СПЕЦПРОЄКТ "Україна можливостей"
За підтримки Dentons
"Нафтогаз": звільнити не можна залишити, де поставити кому

"Нафтогаз": звільнити не можна залишити, де поставити кому

Четвер, 15 липня 2021, 13:00 -
Уже другий місяць поспіль не вщухають дебати щодо звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" та звільнення і повторних двох призначень тих самих осіб членами наглядової ради "Нафтогазу".

У цій статті ми даємо відповіді на питання, чи правомірним було дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та їх поновлення на посадах, звільнення і призначення голови правління, а також які ще слабкі місця залишаються відкритими в роботі наглядових рад державних підприємств.

28 квітня 2021 року Кабмін схвалив розпорядження №370-р "Питання річних загальних зборів акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (розпорядження №370).

Серед іншого ним було визнано роботу наглядової ради і правління "Нафтогазу" у 2020 році незадовільною, припинено достроково повноваження членів наглядової ради, тих самих осіб знову було призначено членами наглядової ради, припинено достроково повноваження голови правління, обрано нового голову правління.

Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

Стаття 68 статуту "Нафтогазу" та пункт 17 частини 2 статті 33 закону про акціонерні товариства дає право уряду ухвалювати рішення про дострокове припинення повноважень усіх або окремих членів наглядової ради "Нафтогазу".

Крім того, для ухвалення такого рішення була підстава: пунктом 3 розпорядження №370 уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради і правління у 2020 році. Отже, звільнення членів наглядової ради "Нафтогазу" відбулося з дотриманням вимог законодавства України.

Призначення членів наглядової ради

Звільнені члени наглядової ради були знову обрані членами наглядової ради 30 квітня 2021 року. Таким чином, "Нафтогаз" залишався без наглядової ради протягом одного дня – 29 квітня.

Призначення незалежних членів наглядової ради повинно було відбуватися згідно з постановою уряду №142 від 10 березня 2017 року "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (постанова №142).

Вона передбачає порядок конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради.

Однак до відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" встановлений постановою №142 порядок не застосовувався до 30 квітня 2021 року. Отже, переобрання трьох незалежних членів наглядової ради відбулося з дотриманням вимог законодавства.

Призначення представників держави членами наглядової ради повинно було відбуватися згідно з постановою уряду №143 від 10 березня 2017 року "Деякі питання управління об'єктами державної власності" (постанова 143).

Вона передбачає порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств.

Однак до відбору представників держави до наглядової ради "Нафтогазу" встановлений постановою №143 порядок не застосовувався до 30 квітня 2020 року, а не 2021 року. Отже, переобрання двох представників держави до складу наглядової ради "Нафтогазу" відбулося з порушенням вимог законодавства.

Звільнення і призначення голови правління

Розпорядженням №370 достроково припинено повноваження чинного голови правління з 28 квітня та призначено нового голову правління з 29 квітня.

Призначення голови правління повинно було відбуватися згідно з постановою №777 від 3 вересня 2008 року "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки" (постанова №777).

Однак уряд постановою №412 від 28 квітня 2021 року вніс зміни до постанови №777, передбачивши, що до відбору кандидатів на посаду голови правління "Нафтогазу" не застосовується передбачений постановою №777 порядок проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Постанова №412 була опублікована 29 квітня 2014 року і того ж дня набула чинності. Таким чином, 29 квітня голова правління "Нафтогазу" міг бути призначений без врахування положень постанови №777.

Крім того, на час ухвалення рішення про призначення голови правління наглядова рада "Нафтогазу" формально не була утворена, тому уряд мав право на підставі пункту 4 частини 1 статті 6 закону "Про управління об'єктами державної власності" звільнити з посади чинного і призначити нового голову правління.

Отже, звільнення і призначення голови правління "Нафтогазу" відбулося з дотриманням вимог законодавства.

Повторне призначення членів наглядової ради

Розпорядженням уряду №494-р від 19 травня 2021 року "Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (розпорядження №494) три незалежні члени та два представники держави, які вже були призначені членами наглядової ради розпорядженням №370, були переобрані членами наглядової ради "Нафтогазу" з 24 травня 2021 року.

19 травня 2021 року уряд постановою №503 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України" вніс зміни до постанови №142, передбачивши, що порядок конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради не застосовується до 31 травня 2021 року до конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", та до постанови №143, передбачивши, що порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, не застосовується до 31 травня 2021 року до визначення кандидатур представників держави, які призначаються до наглядової ради "Нафтогазу".

Постанова №503 була опублікована 22 травня 2021 року і набула чинності в цей день.

24 травня 2021 року, коли, згідно з розпорядженням №494, набуло чинності переобрання трьох незалежних членів та двох представників держави в наглядовій раді "Нафтогазу", не застосовувалися положення постанов №142 та №143 і, таким чином, не потрібно було проводити конкурсний відбір на посаду членів наглядової ради.

Отже, повторне переобрання трьох незалежних членів та двох представників держави до складу наглядової ради "Нафтогазу" відбулося з дотриманням вимог законодавства.

Діяльність наглядової ради

6 червня 2021 року "Нафтогаз" опублікував лист від одного з представників держави в наглядовій раді, який заявив, що голова наглядової ради не допускала його до виконання обов'язків нібито через існування конфлікту інтересів.

Ні законодавство України, ні статут "Нафтогазу" не передбачають випадків, коли наглядова рада може не допускати члена наглядової ради до засідань.

Хоча наглядова рада "Нафтогазу" є колегіальним органом, його роботою керує голова наглядової ради (стаття 73 статуту "Нафтогазу", пункт 1 статті 50 положення про наглядову раду "Нафтогазу").

Отже, відповідальність за таке порушення законодавства України та нормативних документів "Нафтогазу" можна формально покласти лише на голову наглядової ради, а не на всіх її членів.

Варто зазначити, що це не єдине порушення законодавства України наглядовою радою "Нафтогазу". Так, у січні 2020 року наглядова рада оновила склад правління "Нафтогазу", діючи всупереч чинній на той час редакції статуту компанії.

Хоча пункт 8 частини 2 статті 52 закону "Про акціонерні товариства" відносив до виняткової компетенції наглядової ради обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу, пункт 22 статті 47 чинної на той час редакції статуту "Нафтогазу" вирішення цього питання покладав на Кабмін.

З огляду на зазначене, якщо прибрати політичне забарвлення навколо звільнення і призначення членів наглядової ради і голови правління "Нафтогазу", можна дійти висновку, що в Україні залишається невирішеним питання корпоративного управління на державних підприємствах на рівні законодавства і на рівні поведінки держави та членів наглядових рад, а присутність іноземних громадян у складі наглядових рад не гарантує дотримання наглядовою радою законодавства.

Інша проблема полягає в тому, що члени наглядової ради отримують винагороду на підприємстві, а не з державного бюджету, і голова правління фактично відповідальний за виплату їм винагороди.

Наслідком цього можуть бути ситуації, коли наглядова рада йде у фарватері голови чи всіх членів правління замість того, щоб бути збалансованим посередником між державою і правлінням.

На державних підприємствах присутній суспільний інтерес, і держава повинна стежити за тим, чи переслідує підприємство в особі свого керівництва суспільні цілі.

Якщо керівництво не переслідує суспільний інтерес, то повинен бути прозорий механізм швидкої заміни правління в обхід наглядової ради. Як передбачає стаття 13 Конституції, власність не повинна викорис­товуватися на шкоду суспільству.

Володимир Монастирський, партнер МЮФ Dentons

Підпишіться на наші повідомлення!