Ремонт української бюрократії

Ремонт української бюрократії

Куди рухається реформа державного управління?
Середа, 27 лютого 2019, 14:23
керівник групи реформування державного управління Офісу реформ КМУ

Ключова ідея реформи держуправління – це побудова сучасної, цифрової та сервісно-орієнтованої держави.

На практиці це означає розбудову сильних державних інституцій, підготовку якісних урядових рішень, формування професійної державної служби, запровадження електронного урядування та надання зручних послуг громадянам.

Реалізація багатьох реформ, які потрібні для економічного розвитку, залучення інвестицій та створення робочих місць по всій країні, залежить від спроможності державного апарату розробляти та впроваджувати ефективну політику ("policy"), мінімізуючи адміністративне навантаження на підприємців.

Сучасне державне управління також є ключовим елементом у побудові довіри громадян до держави, у тому числі завдяки наданню якісних та доступних публічних послуг на рівні не гірше приватного сектору.   

Реклама:

Спроможна бюрократія – необхідний, хоч і не достатній фундамент для реалізації всіх важливих для українців реформ, запорука успішності та конкурентоздатності будь-якої держави.

Реформа держуправління розпочалася у 2016 році із запровадження нового закону "Про державну службу" та прийняття комплексної Стратегії на 5 років, які були позитивно оцінені європейськими експертами та посадовцями, внаслідок чого Україна вже отримала десятки мільйонів євро фінансової допомоги.     

Підзвітне державне управління  – це важлива передумова євроінтеграційного курсу України, без якої неможливо побудувати сильну демократичну державу.

Європейський Союз продовжує підтримувати реформу держуправління, надаючи значну експертну, технічну та фінансову допомогу та включаючи її в перелік нечисленних успішних реформ в Україні.   

У 2018 році місія OECD/SIGMA  вперше провела масштабну оцінку системи державного управління України, оцінюючи не стільки прогрес у реформуванні, скільки поточний стан всієї державної машини. Оцінювали навіть сфери, що не входять до стратегії, наприклад, парламентський контроль та  адміністративні спори.

Експерти ЄС дослідили проблеми, їх причини та підготували комплексні рекомендації для подальшої розбудови європейської системи державного управління в Україні.

На основі оцінки та рекомендацій європейських експертів, а також аналізу вже отриманого досвіду за 2,5 роки реформування, було оновлено Стратегію реформування держуправління.

Чому це важливо? Сучасний світ змінюється занадто швидко. Переосмислення стратегій та перегляд планів – це вимога часу, прояв відповідальності та бажання дійсно вирішувати проблеми, а не ховатися за черговим важливим документом.   

У яких сферах державного управління очікувати подальших змін?

Усі чотири напрями та цілі Стратегії не є відокремленими, а взаємно доповнюють один одного. Наприклад, якісні проекти урядових рішень не можуть бути підготовлені слабкими та неефективними державними службовцями.

Або надання послуг, орієнтованих на громадян, неможливе без ефективних процесів в самих держорганах.

Забезпечення сталого розвитку країни може відбуватися тільки в прозорому, відкритому та підзвітному державному апараті.

Якісні урядові рішення

Зробити урядові рішення обґрунтованими та скоординованими, а процеси їх підготовки відкритими та прогнозованими – це одне з найважливіших завдань реформи.  

Потрібно нарешті замінити практику "гасіння пожеж" на довгострокове планування розвитку держави.

Україна вже перейшла до трирічного бюджетного планування. Далі необхідно продовжувати розвивати спроможність до стратегічного планування та формування державної політики, а саме:

 - планувати на довгострокову (5-10 років) перспективу, забезпечуючи чіткий зв’язок між різними стратегічними документами в державі;

- розробляти проекти рішень завчасно та прозоро, відкрито залучаючи зацікавлені сторони до їх підготовки;

- ухвалювати тільки обґрунтовані рішення - на основі якісного аналізу, фінансових можливостей держави, з урахуванням впливу на різних стейкхолдерів.

Професійна державна служба

Створення ефективної та доброчесної державної служби, яка буде працювати на результат та захищати суспільні інтереси, - нелегке та довготривале завдання навіть для успішних західних країн. Канада витратила на це 15 років, а Швеція - майже 40 років.  

В Україні особливо складно змінити культуру державної служби з підходу "в межах та спосіб" (див. Ст.19 Конституції України "посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України") на принципи "належного врядування".

Саме тому новим пунктом Стратегії стало формування організаційної культури на основі цінностей нової державної служби - досягнення результатів, відповідальність, інноваційність, відкритість комунікацій та філософії служіння.

Для перетворення держави на конкурентного роботодавця, крім культурних трансформацій, потрібно впровадити найкращі практики управління людськими ресурсами, що використовуються в сучасних організаціях, від бізнесу до публічного сектору.

Фактично це означає впровадження сучасного HR циклу на державній службі – від рекрутингу, навчання, мотивації до оцінювання результатів, відповідальності та припинення служби. Ключові завдання наступні:

1) Єдина електронна система управління людськими ресурсами (HRMIS)

Державні органи зможуть працювати в єдиній ІТ системі, що об’єднає інформацію про структуру та штатний розпис, посади державної служби, особові справи державних службовців, нарахування і оплату праці, відпустки, кар’єрні досягнення, професійну компетентність та навчання.

Це надзвичайно важливий крок до ефективної та прозорої держслужби.

У лютому цього року, за тендерними процедурами Світового Банку, вже було обрано постачальника такої системи - ТОВ "IQusion IT".

Упровадження буде тривати приблизно два роки в більш ніж 50-ти державних органах.

2) Сучасний рекрутинг

Мова йде про удосконалення конкурсів на державну службу як для кандидатів, так і для конкурсних комісій.

Зокрема, на базі Національного агентства з питань державної служби вже створено Центр оцінювання кандидатів, де спочатку можна буде проходити тестування на аналітичні, вербальні та математичні здібності, а потім централізувати інші етапи конкурсу.

Крім цього, портал career.gov.ua буде розширено на всі вакансії в міністерствах, а потім і в інших державних органах.

Окремим і складним завданням є проведення інформаційних кампаній по  залученню професіоналів і збільшенню престижу та інтересу до державної служби.

3) Професійне навчання та розвиток навичок необхідних в сучасному світі

Реформа передбачає відкриття ринку навчальних послуг, що розширить можливості та швидку адаптацію навчання до реальних потреб держслужби, включаючи лідерство, інновації та сучасні підходи до прийняття управлінських рішень. 

Підзвітні органи державної влади

У цій сфері особливо важливо подолати "ефект фортець", коли кожне міністерство та агентство є незалежним органом зі статусом окремої юридичної особи.

Іноді вони навіть судяться одне з одним, що є абсурдним з точки зору європейської практики, не кажучи вже про витрати на адміністрування кожного окремого органу замість централізації та оптимізації наскрізних функцій.      

У рамках забезпечення підзвітності, насамперед, мова йде про реорганізацію системи органів виконавчої влади таким чином, щоб досягти максимально чіткого розподілу сфер відповідальності кожного державного органу і посадовця та уникнути дублювання чи перетину їх компетенції.

Необхідно запровадити сучасні підходи делегування повноважень для зменшення "мікроменеджменту" та підвищення відповідальності кожного окремого органу та його керівника.  

В оновленій Стратегії більше уваги приділяється і вдосконаленню вільного доступу до публічної інформації.

Важливо подавати інформацію про органи виконавчої влади та їх діяльність у зручній формі та зрозумілою мовою.

Інформація на веб-сайтах міністерств та інших органів, включаючи річні плани, бюджети, звіти тощо, повинна орієнтуватися на користувача, розміщуватися вчасно і у максимально зручній формі.

Інформування громадськості має бути не одностороннім рухом, а двосторонньою комунікацією, де громадянина завжди чують.

Якісні та доступні публічні послуги

У спілкуванні держави та громадянина держави має ставати менше, а громадянина більше.

Саме тому у фокусі Стратегії "діджиталізація" всіх процесів державного управління, підвищення якості адміністративних послуг в ЦНАП, надання більшої кількості онлайн послуг.

Окремим важливим пріоритетом є запровадження єдиної зручної для громадян процедури взаємодії з державними органами шляхом прийняття революційного для України закону про адміністративну процедуру.

Новим завданням стратегії стало створення сучасного IT-хабу - Центру компетенцій у сфері електронного урядування, що дозволить посилити координацію та сконцентрувати найсучасніші ідеї та розробки для діджиталізації державного сектору.

Е-урядування –  ключ до реформ в Україні, потужний інструмент цифровізації та критично важливий елемент підвищення інституційної спроможності державних органів.

З одного боку, це оптимізація внутрішніх процесів та збільшення ефективності роботи держуправління, з іншого - нова якість та зручна взаємодія громадян та бізнесу з державою.

Дуже важливо розуміти, що впровадження е-урядування - це не питання "hard" чи "soft", це перш за все правильне регулювання ключових питань сучасної "діджиталізації", що стоять на глобальному порядку денному: електронна ідентифікація, захист та обробка персональних даних, електронна демократія та інші.  

Оцінка OECD/SIGMA та оновлена Стратегія – це важливі кроки для подальшої розбудови в Україні ефективної публічної адміністрації, що відповідає європейським принципам належного врядування. 

Але треба розуміти, що реформа виконавчої влади, Кабміну та міністерств, не може бути успішною без синхронного реформування парламенту та якісного законотворчого процесу. Це як дві півкулі головного мозку країни.

Крім того, увага до інституційних реформ у період виборів стрімко падає як в Україні, так і в інших державах.

Тому що інституційні зміни, на жаль, не приносять швидких та зрозумілих політичних результатів.   

У будь-якому випадку подальші результати реформи залежатимуть від спільної роботи та реальних практичних кроків ключових політичних гравців, міжнародних партнерів та громадських організацій. Жоден з них не зможе самотужки провести якісне реформування системи державного управління.  Тож успіх реформи за командною грою.

Довідково

SIGMA - це спільна ініціатива Європейського Союзу та Організації з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) для допомоги країнам Центральної та Східної Європи в модернізації системи держуправління та підготовці до вступу в ЄС.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!