Аудит Приватбанку збільшує шанси на повернення активів

Аудит Приватбанку збільшує шанси на повернення активів

Про розслідування діяльності колишніх власників і менеджерів Приватбанку, яке здійснила компанія Kroll.
Понеділок, 22 січня 2018, 16:00
представник бондхолдерів Приватбанку, керуючий портфелем Pala Assets

Американська консалтингова компанія Kroll провела аудит Приватбанку. Згідно з прес-релізом, опублікованим Національним банком України, аудит Kroll виявив, що велика частина активів Приватбанку була розкрадена.

Колишні акціонери Приватбанку, пан Коломойський та пан Боголюбов, нібито позичали гроші у Приватбанку у величезних масштабах без наміру повертати займи.

Ці новини можуть бути правдивими, але не обов'язково поганими для українських платників податків та власників облігацій Приватбанку. Якщо баланс банку дійсно має такий великий розрив, тоді нестача повинна бути покрита двома найбагатшими українськими олігархами.

Український уряд вклав понад 5 млрд доларів грошей платників податків у Приватбанк, а міжнародні облігації банку були конвертовані в капітал. Розслідування Kroll показує, де саме державні видатки та претензії по облігаціях можуть бути відшкодовані.

Обов'язки двох колишніх акціонерів Приватбанку перед державою підлягають виконанню, якщо на те буде політична воля. Коломойський та Боголюбов належать до найбагатших українців, володіють великими бізнес-імперіями та, як повідомляють, надають особисті гарантії за певними кредитами, які вони взяли.

Нещодавнє рішення Верховного суду Лондона про заморозку активів колишніх акціонерів Приватбанку на суму близько 2,5 мільярда доларів є кроком у правильному напрямку.

Кілька представників державної влади вже вказали, що міжнародним власникам євробондів слід надавати так звані нотатки про відновлення, право брати участь у поверненні активів банку. Проте, передумовою стягнення активів є готовність українських органів влади змусити колишніх власників банку повернути прострочені кредити.

До цього часу українська влада тягнула з примусом до виконання цих умов. Міжнародному валютному фонду та західним урядам довелося докласти зусиль, щоб переконати українську владу замовити аудит Приватбанку та розпочати судові процедури.

Більшість оглядачів української політики вважають, що президент Порошенко уклав таємну угоду з колишніми акціонерами Приватбанку до націоналізації. Вона, ймовірно, передбачає затягування правових дій та кримінального переслідування проти Коломойського та Боголюбова в обмін на певний рівень політичної та медійної підтримки.

Очевидно, що така угода може зашкодити поверненню активів Приватбанку, а в кінцевому підсумку — грошей українських платників податків та власників облігацій. Українські громадяни не повинні дозволяти своєму уряду затягувати з ефективним поверненням прострочених кредитів.

Звіт Kroll показав, що відслідковувати розкрадені активи можна. Але саме український уряд та правоохоронні органи повинні посилити процес примусового стягнення.

Давід Нітлішпех, керуючий портфелем Pala Assets.

Pala Assets є членом спеціальної комісії бондхолдерів Приватбанку, яку очолює юридична фірма Dechert.

***

Kroll’s Privatbank audit increases the prospects for asset recovery

The US consulting firm Kroll has conducted an audit of Privatbank. According to a press release published by the National Bank of Ukraine* Kroll claims that a large part of Privatbank assets were embezzled.

The former Privatbank shareholders, Mr. Kolomoyskyi and Mr. Bogolyubov, allegedly borrowed money from Privatbank on a massive scale without any intention to repay the loans.

If this is true, it is not necessarily bad news for Ukrainian tax payers and Privatbank bondholders. Should the bank’s balance sheet really have such a large gap, the finding that the gap must be covered by two of the richest Ukrainian oligarchs is not the worst outcome.

The Ukrainian government has injected over USD5 billion dollars of taxpayers money into Privatbank and international Privatbank bonds have been cancelled. The Kroll investigation apparently shows where government expenditures and bond claims can be recovered.

The obligations of the two former shareholders towards Privatbank are enforceable with the right political will. Mr. Kolomoyskyi and Mr. Bogolyubov belong to the richest Ukrainians, own vast business empires and have reportedly provided personal guarantees for some loans they took up.

A recent order by the High Court of London to freeze assets of Privatbank’s former shareholders with a worth of around USD2.5 billion is a step in the right direction.

A few representatives of the public authorities have already indicated that international bondholders should be provided with so called recovery notes, the right to participate in a recovery of the bank’s assets. However, the precondition for the practicality of recovery notes is the willingness of Ukrainian authorities to enforce the overdue loans of the bank’s former shareholders.

So far, the Ukrainian authorities have dragged their feet on enforcing the overdue loans drawn by the former Privatbank shareholders. It needed a lot of pressure from the International Monetary Fund and western governments to convince the Ukrainian authorities to order an audit of Privatbank and to take up court procedures.

Most observers of Ukrainian politics assume that President Poroshenko made a secret deal with the former Privatbank shareholders before the nationalization. It probably includes a protraction of enforcement actions and criminal prosecutions against Mr. Kolomoyskyi and Mr. Bogolyubov in exchange for some level of political and media support.

Obviously, such a deal would undermine the recovery of assets for Privatbank and ultimately for the Ukrainian tax payers and bondholders. The Ukrainian citizens should not allow their government to procrastinate the effective enforcement of overdue loans.

Kroll has apparently shown that it is possible to track the embezzled assets. But it is the Ukrainian government and the law enforcement authorities that have to intensify the enforcement process.

David Nietlispach works as a Portfolio Manager at Pala Assets. This article reflects his personal opinion.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!