От Москвы к ЕС. Чего достигла Украина за год в электроэнергетике

От Москвы к ЕС. Чего достигла Украина за год в электроэнергетике

В Украине произошли сдвиги по имплементации энергетического законодательства ЕС. Однако есть и недостатки: разукрупнение "Нафтогаза" ограничивается декларациями. (Укр.)
Среда, 12 октября 2016, 09:00
основатель и председатель ОО "Управление нового поколения"

У вересні секретаріат Енергетичного співтовариства опублікував щорічний звіт з імплементації законодавства ЄС у сфері регулювання національних енергетичних ринків Албанії, Косово, Молдови, Чорногорії, Сербії, Боснії та Герцеговини, Македонії та України.

Чому варто звертати увагу на такі документи в Україні?

Річ у тім, що Енергетичне співтовариство — основний партнер і друг українського ринку енергетики у Європейському Союзі.

Директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач завжди щедрий на компліменти для України, коли їй вдається показувати досягнення у швидкій імплементації Третього енергопакета, а також відкритий до діалогу, якщо українські державні менеджери енергетичної сфери виявляють зацікавлення.

Цей звіт — основний річний документ, який готує секретаріат Енергетичного співтовариства країн-членів в імплементації енергетичного законодавства ЄС відповідно до договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Він стосується ринків електрики, газу, нафти, відновлюваної енергетики, енергоефективності та навколишнього середовища. Також у щорічному звіті приділена увага Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольному комітету та Державній службі статистики..

"Адаптація є недостатньою, недостатньою, недостатньою", — так співали працівники Енергетичного співтовариства на пікніку наприкінці вересня з нагоди завершення звітного року та презентації щорічного звіту.

Якими є ключові моменти звіту, які стосуються української електроенергетики?

22 вересня депутати розглядали ключові акти у сфері регулювання ринку електроенергетики: прийняли в цілому закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та у першому читанні — закон "Про ринок електричної енергії".

Як зазначається у звіті, ринок електроенергетики в Україні діє в умовах непрозорості та надмірного регулювання. Йому притаманне надмірне крос-субсидування на основі принципу "єдиний покупець".

Мається на увазі ДП "Енергоринок" як єдиний дистрибутор усієї виробленої електроенергії, яка потім реалізується на національному ринку та експортується.

Проект закону "Про ринок електричної енергії" вводить нові сегменти ринку електроенергетики: двосторонні договори, ринок "на добу наперед", внутрішньо-добовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг, роздрібний ринок.

Серед цих сегментів новим є внутрішньо-добовий ринок. На ньому виникають відносини між учасниками такого ринку та оператором ринку щодо купівлі-продажу струму у межах доби фізичного постачання енергії задля зменшення відхилень фактичного виробництва і споживання від заявленого на ринку "на добу наперед".

Інші сегменти передбачені чинним законом "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", який імплементував умови Другого енергопакета.

Стосовно державної вертикально-інтегрованої монополії в галузі передавання електроенергії "Національна енергетична компанія "Укренерго" у звіті сказано, що юридично "Укренерго" розукрупнена відповідно до Другого енергопакета.

Проте умови директиви 2009/72/EC (Третій енергопакет) щодо розукрупнення оператора електроенергетичних систем не імплементовані.

Разом з тим, у пояснювальній записці до проекту закону "Про ринок електричної енергії" зазначається, що цей документ передбачає повне виконання вимог Третього енергопакета ЄС щодо юридичного та організаційного відокремлення діяльності з розподілу та передавання електроенергії від інших видів діяльності. Цей процес матиме два етапи: корпоратизація "Укренерго" та її сертифікація.

Як сказано у щорічному звіті, енергосистема України фрагментована. Вона не належить до інтегрованої синхронізованої Європейської мережі операторів систем передавання електричної енергії ENTSO-E.

Зате вона пов'язана з так званою Об'єднаною енергетичною системою, до якої входять РФ, Білорусія та Молдова. Лише невелика енергосистема у місті Бурштин інтегрована у ENTSO-E із системами Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Тому питання інтеграції української енергосистеми з ENTSO-E повинно стояти на порядку денному енергетичних керівників українських інституцій.

Отже, цими днями в Україні відбулися зрушення у справі імплементації законодавства Євросоюзу. Тепер варто спостерігати, наскільки швидко та ефективно проходитиме реорганізація української енергосистеми відповідно до цивілізованих та прозорих європейських стандартів.

Адже є негативний досвід: імплементація закону "Про ринок газу" та розукрупнення "Нафтогазу" обмежуються деклараціями.

З повним текстом щорічного звіту секретаріату Енергетичного співтовариства можна ознайомитися за цим посиланням.

***

On 27th, September, the Energy Community Secretariat has published its Annual Implementation Report outlined the progress achieved by the Energy Community Contracting Parties in implementing the acquis communautaire under the Energy Community Treaty. These countries are Albania, Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraine, Bosnia and Herzegovina and Republic of Macedonia.

Why such reports have to be a focus of attention in Ukraine?

Since the Energy Community is the central and only speaker of Ukrainian energy market in the European Union as well as the only partner and ally.

The Director of the Energy Community Secretariat Mr. Janez Kopač is always speaks optimistically about the Ukrainian energy market when Ukraine shows its achievements in transposition of the Third Energy Package. He is always open to dialog, surely, when Ukrainian government managers from energy sector are interested in such a dialogue and tight communication as well.

The Annual Implementation Report covers the period from September 2015 to September 2016. It includes chapters on electricity, gas, oil, renewable energy, energy efficiency and environment. Furthermore, the Report regards to The National Energy and Utilities Regulatory Commission of Ukraine, Antimonopoly Committee of Ukraine and State Statistics Service of Ukraine. 

"Transposition it’s not enough, not enough, not enough" – the Energy Community Secretariat’s team sang on the occasional camp fire summing up the Secretariat’s work as well as year’s reporting period.

In this regard, it is important to stress on some issues of Ukrainian electricity market.

On 22th, September, there were adopted key laws in regulation electricity market: Energy Regulator Law (in final reading) and Draft Electricity Market Law (in the first reading). Nevertheless, as it is stated in the Annual Report, electricity market in Ukraine still operates under non-transparent, overregulated conditions with excessive cross-subsidization based on a "single buyer" model (state-owned enterprise "Energorynok") established decades ago. It is organized around "Energorynok", it is buying essentially all electricity and selling it on the domestic market or for export.

Nevertheless, the Draft Electricity Market Law designed new functions and architecture of the electricity market. It includes such segments as bilateral and day-ahead markets, intraday trading market, balancing market, ancillary services and retail electricity market. However, the Draft Electricity Market Law brings in as a novelty, of other mentioned above, only intraday trading market – an organized wholesale electricity market where the purchase and sale of electricity take place by way of continuous trading in transactions created after closing the day-ahead market. Other new segments have already foreseen by the adopted Basic Principles of the Electricity Market Functioning Law, which implemented the Second Energy Package.

What refers to the state vertical integrated monopoly National Power Company "Ukrenergo" (transmission system operator) it is legally unbundled pursuant to the Second Energy Package. The provisions for unbundling of the transmission system operator provided in Directive 2009/72/EC (Third Energy Package) are not implemented. Although, due to the explanatory note to the Draft Electricity Market Law, the law itself aims to fulfill the Third Energy Package entirely what regards to the ownership unbundling of the "Ukrenergo" and distribution network operators. "Ukrenergo" ownership unbundling has to be followed by the 2 stages – corporatization and certification of it.

One more feature of the electricity system of Ukraine, underlined in the Annual Report, is its fragmentation. Ukrainian electricity system is not integrated into the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). It operates as a part of the United Power System (UPS), which includes the neighboring systems of Moldova, Belarus and the Russian Federation. Only the small isolated network in the area of Burstin, which shares its borders with Poland, Slovakia, Hungary and Romania, is synchronized with ENTSO-E. Thus, issue of Ukrainian electricity system integration into the ENTSO-E has to be on agenda of government managers from energy sector of Ukraine.

To sum up above stated, we might observe stirring to the judicial integration (transposition of the EU law) activated in Ukraine lately. The question is how effectively and fast practical implementation of reorganization and integration Ukrainian electricity market will hold on pursuant to the civilized and transparent standards. Indeed, what refers gas market – implementation of the Natural Gas Market Law and unbundling of "Naftogaz Ukraine", the process is determined by declarations ...

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!