Розділ ІV. Податок на доходи

Розділ ІV. Податок на доходи

Середа, 27 жовтня 2010, 18:05 -

Податок на доходи

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

2792.

РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

-1- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
слова „немайнові активи” замінити словами „нематеріальні активи” у відповідних відмінках скрізь по тексту розділу IV „Податок на доходи фізичних осіб

2793.

Стаття 162. Платники податку

2794.

162.1. Платниками податку є:

-2- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)
Пункт 162.1 статті 162 викласти у такій редакції:
"162. Платниками податку є:
162.1 - фізична особа-резидент, яка є повністю дієздатною згідно норм цивільного законодавства України, та отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.".

2795.

162.2. фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

-3- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)
Пункти 162.2 статті 162 викласти у такій редакції:
"162.2 фізична особа - нерезидент, яка є повністю дієздатною згідно норм цивільного законодавства України, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
податковий агент ".

2796.

фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

2797.

податковий агент.

2799.

162.4. У разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.

-2- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 162.4 :
Пункт 162.4 викласти в такій редакції : «162.4 У разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім або втрати ним статуса резидента (за відсутності податкових зобов’язань як нерезидента згідно з цим Кодексом), податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.»

2800.

162.5. Якщо фізична особа - платник податку вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.

2801.

Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безвісно відсутнім або втрачає статус резидента (за відсутності податкових зобов’язань як нерезидента згідно з цим Кодексом), останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента.

-3- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Речення друге пункту 162.5 виключити.

2810.

Стаття 164. База оподаткування

-6- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)
В статті 164 виключити слово "нарахований", "нарахованих" у відповідних відмінках, справляючи податок з виплачених та наданих доходів.

2817.

164.2.1. доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

-4- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 164:
У пункті 164.2.1) слова «у вигляді заробітної плати» виключити;

-5- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 164:
У пункті 164.2.1) слова «у вигляді заробітної плати» виключити;

2818.

164.2.2. суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

2819.

164.2.3. доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

-6- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Підпункт 164.2.3. пункту 164.2 статті 164 доповнити наступним реченням: «за вирахування витрат на створення (придбання) вказаних об'єктів майнових і немайнових прав, що раніше понесені таким платником податку та документально ним підтверджені;»

-7- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 164.2.3. пункту 164.2 Статті 164 викласти у наступній редакції:
«164.2.3) доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу за вирахування витрат на створення (придбання) вказаних об'єктів майнових і немайнових прав, що раніше понесені таким платником податку та документально ним підтверджені;».

2823.

164.2.7. сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом ІІ цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів) та погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації;

-8- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У підпункті 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 після слів : «сума заборгованості платника податку» доповнити наступним реченням : «за укладеною ним цивільно-правовою угодою,» і далі за текстом;

-9- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 164.2.7 пункту 1644.2 Статті 164 викласти у наступній редакції:
«164.2.7) сума заборгованості платника податку за укладеною ним цивільно-правовою угодою, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації;».

-10- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п 164.2.7 – виключити;

-11- Н.д.Єдін О.Й. (Реєстр.картка №119)
Статтю 164.2.7. після слів: "та погашення податкового боргу" доповнити словами - а також доходу, одержаного від фінансової установи, у зв'язку з невиконанням платником податків своїх обов'язків за договорами кредиту (позики), який виник при зверненні стягнення на предмет застави.

-12- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті 164.2.7 статті 164 поняття «податки, збори (обов‘язкові платежі)» привести у відповідність до статті 6.

-13- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
п.п 164.2.7 – виключити;

-14- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 164.2.7 викласти у такій редакції:
„164.2.7. сума заборгованості платника податку за укладеною ним цивільно-правовою угодою, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків та зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації”;

2824.

164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат, загальна місячна сума яких не перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, та процентів, визначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті165 цього розділу);

-15- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти в наступній редакції: „164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів, визначених у підпункті 165.1.44 та у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті165 цього розділу);”.

-16- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 164.2.8 викласти в такій редакції: «164.2.8 дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів, визначених у підпункті 165.1.41 статті 165 цього розділу);»

-17- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

-18- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
73. Викласти пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 в наступній редакції:
«164.2.8.) дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів, крім процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат;»

-19- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 164.2.8 викласти в такій редакції:
„164.2.8.дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів, визначених в пункті 165.1.2 статті 165 та підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього розділу)”;

-20- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У підпункті 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 виключити слова "загальна місячна сума яких не перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, та процентів, визначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього розділу".

2825.

164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.18 пункту 165.1 статті165 цього розділу;

2826.

164.2.10. дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з цим розділом;

-20- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

2827.

164.2.11. сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті170 цього розділу;

2828.

164.2.12. кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які підтверджені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;

-21- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Виключити підпункт 164.2.12 статті 164 розділу ІV.

-22- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.12 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

-23- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Виключити підпункт 164.2.12 статті 164 розділу ІV.

2829.

164.2.13. доходи, які становлять позитивну різницю між:

-24- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.13 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

-25- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Викласти абзац перший, підпункту 164.2.13, пункту 164.2, статті 164, Розділу 4 в такій редакції:
«164.2.13. доходи, отримані платником податку частіше одного разу протягом звітного податкового року, які становлять позитивну різницю між:…»:

-26- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
пп. 164.2.13, статті 164 Виключити

2835.

в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або інших сум бюджетного відшкодування;

-27- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті 164.2.14 статті 164 поняття «надміру сплачених податків, зборів (обов‘язкових платежів)» привести у відповідність до статті 6.

-28- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті „в” підпункту 164.2.14 слова податків, зборів (обов’язкових платежів) замінити словами „грошових зобов’язань”;

2836.

г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, які відшкодовуються державою у порядку, встановленому законом.

2837.

Дія цього пункту не поширюється на оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування;

2838.

164.2.15. сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, у випадках та розмірах, визначених підпунктом 170.8.2 пункту 170.8 статті 170 цього розділу;

-29- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

2839.

164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесок до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

-30- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
164.2.18) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку, який є вкладником або учасником фонду, учасником недержавного пенсійного забезпечення, страхувальником та/або застрахованою особою, вкладником банку, крім сум, що сплачуються:
а) особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами хоча б за одним ризиком;
б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;
в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 40 відсотків (до 20 відсотків за договорами довгострокового страхування життя та до 20 відсотків за договорами недержавного пенсійного забезпечення) нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платника податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, але не вище, ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку за кожен місяць;

-31- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
13. Пункт 164.2.16 викласти в наступній редакції:
«164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку, який є вкладником або учасником фонду, учасником недержавного пенсійного забезпечення, страхувальником та/або застрахованою особою, вкладником банку, крім сум, що сплачуються:
а) особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
б) одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 40 відсотків (до 16 відсотків за договорами довгострокового страхування життя, до 16 відсотків за договорами недержавного пенсійного забезпечення та до 8 відсотків за договорами добровільного медичного страхування), нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платника податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, але не вище, ніж подвійна сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку за місяць за сукупністю всіх таких внесків;»

-32- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
74. Підпункт 164.2.16) викласти у такій редакції:
«164.2.16) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку, який є вкладником або учасником фонду, учасником недержавного пенсійного забезпечення, страхувальником та/або застрахованою особою, вкладником банку, крім сум, що сплачуються:
а) особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами хоча б за одним ризиком;
б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;
в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 40 відсотків (до 20 відсотків за договорами довгострокового страхування життя та до 20 відсотків за договорами недержавного пенсійного забезпечення), нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платника податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, але не вище, ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1. пункту 169.4. статті 169 цього розділу цього розділу, цього розділу, в розрахунку за місяць за сукупністю всіх таких внесків;»

-33- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
13. Пункт 164.2.16 викласти в наступній редакції:
«164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку, який є вкладником або учасником фонду, учасником недержавного пенсійного забезпечення, страхувальником та/або застрахованою особою, вкладником банку, крім сум, що сплачуються:
а) особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
б) одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 40 відсотків (до 16 відсотків за договорами довгострокового страхування життя, до 16 відсотків за договорами недержавного пенсійного забезпечення та до 8 відсотків за договорами добровільного медичного страхування), нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платника податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, але не вище, ніж подвійна сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку за місяць за сукупністю всіх таких внесків;»

2840.

а) особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;

2841.

б) одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;

-34- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Підпункт б) підпункту 164.2.16 доцільно викласти у такій редакції:
«б) членами сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;».

-35- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Абзац «б» підпункту 164.2.16 статті 164 розділу ІV викласти у такій редакції:
«б) членами сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;».

-36- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
Підпункт б) підпункту 164.2.16 статті 164 доцільно викласти у такій редакції: «членами сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;».

-37- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
10. У статті 164:
а) підпункт б) підпункту 164.2.16 пункту 164.2 викласти у такій редакції:
„б) членами сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;”

-38- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Абзац «б» підпункту 164.2.16 статті 164 розділу ІV викласти у такій редакції:
«б) членами сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;».

-39- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Підпункт б) підпункту 164.2.16 доцільно викласти у такій редакції:
"б) членами сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;".

2842.

в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія), або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше, ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку за місяць за сукупністю всіх таких внесків;

2843.

164.2.17. частина суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, які виплачуються платнику податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, що перевищує законодавчо встановлену станом на 1 січня звітного податкового року максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначеної відповідно до закону;

-39- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

-40- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №194)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У підпункті 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 після слів "згідно із законом, що" доповнити словом "вдвічі".

-42- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
підпункт 164.2.17 статті 164 виключити.

-47- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Пункт 164.2.17 виключити

2844.

164.2.18. дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього розділу), а саме у вигляді:

-41- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 законопроекту вилучити;

-42- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
пп. 164.2.18, статті 164 Виключити

-44- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Замінити в частині 164.2.18 нумерацію абзаців буквами на нумерацію цифрами і вважати їх підпунктами.

2845.

а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачене нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах;

2846.

б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у цьому Кодексі для оподаткування прибутку підприємств.

-43- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці «б» підпункту 164.2.18. пункту 164.2. статті 164 слова «та харчування» виключити.

-44- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Стаття 164. База оподаткування
В абзаці «б» підпункту 164.2.18. пункту 164.2. статті 164 . слова «та харчування»-виключити.
Стаття 164. База оподаткування
164.2.18.
б) вартості майна, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у цьому Кодексі для оподаткування прибутку підприємств.

2847.

Додатково до винятків, передбачених підпунктом “а” цього пункту та цього підпункту, не вважаються додатковим благом платника податку витрати роботодавця, що підлягають включенню до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно із розділом ІІІ цього Кодексу;

2848.

в) вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув’язненими.

-45- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 164.2.18 вилучити підпункт "в".

-46- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Виключити абзац «в» підпункту 164.2.18

-47- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті 164.2.18 статті 164 вилучити підпункт «в».

-48- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Виключити абзац «в» підпункту 164.2.18

-50- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
У підпункті 164.2.18 вилучити підпункт "в".

-52- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
З абзацу в) пункту 164.2.18. вилучити визначення терміну "послуги домашнього обслуговуючого персоналу" та перенести його до статті 14.

2849.

Під терміном “послуги домашнього обслуговуючого персоналу” маються на увазі послуги з побутового обслуговування фізичної особи, членів її сім’ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об’єктів рухомого чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується ними;

2850.

г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з цим розділом;

2851.

ґ) суми безповоротної фінансової допомоги;

2852.

д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку-боржника про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації;

-49- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац д) підпункту 164.2.18) пункту 164.2. ст. 164 викласти в наступній редакції:
«д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою стягнення, передбаченого чинним законодавством України до закінчення строку позовної давності;»

-53- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
У пункті 164.2.18. підпункт 164.2.18.1. викласти в наступній редакції: "164.2.18.1. суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою стягнення, передбаченого чинним законодавством України до закінчення строку позовної давності."

2853.

е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

-50- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт е) підпункту 164.2.18 статті 164 викласти в такій редакції:
е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

2854.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 цієї статті;

2855.

164.2.19. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього розділу.

-51- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 розділу IV -виключити;

2856.

164.3. При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

2858.

164.5. Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

-52- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Статтю 164.5 викласти у такій редакції:
“Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не грошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу з ПДВ, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 – Сп),
де К – коефіцієнт;
Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
У такому ж порядку визначається об’єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки”.

-53- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Пункт 164.5 статті 164 викласти в такій редакції:
164.5 Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

-54- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п.164.5 - виключити.

-55- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
п.п.164.5 - виключити.

2859.

К = 100: (100 - Сп),

2860.

де К - коефіцієнт;

2861.

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

2862.

У такому ж порядку визначаються об’єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

-56- Н.д.Буряк О.В. (Реєстр.картка №244)
&&
Пункт 164.5 статті 164 доповнити абзацом такого змісту:
"За результатами фінансового року особа, податковий агент зобов’язаний здійснити перерахунок податку."

2863.

164.6. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

-57- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У пункті 164.6 слова «страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника,» доцільно виключити.

-58- Н.д.Петрук М.М. (Реєстр.картка №184)
Доповнити п. 164.6. ст.164 Розділу IV Податок з доходів фізичних осіб після слів: «Накопичувального фонду», словами наступного змісту: «недержавного пенсійного фонду» і далі за текстом

-59- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
б) пункті 164.6 слова “страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника,” виключити.

2864.

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

2866.

165.1.1. сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно):

-60- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Абзац перший пункту 165.1.1 викласти у такій редакції:
165.1.1 ’’сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, фінансова допомога інвалідам, надана Фондом соціального захисту інвалідів для оплати державним та казенним протезно-ортопедичним підприємствам та протезно-ортопедичним підприємствам інших форм власності вартості технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності), а також оплата вартості навчання інвалідів та їх перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії, у тому числі (але не виключно): ’’

-61- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
11. У статті 165
а) Абзац перший пункту 165.1.1 викласти у такій редакції:
165.1.1 ’’сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, фінансова допомога інвалідам, надана Фондом соціального захисту інвалідів для оплати державним та казенним протезно-ортопедичним підприємствам та протезно-ортопедичним підприємствам інших форм власності вартості технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності), а також оплата вартості навчання інвалідів та їх перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії, у тому числі (але не виключно): ’’

2867.

а) сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків;

2868.

б) сума державних премій України або державних стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України або указами Президента України, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;

-62- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
Підпункт ’’б’’ пункту 165.1.1 статті 165 викласти у такій редакції:
’’б) сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України або постановами Кабінету Міністрів України, винагород спортсменам, у тому числі спортсменам-інвалідам, України – чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій; ’’

-63- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
б) Підпункт ’’б’’ пункту 165.1.1 викласти у такій редакції:
’’б) сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України або постановами Кабінету Міністрів України, винагород спортсменам, у тому числі спортсменам-інвалідам, України – чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій; ’’

-64- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
1.Пункт б) підпункту 165.1.1. статті 165 – викласти у такій редакції:
«б) сума державних премій України або державних стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України або указами Президента України, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премії та інших загальновизнаних премій, що вручаються міжнародними та національними громадськими організаціями інших держав, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національною академією наук України, а також сума призових, що видаються Міжнародним олімпійським комітетом призерам Олімпійських ігор»;

-70- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Виключити з пункту 165.1.1. абзац б) такого змісту: "б) сума державних премій України або державних стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України або указами Президента України, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;".

2869.

в) сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;

-71- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Виключити з пункту 165.1.1. абзац в) такого змісту: "в) сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;".

-65- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
&&
У статті 165:
п.п. 165.1.1) доповнити підпунктом з) «сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

-66- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Пункт 165.1. Статті 165 доповнити новим підпунктом з) наступного змісту:
«з) сума коштів, що надається відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт” учасникам спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів з бюджету та за рахунок коштів інших підприємств (організацій).»

2875.

Винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності;

-67- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
&&
пункт 165.1.1 доповнити новими підпунктами ’’з’’, ’’і’’ та ’’ї’’ такого змісту:
’’з) вартість харчування, фармакологічних та медико-відновлювальних засобів, послуг проживання та проїзних документів, безоплатно наданих платникам податку учасникам навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних заходів, а також суми коштів, надані зазначеним платникам податку як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. Норми витрат на забезпечення харчуванням, медико-відновлювальними засобами учасників навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних заходів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. ’’
’’і) вартість спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування, що надаються у тимчасове користування платникам податку – членам національних збірних команд України з видів спорту, спортсменам, тренерам та іншим фахівцям сфери фізичної культури і спорту центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. Порядок видачі та списання з балансу спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування, його переліки та граничні строки використання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. ’’
’’ї) вартість колясок для інвалідів, в тому числі призначених для участі в фізкультурно-спортивних заходах для інвалідів, наданих платникам податку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. ’’

-68- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 доповнити абзацом «з» наступного змісту: «з) доходи від кооперативних виплат, від одержання частки доходу на пай, отриманих членами сільськогосподарського виробничого кооперативу в процесі ведення селянського господарства та реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарським виробничим кооперативом, та від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу.»

-69- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
&&
У статті 165:
п.п. 165.1.1) доповнити підпунктом з) «сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

-70- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
в) пункт 165.1.1 доповнити новими підпунктами ’’з’’, ’’і’’ та ’’ї’’ такого змісту:
’’з) вартість харчування, фармакологічних та медико-відновлювальних засобів, послуг проживання та проїзних документів, безоплатно наданих платникам податку учасникам навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних заходів, а також суми коштів, надані зазначеним платникам податку як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. Норми витрат на забезпечення харчуванням, медико-відновлювальними засобами учасників навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних заходів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. ’’
і) вартість спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування, що надаються у тимчасове користування платникам податку – членам національних збірних команд України з видів спорту, спортсменам, тренерам та іншим фахівцям сфери фізичної культури і спорту центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. Порядок видачі та списання з балансу спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування, його переліки та граничні строки використання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. ’’
ї) вартість колясок для інвалідів, в тому числі призначених для участі в фізкультурно-спортивних заходах для інвалідів, наданих платникам податку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. ’’

2876.

165.1.2. сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України;

2877.

165.1.3. сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом;

2878.

165.1.4. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням пункту 170.7 статті170 цього розділу:

2879.

а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом;

-71- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 165.1., пп. 165.1.4 відповідно виключити з абзацу «а) » слова «професійними та».

-72- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 165.1.4 відповідно виключити з абзацу «а) » слова «професійними та».

-73- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Відповідно, з абзацу «а» підпункту 165.1.4. пункту 165.1. виключити слова «професійними та».

-74- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В пункті 165.1 підпункті 165.1.4 відповідно виключити з абзацу «а) » слова «професійними та».

-75- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці «а» підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 виключити слова «професійними та».

-76- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
виключити з абзацу «а)» підпункту 165.1.4 пункту 165.1 цієї статті слова «професійними та»

-77- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
У Підпункті 165.1.4. пункту 165.1 Розділу IV відповідно виключити з абзацу «а)» слова «професійними та».

-78- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті „а” підпункту 165.1.4 слова „професійними та” виключити;

-81- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
П. 165.1., пп. 165.1.4 відповідно виключити з абзацу "а)" слова "професійними та".

2880.

б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;

2881.

в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов’язаним з ними фізичним особам;

2882.

г) сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

-79- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
&&
1) підпункт 165.1.7 доповнити словами «та фонду банківського управління»;

2886.

165.1.8. сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку;

-80- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
2) підпункт 165.1.8 пункту 165.1 викласти у такій редакції:
«165.1.8. сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку»;

2892.

165.1.14. аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

-81- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити слова «у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України»

-90- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
У частині 165.1. пункт 165.1.14 викласти в такій редакції: "165.1.14 аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їхнього розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;".

2895.

165.1.17. сума надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування під час застосування права на податкову знижку, що повертається платнику податку;

-82- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті 165.1.17 статті 165 поняття «надміру сплачених податків, зборів (обов‘язкових платежів)» привести у відповідність до статті 6.

2897.

165.1.19. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів його роботодавця, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;

-83- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 після слів «за рахунок коштів його роботодавця» додати слова і знак «в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно Закону України «про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій у відповідності із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,».

-84- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 після слів «за рахунок коштів його роботодавця» додати слова і знак «в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно Закону України «про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій у відповідності із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,».

2898.

165.1.20. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:

-85- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 165.
П.165.1.20 абзац 1 та 2 викласти в редакції:
165.1.20 вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах, що
визначається колективним договором, в тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів, таким категоріям осіб:
- працівникам з видобутку ( переробки ) вугілля та вуглебудівних підприємств за переліком професій, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;
- останні абзаци цього пункту залишити в редакції проекту.

2899.

працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;

2900.

пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов’язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;

2901.

інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками “Шахтарська слава” або “Шахтарська доблесть” І, ІІ, ІІІ ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, коли вони користувалися цим правом до настання інвалідності;

2902.

сім’ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

2903.

При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів її сума не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку.

2904.

Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;

2905.

165.1.21. сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

-86- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Підпункт 165.1.21 статті 165 Розділу IV викласти у такій редакції: «сума коштів, сплачених платником податку на користь освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, що навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року».

2906.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку;

-87- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці другому підпункту 165.1.19 пункті 165.1 статті 165 після слів «в якому закінчується таке навчання,» додати слова «крім випадків, коли припинення трудових відносин здійснюється з незалежних від працівника причин,».

-88- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці другому підпункту 165.1.19 пункті 165.1 статті 165 після слів «в якому закінчується таке навчання,» додати слова «крім випадків, коли припинення трудових відносин здійснюється з незалежних від працівника причин,».

2907.

165.1.22. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:

2908.

а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою;

-89- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
г) Підпункт ’’а’’ пункту 165.1.22 після слів ’’Пенсійним фондом України’’ доповнити словами ’’органами праці та соціального захисту населення,’’;

2909.

б) роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу. Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання);

-90- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити із абзацу б) підпункту 165.1.22) пункту 165.1. ст. 165 слова «у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу. Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання);»

2914.

165.1.25. сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів.

2915.

Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт чорних та дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов’язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом.

2916.

Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;

-91- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Абзац третій підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 виключити.

-92- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
абзац третій підпункту 165.1.25 виключити;

2917.

165.1.26. сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу. Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього розділу;

-93- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У підпункті 165.1.26 пункту 165.1 статті 165 після слів : «аспіранту або ад’юнкту» доповнити наступним реченням : «та за рахунок коштів інших підприємств (організацій), на балансі яких перебувають такі навчальні заклади,» і далі за текстом;

-94- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 165.1.26 пункту 165.1 Статті 165 викласти в наступній редакції:
«165.1.26) сума стипендії, яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту з бюджету та за рахунок коштів інших підприємств (організацій), на балансі яких перебувають такі навчальні заклади, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу. Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього розділу;».

2918.

165.1.27. сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

-95- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
165.1.27) сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

2919.

а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:

-96- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт а) підпункту165.1.27 пункту 165.1 статті 165 викласти в наступній редакції:
«а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:
- дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором,
- викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя.
- в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).
Величина перевищення викупної суми над внесеними платежами підлягає оподаткуванню за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитні рахунки банків.».

-97- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
підпункт а) підпункту 5.1.27 викласти в наступній редакції:
«а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:
- дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором,
- викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя.
- в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).
Величина перевищення викупної суми над внесеними платежами підлягає оподаткуванню за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитні рахунки банків.»

2920.

дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;

2921.

викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;

2922.

в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

-98- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
14. Частину а) підпункту 165.1.27 викласти в наступній редакції:
«а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:
дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
отримання викупної суми в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

-99- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
14. Частину а) підпункту 165.1.27 викласти в наступній редакції:
«а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:
дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
отримання викупної суми в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

2923.

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

2924.

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;

2925.

165.1.28. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, у тому числі страхування довічних пенсій, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління, визначених підпунктом 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 цього розділу.

-100- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
д) У підпункті 165.1.28. пункту 165.1. слова „у тому числі страхування довічних пенсій” виключити;

2926.

Порядок застосування підпункту 165.1.27 цього пункту та цього підпункту визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону;

2934.

165.1.35. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-101- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
2. Підпункт 165.1.35. після слів "за рахунок коштів" доповнити словами "бюджету чи", а далі за текстом.
Редакція підпункту з урахуванням запропонованих змін:
165.1.35. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів бюджету чи відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-102- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
Пункт 165.1.35 викласти у такій редакції :
165.1.35 ’’ вартість путівок на відпочинок, оздоровлення, лікування та реабілітацію, пов’язану з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів бюджету чи відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування; ’’

-103- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
165.1.35) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, або благодійною організацією, створеною відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;

-104- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 165.1.35 статті 165 Розділу ІV проекту в такій редакції
«165.1.35) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, або благодійною організацією, створеною відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;»

-105- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
е) Пункт 165.1.35 викласти у такій редакції :
165.1.35 ’’ вартість путівок на відпочинок, оздоровлення, лікування та реабілітацію, пов’язану з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів бюджету чи відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування; ’’

-108- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 165.1.35 статті 165 Розділу ІV проекту в такій редакції
"165.1.35) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, або благодійною організацією, створеною відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;"

2935.

165.1.36. дохід фізичної особи - підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу;

-116- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 165.1.35 викласти в такій редакції: "165.1.35. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, або благодійною організацією, створеною відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;

2936.

165.1.37. сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом;

2937.

165.1.38. вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів;

2938.

165.1.39. вартість дарунків платнику податку, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

-106- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Статтю 165.1.39 викласти у такій редакції:
“Вартість дарунків платнику податку з ПДВ, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі”.

-107- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
3. Підпункт 165.1.39. після слів "вартість дарунків" доповнити словом "призів", а далі за текстом.
Редакція підпункту з урахуванням запропонованих змін:
165.1.39. вартість дарунків, призів платнику податку, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

-109- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
є) У пункті 165.1.39 після слів ’’вартість дарунків’’ доповнити словом ’’призів’’;

-108- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
&&
У пункті 165.1.39 після слів ’’вартість дарунків’’ доповнити словом ’’призів’’;

2940.

165.1.41. доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки (у тому числі карткові), за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших, передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним банком України;

-111- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті 165.1.41 знаки та слова: „(у тому числі карткові)” виключити;

-110- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
У підпункті 165.1.41 статті 165 після слова “на поточні” включити слово “депозитні”.

2942.

165.1.43. сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім’ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку;

-112- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 165.1.43 слова «або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку» замінити словами «або дитиною - інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування».

-114- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У підпункті 165.1.43 статті 165 розділу ІV слова «або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку» замінити словами «або дитиною - інвалідом, або собою, яка має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування».

-115- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
У пункті 165.1.43 слова ’’або особою, яка є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку’’ викласти у такій редакції ’’або особою, яка є інвалідом І групи чи дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування’’

-116- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
ж) У пункті 165.1.43 слова ’’або особою, яка є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку’’ викласти у такій редакції ’’або особою, яка є інвалідом І групи чи дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування’’

-119- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У підпункті 165.1.43 статті 165 розділу ІV слова «або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку» замінити словами «або дитиною - інвалідом, або собою, яка має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування».

-120- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті 165.1.43 слова „або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або до встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку” замінити словами „або дитиною - інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування”;

-113- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктами 165.1.44, - 165.1.46 наступного змісту:
„165.1.44. сума процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вкладу (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат;
165.1.45. сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права;
165.1.46. доходи від кооперативних виплат, від одержання частки доходу на пай, отриманих членами сільськогосподарського виробничого кооперативу в процесі ведення селянського господарства та реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарським виробничим кооперативом, та від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу”.
Підпункт 165.1.44 цього пункту, відповідно, вважати підпунктом 165.1.47.

-117- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
15. Підпункт 165.1 статті 165 доповнити пунктами 165.1.45. та 165.1.46. у наступній редакції:
«165.1.45. сума страхової виплати за договором особистого страхування у разі смерті застрахованої особи;
165.1.46. сума страхової виплати за договором добровільного медичного страхування укладеним відповідно до вимог цього розділу;»

-118- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
15. Підпункт 165.1 статті 165 доповнити пунктами 165.1.45. та 165.1.46. у наступній редакції:
«165.1.45. сума страхової виплати за договором особистого страхування у разі смерті застрахованої особи;
165.1.46. сума страхової виплати за договором добровільного медичного страхування укладеним відповідно до вимог цього розділу;»

2943.

165.1.44. інші доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

-124- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
&&
Стаття 165.
П. 165.1. доповнити новим підпунктом 165.1.45:
Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року.

-121- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
&&
Підпункт 165.1. статті 165 розділу ІV доповнити новим підпунктом 165.1.45. такого змісту:
«165.1.45 сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року».

-122- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
&&
В статті 165 пункт 165.1 доповнити новим підпунктом 165.1.45:
«165.1.45 сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року».

-123- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 165.1 статті 165 доповнити новим підпунктом 165.1.45 наступного змісту:
«165.1.45 сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року.».

-124- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Доповнити підпунктом:
«доходи від кооперативних виплат, від одержання частки доходу на пай, отриманих членами сільськогосподарського виробничого кооперативу в процесі ведення селянського господарства та реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарським виробничим кооперативом, та від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу.»

-125- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
&&
пункт 165.1 статті 165 Розділу ІУ „Податок на доходи фізичних осіб” доповнити новим підпунктом 165.1.45.:
«сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року»

-126- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
2.Пункт 165.1 статті 165 – доповнити підпунктом 165.1.45. такого змісту:
«165.1.45. сума страхових внесків за медичним страхуванням, сплачених роботодавцем за своїх найманих працівників в межах та на умовах передбачених колективним трудовим договором»;

-127- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&
Пункт 165.1 статті 165 Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» доповнити підпунктом такого змісту: «сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року».

-128- Н.д.Бережна І.Г. (Реєстр.картка №150)
&&
Доповнити ст. 165 „Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу" підпунктом 165.1.45 та викласти його у наступній редакції:
«сума витрат нотаріуса на виконання обов'язкових вимог забезпечення та
гарантування безспірностї вчинення нотаріальних дій у відповідності до вимог ЗУ „Про
нотаріат" та підзаконних нормативних актів щодо них, як то оплата охоронної та пожежної
сигналізації, одержання спеціальних бланків нотаріальних документів, книг обліку та
реєстрів, необхідних у роботі нотаріуса, укладання договору службового страхування або
внесення страхової застави, придбання сейфів для зберігання печаток, штампів, спеціальних
бланків, придбання металевих шаф для зберігання архіву, оплату інформаційно-технічних
послуг щодо користування державними та єдиними реєстрами, що діють в системі нотаріату ,
придбання офіційних та спеціальних, професійних видань, проходження навчання з
підвищення професійного рівня, використання електронної бази законодавства, витрати на
придбання та утримання робочого місця (вартість приміщення (або амортизаційні
відрахування), оренда, сплата кредиту, комунальні платежі), тощо»

-129- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
доповнити новим підпунктом такого змісту:
„164.1.45. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року. При цьому, зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки”;

-130- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
&&
Стаття 165.
П. 165.1. доповнити новим підпунктом 165.1.45:
«165.1.45 сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року».

-131- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Пункт 165.1. статті 165 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«сума коштів, що надається відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт ” учасникам спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів з бюджету та за рахунок коштів інших підприємств (організацій).»

-132- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
&&
1. Доповнити частину першу статті 165
(Розділ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ)
новими підпунктами такого змісту:
165.1.хх. вартість харчування, фармакологічних та медико-відновлювальних засобів, послуг проживання та проїзних документів безоплатно наданих платникам податку – учасникам навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних заходів, а також суми коштів, надані зазначеним платникам податку як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. Норми витрат на забезпечення харчуванням, медико-відновлювальними засобами учасників навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних заходів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
165.1.хх. вартість харчування, послуг проживання та проїзних документів безоплатно наданих платникам податку – учасникам програм і заходів державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, а також суми коштів, надані зазначеним платникам податку як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, бюджетними установами. Норми витрат на забезпечення харчуванням учасників програм і заходів державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї затверджуються центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей, молоді, ґендерної рівності.
165.1.хх. вартість спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування, що надаються у тимчасове користування платникам податку – членам національних збірних команд України з видів спорту, спортсменам, тренерам та іншим фахівцям сфери фізичної культури і спорту центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту. Порядок видачі та списання з балансу спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування, його переліки та граничні строки використання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
165.1.хх. вартість колясок для інвалідів, в тому числі призначених для участі в фізкультурно-спортивних заходах для інвалідів, наданих платникам податку центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, бюджетними установами, закладами фізичної культури і спорту.

-133- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
&&
1. Доповнити пункт 165.1. статті 165. Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового Кодексу України підпунктом 165.1.44 наступного змісту:
«165.1.44. доходи від кооперативних виплат, від одержання частки доходу на пай, отриманих членами сільськогосподарського виробничого кооперативу в процесі ведення селянського господарства та реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарським виробничим кооперативом, та від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу.»
2. В зв’язку з чим підпункт 165.1.44. пункт 165.1. статті 165. Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового Кодексу України вважати підпунктом 165.1.45:
«165.1.45 інші доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.».

-134- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Пункт 165.1. доповнити новим підпунктом 165.1.45:
«165.1.45 сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року».

2944.

Стаття 166. Податкова знижка

2945.

166.1. Право платника податку на податкову знижку

2946.

166.1.1. Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року;

-135- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 166.
П. 166.1., пп. 166.1.1, викласти в редакції: «Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового місяця (року)».

-136- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 166.1.1 пункту 166.1 статті 166 викласти в новій редакції:
«166.1.1 Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового місяця (року).».

-137- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
3.Підпункт 166.1.1 статті 166 – викласти у такій редакції:
«166.1.1. Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року та попередніх двох років, якщо він з тих чи інших причин не скористався податковою знижкою протягом них»;

2947.

166.1.2. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації;

-138- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 166.1., пп. 166.1.2., викласти в редакції:
«Платник податку має право здійснювати витрати, дозволені для включення до податкової знижки через роботодавця за рахунок своєї заробітної плати».

-139- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 викласти у наступній редакції:
«166.1.2 Платник податку має право здійснювати витрати, дозволені для включення до податкової знижки через роботодавця за рахунок своєї заробітної плати».

2948.

166.2. Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки

2949.

166.2.1. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);

-140- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 166.2., пп. 166.2.1, викласти в редакції:
«До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового місяця (року)» і далі за текстом.

-141- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
4.Підпункт 166.2.1. статті 166 – викласти у такій редакції:
«166.2.1. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року та попередніх двох років (у випадках передбачених у підпункті 166.1.1) платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання)»;

2950.

166.2.2. Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 цього пункту документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення органом державної податкової служби податкової перевірки стосовно нарахування такої податкової знижки, але не більше строку давності, встановленого цим Кодексом;

-142- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
5.Підпункт 166.2.2. статті 166 – викласти у такій редакції:
«166.2.2. Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 цього пункту документів не надсилаються органу державної податкової служби самозайнятими особами та особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення органом державної податкової служби податкової перевірки стосовно нарахування такої податкової знижки, але не більше строку давності, встановленого цим Кодексом»;

-147- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
підпункт 166.2.2 викласти у такій редакції:
"166.2.2. Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 цього пункту документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого цим Кодексом".

-143- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
6.Пункт 166.2. статті 166 – доповнити підпунктами такого змісту:
«166.2.3. Працівники надають роботодавцю за основним місцем роботи оригінали документів, зазначених у підпункті 166.2.1, що є підставою для врахування їх при розрахунку податку на доходи таких фізичних осіб.
166.2.4 У разі звільнення працівника з основного місця роботи, при цьому податковою знижкою платнику податку ще не компенсовані витрати, передбачені у пункті 166.3, в порядку та розмірах, передбачених цим пунктом, роботодавець зобов’язаний:
-здійснити копіювання всіх документів, зазначених у підпункті 166.2.1, завірити кожний їх аркуш підписом працівника, та зберігати їх протягом строків давності, встановленого цим Кодексом;
-повернути працівнику оригінали документів, зазначені у підпункті 166.2.1, поставивши на кожному аркуші печатку та підпис з відміткою, що згідно цих документів платнику податків надавалась знижка;
-видати працівнику довідку завірену печаткою, та підписом керівника головного бухгалтера, з розрахунком податкової знижки, яка була вже надана, для компенсації витрат, передбачених цим пунктом»;

2951.

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки

-144- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
7.Пункт 166.3. статті 166 – викласти у такій редакції:
«Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року та попередніх двох років (у випадках передбачених у підпункті 166.1.1), визначеного з урахуванням положень пункту 164.6. статті 164 цього розділу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати»;

2952.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

-145- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 166.3., абзац 2 викласти в редакції:
«Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового місяця (року), визначеного з урахуванням положень пункту 164.6. статті 164 цього розділу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового місяця (року) витрати».

2953.

166.3.1. частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 цього розділу;

2954.

166.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

-146- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Підпункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 проекту викласти у такій редакції:
166.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує п’яти відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

-147- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
пропоную підпункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 проекту викласти у такій редакції:
166.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує п’яти відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

-148- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
8.Підпункт 166.3.2. статті 166 – викласти у такій редакції:
«суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року»;

2955.

166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

-149- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 166.3., пп. 166.3.3, перше речення викласти в редакції:
«Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати».

-150- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 166.3.3 слова" який не одержує заробітної плати" вилучити.

-151- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У підпункті 166.3.3 статті 166 розділу ІV слова «який не одержує заробітної плати» виключити.

-152- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Перше речення підпункту 166.3.3. пункту 166.3. статті 166. розділу ІV викласти в такій редакції:
«Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати».

-153- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В підпункті 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 перше речення викласти в наступній редакції:
«Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати».

-154- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Викласти друге речення підпункту 166.3.3 в такій редакції:
«Така сума не може перевищувати розміру загальної суми податку, сплаченого платником податку та членами його сім’ї першого ступеня споріднення за звітний період.»

-155- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Із підпункту 166.3.3) пункту 166.3. ст. 166 виключити слова «Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, що навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;».

-156- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті 166.3.3 статті 166 слова «який не одержує заробітної плати» вилучити.

-157- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У підпункті 166.3.3 статті 166 розділу ІV слова «який не одержує заробітної плати» виключити.

-158- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
У підпунктів 166.3.3 пункту 166.3 статті 16 перше речення викласти в редакції: «Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати».

-160- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Перше речення підпункту 166.3.3 викласти в редакції:
"Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення".

-164- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
у підпункті 166.3.3 слова "який не одержує заробітної плати" виключити.

-167- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 166.П. 166.3., пп. 166.3.3, перше речення викласти в редакції:
Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

-175- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Підпункт 166.3.3 частини 166.3. викласти в такій редакції: "166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може бути більше розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, у розрахунку на кожну особу, що навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;".

2956.

166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім:

-159- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 166.3., пп. 166.3.4 після слова «лікування» вставити слова «та медичного обслуговування».

-160- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 166.3.4 після слова «лікування» вставити слова «та медичного обслуговування».

-161- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Абзац перший пункту 166.3.4 статті 166 викласти у такій редакції:
’’166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств та протезно-ортопедичних підприємств інших форм власності, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду’’, у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім: ”

-171- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
П. 166.3., пп. 166.3.4 після слова "лікування" вставити слова "та медичного обслуговування".

-163- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 166 пункті 166.3 підпункті 166.3.4 перше речення викласти в редакції:
«Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття дошкільної, середньої, середньої професійної або вищої освіти, а також аспірантури такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати»

-162- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
&&
В підпункті 166.3.4. пункту 166.3. після слова «лікування» вставити слова «та медичного обслуговування».

-164- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
&&
В статті 166 пункті 166.3 підпункті 166.3.4 після слова «лікування» вставити слова «та медичного обслуговування».

-165- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 після слова «лікування» доповнити словами «та медичного обслуговування».

-166- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
12. Абзац перший пункту 166.3.4 статті 166 викласти у такій редакції:
’’166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств та протезно-ортопедичних підприємств інших форм власності, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду’’, у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім: ”

-167- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&
У підпункті 166.3.4 пункту 166.3 після слова «лікування» вставити слова «та медичного обслуговування».

2957.

а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань;

2958.

б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

2959.

в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

2960.

г) операцій із зміни статі;

2961.

ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);

2962.

д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

2963.

е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

-169- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 166 пункті 166.3 підпункт 166.3.4 доповнити новим абзацом:
«До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року».

-171- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
&&
Доповнити підпункт 166.3.4 новим абзацом:
"До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року".

-180- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
&&
Доповнити пп. 166.3.4. новим абзацом:
До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року.

-168- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
&&
Підпункт 166.3.4. доповнити новим абзацом:
«До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року».

-170- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 доповнити новим абзацом такого змісту:
«До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року».

-171- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
9.Підпункт 166.3.4. статті 166 – доповнити абзацом такого змісту:
«До прийняття законодавчих актів, що регулюють порядок створення та функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, платник податку має право на податкову знижку на суму всіх коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) з урахуванням обмежень визначених у абзацах другому-восьмому цього підпункту»;

-172- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&
Доповнити підпункт 166.3.4. новим абзацом: «До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року».

-173- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
&&
Доповнити пп. 166.3.4. новим абзацом:
«До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року».

-174- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Доповнити підпункт 166.3.4 новим абзацом:
«До запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування витрати, передбачені цим підпунктом, дозволяється включати до податкової знижки у розмірі, визначеному в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, за кожний місяць протягом звітного податкового року».

2964.

166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

2965.

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу;

-175- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті а) підпункту 166.3.5. пункту 166.3 статті 166 після слів: «при страхуванні» доповнити словами: «(недержавному пенсійному забезпеченні)».

-177- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
16. Частину а) підпункту 166.3.5. викласти в наступній редакції:
«а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю – подвійну суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу;»

-178- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
16. Частину а) підпункту 166.3.5. викласти в наступній редакції:
«а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю – подвійну суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу;»

-176- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
у підпункті а) підпункту 166.3.5. пункту 166.3 статті 166 після слів: „при страхуванні” доповнити словами: „(недержавному пенсійному забезпеченні)”;

2966.

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї;

-179- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті б) підпункту 166.3.5. пункту 166.3 статті 166 після слів: «при страхуванні» доповнити словами: «(недержавному пенсійному забезпеченні)».

-180- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
у підпункті б) підпункту 166.3.5. пункту 166.3 статті 166 після слів: „при страхуванні” доповнити словами: „(недержавному пенсійному забезпеченні)”;

2971.

166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

-181- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 166.3 статті 166 доповнити підпунктом 166.3.9 наступного змісту: «166.3.9. суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої платником податку в місцевий бюджет».

-182- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
10.Пункт 166.3. статті 166 – доповнити підпунктами такого змісту:
«166.3.10. суму коштів, сплачених платником податків на встановлення у своїй квартирі, приватному будинку, яке є місцем його постійного проживання, лічильників води (гарячої та холодної), газу, тепла;
166.3.11. 25 відсотків від суми коштів, сплачених платником податків на здійснення заходів зі встановлення енергозберігаючого обладнання для обігріву будинку, яке є місцем його постійного проживання;
166.3.12. 25 відсотків від суми, сплачених платником податків на здійснення заходів з утеплення своєї квартири, приватного будинку, яке є місцем його постійного проживання;
166.3.13. 25 відсотків від суми, витрачених платником податків на встановлення сонячних батарей та іншого обладнання, яке забезпечує виробництво відновлюваних видів енергії для використання в приватному будинку, яке є місцем його постійного проживання;
166.3.14. Якщо заходи, вказані у підпунктах 166.3.10 - 166.3.13., стосуються багатоквартирного будинку, і відшкодування цих витрат включається в комунальний тариф, то платник податків має право включати 25 відсотків цієї складової комунального тарифу до податкової знижки;
166.3.15. Загальна податкова знижка на компенсацію витрат, вказаних у підпунктах 166.3.10. - 166.3.14., якою може скористатись платник податків протягом звітного податкового року, не може бути більше ніж сума, що дорівнює 25 відсоткам доходу платника податків за звітний податковий рік. Якщо сума витрат на заходи, вказані у підпунктах 166.3.10 - 166.3.14, не компенсується податковою знижкою протягом звітного податкового року з урахуванням обмеження встановленого цим підпунктом, то платник податків має права перенести ці свої витрати на податкові знижки протягом наступних звітних податкових років до їх повної компенсації;
166.3.16. Якщо у квартирі, приватному будинку проживає декілька осіб, що мають право на податкову знижку, передбачену у підпунктах 166.3.10. – 166.3.14, вони самостійно визначають, хто з них має скористатись податковою знижкою»;

-183- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 166.3 статті 166 доповнити підпунктом 166.3.9 наступного змісту: «166.3.9. суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої платником податку в місцевий бюджет».

2972.

166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки

2973.

166.4.1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку.

-184- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 166.4.1 статті 166 Розділу ІV проекту в такій редакції
«166.4.2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього розділу.»

2974.

166.4.2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу.

-185- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 166.4., пп. 166.4.2. викласти в редакції:
«Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому місяці (році), не може перевищувати суми місячного (річного) загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу».

-186- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Підпункт 166.4.2. пункту 166.4. викласти в такій редакції:
«Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому місяці (році), не може перевищувати суми місячного (річного) загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу».

-187- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 166 пункті 166.4 підпункт 166.4.2. викласти в редакції:
«Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому місяці (році), не може перевищувати суми місячного (річного) загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу».

-188- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 166: підпункт 166.4.2. викласти у наступній редакції: «Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу, а для самозайнятих осіб – суми чистого доходу, який підлягає оподаткуванню.»

-189- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
166.4.2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього розділу.

-190- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 166: підпункт 166.4.2. викласти у наступній редакції: «Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу, а для самозайнятих осіб – суми чистого доходу, який підлягає оподаткуванню.»

-191- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
11.Підпункт 166.4.2. статті 166 – викласти у такій редакції:
«166.4.2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, з урахуванням обмежень, встановлених у підпункті 166.3.15, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6. статті 164 цього розділу»;

-192- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Підпункт 166.4.2. пункту 166.4. викласти в редакції: «Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому місяці (році), не може перевищувати суми місячного (річного) загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу».

-198- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 166.4.1 статті 166 Розділу ІV проекту в такій редакції
"166.4.2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього розділу."

-206- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
П. 166.4., пп. 166.4.2. викласти в редакції:
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому місяці (році), не може перевищувати суми місячного (річного) загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього розділу".

2975.

166.4.3. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

-193- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У підпункті 166.4.3 слова «на наступні податкові роки не переноситься.» замінити словами «переноситься на наступні два податкові роки.»

-194- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
12.Підпункт 166.4.3. статті 166 – вилучити:

2976.

166.5. Центральний орган державної податкової служби видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та провадить безоплатні роз’яснення порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків податкових декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим розділом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

-195- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У пункті 166.5 статті 166 слова "видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та" виключити.

-196- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 166.5 слова «видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та» виключити.

-197- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
13. Пункт 166.5. статті 166 – викласти у такій редакції:
«Роз’яснення з питань застосування норм цієї статті затверджується Постановою Кабінету Міністрів України, яка реєструється в Міністерстві юстиції України. Окрім всього іншого в Постанові обов’язково має бути визначено перелік обладнання, матеріалів та видів робіт, пов’язаних з реалізацією платником податків заходів, вказаних у підпунктах 166.3.10. - 166.3.14., які можна віднести до податкової знижки. У будь-якому випадку цей перелік повинен бути достатньо вичерпним для можливості платника податку скористатись податковою знижкою, реалізовуючи заходи, вказані в підпунктах 166.3.10 - 166.3.14. У разі якщо на думку платників податків зміст цієї Постанови обмежує їх права щодо користування податковою знижкою, передбачених цієї статтею, вони мають право оскаржити її в суді, в порядку визначеному адміністративним судочинством.
До затвердження цієї Постанови Кабінету Міністрів України, платники податків самостійно визначають, які витрати, пов’язані з реалізацією заходів, вказаних у підпунктах 166.3.10. - 166.3.14. вони мають право віднести на податкову знижку.
Центральний орган державної податкової служби провадить безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків податкових декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим розділом, податковими органами за першим запитом платника цього податку»;

-198- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 166.5 статті 166 слова "видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та" виключити;

2977.

Стаття 167. Ставки податку

2978.

167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з відносинами трудового найму та в умовах цивільно-правового договору; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

-199- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 167.1 статті 167 розділу 4 законопроекту цифру «15» замінити на цифру «13»;

-200- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №404)
Пункт 167.1 статті 167 Закону викласти у такій редакції:
"Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у цьому пункті та пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті).
Для доходів у формі заробітної плати, сум винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку у звітному місяці відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору податок обчислюється за такими ставками:

Розмір місячного доходу

Ставка та розмір податку

до 2 мінімальних заробітних плат включно

13 відсотків

від 2 мінімальних заробітних плат + 1 грн. до 10 мінімальних заробітних плат включно

15 відсотків

від 10 мінімальних заробітних плат + 1 грн. до 15 мінімальних заробітних плат включно

податок з 10 мінімальних заробітних плат + 20 відсотків суми, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат

понад 15 мінімальних заробітних плат + 1 грн.

податок з 15 мінімальних заробітних плат + 25 відсотків суми, що перевищує 15 мінімальних заробітних плат"

2979.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту;

-200- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 2 пункту 167.1 статті 167 виключити;

-201- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
абзац 2 пункту 167.1 Статті 167 виключити.

-202- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац другий пункту 167.1 статті 167 виключити.

-203- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац другий пункту 167.1 статті 167 виключити.

2980.

167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

-204- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 167:
п. 167.2. викласти в наступній редакції: « Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого податковим агентом як:
- інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;
- дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю відповідно до закону;
- дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
- дохід, який виплачується фондом фінансування будівництва;
- дохід учасника фонду банківського управління;
- в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

-205- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 167.2 статті 167 розділу 4 законопроекту цифру «5» замінити на цифру «0»;

-206- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 167:
п. 167.2. викласти в наступній редакції: « Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого податковим агентом як:
- інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;
- дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю відповідно до закону;
- дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
- дохід, який виплачується фондом фінансування будівництва;
- дохід учасника фонду банківського управління;
- в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

-207- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
14.Пункт 167.2. статті 167 – викласти у такій редакції:
«167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:
процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий);
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
дохід у вигляді премій, бонусів, виграшів, які в додаток до процентного чи дисконтного доходу сплачуються власникам депозитів
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечні облігації та іпотечні сертифікати) відповідно до закону;
дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації, від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів, у разі, якщо проспект емісії не передбачає вихід з фонду операцій з нерухомістю до закінчення строку, на який був створений такий фонд;
дохід, який виплачується фондом фінансування будівництва;
дохід учасника фонду банківського управління;
доходи у вигляді дивідендів;
в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу»;

-231- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пронумерувати всі абзаци частини 167.2.

2981.

процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий);

-208- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 2 виключити.

-209- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
у пункті 167.2. статті 164 розділу IV:
- абзац другий - виключити;

-210- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
Пропоную виключити з тексту проекту Податкового кодексу України положення:
пункту 167.2 статті 167 розділу ІV цього Кодексу у частині включення до бази оподаткування за ставкою податку 5 відсотків щодо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, нарахованого як процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий); процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;

-211- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 167.2 статті 167 виключити другий – четвертий абзаци.

-212- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 167 пункті 167.2 абзац 2 виключити.

-213- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті 167.2. статті 167 абзац 2 вилучити.

-214- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 2 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-215- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 2 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-217- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац 2 пункту 167.2. статті 167 виключити.

-218- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці другому пункту 167.2 знаки та слова: „(у тому числі картковий)” виключити;

-234- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 2 виключити.

-244- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити в частині 167.2. "Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:" абзаци 1-3 такого змісту:
"процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий);
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;".

-247- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У пункті 167.2 виключити другий абзац.

-216- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
У абзаці другому пункту 167.2 статті 167 після слів «у тому числі картковий» включити слова: “за виключенням доходів, визначених у п.п.165.1.41, які не є об'єктом оподаткування”.

2982.

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

-219- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 3 виключити.

-220- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
у пункті 167.2. статті 164 розділу IV:
- абзац третій викласти у такій редакції:
" процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним сертифікатом";

-221- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 167 пункті 167.2 абзаци 3 виключити.

-222- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті 167.2. статті 167 абзац 3 вилучити.

-223- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 3 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-224- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 3 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-225- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац 3 пункту 167.2. статті 167 виключити.

-242- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 3 виключити.

-256- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У пункті 167.2 виключити третій абзац.

2983.

процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;

-226- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 4 виключити.

-227- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 167 пункті 167.2 абзаци 4 виключити.

-228- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 4 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-229- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 4 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-230- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац 4 пункту 167.2. статті 167 виключити.

-248- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 4 виключити.

-263- Н.д.Болюра А.В. (Реєстр.картка №181)
У пункті 167.2 виключити четвертий абзац.

2984.

дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;

2985.

дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;

2986.

дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації, від їх емітента відповідно до закону;

2987.

дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів, у разі, якщо проспект емісії не передбачає вихід з фонду операцій з нерухомістю до закінчення строку, на який був створений такий фонд;

-231- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
3) в пункті 167.2 статті 167:
в абзаці восьмому виключити слова «у разі, якщо проспект емісії не передбачає вихід з фонду операцій з нерухомістю до закінчення строку, на який був створений такий фонд»;

2988.

дохід, який виплачується фондом фінансування будівництва;

-232- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
абзаци дев’ятий («дохід, який виплачується фондом фінансування будівництва») та десятий («дохід учасника фонду банківського управління») виключити;

2989.

дохід учасника фонду банківського управління;

2990.

доходи у вигляді дивідендів;

-233- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 11 виключити.

-234- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Абзац одинадцятий пункту 167.2. статті 167 розділу ІV викласти у такій редакції:
«якщо сума отриманого доходу протягом місяця перевищує дві мінімальні заробітні плати, а також в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.»

-235- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 167 пункті 167.2 абзаци 11 виключити.

-236- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 11 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-237- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
Абзац 11 пункту 167.2 статті 167 виключити.

-238- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац 11 пункту 167.2. статті 167 виключити.

-257- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 167., п. 167.2., абзац 11 виключити.

2991.

в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

2992.

167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів;

-239- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 167. 3 слова «подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті,» замінити на «30 відсотків».

-277- Н.д.Царьов О.А. (Реєстр.картка №113)
&&
Пункт 167.3 статті 167 доповнити абзацом такого змісту:
"Як виняток з абзацу першого цього пункту, призи та виграші у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.2 цієї статті";

2993.

167.4. Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно із пунктом 164.6 статті164 цього розділу, шахтарів - працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у тому числі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України.

-240- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У пункті 167.4 статті 167 слова "затверджених Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затвердженим Кабінетом Міністрів України".

-241- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 167.4 статті 167 розділу 4 законопроекту цифру «10» замінити на цифру «7»;

-242- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 167.4 статті 167 слова „затверджених Кабінетом Міністрів України" замінити словами „затвердженим Кабінетом Міністрів України";

2994.

167.5. Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу.

2995.

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

2996.

168.1. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом

2997.

168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього розділу.

2998.

168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банківські установи не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету.

-243- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті 168.1.2 статті 168 друге речення викласти в такій редакції:
«Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання платником платіжного документу на перерахування цього податку до бюджету».

-244- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
друге речення підпункту 168.1.2 пункту 168.1 викласти в такій редакції:
„Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання платіжного документу на перерахування цього податку до бюджету”;

2999.

168.1.3. Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку;

3000.

168.1.4. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

-274- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити з пункту 168.1.4. та перенести до статті 14 термін "граничний термін сплати до бюджету податку".

3001.

Для цілей цього розділу та пункту 54.2 статті54 розділу ІІ цього Кодексу під терміном „граничний термін сплати до бюджету податку” розуміються строки сплати податку, визначені цим пунктом.

3002.

168.2. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів

3003.

168.2.1. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

-245- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
168.2.1. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів за місцем проживання, зареєстрованого у встановленому законом порядку, платника податку.

3004.

168.2.2. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність;

3005.

168.3. Розрахунок податкових зобов’язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у тому числі роботодавцем).

3006.

168.4. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету

3007.

168.4.1. Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України;

3008.

168.4.2. Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі - відокремлений підрозділ);

3009.

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;

3010.

168.4.3. Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

-246- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
168.4.3. Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцем проживання, зареєстрованого у встановленому законом порядку, платника податку.
У разі коли відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцем проживання, зареєстрованого у встановленому законом порядку, платника податку.

3011.

У разі коли відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу;

3012.

168.4.4. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні розподільні рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

-247- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 168.4.4 статті 168 слово «розподільні» виключити, слова «територіальних управліннях» та «Територіальні управління» замінити відповідно словами «органах» та «Органи».

-248- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
168.4.4. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні розподільні рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України за місцем проживання, зареєстрованого у встановленому законом порядку, платників податків.
Територіальні управління Державного казначейства України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними статтею 65 Бюджетного кодексу України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів.

-249- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
викласти підпункт 168.4.4 пункту 168.4 у такій редакції:
„168.4.4. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Органи Державного казначейства України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів”;

3013.

Територіальні управління Державного казначейства України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів;

3014.

168.4.5. Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

-250- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
168.4.5. Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету за місцем проживання, зареєстрованого у встановленому законом порядку, платника податку.

3015.

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

3016.

б) в інших випадках - за її податковою адресою;

3017.

168.4.6. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу;

3018.

168.4.7. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід;

3019.

168.4.8. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у випадках, визначених цим розділом;

-251- Н.д.Скибінецький О.М. (Реєстр.картка №236)
&&
Статтю 168 доповнити пунктом 168.5 наступного змісту:
«168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян».

-259- Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №415)
&&
статтю 168 Розділу ІУ "Податок на доходи фізичних осіб" доповнити пунктом 168.5:
"168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян."

-288- Н.д.Самойленко Ю.П. (Реєстр.картка №57)
&&
Доповнити статтю 168 пунктом 168.5 наступного змісту:
"168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових нагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян"

3020.

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

-252- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 169.
Назву статті викласти в редакції: «Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та податкові соціальні пільги»

-253- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Назву статті 169 викласти в редакції: «Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та податкові соціальні пільги»

-254- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
Стаття 169. Назву статті викласти в редакції: «Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та податкові соціальні пільги»

-255- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Назву статті 169 викласти в редакції: «Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та податкові соціальні пільги».

-276- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 169.
Назву статті викласти в редакції: "Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та податкові соціальні пільги"

3021.

169.1. Перелік податкових соціальних пільг

-256- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 169.1. викласти в редакції:
«Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкових соціальних пільг
З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкової соціальної пільги:»

-257- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Пункт 169.1. викласти в редакції:
«Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкових соціальних пільг
З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкової соціальної пільги:»

-258- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 169 пункт 169.1 викласти в редакції:
«Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкових соціальних пільг
З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкової соціальної пільги:»

-259- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 169.1 викласти в такій редакції:
«169.1 Перелік та виникнення податкових соціальних пільг
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює 150 % розміру місячної мінімальної заробітної плати, діючої на 1 січня звітного податкового року.
При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченим підпунктом 169.1.2 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.
Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.
З урахуванням норм цього пункту платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:
169.1.1 у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;
169.1.2. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину;
169.1.3. у розмірі, що дорівнює розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, – для такого платника податку, який:
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
169.1.4 у розмірі, що дорівнює розміру двох мінімальних заробітних плат (у розрахунку на місяць), встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, – для такого платника податку, який є:
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;
б) ветерани війни на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року».

-260- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Пункт 169.1. викласти в редакції:
«Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкових соціальних пільг
З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкової соціальної пільги:;

-282- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
П. 169.1. викласти в редакції:
Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкових соціальних пільг
З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та податкової соціальної пільги:"

3022.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

3023.

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

-261- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Пункт 169.1 підпункт 169.1.1 викласти в редакції:
«169.1.1. розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;»

-262- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Підпункт 169.1.1 викласти в редакції:
«169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;»

-263- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Підпункт 169.1.1. пункту 169.1. викласти в такій редакції:
«169.1.1. розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;»

-264- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 169 пункт 169.1 підпункт 169.1.1 викласти в редакції:
«169.1.1. розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;»

-265- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У підпункті 169.1.1. пункту 169.1. статті 169 цифру «50» замінити цифрою «100»;

-266- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Підпункт 169.1.1. пункту 169.1 викласти в редакції:
«розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;»

-267- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 169.1.1 пункту 169.1 викласти в такій редакції:
„169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;

-273- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Підпункт 169.1.1 викласти в редакції:
"169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;"

-291- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Пункт 169.1 підпункт 169.1.1 викласти в редакції:
Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року - для будь-якого платника податку;"

3024.

169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

-269- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
Підпункт 169.1.2. статті 169 викласти в такій редакції:
"у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину;"

-271- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
15.Підпункт 169.1.2. статті 169 – викласти у такій редакції:
«169.1.2. у розмірі, що дорівнює 200 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1. цього пункту, - для платника податку, який утримує двоє чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину»;

-268- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
&&
пункт 169.1.2 після слів ’’для платника податку, який’’ доповнити словами ’’є інвалідом ІІІ групи або’’

-270- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
3. У статті 169
а) пункт 169.1.2 після слів ’’для платника податку, який’’ доповнити словами ’’є інвалідом ІІІ групи або’’

3025.

169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який:

-272- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №404)
Підпункт 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Закону викласти у такій редакції:
"169.1.3 у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який:
а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем), або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

-273- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
16.Абзац перший підпункту 169.1.3. статті 189 – викласти у такій редакції:
«169.1.3. у розмірі, що дорівнює 300 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1. цього пункту, - для такого платника податку, який»;

3029.

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

-274- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
б) підпункт ’’г’’ пункту 169.1.3 викласти у такій редакції:
’’г) є інвалідом ІІ групи, у тому числі з дитинства’’

3030.

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

-275- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
підпункт ’’г’’ пункту 169.1.3 викласти у такій редакції:
’’г) є інвалідом ІІ групи, у тому числі з дитинства’’

3031.

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

3032.

169.1.4. у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який є:

-276- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №404)
Підпункт 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 Закону викласти у такій редакції:
169.1.4у розмірі, що дорівнює 200 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який є:
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;
б) інвалідом війни, учасником бойових дій, учасником війни, особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року."

-283- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Підпункт б) підпункту 169.1.4. статті 169 викласти у такій редакції:
“інвалідом І та ІІ групи і учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій, які брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав у період після Великої Вітчизняної війни”.

3033.

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;

-277- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
&&
у пункті 169.1.4 підпункт ’’а’’ доповнити словами ’’особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

-278- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
в) у пункті 169.1.4 підпункт ’’а’’ доповнити словами ’’особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

3034.

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-279- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
8. Підпункт б) підпункту 169.1.4. статті 169 викласти у такій редакції:
“інвалідом І та ІІ групи і учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій, які брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав у період після Великої Вітчизняної війни”.

-280- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
у пункті 169.1.4 підпункт ’’б’’ викласти у такій редакції:
”б) учасником бойових дій або особою, яка під час Другої світової війни працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-281- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
Підпункт б) підпункту 169.1.4. статті 169 викласти у такій редакції: «учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій, які брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав у період після Великої Вітчизняної війни».

-282- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
г) у пункті 169.1.4 підпункт ’’б’’ викласти у такій редакції:
”б) учасником бойових дій або особою, яка під час Другої світової війни працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3037.

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

-283- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
доповнити підпунктами ’’д’’ та ’’е’’ такого змісту:
”д) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину –інваліда; ”
”е) є інвалідом І групи, у тому числі з дитинства. ”

-284- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
д) доповнити підпунктами ’’д’’ та ’’е’’ такого змісту:
”д) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину –інваліда;
е) є інвалідом І групи, у тому числі з дитинства. ”

3038.

169.2. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги

3040.

169.2.2. Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі - заява про застосування пільги) за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби.

-285- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
В абзаці першому підпункту 169.2.2 пункту 169.2 статті 169 слова "за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби" виключити.

-286- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці першому підпункту 169.2.2 пункту 169.2 статті 169 слова „за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби" виключити;

3041.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

3042.

Перелік таких документів та порядок їх подання визначає Кабінет Міністрів України.

3043.

169.2.3. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

3044.

доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

-287- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац другий підпункту 169.2.3 статті 169 викласти в такій редакції:
"169.2.3.Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
доходів платника податку, інших ніж заробітна плата або дохід підприємця – фізичної особи, або самозайнятої особи;
заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;"

3045.

заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

-288- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У підпункті 169.2.3. пункту 169.2.  статті 169 абзац третій виключити

3046.

доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

-289- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац четвертий підпункту 169.2.3 статті 169 виключити.

-302- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Абзац четвертий підпункту 169.2.3 статті 169 виключити.

3047.

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у підпункті 169.2.2 цього пункту, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

3048.

169.2.4. Якщо платник податку порушує норми цього пункту, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.

3049.

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, - за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

3050.

Центральний орган державної податкової служби встановлює також порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень ним норм підпункту 169.2.1 цього пункту, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

-290- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
1.Доповнити пункт 169.2. статті 169 „Перерахунок податку та податкові пільги” підпунктом 169.2.5 у наступній редакції:
„169.2.5. Роботодавець, який, на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги, застосовує таку пільгу, не несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку вимог підпункту 169.3.1. цього пункту, за винятком, коли такий працедавець і такий платник є пов’язаними особами, або коли суд встановлює факт змови між таким працедавцем і таким платником податку, спрямованої на ухилення від оподаткування цим податком”

3051.

169.3. Вибір розміру податкової соціальної пільги та строк її дії

3052.

169.3.1. У разі коли платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого підпунктом “б” підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину інваліда (дітей-інвалідів).

-291- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 169.3.1 слова «за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1. пункту 169.4 цієї статті,» виключити.

3053.

169.3.2. Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби, до якої додає відповідні підтвердні документи.

-292- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
В абзаці першому підпункту 169.3.2 пункту 169.3 статті 169 слова "за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби" виключити.

-293- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці першому підпункту 169.3.2 пункту 169.3 статті 169 слова „за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби" виключити;

3057.

169.4. Перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги

3058.

169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

-294- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
П. 169.4., пп. 169.4.1., абзац 1, викласти в редакції:
«Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 2 та округленого до найближчих 10 гривень.»

-295- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 169 пункті 169.4 підпункті 169.4.1 абзац 1 викласти в редакції:
«Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 2 та округленого до найближчих 10 гривень.»

-296- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 169.4.1 зробити частиною першою пункту 169.1 виклавши в іншій редакції. Посилання на підпункт 169.4.1 замінити по тексту посиланням на пункт 169.1.

-297- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
Підпункт 169.4.1 статті 169 викласти в такій редакції:
"169.4.1. статті 169 Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченим підпунктом 169.1.2 пункту 169. 1 цієї статті, визначається як подвоєний добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей

-298- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
17.Підпункт 169.4.1. статті 169 – викласти у такій редакції:
«169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 3 та округленого до найближчих 10 гривень»;

-299- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац перший підпункту 169.4.1. пункту 169.4. викласти в редакції: «Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на два та округленого до найближчих десяти гривень».

-326- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
П. 169.4., пп. 169.4.1., абзац 1, викласти в редакції:
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 2 та округленого до найближчих 10 гривень."

3059.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченим підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

3060.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

3082.

170.2. Оподаткування інвестиційного прибутку

3084.

170.2.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпункту 170.2.4 - 10.2.6 цього пункту.

3085.

При застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9 цього пункту податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об’єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

-307- Н.д.Прасолов І.М. (Реєстр.картка №43)
&&
Підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 Розділу IV після другого абзацу доповнити чотирма абзацами такого змісту:
"До витрат включається комісія, сплачена платником податку при придбанні та/або продажу інвестиційного активу за обслуговування торговцем цінними паперами та послуги депозитарної установи.
Документами, що підтверджують здійснення операцій з інвестиційними активами, в тому числі і суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням та/або продажем інвестиційних активів, є:
а) у разі придбання (продажу) інвестиційних активів на неорганізованому (позабіржовому) ринку - договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів, якими підтверджуються здійснення операцій щодо зарахування цінних паперів, завірених печатками зберігачів, розрахункові документи.
б) у разі придбання (продажу) інвестиційних активів на організованому (біржовому) ринку - договір на брокерське обслуговування, звіт торговця цінними паперами про операції клієнта торговця цінними паперами - платника податку за звітний період за формою, затвердженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України."

3086.

Якщо платник податку не скористався нормою підпункту 170.2.9 цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту „б” пункту 176.2 статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку.

3087.

Запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за виключенням випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

3088.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

3089.

обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

3090.

зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

3091.

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

3092.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

3093.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням.

3117.

170.2.7. Для цілей цього пункту:

3118.

а) під терміном “інвестиційний актив” мається на увазі пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого продажу;

-300- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт а) підпункту 170.2.7. статті 170 перенести у статтю 14 Розділу I.

-301- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
75. У підпункті «а» підпункту 170.2.7. слова та знаки «, випущені одним емітентом» вилучити.

-341- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити з пункту 170.2.7. та перенести до статті 14 терміни "інвестиційний актив".

3119.

б) під терміном “пакет цінних паперів” мається на увазі окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів;

-342- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити з пункту 170.2.7. та перенести до статті 14 терміни "пакет цінних паперів".

3120.

в) під терміном “ідентичний цінний папір чи дериватив” маються на увазі цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

-343- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити з пункту 170.2.7. та перенести до статті 14 терміни "ідентичний цінний папір чи дериватив".

3121.

170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

3122.

а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті169 цього розділу.

-302- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У підпункті 170.2.8 слова та цифри «визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу.» замінити словами та цифрами «визначену в абзаці першому пункту 169.1 статті 169 цього розділу.»

3124.

У випадках, зазначених у підпунктах “а” і “б” цього пункту, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

3125.

170.2.9. Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента. Порядок застосування цього підпункту визначається центральним органом державної податкової служби.

-303- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
друге речення підпункту 170.2.9 пункту 170.2 виключити;

-304- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 170.2.9 статті 170 виключити.

-305- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті 170.2.9 пункту 170.2 друге речення виключити;

3126.

170.3. Оподаткування роялті

3127.

170.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті167 цього розділу.

3128.

170.4. Оподаткування процентів

-306- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 170.4 ст. 170 в наступній редакції та доповнити Прикінцеві та Перехідні положення нормою щодо оподаткування процентів з 01.01.2013р.:
«170.4. Оподаткування процентів
170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (сплати) на його користь доходів, визначених у пункті 7.2 статті 7 цього розділу, є особа, яка здійснює таке нарахування (сплату).
Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (сплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду та за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього розділу.
Податковий агент здійснює перерахунок податку, нарахованого протягом року платнику податку:
а) за наслідками кожного звітного податкового року;
б) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку при поверненні коштів за вкладами.
Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата цього податку, то така сума стягується податковим агентом за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.
Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, якому повертається сума вкладу, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати може бути погашена за згодою платника податку за рахунок суми вкладу або включена до складу податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного податкового року.
170.4.2. Податковий агент, який нараховує проценти та, з дотриманням банківської таємниці, подає податковий розрахунок суми нарахованих процентів та суми утриманих з них податків у строки, встановлені цим розділом для податкового розрахунку, що подається за 1 квартал, півріччя та 9 місяців, а податковий розрахунок за звітний рік подається до 20 лютого року, що настає за звітним.
Форма зазначеного податкового розрахунку встановлюється у порядку, визначеному статтею розділу ІІ цього Кодексу, та:
для банків – узгоджується з Національним банком України;
для небанківських фінансових установ – з відповідним державним органом, уповноваженим здійснювати контроль та нагляд за такими небанківськими фінансовими установами відповідно до закону.
170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), сплачених (нарахованих) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж тих, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом, для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставкою, визначеною у пункті 7.2 статті 7 цього розділу.
170.4.4. Платники податку, у яких загальний річний оподатковуваний дохід у формі процентів по депозитних (вкладних) банківських рахунках, вкладах до небанківських фінансових установ або процентів (дисконтних доходів) на депозитні (ощадні) сертифікати перевищує законодавчо визначену станом на 1 січня звітного податкового року суму місячного максимального розміру заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, зобов’язані подати річну податкову декларацію та сплатити податок за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього розділу, з суми перевищення.»

-349- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Виключити частину 170.4. "Оподаткування процентів".
У випадку відмови підтримати пропозицію про виключення частини 170.4. "Оподаткування процентів" доповнити Прикінцеві та Перехідні положення нормою щодо введення статті 170.4. у дію з 1 січня 2013 року, встановивши, що стаття 170.4. стосується лише договорів, які будуть заключні після 1 січня 2013 року.".

3129.

170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у пункті 167.2 статті167 цього розділу, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

3130.

Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

3131.

170.4.2. Доходи, визначені у абзацах другому та четвертому пункту 167.2 статті 167 цього розділу, оподатковуються у разі якщо їх загальна сума перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, з урахуванням кількості місяців, за які відповідно до договору нараховується (виплачується) такий дохід:

-307- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
Пропоную виключити з тексту проекту Податкового кодексу України положення:
пункту 170.4 статті 170 розділу ІV цього Кодексу у частині оподаткування процентів щодо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, нарахованого як процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий); процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.

-308- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
170.4.2 викласти у такій редакції:
Податковий агент, який нараховує проценти, надає податковий розрахунок загальної суми нарахованих процентів та загальної суми утриманих з них податків у складі податкової декларації з податку на прибуток підприємств у строки, встановлені законом для такого податку. При цьому інформація щодо окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного (у тому числі карткового) рахунку фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається.
Форма зазначеного податкового розрахунку встановлюється у порядку, визначеному законом, та:
для банків узгоджується з Національним банком України;
для небанківських фінансових установ узгоджується з відповідним державним органом, уповноваженим здійснювати контроль та нагляд за такими небанківськими фінансовими установами відповідно до закону.

-309- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
18.Підпункт 170.4.2. статті 170 – викласти у такій редакції:
«170.4.2. Виплатою доходів, визначених у абзацах другому - четвертому пункту 167.2. статті 167 цього розділу, вважається сплата передбаченого договором доходу готівкою та/ або їх зарахування на будь-який банківський рахунок платника податку»;

-310- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 170.4.2 пункту 170.4 викласти в такій редакції:
„170.4.2. Податковий агент, який нараховує проценти, надає податковий розрахунок загальної суми нарахованих процентів та загальної суми утриманих з них податків у складі податкової декларації з податку на прибуток підприємств у строки, встановлені цим Кодексом для такого податку. При цьому інформація щодо окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається.
Форма зазначеного податкового розрахунку встановлюється у порядку, визначеному цим Кодексом, та:
для банків узгоджується з Національним банком України;
для небанківських фінансових установ узгоджується з відповідним державним органом, уповноваженим здійснювати контроль та нагляд за такими небанківськими фінансовими установами відповідно до цього Кодексу”;

3132.

а) при їх виплаті платнику податку до закінчення календарного року;

3133.

б) за підсумками календарного року.

3134.

Виплатою доходів, визначених у абзацах другому-четвертому пункту 167.2 статті167 цього розділу, вважається сплата передбаченого договором доходу готівкою та/ або їх зарахування на будь-який банківський рахунок платника податку.

3135.

170.4.3. У разі нарахування (виплати) податковим агентом, що є відокремленим підрозділом банку або небанківської установи, на користь платника податку доходів, у вигляді процентів на поточний та/або депозитний (вкладний) банківській рахунок (у тому числі картковий), на вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ та/або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат, такий податковий агент зобов’язаний:

-311- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
170.4.3. викласти у такій редакції:
Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж тих, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом, для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього розділу.

-312- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 170.4.3 викласти в такій редакції:
„170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж тих, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом, для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього розділу.”

3136.

а) утримати податок із загальної суми такого доходу, нарахованого (виплаченого) в межах відповідного банку або небанківської установи, за ставкою, встановленою пунктом 167.2 статті167 цього розділу, з урахуванням відповідних доходів, нарахованих (виплачених) такому платнику податку іншими податковими агентами, що входять до складу такого банку або небанківської фінансової установи, та є його (її) відокремленими підрозділами, та з урахуванням інформації платника податку, передбаченої підпунктом 170.4.5 цього пункту:

-313- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
19.Пункт а) підпункту 170.4.3. статті 170 – викласти у такій редакції:
«а) утримати податок із загальної суми такого доходу, нарахованого (виплаченого) в межах відповідного банку або небанківської установи, за ставкою, встановленою пунктом 167.2. статті 167 цього розділу»;

3137.

б) подати податковий розрахунок суми нарахованих (виплачених) платнику податку процентів, кількості місяців, за які нараховується (виплачується) такий дохід відповідно до договору, та суми утриманого з них податку у строки, встановлені цим розділом для податкового розрахунку.

-314- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
20.Пункт б) підпункту 170.4.3. статті 170 – вилучити

3138.

Такий податковий розрахунок подається незалежно від того виплачує чи ні доходи платнику податку податковий агент протягом звітного періоду.

3139.

Форма зазначеного податкового розрахунку встановлюється з урахуванням положень законодавства про банківську таємницю та у порядку, визначеному статтею 48 розділу ІІ цього Кодексу, та:

3140.

для банків - за погодженням з Національним банком України;

3141.

для небанківських фінансових установ - за погодженням з відповідним державним органом, уповноваженим здійснювати контроль та нагляд за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону.

3142.

Зазначений податковий розрахунок повинен забезпечувати можливість групування даних про отримані доходи та утримані (сплачені) з таких доходів податки у розрізі окремих платників податку без розкриття інформації щодо таких платників, що становить банківську таємницю.

3143.

У передбаченому цим підпунктом розрахунку податковий агент зобов’язаний зазначити загальну суму доходу, визначеного підпунктом 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, нарахованого (виплаченого) платнику податку в межах банку або небанківської фінансової установи, з урахуванням таких доходів, нарахованих (виплачених) такому платнику податку іншими податковими агентами, що входять до складу такого банку або небанківської фінансової установи та є його (її) відокремленими підрозділами.

3144.

170.4.4. Оподаткування доходу, визначеного підпунктом 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, здійснюється у такому порядку:

-315- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
170.4.4 викласти у такій редакції:
Доходи, зазначені у цьому пункті, кінцеве оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.».

-316- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 170.4.4 виключити;

3148.

170.4.5. Платник податку, якому нараховуються або сплачуються доходи, у вигляді процентів на поточний та/або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий), на вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом та/або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат, двома або більше податковими агентами, що не є відокремленими підрозділами одного банку або небанківської фінансової установи, загальна місячна сума яких перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, зобов’язаний:

-317- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 170.4.5 виключити;

3149.

або повідомити всіх податкових агентів про таке перевищення для нарахування йому податку з відповідних доходів за ставкою, встановленою пунктом 167.2 статті167 цього розділу;

3150.

або подати податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

3151.

У разі невиконання платником податку вимог цього підпункту його податковий агент звільняється від відповідальності за неоподаткування нарахованих (виплачених) йому доходів, якщо їх загальна місячна сума не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

3152.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік платниками податку, зазначеними в цьому підпункті, здійснюється самостійно за даними, зазначеними у податковій декларації.

3153.

170.4.6. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж тих, що зазначені у підпункті 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом, для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього розділу.

-318- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
підпункт 170.4.6 виключити;

3154.

170.5. Оподаткування дивідендів

-319- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
21.Підпункт 170.4.5. статті 170 – вилучити

3155.

170.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті165 цього розділу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

3156.

170.5.2. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

3158.

170.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

3159.

170.6. Оподаткування виграшів та призів

3160.

170.6.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (надання) на його користь доходу у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

-373- Н.д.Царьов О.А. (Реєстр.картка №113)
Підпункт 170.6.1 пункту 170.6 статті 170 викласти в такій редакції:
"170.6.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (надання) на його користь доходу у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату)".

3161.

170.6.2. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого доходу.

3162.

Доходи, зазначені у цій частині, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

-320- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці другому підпункту 170.6.2 пункту 170.6 статті 170 слова „цій частині” замінити словами „цьому пункті”;

3163.

170.7. Оподаткування благодійної допомоги

3167.

170.7.2. Не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок:

3168.

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, - у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

3169.

б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно.

3170.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

-321- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
у пункті 170.7:
доповнити підпункт 170.7.2 абзацом такого змісту:
„Для цілей цього підпункту уважається цільовою благодійною допомогою та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятому в установленому порядку, на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у цьому підпункті”;

3171.

170.7.3. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року.

-322- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 170.7. 3 слова и цифри «абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4» замінити словами і цифрами «абзацом першим пункту 169.1»

-323- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
170.7.3. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми 140% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня такого року.
Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим цього підпункту.

-324- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 170.7.3 статті 170 Розділу ІV проекту в такій редакції
«170.7.3. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми 140% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня такого року.
Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим цього підпункту.»

-335- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 170.7.3 статті 170 Розділу ІV проекту в такій редакції
"170.7.3. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми 140% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня такого року.
Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим цього підпункту."

3172.

Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

3173.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього розділу.

-325- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
підпункт 170.7.3 доповнити абзацом такого змісту:
„Положення цього підпункту не розповсюджуються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.45 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу”;

3174.

170.7.4. Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

-326- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти абзац б) підпункту 170.7.4 статті 170 Розділу ІV проекту в такій редакції
«170.7.4.  Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):
б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах;

3175.

а) закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

-328- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
&&
доповнити абзацом другим такого змісту:
’’державним та казенним протезно-ортопедичним підприємствам та протезно-ортопедичним підприємствам інших форм власності, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду, у розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. ”

-327- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
&&
Підпункт ’’а’’ пункту 170.7.4
Після слів ’’протезно-ортопедичних виробів’’ доповнити словами ’’виробів медичного призначення для індивідуального користування’’;

-329- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
14. У статті 170
а) Підпункт ’’а’’ пункту 170.7.4
Після слів ’’протезно-ортопедичних виробів’’ доповнити словами ’’виробів медичного призначення для індивідуального користування’’;

-330- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
доповнити абзацом другим такого змісту:
’’державним та казенним протезно-ортопедичним підприємствам та протезно-ортопедичним підприємствам інших форм власності, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду, у розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. ”

3176.

б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах;

-331- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
170.7.4. Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):
б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах;

-343- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти абзац б) підпункту 170.7.4 статті 170 Розділу ІV проекту в такій редакції
"170.7.4. Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):
б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах;"

-377- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
У пункті 170.7.4. абзац б) викласти в такій редакції:
"б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах;".

3177.

в) державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не мають житла, з харчування та облаштування на нічліг;

3178.

г) пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання, харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи місцях позбавлення волі, або безпосередньо таким особам;

3179.

ґ) будинку для престарілих чи інвалідів для поліпшення умов їх утримання, харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації, реабілітаційного центру, територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома, центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіїв для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах;

-332- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
підпункт ’’ґ’’ пункту 170.7.4 викласти у такій редакції:
“ґ) будинку-інтернату (для громадян похилого віку та інвалідів, дитячому тощо) та їх відділенням, пансіонату для ветеранів війни і праці, геріатричному пансіонату, реабілітаційній установі, територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрам обліку та закладам соціального захисту для бездомних громадян, центрам соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіям для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для поліпшення умов утримання, харчування, медичного обслуговування, реабілітації, а також розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах та установах; ”

-333- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
б) підпункт ’’ґ’’ пункту 170.7.4 викласти у такій редакції:
“ґ) будинку-інтернату (для громадян похилого віку та інвалідів, дитячому тощо) та їх відділенням, пансіонату для ветеранів війни і праці, геріатричному пансіонату, реабілітаційній установі, територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрам обліку та закладам соціального захисту для бездомних громадян, центрам соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіям для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для поліпшення умов утримання, харчування, медичного обслуговування, реабілітації, а також розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах та установах; ”

-334- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті ґ) підпункту 170.7.4 слова „територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома,” замінити словами „територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”;

3180.

д) платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умови, якщо результати таких досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об’єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не буде передумовою для виникнення будь-яких договірних зобов’язань між благодійником або третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов’язків з цільового використання такої благодійної допомоги;

3181.

е) аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях, придбання спортивної форми та харчування під час таких змагань.

3182.

Під терміном “аматорська спортивна організація, клуб” мається на увазі громадська організація, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" мається на увазі особа, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України, так і інших держав у вигляді медалей, грамот, пам’ятних призів у негрошовій формі, а також як сума відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням такого спортсмена-аматора до місця проведення змагання, у межах встановлених законом норм для відрядження працівника.

-380- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити з другої частини абзацу е) підпункту 170.7.4. та перенести до статті 14 термін "аматорська спортивна організація, клуб".

3183.

є) навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.

3184.

До запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування норми підпункту “а” цього підпункту поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень).

-335- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
в) Доповнити пункт 170.7.4 новим підпунктом ’’ж’’ такого змісту:
“ж) платнику податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов’язань держави згідно із законодавством України по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних коштів). Категорії інвалідів і дітей-інвалідів, перелік технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, марок автомобілів, зазначених у цьому підпункті, затверджується Кабінетом Міністрів України .”

3185.

170.7.5. Набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова благодійна допомога у вигляді коштів не використовується її набувачем протягом такого строку та не повертається благодійнику до його закінчення, то такий набувач зобов’язаний включити невикористану суму такої допомоги до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити відповідний податок.

3186.

Під терміном „ендавмент” слід розуміти суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

-382- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити з другої частини підпункту 170.7.5.та перенести до статті 14 термін "ендавмент".

3187.

170.7.6. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання такої цільової благодійної допомоги у разі існування визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать про неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки, а керівник такого податкового органу має право прийняти рішення про таке продовження. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку згідно із законом.

-336- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у підпункті 170.7.6 пункту 170.7 слова "у разі існування визначених Кабінетом Міністрів України підстав" замінити словами "з наведенням обставин";

-337- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
в останньому реченні підпункту 170.7.6. статті 170 Розділу ІV Податкового кодексу України, в словосполученні «в апеляційному порядку» слово «апеляційному» виключити, слова «згідно із законом» замінити на слова «відповідно до цього Кодексу» та викласти останнє реченні підпункту 170.7.6. статті 170 Розділу ІV Податкового кодексу України у наступній редакції:
«Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в порядку відповідно до цього Кодексу.».

-338- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті 170.7.6 слова „у разі існування визначених Кабінетом Міністрів України підстав” замінити словами „з наведенням обставин”;

3188.

170.7.7. Забороняється надавати благодійну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування або створеним ними неприбутковим організаціям або за їх дорученням - третім особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, надання державної послуги чи прийняття іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі, надання, прийняття (спрощення процедури).

3189.

Дії посадових (службових) осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування з висування таких умов вважаються діями з вимагання коштів або майна у розмірі благодійної чи спонсорської допомоги.

3190.

170.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних вкладів та за договорами довірчого управління.

-339- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункті 170.8 статті 170 розділу 4 законопроекту вилучити;

3191.

170.8.1. Податковим агентом платника податку - отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя.

-340- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Підпункт 170.8.1. викласти в такі редакції:
«170.8.1. Податковим агентом платника податку – отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором довгострокового страхування життя.
Податковим агентом платника податку – учасника Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів, є адміністратор Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів, який нараховує пенсійну виплату за договором з таким фондом.
Податковим агентом платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління є банк який здійснює виплати за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського управління.
Податковим агентом платника податку – одержувача одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.»;

-341- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
г) Підпункт 170.8.1. викласти в такі редакції:
„170.8.1. Податковим агентом платника податку – отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором довгострокового страхування життя.
Податковим агентом платника податку – учасника Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів, є адміністратор Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів, який нараховує пенсійну виплату за договором з таким фондом.
Податковим агентом платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління є банк який здійснює виплати за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського управління.
Податковим агентом платника податку – одержувача одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.”;

3192.

Податковим агентом платника податку - учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом.

3193.

Податковим агентом платника податку - вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління є банк, який здійснює виплати за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського управління.

3194.

Податковим агентом платника податку - одержувача одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.

3195.

170.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті167 цього розділу, з:

3196.

а) 60 відсотків суми:

-342- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
17. Викласти частину а) пункту 170.8.2. у наступній редакції:
« а) суми :
одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору зменшеної на суму сплачених страхових платежів (внесків, премій) за відповідними договорами страхування та збільшеною на суму отриманих податкових знижок;
одноразової страхової виплати за договором страхування пенсій, за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті "в" підпункту 170.8.3 цього пункту, зменшеної на суму сплачених страхових платежів (внесків, премій) за відповідними договорами страхування та збільшеною на суму отриманих податкових знижок;
виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством, зменшеної на суму сплачених пенсійних внесків недержавному пенсійному фонду за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом та збільшеною на суму отриманих податкових знижок ;
регулярних та послідовних виплат строкових (на визначений договором страхування термін) ануїтетів за договором довгострокового страхування життя, строкових пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 цього пункту зменшеної на суму, яка розраховується наступним чином: сплачені страхові платежі (внески, премії) за відповідними договорами страхування зменшується на суми отриманих податкових знижок, добуток ділиться на кількість років сплати ануїтету;
регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 цього пункт зменшеної на суму, яка розраховується наступним чином: сплачені страхові платежі (внески, премії) за відповідними договорами страхування зменшується на суми отриманих податкових знижок, добуток ділиться на кількість років сплати ануїтету до досягнення застрахованою особою 70 років. Якщо кількість років сплати ануїтету до досягнення застрахованою особою 70 років становить менше одиниці, добуток ділиться на одиницю;»

-343- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
17. Викласти частину а) пункту 170.8.2. у наступній редакції:
« а) суми :
одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору зменшеної на суму сплачених страхових платежів (внесків, премій) за відповідними договорами страхування та збільшеною на суму отриманих податкових знижок;
одноразової страхової виплати за договором страхування пенсій, за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті "в" підпункту 170.8.3 цього пункту, зменшеної на суму сплачених страхових платежів (внесків, премій) за відповідними договорами страхування та збільшеною на суму отриманих податкових знижок;
виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством, зменшеної на суму сплачених пенсійних внесків недержавному пенсійному фонду за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом та збільшеною на суму отриманих податкових знижок ;
регулярних та послідовних виплат строкових (на визначений договором страхування термін) ануїтетів за договором довгострокового страхування життя, строкових пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 цього пункту зменшеної на суму, яка розраховується наступним чином: сплачені страхові платежі (внески, премії) за відповідними договорами страхування зменшується на суми отриманих податкових знижок, добуток ділиться на кількість років сплати ануїтету;
регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 цього пункт зменшеної на суму, яка розраховується наступним чином: сплачені страхові платежі (внески, премії) за відповідними договорами страхування зменшується на суми отриманих податкових знижок, добуток ділиться на кількість років сплати ануїтету до досягнення застрахованою особою 70 років. Якщо кількість років сплати ануїтету до досягнення застрахованою особою 70 років становить менше одиниці, добуток ділиться на одиницю;»

3197.

одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору.

3198.

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках;

3199.

одноразової страхової виплати за договором страхування довічних пенсій, за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті “в” підпункту 170.8.3 цього пункту;

3200.

виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством;

3201.

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті “а” підпункту 170.8.3 цього пункту;

-344- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
д) Підпункт а) підпункту 170.8.2. доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
„суми одноразових пенсійних виплат учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального пенсійного фонду, за винятком одноразових виплат, передбачених у підпункті „в” підпункту 170.8.3 цього пункту”;

-345- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Підпункт а) підпункту 170.8.2. доповнити новим абзацом шостим такого змісту: «суми одноразових пенсійних виплат учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального пенсійного фонду, за винятком одноразових виплат, передбачених у підпункті „в” підпункту 170.8.3 цього пункту».

3202.

б) викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя;

3203.

в) суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв’язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення.

3204.

170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:

3205.

а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих платником податку - резидентом, який має вік не менше ніж 70 років;

-346- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
&&
4) в підпункті а) підпункту 170.8.3 після слів «резидентом, який» додати слова «не досяг повноліття або».

-347- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
18. У підпункту 170.8.3:
1) у частині а) після слів «інвалідність І» додати слова «та ІІ» і далі по тексту;

-348- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
18. У підпункту 170.8.3:
1) у частині а) після слів «інвалідність І» додати слова «та ІІ» і далі по тексту;

3206.

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи;

-349- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
2) у частині б) після слів «інвалідність І» додати слова «та ІІ» і далі по тексту;

-350- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
2) у частині б) після слів «інвалідність І» додати слова «та ІІ» і далі по тексту;

3207.

в) сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І групи;

3208.

г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду.

-351- Н.д.Петрук М.М. (Реєстр.картка №184)
підпункт г) пункту 170.8.3. ст. 170 вилучити.

-352- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
е) Підпункт г) підпункту 170.8.3 виключити;

3209.

Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування спадщини.

3210.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, пенсійними вкладами, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

3211.

170.9. Оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутої у встановлений строк

3223.

170.9.3. Дія цього пункту поширюється також на витрати, пов’язані з відрядженням чи виконанням окремих цивільно-правових дій, які були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:

3224.

а) у разі коли під час службових відряджень відряджена особа - платник податку отримував готівку із застосування платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження;

-353- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
22.Пункт а) підпункту 170.9.3. статті 170 – викласти у такій редакції:
«а) у разі коли під час службових відряджень відряджена особа - платник податку отримував готівку із застосування платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення сьомого банківського дня після завершення відрядження»;

3225.

б) у разі коли під час службових відряджень відряджена особа - платник податку застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських днів, а за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з’ясування питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

3226.

170.10. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами

3233.

170.10.5. Оподаткування доходів нерезидентів від участі у гастрольних заходах

3234.

Для цілей цього розділу гастрольними заходами визначаються видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу “Луна-парк” тощо) за участю закладів культури (підприємств, установ чи організацій), у тому числі самостійних професійних колективів та виконавців сольних концертів.

3235.

Дія цього підпункту не поширюється на благодійні гастрольні заходи, що проводяться відповідно до законодавства України.

3236.

Оподаткування доходів нерезидентів у гастрольних заходах податковими агентами здійснюється на загальних підставах, визначених цим розділом.

-354- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
23.Абзац четвертий підпункту 170.10.5. статті 170 - викласти у такій редакції:
«Оподаткування доходів нерезидентів у гастрольних заходах податковими агентами здійснюється із застосуванням ставки податку, встановленої пунктом 167.3 статті 167»

3237.

До податкових агентів учасників гастрольних заходів прирівнюються концертні майданчики, з якими безпосередньо укладаються договори оренди на провадження гастрольного заходу. Концертні майданчики виконують функції податкових агентів в частині перевірки повноти та своєчасності сплати податку іноземними учасниками гастрольних заходів (їх представником) або самостійно сплачують податок за відповідним договором з таким учасником (його представником) до бюджету за місцем розташування таких концертних майданчиків.

3238.

Порядок застосування цього пункту встановлюється центральним органом державної податкової служби.

-355- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
абзац шостий підпункту 170.10.5 пункту 170.10 виключити;

-356- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті 170.10.5 пункту 170.10 абзац шостий виключити;

3239.

170.11. Оподаткування іноземних доходів

3241.

170.11.2. У разі коли згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, платник податку визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

3242.

У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу із іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті13 розділу І цього Кодексу, такий платник зобов’язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою податкове повідомлення за встановленим центральним органом державної податкової служби зразком про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом.

-357- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
в абзаці другому підпункту 170.11.2 пункту 170.11 слова "податкове повідомлення за встановленим центральним органом державної податкової служби зразком" замінити словом "заяву".

-358- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці другому підпункту 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 слова „податкове повідомлення за встановленим центральним органом державної податкової служби зразком" замінити словом „заяву”;

3243.

170.11.3. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податку:

3244.

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

3245.

б) поштові податки;

3246.

в) податки на реалізацію (продаж);

3247.

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

3257.

Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна

3258.

172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року: житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначених статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, не оподатковується.

-359- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці першому пункту 172.1 статті 172 слова „що не перевищує норми безоплатної передачі, визначених статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення,” замінити словами незалежно від її призначення та розмірів”.

-360- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці першому пункту 172.1 статті 172 слова „що не перевищує норми безоплатної передачі, визначених статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення,” замінити словами незалежно від її призначення та розмірів”.

3259.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, які розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

3262.

172.3. Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.

-361- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Пункт 172.3 статті 172 викласти в такій редакції:
"172.3. Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається як позитивна різниця між ціною продажу, та ціною купівлі, з урахуваннями документально підтвердженої вартості удосконалень, виконаних платником, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.
Не підлягають оподаткуванню доходи від продажу (обміну) майна, якщо їх сума не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4. статті 169 цього розділу."

-362- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці першому пункту 172.3 статті 172 слова і знаки „органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства” замінити словами у відповідності до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні”.

-363- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці першому пункту 172.3 статті 172 слова і знаки „органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства” замінити словами у відповідності до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні”.

-364- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
76. Пункт 172.3 викласти у такій редакції:
«172.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається як позитивна різниця між:
-ціною, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижчою ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства, та
-сумою витрат, понесених платником податку у зв‘язку з придбанням та/або створенням такого об'єкта нерухомості, в т.ч. витрат, пов’язаних з фінансуванням такого придбання та/або створення.
У разі, якщо відчужується об'єкт нерухомості, що був отриманий платником податку у спадщину чи як дарунок, дохід від відчуження такого об'єкта нерухомості зменшується на суму податків та/або зборів, що були сплачені (або підлягають сплаті) стосовно такого успадкованого або подарованого об’єкта нерухомості.
При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у формі отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного:
у абзаці першому пункту 172.1. цієї статті - не оподатковується;
у пункті 172.2. цієї статті - оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2. статті 167 цього розділу.»

3263.

При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у формі отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного:

3264.

у абзаці першому пункту 172.1 цієї статті - не оподатковується;

3265.

у пункті 172.2 цієї статті - оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього розділу.

3271.

172.7. Одночасно з дією пункту 172.4 цієї статті, якщо сторонами договору купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

-365- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 172.7. ст. 172 в наступній редакції:
«Одночасно з дією пункту 172.4 цієї статті, якщо сторонами договору купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, така особа щокварталу подає податковому органу інформацію про такі угоди, включаючи інформацію про суму доходу.»

-426- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Пункт 172.7 виключити

3272.

172.8. Для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомого майна, крім спадкування, дарування, обміну та відчуження об’єктів нерухомості за рішенням суду.

-366- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункт 172.8 статті 172 викласти в такій редакції:
„172.8.Для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх відчуження за рішенням суду, спадкування, дарування, а також придбання інвестиційних активів відповідно до пункту 170.2 статті 170 цього Кодексу, якщо звичайна ціна об’єкта нерухомості не перевищує звичайну ціну пакета цінних паперів (корпоративних прав) та інших інвестиційних активів”;

3275.

172.11. Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України.

-367- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 172.11 статті 172 слова „Кабінетом Міністрів України” замінити словами і знаками „Законом України „Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні”.

-368- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 172.11 статті 172 слова „Кабінетом Міністрів України” замінити словами і знаками „Законом України „Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні”.

3276.

Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна

3277.

173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього розділу.

-369- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
77. Пункт 173.1 викласти у такій редакції:
«173.1 Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього розділу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна визначається як позитивна різниця між:
-ціною, зазначеною у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижчою ніж оціночна вартість такого об’єкта, та
-сумою витрат, понесених платником податку у зв‘язку з придбанням та/або створенням такого об'єкта, в т.ч. витрат, пов’язаних з фінансуванням такого придбання та/або створення.
У разі, якщо відчужується об'єкт рухомого майна, що був отриманий платником податку у спадщину чи як дарунок, дохід від відчуження такого об'єкта зменшується на суму податків та/або зборів, що були сплачені (або підлягають сплаті) стосовно такого успадкованого або подарованого об’єкта рухомого майна.
Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.»

3278.

Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.

-370- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац другий пункту 173.1 статті 173 викласти в такій редакції:
"Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається як позитивна різниця між ціною продажу, та ціною купівлі, з урахуваннями документально підтвердженої вартості удосконалень, виконаних платником, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.
Не підлягають оподаткуванню доходи від продажу (обміну) майна, якщо їх сума не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4. статті 169 цього розділу."

-371- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Викласти в наступній редакції:
«Дохід від продажу об'єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж звичайна ціна такого об'єкта».

3279.

173.2. Як виняток з положень пункту 173.1 цієї статті, під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше ніж один раз протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за нульовою ставкою, за умови сплати (перерахування) ним до бюджету відповідної суми державного мита або плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення.

-372- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац перший пункту 173.2 статті 173 викласти в такій редакції:
«173.2. Як виняток з положень пункту 173.1 цієї статті, під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше ніж один раз протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за нульовою ставкою, за умови сплати (перерахування) ним до бюджету відповідної суми державного мита, або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення, або суми плати за оформлення відповідного договору суб'єктом господарювання, який здійснює торгівлю транспортними засобами та перебуває на обліку в Департаменті ДАІ МВС України.»

-373- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
Пункт 173.2 Стаття 173 Розділу IV. викласти в такій редакції:
173.2. Як виняток з положень пункту 173.1 цієї статті, під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, а також трактора, тракторного причепа самохідної сільськогосподарської, дорожньо-будівельної або меліоративної машини та іншої сільськогосподарської техніки не частіше ніж один раз протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за нульовою ставкою, за умови сплати (перерахування) ним до бюджету відповідної суми державного мита або плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше ніж одного із зазначених об’єктів підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними у пункті 173.1 цієї статті.

3280.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше ніж одного із зазначених об’єктів підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними у пункті 173.1 цієї статті.

3281.

173.3. Якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента.

-374- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 173.3 викласти в такій редакції:
« 173.3 Якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, чи рухоме майно продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи-підприємця, така особа чи посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу державної податкової служби інформації про суми доходу та суми сплаченого до бюджету податку у порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.»

-436- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Пункт 173.3 виключити

3282.

Якщо рухоме майно продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи-підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу державної податкової служби інформації про суми доходу та суми сплаченого до бюджету податку у порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.

3290.

173.7. Продаж резидентами та нерезидентами успадкованого (отриманого у подарунок) об’єкта рухомого майна підлягає оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

-375- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
статтю 173 доповнити новим пунктом такого змісту:
„173.8. Для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти рухомого майна, крім їх відчуження за рішенням суду, спадкування, дарування, а також придбання інвестиційних активів відповідно до пункту 170.2 статті 170 цього Кодексу, якщо звичайна ціна об’єкта рухомого майна не перевищує звичайну ціну пакета цінних паперів (корпоративних прав) та інших інвестиційних активів”;

3291.

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

3292.

174.1. Об’єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

3300.

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

-376- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
15. У статті 174
а) у підпункті г) пункту 174.1. слова „- учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення” виключити.

3301.

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

3302.

174.2. Об’єкти спадщини оподатковуються:

3303.

174.2.1. за нульовою ставкою:

3304.

а) вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

3305.

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах “а”, “б”, “ґ” пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-377- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
&&
підпункт ’’б’’ пункту 174.2.1 статті 174 після слів ’’яка є інвалідом I групи’’ доповнити словами ’’дитиною-інвалідом’’

-378- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
&&
б) підпункт ’’б’’ пункту 174.2.1 статті 174 після слів ’’яка є інвалідом I групи’’ доповнити словами ’’дитиною-інвалідом’’

3306.

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем;

3309.

174.3. Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

3310.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і відображається у річній податковій декларації, крім спадкоємців - нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

-379- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
78. Абзац другий пункту 174.3 викласти у такій редакції:
«Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права), за винятком доходів, що не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і відображається у річній податковій декларації, крім спадкоємців - нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.»

3315.

174.6. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб.

-380- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Речення перше пункту 174.6 виключити.

-381- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
79. Пункт 174.6 викласти у такій редакції:
«174.6 Оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування).
174.6.1 Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку фізичними та (або) юридичними особами, оподатковуються за правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.
174.6.2 Не підлягають оподаткуванню такі доходи, як кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам.»

3316.

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

3317.

Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки

3329.

175.4. Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року:

-382- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
24.Абзац перший пункту 175.4. статті 175 – викласти у такій редакції:
«Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 20 послідовних календарних років починаючи з року»;

3330.

в якому об’єкт житлової іпотеки придбавається;

3331.

в якому збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

3332.

Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

3333.

Платник податку може відновити право на включення частини суми процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом до податкової знижки без дотримання зазначених у цій статті строків у разі:

3334.

а) примусового продажу або конфіскації об’єкта іпотеки у випадках, передбачених законом;

3335.

б) ліквідації об’єкта житлової іпотеки за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом;

3336.

в) зруйнування об’єкта житлової іпотеки або визнання його непридатним для використання з причин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

3337.

г) продажу об’єкта іпотеки у зв’язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку відповідно до закону.

3339.

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов’язань

3340.

176.1. Платники податку зобов’язані:

3341.

а) вести облік доходів і витрат в обсягах, достатніх для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов’язаний цим розділом подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку.

-383- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт а) пункту 176.1 статті 176 викласти в такій редакції:
"а) вести облік доходів і витрат у довільній формі, в обсягах, достатніх для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі коли такий платник податку зобов’язаний цим розділом подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку."

3342.

Форми такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом державної податкової служби;

3343.

б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого цим Кодексом, документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку та формується податкова знижка платника податку;

3344.

в) подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов’язковим.

-432- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Абзац в) частини 176.1 викласти в такій редакції:
"в) подавати податкову декларацію до податкового органу особисто, поштою, або через мережу Інтернетв електронному вигляді за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов’язковим.".

3345.

На вимогу органу державної податкової служби та у межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку;

3351.

176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані:

3352.

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;

3353.

б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

-384- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 176, п. 176.2., абзац "б", замінити речення:
"Такий розрахунок подається незалежно від того виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду" наступним реченням:
"У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи".

-385- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці «б» пункту 176.2 статті 176 речення «Такий розрахунок подається незалежно від того виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду» замінити реченням «У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи.».

3354.

У разі коли відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку;

-386- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті «б» пункту 176.2 статті 176 слова «та надсилає копію такого розрахунку до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу» виключити.

3358.

д) подавати органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, які нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, які утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

-387- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У підпункті "д" пункту 176.2 статті 176 слова "центральним податковим органом" замінити словами "у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".

-388- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті „д” пункту 176.2 статті 176 слова „центральним податковим органом” замінити словами „у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

3359.

Така декларація подається незалежно від того виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

3360.

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

-389- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Стаття 177.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

3361.

177.1. Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті167 цього розділу.

-390- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити пункт 177.1 статті 177 Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування” наступним абзацем:
„Доходи фізичних осіб - підприємців, які до вступу в дію цього Кодексу мали свідоцтво платника єдиного податку та зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними у пункті 167.2 статті 167 цього розділу. Таке право зберігається за ними до 01.01.2015 року при умові, що обсяг доходу не перевищує 500 000 гривень на рік та кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сімей таких фізичних осіб).

-391- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
25.Пункт 177.1. статті 177 – доповнити підпунктами 171.1. та 171.2. такого змісту:
«177.1.1 «Фізична особа – підприємець, обсяг доходу якого від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом послідовних дванадцяти місяців не перевищує двох мільйонів гривень сплачує податок на доходи з такими особливостями:
У разі якщо обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом послідовних дванадцяти місяців не перевищує ста тисяч гривень, то така фізична особа - підприємець звільняється від сплати податку на доходи.
У разі, якщо обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом послідовних дванадцяти місяців перевищує сто тисяч гривень, але не перевищує двох мільйонів гривень, то фізична особа – підприємець сплачує податок на прибуток за ставкою, передбаченою в пункті 167.1 статті 167, зменшеною вдвічі.
Доходи фізичних осіб – підприємців, які вперше розпочали здійснювати підприємницьку діяльність, протягом перших трьох років з моменту їх реєстрації, звільняються від сплати податку на доходи. Ця пільга щодо оподаткування надається лише в межах річного доходу, який не перевищує двісті тисяч гривень
При цьому, платники податку зазначені у цій статті оподатковують прибуток за ставкою встановленою пунктом 167.1. статті 167 у разі, якщо у звітному періоді розмір нарахованої за календарний місяць середньої заробітної плати (доход) працівникам, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, становить менше двох мінімальних заробітних плат, встановленої законодавством з розрахунку на одного працівника та при цьому таку заробітну плату отримують менше 50 відсотків середньої за календарний місяць чисельності працівників.
177.1.2. Дія цієї статті не поширюється на суб’єктів господарювання які:
здійснюють:
2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.47 пункту 14.1. статті 14 розділу І;
2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;
2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;
2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
2.6) фінансову діяльність (гр.65- гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005);
2.7) діяльність з обміну валют;
2.8) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;
2.9) операції з нерухомим майном, оренда (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об’єктах) (гр.70,71 КВЕД ДК 009:2005);
2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
2.11) роздрібну торгівлю одягом та іншими виробами, що використовувалися (“секонд - хенд”);
2.12) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води»;

3362.

177.2. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

-392- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 177.2 статті 177 доповнити словами «Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.»

-393- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 177.2 статті 177 доповнити абзацом другим наступного змісту:
„Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Міністерством економіки України”.

-394- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 177.2 статті 177 доповнити абзацом другим наступного змісту:
„Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Міністерством економіки України”.

3363.

177.3. Для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

3364.

177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.

-458- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Пункт 177.4. викласти в наступній редакції:
"177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.
Не належать до витрат фізичної особи - підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке майно придбано до державної реєстрації фізичної особи - суб’єктом підприємницької діяльності та/або не використовується у такій діяльності.
У разі коли будь-яке рухоме та нерухоме майно, що зареєстроване у визначеному законом порядку за фізичною особою, зазначається нею в податковій декларації, як таке, що використовується в підприємницькій діяльності, витрати на його придбання включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ цього Кодексу."

3365.

Не належать до витрат фізичної особи - підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке майно придбано до державної реєстрації фізичної особи - суб’єктом підприємницької діяльності та/або не використовується у такій діяльності.

-395- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
ст..17 п.177.4 абзац другий
Не належать до витрат фізичної особи - підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, витрати на його використання та обслуговування у разі якщо таке майно не є основними засобами підприємця та/або не використовується у його підприємницькій діяльності.

-396- Н.д.Писарчук П.І. (Реєстр.картка №153)
У статті 177, п. 177.4., абзац другий викласти:
«Не належать до витрат фізичної особи – підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, витрати на його використання та обслуговування у разі якщо таке майно не є основними засобами підприємця та/або не використовується у його підприємницькій діяльності».

-446- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Абзац 2 частини 177.4 викласти в такій редакції: "Не належать до витрат фізичної особи - підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, яке підлягає державній реєстрації, витрати на його використання та обслуговування у разі якщо таке майно не є основними засобами реєстрації фізичної особи-підприємця та/або не використовується у його підприємницькій діяльності.".

3366.

177.5. Фізичні особи - підприємці, подають органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

-397- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Пункт 177.5. статті 177 викласти в такій редакції:
"177.5. Фізичні особи - підприємці, подають органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду."

3367.

177.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше ніж 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.

-398- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт 177.5.1 пункту 177.5. статті 177 виключити.

-399- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Виключити

-400- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
177.5.1.Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, у розмірі очікуваного оподатковуваного доходу на майбутній рік, та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.

-401- Н.д.Писарчук П.І. (Реєстр.картка №153)
У статті 177, п.177.5.1. викласти:
«Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, у розмірі очікуваного оподатковуваного доходу на майбутній рік, та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.»

-402- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
26.Абзац перший підпункту 177.5.1. статті 177 – викласти у такій редакції:
«Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше ніж 50 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада»;

-403- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
27.Абзац другий підпункту 177.5.1. статті 177 – доповнити реченням такого змісту:
«Платники податку, зазначені у цьому абзаці, розраховують та сплачують податкові зобов’язання протягом 20 днів після завершення звітного кварталу, виходячи з фактично отриманого чистого оподаткованого доходу у звітному податковому періоді»;

-454- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 177.5.1. викласти в такій редакції:
"177.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, у розмірі очікуваного оподатковуваного доходу на майбутній рік, та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.".

3368.

177.5.2. Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність, або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені у підпункті 177.5.1 пункту 177.5 цього розділу, які настануть у звітному податковому році.

-404- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Останнє речення підпункту 177.5.2. пункту 177.5 статті 177 виключити.

-405- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Виключити

3372.

177.7. Фізична особа - підприємець вважається податковим агентом працівника - фізичної особи, що перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах або будь-якої іншої фізичної особи стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи.

-406- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти у такій редакції:
177.7. Фізична особа – підприємець вважається податковим агентом працівника – фізичної особи, що перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах або будь-якої іншої фізичної особи стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи.
З метою забезпечення пенсійного стажу за весь період підприємницької діяльності в повному обсязі підприємець - фізична особа здійснює сплату до Пенсійного фонду України не менше мінімального страхового внеску, встановленого законодавством на відповідний період, або
З метою забезпечення пенсійного стажу за весь період підприємницької діяльності в повному обсязі підприємець - фізична особа здійснює сплату до Пенсійного фонду України у розмірі 5%. Від чистого доходу підприємця, але не менше мінімального страхового внеску, встановленого законодавством на відповідний період.
Внести зміни у Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VІ.

3373.

177.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок з доходів у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором, відносини за яким визнані трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівнені до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.197 та 14.1.224 розділу І цього Кодексу.

-407- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 177.8 статті 177 слова „відносини за яким визнані трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівнені до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.197 та 14.1.224 розділу І цього Кодексу” замінити словами у разі коли такий договір буде визнано недійсним у судовому порядку та встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами, з урахування положень пунктів 14.1.197 та 14.1. 225 розділу І цього Кодексу”

-408- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Викласти в наступній редакції
«Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок з доходів у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та свідоцтва про сплату єдиного податку. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором, відносини за яким визнані трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівнені до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів розділу І цього Кодексу»

-409- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 177.8 статті 177 слова „відносини за яким визнані трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівнені до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.197 та 14.1.224 розділу І цього Кодексу” замінити словами у разі коли такий договір буде визнано недійсним у судовому порядку та встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами, з урахування положень пунктів 14.1.197 та 14.1.225 розділу І цього Кодексу”;

-410- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
80. Друге речення пункту 177.8 викласти у такій редакції:
«Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором, відносини за яким визнані судом трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.197 та 14.1.224. розділу І цього Кодексу.»

-411- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Пункт 177.8 статті 177 викласти у такій редакції:
"Під час нарахування (виплати) фізичній особі–підприємцю доходу від операцій, здійснених в межах договірних відносин, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок з доходів у джерела виплати, якщо фізичною особою–підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності».

3374.

177.9. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем, яка обрала іншу систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом.

3375.

177.10. Фізичні особи - підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

3376.

Форма Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом державної податкової служби.

3377.

Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

-412- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац третій пункту 177.10. статі 177 виключити.

-413- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У пункті 177.10. статті 177 абзац третій виключити;

3382.

178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті167 цього розділу.

-414- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
28.Пункт 178.2. статті 178 – доповнити підпунктом 178.2.1. такого змісту:
«178.2.1. У разі якщо обсяг доходу від здійснення незалежної професійної діяльності протягом послідовних дванадцяти місяців не перевищує ста тисяч гривень, то така фізична особа звільняється від сплати податку на доходи.
У разі якщо обсяг доходу від здійснення незалежної професійної діяльності протягом послідовних дванадцяти місяців перевищує сто тисяч гривень, але менше триста тисяч гривень, то така фізична особа оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.1 статті 167 цього розділу, зменшеною вдвічі.
Доходи фізичних осіб, які є резидентами України та вперше розпочали провадження незалежної професійної діяльності та до цього не здійснювали підприємницьку діяльність, протягом перших трьох років з моменту їх реєстрації, звільняються від сплати податку на доходи. Ця пільга щодо оподаткування надається лише в межах річного доходу, який не перевищує двісті тисяч гривень.
При цьому платники податку, зазначені у цій статті, оподатковують прибуток за ставкою, встановленою пунктом 167.1. статті 167, у разі, якщо в звітному періоді розмір нарахованої за календарний місяць середньої заробітної плати працівника, який перебуває з платником податку у трудових відносинах, становить менше двох мінімальних заробітних плат»;

3383.

178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом i витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, за нормами у відсотках до отриманого у звітному періоді доходу, визначеними у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-415- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Абзац перший пункту 178.3 статті 178 викласти в такій редакції:
"178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом i документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності".

-416- Н.д.Бережна І.Г. (Реєстр.картка №150)
п. 178.3 статті 178 «Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність», викласти в наступній редакції:
Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (валова виручка) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з професійною діяльністю такої фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність або за нормами у відсотках до отриманого у звітному періоді доходу, визначеними у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі неотримання свідоцтва особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без врахування витрат.

-417- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 178.3 статті 178 абзац перший викласти в такій редакції:
"178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом i документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності";
Варіант Мінфіну погоджений з Кияшко А.А. (АПУ)
"178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом i документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
Для цілей цього пункту для осіб, щодо яких перелік витрат, пов’язаних із здійсненням певного виду незалежної професійної діяльності встановлено відповідним законом, що регулює здійснення такого виду незалежної професійної діяльності, документально підтверджені витрати, передбачені абзацом першим цього пункту, враховуються згідно із зазначеним переліком. Для інших осіб до таких витрат відносяться документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно із розділом ІІІ цього Кодексу.

3384.

У разі неотримання свідоцтва особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без врахування витрат.

3385.

178.4. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

3386.

Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах державної податкової служби як самозайняті особи, є резидентами, і в річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають відобразити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

3387.

178.5. Під час виплати суб’єктами господарювання - податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок з доходів у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором, відносини за яким визнанні трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.197 та 14.1.224 розділу І цього Кодексу.

-418- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
81. Друге речення пункту 178.5 викласти у такій редакції:
«Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором, відносини за яким визнані судом трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.197 та 14.1.224 розділу І цього Кодексу.»

3388.

178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

-419- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац перший пункту 178.6. статті 178 викласти в такій редакції:
"178.6.Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності у довільній формі."

3389.

Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом державної податкової служби.

3399.

179.4. Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації у таких випадках:

3400.

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

-420- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
29.Підпункт а) пункту 179.4.  статті 179 – доповнити абзацом такого змісту:
«отримання доходу в якості найманого працівника за одним місцем роботи та відсутність інших доходів, що підлягають оподаткуванню»

3401.

є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

3402.

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

3403.

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

3404.

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

3407.

179.6. Зобов’язання щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладаються на таких осіб:

-421- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці першому пункту 179.6 слово „зобов’язання” замінити словом „обов’язок”;

3408.

на опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих неповнолітньою або недієздатною особою;

3409.

на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;

-422- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Абзац третій пункту 179.6 виключити.

3410.

на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

3413.

179.9. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за узгодженням з Міністерством фінансів України з урахуванням з таких умов:

-423- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
В абзаці першому пункту 179.9 статті 179 слова "центральним органом державної податкової служби за узгодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".

-424- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 179.9:
в абзаці першому слова „центральним органом державної податкової служби за узгодженням з Міністерством фінансів України” замінити словами „у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу”;

3414.

загальна частина податкової декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи (витрати), які отримує (несе) незначна кількість платників податку;

3415.

податкова декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;

3416.

до впровадження непрямих методів оцінки зобов’язань відомості про майновий стан надаються окремими категоріями громадян, визначеними відповідно до законодавства;

-425- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Абзац четвертий пункту 179.9 виключити.

3417.

розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до податкової декларації, які заповнюються виключно платниками податку за наявності таких доходів (витрат);

3418.

податкова декларація та додатки до неї повинні складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

-426- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 179. 9:
у абзаці шостому слова „державною мовою” виключити;

3419.

податкова декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов’язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків.

3420.

Бланки податкових декларацій повинні безоплатно надаватися органами державної податкової служби платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

-478- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Абзац 8 частини 179.9. викласти в такій редакції: "Бланки податкових декларацій повинні бути загальнодоступними для населення і безоплатно надаватися органами державної податкової служби платникам податку на їх запит, а так само розміщатися на офіційному веб-сайту податкового органу."

3421.

179.10. Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати консультацію щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

-427- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 179., п. 179.10., викласти в редакції:
Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням заповнити річну податкову декларацію, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

-428- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Пункт 179.10. статті 179 викласти в такій редакції:
«Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати консультацію щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати консультації звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.»

-429- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В статті 179 пункт 179.10 викласти в редакції:
Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням заповнити річну податкову декларацію, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

-430- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 179.10 статті 179 викласти у наступній редакції:
«179.10 Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням заповнити річну податкову декларацію, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.»

-431- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 179. 10 статті 179 Розділу IV слова «консультації» змінити на слово «роз'яснення»

-432- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Пункт 179.10. статті 179 викласти в такій редакції: «Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням заповнити річну податкову декларацію, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

-463- Н.д.Корж В.Т. (Реєстр.картка №223)
Стаття 179., п. 179.10., викласти в редакції:
Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням заповнити річну податкову декларацію, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

3422.

179.11. Якщо нормами інших законів передбачено подання (підтвердження) фізичними особами інформації про доходи, така фізична особа повинна подати податкову декларацію згідно з нормами цієї статті протягом будь-якого податкового періоду у звітному податковому році з відображенням доходів (активів) станом на день її подання.


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!