Як війна відкрила можливості для розвитку людського капіталу

Як війна відкрила можливості для розвитку людського капіталу

Що таке соціальний менеджмент та як він може допомогти Україні у відновленні після війни?
Середа, 10 травня 2023, 17:52
голова Асоціації експертів сталого розвитку (ASDE)

Вважається, що Україна – географічний центр Європи, але вже більше року Україна — це світовий епіцентр мужності, незалежності та незламності. 

Наразі маємо найсильнішу армію в Європі, не менш потужний дипломатичний тил та активне громадянське суспільство, що неодноразово доказало всьому світові, що Україна – це європейська країна демократичних свобод та свідомого громадянського суспільства.

Україна проти своєї волі стала каталізатором глобальних змін в геополітичному протистоянні та розподілу світової економіки. Хоча для самої країни основний виклик ще попереду, а саме утримання та розвиток власної економіки, адже війна вплинула на всі сфери та індустрії. 

Постраждали всі форми бізнесу – великі та малі підприємства, державні і приватні компанії. Але питання відновлення країни не обмежується лише економічними показниками, а й соціальними, екологічними, демографічними, культурними та історичними. 

Реклама:

Наразі розроблено План Відновлення України спрямований на прискорення стійкого економічного зростання. В рамках плану визначено перелік Національних програм для досягнення ключових результатів. 

У відповідності до плану, передбачається 850 проєктів у відновлення економіки країни протягом 10 років. Очікується щорічний приріст ВВП більше 7% і що найважливіше очікується, що за індексом людського капіталу країна увійде в рейтинг ТОП 25 країн.

Нагадаємо, що в першому дослідженні згідно зі звітом Світового банку, в 2018 рокі при оцінці індексу людського капіталу Україна посіла 50 місце, але вже в редакції The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19 — 102 місце. 

Оцінка індексу людського капіталу це — глобальна ініціатива, покликана допомогти прискоренню здійснення більш масштабних та ефективних інвестицій в людей заради зміцнення соціальної справедливості та росту економіки.

Індекс людського капіталу – це проєкт Світового банку, частина Human Capital Project. Він вимірює майбутній обсяг людського ресурсу (тобто навичок, знань, здоров’я, які має працівник), що їх народжені сьогодні діти матимуть на момент досягнення 18-річного віку

Хід війни був визначений саме громадянським суспільством, ми стали свідками та учасниками трансформації процесів, де людський капітал відіграє найвищу цінність. 

А соціальний менеджмент став "дорожньою картою сенсів", що заклав фундамент готовності до викликів. 

Як правило, соціальний менеджмент вважається суспільними відносинами, що виникають у процесі виробництва чи професійної діяльності та особистості зі своїми потребами, інтересами, яка вирішує виробничі цілі, або якій доручено управляти певною ділянкою виробництва, і яка реалізує на цьому терені свій особистий потенціал. 

Але з перших днів великої війни ми спостерігаємо як соціальний менеджмент став рушійним драйвером захисту та оборони як в державному, так і в приватному секторі. 

Якщо раніше соціальний менеджмент розглядався як одна з найважливіших складових успіху в управлінні бізнесом, то зараз його роль значно змінилась. Сьогодні соціальний менеджмент є необхідною умовою для збереження життя і здоров'я людей, а також підтримки економіки країни під час війни. 

Війна стимулювала швидкі зміни управлінських парадигм, як в управлінні державного, так і приватного секторів, змінила фокус на мобільність, гнучкість, інновації, проривні рішення.

Роль громадянського суспільства надважлива для майбутньої перемоги. Спостерігається цікава закономірність, що у країнах з високим ВВП, найактивніше громадянське суспільство та висока кількість громадських асоціацій та об'єднань. 

Тому консолідація зусиль цивільних, військових, волонтерів, всіх, хто тримає будь-який фронт нашої країни має вагомий внесок для результату. 

Одним із осередків активної громадянської позиції щодо відновлення та розвитку України стала Асоціація експертів зі сталого розвитку.

Так з перших днів війни реалізовано низку проєктів на підтримку бізнесу та залучення зелених інвестицій в розвиток економіки країни. Асоціація однією з перших взяла участь у розробці методології відшкодування шкоди довкіллю, завданої агресором в рамках Оперативного штабу Держекоінспекції. 

Крім того, Асоціація стала першою громадською організацією в Україні, що склала ESG звіт відповідно до принципів стандартів звітності GRI та SASB. Це важливий крок для забезпечення прозорості та відповідальності в галузі сталого розвитку.

Війна відкинула країну у розвитку на декілька років, а то й десятиліть назад. У порівнянні з іншими європейськими країнами, Україна має рухатися значно швидше, і не лише протистояти сьогодні ворогу, а й будувати нову економіку у відповідності до європейських стандартів. 

Будь-яка загроза — це в першу чергу можливість. Україна стала на шлях зеленого відновлення, метою якого є відбудова, сприяння відкритості, прозорості та фундаментальним європейським цінностям і стандартам, врахування глобальних цілей сталого розвитку, досягнення енергетичної незалежності, посилення інклюзивності та забезпечення громадської безпеки. 

Ключовим проєктом Асоціації став — Sustainability Recovery Facility, що спрямований на підтримку бізнесу та економічного розвитку післявоєнного відновлення країни на принципах сталого розвитку та міжнародних нормах. 

У рамках цього проєкту було розроблено освітні, інформаційні та консультаційні заходи спрямовані розвиток потенціалу суспільства, а уже у вересні відбудеться міжнародний телефорум (International Sustainability Forum 2023) зі сталого року, що матиме місце в Києві та Гаазі, покликаний підтримати Україну в її прагненні до євроінтеграції та зеленої трансформації. 

Основна мета — формування партнерської стійкої бізнес-екосистеми для економічного відновлення України на принципах сталості та розробки реальних механізмів та програм направлених на вступ України до ЄС. 

Подія має об'єднати інвесторів, бізнес, державний сектор, а також представників громадськості. Серед партнерів івенту — провідні світові банки розвитку, міжнародні донорські фонди та програми, міжнародний та локальний бізнес, а також державні представники України та країн-партнерів заходу.

Держава, приватний сектор та громадянське суспільство — взаємопов'язані частини одного цілого, перед якими спільна мета — стійкий розвиток країни та успішна ЄС інтеграція. 

Саме зараз як ніколи бізнес та державні структури, громадські організації мають працювати в партнерстві задля забезпечення якісного соціального менеджменту, партнерських і договірних зв'язків, що виникли під час турбулентності, невизначеності та направлені на підтримку, захисту своєї країни, представлення її на міжнародній арені.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: