Економіка без сюрпризів

Економіка без сюрпризів

Четвер, 22 серпня 2013, 10:02 -
Уряд і Нацбанк зможуть легко підтримати курс на рівні 7,95-8,05 грн за дол. Це повинно переконати ринок в твердості політики курсу реформ і фінансової стабільності. Суто економічних передумов для дестабілізації ситуації нема.

Підсумки розвитку економіки України за січень-липень 2013 року нічого нового, як на перший погляд, не принесли.

З'явилися ознаки стабілізації промислового виробництва - липень до червня, - хоча в цілому промисловість у мінусі через зменшення зовнішнього попиту.

Стрімкими темпами, зважаючи на період збору врожаю, йде сільське господарство - урожай зерна видався одним з кращих у світі.

Разом з тим, ВВП України у другому кварталі 2013 року порівняно з другим кварталом 2012 року знизився на 1,1%.

Можливо, за липень 2013 року порівняно з червнем 2013 року чи з аналогічним періодом 2012 року ВВП якось змінився, але Держстат нових даних не публікував.

Зовнішні фактори

Загалом тенденції світового розвитку несприятливі для України. Темпи відновлення світового ВВП, досягнувши у 2010 році 5,2%, у 2011 році сповільнилися до 3,7%, а у 2012 році - до 3,1%.

Однак в першому півріччі 2013 року економіка країн єврозони дещо відновила зростання після падіння, що тривало майже півтора року. У другому кварталі 2013 року зростання ВВП у 17 країнах з єдиною європейською валютою становило 0,3%, що стало несподіванкою і для самих європейських аналітиків.

Нестійкі тенденції зростання та нестабільності змушують задуматися про багато речей. Уповільнення зростання в розвинених країнах багато в чому пов'язане з необхідністю консолідації бюджетів.

У Європейському союзі дефіцит знизився з 4,4% до 3,8% ВВП. Однак боргове навантаження на економіку розвинених країн продовжувало збільшуватися. Швидше за все, економіку єврозони вдасться стабілізувати у другій половині 2013 року, але в цілому за рік зростання ВВП залишиться у межах 0-1%.

Економіка країн спільної валюти поступово збільшуватиме динаміку відновлення: з 0,9% у 2014 році до 1,7% у 2016 році. Поки Україна залишатиметься країною, орієнтованою на експорт, всі ризики світової кризи будуть проявлятися і в Україні.

Очікування 2013 року

По-перше, у зв'язку з погіршенням світового попиту проблеми у реальному секторі можуть ускладнюватися. Стрімкого підйому у світовій економіці нема, ситуація вкрай складна, а вітчизняна економіка орієнтована на зовнішні ринки.

Враховуючи всі внутрішні і зовнішні фактори, ВВП за 2013 рік виросте на 0,5-1%. Це ще буде добрий результат - більшість країн покажуть падіння.

Україна передусім повинна підтримувати сільське господарство і внутрішній попит, стимулювати зростання внутрішнього ринку. Розрахунки показують, що його потенційні можливості зростання досить великі. Повне їх використання дало б змогу збільшити обсяги товарного виробництва майже удвічі.

Фото УП

Проте на заваді цьому стоять інституційні перешкоди. Вони унеможливлюють кумулятивне зростання сукупного попиту на внутрішньому ринку. Його приріст майже на 90% обмежується зовнішніми кон'юнктурними коливаннями, а його зростання не прискорюється через несприятливий інвестиційний клімат.

Отже, уряду доведеться шукати нові способи корекції бюджетного дисбалансу, нові механізми для економічного розвитку та збалансування фінансового стану.

Оцінка макроекономічних тенденцій

Несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура визначала зменшення обсягів виробництва орієнтованих на експорт галузей промисловості, а високий внутрішній споживчий попит сприяв розвитку галузей, орієнтованих на внутрішній попит.

Загальний статистичний огляд розвитку економіки України за січень-липень свідчить про наступні тенденції.

Індекс промислової продукції у січні-липні 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 94,7%. Промислове виробництво в Україні у липні 2013 року порівняно з липнем 2012 року скоротилося на 4,9%. У червні 2013 року зафіксоване зростання промислового виробництва на 5,1%.

Загалом низхідний тренд розвитку промислового виробництва був зумовлений комплексом чинників, пов'язаних із збереженням значних фінансових проблем у низці країн єврозони, Росії та Близького Сходу, посиленням рецесійних тенденцій, що негативно позначилося на динаміці зовнішнього попиту.

Негативно на ситуацію у промисловості впливало й посилення конкуренції з боку іноземних виробників, зокрема, Китаю, РФ та Туреччини, формування низької цінової динаміки на світових товарних ринках, відсутність кредитної підтримки та жорстка монетарна політика.

Серед інших негативних чинників - продовження зниження попиту та цін на сталь, що спричинило падіння обсягів виробництва у металургії, утилізаційний збір на автомобілі, введений у дію Російською федерацією з 1 вересня 2012 року. Обсяги виробництва коксу та продуктів нафтопереробки скоротилися.

Позитивна динаміка інших промислових галузей визначалася високим внутрішнім споживчим попитом. Цей попит, підтриманий стабільним підвищенням реальних зарплат, забезпечив збільшення обороту роздрібної торгівлі.

Додатковим фактором високих темпів зростання попиту було зниження цін на деякі групи товарів і послуг. Це пожвавило споживчі настрої населення.

У більшості галузей промислового виробництва у липні 2013 року порівняно з червнем зафіксовано зростання, що формує позитивні очікування.

Фото УП

Останні підсумки роботи промисловості України ще раз підтверджують факт надзвичайної відкритості національної економіки та її залежності від кон'юнктури світового ринку. Обмежене кредитування реального сектора та високі процентні ставки за кредитами стали каталізаторами уповільнення економічного зростання.

Ці явища посилюються девальваційними тенденціями на валютних ринках багатьох країн, тоді як курс гривні щодо долара довго тримається на фіксованому рівні. Це негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної продукції та супроводжується втратою зовнішніх і внутрішніх ринків збуту.

Зараз як ніколи актуальна теза, проголошена президентом України у щорічному посланні до Верховної ради про доцільність прив'язки гривні до "кошика валют".

У 2013 році на промисловість також впливають негативні процеси, що супроводжуються відновленням рецесії в окремих країнах Європи і формуванням низької цінової динаміки на українські товари у світі. Найшвидше падає переробка.

У січні-липні 2013 року підприємства України виконали будівельних робіт на 28,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні-липні порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 82,3%.

Нове будівництво та реконструкція становили 82,3% від загального обсягу виконаних робіт, капітальний і поточний ремонти - 10,2% та 7,5% відповідно.

Вже майже рік росте сільське господарство. У січні-липні 2013 року індекс обсягу виробництва порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 114,8%, в тому числі на підприємствах - 123,1%, у господарствах населення - 107%.

За січень-липень індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 125,4%, у тому числі на підприємствах - 134,2%, у господарствах населення - 114,5%.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за цей же час порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 105%, у тому числі на аграрних підприємствах - 109,6%, в господарствах населення - 101,7%.

За розрахунками, на 1 серпня 2013 року проти початку серпня 2012 року чисельність поголів'я великої рогатої худоби збільшилася на 3%, свиней - на 4,6%, овець і кіз - на 5,3%, птиці - на 3,3%.

На початок серпня 2013 року населення утримувало 71,2% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів - 77,8%, свиней - 53,6%, овець і кіз - 86,9%, птиці всіх видів - 52,7%.

Фото УП

Діяльність АПК в цей період визначалася впливом стабільного попиту з боку громадян та переробних підприємств, забезпеченням фінансової підтримки сільгоспвиробників з боку банків, збільшенням обсягів дотацій і компенсацій за реалізовану тваринницьку продукцію переробним підприємствам.

В цілому, розвиток аграрного сектора може потужно впливати на економічну динаміку України, зважаючи на значні перспективи його капіталізації та прогнозовані довгострокові підвищувальні тренди на ринках аграрної продукції.

В умовах відкритості національної економіки світові тенденції щодо наростання дефіциту продовольства та зростання цін можуть розглядатися як потужний виклик для українського аграрного виробництва.

Ці тенденції стимулюватимуть приплив інвестицій і можуть діяти як активний стимул пожвавлення виробництва та експорту продукції, бути джерелом додаткових фінансів для розвитку і капіталізації сектора, підґрунтям для розкриття вітчизняного аграрного потенціалу як конкурентної переваги України.

Реформування аграрної сфери повинне полягати у запровадженні прозорого та конкурентного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Основні акценти слід змістити в бік формування ринкових інститутів, які дозволять оптимізувати діючі форми організації виробництва з погляду ефективності реалізації ними не лише економічних, а й соціальних та екологічних функцій.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-липень 2013 року становив 476,6 млрд грн, що у порівнянних цінах на 10,6% більше обсягу січня-липня 2012 року. Оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2013 року становив 397,6 млрд грн, що у порівнянних цінах на 11,2% більше обсягу січня-червня 2012 року.

За перше півріччя 2013 року експорт товарів становив 30 742,7 млн дол, імпорт - 34 963,1 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 року експорт становив 91,3%, імпорт - 85,5%. Від'ємне сальдо становило 4 220,4 млн дол, за перше півріччя 2012 року цей показник теж від'ємний - 7 226,1 млн дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,88, у першому півріччі 2012 року - 0,82. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 209 країн.

Обсяг експорту товарів до країн СНД становив 35,9% від загального обсягу експорту, Європи - 27,6%, у тому числі до країн Європейського союзу - 27,1%, Азії - 25,7%, Африки - 6,6%, Америки - 3,9%, Австралії та Океанії - 0,1%.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювалися до Росії - 24,7%, Туреччини - 6,1%, Китаю - 4,5%, Італії - 4,2%, Польщі - 3,9%, Казахстану - 3,6% та Індії - 3,4%.

Фото УП

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю - на 60,7% та до Італії - на 9,8%. Одночасно експорт скоротився до Казахстану - на 14,8%, Росії - на 13,5%, Польщі - на 11,3%, Індії - на 11,1%. Туреччини - на 0,9%.

Імпорт з Європи становив 37,2% від загального обсягу імпорту, у тому числі з країн ЄС - 35%, з країн СНД - 34%, Азії - 21,2%, Америки - 6,3%, Африки - 1,1%. Найбільші надходження здійснювалися з Росії - 27,5%, Китаю - 11,3%, Німеччини - 9,2%, Польщі - 5,2%, Білорусі - 4,9, США - 4,1% та Італії - 2,8%.

Імпорт товарів серед найбільших країн-партнерів збільшився лише з Китаю і Польщі: на 19% та 13,7% відповідно. Зменшилися поставки з Білорусі - на 31,5%, Росії - на 29,3%, Італії - на 14,4%, США - на 11,7% та Німеччини - на 2,4%.

Значна орієнтованість української економіки на експорт на тлі песимістичних оцінок світової торгівлі спонукає до цілеспрямованої політики підтримки експортної активності та конкурентоспроможності українських підприємств.

За січень-липень 2013 року транспортні підприємства перевезли 421,4 млн тонн вантажів, що становило 94,6% від обсягу перевезень у січні-липні 2012 року. Вантажообіг становив 210,1 млрд т/км або 91,2% від обсягу січня-липня 2012 року.

Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 9,5%. На Південно-західній залізниці цей показник зменшився на 3,3%, Придніпровській - на 8,7%, Львівській - на 9%, Одеській - на 10,5%, Донецькій - на 15,9%, Південній - на 18,1%.

Вантажообіг автомобільного транспорту залишився на рівні січня-липня 2012 року, трубопровідного - впав на 9,2%, авіаційного - на 14%, водного - на 28,2%.

У першому кварталі 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012 року номінальні доходи населення зросли на 7%. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 7,1%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - на 7,6%.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу за перший квартал 2013 року становив 5 264,4 грн, що на 7,3% більше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Витрати населення у першому кварталі 2013 року порівняно з цим же періодом 2012 року збільшилися на 6,6%. Приріст заощаджень становив 15 388 млн грн.

У першому півріччі 2013 року в економіку України іноземні інвестори вклали 2 614,9 млн дол прямих інвестицій. Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2013 року становив 55 318,2 млн дол, що на 0,4% більше за обсяги інвестицій на початок 2013 року.

В розрахунку на одну особу цей показник становить 1 218,1 дол.

Фото УП

З країн ЄС внесено 42 819,9 млн дол інвестицій або 77,4% від загального обсягу, з країн СНД - 4 370,7 млн дол або 7,9%, з інших країн - 8 127,6 млн дол або 14,7%.

Інвестиції надійшли із 138 країн. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять такі країни.

Кіпр - 17 928,5 млн дол, Німеччина - 6 165,3 млн дол, Нідерланди - 5 376,1 млн дол, Росія - 3 822,7 млн дол, Австрія - 3 196,3 млн дол, Велика Британія - 2 697,2 млн дол, Віргінські Острови - 2 418,4 млн дол, Франція - 1 808,4 млн дол, Швейцарія - 1 183,1 млн дол та Італія - 1 122,7 млн дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 48 країн світу. Переважна їх частка спрямована до Кіпру - 88,9%. Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 1 липня 2013 року становили 200,6 млн дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій - акціонерного капіталу та боргових інструментів - в економіку країн світу становив 6 741 млн дол.

Готівковий валютний ринок

Аналіз статистичних даних вказує на відсутність серйозних ризиків. Ситуація на готівковому валютному ринку загалом сприятлива для національної валюти.

Якщо брати до уваги офіційні повідомлення, то попит на іноземну валюту з боку населення тільки у січні і лютому незначно - 0,2 і 0,2 млрд дол - перевищував пропозицію. У березні сальдо купівлі-продажу валюти було нульове.

Починаючи з квітня, пропозиція незначно перевищувала попит на валюту: у квітні і травні - по 0,08 млрд дол, у червні - 0,07 млрд дол. У той же час 2012 року чистий попит на валюту з боку населення - купівля мінус продаж - становив 10,2 млрд дол, 2011 року - 13,5 млрд дол, 2010 року - 9,7 млрд дол, 2009 року - 8,4 млрд дол.

Зростали депозити фізичних осіб. З початку 2013 року населення збільшило вклади в комерційних банках на 44,7 млрд грн. З них приріст вкладів у гривні становив 44,3 млрд грн, в іноземних валютах - менше 0,5 млрд грн. Це прямо вказує на відсутність девальваційних очікувань з боку населення.

Позитивним фактором є також стабілізація ситуації на міжбанківському валютному ринку. Якщо протягом січня-квітня для уникнення падіння курсу національної валюти НБУ був змушений проводити валютні інтервенції - близько 1 млрд дол, то у травні і червні Нацбанк не виходив на міжбанківський ринок з продажем валюти.

Фото УП

При цьому у травні він викупив з ринку 391 млн австралійських доларів - еквівалент 395,3 дол США. Отже, ситуація на валютному ринку впродовж 2009-2012 років була значно складнішою. Стабільності валютному ринку додає поліпшення балансу зовнішньої торгівлі товарами і послугами.

Так, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-травень становив 2,4 млрд дол, а за послугами профіцит за перше півріччя очікується у межах 2-2,5 млрд дол. Отже, за підсумками півріччя торговий баланс дещо вирівняється. У 2012 році, в першому півріччі, дефіцит торгівлі товарами і послугами становив 3,8 млрд дол.

Також за даними НБУ у першому кварталі 2013 року спостерігався профіцит платіжного балансу України на рівні 1,8 млрд дол. У першому кварталі 2012 року мав місце дефіцит у розмірі 569 млн дол. Дефіцит поточного рахунку залишився на рівні відповідного періоду 2012 року - 2,2 млрд дол або 5,8% ВВП.

Поліпшення стану торгівлі товарами супроводжувалося зростанням витрат за статтею "Подорожі" і збільшенням негативного сальдо доходів.

Зростання профіциту фінансового та капітального рахунків до 4 млрд дол порівняно з 1,5 млрд дол у першому кварталі 2012 року стало можливим завдяки розміщенню єврооблігацій уряду, припливу капіталу в банківський сектор і зменшенню відтоку готівкової валюти з банківського сектора.

Усі ці показники свідчать про існування передумов для забезпечення стабільності національної валюти протягом осені 2013 року - зими 2014 року.

Оцінюючи тенденції розвитку світової економіки та значний внутрішній економічний потенціал України, у 2014 році зростання реального ВВП може становити 2,5%, у 2015-2016 роках - досягти 4%.

Уряд і Нацбанк зможуть легко підтримати курс на рівні 7,95-8,05 грн за дол. Це повинно переконати ринок в твердості політики курсу реформ і фінансової стабільності. Суто економічних передумов для дестабілізації ситуації нема.

Основні завдання влади

Стратегія реформ в Україні потребує уточнення пріоритетних завдань.

Спад промислового виробництва у 2012-2013 роках закладає передумови адаптаційної перебудови економіки для функціонування в умовах значного послаблення впливу експортного чинника.

Змістом такої перебудови мусить стати зменшення питомої ваги традиційних експортних секторів промисловості, переорієнтація ресурсів на забезпечення потреб внутрішнього ринку та освоєння нових зовнішніх ринків продукції з вищим рівнем доданої вартості, в тому числі - в сегменті послуг.

Фото УП

Основою розвитку економіки 2013 року повинне стати відновлення позитивних показників економічного зростання, в першу чергу, у промисловості. Формування сприятливих умов інвестування у 2013-2014 роках є необхідною умовою подальшого стійкого зростання промислового виробництва.

Разом з тим, потенціал зростання, яке базується на інтенсифікації завантаження наявних потужностей, найімовірніше, буде вичерпаний вже найближчим часом.

Реалізація завдань структурної модернізації потребує надійної макроекономічної стабільності. Це вимагатиме відходу від чинної моделі валютно-грошової політики, коли грошова пропозиція критично залежить від стану платіжного балансу.

Зміна рушіїв економічного зростання потребує зміни інструментарію та пріоритетів політики макроекономічної стабілізації. Важливо забезпечити спільні дії гілок влади для консолідації фінансових ресурсів і їх спрямування на цілі розвитку. Це знаходитиме вияв у значній ролі державних інвестицій.

Враховуючи очікуване вичерпання традиційних рушіїв, які забезпечували відновлення економіки у 2010-2012 роках, слід застосовувати додаткові важелі.

Передусім, це концентрація розпорошених ресурсів і їх спрямування на цілі розвитку, підтримка підприємницької діяльності, капіталізація раніше не капіталізованих ресурсів, впровадження інноваційних технологій та виробництв.

Потрібно суттєво покращити інвестиційний клімат шляхом удосконалення податкового, земельного, корпоративного та митного інвестиційного законодавства, підвищення рівня захисту інтересів приватних інвесторів, посилення заходів боротьби з корупцією в сфері інвестиційної діяльності.

Доцільно домогтися подолання інституційної кризи з метою відновлення дієздатності ринкових важелів реалізації державної економічної політики, раціональності прийняття рішень суб'єктами господарювання.

Це дозволить поліпшити соціальний та підприємницький клімат у суспільстві, сформує суспільний консенсус щодо здійснюваних економічних реформ.

Слід забезпечити дієвість держави у протидії ризикам глобальної економічної кризи. Це дозволить поліпшити інвестиційний клімат, знизити залежність реалізації політики реформ від коливань світової економічної кон'юнктури.

Реалізація цього пріоритету повинна відбуватися шляхом запровадження сучасних механізмів банківського регулювання, формування довгострокової стратегії валютної політики з посиленням курсової прогнозованості та запровадженням інструментів зниження валютних ризиків для учасників валютного ринку.

Фото УП

З урахуванням необхідності реалізації цих пріоритетів повинен формуватися Національний план економічних та соціальних реформ на 2014 рік.

Для України є вкрай важливим відновлення повноцінної співпраці з МВФ. Якихось екстраординарних причин для абсолютної конфронтації нема. Україна може розраховувати на відновлення повноцінного співробітництва до кінця 2013 року.

Справа не лише у фінансах. Кошти можна буде отримати вже за підсумками листопадового візиту місії МВФ. Для цього потрібно показати поступ в питаннях реформування економіки і модернізації системи державних фінансів.

За рік зроблено багато: відбулася лібералізація підприємницької діяльності, ратифікована конвенція з Кіпром, прийняті закони про трансфертне ціноутворення та фінансові векселі.

Богдан Данилишин, міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!