Гра на випередження: як керувати митними ризиками

Гра на випередження: як керувати митними ризиками

Як уникнути додаткових витрат під час оформлення товарів на митниці.
Середа, 27 січня 2021, 17:38

Економічні наслідки в період невизначеності боляче б'ють по бізнесу: виручка знижується, а витрати залишаються незмінними або навіть збільшуються, і тому багато хто шукає шляхи, як знизити їх. 

Одним із відомих своєю ефективністю інструментів контролю витрат є податковий аудит. 

В межах перевірки можна сформувати необхідний перелік завдань, в які може входити оцінка відповідності податковому законодавству, аналіз ризиків і їхнього впливу на бізнес, актуалізація статусів проблем, виявлених під час попередніх перевірок. 

Якщо компанія займається міжнародними поставками, невід'ємною частиною податкового аудиту може бути виявлення митних ризиків. Це дозволяє знайти не тільки загрози, але і розглянути можливості для бізнесу.

На жаль, багато компаній часто не беруть до уваги той факт, що перегляд мит ​​відкриває значні можливості для економії. 

У практиці проведення митних аудитів ми бачимо, що бізнес не завжди знає про умови звільнення від сплати мит або застосування пільг і преференцій при імпорті товарів, а в процесі виявлення таких випадків виявляються можливості для повернення переплачених митних платежів.

Можливості для зниження витрат

Отже, з чого ж почати? Безумовно, в процесі аудиту є низка кроків, під час яких виконується контроль за дотриманням правил торгівлі, здійснюється оцінка ефективності процесів у ланцюзі постачань, а також проводиться перевірка підходів до митного оформлення, які зазвичай використовує сама компанія або її митний брокер. 

Після виконання цих кроків можна визначити можливості для скорочення витрат.

Наш досвід показує, що 8 з 10 компаній зменшили свої витрати в середньому на 23 — 28% завдяки перегляду старих процесів і формалізації нових ефективних процедур, котрі дозволяють виключити виявлені аудитом ситуації в майбутньому. 

Наприклад, у результаті перевірки можна виявити потенційну можливість відновлення режиму вільної торгівлі за Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС за товарами, які регулярно імпортувалися без відповідного підтвердження преференцій. 

При коректній організації подальших кроків можна повернути надмірно сплачені суми податків у минулому періоді, а також нівелювати ризики в подальшому.

Так, за результатами однієї з перевірок, ми своєчасно запропонували процедуру відновлення преференційного режиму для товарів, які компанія оформляла протягом двох років за повними ставками мита. 

Після повернення надмірно сплачених митних платежів, компанія заощадить сотні тисяч доларів за минулий період і почне економити.

Перегляд класифікаційних кодів згідно з УКТЗЕД, за якими компанія раніше імпортувала свою продукцію, забезпечення присвоєння правильного коду може значно скоротити витрати вже при найближчих поставках товарів. 

При цьому, така "вправа" принесе не тільки потенційну економію, а й позитивний ефект, який включає зменшення витрат на простій транспортного засобу та інших витрат, які зазнала компанія в процесі доведення коректного класифікаційного коду.

Суттєву економію може принести готовність оскаржувати рішення про коригування митної вартості. У моїй практиці були випадки скорочення до 60% витрат, включаючи витрати на юридичний супровід для оскарження рішень про коригування митної вартості. 

Подібні рішення компанія приймає свідомо і при наявності необхідних документів, передбачених Митним кодексом. 

Як правило, до таких рішень готові ті імпортери, що виконують поставки з країн, із якими Україна не має угод про вільну торгівлю або з оплатою мита за повними ставками, без застосування пільг і преференцій.

У деяких випадках своєчасно виявлені арифметичні помилки в митних деклараціях дозволяють компаніям внести зміни і повернути надміру сплачені податки. 

Наприклад, при комплексному аналізі процесів, що регулюють питання розрахунку митної вартості, можна виявити відсутність необхідних процедур, яких необхідно дотримуватися перед подачею митних декларацій. 

А при подальшій вибірковій перевірці оформлених декларацій — можна виявити випадки додавання до митної вартості суми за транспортні витрати в доларах США замість української гривні. 

Такі помилки найчастіше є результатом людського фактору, фінансові наслідки за які несе компанія-імпортер.

Виявлення потенційних ризиків

Крім можливості заощадити витрати, компаніям необхідно керувати ризиками, виявленими в результаті перевірки на предмет дотримання законодавства. 

У перевірках можна виявити випадки невключення в розрахунок митної вартості товарів, що імпортуються, сум роялті за використання торгової марки, а також зустрічалися ситуації, де роялті складається з двох платежів, але в митну вартість включено тільки один. 

Такі помилки можуть спричинити серйозні фінансові наслідки для компанії, якщо будуть виявлені під час державної перевірки. 

При наявності у імпортерів глобальних договорів страхування варто вивчити питання про необхідність включення страхових витрат у розрахунок митної вартості.

Додаткової уваги потребують питання дотримання норм нетарифного регулювання та адміністрування документів, що підтверджують відповідність встановленим законодавством обмежень на переміщення товарів через митний кордон України. 

Наприклад, може виявитися, що компанія протягом багатьох років здійснює зовнішньоекономічні операції з товарами, які підлягають експортному контролю без отримання відповідних документів Державної служби експортного контролю.

Помилковою є думка, що це обмеження поширюється тільки на товари, що вивозяться за межі митної території України в режимі експорту. 

Висновок про віднесення товару до контрольованого може бути зроблений тільки на підставі перевірки технічних характеристик і їхньої відповідності опису з "Єдиного списку товарів подвійного призначення" і він не залежить від митного режиму, в який поміщуються товари. 

При цьому, відповідальність компанії та її посадових осіб за порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не тільки адміністративна, а й кримінальна (згідно Ст. 333 ККУ). 

Безумовно, наслідки від таких помилок можуть наносити значну шкоду репутації компанії.

Практика проведення митного аудиту

Можливість виявити зони ризику, впровадити поліпшення в бізнес-процесах, в яких виявлено недоліки, звернути на них увагу керівництва компанії, організувати в подальшому внутрішній контроль — це той мінімум заходів, який можна отримати в результаті комплексної перевірки. 

У разі виявлення систематичних недоліків у процесах, варто своєчасно звернути на них увагу керівництва, що допоможе захистити компанію від серйозних збитків. 

Аудит може бути як внутрішнім, так і зовнішнім із залученням спеціалізованих консалтингових компаній. З нашого досвіду, виконання зовнішніх перевірок один раз на два роки завжди виправдовує очікування.

Аудит дотримання торгових норм компанією і перевірка на дотримання законодавства дозволяє своєчасно усунути і нейтралізувати небезпечні зони або прийняти управлінське рішення про готовність нести фінансові витрати в разі виявлення серйозних загроз. 

У подальшому, компанія може побудувати надійні митні процеси, знизити ризики на ранніх етапах, а висновки аудиту використовувати для комплексних рішень повсякденних проблем свого ланцюжка поставок. 

Результат аналізу може бути використаний як перелік завдань, вирішення яких дозволить компанії отримати статус авторизованого економічного оператора (АЕО) або розглянути отримання доступу до транзитних спрощень.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.