Митниця і податкова: як цифровізація покращує сервіс

Митниця і податкова: як цифровізація покращує сервіс

Як цифровізація державних послуг в Україні торкнулася фінансового сектору і що зміниться у найближчі два роки.
Вівторок, 31 серпня 2021, 17:59
міжнародний експерт з питань ІТ Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM)

Процеси сучасного управління державними фінансами постійно розвиваються і змінюються.

Іноді це пов'язано зі змінами у законодавстві, іноді – із загальним підходом в основній методології та врахуванням прийнятої найкращої практики, які постійно розвиваються. 

Так, ще зовсім нещодавно більшість урядів базували свої державні фінанси на методології бухгалтерського обліку на основі готівки, тоді як зараз як стандарт для управління державними фінансами використовується метод нарахувань, що призвело до повного перегляду найкращих практик. 

ЄС був рішучим прихильником модернізації сфери управління державними фінансами у своїх країнах-членах, а також у країнах, які прагнуть приєднатися до ЄС у майбутньому. Цей процес прискорився з 2004 року, відколи почалося активне розширення ЄС. 

Подібні реформи вже були проведені в більшості сусідніх країн – Румунія, Угорщина, Словаччина отримали в цьому підтримку від ЄС. 

Тепер Україна, переймаючи досвід інших країн, прагне спільно з Європейським Союзом працювати над зміною своєї системи управління державними фінансами.

Допомога Україні від ЄС

Для практичної допомоги Україні в реформуванні УДФ було створено спеціальну Програму ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), яка стартувала у 2019 році. 

Допомога (технічна, експертна) спрямована на покращення надання державних послуг та ділового клімату в Україні. Вона надається Міністерству фінансів та ще трьом організаціям-партнерам, які перебувають у сфері його управління, - Держмитслужбі, Державній податковій службі, Рахунковій палаті. 

Конкретні цілі Програми полягають у підтримці розвитку сучасної та ефективної ​​системи збору доходів та підтримці згданих установ УДФ (управління державними фінансами) для підвищення їх організаційних можливостей. Програма EU4PFM є частиною екосистеми реформи УДФ. 

Наразі Уряд перебуває у процесі створення та прийняття нової Стратегії УДФ на 2021-2024 роки, яка визначає як результати, яких необхідно досягти в найближчі роки, так і засоби, методології й ресурси для їх досягнення.

Реформа УДФ має низку складових: необхідно реформувати законодавство, вдосконалити методології, модернізувати бізнес-процеси, виконати взяті міжнародні зобов’язання. 

Інформаційні технології надають інструменти для ефективного впровадження реформ. Розуміючи важливість інформаційних технологій, EU4PFM приділяє особливу увагу підтримці України в розробці та впровадженні сучасних ІТ рішень, - щоб допомогти Україні досягти результатів, визначених у стратегії УДФ та у міжнародних зобов’язаннях. 

Програма EU4PFM активно допомагала партнерським інституціям у розробці таких ІТ стратегій, - як для всієї екосистеми УДФ в цілому (рамковою тут є ІТ стратегія Міністерства фінансів), так і, відповідно до неї, індивідуальних стратегій для кожної організації-партнера: Держмитслужби, Державної податкової служби, Рахункової палати.

Вектори, досягнення та плани

Важливо відзначити, що конкретні цілі та відповідні потреби в ІТ варіюються від організації до організації, однак певні тенденції розвитку ІТ є універсальними та загальними для всієї сфери УДФ. 

1. Цифрове самообслуговування замість бюрократії

Завдяки революції, що триває у сфері цифровізації, ІТ можна використовувати як засіб, щоб зменшити кількість документів та спростити процедури, прискорити надання послуг, а також отримувати послуг у будь-який час з будь-якого місця, - словом, скоротити час на взаємодію з державою.

Ми допомагаємо створювати та розвивати інструменти самообслуговування для отримання послуг громадянами та бізнесом. 

Наразі Програма підтримує ряд заходів, пов'язаних зі спрощенням процедур та покращенням якості послуг для громадян завдяки цифровізації цих сервісів. 

Так, за підтримки Програми буде модернізовано контакт-центр Державної податкової служби, а оновлений веб-сайт буде діяти як портал для платників податків, що дозволить їм переглядати найновішу інформацію та отримувати доступ до необхідних послуг. Щодо Державної митної служби, користувачі можуть вводити декларації NCTS за допомогою нового Порталу трейдера.

2. "Цифрова" боротьба з корупцією та тіньовою економікою

Як і в кожній країні та економіці, ІТ інструменти дедалі більше забезпечують державу засобами боротьби з потенційною внутрішньою та зовнішньою корупцією та іншими незаконними діями. 

ІТ інструменти також допомагають мінімізувати людський фактор – безпосередню взаємодію зі службовцями та залучення їх до процесу, що зменшує ризик людських помилок або спроб навмисної корупції. 

Такі інструменти допомагають спростити отримання послуг громадянами та бізнесом, а також збільшити доходи держави та зменшити частку сірої економіки.

Зокрема, ІТ платформи для управління ризиками впроваджуються для виявлення підозрілих транзакцій та діяльності у сфері управління фінансами. 

Державна митна служба перебуває у процесі впровадження нової, автоматизованої платформи управління ризиками, розробленої за допомогою EU4PFM. 

Програма надає підтримку для впровадження електронного аудиту Державною податковою службою, а для а Рахункової палати України буде розроблено платформу, що охоплює функцію аудиту. 

Для Державної митної служби розроблено платформу Митного аудиту, яка допоможе відстежувати кроки після митного оформлення, а також гарантувати, що декларовані товари використовуються для тих цілей, які було задекларовано. 

Дії після оформлення включають перевірку систем трейдера, бухгалтерського обліку та інших ділових записів та приміщень для перевірки відповідності інформації, поданої у митних деклараціях. 

Результати діяльності з розмитнення можуть бути використані як вихідні дані для автоматизованої системи управління ризиками та подальшої роботи, дозволяючи Митній службі забезпечити більшу прозорість та зменшити ризики, пов'язані з корупцією. 

3. Інтеграція до міжнародної екосистеми УДФ та виконання міжнародних зобов'язань

Реформа УДФ передбачає запровадження змін, необхідних для того, щоб стати повноправним членом глобальної екосистеми УДФ, - зокрема, виконання міжнародних зобов’язань. У деяких випадках роль ІТ тут є допоміжною, але в багатьох випадках – обов’язковою. 

Серед найбільш показових прикладів, які впроваджуються Держмитслужбою та Податковою службою за підтримки EU4PFM, – застосування NCTS (Нова комп’ютеризована транзитна система).

Її використання є обов'язковим для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, що спрощує загальноєвропейський транзит товарів та впроваджує автоматичний обмін податковою інформацією за стандартами CbC і CRS.

Це дозволить протидіяти розмиванню податкової бази транснаціональними компаніями та усуне можливості приховувати доходи окремих платників податків у фінансових установах інших країн.

Для Державної митної служби буде розроблено платформу, що охоплює функціональні можливості, необхідні для доступу до фази 5 NCTS, що дозволить Україні виконати взяті зобов’язання щодо приєднання до наступної фази Конвенції.

4. Автоматизація замість ручної праці

Найбільш традиційною вигодою, що зазвичай очікується від будь-якого розвитку ІТ, є підвищення ефективності процесів. 

Іншими словами, очікується, що ІТ рішення допоможуть пришвидшити час обслуговування та використовувати людські ресурси не для "перекладання паперів", а для діяльності з більшою доданою вартістю. 

Крім того, автоматизація дозволить економити гроші та уникати людських помилок і потенційної корупції, що, врешті-решт, призводить до більш оптимального витрачання фінансових та нефінансових ресурсів для створення вищої доданої вартості. 

Хорошим прикладом такої автоматизації процесів є Державна податкова служба, де вже був розроблений та впроваджений Єдиний податковий рахунок. 

На основі законодавства, система автоматично приймає рішення про порядок покриття податкових зобов’язань, і платники податків сплачують їх на єдиний податковий рахунок – замість сплати різних податків на різні рахунки. Уже понад 2000 платників податків вирішили скористатися цим функціоналом.

5. Відкритий доступ до даних для громадян

Трапляються випадки, коли доступ до даних, що стосуються державних фінансів, обмежений державними службовцями. 

Проте, оскільки громадяни забезпечують основне джерело державних доходів, вони мають право знати, як витрачаються їхні податки. Розгортання ІТ систем є інструментом, який дозволяє надати доступ громадянам до цієї інформації, у тому числі і з забезпеченням можливостей для аналітики. EU4PFM уже допомогла впровадити партнерам ряд ІТ інструментів для підвищення прозорості інформації. 

Зокрема, Держмитслужбі було надано допомогу у створенні платформи бізнес-аналітики для внутрішніх та зовнішніх користувачів, що містить інформацію про зовнішньоекономічну діяльність України за ключовими показниками та аналітичні інструменти, новий веб-портал, інтерактивні карти послуг митниці, калькулятор митної вартості авто.

І ще про планування

Управління державними фінансами пов'язане не тільки з мобілізацією доходів (про що переважно йшлося вище), а й з оптимізацією видатків та модернізацією бюджетного процесу. 

Тут необхідні гнучкі системи для планування бюджетів (як на місцевому, так і на національному рівні) та для подальшого контролю за фактичними видатками. І тут також мають бути використані ІТ рішення. 

Спільно з партнерами, Програма готова допомогти Міністерству фінансів у модернізації сфер планування та контролю витрат. Так, уже заплановано спільно з Міністерством фінансів розробити платформу рішень, яка охоплює вимоги до планування державного бюджету. 

Таке рішення забезпечить прозоре середовище для повного контролю за процесом створення бюджету, що дозволить контрольовано вводити всі бюджетні організації. В результаті Державний бюджет консолідується, формується та затверджується з урахуванням стратегічних цілей та завдань Уряду на наступний бюджетний цикл.

Чому реформа незворотна

Реформування сфери управління державними фінансами – це процес, а не одномоментна подія. 

Реформа може мати встановлену дату початку, але не може (і не повинна) мати встановленої дати завершення. Тим більше зараз, коли більшість реформ так чи інакше пов’язані із застосуванням ІТ рішень, які надшвидко удосконалюються. 

Зрозуміло, що реформа УДФ (та пов'язана з нею ІТ реформа) в Україні набагато триваліша, ніж Програма EU4PFM. Також зрозуміло, що реформа УДФ незворотна. Хоч би тому, що світ ніколи не повернеться у "докомп’ютерну еру". 

Однак ефективність реформи для України залежатиме від того, чи будуть активно розвиватися надалі вектори змін, які зараз ми підтримуємо спільно, а також від швидкості, з якою державні установи зможуть застосовувати нові й нові можливості ІТ технологій. 

Ми впевнені, що за час своєї роботи Програма EU4PFM, спільно з міжнародними та національними партнерами, зробить свій внесок задля позитивних змін у соціально-економічний розвиток України.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!