Меморандум Кабміну та металургів

Меморандум Кабміну та металургів

Понеділок, 10 листопада 2008, 17:45 -
10 листопада Юлія Тимошенко підписала меморандум порозуміння з керівниками металургійних підприємств. Згадно з ним, уряд береться сприяти розширенню споживання металопродукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку.

МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ

між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу

м. Київ,  10 листопада  2008 року

Кабінет Міністрів України та підприємства гірничо-металургійного комплексу, усвідомлюючи необхідність  спільних дій з метою:

подолання наслідків скорочення виробництва сталі в Україні, викликаних зменшенням споживання металопродукції та світовою фінансовою кризою,

стабілізації внутрішньої цінової ситуації на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію,

збереження робочих місць, існуючого рівня заробітної плати та інших соціальних гарантій для працівників галузі,

розвитку внутрішнього ринку, як передумови сталого функціонування гірничо-металургійного комплексу та зменшення його залежності від коливань кон'юнктури світового ринку,

керуючись основними принципами партнерства бізнесу та влади, починаючи з 10 листопада до кінця поточного року, домовилися про нижченаведене:

Підприємства гірничо-металургійного комплексу (далі - Підприємства) беруть на себе такі зобов'язання:

- організувати роботу на підприємствах на рівні не менше мінімальних обсягів, які забезпечують збереження виробничих потужностей в робочому стані відповідно до балансу виробництва чавуну та споживання коксу (додаток № 1);

- зберегти професійний склад та кількість робочих місць, рівень заробітної плати та інших соціальних гарантій для працівників галузі, відповідно до рішень трудових колективів;

- дотримуватися порядку скорочення працівників, визначеною галузевою угодою;

- провести збори трудових колективів щодо внесення поправок до колективних договорів та угод згідно з діючим законодавством;

- реалізовувати внутрішні заходи, спрямовані на зменшення собівартості металургійної продукції;

- прискорити завершення переговорного процесу з власниками сировини, феросплавів та паливних ресурсів щодо реалізацій на внутрішньому ринку продукції за ціною не вище світової;

- забезпечити зростання використання коксу з метою зменшення використання природного газу;

- прийняти весь обсяг коксівного вугілля, погоджений обсяг антрацитів, запропонований державними вугледобувними підприємствами у листопаді-грудні 2008 року та І кварталі 2009 року виключно за договорами з ДП "Вугілля України" з обов'язковою оплатою у відповідний період за цінами адекватними кон'юнктурі цін на металопродукцію (Додаток 2);

- прискорити оброблення вантажів в рухомому складі залізничного транспорту на виробничих площадках підприємств;

- продовжити виконання інвестиційних проектів, пов'язаних із впровадженням енергозберігаючих технологій.

Кабінет Міністрів України бере на себе такі зобов'язання:

- продовжити ефективний переговорний процес з міжнародними фінансовими інституціями по залученню фінансування на оздоровлення економіки України;

- спрямувати через попередньо визначені комерційні банки значну частину кредитних ресурсів, отриманих для стабілізації фінансової системи України за мінімальними ставками плати за користування ними, на розвиток та вирішення проблемних питань підприємств гірничо-металургійного комплексу та суміжних галузей економіки, перш за все фінансування завершення інвестиційних проектів, направлених на ресурсо- та енергозбереження та рефінансування заборгованостей по інвестиційним проектам;

- звернутися до Національного банку України з пропозицією щодо відновлення платіжної спроможності Промінвестбанку у повному обсязі протягом місяця та вчасного виконання всіх поточних зобов'язань за розрахунками підприємств, рахунки яких знаходяться в Промінвестбанку, в іншому випадку  Уряд ініціює державну рекапіталізацію Промінвестбанку;

- звернутися до Національного банку України з пропозицією щодо розробку програми рефінансування НБУ комерційних банків по кредитам під заставу невідшкодованого ПДВ;

- збільшити термін повернення валютної виручки до 360 днів по інвестиційних проектах, направлених на впровадження енергозберігаючих заходів;

- сприяти розширенню споживання металопродукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку шляхом впровадження балансів виробництва та споживання продукції металургійних підприємств усіма металоспоживаючими галузями економіки з використанням ресурсів Стабілізаційного фонду та цільових програм;

- постачати природний газ підприємствам гірничо-металургійного комплексу за ціною іноземного постачальника з врахуванням витрат на його транспортування територією України;

- забезпечити відшкодовування ПДВ металургійним підприємствам протягом 5-ти днів з моменту подачі декларації за минулий місяць;

- встановити та застосувати тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом для підприємств гірничо-металургійного комплексу, виходячи з рівня зниження цін на металургійну продукцію для потреб Укрзалізниці по відношенню до серпня 2008 року;

- передбачити в новому тарифному керівництві принципи стимулювання відправлення вантажів маршрутними та груповими партіями, диференціацію тарифів, виходячи з довжини перевезень, визначення об'єктивної мінімальної тарифної відстані для повернення конкурентоздатності українського бізнесу за географічним положенням України як держави;

- підвищити ефективність міждержавних та міжурядових заходів для збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу України;

- з метою стабілізації цінової ситуації на внутрішньому ринку запровадити реєстрацію цін на гірничорудну, вугільну, коксівну, феросплавну та металургійну продукцію, що виробляється вітчизняними підприємствами та реалізується на внутрішньому ринку та декларування  їх змін;

- знизити тарифи на електроенергію;

- залишити рівень плати за користування надрами на існуючому рівні, не вносити підвищуючи корегуючи коефіцієнти до заходів антикризового характеру;

- внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" в частині збільшення державної підтримки вугледобувних підприємств відповідно до зменшення цін на коксівне вугілля;

- внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині підвищення норм амортизації для основних фондів групи ІІІ, які будуть придбаватися за рахунок капітальних інвестицій та реінвестицій, а також застосування зниженої до 20 відсотків ставки податку на прибуток у разі реінвестування прибутку підприємств на придбання основних фондів групи ІІІ як середньострокового заходу для підтримки підприємств усіх сфер економічної діяльності, у тому числі підприємств гірничо-металургійного комплексу, підвищення конкурентоспроможності їх продукції;

- забезпечити підтримку заходів, які ініціюватимуться підприємствами гірничо-металургійного комплексу щодо захисту внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту;

- доповнити переліки та обсяги енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита у відповідності до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження";

- збільшити термін перебування обладнання та іншого устаткування на митних складах до одного року;

- прискорити підготовку нормативно-правових актів у рамках Кіотського протоколу зі змін клімату, направлених на фінансування проектів та програм щодо зменшення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності виробництва та зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

- звернутися до Фонду державного майна та Центрального комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України стосовно внесення змін до умов договорів купівлі-продажу об'єктів державної власності, які відносяться до металургійної галузі, в частині перенесення термінів виконання частки інвестиційних зобов'язань щодо модернізації виробництва на термін подолання кризових явищ;

- забезпечити погашення заборгованостей державних монополій перед підприємствами гірничо-металургійного комплексу за металопродукцію.

Цей меморандум є відкритим  для приєднання всіх підприємств гірничо-металургійного комплексу.

На підтвердження зазначених положень цей Меморандум підписали уповноважені особи.

Від Кабінету Міністрів України

Прем'єр-міністр України

Ю. Тимошенко

Від  підприємств гірничо-металургійного комплексу

ЗАТ "Смарт Холдинг"

В. Новинський

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу"

О. Мкртчан

ТОВ "Метінвест Холдинг"

І. Сирий

ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

В. Шеремет

ВАТ "Мідленд Кепітал Менеджмент"

Е. Шифрін

ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"

В. Бойко

ЗАТ "Донецьксталь - металургійний завод"

О. Риженков

ТОВ «Євразхолдінг»

I. Марков

Компанія "Інтерпайп"

О. Киричко

Компанія „ВС Енеругліінтернешнл"

О. Святковський

Федерація металургів України

В. Харахулах

Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України

В. Казаченко

Федерація професійних спілок України

І. Луцишин

 


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!