Американский бюджет: с людьми и для людей

Американский бюджет: с людьми и для людей

Среда, 1 апреля 2015, 14:00 -
Крупнейшими расходами бюджетов штатов являются затраты на образование - 35%, социальное обеспечение - 13%, здравоохранение - 9%, дорожное хозяйство, охрану природы, жилищное строительство и коммунальное хозяйство. (Укр.)

У США всі 50 штатів формально наділені автономними правами в галузі фінансів.

Вони самостійно складають, затверджують і виконують свої бюджети, які ні за доходами, ні за видатками не входять у федеральний бюджет країни.

Певною мірою вони самостійні у визначенні обсягу бюджетів, структури витрат і доходів.

Федеральна влада не уповноважена прямо контролювати бюджети штатів. Влада штатів не звітує перед федерацією про стан фінансів і бюджету.

У більшості штатів складанням бюджету керує глава виконавчої влади. Виконують цю роботу підлеглі йому фінансові органи. Кошторис витрат розробляють бюджетні та фінансові бюро, а кошторис доходів - податкові та інші органи. Проект бюджету направляється в місцеві законодавчі органи.

Найбільшими видатками бюджетів штатів є витрати на освіту - 35%, соціальне забезпечення - 13%, охорону здоров'я - 9%, дорожнє господарство, охорону природи, житлове будівництво, комунальне господарство.

Основним джерелом доходів бюджетів штатів, як і федерального бюджету, є податкові надходження. У післявоєнні роки в складі податкових доходів помітно зросла роль прибуткового податку з населення і обов'язкового внеску до фондів соціального страхування. Сьогодні вони становлять  більше 30%.

Іншим важливим джерелом доходів є податок на продаж - 29%. Індивідуальний прибутковий податок становить 17%. Брак власних коштів штатів покривається за рахунок фінансової підтримки з федерального бюджету - 23% від дохідної частини і надходжень з бюджетів місцевих органів влади - 1,5%.

Місцеві адміністративні одиниці та функціональні органи теж мають певні автономії із затвердження та виконання своїх бюджетів. Вони не входять ні до федерального бюджету, ні до бюджетів штатів США.

Функції із складання місцевих бюджетів покладено на голів виконавчої влади, з їх затвердження - на представників місцевої законодавчої влади.

Більше половини видатків місцевих бюджетів припадає на витрати, пов'язані з фінансуванням державної початкової школи. Крім того, значна частка коштів щорічно виділяється на утримання доріг, комунального і міського господарства, протипожежної охорони, лікувальних та інших установ.

До джерел фінансування місцевих бюджетів належать місцеві податки, доходи від послуг комунального господарства, дотації з федерального бюджету і бюджетів штатів, надходження від випуску місцевих позик і лотерей. Основне джерел доходів - місцеві майнові податки, їх частка у доходах становить близько 29%.

Наведені нижче діаграми ілюструють доходи та видатки у 2015 фінансовому році міста Балтимор, штат Меріленд.

 Натисніть для збільшення

Всі операції щодо зборів податків і здійснення витрат кожний бажаючий може  побачити на сайтах урядів штатів та муніципалітетів. Загальноприйнятою вважається норма, що в питаннях бюджету є вісім важливих документів, до яких в Америці повинен бути забезпечений доступ громадян.

1. Бюджетне послання.

2. Бюджетний законопроект та пропозиції виконавчої влади.

3. Затверджений бюджет.

4. Щомісячні або щоквартальні звіти протягом року.

5. Піврічний звіт за перші шість місяців фінансового року.

6. Річний звіт за результатами фінансової діяльності.

7. Аудиторський звіт.

8. Спрощені звіти для громадян.

Особливу увагу американці виявляють до останнього документа. Спрощені звіти не містять деталізації, але дають загальне уявлення про бюджет у зручній формі з елементами інфографіки.

У розкритті інформації про бюджет важливу роль відіграють некомерційні організації, які виконують функцію контролюючого органа. Крім International Budget Partnership - IBP, у цю групу входять такі організації, як Social Accountability International та Open Government Partnership.

У 2011 року в Танзанії була прийнята Дар-ес-Саламська декларація про прозорість, підзвітність та громадську участь у бюджетному процесі.

Члени IBP ведуть цікавий блог на тему відкритих бюджетів.

Головна ідея цього руху така: "Державні бюджети формуються за рахунок виплат громадян та доходів, які приносять державні активи. Отже, основоположний принцип руху полягає у тому, що участь у процесі прийняття рішень у сфері держбюджету є фундаментальним правом та обов'язком громадян".

У цій же сфері діє створене у 2001 році відділення державних витрат і фінансової підзвітності Світового банку PEFA. Ця структура спільно з іншими організаціями розробила систему оцінки управління державними фінансами.

 Натисніть для збільшення 

Інтернет-проекти в області відкритих бюджетів можна розділити на три групи.

1. Портали, що надають відкритий доступ до бюджетних даних і дата-сетів. Часто дані про бюджет можна знайти на порталі відкритих даних у розділі Budget Data.

2. Платформи, створені для залучення громадян до бюджетного процесу. Це різні симулятори та опитувальники, те, що називають Citizen Budget.

3. Портали і додатки, створені експертами, неурядовими організаціями, активістами з аналізу бюджетних даних на основі їх вторинного використання. Цей напрям можна назвати Re-use of Budget Data.

Про ці групи - детальніше.

1. Типове подання інформації про бюджет - на сторінках відповідних держструктур у вигляді документів для скачування в різних форматах. Прогресивним в цьому плані виглядає портал Арканзасу. Крім дохідної та видаткової частин бюджету, там можна знайти інформацію про зарплату чиновників та облігації.

Найкращі практики прозорості бюджету реалізовані у Вашингтоні, Айдахо, Монтані, Нью-Гемпширі, Мейні, Західній Вірджинії та Арканзасі.

У США є організація, яка займається проблемою участі законодавчої влади в бюджетному процесі - State Budget Solutions. Власний каталог федеральних і регіональних проектів в області відкритих даних веде NIC.

У всіх штатах створені портали з відновлення економіки - recovery portals - за аналогією з федеральним recovery.gov або проекти в області відкритості та підзвітності transparent portals.

2. Окремий напрямок - сервіси і платформи, створені для залучення громадян у бюджетний процес. Наприклад, за допомогою спеціальної форми населення Чикаго має можливість надіслати владі свої міркування з приводу бюджету.

У Ванкувері створений проект "Думаюче місто". З його допомогою проводилося обговорення міського бюджету, податків і зборів. Інший цікавий проект канадців - Citizen Budget. Це симулятор для всіх, хто цікавиться формуванням бюджету. На основі цього рішення створений бюджетний симулятор для Plateau Mont-Royal.

Цікаво виглядають рішення компанії Delib, мета якої - "допомагати державам згуртувати людей для прийняття спільних рішень за допомогою запаморочливих додатків". Ця компанія теж пропонує симулятор і додаток для візуалізації.

3. У 2012 році місто Пало-Альто запустило платформу відкритих даних. Через два місяці на основі цих даних була запущена платформа відкритого бюджету з відмінною візуалізацією дохідної та видаткової частин бюджету.

 Фото twitter.com/The White House

Хороший приклад наочного відображення економічних даних демонструє інше американський місто - Redwood City. Ще один приклад - проект "На що витрачається ваш долар". Там же зібрані основні документи щодо бюджету.

За допомогою Luiseville Checkbook можна ознайомитися з витратами щодо замовників та підрядників. Інформація доступна за роками і категоріями, є деталізація. Можна подивитися зарплати чиновників, у тому числі - за прізвищами.

Є й первинні дані стосовно бюджету. NIC наводить шість основних інструментів для забезпечення прозорості бюджетів.

1. Stimulus & recovery tracking tools. Забезпечує контроль державних витрат за штатом, відомством, категорією та одержувачем.

2. State checkbooks. Інтерактивні та зручні для пошуку дата-сети.

3. Open books. Розширена інформація про бюджетний процес. Включає дані, звіти, пов'язану інформацію, документи та інформацію про доходи чиновників.

4. Campaign finance & lobbying disclosure. Забезпечує громадський контроль за бюджетами виборчих кампаній та кандидатів.

5. Budget allocation tools. Інструменти, які дозволяють громадянам брати участь у формуванні бюджету.

6. Consumer Protection Links. Сервіси, які захищають від шахрайства, зловживань і корупції.

При єдності податкової системи США кожна адміністративна одиниця вибирає свою структуру податків з урахуванням місцевих умов і рівня життя населення.

Подяка за допомогу у проведенні цього дослідження магістру кримінальної справедливості з міста Балтимор Юлії Зубак.

Інформація підготовлена в рамках проекту "Створення і впровадження державної системи контролю за коштами "Відкритий бюджет". Виконавець проекту - ГО "Центр політичних студій та аналітики". Проект фінансує ЄС.

Регіональний партнер проекту у Вінницькій області - ГО "Філософія серця", медіа-партнер - ВОГО "Громадська студія". За зміст публікації відповідає Юлія Грига. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ЄС.


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!