Оподаткувати інвестора

Оподаткувати інвестора

Система оподаткування інвестицій досить проста. Податки на інвестиційний прибуток розраховуються після завершення кожного календарного року.
Четвер, 3 березня 2011, 12:11
Андрій Домрачев, керуючий партнер компанії Grata Consulting Group (Kreston International)

Новий Податковий кодекс дещо змінив умови оподаткування інвесторів, особливо інвесторів інститутів спільного інвестування - ІСІ, що буде слугувати додатковим стимулом інвестиційної активності в країні. Цього, певна річ, недостатньо.

Потрібно ще розширити інфраструктуру фондового ринку, пришвидшити та покращити розрахунки за договорами, встановити справедливі біржові курси і "прозорі" правила гри, вирішити проблему з інсайдерською інформацією.

Система оподаткування інвестицій досить проста. Податки на інвестиційний прибуток розраховуються після завершення кожного календарного року.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пунктів 170.2.4 - 170.2.6 Податкового кодексу.

Успадкований чи подарований інвестиційний актив вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням.

Оподатковується дохід інвестора, який він одержує у разі відчуження - продажу - належних інвестору цінних паперів третій особі, викупу цінних паперів компанією з управління активами, випущених ІСІ або самою компанією з управління активами, а також отримання доходу у вигляді дивідендів без відчуження цінних паперів.

До продажу цінних паперів прирівнюються операції з обміну інвестиційними активами, зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку, та повернення платнику податку коштів або майна, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав у разі виходу такого платника податку з числа засновників емітента чи його ліквідації.

При цьому ставка податку залежить від юридичного статусу інвестора.

Інвестор - фізична особа-резидент

Відповідно до пункту 167.2 статті 167 Податкового кодексу, за ставкою 5% оподатковується сума доходу: у вигляді дивідендів; яка виплачується компанією, що управляє активами ІСІ, на розміщені активи відповідно до закону; у вигляді відсотків, отриманих власником облігації від їх емітента.

Якщо ж відбувається відчуження цінних паперів третій особі, то відповідно до пункту 167.1 статті 167 кодексу для фізичних осіб-резидентів ставка податку становить 15% від отриманого доходу за умови, що його розмір не перевищує десятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, а в разі перевищення - ставка збільшується до 17%.

Крім того, не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу цінних паперів ІСІ, якщо сума такого доходу не перевищує суму, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Також слід зазначити, що платник, який проводить операції з цінними паперами ІСІ з використанням послуг професійного торговця, включаючи банк, має право укласти з таким торговцем угоду про виконання ним функцій податкового агента.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

Якщо протягом 30 днів до дня продажу пакета цінних паперів чи деривативів, а також протягом наступних 30 днів з дня такого продажу платник податку купує пакет ідентичних цінних паперів чи деривативів, діють наступні норми.

1. Інвестиційний збиток, який виник внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

2. Вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижчою, ніж ціна проданого пакета.

Слід зауважити: якщо платник податку продає пакет цінних паперів чи деривативів пов'язаним з ним особам або дарує інвестиційний актив, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу чи дарування, не враховується під час визначення фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного року.

При цьому загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків.

Якщо фінансовий результат операцій з інвестиційними активами від'ємний, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Інвестор - фізична особа-нерезидент

Згідно з пунктами 170.10.1 та 170.10 статті 170 Податкового кодексу, доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами і ставками, визначеними для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених нормами цього розділу для нерезидентів.

Отже, ставки податку становлять також 15%, 17% і 5% від бази оподаткування.

Інвестор - юридична особа-резидент

Згідно із статтею 151 та пунктом 10 підрозділу 4 розділу ХХ перехідних положень Податкового кодексу, встановлюються такі ставки податку на прибуток: з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року - 23%, з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року - 21%, з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року - 19%, з 1 січня 2014 року - 16%.

Інвестор - юридична особа-нерезидент

Доходи, отримані нерезидентом з джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними пунктом 160.1 статті 160 Податкового кодексу.

Під доходами, отриманими нерезидентом з джерелом їх походження з України, розуміються дивіденди, які сплачуються резидентом, а також прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього розділу.

Відтак резидент або постійне представництво нерезидента зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15%.

Довідка

Інвестиційний актив - пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого продажу.

Пакет цінних паперів - окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів.

Ідентичний цінний папір чи дериватив - цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

(Податковий кодекс)

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!