СПЕЦПРОЄКТ "Підтримка МСП"
Партнер проєкту - Європейський союз
Кредити на розвиток: як бізнесу отримати доступне фінансування для власних проєктів?

Кредити на розвиток: як бізнесу отримати доступне фінансування для власних проєктів?

Середа, 14 квітня 2021, 13:00 -
Чи потребують мікро-, малі та середні підприємства в Україні фінансової підтримки, як її отримати та що для цього потрібно, пояснював Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва.

Чим займається Фонд розвитку підприємництва?

З самого початку своєї діяльності в 1996 році Фонд розвитку підприємництва (до лютого 2020 року – Німецько-український фонд) займається підтримкою фінансування мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) для посилення їх конкурентоспроможності та продукції, яку вони виготовляють.

Підтримка підприємців фондом має два напрями:

– фінансовий, спрямований на реалізацію програм з підтримки МСП через банки-партнери завдяки таким фінансовим інструментам, як пільгові кредити, кредитні гарантії та компенсація відсоткових ставок;

– консультаційний, що має на меті розвиток інфраструктури фінансування МСП через удосконалення процедур кредитування підприємств банками-партнерами. Це дозволяє забезпечити ефективність та прибутковість кредитних операцій з МСП, що збільшує зацікавленість банків до кредитування малого бізнесу.

Хто фінансує діяльність фонду?

Фонд був створений за ініціативи уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KfW за участю уряду України через Мінфін та Нацбанк. Зараз єдиним власником фонду є уряд України через Міністерство фінансів.

В основу діяльності фонду була покладена німецька модель підтримки фінансування МСП, яка передбачає впровадження програм з розвитку підприємців через банки-партнери та використання коштів фонду на револьверній основі, постійно спрямовуючи їх на видачу нових кредитів.

Револьверне використання коштів фонду передбачає також залучення отриманого прибутку від кредитних операцій на нарощення його капіталу, а не розподіл між засновниками.

Завдяки такому механізму використання коштів фонд отримав статус неприбуткової організації. Наразі він самостійно та повністю забезпечує фінансування своєї операційної діяльності.

Для реалізації кредитних програм фонд залучає фінансову допомогу Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business та фінансовий ресурс від уряду Німеччини через KfW. Програми кредитних гарантій та компенсації відсоткових ставок реалізуються за кошти бюджету України.

З якими проблемами найчастіше стикається малий та середній бізнес при отриманні фінансування?

Я б виділив три основні проблеми.

1. Висока вартість кредитного ресурсу для МСП через недостатню прозорість та офіційність їх операційної діяльності.

2. Відсутність достатнього рівня активів, які можуть бути передані банку як забезпечення за кредитами, особливо коли МСП планує суттєве розширення виробничої бази.

3. Незацікавленість банків у кредитних операціях з мікро- та малими підприємствами, які, з огляду на невеликі суми кредитів, генерують недостатній рівень дохідності для покриття операційних витрат.

Які можливості має інституція для вирішення цих проблем?

Для подолання цих перешкод фонд має весь необхідний інструментарій.

У рамках кредитних програм ми надаємо МСП через банки-партнери довгостроковий фінансовий ресурс у національній валюті під 8% річних.

Це стало можливим завдяки отриманим позикам від уряду Німеччини через KfW та фінансовій допомозі від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business для компенсації валютних ризиків у розмірі 5 млн євро.

Для здешевлення вартості кредитів для українських підприємців фонд реалізує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", коли коштами бюджету України компенсуються повністю або частково відсоткові ставки за кредитами.

Фонд надає кредитні гарантії уповноваженим банкам за кредитами МСП, які мають недостатній рівень забезпечення заставою або високий клас кредитного ризику.

Ми також спільно з міжнародними експертними компаніями за кошти уряду Німеччини надаємо консультаційну підтримку банкам-партнерам для удосконалення системи кредитування МСП, яка б забезпечувала ефективність та прибутковість кредитних операцій з підприємствами малого бізнесу України.

Які умови кредитування, хто може брати участь і які вимоги до підприємця?

У Фонду розвитку підприємництва є чотири кредитні програми, розраховані на підтримку фінансування мікро-, малих та середніх підприємств, у яких кількість працівників не перевищує 250 осіб, а річний дохід не перевищує 10 млн євро.

Детальну інформацію про умови кредитування можна знайти на сайті фонду у розділі "Програми".

Найбільш популярною є програма з підтримки фінансування інвестиційних проєктів МСП за пріоритетними напрямами (програма з підтримки інвестицій МСП). Вона реалізується завдяки позиці від уряду Німеччини через KfW та фінансовій допомозі від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business для компенсації валютних збитків фонду.

Популярність програми з підтримки інвестицій МСП зумовлена привабливими умовами кредитування інвестиційних проєктів МСП – довгостроковий кредит на шість років у національній валюті під 8% річних.

Такі прийнятні параметри стали можливими завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, оскільки до структури відсоткової ставки для кінцевого позичальника не включається надбавка за валютний ризик, який покривається коштами ЄС.

Вимоги до підприємців у рамках кредитних програм фонду стандартні: надійний фінансовий стан, прийнятний клас кредитного ризику, прозора структура власників та пов'язаних компаній, ділова репутація.

За програмою з підтримки інвестицій МСП є деякі специфічні вимоги. Учасниками можуть бути підприємства, що здійснюють діяльність у сільському господарстві, промисловості, готельно-ресторанному бізнесі та у сфері енергоефективності.

Якою є відсоткова ставка при кредитуванні підприємців?

Максимальний розмір відсоткової ставки для МСП за програмою з підтримки інвестицій МСП становить приблизно 8%, це достатньо прийнятний рівень для реалізації довгострокових інвестиційних проєктів.

Куди підприємцям звертатися для отримання кредитів з такою ставкою?

Як я зазначав раніше, усі свої програми фонд реалізує лише через банки-партнери, перелік яких за кожною програмою є на сайті фонду.

Для участі в тій чи іншій програмі підприємець має, перш за все, вивчити умови та критерії прийнятності, а потім звернутися до банку-партнера для отримання кредиту.

Яким критеріям мають відповідати компанії, щоб отримати фінансування?

Кожна програма Фонду розвитку підприємництва має стандартні та специфічні критерії прийнятності для МСП.

Серед стандартних критеріїв – належність підприємства до суб'єктів мікро-, малого або середнього підприємництва; стабільний фінансовий стан та прийнятний клас кредитного ризику для діючих підприємств, а для новостворених – наявність обґрунтованого та реалістичного бізнесу-плану; прозора структура власників та пов'язаних компаній для чіткого розуміння потенціалу підтримки підприємства у випадку скрутної ситуації.

Специфічними критеріями програм фонду є належність підприємств до певних видів економічної діяльності.

Наприклад, програма з підтримки інвестицій МСП розрахована на підприємців із сільського господарства, промисловості, готельно-ресторанного бізнесу або зі сфери енергоефективності.

Програма FinancEast з підтримки МСП на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей або програма з підтримки МСП у сільській місцевості розраховані на підприємства, які працюють у невеликих містах та селах.

Як обираються банки-партнери для фінансування?

При відборі банків-партнерів фонд звертає увагу на три показники.

1. Фінансовий стан банку та виконання ним пруденційних вимог НБУ.

2. Стан та потенціал розвитку системи кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу.

3. Структура власності банку та репутація його власників для визначення потенціалу підтримки банку в разі погіршення фінансового стану, зумовленого внутрішніми та зовнішніми чинниками.

Які документи повинен подати підприємець для отримання фінансування?

Заявка на отримання кредиту за будь-якою програмою фонду подається через банк-партнер. Перелік документів, які додаються до заявки, стандартизований та включає:

– установчі документи, які підтверджують належність позичальника до кола власників/акціонерів підприємства;

– правовстановлювальні документи на активи підприємства;

– фінансова звітність підприємства та всіх пов'язаних з ним компаній;

– бізнес-план у випадку, коли коштом кредиту планується впровадження масштабного інвестиційного проєкту;

– чинні та планові договори купівлі-продажу з постачальниками та покупцями для розуміння потенціалу реалізації продукції підприємства після запуску інвестиційного проєкту;

– інші документи, які може вимагати банк-партнер згідно із своїми внутрішніми процедурами для проведення комплексної оцінки підприємства.

Яким був попит на отримання фінансування від українських підприємств?

Програма з підтримки інвестицій МСП стартувала у квітні 2017 року, лише через кілька років після кризи 2013-2014 років, тож ми стримано оцінювали можливий попит з боку МСП на кредитні ресурси для здійснення інвестиційних витрат.

Однак протягом першого року програма продемонструвала великий відкладений попит малих та середніх підприємств на інвестиційні ресурси.

Це підтверджує той факт, що в рамках програми понад 50% виданих кредитів були спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів МСП, решта – на фінансування обігових коштів.

Скільки проєктів профінансовано? На що зазвичай хочуть отримати кошти українські компанії?

За весь час діяльності фонду було профінансовано майже 164 тисячі кредитів мікро-, малих та середніх підприємств на загальну суму близько 843 млн євро або 28,7 млрд грн за всіма його кредитними програмами.

Такий обсяг фінансування МСП був досягнутий завдяки використанню коштів фонду на револьверній основі та власних коштів банків-партнерів.

Чи підтримуєте ви зв'язок з компаніями, які фінансуєте? Як змінилося їх життя?

Безумовно, ми відстежуємо розвиток профінансованих МСП, оскільки готуємо регулярні звіти з оцінки ефективності програм фонду для наших міжнародних партнерів та уряду України в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

За найцікавішими прикладами з підтримки фінансування МСП Фонд розвитку підприємництва готує історії успіху у відеоформаті, які публікуються на сторінках фонду в Youtube та Facebook.

Ми маємо багато історій успіху підприємств, коли завдяки отриманій фінансовій підтримці вони за короткий час подвоювали обсяги виробництва, відкривали можливості експорту своєї продукції в країни Європейського Союзу.

Найцікавішим у таких історіях успіху є те, що без фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business, компенсації відсотків та кредитних гарантій від фонду підприємства, які досягли успіху, на початковому етапі взагалі не могли залучити банківське кредитування для реалізації інвестиційних проєктів.

Такі приклади є найкращим підтвердженням ефективності фінансової підтримки фонду, яку ми плануємо розширювати.

Підпишіться на наші повідомлення!