За фасадом кризових явищ

За фасадом кризових явищ

Древній Вавилон, матір ринкового капіталізму, виріс на торгівлі і був найбільшим у давньому світі містом-ринком.
Середа, 28 січня 2009, 16:12
Чернявський С.М., інвестиційний аналітик Чернявський М.М., аналітик з політекономії

Якщо кризи відбуваються системно та періодично, то це значить, що вони комусь потрібні. Римське право стверджує, що у всякому злочині (в більшості випадків) є зацікавлена сторона. Спробуємо проаналізувати, в чому полягають головні мотиви і рушійні сили сучасної кризи? Кому вона вигідна?

Всі економічні закони, і передусім - закон вартості, за своєю суттю є об'єктивними законами енергообміну в суспільстві. І порушення цих законів неминуче веде до енергетичних (економічних) і фінансових криз.

Сьогодні потрібні неабиякі неординарні заходи, щоб понищити інформаційну (духовну) і економічну (енергетичну) темницю і таємницю; треба почати говорити люду правду щодо конкретних речей економічного життя.

Бо тільки правда може сьогодні об'єднати владу і народ, мобілізувати державу на подолання кризових явищ в суспільстві. Брехня породжує брехню, а правда - правду. А правда, віра і закон це - синоніми.

Сам Господь сказав, що лише тільки правда допоможе людям вирішити проблеми (Ів. 8,32). Щоб погане дерево (система) всохло, треба викрити і висвітлити його корені.

Правда про матір (прототип) ринкової економіки, древній Вавилон. Ринковий капіталізм в Біблії (Об. 17,5,18; 13, 7-18) ототожнюється з розпустою (блудом) і мерзенністю древнього Вавилона: І на чолі в неї написане ім‘я: Таємниця, Вавилон великий, матір блудницям і мерзоті земній (Об. 17,5).

Древній Вавилон, матір ринкового капіталізму, виріс на торгівлі і був найбільшим у давньому світі містом-ринком (монстром обміну). На ньому перетиналися всі караванні і торгові шляхи. У Вавилоні усі торгували, жили та паразитували за рахунок торгівлі.

Таким чином, Вавилон був побудований за моделлю першої транснаціональної ринкової корпорації і став прототипом сучасної моделі ринкової економіки.

Зауважмо, що сучасним аналогом системи Вавилону є будь-яке місто, будь-яка держава, корпорація, що домінує у сфері обміну, експансії грошово-кредитної системи, сфері валютних відносин (широке покриття "фальшивими" грошима), має перерозвинену сферу перерозподілу капіталу (невиробничу сферу), і використовує принципи Вавилону і його приховану економічну зброю (цінові пропорції) у відборі енергії через ринок.

І якщо ця модель, яка в принципі базується на паразитичному відсмоктуванні енергії з виробничих секторів і колоніальних країн через обмін, поширюється в межах світового ринку, то слід говорити про новий Великий Вавилон.

Як говорить Св. Письмо, Вавилон був пристановищем усякій розпусті, нечистоті (нееквівалентному товарообміну і омані). Але ця модель надавала перевагу його робітникам: можливість панувати над матеріальним світом і його потребами, не докладаючи виробничих зусиль, через експлуатацію всього світу.

Залишилась навіть давня приказка: і собака стає вільною, оселяючись у Вавилоні. Але вільною не тільки економічно, але і вільною від моралі та Божих законів. У гонитві за наживою (лихвою) і збагаченням, у Вавилоні зневажались усі моральні і енергетичні закони Всесвіту.

Як у Біблії, так і в нашому світі ця модель є вкрай неврівноваженою, приреченою на падіння і обвали (Об. 18,2). Але, нажаль, вона і понині є домінуючою.

Коли неправди капіталізму доходять до Неба (межі) - неминуче починається падіння (Об. 18,5-19). Бог у Біблії (П.Зак. 25,13-16) засуджує того, хто використовує неточну гирю-еквівалент, або неточну міру-пропорцію.

Це - мерзенність (дисгармонія) перед Господом, тому що гиря і міра є прозивний еквівалент маси і енергії. Хто порушує вагу і міру, той порушує один з основних законів Всесвіту - закон збереження енергії.

Сучасний ринковий капіталізм, як і Вавилон великий, використовує ціни і енергію, що вимірюється через гроші, як повія, змінюючи їх розмір і пропорції (закладені у товарі) за своїм розсудом, як їм заманеться.

Такі вчинки навіть Бог собі не дозволяє робити (Мф. 11,29) і приборкує своє серце, а ось сучасні олігархи - ніяк ні. Представники сучасного Вавилону як системи суспільних відносин повинні усвідомити, що вони ведуть війну супроти Ісуса Христа і засад життя на Землі, що побудована на підвалинах збереження енергії, підживленні і енергетичних балансах (асиміляція-дисиміляція).

Вони зазнають поразки, тому що рубають дерево на якому самі сидять (Об. 18,12-14, Пс. 36, 14-15). Якщо говорити суто економічним язиком, то, економіка не може ігнорувати суспільного характеру праці.

Причини і наслідки. Чому ж таки Вавилон, у чому його цінність для аналізу сучасних криз у світовій економіці? Тому що саме з цього міста-країни розпочалася економічна (енергетична) війна на рівні міжнародних розрахунків і відносин, прихована економічна агресія, яка сьогодні захопила весь Світ і привела його до масштабних економічних і соціальних катаклізмів (криз).

Саме в цьому місті прийшло усвідомлення того, що вести війни, обкрадати людину і цілі народи, вести жорстку експлуатацію можна таємно: через нееквівалентний обмін, гроші, окремі економічні пропорції (диференціали).

Але все це можна запровадити настільки приховано, так "зарити" (перекласти) у ціну і цінові пропорції, що на перший погляд виглядає дуже пристойно і цивільно, удягнено в костюм неминучого економічного прогресу.

Відбір благ у такий спосіб став цілком інтелігентним. Відпала потреба застосовувати прямі види насильства, лізти до карманів людей, ставити доглядачів. Таке собі інтелігентне і розумне зло, яке обкрадає людину, поки вона спить.

Можновладці Вавилону першими збагнули, що керуючи власністю, інформаційним полем (сучасні ЗМІ), ресурсами ("хлібом"), духовними цінностями (ключами усвідомлення), можна нав'язувати суспільству правила гри, де одні, що є сильнішими (хитрими), відбирають енергію в інших, менш розумних і слабших.

Це - матір ринкового капіталізму, корінь, з якого пішли різноманітні дисгармонії в суспільних відносинах: приховування істини, нездорові цінності і нездорові матеріальні потреби (розкоші), економічні війни, агресія у боротьбі за ресурси і ринково-грошову владу, нееквівалентний обмін, що є головним механізмом обкрадання і пригнічення.

Все це було сформульовано у Вавилоні, а вже потім стало транспонуватися (застосовуватися) у вигляді моделей-генів у всьому світі.

Розпочавши економічну (енергетичну) війну, Вавилон головним принципом цієї агресивної моделі зробив тезу: Прибуток понад усе.

Св. апостол Павло засуджує цей принцип: "Бо корiнь всього лихого є срiблолюбство, котрому вiддавшися, деякi ухилилися од вiри i самi себе пiдвели до багатьох страждань" (1 Тим. 6,10).

Поки не було цивілізованих і розвинутих ринків, гріх і зло існували відокремлено в душах людей і не були системою життя, не перейшли в економічну категорію. Тобто, Вавилон запропонував вести війни (відбір ресурсів) в економічній площині.

Якісною особливістю цієї війни стало те, що це є війна усіх проти всіх. Щоб викрити правдиві причини кризи світової економічної системи (сучасного Вавилону), треба "збирати каміння", чи то дріб'язки знань і істин. Тобто, настав негайний час показати згубність сучасного Вавилону, який призводить людство до перманентних криз.

Висновки (тези). Кризи ведуть до зміни пануючих суспільно-економічних формацій (устроїв), за Біблією - зміна земних царів. (Об. 17,7-14).

Світові уряди намагаються і будуть намагатися врятувати останню цивілізацію і її модель суспільно-економічного устрою - свій сучасний Вавилон, велику розпусницю (ринкову економіку), реанімувати систему її обміну.

Згідно з Біблією, через енергетичне обкрадання будуть боротися з Агнцем, що втілює засади життя на Землі. І життя до певного часу буде утримане завдяки Агнцю і його царям, представникам суспільства, які відстоюють засади справедливості і здорового глузду (Об. 17,14).

Порушувати течію (обмін) життя - енергообмін, ніхто не має дозволу. Сам Бог вшановує закони життя (Мф. 11,29) і його простір ("коридор"), що в Біблії зветься "ярмом Моїм", яке обмежує будь-яке свавілля в рамках рівноваги Всесвіту.

Розплатою за порушення енергетичних законів обміну є падіння виробництва, економічна і соціальна криза (дисгармонія і розпад). Саме місто давній Вавилон стало прототипом сучасної моделі ринкових відносин, моделі нееквівалентного обміну.

З початком (втіленням) економічної політики, запропонованої Вавилоном, світ перейшов у смугу перманентних економічних війн і криз. І вигідно це перш за все тому, хто хоче встановити повну владу на землі і зробити собі "ймення" перед Богом, побудувати велику економічну і енергетичну темницю на планеті Земля - ворогу роду людського і його представникам.

Біблія говорить чітко, що останнє падіння (криза) системи Вавилону буде дуже великим (Об. 18). Що ми і можемо зараз спостерігати у масштабах світового ринку. Упав, упав Вавилон, велика блудниця...(Об. 18,2).

Так, і раніше були кризи, але і цивілізації були меншими, не було такого масштабу і глобалізації, такого поєднання зусиль. Тільки за часів вавилонського стовпотворіння люди так збиралися докупи, щоб "зробити собі ймення перед Богом" (Бут. 11,1-9)...

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!