Розділ VІ. Акцизний податок

Розділ VІ. Акцизний податок

Середа, 27 жовтня 2010, 18:48 -

Акцизний податок

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

4212.

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

4213.

Стаття 212. Платники податку

4214.

212.1. Платниками податку є:

4221.

212.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення таких умов;

-1- Н.д.Сандлер Д.М. (Реєстр.картка №78)
У пункті 212.1.7 статті 212 після слів "0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту" доповнити словами "0 євро за 1000 кг нафтопродуктів".

4223.

212.1.9. Особа, яка придбаває у володіння та/або у користування та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до підпункту 213.3.2 статті213 цього розділу.

-2- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 212.1.9 виключити;

4236.

213.1.6. Обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), в тому числі тих, що перевищують встановлені норми втрат з врахуванням пункту 214.6 ст.214 цього розділу.

-3- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Підпункт 213.1.6 пункту 213.1 статті 213 " Об'єкти оподаткування" (щодо
оподаткування втрачених підакцизних товарів) виключити.

-4- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 213.1.6 пункту 213.1 статті 213 виключити слова і знак „в тому числі тих, ”;
Після слів „норми втрат” додати слово „згідно”.

4239.

Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією;

-5- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
До підпункту 213.2.1 пункту 213.1 статті 213 додати абзац третій наступного змісту: „ У випадку, якщо підакцизні товари (продукція) відвантажуються і митна вантажна декларація складається (виписується) митним органом України у звітному податковому періоді, а підакцизні товари (продукція) фактично вивозяться (експортуються) за межі митної території України у наступному податковому періоді, що відображено у належним чином засвідченій митній вантажній декларації, з такої операції з реалізації підакцизних товарів (продукції) податкове зобов’язання у звітному податковому періоді, в якому підакцизні товари (продукція) відвантажуються і митна вантажна декларація складається (виписується) митним органом України, не виникає”.

-6- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
&&
Пункт 213.2. (щодо операції з підакцизними товарами, які не підлягають
оподаткуванню) доповнити підпунктом такого змісту:
"213.2.2. обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), в тому числі тих, що перевищують встановлені норми втрат з врахуванням пункту 214.6 ст. 214 цього розділу."

-7- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 213.2. статті 213 доповнити підпунктом 213.2.12 такого змісту: „213.2.12. ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.
Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України”.

4241.

213.3.1. реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-8- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У пункті 213.3.1 статті 213 слова ’’реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів’’ викласти у такій редакції ’’реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів’’

4242.

213.3.2. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

-9- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У абзаці другому підпункту 213.3.2 слова "зазначеними у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 цього розділу, " замінити словами : "що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), "

4248.

213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом;

-10- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених Митним кодексом України;

4255.

214.1.1. Вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;

-11- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
У підпунктах 214.1.1. та 214.1.2. пункту 214.1 статті 214 розділу VI слова “з урахуванням” виключити.

4261.

214.6. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції).

-12- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 214.6 статті 214 доповнити абзацом другим наступного змісту: „Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. За відсутності затверджених норм втрат і виходу спирту у відповідній галузі господарювання суб’єкти господарювання можуть застосовувати самостійно розроблені норми за погодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України”.

4263.

214.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті216 цього розділу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції).

-13- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 214.7 статті 214 після слів і знаків „обсяги втрачених товарів (продукції), ” додати слова „що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 ст.4 цього розділу”.

4268.

нафтопродукти;

-14- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац четвертий пункту 215.1 статті 215 розділу VI "Акцизний податок" викласти в такій редакції: ""нафтопродукти, скраплений газ"

4276.

215.2.3. щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін, затверджений законом України про державний бюджет України на відповідний рік.

-15- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 викласти в такій редакції:
«215.2.3. щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на коефіцієнт індексації, який визначається з урахуванням щорічних індексів споживчих цін (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі коли індекс споживчих цін відповідного року не перевищує 100 відсотків, такий індекс при розрахунку коефіцієнту індексації застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов’язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного податку набирають чинності з 1 січня кожного року, але не раніше дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний рік».

-16- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
215.2.3. щороку, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року.

-17- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 215.2.3 пункту 125.2 статті 215 виключити з тексту законопроекту.

-18- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 викласти в наступній редакції: „ Щороку підлягають індексації (коригуванню) відповідно до індексу споживчих цін (індексу інфляції):
а) специфічні ставки акцизного податку, встановлені у національній валюті України, за такою формулою:
Сі = Сз х І/100, де:
Сі - проіндексована специфічна ставка акцизного податку;
Сз - специфічна ставка акцизного податку, яка застосовується станом на 1 червня поточного року;
І - значення індексу споживчих цін (індексу інфляції), обчислене та опубліковане відповідно до законодавства, за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року);
б) мінімальне акцизне податкове зобов’язання за такою формулою:
Мі = Мз х І/100, де:
Мі - проіндексоване мінімальне акцизне податкове зобов’язання;
Мз - мінімальне акцизне податкове зобов’язання, яке застосовується станом на 1 червня поточного року;
І - значення індексу споживчих цін (індексу інфляції), обчислене та опубліковане відповідно до законодавства, за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
У разі, якщо значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації специфічні ставки акцизного податку, встановлені у національній валюті України, та мінімальне акцизне податкове зобов’язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані специфічні ставки акцизного податку, встановлені у національній валюті України, та мінімальне акцизне податкове зобов'язання застосовуються для нарахування акцизного податку, починаючі з 1 січня кожного наступного року”.

-19- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.2.3) щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов'язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок акцизного податку та мінімального податкового зобов'язання з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться".

-20- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 Розділу VI виключити.

-21- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
215.2.3. щороку, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року.

4280.

Проіндексовані ставки акцизного податку набирають чинності з 1 січня кожного року, але не раніше дня опублікування проіндексованих ставок.

Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво

4283.

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

-22- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку
(специфічні)

-23- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
215.3.1) спирт етиловий та алкогольні напої, пиво:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

з 1 січня 2011 року

з 1 січня 2012 року

з 1 січня 2013 року

з 1 січня 2014 року

2203 00 

Пиво із

гривень за 1 літр

0,74

0,81

0,86

0,91

солоду (солодове)

2204

Вина виноградні натуральні

гривень за  1 літр

0,01

0,01

0,01

0,01

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)

2204
(крім 2204 10, 2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за 1 літр

2,14

2,33

2,49

2,64

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані 

гривень за
1 літр

3,1

3,38

3,61

3,83

2205 

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

2,14

2,33

2,49

2,64

2206 00

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

42,12

45,91

49,08

51,97

(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,

2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту)

2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,42

0,46

0,49

0,52

2207 

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

42,12

45,91

49,08

51,97

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

42,12

45,91

49,08

51,97

4284.

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

-24- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

(специфічні)

-25- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
215.3.1.) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

4285.

2203 00

Пиво із
солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,74

2203 00 

Пиво із солоду (солодове) 

гривень за 1 літр

0,74

4286.

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

гривень за 1 літр

0,01

2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) 

Вина виноградні натуральні

гривень за 1 літр

0,01

4287.

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за 1 літр

2,14

2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) з вмістом спирту не більше 18%, крім вин марочних

гривень за 1 літр

2,14

2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00)

Вина марочні, а саме вина виноградні натуральні з  доданням спирту виноградного для зупинення процесу бродіння з терміном витримки 1,5 року та більше, а також з доданням спирту етилового для зупинення процесу бродіння з терміном витримки 2 роки та більше 

гривень за 1 літр

0,5

Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) з вмістом алкоголю більше 18%, крім вин марочних

гривень за 1 літр

42,12 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

4288.

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1 літр

3,1

2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 

Вина ігристі. Вина газовані 

гривень за 1 літр

3,1

4289.

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

2,14

2205 

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

2,14

4290.

2206 00
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

42,12

2206 00

(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,

2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)

гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту

42,12

4294.

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

-26- Н.д.Синиця А.М. (Реєстр.картка №159)

1. Пункт 215.3.2. статті 215 викласти в наступній редакції:
«215.3.2.тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2011

2012

2013

2014

2401 

Тютюнова сировина

гривень за 1 кілограм

0

0

0

Тютюнові відходи 

2402 10 00 00 

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну 

гривень за 1 кілограм

163,66

194,76

227,67

263,87

відсотків

25

25

25

25

2402 20 90 10 

Сигарети без фільтра, цигарки 

гривень за 1000 штук

43,03

46,90

50,14

53,10

відсотків

20

23

24

25

2402 20 90 20 

Сигарети з фільтром 

гривень за 1000 штук

96,21

104,87

112,10

118,72

відсотків

25

25

25

25

2403 (крім 2403 10) 

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції; 
Жувальний і нюхальний тютюн 

гривень за 1 кілограм

53,45

58,26

62,28

65,96

2403 10 

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції 

гривень за 1 кілограм

134,44

159,98

187,01

216,75

-27- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)
У підпункті 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 "Підакцизні товари та ставки податку" по тексту після цифри та літер "1 кг" додати слово "(нетто)"

-28- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
215.3.2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

з 1 січня 2011 року

з 1 січня 2012 року

з 1 січня 2013 року

з 1 січня 2014 року

2401 

Тютюнова сировина

гривень за 1 кілограм

0

0

0

0

Тютюнові відходи 

 

2402 10 00 00 

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну 

гривень за 1 кілограм

149,66

163,13

174,39

184,67

2402 20 90 10 

Сигарети без фільтра, цигарки 

гривень за 1000 штук

43,03

46,90

50,14

53,10

відсотків

20

20

20

20

2402 20 90 20 

Сигарети з фільтром 

гривень за 1000 штук

96,21

104,87

112,10

118,72

відсотків

25

25

25

25

2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) 

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 

гривень за 1 кілограм

53,45

58,26

62,28

65,96

2403 10 

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції 

гривень за 1 кілограм

74,83

81,56

87,19

92,34

2403 99 10 00 

Жувальний і нюхальний тютюн 

гривень за 1 кілограм

21,38

23,30

24,91

26,38

4303.

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

-29- Н.д.Синиця А.М. (Реєстр.картка №159)

Пункт 215.3.3. статті 215 викласти в наступній редакції:
«215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2011

2012

2013

2014

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за

67,22

79,99

93,51

108,37

1000 штук

 

 

 

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за

167,85

191,35

214,12

237,46

1000 штук

 

 

 

-30- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

з 1 січня 2011 року

з 1 січня 2012 року

з 1 січня 2013 року

з 1 січня 2014 року

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за

61,47

67,00

71,63

75,85

1000 штук

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за

160,35

174,78

186,84

197,87

1000 штук

4334.

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00

скраплений газ
(пропан або суміш пропану з бутаном)

євро за
1000 кілограмів

40

-31- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Із переліку підакцизних товарів визначених у підпункті 215.3.4. (нафтопродукти) пункту 215.3. статті 215 "Підакцизні товари та ставки податку" вилучити:
скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном)

4416.

216.2. Датою виникнення податкового зобов’язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. У цьому пункті втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.

-32- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 216.2 статті 216 після слів „підакцизного товару (продукції)” додати слова і знаки „, передбаченого у підпункті 213.1.6. пункту 213.1. статті 213 цього розділу, ”.

4417.

216.3. Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:

-33- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 216.3 статті 216 після слів „„підакцизного товару (продукції)” додати слова і знаки „, передбаченого у підпункті 213.1.6. пункту 213.1. статті 213 цього розділу, ”.

4427.

217.4. Забороняється сплата сум податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами.

-34- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 217 доповнити пунктом 217.5. наступного змісту:
“217.5. У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) вироблених (виготовлених) на митній території України продавцю для усунення недоліків товару (продукції), платник податків - продавець проводить коригування податкових зобов’язань з сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось таке повернення.
Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання з сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання щодо таких товарів (продукції).
Сума коригування зазначається в декларації з акцизного податку за відповідний звітний період.
У разі подальшої реалізації цих товарів (продукції), зобов’язання з акцизного податку обчислюються у загальному порядку”.

4431.

218.3. Суми податку, що підлягають сплаті, у разі порушення умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах: магазину безмитної торгівлі, переробки на митній території України, визначаються виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим.

-35- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 218 доповнити пунктами 218.4. та 218.5. наступного змісту:
“218.4. У разі повного або часткового повернення імпортером підакцизних товарів (продукції), ввезених на митну територію України, продавцю у зв’язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України, платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов’язань з сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось таке повернення.
Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання з сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання щодо таких товарів (продукції).
Сума коригування зазначається в декларації з акцизного податку за відповідний звітний період. При цьому сума акцизного податку за бажанням імпортера повертається йому на поточний рахунок у банку або зараховується при придбанні наступних партій марок акцизного податку.
218.5. У разі втрати підакцизного товару (продукції) при ввезенні на митну територію України внаслідок аварії, пожежі, повені, крадіжки чи інших форс-мажорних обставин, використання якого на митній території України є неможливим, платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов’язань з сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулася втрата підакцизних товарів (продукції).
Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання з сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання щодо таких товарів (продукції).
Сума коригування зазначається в декларації з акцизного податку за відповідний звітний період. При цьому сума акцизного податку за бажанням імпортера повертається йому на поточний рахунок у банку або зараховується при придбанні наступних партій марок акцизного податку.
Платник податку повинен надати контролюючим органам копію документу Торгово-промислової палати або відповідного компетентного органу країни-виробника, або країни, в якій відбулася втрата підакцизного товару (продукції), про підтвердження того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) втрачено внаслідок аварії, пожежі, повені, крадіжки чи інших форс-мажорних обставин.

4440.

220.5. Декларація не приймається у разі:

-36- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 220.5 статті 220 виключити.

4454.

221.5. У разі, якщо протягом трьох базових податкових періодів (календарних місяців), які передують даті набрання чинності проіндексованими відповідно до підпункту 215.2.3 пункту 215.2 статті215 цього розділу ставками податку на тютюнові вироби та мінімальним податковим зобов’язанням, платник податку здійснює реалізацію (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах, що перевищують середньозважені граничні обсяги продукції, сума податку на тютюнові вироби, які реалізовано або ввезено понад ці обсяги, обчислюється за проіндексованими ставками податку та мінімальним податковим зобов’язанням.

-37- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)
221.5. Виключити

-38- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункти 221.5 - 221.8 викласти у такій редакції:
"221.5. У разі, якщо протягом трьох базових податкових періодів (календарних місяців), які передують даті вступу в дію збільшених ставок податку на тютюнові вироби та мінімального податкового зобов’язання, платник податку здійснює реалізацію в кожному податковому періоді (за винятком операцій з вивезення (експорту) тютюнових виробів) та ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах, що перевищують середньозважені граничні обсяги продукції, сума податку на тютюнові вироби, які реалізовано або ввезено понад ці обсяги, обчислюється у такому порядку:
за специфічними ставками та мінімальним податковим зобов’язанням у потрійному розмірі;
за адвалорними ставками, виходячи з вартості реалізованого або ввезеного платником податку на митну територію України товару (продукції), визначеної за найвищою максимальною роздрібною ціною на відповідний вид тютюнових виробів (за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД), з тих, що діють у податковому періоді, в якому здійснюються операції з реалізації (ввезення) цих виробів, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
221.6. Якщо офіційно оприлюдненим законом про збільшення ставок акцизного податку, прийнятим після набрання чинності цим Кодексом, передбачено пізнішу, ніж день офіційного оприлюднення закону, дату набрання цими ставками чинності, сума податку з операцій з реалізації (за винятком операцій з вивезення (експорту) тютюнових виробів) та ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах понад середньозважені граничні обсяги продукції, що здійснюються в період від дня офіційного оприлюднення такого закону до дня набрання збільшеними ставками чинності, обчислюється у порядку, встановленому пунктом 221.5 цієї статті.
221.7. У разі якщо законом про збільшення ставок податку на тютюнові вироби, прийнятим після набрання чинності цим Кодексом, передбачено відстрочення дати набрання збільшеними ставками податку чинності більше ніж на дев’яносто календарних днів від дати оприлюднення закону, порядок обчислення податку на тютюнові вироби, встановлений пунктом 221.5 цієї статті, застосовується протягом трьох податкових періодів, що передують податковому періоду, в якому набирають чинності збільшені ставки податку.
221.8. Для цілей пунктів 221.5 - 221.7 цієї статті середньозваженим граничним обсягом тютюнових виробів вважається кількісний обсяг реалізованих в Україні та ввезених на митну територію України, який визначається для кожного виду тютюнових виробів (за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД) і дорівнює збільшеному на 20 відсотків середньомісячному кількісному обсягу реалізованих та ввезених відповідних тютюнових виробів за 12 календарних місяців, які передують даті офіційного оприлюднення закону про збільшення ставок податку або даті офіційного оприлюднення (публікації) проіндексованих ставок податку та мінімального податкового зобов’язання. Середньозважений граничний обсяг тютюнових виробів обчислюється платниками акцизного податку самостійно відповідно до правил, встановлених цією статтею".

-39- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
пункт 221.5 викласти в такій редакції:
"221.5 Якщо офіційно оприлюдненим законом про збільшення ставок акцизного податку та/або мінімального податкового зобов'язання передбачено пізнішу, ніж день офіційного оприлюднення закону, дату набрання цими ставками чинності, сума податку з операцій з реалізації (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах понад середньозважені граничні обсяги продукції, що здійснюються в період від дня офіційного оприлюднення такого закону до дня набрання збільшеними ставками акцизного податку та/або мінімальним податковим зобов'язанням чинності, обчислюється за збільшеними в 1, 2 раза ставками, що встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215, та/або з урахуванням збільшеного в 1, 2 раза мінімального податкового зобов'язання";

4455.

221.6. Якщо офіційно оприлюдненим законом про збільшення ставок акцизного податку передбачено пізнішу, ніж день офіційного оприлюднення закону, дату набрання цими ставками чинності, сума податку з операцій з реалізації (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах понад середньозважені граничні обсяги продукції, що здійснюються в період від дня офіційного оприлюднення такого закону до дня набрання збільшеними ставками чинності, обчислюється за передбаченими таким законом збільшеними ставками.

-40- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)
221.6. Виключити

-41- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
пункт 221.6 виключити;

4456.

221.7. У разі якщо законом про збільшення ставок податку на тютюнові вироби передбачено відстрочення дати набрання збільшеними ставками податку чинності більше ніж на дев’яносто календарних днів від дати оприлюднення закону, порядок обчислення податку на тютюнові вироби, встановлений пунктом 221.6 цієї статті, застосовується протягом трьох податкових періодів, що передують податковому періоду, в якому набирають чинності збільшені ставки податку.

-42- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)
221.7. Виключити

-43- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
пункт 221.7 викласти в такій редакції:
"221.6. У разі якщо законом про збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та/або мінімального податкового зобов'язання передбачено відстрочення дати набрання збільшеними ставками акцизного податку та/або мінімальним податковим зобов'язанням чинності більше ніж на дев'яносто календарних днів від дати оприлюднення закону, порядок обчислення податку на тютюнові вироби, встановлений пунктом 221.5 цієї статті, застосовується протягом трьох податкових періодів, що передують податковому періоду, в якому набирають чинності збільшені ставки податку та/або мінімальне податкове зобов'язання";

4457.

221.8. Для цілей пунктів 221.5 - 221.7 цієї статті середньозваженим граничним обсягом тютюнових виробів вважається кількісний обсяг реалізованих в Україні та ввезених на митну територію України, який визначається для кожного виду тютюнових виробів (за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД) і дорівнює збільшеному на 20 відсотків середньомісячному кількісному обсягу реалізованих та ввезених відповідних тютюнових виробів за 12 календарних місяців, які передують даті офіційного оприлюднення закону про збільшення ставок податку або даті публікації проіндексованих ставок податку та мінімального податкового зобов’язання. Середньозважений граничний обсяг тютюнових виробів обчислюється платниками акцизного податку самостійно відповідно до правил, встановлених цією статтею.

-44- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)
221.8. Виключити

-45- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у пункті 221.8.:
цифри "221.8", "221.5 - 221.7" замінити відповідно цифрами "221.7", "221.5, 221.6";
слова "або даті публікації проіндексованих ставок податку та" замінити словами "та/або".

4458.

Стаття 222. Порядок і строки сплати податку

4461.

222.1.2. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.

-46- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
222.1.2. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачується при отриманні марок акцизного збору.

-47- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
222.1.2 Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються до отримання марок акцизного податку у продавця.

-48- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
222.1.2 Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються до отримання марок акцизного податку у продавця.

-49- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
222.1.2. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачується при отриманні марок акцизного збору.

4462.

222.1.3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з доданням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з доданням спирту, суміші із зброджених напоїв з доданням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, з доданням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.

-50- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
222.1.3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з доданням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з доданням спирту, суміші із зброджених напоїв з доданням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, з доданням спирту сплачують податок при отриманні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виготовленні яких використовується спирт етиловий.

-51- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
222.1.3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з доданням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з доданням спирту, суміші із зброджених напоїв з доданням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, з доданням спирту сплачують податок при отриманні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виготовленні яких використовується спирт етиловий.

4464.

222.1.5. Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на розрахунковий рахунок виробника.

-52-   Національний банк України
У пункті 222.5.5 слова «на розрахунковий рахунок» замінити словами «на поточний рахунок» відповідно до статті 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

4474.

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв

4475.

225.1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи від дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

-53- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
225.1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 30 календарних днів починаючи від дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

4477.

225.3. Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

-54- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
225.3. Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі отримання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

-55- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
225.3 Виключити

-56- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
225.3 Виключити

-57- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
225.3. Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі отримання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

4484.

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

-58- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
Стаття 226. Виготовлення, зберігання, видача марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

-59- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
Стаття 226. Виготовлення, зберігання, видача марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

4487.

226.3. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

-60- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.3. Виготовлення, зберігання, видача марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Марки акцизного податку видаються виробникам та імпортерам безкоштовно. Покриття витрат на виробництво, зберігання та видачу марок акцизного податку здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (отриманих від сплати акцизного податку), у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

-61- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.3 Виключити

-62- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.3 Виключити

-63- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 226.3 статті 226 доповнити абзацами другим-третім наступного змісту:
„Марки акцизного податку видаються виробникам та імпортерам безкоштовно. Покриття витрат на виробництво, зберігання та видачу марок акцизного податку здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (отриманих від сплати акцизного податку), у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
У зв’язку з запропонованими змінами по тексту проекту слово “продаж марок” у всіх відмінках замінити словом “видача марок” у відповідному відмінку, слово “придбаних марок” у всіх відмінках замінити словом “отриманих марок” у відповідному відмінку, слова “продавець марок” та “покупець марок” у всіх відмінках замінити відповідно словами “орган державної податкової служби” та “отримувач марок” у відповідному відмінку”.

-64- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.3. Виготовлення, зберігання, видача марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Марки акцизного податку видаються виробникам та імпортерам безкоштовно. Покриття витрат на виробництво, зберігання та видачу марок акцизного податку здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (отриманих від сплати акцизного податку), у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

4491.

226.7. Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, місяць і рік випуску марки.

-65- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
226.7 Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для окремих видів продукції, визначених Кабінетом Міністрів України. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та найменування виду продукції (для виноробної продукції: "вино сухе", "вино напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (міцне)", "вино ігристе", "вино газоване", "плодово-ягідне вино", "вермут", "коньяк", ).
Відповідно до місткості тари (посуду) застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями:
для горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8, 5 % об'ємних одиниць:
0, 05 л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 37 л, 0, 375 л, 0, 4 л, 0, 45 л, 0, 5 л, 0, 61 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л і більше;
для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8, 5 % об'ємних одиниць:
0, 05 л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 275 л, 0, 35 л, 0, 375 л, 0, 4 л, 0, 45 л, 0, 5 л, 0, 61 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л і більше.
Відповідно до вмісту спирту етилового для маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів (код УктЗЕД 2208 окрім 2208201200 та 2208 20 62 00) застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: "вміст спирту етилового до 25 % об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25 % і більше об'ємних одиниць"."

4492.

226.8. Кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.

-66- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 226.8 статті 226 доповнити абзацом другим наступного змісту: „Виробник чи імпортер тютюнових виробів повинен здійснювати облік марок акцизного податку на тютюнові вироби за кількістю без урахування їх номерів та серій”.

4493.

226.9. Вважаються такими, що немарковані:

-67- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.9 Вважаються такими, що немарковані:
алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору;
алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюється виготовлення, зберігання, видача марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику (імпортеру) зазначеної продукції;
алкогольні напої з марками акцизного збору, на яких зазначення суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного збору, міцності продукції та місткості тари.

-68- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.9 Вважаються такими, що немарковані:
алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;
алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог цієї статті та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;
алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

-69- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.9 Вважаються такими, що немарковані:
алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;
алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог цієї статті та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;
алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

-70- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.9 Вважаються такими, що немарковані:
алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору;
алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюється виготовлення, зберігання, видача марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику (імпортеру) зазначеної продукції;
алкогольні напої з марками акцизного збору, на яких зазначення суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного збору, міцності продукції та місткості тари.

4498.

алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинами безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у момент відвантаження такої продукції від виробника;

-71- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 226.10 статті 226 розділу VI слово "магазинами" замінити словом "магазинам"

4501.

226.12. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, провадиться на підставі:

-72- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.12. Видача марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, провадиться на підставі:
довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію
заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок);
звіту про використання марок, отриманих у попередньому місяці, за затвердженою центральним органом податкової служби формою у двох примірниках, один з яких залишається у органі державної податкової служби, другий (з відміткою органу державної податкової служби) - у виробника;
Форма довідок та заявки-розрахунку затверджується центральним органом державної податкової служби.

-73- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.12. Видача марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, провадиться на підставі:
довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію
заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок);
звіту про використання марок, отриманих у попередньому місяці, за затвердженою центральним органом податкової служби формою у двох примірниках, один з яких залишається у органі державної податкової служби, другий (з відміткою органу державної податкової служби) - у виробника;
Форма довідок та заявки-розрахунку затверджується центральним органом державної податкової служби.

4502.

довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та про сплату податку на додану вартість, сплаченого одночасно з акцизним податком у розмірі 20 відсотків суми акцизного податку (для алкогольних напоїв, на виробництво яких використовується спирт етиловий неденатурований);

-74- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 226.12 статті 226 розділу VI "Акцизний податок" слова "та про сплату податку на додану вартість, сплаченого одночасно з акцизним податком у розмірі 20 відсотків суми акцизного податку" виключити.

4503.

заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок);

-75- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 внести зміни до наступних ставок:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції)

згідно з УКТ ЗЕД

Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниці виміру

ставка

Легкі дистиляти:

2710 11 11 00

для специфічних процесів переробки

євро за
1000 кілограмів

12

2710 11 15 00

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00

євро за
1000 кілограмів

12

Бензини спеціальні:

2710 11 21 00

уайт-спірит

євро за

1000 кілограмів

12

2710 11 25 00

інші спеціальні бензини

євро за

1000 кілограмів

132

Бензини моторні:

2710 11 31 00

бензини авіаційні

євро за

1000 кілограмів

20

бензини моторні

з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

2710 11 41 11

2710 11 41 31

2710 11 41 91

2710 11 45 11

2710 11 49 11

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:

євро за

1000 кілограмів

132

2710 11 41 19

2710 11 41 39

2710 11 41 99

2710 11 45 99

2710 11 49 99 

інші бензини 

євро за

1000 кілограмів

132

2710 11 51 00

2710 11 59 00

з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

євро за

1000 кілограмів

132

2710 11 70 00

Паливо для реактивних двигунів

євро за

1000 кілограмів

20

2710 11 90 00

Інші легкі дистиляти

євро за

1000 кілограмів

132

Середні дистиляти:

2710 19 11 00

для специфічних процесів переробки

євро за

1000 кілограмів

20

2710 19 15 00

для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00

євро за

1000 кілограмів

12

Гас:

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

євро за

1000 кілограмів

12

2710 19 25 00

інший гас

євро за

1000 кілограмів

20

2710 19 29 00

Інші середні дистиляти

євро за

1000 кілограмів

20

Важкі дистиляти (газойлі)

із вмістом сірки:

2710 19 31 40

2710 19 35 40

2710 19 49 00

більш як 0,2 мас. %

євро за

1000 кілограмів

65

2710 19 31 30

2710 19 35 30

2710 19 41 30

2710 19 45 00

більш як 0,035 мас. %; але не більш як 0,2 мас. %

євро за 1000 кілограмів

50

2710 19 31 20

2710 19 35 20

2710 19 41 20

більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%

євро за

1000 кілограмів

45

2710 19 31 10

2710 19 35 10

2710 19 41 10

не більш як 0,005 мас. %

євро за

1000 кілограмів

30

2710 19 61 00

2710 19 63 00

2710 19 65 00 2710 19 69 00

Тільки паливо пічне:

євро за

1000 кілограмів

30

4506.

Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом державної податкової служби.

-76- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
До пункту  226.12. додати абзац наступного змісту:
«Починаючи з 1 січня 2012 року продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв здійснюється на підставі довідок про сплату акцизного збору або про взяття на облік податкових векселів, авальованих банком, в яких зазначається сума акцизного збору, розрахована за ставками на готову продукцію, в підтвердження якої надано такий вексель.»

4508.

226.14. Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати продавцю таких марок заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку залишається у продавця марок акцизного податку, другий - з відміткою продавця марок про сплату податку повертається імпортеру для передачі органу державної митної служби, третій - з відміткою продавця марок залишається у покупця (імпортера).

-77- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.14. Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати органу державної податкової служби заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою органом державної податкової служби формою, платіжні документи, що підтверджують сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку залишається у органі державної податкової служби, другий - з відміткою органу державної податкової служби про сплату податку повертається імпортеру для передачі митним органам, третій - з відміткою органу державної податкової служби залишається у імпортера.

-78- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці першому пункту 226.14 статті 226 після слів „повинен подати”, „за встановленою”, „залишається у”, „другий - з відміткою” додати слова „органу державної податкової служби”;

-79- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 226.14 статті 226 доповнити абзацом другим наступного змісту: „Органу державної податкової служби забороняється вимагати від імпортерів додаткові документи для видачі марок акцизного податку, якщо вони не передбачені цією статтею”.

-80- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.14. Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати органу державної податкової служби заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою органом державної податкової служби формою, платіжні документи, що підтверджують сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку залишається у органі державної податкової служби, другий - з відміткою органу державної податкової служби про сплату податку повертається імпортеру для передачі митним органам, третій - з відміткою органу державної податкової служби залишається у імпортера.

4509.

226.15. Продаж (передача) придбаних марок акцизного податку покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у пункті 227.4 статті227 цього розділу.

-81- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.15. Передача отриманих марок акцизного податку отримувачем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у підпункті “б” підпункту 227.4 статті 227 цього розділу.

-82- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.15. Передача отриманих марок акцизного податку отримувачем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у підпункті “б” підпункту 227.4 статті 227 цього розділу.

4510.

226.16. Марки акцизного податку, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Плата за марки поверненню не підлягає.

-83- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.16. Марки акцизного податку, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від отримувачів марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до Положення про виробництво, зберігання, видачу марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

-84- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 226.16 статті 226 викласти в наступній редакції: „Марки акцизного податку пошкодженні або невикористані в процесі виробництва приймаються органом державної податкової служби, який видав марки. При цьому сплачена сума акцизного податку відшкодовується отримувачам марок акцизного податку або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок”.

-85- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 226 доповнити пунктом 226.17 наступного змісту:
“У разі втрати марок акцизного податку, у тому числі разом з маркованим підакцизним товаром (продукцією), внаслідок аварії, пожежі, повені, крадіжки чи інших форс-мажорних обставин або неможливості повернення пошкоджених марок імпортер надає органу державної податкової служби копію документу Торгово-промислової палати або відповідного компетентного органу країни-виробника, або країни, в якій відбулася втрата підакцизного товару (продукції), про підтвердження цього факту з обов'язковим зазначенням кількості використаних та/або пошкоджених марок.

-86- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
226.16. Марки акцизного податку, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від отримувачів марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до Положення про виробництво, зберігання, видачу марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

4512.

227.1. Суб’єкти господарювання - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками контракт (договір) про постачання в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:

-87- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.1. Суб’єкти господарювання - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками контракт (договір) про постачання в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:
а) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені отримувачами марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;
б) маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка;
в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за його сплатою здійснюється митними органами;
г) отримувач марок (імпортер) подав митному органу вантажну митну декларацію, копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та примірник заявки-розрахунку з відміткою органу державної податкової служби про сплату сум податку до відповідного бюджету у повному обсязі.

-88- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.1. Суб’єкти господарювання - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками контракт (договір) про постачання в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:
а) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені отримувачами марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;
б) маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка;
в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за його сплатою здійснюється митними органами;
г) отримувач марок (імпортер) подав митному органу вантажну митну декларацію, копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та примірник заявки-розрахунку з відміткою органу державної податкової служби про сплату сум податку до відповідного бюджету у повному обсязі.

4517.

227.2. У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом державної податкової служби робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі.

-89- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.2. У разі ввезення отримувачем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом державної податкової служби робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі.

-90- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.2. У разі ввезення отримувачем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом державної податкової служби робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі.

4518.

227.3. Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням із продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше 5 робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у пункті 226.14 статті226 цього розділу.

-91- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.3.Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається отримувачами марок (імпортерами) за погодженням із органом державної податкової служби залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше 5 робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у пункті 226.14 статті 226 цього розділу.

-92- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.3.Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається отримувачами марок (імпортерами) за погодженням із органом державної податкової служби залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше 5 робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у пункті 226.14 статті 226 цього розділу.

4519.

227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

-93- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
227.4 Придбані марки акцизного збору передаються покупцями марок ( імпортерами) іноземним контрагентам для маркування імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

-94- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.4.Отримані марки акцизного податку передаються отримувачами марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

-95- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
227.4.Отримані марки акцизного податку передаються отримувачами марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

4530.

228.8. У разі виявлення нестачі марок акцизного податку у їх покупця (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо) виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку. Зазначені суми нараховуються в порядку, установленому центральним органом державної податкової служби.

-96- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
228.8. У разі виявлення нестачі марок акцизного податку у їх отримувача (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо) виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку. Зазначені суми нараховуються в порядку, установленому центральним органом державної податкової служби.

-97- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 228.8 статті 228 виключити;

-98- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 228.8. статті 228 розділу VI "Акцизний податок" слова "в порядку, установленому" замінити словами "за формою, встановленою"

-99- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
228.8. У разі виявлення нестачі марок акцизного податку у їх отримувача (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо) виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку. Зазначені суми нараховуються в порядку, установленому центральним органом державної податкової служби.

4531.

228.9. Відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, несплату чи несвоєчасну сплату податку несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи згідно з цим Кодексом та законодавством України.

-100- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 228.9 вважати, відповідно, пунктом.228.8.

4535.

б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів;

-101- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
Підпункт "б" пункту 229.1 статті 229 після слова "реалізується" доповнити словами "ввозиться на митну територію України";

-102- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
&&
Пункт 229.2 доповнити абзацом такого змісту:
"Для ввезення на митну територію України спирту етилового денатурованого (спирту технічного) з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, на який підпунктом 229.1 цієї статті встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, суб’єктами господарювання видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що ввозиться, виходячи із ставки, визначеної у пункті 215.3 статті 215 цього розділу".

4550.

229.8. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в підпункті 229.1 цієї статті.

-103- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
229.8. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в підпункі 229.1 цієї статті. Порядок перевірки цільового використання спирту етилового затверджується Державною податковою адміністрацією України.

-104- Н.д.Сандлер Д.М. (Реєстр.картка №78)
&&
Після статті 229 доповнити статтями 230 та 231 наступного змісту, при цьому статтю 230 вважати відповідно статтею 232:
"Стаття 230. Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості
230.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку.
230.2. У разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку органами державної податкової служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням.
230.3. До отримання легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно УКТ ЗЕД), які використовуються суб’єктами господарювання в якості сировини для виробництва етилену, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів, що отримуються, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 цього розділу, та ставкою 0 євро за 1000 кг.
230.4. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником етилену.
230.5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.
230.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
230.7. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
230.8. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.
230.9. На підприємствах, що використовують легкі та важкі дистиляти в якості сировини у виробництві етилену встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену.
230.10. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.
230.11. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві.
230.12. У разі, коли передбачений цією статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка зазначена у податковому векселі, векселедержателю.
230.13. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання легких та важких дистилятів для використання у якості сировини для виробництва етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
230.14. Перелік підприємств, що отримують легкі та важкі дистиляти для використання у якості сировини для виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України.
230.15. Відвантаження легких та важких дистилятів, що використовуються в якості сировини для виробництва етилену, проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.
230.16. У разі нецільового використання суб'єктами господарювання легких та важких дистилятів, що отримані в якості сировини для виробництва етилену, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього розділу, збільшеної в 1, 5 рази.
Стаття 231. Особливості оподаткування нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості
231.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну у якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку.
231.2. У разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку органами державної податкової служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням.
231.3. Для ввезення на митну територію України легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) з метою використання їх в якості сировини у виробництві етилену, виробник етилену оформлює податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається органу державної податкової служби за місцезнаходженням виробника, другий - органу державної митної служби, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку.
231.4. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється при ввезенні товарів відповідно до законодавства.
231.5. Податковий вексель може бути виданий лише суб’єктом господарювання - виробником етилену.
231.6. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення вантажної митної декларації.
231.7. Підставою для митного оформлення легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у виробництві етилену, є подання виробником етилену органу державної митної служби другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням виробника.
231.8. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватись іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
231.9. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
231.10. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.
231.11. На підприємствах, що використовують легкі та важкі дистиляти в якості сировини у виробництві етилену встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену.
231.12. Податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.
231.13. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві. Копія довідки про цільове використання подається органу державної митної служби.
231.14. У разі, коли передбачений цією статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену у податковому векселі, векселедержателю.
231.15. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до ввезення легких та важких дистилятів для використання у якості сировини для виробництва етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
231.16. Перелік підприємств, що здійснюють ввезення легких та важких дистилятів для використання у якості сировини для виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України.
231.17. Ввезення легких та важких дистилятів, що використовуються в якості сировини для виробництва етилену, здійснюється в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.
231.18. У разі нецільового використання суб'єктами господарювання легких та важких дистилятів, що ввезені в якості сировини для виробництва етилену, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього розділу, збільшеної в 1, 5 рази."

4563.

Стаття 230. Акцизні склади

4575.

230.12. Представник органу державної податкової служби на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:

-105- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
230.12.  Представник органу державної податкової служби на акцизному складі відповідно до покладених на них завдань:
ґ) бере участь у проведенні інвентаризації сировини, спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, витратних матеріалів і марок акцизного податку, а також має право ініціювати за необхідності (відповідним чином вмотивованої) проведення позапланової такої інвентаризації

-106- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
230.12 Представник органу державної податкової служби на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:
а) здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском та обліком спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу;
б) здійснює контроль за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку і маркуванням продукції;
в) здійснює контроль за обліком надходження, витрачання сировини, яка використовується для виробництва спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів і кількістю виробленої продукції;
г) здійснює контроль за додержанням установленого порядку обчислення та сплати податку;
ґ) бере участь у проведенні інвентаризації сировини, спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів і марок акцизного податку;
д) надає у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, марок акцизного податку та сировини розпоряднику акцизного складу пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролюють їх виконання;
е) вносить пропозиції щодо вдосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням горілки та лікеро-горілчаних виробів;
є) присутній у разі опломбування місць можливого доступу до спирту (в тому числі лічильників спирту), спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня.

-107- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
230.12 Представник органу державної податкової служби на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:
а) здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском та обліком спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу;
б) здійснює контроль за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку і маркуванням продукції;
в) здійснює контроль за обліком надходження, витрачання сировини, яка використовується для виробництва спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів і кількістю виробленої продукції;
г) здійснює контроль за додержанням установленого порядку обчислення та сплати податку;
ґ) бере участь у проведенні інвентаризації сировини, спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів і марок акцизного податку;
д) надає у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, марок акцизного податку та сировини розпоряднику акцизного складу пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролюють їх виконання;
е) вносить пропозиції щодо вдосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням горілки та лікеро-горілчаних виробів;
є) присутній у разі опломбування місць можливого доступу до спирту (в тому числі лічильників спирту), спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня.

4592.

230.19. Розпорядник акцизного складу зобов’язаний:

-108- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
230.19 Розпорядник акцизного складу зобов’язаний:
а) надати постійному представнику органу державної податкової служби окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника органу державної податкової служби і користуванню службовою та іншою інформацією, що зберігається представником органу державної податкової служби на акцизному складі;
б) установлювати та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші подібні пристрої, які можуть бути затребувані постійним представником органу державної податкової служби на акцизному складі з метою забезпечення повноти сплати належної суми податку із спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі;
в) забезпечувати облік наявності та руху сировини, спирту етилового, та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, розміщених на акцизному складі, подавати постійному представнику органу державної податкової служби у разі виявлення ним порушень достовірну інформацію з цього питання, а також відповідні документи первинного обліку та звітності для ознайомлення;
г) надавати представнику органу податкової служби на його вимогу бухгалтерські документи щодо обліку виробництва продукції на всіх етапах, інші документи та інформацію у разі виявлення ним порушень для виконання завдань, визначених у підпунктах "д", "е" пункту цього розділу.

-109- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
230.19 Розпорядник акцизного складу зобов’язаний:
а) надати постійному представнику органу державної податкової служби окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника органу державної податкової служби і користуванню службовою та іншою інформацією, що зберігається представником органу державної податкової служби на акцизному складі;
б) установлювати та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші подібні пристрої, які можуть бути затребувані постійним представником органу державної податкової служби на акцизному складі з метою забезпечення повноти сплати належної суми податку із спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі;
в) забезпечувати облік наявності та руху сировини, спирту етилового, та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, розміщених на акцизному складі, подавати постійному представнику органу державної податкової служби у разі виявлення ним порушень достовірну інформацію з цього питання, а також відповідні документи первинного обліку та звітності для ознайомлення;
г) надавати представнику органу податкової служби на його вимогу бухгалтерські документи щодо обліку виробництва продукції на всіх етапах, інші документи та інформацію у разі виявлення ним порушень для виконання завдань, визначених у підпунктах "д", "е" пункту Помилка! Джерело посилання не знайдено. статтіПомилка! Джерело посилання не знайдено. цього розділу.


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!