Большое переселение: сколько в Украине перемещенных лиц и как сложилась их судьба

Большое переселение: сколько в Украине перемещенных лиц и как сложилась их судьба

Четверг, 7 июля 2016, 08:30 -
Автор собрала наиболее полную статистику о переселенцах из Крыма и Донбасса. Она выяснила, кто эти люди, где они живут, где ищут работу и могут ли стать стимулом для экономического роста Украины. (Укр.)

Внаслідок анексії Росією АР Крим та втрати контролю над частиною території Донецької та Луганської областей в Україні з'явилося багато людей, які змушені залишити місця свого проживання і переселитися до інших регіонів України.

Скільки таких людей, якого вони віку й статі, де вони знайшли собі притулок?

Без відповіді на ці прості і в той же час складні запитання неможливо вибудовувати стратегію держави щодо розв'язання проблем внутрішньо переміщених осіб, яка з усією гостротою постала перед українським суспільством.

У 2014 році Україна вдруге у своїй новітній історії постала перед проблемою внутрішньо переміщених осіб — ВПО. Перший досвід масового переміщення населення був пов'язаний з аварією на Чорнобильській АЕС у 1986 році, коли понад 116 тис осіб було переселено з радіоактивно забруднених територій.

У сучасній Україні переміщення великих потоків людей з місць їх постійного проживання відбувається внаслідок російської агресії, окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

У вітчизняній науковій літературі та пресі людей, які змушені були переселитися в інші регіони України, називають вимушеними переселенцями та внутрішніми мігрантами, а в офіційних документах — внутрішньо переміщеними особами, що найточніше відповідає англомовному терміну internally displaced persons.

Скільки переселенців в Україні

За даними Мінсоцполітики на 6 червня 2016 року, в Україні взято на облік 1 785 740 ВПО, з них майже 1 100 тис — жінки, 700 тис — чоловіки.

Слід зауважити, що дані про кількість ВПО, що надходить з різних офіційних джерел, а часом і з одного джерела, суттєво відрізняються.

За даними Міжвідомчого координаційного штабу — МКШ — з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення АТО та тимчасово окупованої території, на 7 червня 2016 року було офіційно зареєстровано на 760 тис переселенців менше, ніж у Мінсоцполітики.

Згідно з інформацією МКШ, з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО до інших регіонів переселено 1 026 177 осіб. У тому числі з Донецької і Луганської областей — 1 003 824 особи, з АРК і Севастополя — 22 353 особи. З них 169 756 дітей, 493 897 інвалідів та осіб похилого віку.

Варто зазначити, що існує певна відмінність у методології реєстрації вимушено переміщених осіб МКШ та Мінсоцполітики.

МКШ фіксує осіб, які звернулися за допомогою в переселенні та розміщенні. При цьому інформація вводиться до реєстру громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

Мінсоцполітики відповідно до постанови уряду №509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" від 1 жовтня 2014 року обліковує осіб, які звернулися з питань виплати належної їм пенсії або соціальної допомоги за новим місцем проживання.

В реальності облік Міністерства соціальної політики охоплює не лише переселенців, а й тих, хто відмовився від тимчасового розміщення і фактично живе на окупованій території, періодично приїжджаючи для отримання пенсії чи соціальної допомоги на контрольовані центральною владою території.

У будь-якому разі чисельність переселенців значна — більша, ніж чисельність населення багатьох країн світу у тому числі європейських. Наприклад, населення Чорногорії — 647 тис, Естонії — 1 265 тис. Україна за кількістю ВПО посідає перше місце в Європі та входить до списку країн-лідерів світу.

Країни світу з найбільшою кількістю ВПО, 31 грудня 2015 року

Крім регіонів України, жителі тимчасово окупованих територій та району проведення антитерористичної операції переселяються також за межі держави.

Кількість ВПО за областями України та чисельність українців, які шукають притулку чи інших форм законного перебування у сусідніх державах

 Розроблено автором за власними даними

Куди їдуть переселенці

За даними Мінсоцполітики найбільше ВПО зареєстровано у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Найменше ВПО розселено у Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській  областях.

Це свідчить про нерівномірний регіональний розподіл ВПО по Україні, що призводить до надмірного соціального та адміністративного навантаження на громади, локальні ринки праці, соціальну інфраструктуру регіонів вселення.

Загальна кількість ВПО по областях України

Нерівномірність географічного розподілу ВПО стає особливо очевидною при порівнянні відносних величин, наприклад, кількості переселенців у розрахунку на 10 тис корінного населення.

Вибір значною частиною переселенців регіонів, близьких до місць попереднього проживання, свідчить про намір повернутися до покинутих поселень.

Водночас, значна кількість ВПО лише реєструється поза окупованою територією Донецької та Луганської областей для отримання соціальних виплат, а потім повертається додому. Інколи за однією адресою реєструються сотні і навіть тисячі переселенців, про що не раз повідомлялося у засобах масової інформації.

Де переселенці шукають роботу

Очевидно, цим пояснюється і відмінність в активності звернень переселенців до Держслужби зайнятості на заході та сході з 1 березня 2014 року до 31 січня 2016 року. У Запорізькій області ВПО майже у 30 разів більше, ніж на Івано-Франківщині, а кількість тих, хто звернувся до ДСЗ, відрізняється у шість разів.

Більш активними були переселенці західної України. Там частка ВПО, які звернулися до служби зайнятості, суттєво вища, ніж в Україні, — 3,75%. У Рівненській області — 27,7%, в Івано-Франківській — 19,7%, у Львівській — 18,6%, у Волинській — 18,5%. При цьому в Донецькій області — 1,6%, Луганській — 1,4%.

Загальна кількість ВПО та відсоток ВПО, які звернулися до ДСЗ в областях

Повинно бути зрештою розв'язане питання з єдиною реєстрацією ВПО, укладеною за прозорими принципами з обліком всіх різновидів допомоги, включно з допомогою, наданою міжнародними проектами, фондами та програмами.

Необхідно розробити чіткий механізм та критерії відбору для надання допомоги ВПО залежно від їх матеріального стану та соціального статусу.

Запровадження єдиної системи реєстрації переселенців дозволить визначити обсяг потреб ВПО, спланувати надання соціальних виплат та запобігти можливим зловживанням державною та донорською допомогою.

Стать, вік та освіта переселенців

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців співвідношення частки чоловіків та жінок серед ВПО у світі приблизно рівне.

На противагу цьому в Україні спостерігається суттєве переважання жінок. Згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних щодо внутрішньо переміщених осіб частка жінок становить приблизно 62%.

Переважання жінок пояснюється різними причинами: від перебування чоловіків вдома для догляду за помешканням чи родичами до небажання реєструватися як ВПО з метою уникнення можливої мобілізації до української армії.

Таке співвідношення у статевій структурі ВПО формується за рахунок переселенців із сходу України. Серед вихідців з Автономної республіки Крим зберігається паритет між кількістю чоловіків та жінок.

Серед працездатного населення у всіх областях переважають жінки. Наприклад, у Запорізькій та Вінницькій областях — 69%, в Івано-Франківській — 67%. На рівні адміністративних районів та міст обласного значення перевага кількості жінок у структурі ВПО теж очевидна, що добре видно на прикладі Запорізької області.

Статева структура ВПО працездатного віку в Запорізькій області

 Розроблено автором за даними Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА

Безробітними з числа переселенців також у переважній більшості є жінки. Якщо серед зареєстрованих безробітних всіх категорій питома вага жінок становила 56,4%, то серед безробітних з числа ВПО — 71,7% і при цьому коливалася від 64% у Закарпатській області до 79,6% в Івано-Франківській області.

Високі частки жінок у загальній кількості безробітних серед ВПО демонструють також Полтавська — 77% — та Запорізька — 75% — області. Дещо нижчий, ніж в інших регіонах, цей показник у Вінницькій області — 67%.

Ці дані свідчать про несприятливу ситуацію, що склалася з використанням трудових ресурсів з числа жінок-переселенок на місцевих ринках праці.

Питома вага жінок у загальній кількості безробітних в областях України

Серед працездатної частини ВПО значною є питома вага молоді. Зокрема, частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить понад 40%.

Таку вікову структуру можна характеризувати як прогресивну. Вона свідчить про значний потенціал трудових ресурсів, оскільки молодь є більш мобільною та креативною їх частиною, має сучасну освіту та здатна до нових видів діяльності.

Вікова структура безробітних з числа ВПО

Внутрішньо переміщені особи працездатного віку мають високий освітній та кваліфікаційний рівні, оскільки більшість з них має вищу освіту.

За даними ДСЗ, розподіл ВПО за освітою суттєво відрізняється від освітнього рівня загальної кількості безробітних. Особи з вищою освітою становлять понад 70%, з професійно-технічною — 19%, з початковою та середньою — 11%.

При цьому серед всіх безробітних частка осіб з вищою освітою становить менше 45%, з професійно-технічною — 35%, із середньою — 20%. Характерно, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою в усіх регіонах за винятком Житомирської — 47,1% — та Тернопільської — 47,5% — областей.

Високий освітній та кваліфікаційний рівні ВПО свідчить про значний нагромаджений людський капітал, який може стати самостійним чинником розвитку високотехнологічних галузей промисловості та послуг з інтенсивним використанням знань у районах концентрації внутрішньо переміщених осіб.

Стаття написана за матеріалами дослідження, підготовленого в рамках діяльності проекту міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст", який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Валентина Смаль, директор аналітичного центру "СВ-платформа", доктор географічних наук

Оригінал публікації. Велике переселення: скільки насправді в Україні внутрішньо переміщених осіб і як склалася доля цих людей


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!