Для чого Україні цифрова гривня?

Для чого Україні цифрова гривня?

Які перспективи для економіки України та суспільства відкриває впровадження електронної гривні?
Вівторок, 6 липня 2021, 17:38
адвокат, член Національної асоціації адвокатів України

30 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому закон "Про платіжні послуги", який в тому числі регламентує загальні принципи випуску цифрових грошей Національним банком України. 

Цифрова валюта центрального банку (ЦВЦБ) — це нова, еволюційна форма грошей центральних банків. Сьогодні більшість центробанків у світі в тому чи іншому вигляді працюють над національними цифровими валютами. 

Національний банк України наприкінці 2016 року розпочав вивчення можливості випуску ним власної цифрової валюти — е-гривні. У 2018 році провів пілотний проєкт і тестував використання електронних грошей серед своїх співробітників. 

У межах пілотного проєкту фахівці з Інститутської здійснили аналіз міжнародного досвіду, дослідження правових аспектів, макроекономічного ефекту та проєктування оптимальної бізнес-моделі.

Реклама:

Мотивація досліджень у сфері цифрових валют центробанків різниться в залежності від конкретних потреб окремих юрисдикцій. 

У країнах з розвинутими економіками центробанки вбачають у цифровій валюті інструмент підвищення ефективності внутрішніх платежів та засіб посилення фінансової стабільності. Китай завдяки активній роботі над розробленням цифрового юаня прагне вийти в лідери монетарних інновацій на геополітичному рівні. 

У Швеції е-крона має на меті захист національної валюти в умовах посиленої конкуренції на платіжному ринку з боку приватних грошових ініціатив великих технологічних компаній. 

Крім цього, оцифрована готівка дозволить шведським громадянам платити за допомогою державної альтернативи, яка гарантує, що дані, отримані в результаті їх покупок, не зберігаються та не комерціалізуються. 

Для центробанків держав з економіками, що розвиваються, важливою умовою є досягнення фінансової інклюзивності, досягнення цілей випереджувального економічного розвитку власних країн.

У нашій країні реалізація технологічного потенціалу проєкту е-гривні надасть принципово нові можливості для держави, бізнесу та громадян, створить нові параметри взаємодії між ними, швидкі та високоефективні, позбавлені затримок, зумовлених залученням додаткових посередників, а також додаткових корупційних ризиків. 

Закон "Про платіжні послуги" визначає національну цифрову валюту як електронну форму грошової одиниці України, емітентом якої є Нацбанк України. Документ встановлює, що е-гривня є законним засобом платежу на території країни. 

У світовій практиці це один із перших кейсів, коли суть ЦВЦБ і повноваження регулятора прописані в законодавчому документі України. 

Технологічні переваги цифрової гривні

Поточна платіжна інфраструктура складна та багаторівнева, зокрема, може нараховувати до 7 посередників в одній транзакції. Впровадження цифрової валюти зменшить собівартість надання транзакційних послуг та значно підвищить безпеку платежів.

Запровадження цифрової гривні сприятиме створенню платіжної інфраструктури для розвитку інноваційних програмних продуктів, орієнтованих на бізнес та споживачів. 

Наприклад, програмного забезпечення, що може використовуватися в якості реєстраторів розрахункових операцій, та яке, своєю чергою, може бути легко інтегрованим з програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку.

Е-гривня посилить макроекономічну стабільність України

Електронна форма гривні мінімізує транзакційні витрати для держави та бізнесу, чим покращує макроекономічну й фінансову стабільність. 

Можливість здійснення грошового обігу, в системі, що є паралельною з банківським обігом, додасть макроекономічної стабільності в кризові часи. Прозорі дані платіжних потоків підвищать якість макроекономічної статистики загалом.

Водночас запуск е-гривні посилить конкуренцію між банками, яка завжди йде на користь споживачам. Адже для них це позначиться істотним зниженням вартості окремих банківських послуг. 

Банки будуть вимушені звертати більше уваги на додаткові сервіси, які можна надавати власним клієнтам, підвищувати фактори "нецінової конкуренції", що позитивно вплине на якість їх послуг навіть у довгостроковій перспективі.

Крім цього, е-гривня сприятиме "детінізації" економіки за рахунок того, що зручність використання та технологічні переваги можуть зробити цифрові гроші більш вживаними за класичну готівку, яка є основним "паливом" тіньового ринку. 

Детінізація економіки, в свою чергу, призведе до збільшення податкових надходжень від усіх галузей економіки держави. 

Інноваційний ринок віртуальних активів буде розвиватися ефективніше в країнах, які впровадили державну цифрову валюту. Е-гривня також виконуватиме роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. 

Відповідно, е-гривня стане одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури віртуальних активів в Україні. Подібна інтеграція взаємно стимулюватиме розвиток обох секторів економіки.

У майбутньому цифрова економіка співіснуватиме з економікою звичайною, при цьому зона дії першої буде стрімко розширюватися за рахунок розвитку процесу токенізації об’єктів матеріального світу. 

Стратегічну економічну перевагу отримають ті юрисдикції, які першими створять найефективнішу інфраструктуру для розвитку економічно сприятливого середовища для обігу віртуальних активів. 

Розроблення правової бази наділить цифрову гривню статусом законного платіжного засобу на териториторії України.

Мікроекономіка та користувачі

Для громадян е-гривня спростить придбання та вільне використання будь-яких товарів (в тому числі в мережі Internet), укладання та виконання угод з віртуальними активами. 

Наразі неможливо навіть передбачити усі можливі шляхи використання найсучасніших інформаційних технологій для максимально ефективної реалізації людиною її особистого та економічного потенціалу.

На рівні споживачів е-гривня створює можливість програмувати транзакції та налаштовувати регулярні платежі. Це сприятиме алгоритмізації відносин надавача та споживача фінансових послуг. 

З’являється можливість використовувати цифрову гривню для створення смарт-контрактів, що дозволяє, зокрема, у зручний спосіб надавати фінансові гарантії, оформляти кредитні відносини під заставу віртуальних активів.

Е-гривня також посилить безпеку особистих фінансових ресурсів та фінансових транзакцій. Юридичні та фізичні особи матимуть змогу здійснювати грошові операції особи, повністю виключаючи ризики втрати грошей внаслідок банкрутства фінансової установи, що їх обслуговує. Водночас технологія блокчейн забезпечуватиме незмінність історії розрахунків. 

Крім цього, запуск цифрової гривні забезпечуватиме відкритість та постійну публічну доступність реквізитів для полегшення виконання грошових зобов‘язань боржниками. 

Нерезиденти також матимуть змогу використовувати цифрову гривню в якості зручного механізму розрахунків з державою Україна, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами резидентами України.

Інновації в адмініструванні державних та муніципальних послуг

Впровадження е-гривні на державному рівні означатиме можливість реалізації вперше у світі систем автоматичного оподаткування. Зокрема, це вже цілком актуально для спрощенців, податки яких прямо зараз є або фіксованими або залежать від обороту операцій з продажу.

Саме за допомогою національної цифрової валюти існує можливість реалізовувати проєкти так званого "транзакційного оподаткування", при якому податки сплачуються автоматично при здійсненні транзакції платником податку та без будь-якої додаткової участі з його боку. 

Зручними можуть виявитись для користувачів опція сплачувати за допомогою е-гривні адміністративні платежі, штрафи та податки. 

Поза сумнівом запуск е-гривні сприятиме формуванню для України іміджу сучасної високотехнологічної держави за рахунок створення одного з перших у світі прецедентів впровадження на державному рівні цього нового інструменту регулювання грошового обігу.

Е-гривня також посилить інтеграцію національної цифрової валюти з іншими державними електронними сервісами. Зокрема, функціонал гаманця для використання е-гривні має бути присутнім у мобільному застосунку "Дія", який вже використовується для залучення максимально широких верств населення до процесу цифрової трансформації держави. 

Крім цього, цифрова гривня спростить низку інших платежів штрафів, комунальних платежів, аліментів, тощо.

Шляхом аналізу даних з блокчейну цифрової гривні Нацбанк та Мінфін, а так само й інші інституції, в тому числі недержавні суб’єкти отримають нові можливості для здійснення загального аналізу стану економіки, макроекономічних показників та прогнозування, при цьому чим більше рівень впровадження, тим точніші розрахунки.

Впровадження е-гривні означатиме й спрощення механізмів здійснення нашою державою міжнародних зобов’язань з питань співробітництва в галузі контролю за обігом коштів здобутих злочинним шляхом, а також тих, що використовуються для фінансування тероризму. 

"Розумні" цільові гроші, економія на субсидіюванні

Використання е-гривні дозволить зробити гроші "розумними", зокрема програмними засобами встановлювати можливі напрямки та умови їх використання. Прикладом може слугувати обмеження можливості нецільового використання грошових субсидій, або страхових платежів.

За рахунок використання е-гривні держава матиме змогу максимально прискорити та здешевити адміністрування процесів надання цільових субсидій громадянам та пільг для окремих їх категорій.

Так звані "розумні гроші" також можуть бути спрямовані на фінансування конкретних цільових державних програм, таких як будівництво шляхів, підтримка залізничного транспорту та інших інфраструктурних проєктів. 

У тому числі за рахунок залучення цільових запозичень від населення. Все це може створити суттєво вищий рівень прозорості та "звітності" держави перед громадянами та стане запорукою принципово нового рівня демократії в країні. 

Додаткові можливості виникнуть також у сфері пенсійного забезпечення. Впровадження е-гривні створить умови для створення принципово нової системи пенсійного забезпечення, яка дозволить кожній людині самостійно формувати власні пенсійні накопичення та постійно контролювати їх наявність "в режимі реального часу".

Додаткові перспективи та можливості Е-гривні

Оцифрована гривня сприятиме формуванню в Україні високорозвинутого технологічного суспільства. Реалізація концепту е-гривні забезпечить фінансову та технологічну інклюзію максимально-широких верств населення та постійне зростання практичних кейсів її використання.

У контексті інтеграції зі світовою економікою впровадження цифрової гривні сприятиме поглибленню процесів взаємодії з глобальною економікою, створенню інноваційних технопарків, розвитку передових інформаційних технологій з метою подальшого їх використання в економіці України.

Впровадження і використання такого інноваційного технологічного інструментарію як е-гривня дозволить нашій країні більшою мірою відповідати високим стандартам та вимогам стрімко зростаючої цифрової реальності. 

Співавтор Макс Дем'янюк, радник Віце-прем'єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама: