Розділ V. Податок на додану вартість

Розділ V. Податок на додану вартість

Середа, 27 жовтня 2010, 18:20 -

Податок на додану вартість

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

3423.

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

3424.

Стаття 180. Платники податку

3425.

180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

-1- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Пункт 180.1. викласти в наступній редакції:
пункт 180.1.
"Для цілей оподаткування платником податку є:
1) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку, а також особи, що реєструється за своїм добровільним рішенням як платники податку;
2) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
особа, на яку покладається виконання умов, за яких надається звільнення від оподаткування під час ввезення товарів на митну територію України (щодо цільового використання товарів), у разі порушення таких умов;
4) особа, яка купує чи придбаває у володіння та/або у користування, та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до пункту 19.2 статті 19 цього розділу, у разі, коли така особа не має права на звільнення від оподаткування.
5) Особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.
6) Отримувач послуг від нерезидентів, у тому числі їх постійних представництв, не зареєстрованих як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України.

3428.

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

-2- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 3) пункту 180.1. викласти у наступній редакції
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених Митним кодексом України;
особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.

3432.

4) особа, яка купує чи придбаває у володіння та/або у користування, та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до пункту 197.2 статті197 цього розділу, у разі, коли така особа не має права на звільнення від оподаткування.

-3- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Підпункт 4) пункту 180.1 статті 180 вилучити

-4- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 4) пункту 180.1 статті 180 вилучити;

-5- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 4) пункту 180.1 статті 180 вилучити;

3433.

180.2. Особою, відповідальною за утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, є особа, що веде облік результатів такої діяльності відповідно до договору.

-6- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Пункт 180.2. викласти в наступній редакції:
Пункт 180.2. "Особи, зазначені у пунктах 5 та 6 цієї статті, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законодавством для платників податку".

3437.

180.3. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

-7- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Пункт 180.3. викласти в наступній редакції:
Пункт 180.3. "Особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 3.1 статті 3 цього розділу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством".

3440.

180.6. Особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, є платником податку.

-8- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 180.6. викласти у наступній редакції
180.6. Особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок постачання послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, є платником податку.

3442.

181.1. У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею183 цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

-9- Н.д.Курило В.С. (Реєстр.картка №183)
В підпункті 181.1 слова і цифри "...сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку)..." замінити на такі слова і цифри: "...сукупно перевищує 600 000 гривень (без урахування податку)...".

-10- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 181
П. 181.1., Слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".

-11- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
У пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року"

-12- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "500 000 гривень".

-13- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 181 пункті 181.1 Слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року"

-14- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
У пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".

-15- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 181.1 статті 181 розділу 5 законопроекту цифру "300000" замінити на цифру "1000000";

-16- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
У пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року"

-17- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Пункт 181.1. викласти у наступній редакції:
"У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтеюПомилка! Джерело посилання не знайдено. цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку"

-18- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 181 доповнити пунктом 181.3 наступного змісту:
„Особи, що перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, у разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців з періоду її переходу на загальну систему, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість) така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею183 цього розділу”.

3445.

182.1. Якщо особа, яка проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку складають не менше 50 відсотків від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

-19- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 182.1 викласти у наступній редакції
" Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку складають не менше 50 відсотків від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою"

3450.

183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 181.1 статті181 або 182.1 статті182 цього розділу, що не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

-20- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 183.4 викласти у наступній редакції
183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 181.3 статті181 або 182.1 статті182 цього розділу, що не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

3453.

183.6. У разі коли останній день строку подання заяви припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

-21- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 183.6. викласти у наступній редакції
183.6. У разі коли останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим, або неробочим робочий день.

3454.

183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою особою або її представником до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

-22- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 183.7. викласти у наступній редакції
183.7 Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

-23- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 183.7 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.7 Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку."

-24- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 183.7 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.7 Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку."

-25- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У статті 183.7 після слів: " подається особисто такою" доповнити наступним реченням: "фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень)" і далі за текстом;

3455.

183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181 та пунктом 182.1 статті182 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею184 цього розділу.

-26- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункт 183.8. викласти у наступній редакції
183.8 Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу.

-27- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 183.8 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.8 Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу."

-28- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У статті 183.8 після слів: "або не відповідає вимогам, 183.8," доповнити словами: "пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу," і далі за текстом;

-29- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 183.8 викласти у наступній редакції
183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті181 та пунктом 182.1 статті182 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею184 цього розділу.

-30- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 183.8 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.8 Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу."

3466.

183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення, до якої не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи та/або не змінюється дата державної реєстрації юридичної особи), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, в тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.

-31- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 183.17 викласти у наступній редакції
183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, в тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.

3471.

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом;

-32- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 184.1 викласти у наступній редакції
184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, коли:
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення (крім припинення в результаті перетворення) та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом;

3472.

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку;

-33- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт в) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

3473.

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

-34- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт г) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

-35- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт г) пункту 184.1 викласти у такій редакції:
"г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту"

-36- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
Абзац г) пункту 184.1 статті 184 доповнити словами та викласти в такій редакції:
"г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту";

3475.

д) винесено господарським судом ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;

-37- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт д) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;

3479.

з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку;

-38- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт з) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість;

3480.

и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку складає менше 50 відслтків від загального обсягу постачання;

-39- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт и) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку складає менше 50 відсотків від загального обсягу постачання.

-40- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
підпункт „и” пункту 184.1 статті 184 виключити

3481.

і) якщо встановлено невідповідність даних, вказаних у реєстраційній заяві.

-41- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Виключити п. "і" зі ст.184 Розділу V.

-42- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт „і” пункту 184.1 статті 184 виключити

3482.

184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті “а” пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку, а на підставі підпунктів “б” - “і” пункту 184.1 цієї статті може здійснюватись за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби. Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.

-43- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 184.2. викласти у наступній редакції
184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті “а” пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку, а на підставі підпунктів “б” - “и” пункту 184.1 цієї статті може здійснюватись за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби. Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.

-44- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити статтю 184 пунктом 184.11 наступного змісту:
„Платник податків може оскаржити дії службової (посадової) особи органу державної податкової служби щодо анулювання реєстрації платника податку в адміністративному та/або судовому порядку”.

3491.

Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування

-45- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
У Розділі V, починаючи із статті 185 і далі за текстом, термін "послуги" замінити на "роботи (послуги)".

-46- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У Розділі V, починаючи із статті 185 і далі за текстом, термін "послуги" замінити на "роботи (послуги)".

3492.

185.1. Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:

-47- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Замінити в частині 185.1 ( і у подальшому у всіх інших статтях) нумерацію абзаців буквами на нумерацію цифрами і вважати їх пунктами.

-48- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
У частині 185.1. "Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:" викласти в такій редакції:
"185.1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 8 цього розділу, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави, іпотеки позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;".

3493.

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього розділу, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

-49- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У підпункті а) пункту 185.1 статті 185 після слів "на об’єкти застави" доповнити словом "іпотеки" і далі за текстом

-50- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
У підпункті а) пункту 185.1 статті 185 після слів "на умовах товарного кредиту" вилучити слова "а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю"

3494.

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього розділу;

-51- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт б) пункту 185.1 викласти у такій редакції:
"б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 8 цього розділу (окрім банківських послуг визначених підпунктами _) та _) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації);"

-52- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац б) підпункту 185.1 статті 185 після слів "цього розділу" доповнити словами "(окрім банківських послуг визначених підпунктами 196.1.4) та 196.1.5) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації).".

3495.

в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України (далі - імпорт) та постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;

-53- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт в) пункту 185.1 викласти у такій редакції:
"в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України (далі - імпорт) та постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом (окрім банківських послуг визначених підпунктами _) та _) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації);"

-54- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Підпункт в) пункт 185.1 статті 185 викласти у такій редакції:
"в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт);"

-55- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац в) підпункту 185.1 статті 185 після слів "та авіаційним транспортом" доповнити словами "(окрім банківських послуг визначених підпунктами 196.1.4) та 196.1.5) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації).".

3496.

г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорт) та постачання послуг міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

-56- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Підпункт г) пункт 185.1 статті 185 викласти у такій редакції:
"г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорт);"

-57- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункт 185.1. доповнити підпунктом д) наступного змісту:
З метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється поставка товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України.

-58- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
&&
Доповнити пункт 185.1 статті 185 підпунктом д) такого змісту:
"д) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом."

3506.

186.2. Місцем постачання послуг є:

-59- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті 186.2.1 статті 186 замість слів “Місцем постачання послуг є місце фактичного постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном” включити словами ”місцем постачання послуг є місце, де фактично надаються послуги, пов’язані з рухомим майном”

3519.

б) рекламні послуги;

-60- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт б) пункту 186.3 статті 186 викласти у такі редакції:
"б) надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промоутерства) включаючи стимулювання збуту і рекламну діяльність на місці продажу, розповсюдження рекламних проспектів і зразків; послуги з планування, створення і розміщення реклами; послуги з планування, розроблення і проведення (реалізації) рекламних кампаній; послуги з розроблення і створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення фільмів, текстів для радіо, аудіовізуальних творів для телебачення та кіно, відеоматеріалів, аудіоматеріалів та інших творів (об’єктів), що містять рекламу; послуги, пов'язані з рекламною фотозйомкою і графічним дизайном рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу); послуги з надання консультацій у сфері реклами, надання консультацій з питань комерційної стратегії і методів реалізації товарів, робіт і послуг та їх рекламування; розроблення стратегії рекламування товарів, робіт і послуг; послуги, пов'язані з дослідженням ринку; послуги, пов'язані з діяльністю щодо зв'язків з суспільством; послуги з продажу та оренди місця чи часу для реклами, здавання під найм місця для реклами, управління рекламними повідомленнями, що передаються будь-якими засобами (рекламні щити, газети, радіо, телебачення, мережа Інтернет тощо);"

-61- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац "б" пункту 186.3 статті 186 викласти у наступній редакції:
"б) надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промоутерства) включаючи стимулювання збуту і рекламну діяльність на місці продажу, розповсюдження рекламних проспектів і зразків; послуги з планування, створення і розміщення реклами; послуги з планування, розроблення і проведення (реалізації) рекламних кампаній; послуги з розроблення і створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення фільмів, текстів для радіо, аудіовізуальних творів для телебачення та кіно, відеоматеріалів, аудіоматеріалів та інших творів (об’єктів), що містять рекламу; послуги, пов'язані з рекламною фотозйомкою і графічним дизайном рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу); послуги з надання консультацій у сфері реклами, надання консультацій з питань комерційної стратегії і методів реалізації товарів, робіт і послуг та їх рекламування; розроблення стратегії рекламування товарів, робіт і послуг; послуги, пов'язані з дослідженням ринку; послуги, пов'язані з діяльністю щодо зв'язків з суспільством; послуги з продажу та оренди місця чи часу для реклами, здавання під найм місця для реклами, управління рекламними повідомленнями, що передаються будь-якими засобами (рекламні щити, газети, радіо, телебачення, мережа Інтернет тощо);".

-62- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №307)
Н.д.Баграєв М.Г. (Реєстр.картка №220)
Підпункт "б" пункту 186.3. проекту Податкового кодексу України викласти у наступній редакції:
"б) рекламні послуги, у тому числі послуги з планування, створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення творів (об’єктів авторського права, суміжних прав), що містять рекламу; інші послуги з просування товарів (послуг) на ринку;".

3520.

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з обробки даних і надання інформації;

-63- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт в) пункту 186.3. викласти у наступній редакції
в) консультаційні, у тому числі з питань інформатизації, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з обробки даних і надання інформації;

-64- Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Підпункт в) пункту 186.3 статті 186 Розділу V викласти у такій редакції:
“в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;”

-65- Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Н.д.Янукович В.В. (Реєстр.картка №89)
Н.д.Сідельник І.І. (Реєстр.картка №229)
Підпункт в) пункту 186.3 статті 186 Розділу V викласти у такій редакції:
“в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;”

-66- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац "в" пункту 186.3 статті 186 викласти у наступній редакції: "в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, послуги з розроблення, тестування програмного забезпечення, консультування у цій сфері, інші послуги у сфері інформатизації, а також послуги з оброблення даних і надання інформації;"

-67- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт в) 186.3 викласти у наступній редакції
в) 186.3. консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання, супроводження та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;

-68- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)
Підпункт "в" пункту 186.3 статті 186 викласти в такій редакції:
"в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські, нотаріальні, арбітражних керуючих), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги, а також послуги з обробки даних та інформації".

3521.

г) зобов’язання повністю або частково утриматися від провадження господарської діяльності;

-69- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт г) пункту 1860.3 виключити

3524.

е) проведення банківських, фінансових та страхових операцій, включаючи перестрахування;

-70- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті е) підпункту 186.3 статті 186 слова: "банківських та фінансових" виключити.

3527.

з) послуги, що постачаються електронними каналами (створення/надання сайтів; веб-хостинг, віддалена підтримка програм та обладнання, постачання та оновлення програмного забезпечення; постачання зображень тексту та інформації; надання доступу до баз даних; постачання музики, фільмів та ігор; а також політичні, культурні, мистецькі, спортивні, наукові й розважальні передачі та заходи; дистанційне навчання; послуги із забезпечення електронного документообігу). Якщо постачальник послуги та замовник спілкуються з використанням електронної пошти, це не є послугою, наданою електронним каналом, у цілях цього підпункту;

-71- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити підпункт з) пункту 186.3.
-72- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт "з)" пункту 186.3 статті 186 виключити

3532.

187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

-73- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 187.1 викласти у наступній редакції
187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається:
відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

3534.

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

-74- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт б) пункту 187.1 викласти у такій редакції:
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення Акту, що засвідчує факт отримання послуг платником податку.

-75- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
абзац б) пункту 187.1 статті 187 викласти в такій редакції:
"б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення Акту, що засвідчує факт отримання послуг платником податку";

3536.

187.3. У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування ) відсотків, датою збільшення податкових зобов’язань в частині таких відсотків вважається дата їх нарахування, згідно з умовами відповідного договору.

-76- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У пункті 187.3 статті 187 після слів: "умови яких передбачають сплату (нарахування ) відсотків" доповнити словами: "як за послугу з надання розстрочення платежу," і далі за текстом;
Після слів: "згідно з умовами відповідного договору" доповнити наступним реченням: "або дата сплати таких відсотків, якщо сума сплати перевищує суму їх нарахування";

3538.

187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата оформлення податкової накладної, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

-77- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт и) пункту 187.5. викласти у наступній редакції
187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

-78- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Пункт 187.5 статті 187 викласти в такій редакції:
"187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата фактичного постачання платником податку товарів/послуг покупцю, що підтверджено відповідним документом (рахунком, товарним чеком, актом виконаних робіт тощо"

3539.

187.6. Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

-79- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
Пункт 187.6 статті 187 вилучити

3542.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

-80- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Частину першу пункту 187.9. статті 187 після слова "робіт" доповнити фразою "або частини робіт (оформлених актами виконаних робіт)".
187.9. Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт або частини робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

3543.

187.9. Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

-81- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Частину першу пункту 187.9. статті 187 після слова "робіт" доповнити фразою "або частини робіт (оформлених актами виконаних робіт)".

3549.

187.12. Під час здійснення операцій з підакцизними товарами датою виникнення податкових зобов’язань, розрахованих на частину вартості таких товарів, що дорівнює сумі сплаченого акцизного податку, є дата сплати такої суми акцизного податку відповідно до розділу VI цього Кодексу;

-82- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 187.12. вилучити

-83- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Пункт187.12. виключити

-84- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт187.12 виключити;

-85- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити статтю 187 пунктом 187.13 наступного змісту:
„187.13. Платники податку у разі ввезення на митну територію України нових устаткування, обладнання, комплектуючих та матеріалів, які не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов‘язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов‘язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
187.13.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов‘язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.13.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 2 цього розділу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 5 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
187.13.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов‘язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов‘язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
187.13.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.13.5. Податковий вексель підлягає обов‘язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов‘язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі неоплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки неоплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
187.13.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов‘язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.13.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.13.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.13.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.13.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
187.13.11. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями”.

-86- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
&&
Доповнити пункт 187 новими підпунктами такого змісту:
"187.13. Платники податку, які займаються виробничою діяльністю, у разі ввезення на митну територію України нових устаткування, обладнання, комплектуючих та матеріалів, які не виробляються в Україні за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення:
- для нових устаткування та обладнання не пізніше 180-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі;
- для комплектуючих та матеріалів - не пізніше 90-го календарного дня, з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
187.13.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.13.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу;
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
187.13.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
187.13.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.13.5. Строк погашення векселя настає при ввезенні нових устаткування та обладнання не пізніше 180-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі; при ввезенні комплектуючих та матеріалів - не пізніше 90-го календарного дня, з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.13.6. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.13.7. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтею, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.13.8. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.13.9. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація
187.13.10. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями";

-87- Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
&&
доповнити статтю 187 "Дата виникнення податкових зобов’язань" Розділу V "Податок на додану вартість" пунктом такого змісту:
"187.13. Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
187.13.1. Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
Перелік основних фондів, що не виробляються в Україні, встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України.
Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.13.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 183 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
187.13.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
187.13.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.13.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
187.13.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.13.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.13.8. Якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді.
187.13.9. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтею, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.13.10. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.13.11. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
187.13.12. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями."

-88- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Статтю 187 доповнити підпунктом такого змісту:
"187.13 Підприємства суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", що є платниками цього податку, при імпорті товарів на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на сімсот тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку;
податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;
комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у строк;
платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом;
якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така сплата;
якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає після закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштів до бюджету;
якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді;
обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;
Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення на митну територію України: підакцизних товарів; товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 згідно з УКТ ЗЕД"

-89- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити ст. 187 п. 187.12 наступного змісту:
"187.12. Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
187.12.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.12.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 2 цього розділу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 5 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
187.12.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 9.8 цієї статті.
187.12.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.12.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
187.12.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом внаслідок проведеної перевірки даного платника податку або за відповідним рішенням суду, що набуло законної сили.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.12.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.12.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.12.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.12.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
187.12.11. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями."

3550.

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг

3551.

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті39 розділу І цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

-90- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 188.1 викласти у наступній редакції:
188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), з урахуванням загальнодержавних податків, та зборів (крім податку на додану вартість, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначених відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, у разі якщо договірна ціна на такі товари відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
<…>
У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче за звичайну ціну об’єкту лізингу.

-91- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
Пункт 188.1 статті 188 викласти у такій редакції:
“188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), якщо включення таких податків та зборів до ціни товарів (послуг) передбачено законами України (крім податку на додану вартість, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)”.

3553.

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно із законодавством.

-92- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
У абзаці третьому пункту 188.1 статті 188 розділу V слова "не нижче за митну вартість товарів "- виключити

3554.

У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами). До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін.

-93- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
В абзаці 4 пункту 188.1 статті 188 РОЗДІЛУ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ необхідно вилучити речення змісту:
"До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організації у зв’язку з державним регулюванням цін".

-94- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
4.1) в абзаці 4 пункт 188.1. Статті 188 вилучити речення такого змісту:
"До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін"

-95- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
В абзаці четвертому пункту 188.1 статті 188 слова "бюджетних асигнувань" замінити словами "бюджетних коштів";

-96- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
В абзаці 4 пункт 188.1. статті 188 вилучити речення такого змісту:"До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін".

3555.

У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.

-97- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
В абзаці п’ятому пункту 188.1 статті 188, після слів "на момент їх постачання" додати слова: ", визначеної відповідно до статті 146 розділу ІІІ цього Кодексу."

3556.

До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти включаючи бюджетні дотації, та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

-98- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 6 пункту 188.1. викласти у наступній редакції
Абзац 6 пункту 188.1.
До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

-99- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
В абзаці 6 пункту 188.1 статті 188 РОЗДІЛУ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ необхідно також вилучити слова: ", які постачаються за будь-які кошти включаючи бюджетні дотації, та вартість матеріальних і нематеріальних активів".

-100- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
В абзаці 6 пункту 188.1. статті 188 вилучити слова: ", які постачаються за будь-які кошти включаючи бюджетні дотації, та вартість матеріальних і нематеріальних активів"

-101- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 6 пункту 188.1 Статті 188 вилучити.

-102- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
В абзаці шостому пункту 188.1 статті 188 слова "бюджетні дотації" замінити словами "дотації, отримані з бюджету".

-103- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
В абзаці 6 пункту 188.1. статті 188 слова: "включаючи бюджетні дотації" замінити сполученням "(за виключенням суми компенсації у вигляді дотації, отриманої з бюджету на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами)"

-104- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 6 пункту 188.1 Статті 188 вилучити.

3560.

189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, здійснення операцій з безоплатного постачання товарів/послуг, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати, які не належать до витрат згідно з правилами обкладення податком на прибуток підприємств і не підлягають амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку, а також у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу.

-105- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 189.1 викласти у наступній редакції:
189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, здійснення операцій з безоплатного постачання товарів/послуг, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, а також у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу.

3575.

189.4. Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу.

-106- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац перший пункту 189.4 статті 189 виключити;

-107- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
п.189.4 ст.189 розділу V Податкового Кодексу викласти в наступній редакції:
"У випадках, коли платник податку здійснює діяльність з поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірного управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому цим Законом. Датою збільшення податкових зобов’язань комісіонера є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього Закону, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. При цьому датою збільшення податкових зобов’язань комітента є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера.
У разі, коли платник податку (далі - повірений) здійснює діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (далі - довіритель), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів (поставки в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставки інших видів компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов’язань є дата передання таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу), перерахованих (переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням."

-108- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 189.4 викласти у наступній редакції:
189.4. У випадках коли платник податку здійснює діяльність з поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу. Датою збільшення податкових зобов'язань комісіонера є дата, визначена за правилами, встановленими статтею 187 цього розділу, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. При цьому датою збільшення податкових зобов'язань комітента є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера.
У разі коли платник податку (далі - повірений) здійснює діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (далі - довіритель), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів (поставка в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставка інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов'язань є дата передання таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу), перерахованих (переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням.
Базою оподаткування для операцій з примусового продажу арештованого майна органами юстиції є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу.
Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту у платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 198 цього розділу.

3576.

Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту у платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями187 і198 цього розділу.

-109- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац другий пункту 189.4 статті 189 виключити;

-110- Н.д.Царьов О.А. (Реєстр.картка №113)
&&
Після пункту 189.4 статтю 189 доповнити пунктом 189.5 такого змісту:
"189.5 Уразі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим платник податку, у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.
При цьому, ціна продажу визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 цього розділу, а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення."
У зв’язку з цим, пункти 189.5 - 189.10 вважати відповідно пунктами 189.6 - 189.11.

-111- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Пункт 189.4 доповнити абзацом наступного змісту:
"При відчуженні банком-кредитором заставного майна боржника на підставі закону або договору від імені боржника (заставодавця) податкове зобов’язання та податковий кредит у банка не виникають. При цьому податкове зобов’язання виникає у боржника (заставодавця). Дата збільшення податкових зобов’язань боржника (заставодавця) визначається за правилами, встановленими статтею187 цього розділу."

-112- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 189.4 статті 189 доповнити абзацом наступного змісту:
"При відчуженні банком-кредитором заставного майна боржника на підставі закону або договору від імені боржника (заставодавця) податкове зобов’язання та податковий кредит у банка не виникають. При цьому податкове зобов’язання виникає у боржника (заставодавця). Дата збільшення податкових зобов’язань боржника (заставодавця) визначається за правилами, встановленими статтею 187 цього розділу."

3582.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку подає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів у інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

-113- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
У абзаці другому пункту 189.8 статті 189 розділу V положення щодо надання платником податку державній податковій службі відповідного документа про знищення, перетворення необоротного активу - виключити;

-114- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Статтю 189 доповнити пунктом такого змісту
У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем не зареєстрованим як платник податку, у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.
При цьому, ціна продажу визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 цього розділу, а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.

3588.

190.2. Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов’язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

-115- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 190.2 слова "податків, зборів (обов’язкових платежів)" замінити словами "податків та зборів"

-116- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Додати до ст.190 „Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України пункти 190.3 такого змісту:
"190.3 Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, сировини, комплектуючих та обладнання, які не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами-виробниками, перед якими держава має заборгованість з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, для використання виключно на власні виробничі потреби у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на 30-й календарний день з дати його видачі митному органу".
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
190.3.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
190.3.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу та має власну виробничу базу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 183 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
190.3.3 Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
190.3.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
190.3.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
190.3.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету, або зарахування його в рахунок зменшення бюджетного відшкодування‘.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
190.3.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
190.3.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
190.3.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
190.3.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
190.3.11. Облік податкових векселів митними органами та органами податкової служби ведеться в порядку, встановленому Міністерством фінансів України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.

-117- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Додати до ст.190 пункти 190.3 такого змісту:
"190.3 Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, сировини, комплектуючих та обладнання, які не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами-виробниками, перед якими держава має заборгованість з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, для використання виключно на власні виробничі потреби у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на 30-й календарний день з дати його видачі митному органу".
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
190.3.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
190.3.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу та має власну виробничу базу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 183 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
190.3.3 Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
190.3.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
190.3.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
190.3.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету, або зарахування його в рахунок зменшення бюджетного відшкодування‘.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
190.3.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
190.3.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
190.3.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
190.3.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
190.3.11. Облік податкових векселів митними органами та органами податкової служби ведеться в порядку, встановленому Міністерством фінансів України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.

3593.

192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

-118- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Абзац перший пункту 192.1 викласти у такій редакції та доповнити абзацом другим наступного змісту:
"192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Якщо платник податку здійснює коригування витрат та/або доходів внаслідок проведення процедур урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця безнадійним відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, такий платник податку проводить відповідне коригування сум податкових зобов’язань та/або податкового кредиту за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено коригування витрат та/або доходів;"

-119- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
4.2) пункт 192.1 Статті 192 "Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту" розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим абзацом у такій редакції:
"Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадок, коли кредиторська заборгованість, яка утворилась у минулі податкові роки, списується платником податку протягом звітного податкового періоду відповідно до законів про Державний бюджет України та інших спеціальних Законів України".

-120- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 192.1 статті 192 доповнити новим абзацом у такій редакції:
"Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадок, коли кредиторська заборгованість, яка утворилась у минулі податкові роки, списується платником податку протягом звітного податкового періоду відповідно до законів про Державний бюджет України та інших спеціальних Законів України".

3603.

Стаття 193. Розміри ставок податку

-121- Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Статтю 193 проекту викласти в редакції:
"193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 0 відсотків."

-122- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Н.д.Лук'янова К.Є. (Реєстр.картка №380)
Н.д.Волков О.А. (Реєстр.картка №42)
Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Н.д.Тедеєв Е.С. (Реєстр.картка №131)
Н.д.Найдьонов А.М. (Реєстр.картка №426)
Статтю 193 проекту викласти в наступній редакції:
"193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 0 відсотків."

-123- Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Статтю 193 проекту викласти в редакції:
"193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 0 відсотків."

3604.

193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:

-124- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 193, п. 193.1. Викласти в редакції:
193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків.

-125- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Пункт 193.1 статті 193 викласти в редакції:
193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків.

-126- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 193 пункт 193.1 Викласти в редакції:
"193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків."

-127- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Пункт 193.1 статті 193 розділу V викласти в редакції:
"193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків."

-128- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Пункт 193.1 статті 193 викласти в редакції:
"193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків."

3606.

б) 0 відсотків.

-129- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
"б) 5 відсотка"

-130- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
&&
"в) 0 відсотка"

-131- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Н.д.Лук'янова К.Є. (Реєстр.картка №380)
Н.д.Волков О.А. (Реєстр.картка №42)
Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Н.д.Тедеєв Е.С. (Реєстр.картка №131)
Н.д.Найдьонов А.М. (Реєстр.картка №426)
"б) 10 відсотка"

-132- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Н.д.Лук'янова К.Є. (Реєстр.картка №380)
Н.д.Волков О.А. (Реєстр.картка №42)
Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Н.д.Тедеєв Е.С. (Реєстр.картка №131)
Н.д.Найдьонов А.М. (Реєстр.картка №426)
&&
"в) 0 відсотка"

-133- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити пункт 193.1. статті 193.1. підпунктом в) такого змісту:
"в) 7 відсотків;"

-134- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити пункт 193.1. статті 193.1. „Розміри ставок податку” підпунктом в) такого змісту:
в) 7 відсотків;

3609.

194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

-135- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею такого змісту:
"Стаття 1941. Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг, включаючи електричну та теплову енергію, природний газ."

-136- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею такого змісту:
"Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг, включаючи електричну та теплову енергію, природний газ"

-137- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
&&
Розділ V доповнити новою статтею 1941
"Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг."

-138- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
&&
Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг".

-139- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею такого змісту:
"Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг, включаючи електричну та теплову енергію, природний газ ".

-140- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
52. Підпункт 195.1.2 пункту 195.1 доповнити підпунктом “д” такого змісту:
“д) природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 0000, ввезеного на митну територію України, крім операцій з постачання такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку ”.

3624.

Поставка товарів/послуг безмитними магазинами без нарахування податку на додану вартість може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.

-141- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 12 підпункту 195.1.2. викласти у наступній редакції:
Постачання товарів/послуг безмитними магазинами може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.

-142- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
4.3) підпункт 195.1.2 пункту 195.1 Статті 195 (щодо переліку операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою) доповнити підпунктом “д” такого змісту:
“д) природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 0000, ввезеного на митну територію України, крім операцій з постачання такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку”.

3626.

195.1.3. постачання таких послуг:

-143- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
В підпункті 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 додати підпункт „в” наступного змісту:
в) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.
До послуг з обслуговування повітряних суден, які виконують міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та безпосередньо пов’язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме:
обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропорту (посадка-зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, забезпечення авіаційної безпеки, наднормативна стоянка повітряного судна);
послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропортах;
оренда аеропортових приміщень у частині використання для обслуговування міжнародних рейсів (офіси, стійки реєстрації та інші службові приміщення, які орендуються авіаперевізниками, що виконують міжнародні рейси);
послуги персоналу з обслуговування повітряних суден.

-144- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Підпункт 195.1.3. пункту 195.1. доповнити підпунктом “в” такого змісту:
“в) транзитного транспортування природного газу територією України, а також з постачання послуг, пов’язаних з таким транспортуванням”.

-145- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 підпунктом в) такого змісту:
"в) готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-нерезиденти. Операції з надання зазначених послуг оподатковуються за нульовою ставкою лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України."

-146- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити підпункт 195.1.3 „постачання таких послуг” пункту 195.1 статті 195 „Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою” підпунктом в) такого змісту:
"в) готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-нерезиденти. Операції з надання зазначених послуг оподатковуються за нульовою ставкою лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України."

-147- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
&&
Пункт 195.1.3 статті 195 доповнити підпунктом в) наступного змісту:
"в) постачання інжинірингових послуг, послуг з проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт та розробок у разі, коли отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України."

-148- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №404)
&&
Доповнити пункт 195.1 статті 195 Розділу V підпунктом 195.1.14:
"195.1.4 постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей та розважальних ігор та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.
Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів,
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому законодавством."

-149- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
4.4) підпункт 195.1.3 пункту 195.1 Статті 195 (щодо переліку операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою) доповнити підпунктом “в” такого змісту:
“в) транзитного транспортування природного газу територією України, а також з постачання послуг, пов’язаних з таким транспортуванням”.

3631.

195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД.

-150- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 195.2. викласти у наступній редакції:
195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00) та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТЗЕД;

-151- Н.д.Прокопчук Ю.В. (Реєстр.картка №314)
"197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4405 згідно з УКТЗЕД;"

-152- Н.д.Прокопчук Ю.В. (Реєстр.картка №314)
1. У пункті З статті 195 цифри "4401 - 4421" замінити цифрами "4401-4405"

-153- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
У пункті 195.2. статті 195 розділу V цього Кодексу після слів “застосовується нульова ставка, крім” вилучити слова “операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, ”

-154- Н.д.Сулковський П.Г. (Реєстр.картка №128)
Пункт 195.2 статті 195 розділу V з проекту Податкового Кодексу України виключити

-155- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Виключити з пункту 195.2. статті 195 „Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою” деревину товарних позицій 4407-4421 за УКТЗЕД, виклавши пункт 195.2. у такій редакції:
"У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401-4406 згідно з УКТЗЕД";

-156- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Виключити з пункту 195.2. статті 195 деревину товарних позицій 4407-4421 за УКТЗЕД, виклавши пункт 195.2. у такій редакції:
"У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401-4406 згідно з УКТЗЕД";

-157- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 195.2 викласти у наступній редакції:
195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401 - 4405 згідно з УКТЗЕД.

-158- Н.д.Сулковський П.Г. (Реєстр.картка №128)
Ст.195.2, розділу V з проекту Податкового Кодексу України ВИКЛЮЧИТИ.

-159- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити розділ V статтею 196 такого змісту:
"Стаття 196. Операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків.
196.1. За ставкою 7 відсотків оподатковуються готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-резиденти. Операції з надання послуг з тимчасового розміщення оподатковуються за ставкою 7 відсотків лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування за ставкою 7 відсотків визначається Кабінетом Міністрів України"
У зв’язку з цим статті 196-211 вважати статтями 197-212.

-160- Н.д.Прокопчук Ю.В. (Реєстр.картка №314)
&&
"195.3 У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій згідно з УКТЗЕД."

3635.

Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;

-161- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 2 підпункту 196.1.1. викласти у наступній редакції:
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;

3636.

196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

-162- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
Абзац перший підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 викласти у такій редакції:
"196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у фінансовий лізинг (оренду)."

3640.

грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об’єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;

-163- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
В п’ятому абзаці підпункту 196.1.2 статті 196 слова "консолідована іпотечна заборгованість" замінити словами "консолідований іпотечний борг" у відповідних формах та відмінках

-164- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
&&
Пункт 196.1.3 доповнити абзацом третім такого змісту:
’’ імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону. ’’

-165- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
Пункт 196.1.3 доповнити абзацом третім такого змісту:
"імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону."

3643.

196.1.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі у державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;

-166- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 196.1.4. викласти у наступній редакції:
196.1.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі у державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;

3644.

196.1.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;

-167- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У підпункті 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 після слів "гарантії або поручительства" доповнити словами "операції з надання фінансових послуг з переказу коштів без відкриття рахунку"

-168- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
Абзац 1 підпункту 196.1.5 доповнити словами "операції надання фінансових послуг з переказу коштів;"

3649.

196.1.7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб.

-169- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Підпункт 196.1.7 викласти у такій редакції:
"реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб;"

3652.

196.1.9. надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства;

-170- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
Підпункт 196.1.9 статті 196 викласти в наступній редакції:
"196.1.9. надання банками (фінансовими установами) послуг в межах управління фондами банківського управління, фондами операцій з нерухомістю, фондами фінансування будівництва (в т.ч. за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва), за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства"

-171- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
&&
Доповнити пункт 196.1 статті 196 новим підпунктом 196.1.15:
"надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї" (реєстраційна картка №18);.

-172- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
В підпункт 196.1 статті 195 додати підпункт 196.1.15) наступного змісту:
196.1.15) передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України.
Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі і термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців.

-173- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
&&
Стаття 196, п. 196.1., доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"Надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї;"

-174- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Додати до пункту 196.1. статті 196 пункт 196.1.15 такого змісту:
"п.196.1.15 Роялті надане нерезидентом";

-175- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Додати до пункту 196.1. статті 196 ‘‘Операції що не є об‘єктом оподаткування‘‘ пункт 196.1.15 такого змісту:
"п.196.1.15 Роялті надане нерезидентом";

-176- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
&&
Статтю 196 доповнити пунктом 196.1.15 наступного змісту:
"196.1.15. операції з поставки одиниць скорочення викидів відповідно до процедур, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату."

-177- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
&&
Підпункт 196.1 статті 196 розділу V доповнити новим підпунктом 196.1.15 такого змісту:
"196.1.15. надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї."

-178- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
&&
Доповнити пункт 196.1 статті 196 новим підпунктом 196.1.15:
"надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї"

-179- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
&&
Пункт 196.1. статті 196 розділу V доповнити новим підпунктом 196.1.15.:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї."

-180- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктом 196.1.15 в такій редакції:
"196.1.15 послуги, місце постачання яких знаходиться поза митною територією України, що постачаються електронними каналами (послуги в сфері iнформатизацii, обробки даних і надання інформації, створення та надання сайтiв; веб−хостинг, віддалена підтримка програм та обладнання, розробка, постачання та оновлення програмного забезпечення; постачання зображень тексту та iнформацiї; надання доступу до баз даних; постачання музики, фiльмiв та iгор; а також полiтичнi, культурні, мистецькі, спортивні, науковi й розважальні передачі та заходи; дистанційне навчання; послуги iз забезпечення електронного документообігу)"

-181- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктом 196.1.15 наступного змісту:
"196.1.15 послуги, що постачаються нерезидентам (в тому числі електронними каналами) за межі митної території України (послуги в сфері iнформатизацii, обробки даних і надання інформації, створення та надання сайтiв; веб−хостинг, віддалена підтримка програм та обладнання, розробка, постачання та оновлення програмного забезпечення; постачання зображень тексту та iнформацiї; надання доступу до баз даних; постачання музики, фiльмiв та ігор; а також полiтичнi, культурні, мистецькі, спортивні, наукові й розважальні передачі та заходи; дистанційне навчання; послуги з забезпечення електронного документообігу);"

-182- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктами 196.1.16 наступного змісту:
"196.1.16 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї."

-183- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
&&
Статтю 196 доповнити новим пунктами 196.1.15 та 196.1.16 наступного змісту:
"196.1.15. операції з оплати вартості робіт по будівництву доступного житла та при здійсненні комплексної забудови території, об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури,
196.1.16. нарахування та сплати орендних платежів, у тому числі платежів на викуп орендованого житла, винагороди (доходу) орендодавця і компенсацій орендодавцю, за договорами оренди житла з викупом;
передачі в оренду житла особам-орендарям та у власність осіб-орендарів після викупу за договорами оренди житла з викупом".

-184- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
&&
Статтю 196 пункт 196.1 доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї"

-185- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
&&
Стаття 196, п. 196.1., доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї";

-186- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Підпункт 196.1 доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї";

3660.

197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування, дитячого одягу та взуття, товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-187- Н.д.Сербін Ю.С. (Реєстр.картка №256)
Пункт 1.1 статті 197 розділу V законопроекту доповнити новим
підпунктом такого змісту:
"1.1.2. будівництво житла за Державною цільовою соціально -економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла та Державною програмою забезпечення молоді житлом.

3661.

197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, в тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв. До таких послуг належать послуги з:

-188- Н.д.Курило В.С. (Реєстр.картка №183)
Внести зміни до підпункту 197.1.2. статті 197 Розділу V, а саме після слів "школах мистецтв" доповнити словами "та послуг з проживання учнів і аспірантів в гуртожитках", а далі за текстом.

3666.

ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами ІІІ - IV рівня акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

-189- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 196.1.4. викласти у наступній редакції:
ґ) 197.1.2. усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І - IV рівня акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

-190- Н.д.Курило В.С. (Реєстр.картка №183)
Частину г) цього ж підпункту 197.1.2 викласти в такій редакції: "усіх видів освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти".

-191- Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
До ст. 197
Підпункт 1.2. ґ) викласти в редакції:
"ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти; "

-192- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У частині ґ) підпункту 197.1.2 статті 197 слова "ІІІ - IV рівня акредитації" виключити.

-193- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт ґ) пункту 197.1.2 викласти у такій редакції
підпункт ґ) пункту 197.1.2 "усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

-194- Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
До ст. 197
Підпункт 1.2. ґ) викласти в редакції:
"ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти; "

3676.

197.1.3. постачання:

3677.

а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту, товарів спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-195- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Підпункт а) пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
"а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;"

-196- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
підпункт ’’а’’ пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
’’ а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; ’’

3678.

б) вузлів, деталей і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-197- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Підпункт б) пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
"б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;"

-198- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
підпункт ’’б’’ пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
’’б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; ’’

3680.

197.1.4. постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача;

-199- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 196.1.4. викласти у наступній редакції:
"197.1.6. постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;

3681.

197.1.5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім таких послуг:

-200- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Абзац перший пункту 197.1.5 викласти у такій редакції:
"197.1.5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, крім таких послуг:"

-201- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
абзац перший пункту 197.1.5 викласти у такій редакції:
197.1.5 ’’ постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, крім таких послуг: ’’

3704.

197.1.6. поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;

-202- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Підпункт 197.1.6 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України, фізичних осіб - членів професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, дітей віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;"

-203- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Підпункт 197.1.6 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України:
застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також
фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів."

-204- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
Підпункт 197.1.6 статті 197 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України:
застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів"

-205- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Пункт 197.1.6 викласти у такій редакції:
"197.1.6. постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;"

-206- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Підпункт 197.1.6 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України"

-207- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Пункт 197.1.6 викласти у такій редакції:
197.1.6 ’’постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів; ’’

3705.

197.1.7. постачання послуг з:

3707.

б) утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділеннях соціальної допомоги вдома;

-208- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац б) підпункту 197.1.7. викласти у наступній редакції:
б) утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

-209- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Підпункт ’’б пункту 197.1.7 викласти у такій редакції
’’б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг); ’’

-210- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Підпункт б) пункту 197.1.7 викласти у такій редакції:
"б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);"

3709.

г) харчування дітей у загальноосвітніх та, професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я;

-211- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
У підпункті ’’ґ’’ пункту 197.1.7 викласти у такій редакції
харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи,, а саме:
харчування, в тому числі приготування їжі;
забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;
користування кімнатами тривалих побачень;
послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;
постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;
ремонт взуття та одягу;
додаткове медичне обслуговування;
банно-пральні послуги;
прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;

3710.

ґ) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділеннях соціальної допомоги вдома, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, а саме:

-212- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац ґ) підпункту 197.1.7. викласти у наступній редакції:
ґ) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, а саме:
харчування, в тому числі приготування їжі;
забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;
користування кімнатами тривалих побачень;
послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;
постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;
ремонт взуття та одягу;
додаткове медичне обслуговування;
банно-пральні послуги;
прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;

-213- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У підпункті ґ) пункту 197.1.7 слова "реабілітаційних центрах,територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів" виключити.

-214- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
&&
є) Пункт 197.1.7 доповнити підпунктом "д" у такій редакції:
’’д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях Всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно - спортивною діяльністю центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах. ’’

-215- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
Пункт 197.1.7 доповнити підпунктом "д" у такій редакції:
"д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях Всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно - спортивною діяльністю центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах."

3771.

Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа - набувач благодійної допомоги:

-216- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці 9 підпункту 197.1.15 після слів "набувач благодійної допомоги" доповнити словами "повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу."

-217- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Виключити частину дев’яту підпункту 197.1.15 статті 197 Розділу V цього проекту.

3772.

визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;

-218- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац 10 підпункту 197.1.15 вилучити

3773.

повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

-219- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац 11 підпункту 197.1.15 вилучити

3783.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VI цього Кодексу підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання у господарській діяльності;

-220- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці 21 підпункту 197.1.15 після слів "підакцизних товарів" вилучити слова "цінних паперів" і далі за текстом

-221- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Виключити слова "цінних паперів" з частини сімнадцятої підпункту 197.1.15 статті 197 Розділу V цього проекту.
частина сімнадцята підпункту 197.1.15 статті 197:
"Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VI цього Кодексу підакцизних товарів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання у господарській діяльності;"

3785.

197.1.17. безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів обслуговування самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів), центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;

-222- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
пункті 197.1.17 викласти у такій редакції
197.1.17 "безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;

-223- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У пункті 197.1.17 слова "обслуговування самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів)" замінити словами "соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

3788.

197.1.20. постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (в тому числі нічний абонемент), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок;

-224- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
пункті 197.1.20 викласти у такій редакції
Пункт 197.1.20 "постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (в тому числі нічний абонемент), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок;

-225- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Пункт 197.1.20 після слів "або комунальній власності" доповнити словами "або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів,"

3789.

197.1.21. поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті197 цього розділу);

-226- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 1 підпункту 197.1.21. викласти у наступній редакції:
197.1.21. постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього розділу);

-227- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
&&
Доповнити підпункт абзацем 197.1.22-1:
197.1.22-1. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, які отримує такі кошти за грантом (проектом) Рамкових програм Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних заходів, а також постачання та ввезення на митну територію України відповідних товарів та послуг.

-228- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
&&
Підпункт 197.1.22. доповнити абзацом наступного змісту:
"197.1.22-1. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка отримує такі кошти за грантом (проектом) Рамкових програм Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних заходів, а також постачання та ввезення на митну територію України відповідних товарів та послуг";

3793.

197.1.24. постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я;

-229- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
пункті 197.1.24 викласти у такій редакції
пункт 197.1.24 "постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я;

-230- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У пункті 197.1.24 слова "інвалідам праці, інвалідам дитинства" замінити словом "інвалідам"

3798.

197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД;

-231- Н.д.Сулковський П.Г. (Реєстр.картка №128)
Ст. 197.1.28 розділу V з проекту Податкового Кодексу України ВИКЛЮЧИТИ.

-232- Н.д.Прокопчук Ю.В. (Реєстр.картка №314)
У підпункті 28 пункту 3 статті 197 цифри "4401 - 4421" замінити цифрами "4401 - 4405"

-233- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У підпункті 197.1.28. виключити речення: "крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів"

-234- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В підпункті 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 виключити слова "крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів"

-235- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
У підпункті 197.1.28 пункту 197.1. статті 197 розділу V цього Кодексу після слів “ товарних позицій 1001 - 1008, ” додати ще одну товарну позицію “1104”; після слів “ товарних позицій” перед товарними позиціями “1205 та 1206, ” додати ще одну товарну позицію “1201”; а після слів “виробниками вказаних товарів” додати слова “а також макухи та інших твердих відходів і залишків, одержані під час вилучення соєвої або соняшникової олії, товарних позицій 2304 та 2306,”

-236- Н.д.Сулковський П.Г. (Реєстр.картка №128)
Підпункт 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 розділу V з проекту Податкового Кодексу України виключити

-237- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт 197.1.28 викласти у такій редакції:
"постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, деревина товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД."

-238- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
У підпункті 197.1.28 пункту 197.1. статті 197 розділу V цього Кодексу перед товарними позиціями “1205 та 1206, ” додати ще одну товарну позицію “1201”.

-239- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Виключити з підпункту 197.1.28 пункту 197.1. статті 197 „Операції, звільнені від оподаткування” розділу V "Податок на додану вартість” деревину товарних позицій 4407-4421 за УКТЗЕД, виклавши підпункт 197.1.28 у такій редакції:
"197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами-виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4406 згідно з УКТЗЕД"

-240- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
п.197.1.28. статті 197 розділу V ПК викласти в наступній редакції: "постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, деревина товарних позицій 4401- 4221, шкури та шкіра товарних позицій 4101-4106 згідно з УКТ ЗЕД."

-241- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
п.197.1.28. статті 197 розділу V ПК викласти в наступній редакції:
"постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, деревина товарних позицій 4401- 4221, шкури та шкіра товарних позицій 4101-4106 згідно з УКТ ЗЕД."

-242- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
підпункт 197.1.28 статті 197 виключити.

-243- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 197.1.28 пункт 197.1 викласти у наступній редакції:
197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4405, шкури та шкіра товарних позицій 4101-4106 згідно з УКТЗЕД;

-244- Н.д.Мошак С.М. (Реєстр.картка №122)
У статті 197 пункті 1 підпункт 28 викласти у наступній редакції:
"постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006), технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів. Постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальної обробки (товарні позиції 4101, 4102, 4103, 4104 УКТЗЕД - із 01.01.2012р., деревина товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД;

-245- Н.д.Прокопчук Ю.В. (Реєстр.картка №314)
2. У підпункті 28 пункту 3 статті 197 цифри "4401 - 4421" замінити цифрами "4401 - 4405"
" 197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4405 згідно з УКТЗЕД;"

-246- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункту 197.1.28. викласти у наступній редакції:
197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4104), деревина товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТЗЕД;

-247- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Виключити з підпункту 197.1.28 пункту 197.1. статті 197 деревину товарних позицій 4407-4421 за УКТЗЕД, виклавши підпункт 197.1.28 у такій редакції:
„197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами-виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4406 згідно з УКТЗЕД”;

3799.

197.1.29. постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-248- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 197.1.29 викласти у такій редакції:
"лікарські засоби та вироби медичного призначення, які ввозяться з метою проведення клінічних випробувань, дозволених відповідними державними органами"

-249- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
пункту 197.1. доповнити новим підпунктом:
197.1.30 постачання товарів/послуг в частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

-250- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом такого змісту:
"197.1.30 постачання послуг, що надаються суднами, зареєстрованими у Міжнародному реєстрі суден України."

-251- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом такого змісту:
"197.1.31 Операції з ввезення на митну територію України суднового обладнання та комплектуючих для будівництва та ремонту суден, зареєстрованих у Міжнародному реєстрі суден України."

-252- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
&&
Пункт 197.1 доповнити підпунктом 197.1.30 наступного змісту:
"197.1.30. постачання послуг підприємствами залізничного транспорту по перевезенню вантажу, а саме відходів виробництва, що направляються на утилізацію."

-253- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
В пункт 197.1 статті 195 додати підпункт 196.1.30) наступного змісту:
197.1.30. постачання або безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами, організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, за умови, що таке постачання здійснюється для забезпечення потреб установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

-254- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
&&
Пункт 197.1. доповнити підпунктом 197.1.30.наступного змісту:
„197.1.30.Суми податку на додану вартість, нарахованого в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість" по операціях з поставки виконавцями проектів технологічних парків товарів (виконання робіт, надання послуг) в Україні, пов’язаних з реалізацією проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків зараховуються на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України, у строки, встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
На спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків, зараховується 50 відсотків суми податку на прибуток та суми податку на додану вартість підприємств по операціях в Україні, решта 50 відсотків зараховується на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку.
Порядок зарахування сум податку на додану вартість підприємств на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків, порядок використання таких сум та порядок контролю за їх використанням встановлюються Кабінетом Міністрів України."

-255- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 197.1 статті 197 доповнити пунктом 197.1.30. наступного змісту:
"197.1.30.постачання товарів/послуг в частині суми компенсації у вигляді бюджетної дотації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами)."

3801.

У разі постачання на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у підпункті 4) пункту 180.1 статті180 цього розділу не пізніше дня такого постачання.

-256- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Абзац другий пункту 197.2 викласти в наступній редакції:
"У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункті 3) пункту 180.1 статті 180 цього розділу не пізніше дня такого постачання"

-257- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
абзац другий пункту 197.2 викласти в наступній редакції:
"У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункті 3) пункту 180.1 статті 180 цього розділу не пізніше дня такого постачання";
В першому та другому абзацах п.204.1 слова „авальованого” та „авальованих” вилучити.

3803.

197.4. Звільнення від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України.

-258- Н.д.Сулковський П.Г. (Реєстр.картка №128)
Ст.197.4. розділу V з проекту Податкового Кодексу України ВИКЛЮЧИТИ.

-259- Н.д.Сулковський П.Г. (Реєстр.картка №128)
Пункт 197.4 статті 197 розділу V з проекту Податкового Кодексу України виключити

3804.

197.5. Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VI цього Кодексу.

-260- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 197.5. викласти у такій редакції:
"Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 19.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VI цього Кодексу (крім гуманітарної допомоги)."

-261- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У пункті 197.5 статті 197, після слів "розділі VI цього Кодексу" додати слова: "(крім постачання легкових автомобілів, визначеного у частині в) підпункту 197.1.3 цього розділу)."

-262- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти пункт 197.5 статті 197 Розділу V проекту в такій редакції
"197.5. Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 19.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VI цього Кодексу (крім гуманітарної допомоги)."

3805.

197.6. Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємства.

-263- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Абзац перший пункту 197.6 викласти у такій редакції:
"Звільняються від оподаткування операції з постачання, продажу товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, результатів робіт і послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці."

-264- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Абзац перший пункту 197.6 викласти у такій редакції:
"Звільняються від оподаткування операції з постачання, продажу товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, результатів робіт і послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. ”

3810.

197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому.

-265- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Н.д.Іваненко В.Г. (Реєстр.картка №315)
Н.д.Гейман О.А. (Реєстр.картка №303)
Н.д.Савченко І.В. (Реєстр.картка №310)
Н.д.Сідельник І.І. (Реєстр.картка №229)
Пункт 197.7 статті 197 викласти у такій редакції
"197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00.".

3811.

197.8. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням).

-266- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У пункті 197.8 статті 197 після слів "із таким перевезенням (переміщенням)" додати сполучення "крім операцій, зазначених у підпункті "в" підпункту 195.1.3. пункту 195.1 статті 195 цього розділу".

3812.

197.9. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

-267- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 197.9 викласти у наступній редакції:
197.9. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг, що включаються до складу портових зборів, які стягуються із суден у закордонному плаванні, що: здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їх багажу, вантажів та міжнародних відправлень;
- прямують між портами України для здійснення навантаження/ розвантаження з подальшим перетином державного кордону України;
- прямують транзитом через територію України без митного оформлення на її території.

-268- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Підпункт 197.14.2 пункту 197.14 доповнити пунктом такого змісту:
"197.14.2.5 матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, що використовуються у виробництві товарів для суднобудування та судноремонту.
Операції із ввезення на митну територію України зазначених в цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України."

-269- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Статтю 197 доповнити п.197.15.2.5 розділу V ПК наступного змісту:
"технологічного обладнання, комплектуючих і запасних частин до нього, що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами легкої промисловості."

-270- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
&&
Доповнити підпункт підпунктом 197.15.2.5:
197.15.2.4. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації інноваційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

-271- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Статтю 197 доповнити п.197.15.2.5 розділу V ПК наступного змісту:
"технологічного обладнання, комплектуючих і запасних частин до нього, що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами легкої промисловості."

-272- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити статтю 197 пунктом 197.16 наступного змісту: „Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України літаків іноземного виробництва, які ввозяться по договорам оперативного лізингу, та які поставляються українським авіакомпаніям з метою експлуатації на міжнародних та внутрішніх авіалініях”.

-273- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
&&&&&
Пункт 197.15. статті 197 доповнити підпунктом 197.15.2.5. наступного змісту:
„197.15.2.5. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації проектів технологічних парків, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.”

-274- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
&&
Статтю 197 доповнити пунктом 197.16 наступного змісту:
"197.16. Звільняються від оподаткування операції з продажу заготівельними підприємствами окремих видів відходів, як вторинної сировини за переліком встановлених Кабінетом Міністрів України та робіт (послуг) з роздільного збору сміття."

-275- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
&&
Пункт 197.15. статті 197 доповнити підпунктом 197.15.2.5. наступного змісту:
"197.15.2.5. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації інноваційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку."

3828.

Стаття 198. Податковий кредит

3834.

198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:

-276- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 198.2 викласти у наступній редакції:
198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:
дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

3839.

Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем.

-277- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
Абзац шостий пункту 198.2 статті 198 вилучити

3840.

Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті187 цього розділу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

-278- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Частину 4 пункту 198.2. статті 198 розділу після слів "результатів робіт" доповнити фразою "або частини робіт".

-279- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Частину 4 пункту 198.2. статті 198 після слова "робіт" доповнити фразою "або частини робіт".
Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9. статті 187 цього розділу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт або частини робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

3842.

198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

-280- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти абзац 1 п. 198.3 в наступній редакції:
"198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом п. 193.1 ст. 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:"

-281- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Перший абзац пункту 198.3 викласти у наступній редакції:
Перший абзац пункту 198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

3846.

198.4. Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

-282- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт 198.4 викласти у такій редакції:
"198.4. Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (з урахуванням положень підпункту 139.1.6 цього Кодексу)."

3847.

198.5. Якщо у подальшому такi товари/послуги фактично використовуються в операцiях, якi не є об’єктом оподаткування або звiльняються вiд оподаткування вiдповiдно до цього роздiлу (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу), чи основнi фонди переводяться до складу невиробничих фондiв або встановлено факти недостачi (крадiжки), то з метою оподаткування такi товари/послуги, основнi фонди вважаються проданими за їх звичайною цiною у податковому перiодi, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче цiни їх придбання (виготовлення, будiвництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.

-283- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 198.5 викласти у наступній редакції:
198.5. Якщо у подальшому такі товари (послуги) фактично в операціях, які не є об’єктом оподаткування (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктами 196.1.2, 196.1.7 та 196.1.9 пункту 196.1 статті 196 цього розділу), або звільняються від оподаткування (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктами 197.1.13, 197.1.17 пункту 197.1 статті 197 цього розділу), чи необоротні активи переводяться до складу засобів невиробничого призначення або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари (послуги), необоротні активи вважаються проданими за вартістю, визначеною в порядку, встановленому пунктом 188.1 статті 188 цього розділу, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.
Датою використання товарiв/послуг вважається дата визнання витрат, відповідно, до розділу III цього Кодексу.

3849.

198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті201 цього розділу).

-284- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункту 198.6 викласти у наступній редакції:
198.6 Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього розділу).
У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність, установлену законодавством.
У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.
Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом шестидесяти календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.
Для банківських установ, при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу, таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна.

-285- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 198.6 викласти у наступній редакції:
198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог пункту 201.1 статті 201 цього розділу чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті201Помилка! Джерело посилання не знайдено. цього розділу).
У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність, установлену законодавством.
У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом дванадцяти місяців з дати виписки податкової накладної.
Платники податку, які застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом дванадцяти місяців з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку
Для банківських установ, при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу, таке право зберігається протягом дванадцяти місяців з моменту продажу такого заставленого майна.

3850.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність, установлену законодавством.

-286- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти абзац 2 п. 198.6 в наступній редакції:
"У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, встановлених цим Кодексом, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим пунктом документами."

3851.

У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом дванадцяти місяців з дати виписки податкової накладної.

-287- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
4.5. абзаци 3 та 4 пункту 198.6. Статті 198 розділу 5 викласти у редакції:
"У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом протягом 1095 днів з дати виписки податкової накладної.
Право на віднесення суми податку до податкового кредиту не обмежується терміном у разі отримання податкових накладних продаж по товарах та періодах, в яких здійснювався із застосуванням касового методу нарахування податку на додану вартість."

-288- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 3 пункту 198.6 статті 198 виключити;

-289- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац третій пункту 198.6 статті 198 викласти в наступній редакції:
"У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом протягом 1095 днів з дати виписки податкової накладної.
Право на віднесення суми податку до податкового кредиту не обмежується терміном у разі отримання податкових накладних продаж по товарах та періодах, в яких здійснювався із застосуванням касового методу нарахування податку на додану вартість".

-290- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 3 пункту 198.6 Статті198 вилучити.

-291- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У абзаці 3 пункту 198.6. статті 198 розділу 5 сполучення "дванадцяти місяців" замінити на "365 (триста шістдесяти п’яти) календарних днів".

-292- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 3 пункту 198.6 Статті198 вилучити.

3852.

Платники податку, які застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом одного місяця з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку

-293- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Абзац 4 даного пункту викласти в наступній редакції:
"Платники податку, які застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом дванадцяти місяців з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку."

-294- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У абзаці 4 пункту 198.6. статті 198 розділу 5 сполучення "які" замінити на "що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або" та сполучення "одного місяця" замінити на слово "60 (шістдесяти) календарних днів".

3855.

199.1. У разі коли придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

-295- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 199.1 викласти у наступній редакції:
199.1. У разі коли придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку за звітний податковий період, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

3856.

199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

-296- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
У пункті 199.2. статті 199 викласти в такій редакції:
”199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку по придбаних (ввезених) товарах (послугах) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями, визначається на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними (без урахування сум податку) обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.”

3859.

199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

-297- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 199.4 викласти у наступній редакції:
199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

3860.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.

-298- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити абзац другий пункту 199.4 статті 199

3864.

200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

-299- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 200.1 викласти у наступній редакції:
"200.1.Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (включаючи непогашений податковий вексель)."

3866.

200.3. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а у разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

-300- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 200.3 викласти у наступній редакції:
200.3. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а у разі відсутності податкового боргу - бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у звітному та попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг.
Залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
Для платників, що здійснюють операції з підакцизними товарами, суми позитивного (від’ємного) значення, розраховані відповідно до цього пункту, визначаються з урахуванням сум податку, сплаченого відповідно до пункту 187.12Помилка! Джерело посилання не знайдено. статті 187 цього розділу. Платники податку відображають у податковій звітності такі суми сплаченого податку у порядку, визначеному центральним податковим органом.

3868.

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг над податковими зобов’язаннями, що виникли протягом таких періодів;

-301- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпунки а) пункту 200.4 викласти у наступній редакції:
а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг.
200.11 За наявності визначених цим Кодексом підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

3870.

Для платників, що здійснюють операції з підакцизними товарами, суми позитивного (від’ємного) значення, розраховані відповідно до цього пункту, визначаються з урахуванням сум податку, сплаченого відповідно до пункту 187.12 статті 187 цього розділу. Платники податку відображають у податковій звітності такі суми сплаченого податку у порядку, визначеному центральним податковим органом.

-302- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Останню частину п.200.4 виключити

-303- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
абзац четвертий пункту 200.4 статті 200 вилучити

3876.

При цьому платник у п’ятиденний строк після подання декларації органу державної податкової служби подає органу Державного казначейства України копію декларації з відміткою органу державної податкової служби про її прийняття. Органи Державного казначейства України здійснюють ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників, облік задекларованих до відшкодування сум податку та бюджетної заборгованості з відшкодування податку.

-304- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
В абзаці другому пункту 200.7 статті 200 слова "бюджетної заборгованості" замінити словами "заборгованості бюджету".

-305- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Другий абзац пункту 200.7 статті 200 виключити

3880.

200.11. За наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

-306- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
Викласти пункт 200.11 в наступній редакції:
"200.11 За наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування лише на підставі рішення суду, що містить обґрунтування наявності підстав такої перевірки."

-307- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
- пункт 200.11 статті 200 виключити;

3882.

200.12. Орган державної податкової служби зобов’язаний у п’ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

-308- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
пункт 200.12 викласти у наступній редакції:
200.12. Орган державної податкової служби зобов‘язаний у п‘ятиденний строк після закінчення загального строку, встановленого пунктами 200.10, 200.11 цієї статті для проведення перевірки, подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

-309- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
пункт 200.12 статті 200 викласти у такій редакції:
"Орган державної податкової служби зобов’язаний у триденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету";

3884.

200.14. Якщо за результатами документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевірки (документальної) орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

-310- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Перший абзац пункту 200.14 статті 200 викласти у такій редакції:
"Якщо за результатами документальної невиїзної (камеральної) або перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

3891.

200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету України.

-311- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 200.17 статті 200 слова "бюджетного боргу" та "загальні доходи" замінити відповідно словами "заборгованості бюджету" та "доходи".

-312- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац перший пункту 200.17 викласти у наступній редакції:
200.17 Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України.

-313- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
&&&&&
Доповнити статтю новим пунктом 200.18 такого змісту:
"200.18. Сума бюджетного відшкодування, яка не підтверджена висновком органу державної податкової служби на адресу органу Державного казначейства України протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, встановленого цією статтею для проведення перевірки, процедури адміністративного або судового оскарження, або не відшкодована органом Державного казначейства України протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби, вважається бюджетною заборгованістю, на суму якої нараховується пеня у розмірі, встановленому пунктом 100.4 статті 100 розділу ІІ цього Кодексу, починаючи з дня виникнення такої заборгованості".
Пункти 200.18 - 200.20 вважати відповідно пунктами 200.19 - 200.21.

3893.

200.18. Автоматичне бюджетне відшкодування податку здійснюється за результатами камеральної перевірки платникам, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті. Камеральна перевірка проводиться протягом 20 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених статтею76 глави 5-3 розділу ІІ цього Кодексу.

-314- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 200.18 викласти у новій редакції:
200.18. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та відповідають критеріям визначеним пунктом 200.19 цієї статті мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.
Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації та відповідно до вимог, визначених статтею 76 Глави 5-3 розділу II цього Кодексу.
200.18.1. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
200.18.2. Орган Державного казначейства надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
200.18.3. Посадові особи органів державної податкової служби та органів Державного казначейства у разі порушення визначених у пункті 200.18 цієї статті термінів відшкодування несуть відповідальність згідно із законодавством.
200.18. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та відповідають критеріям визначеним пунктом 200.19 цієї статті мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.
Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації та відповідно до вимог, визначених статтею 76 Глави 5-3 розділу II цього Кодексу.
200.18.1. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
200.18.2. Орган Державного казначейства надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
200.18.3. Посадові особи органів державної податкової служби та органів Державного казначейства у разі порушення визначених у пункті 200.18 цієї статті термінів відшкодування несуть відповідальність згідно із законодавством.

3894.

200.18.1. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

-315- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 200.18.1 пункту 200.18 викласти у наступній редакції:
200.18.1. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого абзацом першим пункту 200.18 цієї статті, надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

3897.

200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники, які відповідають одночасно таким критеріям:

-316- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 200.19 викласти у новій редакції
200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким критеріям:
200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
200.19.3. здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));
200.19.4. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку по придбаних товарах/послугах та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, не перевищує 10 відсотків від заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;
200.19.5. у яких середня заробітна плата не менш ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;
200.19.6. мають один з наступних критеріїв:
а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;
б) або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні дванадцять календарних місяців;
в) або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IІІ цього Кодексу;
200.19.7 не мають податкового боргу.

3898.

не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про відсутність підтвердження відомостей, записів про відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), записів про прийняття рішень про: виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи, а також записів про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

-317- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Абзац 2 пункту 200.19 викласти у наступній редакції:
"юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про відсутність підтвердження відомостей, записів про відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), записів про прийняття рішень про: виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи, а також записів про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;"

3900.

загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами (послугами) та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині поставки таких товарів (послуг), за даними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі, не перевищує 10 відсотків від заявленої платником суми бюджетного відшкодування;

-318- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
абзац третій пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"не існує розбіжностей між податковим кредитом і податковими зобов’язаннями платника та його контрагентів";

-319- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац 4 пункту 200.19 виключити

3902.

платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, питома вага амортизаційних відрахувань, нарахованих на такі фонди у складі витрат, вище середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів) або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).

-320- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац 6 пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), та має статутний фонд не менше 1 мільйона гривень або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів)."

-321- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
абзац п’ятий пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), та має статутний фонд не менше 1 мільйона гривень";

-322- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Шостий абзац пункту 200.19 статті 200 викласти в наступній редакції:
платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).

3903.

Порядок обрахунку зазначених критеріїв затверджується центральним контролюючим органом. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності.

-323- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац 7 пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"Порядок надання права на автоматичне відшкодування затверджується центральним податковим органом. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності."

-324- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
абзац шостий пункту 200.19 викласти в такій редакції:
"Порядок надання права на автоматичне відшкодування затверджується центральним податковим органом. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності";

-325- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
&&&&&
Пункту 200.19 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Перелік платників податку, яким надається право на автоматичне відшкодування, підлягає щомісячному оприлюдненню центральним податковим органом на його офіційному веб-сайті."

-326- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
&&
доповнити пункт 200.19 новим абзацом такого змісту:
"Список компаній, яким надається право на автоматичне відшкодування, підлягає оприлюдненню центральним податковим органом".

3906.

200.20. Суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею терміну, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

-327- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 200.20 викласти у новій редакції
200.20. Порядок обрахунку критеріїв, визначених в пункті 200.19 цієї статті затверджується центральним органом державної податкової служби. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п'ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності.

-328- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 200.20 статті 200 слова "бюджетною заборгованістю" замінити словами "заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість", а слово "бюджетної" замінити словом "такої".

-329- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
пункт 200.20 статті 200 викласти у такій редакції:
Суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею терміну, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення, яка сплачується за рахунок доходів загального фонду державного бюджету з єдиного казначейського рахунку".

-330- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 200.20 статті 200 після слів: "протягом строку її дії, включаючи день погашення" доповнити наступним реченням: "Якщо платник податку протягом 3 місяців не отримав суму бюджетного відшкодування на свій банківський рахунок, він має право у порядку, визначеному КМУ, зарахувати суму такої бюджетної заборгованості у погашення податкових зобов’язань з податку на прибуток або у рахунок сплати податку на додану вартість при імпорті товарів.";

-331- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Статтю 200 доповнити пунктом наступного змісту:
200.21. Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом 5 календарних днів від дня подання податкової декларації.
Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію.

-332- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Статтю 200 доповнити пунктом наступного змісту:
200.22. Суми податку, не відшкодовані платникам, протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість. На суму такої нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

3907.

Стаття 201. Податкова накладна

3908.

201.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках:

-333- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У пункті 201.1 статті 201 слова "на його вимогу" виключити;

3914.

д) повне або скорочене найменування, зазначене у статутних документах отримувача;

-334- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті „д” пункту 201.1 статті 201 викласти у наступній редакції:
д) повне або скорочене найменування, зазначене у статутних документах отримувача або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

3924.

201.6. Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

-335- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
У частині першій пункту 201.6. статті 201 ”Податкова накладна” слово ”одночасно” вилучити.

-336- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
201.6. викласти у наступій редакції
"Податкова накладна є податковим документом і відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця."

-337- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&&&&
Статтю 201.6 розділу V Податкового Кодексу після першого абзацу доповнити таким текстом:
"Платники податку подають органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Зведені результати обліку, що відображені у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, підлягають документальній невиїзній перевірці (камеральній)".

-338- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Статтю 201.6 розділу V Податкового Кодексу після першого абзацу доповнити таким текстом:
"Платники податку подають органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Зведені результати обліку, що відображені у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, підлягають документальній невиїзній перевірці (камеральній)".

3925.

Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом ІІ цього Кодексу.

-339- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац 2 пункту 201.6 статті 201 викласти у такій редакції:
"Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку на підставі отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій до початку планової перевірки господарської діяльності такого платника податку".

-340- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
&&
Пункт 201.6 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Не вважається розбіжністю ситуація, коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, і таке право зберігається за ним протягом трьох звітних періодів з дати виписки податкової накладної."

3929.

201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

-341- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 201.10 статті 201 викласти у наступній редакції:
"201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.".

-342- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу V ПК абзаци 2-9 виключити та у 10-му абзаці словосполучення "та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі" виключити.

-343- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 201.10 статті 201 викласти в наступній редакції:
201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

3930.

При здійсненні операцій з поставки товарів (послуг), платник податку - продавець товарів (послуг) зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

-344- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац другий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-345- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац другий пункту 201.10 виключити;

-346- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Абзац 2 пункту 201.10 виключити

-347- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 2 виключити

-348- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 2 пункту 201.10 викласти у наступній редакції:
При здійсненні операцій з постачання товарів (послуг), платник податку - продавець товарів (послуг) зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3931.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

-349- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац третій пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-350- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац третій пункту 201.10 виключити;

-351- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 3 виключити

3932.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.

-352- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац четвертий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-353- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац четвертий пункту 201.10 виключити;

-354- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 4 виключити

3933.

Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно п. 201.1 статті201 та/або п. 192.1 статті192 цього розділу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

-355- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 5 пункту 201.10 викласти у наступній редакції:
Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього розділу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

-356- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац п’ятий пункту 201.10 виключити;

-357- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 5 виключити

-358- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац п"ятий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

3934.

Якщо протягом операційного дня не направлена квитанція про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою у Єдиному реєстрі податкових накладних.

-359- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
4. Абзац шостий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-360- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац шостий пункту 201.10 виключити;

-361- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 6 виключити

3935.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

-362- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац сьомий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-363- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац сьомий пункту 201.10 виключити;

-364- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 7 виключити

3936.

Відсутність факту реєстрації платником податку-продавцем податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

-365- Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Абзац 8 пункту 201.10 статті 201 розділу 5 викласти в наступній редакції:
"Відсутність факту реєстрації платником податку-продавцем податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порядку заповнення податкової накладної не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період."

-366- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац восьмий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-367- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 8 виключити

-368- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 8 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.

-369- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 8 пункту 201.10 статті 201 виключити;

-370- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац восьмий пункту 201.10 виключити;

-371- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 8 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.

3937.

Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів (послуг).

-372- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац дев’ятий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-373- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У статті 201.10 розділу абзац 9 виключити

-374- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Абзац дев'ятий пункту 201.10 статті 201 виключити.

-375- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 9 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.

-376- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 9 пункту 201.10 статті 201 виключити;

-377- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац дев’ятий пункту 201.10 виключити;

-378- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 9 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.

3938.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

-379- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Абзац десятий пункту 201.10. статті 201 ”Податкова накладна” (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.

-380- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У 10-му абзаці статті 201.10 розділу V ПК словосполучення "та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі" виключити.

3939.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

-381- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Абзац одинадцятий пункту 201.10 статті 201 виключити

3942.

б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

-382- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт б) пункту 201.11 статті 201 викласти у такі редакції:
"б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку)."

-383- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Вилучити підпункт б) пункту 201.11 статті 201

3945.

201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

-384- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 201.12 статті 201 викласти в наступній редакції:
201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку, в тому числі шляхом погашення податкового векселя.
Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.

3949.

201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Платник податку веде реєстри отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку. Форма і порядок заповнення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу ІІ цього Кодексу.

-385- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Пункт 201.15 статті 201 "Податкова накладна" (щодо поданням разом з податковою звітністю копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних) виключити.

3950.

Разом з поданням податкової звітності за відповідний звітний період платник податку подає органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

-386- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 2 пункту 201.15 викласти у наступній редакції:
Разом з поданням податкової звітності за відповідний звітний період платник податку подає органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

3952.

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди

3953.

202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць з урахуванням таких особливостей:

-387- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 1 пункту 202.1 викласти у наступній редакції:
202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

-388- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Статтю 202 доповнити пунктом наступного змісту:
202.2. Платники податку, які відповідно до літери б) пункту 154.6 статті 154 Розділу ІІІ цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.
У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачений літерою б) пункту 154.6 статті 154 розділу ІІІ цього Кодексу, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

3957.

203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

-389- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 203.1 виключити

3960.

204.1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого авальованого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною.

-390- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У п.204.1. ст. 204 розділу V ПК після слів "простого" виключити слово "авальованого".
п.204.1. ст. 204 "При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною".

-391- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
У п.204.1. ст. 204 розділу V ПК після слів "простого" виключити слово "авальованого".

-392- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
В першому абзаці пункту 204.1 слово "авальованого" вилучити.

-393- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
абзац перший пункту 204.1 викласти в наступній редакції:
При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною.

-394- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
абзац перший пункту 204.1 викласти в наступній редакції:
При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною.

3961.

Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) авальованих векселів визначається відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

-395- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
В другому абзаці пункту 204.1 слово "авальованих" вилучити.

-396- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
абзац другий пункту 204.1 викласти в наступній редакції:
Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселів визначається відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

-397- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
абзац другий пункту 204.1 викласти в наступній редакції:
Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселів визначається відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

-398- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Статтю 204 доповнити пунктом наступного змісту
204.2. При вивезенні з митної території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", податок на додану вартість не справляється.

-399- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
&&
Пункт 204.1 статі 204 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог зазначеного Закону, і вивозиться з митної території України, податок не справляється."

3967.

206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку до або на день подання митної декларації, безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства) за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування або платник надає податковий вексель.

-400- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 206.1 викласти у наступній редакції:
206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до або на день подання митної декларації, безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.

-401- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
У пункті 206.1 статті 206 після слів "або платник надає податковий вексель" доповнити словами "або строк сплати податку змінений за правилами, встановленими цим Кодексом"

-402- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 206.1 статті 206 слово "зарахуванню" замінити словами "сплаті до державного бюджету", а слова "безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства)" виключити.

3977.

б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, визначених згідно із статтею 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом “а” цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт.

-403- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Підпункт б) підпункту 206.2.4 пункту 206.2 викласти в наступній редакції:
"б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом “а” цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт";

-404- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
підпункт б) підпункту 206.2.4 пункту 206.2 викласти в наступній редакції
"б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом “а” цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт";

-405- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
підпункт б) підпункту 206.2.4 пункту 206.2 викласти в наступній редакції
"б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом “а” цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт";

-406- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
&&
Підпункт б) пункту 206.2.4 статті 206 доповнити абзацом п’ятим наступного змісту:
"Податок не сплачується стосовно тимчасово ввезених (вивезених) товарів, перелічених у абзацах 9 та 10 статті 206 Митного кодексу України"
Абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно шостим-восьмим.

-407- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
&&
Пункт 206.2 статті 206 доповнити новим підпунктом 206.2.7 такого змісту:
"206.2.7. під час ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту підприємствами, які мають у складі своїх активів невідшкодований податок на додану вартість, такі підприємства мають право подати органу митного контролю вексель зі строком погашення на 180 календарний день на суму податку, що підлягає сплаті, але не більше, ніж сума невідшкодованого податку на додану вартість."

3990.

206.4. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також умови, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.

-408- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
У пункті 206.4 слово "умови" замінити словами "інші умови, не передбачені цим Кодексом,".

-409- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
у пункті 206.4 слово "умови" замінити словами "інші умови, не передбачені цим Кодексом".
пункт 206.4 "У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також інші умови, не передбачені цим Кодексом, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.

-410- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Доповнити ст. 206 пунктом 206.7. розділу V ПК наступного змісту:
"Платники податку при ввезенні на митну територію України сировини та матеріалів для виробництва можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов’язанння (далі - податковий вексель), один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платникуподатку.
Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов’язань платника податку у податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо від бюджету не сплачується та враховується в розрахунках податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено. Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів.
У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазаначена в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту платника податку.
Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми експортного відшкодування відповідно до пункту 8.7. статті 8 цього Закону, при цьому зазначена сума коштів включається до складу податкового кредиту платника у тому податковому періоді, у якому відбулося таке погашення, та не включається до складу його податкових зобов’язань."

-411- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
&&
Доповнити статтю 206 пунктом 206.7 такого змісту:
"206.7. Ввезення товарів на митну територію України платниками податку - відповідальними виконавцями інвестиційних проектів, пов’язаних з впровадженням ресурсозберігаючих технологій та закупівлею технічних засобів здійснюється без сплати податку.
Умови, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються Кабінетом Міністрів України."

3996.

Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг

-412- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Н.д.Лук'янова К.Є. (Реєстр.картка №380)
Н.д.Волков О.А. (Реєстр.картка №42)
Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Н.д.Тедеєв Е.С. (Реєстр.картка №131)
Н.д.Найдьонов А.М. (Реєстр.картка №426)
Ст. 207 проекту викласти в наступній редакції:
"207.1. Базою оподаткування операцій з постачання туристичного продукту, туристичних послуг туристичним оператором на митній території України є сума винагороди такого туристичного оператора, а саме різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, туристичних послуг.
207.2. При поставці туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх безпосереднього надання за межами митної території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, як різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.
207.3. Вартість витрат, понесених туроператором, визначається як сукупність витрат, понесених ним у зв'язку із замовленням фізичними або юридичними особами, що передбачені відповідними угодами, укладеними згідно з чинним законодавством.
207.4. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту, туристичних послуг.
207.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх надання як на митній території, так і за межами митної території України може здійснюватися виключно резидентом, який має відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним цим Кодексом.
207.6. Поставки туристичних послуг з розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих, що здійснюються закладами розміщення (готелі та інші аналогічні заклади) з місцем їх надання на митній території України (за винятком випадків, що передбачені статтею 197 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою 10 відсотків.
У разі поставки туристичним оператором, туристичним агентом зазначених туристичних послуг, а також їх комплексної поставки (туристичний продукт) на митній території України базою оподаткування для такого туристичного оператора, туристичного агента є винагорода визначена відповідно до пункту 207.1. статті 207 цього Кодексу.
Від’ємне значення суми, розрахованої згідно цього Кодексу погашається виключно шляхом зменшення суми податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів без обмеження строків давності. "

3997.

207.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування туристичних послуг, що надаються особою, яка діє від свого власного імені, не є агентом іншої особи і використовує товари чи послуги інших осіб у процесі надання цих туристичних послуг.

-413- Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
До ст. 207
Ст. 207 проекту викласти в редакції:
"207.1. При поставці туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх безпосереднього надання за межами митної території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, а саме різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.
207.2. Вартість витрат, понесених туроператором, визначається як сукупність витрат, понесених ним у зв'язку із замовленням фізичними або юридичними особами, що передбачені відповідними угодами, укладеними згідно з чинним законодавством.
207.3. Порядок оподаткування операцій з поставки туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх надання на митній території України здійснюється на загальних підставах згідно з цим Законом.
207.4. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту, туристичних послуг.
207.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з
місцем їх надання як на митній території, так і за межами митної
території України може здійснюватися виключно резидентом, який має
відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним
цим Кодексом.
207.6. Поставки туристичних послуг з розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих, що здійснюються закладами розміщення (готелі та інші аналогічні заклади) з місцем їх надання на митній території України (за винятком випадків, що передбачені статтею 197 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою 10 відсотків.
У разі поставки туроператором зазначених туристичних послуг, а також їх комплексної поставки (туристичний продукт) на митній території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода визначена відповідно до пункту 207.1. статті 207 цього Кодексу.
Від’ємне значення суми, розрахованої згідно цього Кодексу погашається виключно шляхом зменшення суми податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів без обмеження строків давності

4000.

207.3. Туристичний оператор - особа, що безпосередньо надає послугу з тимчасового розміщення туриста чи придбаває послуги інших платників податку, що включаються до складу туристичної послуги згідно з пунктом 207.2 цієї статті, з метою їх надання туристам як безпосередньо, так і через туристичного агента шляхом постачання туристичного ваучера (путівки).

-414- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 207.3 статті 207 викласти у наступний редакції: "Туристичні оператори - особи виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;"

4001.

207.4. Туристичний агент - особа, яка згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного з туристичним оператором, придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі операції з його постачання від імені та/або за дорученням туристичного оператора туристам або іншим туристичним агентам.

-415- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 207.4 статті 207 викласти у наступний редакції: " Туристичні агенти - особи які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність;"

4003.

207.6. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є вартість такої послуги (туристичного ваучера (путівки). Податкове зобов’язання платника податку, пов’язане з таким постачанням, виникає за результатами податкового періоду, в якому таке постачання відбувається, а право на збільшення сум податку, що відносяться до податкового кредиту, виникає за результатами податкового періоду, протягом якого такий платник податку надає грошову або іншу компенсацію продавцю зазначеної туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки).

-416- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 207.6 викласти у наступній редакції:
207.6. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є винагорода, а саме різниця між вартістю поставлених ним послуг (туристичного ваучера (путівки) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором (агентом) внаслідок придбання (створення) таких туристичних послуг.

-417- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Пункт 209.3 статті 209 доповнити наступним абзацом: "У разі продажу товарів або основних фондів, які раніше придбавалися (споруджувалися) як виробничі фактори, податковий кредит, нарахований за нормами цієї статті, коригується на суму ПДВ, обчислену виходячи з балансової (залишкової) вартості таких товарів (основних фондів). Скоригована сума податку відноситься до складу податкового кредиту, який нараховується при проведенні розрахунків з бюджетом. Це правило застосовується при продажу товарів (основних фондів) по яких відображався податковий кредит."

4026.

209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

-418- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 209.7 викласти у наступній редакції:
209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24, 4301 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

-419- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 209.7 статті 209 викласти у наступний редакції: "Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів, а також продукти обробки та переробки цих товарів, якщо вони були вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).
До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарських товарів, визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо)"

-420- Н.д.Мошак С.М. (Реєстр.картка №122)
У статті 209 пункті 1.1051 викласти у наступній редакції:
"1.1051. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24, підгруп 4101, 4102, 4103 групи 41 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником. ".

-421- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
пункт 209.7. викласти у наступній редакції:
"Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником."

-422- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Доповнити п.209.7 статті 209 абзацом наступного змісту: "Сільськогосподарськими вважаються послуги наведені у пп. 209.15.1 “б” (крім послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД)), що надаються юридичним та фізичним особам згідно з договорами про надання послуг."

4031.

209.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:

-423- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
пункт 209.11. викласти у наступній редакції:
"Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
б) орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
У разі настання обставин непереборної сили суб’єкти спеціального режиму оподаткування мають право на застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.
Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою АР Крим, обласними радами.
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою АР Крим, обласними радами.

4035.

Якщо суб’єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили, такі суб’єкти мають право продовжити строк застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.

-424- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 5 пункту 209.11 статті 209 доповнити наступним реченням: "Порядок визначення збитків, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили затверджується Кабінетом міністрів";

4036.

Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані. В такому випадку суми одержаних страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання за відповідний звітний період.

-425- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У абзаці 6 пункту 209.11 статті 209 речення: "В такому випадку суми одержаних страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання за відповідний звітний період." замінити наступним реченням: "В такому випадку при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання суми одержаних страхових виплат враховуються у складі вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг.";

4037.

Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою АР Крим, обласними радами.

-426- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 7 пункту 209.11. викласти у наступній редакції:
Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.

4038.

Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою АР Крим, обласними радами.

-427- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 8 пункту 209.11. викласти у наступній редакції:
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.

4065.

в) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);

-428- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Підпунктв) пункт 209.15.2. викласти у наступній редакції:
"в) надання послуг іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним та/або фізичним особам) з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);

4075.

209.16. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).

-429- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
пункт 209.16. викласти у наступній редакції:
Обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0, 51.33.0 КВЕД (51.33.0 КВЕД - в частині очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам)".

-430- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
У пункті 209.16. статті 209 розділу V цього Кодексу внести між товарними позиціями “15.71.0” і “15.81.0” ще одну товарну позицію “15.72.0”.

-431- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
В підпункті 209.17.2 пункту 209.17 статті 209 додати підпункт наступного змісту:
"вирощування садивного матеріалу декоративних рослин відкритого та закритого ґрунту, готового газону (дернини)".

4169.

насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення;

-432- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
абзац п’ятий підпункту 209.17.14 пункту 209.14 статті 209 викласти у наступній редакції
абзац п’ятий 209.17.14. насадження та облаштування ландшафту;

4183.

209.17.17. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).

-433- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
підпункт 209.17.17. викласти у наступній редакції:
Обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0, 51.33.0 КВЕД (51.33.0 КВЕД - в частині очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам)".

-434- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
У підпункті 209.17.17. пункту 209.17. статті 209 розділу V цього Кодексу внести між товарними позиціями “15.71.0” і “15.81.0” ще одну товарну позицію “15.72.0”.

-435- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
&&
Пункт 209.17 статті 209 розділу V цього Кодексу доповнити підпунктом 209.17.18 в такій редакції:
"209.17.18. Виробництво органічних добрив або компосту при переробці або змішуванні, у тому числі при необхідності з хімічною обробкою відходів отриманих від виробництва сільськогосподарської продукції (гній, перегній, курячий послід, бадилля та інші відходи сільськогосподарського виробництва) (24.15.0 КВЕД)."

-436- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
&&
Пункт 209.17 статті 209 розділу V цього Кодексу доповнити підпунктом 209.17.19 в такій редакції:
"209.17.19. Виробництво біологічного палива, отриманого при переробці сільськогосподарської продукції та її відходів (24.66.0 КВЕД)."

-437- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №222)
&&
Пункт 209.17 статті 209 розділу V цього Кодексу доповнити підпунктом 209.17.20 в такій редакції:
"209.17.20. Виробництво газу, отриманого при переробці сільськогосподарської продукції та її відходів (40.21.0 КВЕД)."

4184.

209.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею209 цього розділу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею209 цього розділу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочну продукцію, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

-438- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац 1 пункту 209.18. викласти у наступній редакції:
209.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 цього розділу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 цього розділу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.
.

-439- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
&&
Доповнити розділ V статтею 209':
"Стаття 209' Спеціальний режим оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі новітніх енергозберігаючих, екологічно прийнятних та наукоємних технологій
209'.1. Спеціальний режим оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, поширюється на суб’єктів господарювання - юридичних осіб, інвестиційні проекти на основі новітніх енергозберігаючих, екологічно прийнятних та наукоємних технологій, пов’язаних з модернізацією діючих та створенням нових виробництв (підприємств) і спрямованих на збереження та створення нових робочих місць, еквівалентною вартістю не менш як 5 млн. дол. США (для малих підприємств - не менш як 500 тис.дол.США).
209'.2. Платник податку, який відповідає критеріям, встановленим у пункті 209'.1. цієї статті:
209'.2.1. звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п’ять років від обкладання податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних до нього, які використовуються виключно для реалізації інвестиційного проекту.
Під терміном "устаткування (обладнання)" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;
під терміном "комплектувальні до устаткування (обладнання)" слід розуміти частини, призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
209'.2.2. звільняється від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з інвестицією протягом трьох років з моменту отримання першого прибутку.
209'.2.3. Порядок обчислення прибутку, одержаного від інвестиційного проекту, який реалізується на діючому підприємстві, визначається центральним органом державної податкової служби.
209'.2.4. До валового доходу підприємства, що здійснює реалізацію інвестиційного проекту, з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом суми інвестиції у вигляді: коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
209'.2.5. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт господарювання, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному податковому періоді.
209'.2.6. У разі нецільового використання устаткування, обладнання та комплектувальних до нього суб’єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватися під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити штрафні санкції в установленому законодавством порядку."

4189.

культурні цінності - вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату - товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701 - 9706 згідно з УКТ ЗЕД;

-440- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
З частини 210.2. вилучити визначення терміну "культурні цінності" та перенести його до статті 14.

4190.

дилер - платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі, шляхом ввезення на митну територію України культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду.

-441- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
З частини 210.2. вилучити визначення терміну "дилер" та перенести його до статті 14.

4191.

Маржинальний прибуток (без урахування податку) - це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами.

-442- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
З частини 210.2. вилучити визначення терміну "маржинальний прибуток" та перенести його до статті 14.

-443- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&&&&
Доповнити розділ V Податкового Кодексу статтею 212:
ст.212. Порядок оподаткування товарів дитячого асортименту.
212.1. Операції із постачання продуктів дитячого харчування, дитячого одягу та взуття та інших товарів дитячого асортименту та для немовлят оподатковуються за ставкою 7 відсотків.
212.2. Перелік таких товарів встановлюється Кабінетом міністрів України.

-444- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість” статтею 196 такого змісту:
"Стаття 196. Операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків.
196.1. За ставкою 7 відсотків оподатковуються готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-резиденти. Операції з надання послуг з тимчасового розміщення оподатковуються за ставкою 7 відсотків лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування за ставкою 7 відсотків визначається Кабінетом Міністрів України“. У зв’язку з цим статті 196-211 вважати статтями 197-212."

-445- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
&&
Розділ V "Податок на додану вартість" доповнити положеннями щодо відновлення можливості сплати податку на додану вартість при імпорті шляхом надання митним органам податкового векселя на суму податкового зобов’язання;

-446- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
&&
1. Привести у відповідність положення статті 180 ”Платники податку”, статті 186 ”Місце постачання товарів та послуг” та статті 208 ”Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України”, які не узгоджуються між собою.

-447- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
&&
У розділі V з метою захисту вітчизняних виробників передбачити невідшкодування податку на додану вартість при імпорті вогнетривів з Китаю (УКТ ЗЕД 25083, 25087, 38160, 68159, 69021, 69022, 69032, 69039 виробництва Китайської Народної Республіки);

-448- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Доповнити розділ V Податкового Кодексу статтею 212:
ст.212. Порядок оподаткування товарів дитячого асортименту.
212.1. Операції із постачання продуктів дитячого харчування, дитячого одягу та взуття та інших товарів дитячого асортименту та для немовлят оподатковуються за ставкою 7 відсотків.
212.2. Перелік таких товарів встановлюється Кабінетом міністрів України.

-449- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Розділ V доповнити статтею 212 наступного змісту: „Стаття 212. Спеціальний режим оподаткування діяльності хлібопекарських підприємств
212.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері хлібопечення та відповідає критеріям, встановленим у пункті 212.6 цієї статті (далі - хлібопекарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування
212.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована хлібопекарським підприємством на вартість поставлених ним хлібобулочних виробів, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого хлібопекарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.
212.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) хлібопекарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану за операціями з постачання хлібобулочних виробів, то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
212.4. При вивезенні хлібобулочних виробів у митному режимі експорту хлібопекарське підприємство - виробник таких хлібобулочних виробів має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.
212.5. Платник податку, який придбаває хлібобулочні вироби у хлібопекарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
212.6. Хлібопекарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним хлібобулочних виробів на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості хліба простої рецептури (борошно, сіль, дріжджі, вода) становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоутвореного хлібопекарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж дванадцять календарних місяців, така питома вага хлібобулочних виробів розраховується за підсумками кожного окремого звітного податкового періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності хлібопекарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж дванадцять послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.
212.7. Хлібопекарське підприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.
212.8. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування хлібопекарське підприємство реєструється у відповідному органі державної податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею Стаття 183 цього розділу для реєстрації платників податку на додану вартість.
212.9. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно не хліб простої рецептури, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
б) орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
212.10. Свідоцтво про реєстрацію хлібопекарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, коли:
а) хлібопекарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
б)хлібопекарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
в) хлібопекарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
г) хлібопекарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
У таких випадках хлібопекарське підприємство зобов’язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
212.11. Хлібопекарське підприємство - суб’єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка подається хлібопекарським підприємством - суб’єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується відповідно до пункту 201.15 статті Стаття 201 цього розділу.
212.12. Хлібопекарське підприємство - суб’єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) хлібобулочних виробів за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1статті Стаття 193 цього розділу.
У разі експорту хлібобулочних виробів застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті Стаття 193 цього розділу.
212.13. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
212.13.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:
а) товари (послуги), які придбаваються хлібопекарським підприємством для їх використання у виробництві хлібобулочних виробів, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання для виробництва хлібобулочних виробів.
У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються хлібопекарським підприємством частково для виготовлення хліба простої рецептури, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях хлібопекарського виробництва та відповідно в інших операціях;
209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері хлібопечення поширюється на:
виробництво хлібобулочних виробів ( КВЕД 15.81.11.010; 15.81.11.020; 15.81.11.030)”.


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!