Розділ VII. Податок на транспортні засоби

Розділ VII. Податок на транспортні засоби

Середа, 27 жовтня 2010, 18:59 -

Податок на транспортні засоби

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

4597.

РОЗДІЛ VII. ПОДАТОК НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

-1- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Назву Розділу VII викласти в такій редакції: "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу".Далі по тексу слово "податок" замінити на слово "збір" у всіх відмінках.

-2- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Назву розділу VІІ викласти у такій редакції:
"Збір за першу реєстрацію транспортного засобу".

4598.

Стаття 231. Платники податку

-3- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У назві статті 231 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4599.

231.1. Платниками податку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які відповідно до статті 232 цього розділу є об’єктами оподаткування.

-4- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 231.1 статті 231 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4600.

Стаття 232. Об’єкти оподаткування податком

-5- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
. У назві статті 232 розділу VII слово "податком" замінити словом "збором".

4601.

232.1. Транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування податком:

-6- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
.У пункті 232.1 статті 232 розділу VII слово "податком" замінити словом "збором".

4609.

е) причепів (напівпричепів);

-7- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
&&
підпункт 232.1.1 пункту 232.1 статті 232 розділу VII доповнити новим абзацом е) наступного змісту:
"е) легкових і великовантажних машин-самоскидів, призначених для використання поза дорожньою мережею - товарна позиція 8704 згідно з УКТ ЗЕД; ", абзаци е)-ж) вважати абзацами є)-з) відповідно;

4610.

є) мопедів;

4611.

ж) велосипедів;

-8- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 232.1 статті 232 доповнити підпунктом "з" наступного змісту:
"з) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за органами та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, воєнізованими формуваннями, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами і організаціями, створеними для забезпечення завдань Державної кримінально-виконавчої служби України".

4616.

Стаття 233. База оподаткування податком

-9- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У назві статті 233 розділу VII слово "податком" замінити словом "збором".

4626.

Стаття 234. Ставки податку

-10- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
.У назві статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4627.

234.1. Ставки податку для колісних транспортних засобів:

-11- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 234.1 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4628.

234.1.1. для мотоциклів:

-12- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 234.1.1 пункту 234.1 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4630.

234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

-13- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 234.1.2 пункту 234.1 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4636.

Група

Об’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрів

Ставка податку, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 8 200

15

2

8 201

15 000

20

3

понад 15 000

25

-14- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4637.

Податок з власників транспортних засобів для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується у розмірах, установлених для вантажних автомобілів.

-15- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці другому підпункту 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 розділу VII слова "Податок з власників транспортних засобів" замінити словами "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу".

4640.

234.2. Ставки податку для суден:

-16- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
5.2. Ставки податку для суден, що не використовуються у комерційних цілях:

-17- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
.У пункті 234.2 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4642.

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка податку, гривень
за 1 кВт потужності двигуна

1

до 55 (включно)

2,5

2

понад 55

3

-18- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 234.2.1 пункту 234.2 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4644.

Група

Довжина корпусу судна, метрів

Ставка податку, гривень
за 100 сантиметрів довжини корпусу судна

1

до 7,5 (включно)

7

2

понад 7,5

14

-19- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 234.2.2 пункту 234.2 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4645.

234.3. Ставки податку для літаків і вертольотів:

-20- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 234.3 статті 234 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4646.

234.3.1. для літаків - 0,2 гривні за кожний кілограм максимальної злітної маси;

-21- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У підпункті 234.3.1 пункту 234.3 статті 234 цифри "0, 2" замінити цифрою "1".

4647.

234.3.2. для вертольотів - 0,3 гривні за кожний кілограм максимальної злітної маси.

-22- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У підпункті 234.3.2 пункту 234.3 статті 234 цифри "0, 3" замінити цифрою "1".

4648.

234.4. При першій реєстрації в Україні транспортних засобів ставки податку, встановлені пунктами 234.1-234.3 цієї статті, застосовуються:

-23- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 234.4 статті 234 розділу VII викласти у такій редакції:
"Ставки збору, встановлені пунктами 234.1-234.3 цієї статті, застосовуються: ".

4653.

Стаття 235. Індексація ставок податку

-24- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У назві статті 235 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-25- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Статтю 235 викласти в такій редакції:
"Стаття 235. Індексація ставок податку
235.1. Щороку ставки податку підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього пункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього пункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться".

4654.

235.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку за формулою:

-26- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
в абзаці першому пункту 235.1 статті 235 слова "наростаючим підсумком" виключити;

-27- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 235.1 статті 235 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-28- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункти 235.1 та 235.2 статті 235 викласти у такій редакції:
"235.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом щороку проводиться індексація ставок податку за формулою:
Сі = Сб х Ki,
де Сі - проіндексована ставка податку у поточному році, гривень з копійками за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна (1 кВт потужності двигуна; 100 сантиметрів довжини; кілограмів);
Сб - базова ставка податку, гривень за 100 кубічних сантиметрів об’єму циліндрів двигуна (1 кВт потужності двигуна; 100 сантиметрів довжини; кілограмів);
Ki - коефіцієнт індексації, що визначається з урахуванням щорічних індексів споживчих цін (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
235.2. У разі коли індекс споживчих цін відповідного року не перевищує 100 відсотків, такий індекс при розрахунку коефіцієнту індексації застосовується із значенням 100 відсотків.".

4655.

Сі = Сб х дІ,

-29- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
в абзаці другому пункту 235.1 статті 235 показник "дІ" замінити показником "Кі";

4658.

дІ - добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки, починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;

-30- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
абзаци п’ятий і шостий пункту 235.1 статті 235 замінити такими абзацами:
"Ki - коефіцієнт індексації, що визначається з урахуванням щорічних індексів споживчих цін (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі коли індекс споживчих цін відповідного року не перевищує 100 відсотків, такий індекс при розрахунку коефіцієнту індексації застосовується із значенням 100 відсотків".

4660.

235.2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.

-31- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 235.2. статті 235 розділу VΙΙ виключити.

4661.

235.3. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені цим розділом.

-32- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 235.3 статті 235 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4662.

Стаття 236. Пільги щодо податку

-33- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У назві статті 236 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-34- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
Статтю 236 викласти в наступній редакції:
"Стаття 236 Пільги щодо податку
236.1. Від сплати податку звільняються:
236.1.1. інваліди; ветерани війни та особи, на яких поширюється Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту”; фізичні особи, які за законом належать до 1 і 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи, зазначені в статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" - щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів або одного мотоциклу з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. сантиметрів, чи одного човну моторного чи катеру (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7, 5 метра.;
236.1.2. фізичні особи, що за законом належать до 3 і 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7, 5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;
236.1.3. на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобілів;
236.1.4. особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704);
236.1.5. державні підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" - за автомобілі, призначені для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія (код 870-2).

4663.

236.1. Від сплати податку звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

-35- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Пункт 236.1 статті 236 викласти в такій редакції:
"236.1. Від сплати звільняються:
легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб.сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України;
транспортні засоби будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома, центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, реабілітаційних центрів та закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджету, санаторіїв для ветеранів та інвалідів, науково-дослідних установ, державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств системи центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та місцевих органів праці та соціального захисту населення”.

-36- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У пункті 236.1 статті 236 цифри "2500" замінити цифрами "1500".

-37- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Пункт 236.1 статті 236 викласти у такій редакції:
236.1 Від сплати податку звільняються:
"легкові автомобілі для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України;
транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємств, установ, організацій фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, всеукраїнських громадських організацій інвалідів та ветеранів України, їх підприємств (об’єднань), установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіїв для ветеранів та інвалідів, державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств, місцевих органів праці та соціального захисту населення.

-38- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 236.1 статті 236 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-39- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Пункт 236.1 статті 236 викласти в такій редакції:
"236.1. Від сплати звільняються:
легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб.сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, бюджету фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України;
транспортні засоби будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома, центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, реабілітаційних центрів та закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджету, санаторіїв для ветеранів та інвалідів, науково-дослідних установ, державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств системи центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та місцевих органів праці та соціального захисту населення”.

-40- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 236 доповнити пунктом 236.2 наступного змісту: "236.2. Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім автомобілів конфіскованих за рішенням суду в дохід держави та безоплатно переданих слідчим ізоляторам і установам виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України".

-41- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&
До статті 236 Розділу V «Податок на транспортні засоби» додати пункт такого змісту: «Від сплати податку звільняються навчальні заклади, які повністю утримуються за рахунок бюджету, професійно-технічні навчальні заклади за навчальний автотранспорт».

4664.

Стаття 237. Податковий період

4665.

237.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4666.

Стаття 238. Строк сплати податку

-42- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У назві статті 238 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4667.

238.1. Податок сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

-43- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 238.1 статті 238 розділу VII слово "податок" замінити словом "збір".

4668.

Стаття 239. Порядок обчислення і сплати податку

-44- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У назві статті 239 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4669.

239.1. Сума податку обчислюється стосовно кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки (проіндексованої ставки) податку та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті234 цього розділу.

-45- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 239.1 статті 239 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-46- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У пункті 239.1 статті 239 слова "(проіндексованої ставки)" виключити.

4670.

239.2. Податок сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

-47- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 239.2 статті 239 розділу VII слово "податок" замінити словом "збір".

4671.

239.3. Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми податку за такі транспортні засоби за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби. До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

-48- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 239.3 статті 239 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-49- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У пункті 239.3 статті 239 слова "затвердженою центральним органом державної податкової служби" замінити словами "встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".

4672.

239.4. Платники податку зобов’язані при першій реєстрації в Україні пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати податку, - відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

-50- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 239.4 статті 239 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

4673.

239.5. У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

-51- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 239.5 статті 239 розділу VII слово "податку" замінити словом "збору".

-52- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №404)
&&
Однією з конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина є недопущення їх скасування (частина друга статті 22 Конституції України) чи звуження їх змісту та обсягу при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів (частина третя статті 22 Конституції України).
Статтею 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) передбачено, що від сплати податку звільняються:
а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7, 5 м;
б) фізичні особи, зазначені у пунктах 3 і 4 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7, 5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;
в) на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобілів;
г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704);
ґ) державні підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" - за автомобілі, призначені для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія (код 870-2).
Проектом Податкового кодексу України пропонується скасувати податок на транспортні засоби, який сплачується при проходженні чергового техогляду, їх реєстрації та перереєстрації, підчас якого надавалися вищезазначеним категоріям громадян пільги.
Натомість, для компенсації втрат бюджету внаслідок скасування транспортного податку, значно підвищуються ставки на нафтопродукти та запроваджується оподаткування скрапленого газу, який використовується в якості палива
У зв’язку з вищевикладеним, пропонується відпрацювати механізм монетарної компенсації пільговій категорії громадян, особам, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку та визначеним державним підприємствам, фінансових втрат від збільшення ставок акцизного збору на нафтопродукти, і як наслідок підвищення роздрібних цін..


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!