств таких було 30%. Складна податкова система створює стимули для уникнення оподаткування. Однак вона ж ці стимули і задовольняє завдяки багатьом легальним методам.

Ще одна причина — нерозвинений фондовий ринок. Це означає, що у приватних підприємств нема стимулів звітувати про свої прибутки, щоб залучити інвесторів.

Також слід зважати на слабкий розвиток кредитного ринку. Донедавна багато позик видавалося пов'язаним з банками особам, отже, кредитний ринок не виконував своїх основних функцій. Крім того, низький захист прав кредиторів зумовлює обережність банків у їхній кредитній політиці.

Висновки та рекомендації

За результатами аналізу експерти дійшли висновку, що державні підприємства в Україні показують гіршу прибутковість, ніж приватні. Серед найбільших галузей економіки це особливо яскраво виявляється в аграрному секторі. Отже, державна власність на підприємства є менш ефективною за приватну.

Наступний крок — аналіз прибутковості конкретних підприємств та виявлення того, чи створює підприємство унікальну суспільну користь, яка не створюється приватними підприємствами.

Якщо підприємство менш прибуткове, ніж приватні, та не створює унікальної суспільної користі, його потрібно продати.

Олексій Гаманюк, молодший економіст Центру економічної стратегії

Підпишіться на наші повідомлення!