Розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів

Розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів

Середа, 27 жовтня 2010, 15:26 -

Розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

790.

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

791.

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

792.

Стаття 40. Сфера застосування розділу „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)”

793.

40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі І цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. У разі коли іншими розділами цього Кодексу або законодавством з питань митної справи (далі - митне законодавство) визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків та зборів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або митному законодавстві.

-1- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У першому реченні пункту 40.1 статті 40 слово "іншого" замінити словом "митного".

-2- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
&&
Пункт 41.1. статті 41 Розділу ІІ доповнити окремим підпунктом такого змісту: "41.1.3. Пенсійний фонд - щодо єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".

-3- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Пункт 41.1. статті 41 Розділу ІІ доповнити окремим підпунктом такого змісту: "41.1.3. Пенсійний фонд - щодо єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

801.

41.5. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, а також державні виконавці в межах їх компетенції. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

-4- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Пункт 41.5 після слів “межах компетенції” доповнити словами “та Пенсійний фонд щодо стягнення єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

-5- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
Пункт 41.5 статті 41 після слів "межах компетенції" доповнити словами: "та Пенсійний фонд щодо стягнення єдиного соціального внеску, який справляється до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування".
Хомутиннік В.Ю. розд. 2

-6- Н.д.Кошин С.М. (Реєстр.картка №246)
"41.5. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу виключно на підставі рішення суду та у межах своєї компетенції, а також державні виконавці за рішенням суду та в межах їх компетенції. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється"
БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР
Зміни та доповнення до
РОЗДІЛ IІ "АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ"
Проекту "Податкового кодексу України"

802.

Стаття 42. Листування з платником податків

803.

42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі та відповідним чином підписані.

-7- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П.42.1. доповнити словами "та завірені печаткою відповідних органів".
42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі та відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.

-8- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 42.1 статті 42 доповнити словами "та завірені печаткою відповідних органів".

-9- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У пункті 43.1 статті 43 проекту кодексу після слів: "податкового боргу" доповнити знаком і словами: ", за винятком податкового боргу щодо сплати штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм іншого неподаткового законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби."

-10- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 42.1 викласти в такій редакції: "42.1 Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі та відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.".

804.

42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

-11- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 42.2. в наступній редакції:
42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо адресат або його законний чи уповноважений представник отримав їх особисто під підпис.

-12- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 42.2. статті 42 глави 1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надiсланi за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з описом вкладення повідомленням про вручення або особисто врученi платнику податків або його законному чи уповноваженому представниковi.".

-13- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 42.2 статті 42 розділу 2 законопроекту викласти у такій редакції "Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові";

-14- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 42.2 статті 42 після слів „рекомендованим листом з” додати слова „описом вкладення та”.

-15- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 42.2. викласти в такій редакції: "42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони вручені платникові податків або його законному представникові особисто під розпис посадовою особою податкового органу або працівником відділення зв’язку безпосередньо по місцезнаходженню (податковій адресі) платника податків або його законного представника.", не можна вважати врученим документ, який просто направлений на визначену в документах адресу.

805.

42.3. Якщо платник податків на день надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.

-16- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 42.3 статті 42 виключити

-17- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 42.3 статті 4 Розділу II вилучити.

-18- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 42.3. виключити

-19- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Стаття 42. Листування з платником податків.
42.4. При надходженні запитів чи інших документів з різних відділів контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків чи іншого контролюючого органу з одного й того ж питання, платник податків надає одну відповідь виключно контролюючому органу за місцем реєстрації. Інші контролюючі органи самостійно одержують необхідні їм відомості в межах компетенції у контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків. Платник податків не несе відповідальності згідно із законодавством за ненадання чи несвоєчасне надання відповіді на запити інших контролюючих органів крім контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків

-20- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 42.3 статті 42 розділу 2 законопроекту вилучити;

-21- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 42.3. викласти в такій редакції: "42.3 Якщо платник податків, протягом 4 днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.". Може виникнути ситуація, коли добросовісний платник змінив адресу, але не встиг повідомити про це податковий орган. 4 днів достатньо, аби він міг це зробити. У такому випадку податковий орган, який отримав назад документи повинен повторно направити ці документи на нову адресу.

-22- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
У статті 42: п.42.3. викласти в наступній редакції: "42.3 Якщо платник податків на день надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси (фактичного місцезнаходження), документи вважаються належним чином врученими навіть у разі їх повернення як таких, що не знайшли адресата".

807.

43.1. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

-23- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 43.1. та 43.2. статті 43 глави 1 розділу IΙ об’єднати та викласти в наступній редакції:
"43.1. Помилково та/або надмірно сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті.".

-24- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 43.1 статті 43 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі виявлення контролюючим органом помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання він повинен сповістити про це платнику податків протягом поточного податкового періоду".

808.

43.2. У разі наявності у платника податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок платника податків в установі банку, або шляхом повернення готівкою за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

-25- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 43.2 доповнити словами "або здійснюється шляхом зарахування переплати у рахунок податкового боргу за письмовою заявою платника податків".

-26- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П.43.2. викласти у наступній редакції:
43.2 У разі наявності у платника податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний (вкладний) рахунок платника податків в установі банку, або шляхом повернення готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків, або здійснюється шляхом зарахування переплати у рахунок податкового боргу за письмовою заявою платника податків.

-27- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац другий пункту 43.2 статті 42 доповнити словами "або здійснюється шляхом зарахування переплати у рахунок податкового боргу за письмовою заявою платника податків".

809.

43.3. Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

-28- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 43.3 статті 43 розділу 2 законопроекту цифру "1095" замінити на текст "трьох років";

811.

43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Державного казначейства. На підставі отриманого висновку орган Державного казначейства протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених сум податків платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України.

-29- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
В п. 43.5. замінити слова "згідно із законодавством" на "згідно із Статтею __ даного Закону".

-30- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 43.5. викласти в такій редакції: "43.5. За несвоєчасність передачі Державному казначейству України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з бюджету законодавства та порушення інших вимог Закону у сфері оподаткування органи державної податкової служби несуть цивільно-правову, а її працівники матеріальну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку". Аналогічна норма вже міститься в підписаному Президентом України В.Ф.Януковичем Законі "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" №2398-VI від 01.07.2010 р.

812.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законодавством за несвоєчасність передачі Державному казначейству України для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з бюджету.

-31- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
В абзаці другому пункту 43.5 статті 43 слова "з бюджету" замінити словами "з відповідного бюджету".

-32- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці другому пункту 43.5 статті 43 слова „згідно із законодавством за несвоєчасність” замінити словами „у вигляді пені в розмірі 120 % за кожен день несвоєчасної”

814.

44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

-33- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 44.1. викласти у наступній редакції:
Наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України, є підставою внесення відповідних зміни до податкової звітності винної сторони.

-34- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2, Глава 1, стаття 44, пункт 1, абзац 1 Викласти в наступній редакції:
"Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту."

-35- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 44.1. викласти в такій редакції: "44.1. Наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України, є підставою внесення відповідних зміни до податкової звітності винної сторони.". Дуже часто податкові органи органами штучно визнають недійсними первинні бухгалтерські та податкові документи у сумлінних платників податків, і для уникнення конфліктів необхідно зберегти презумпцію невинуватості.

816.

Наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України, є підставою внесення відповідних змін до податкової звітності.

-36- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 44.1 статті 44 виключити третій абзац.

817.

44.2. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з моменту передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності.

-37- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац третій пункту 44.1 статті 44 доповнити словами "винної сторони.".

818.

У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.2 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

-38- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
Ч.2 п.44.2 статті 44 виключити.

820.

44.4. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.2 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, митного органу. У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.

-39- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 44.4. статті 44 глави 1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"44.4. У разi втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах в пунктах 44.1. і 44.2 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо, письмово повiдомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та орган державної митної служби, яким було здійснено митне оформлення вiдповiдної митної декларацiї. Платник податкiв зобов’язаний вiдновити втраченi документи протягом 90 календарних днiв з дня, що настає за днем надходження повiдомлення до органу державної податкової служби, органу державної митної служби.
У разі неможливості відновити документи з об'єктивних причин складається вiдповiдний акт, який пiдписується керівником та особою, відповідальною за ведення податкового обліку. У такому випадку при наявностi iнших обставин та документів, що свідчать про здійснення відповідних господарських операцій та їх зв’язку із господарською діяльністю, такі операції вважаються належним чином задокументованими".

-40- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п.44.4 викласти у наступній редакції: "У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.2 цієї статті та таких, що належать до податкового періоду, який не має підтвердженого Актом проведеного податкового аудиту, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, установленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та орган державної митної служби, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, органу державної митної служби зобов’язаний здійснити заходи по відновленню втрачених документів.";

821.

44.5. У разі коли до закінчення перевірки або у терміни, визначені у абзаці другому пункту 44.6 платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.

-41- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти абзац другий п. 44.5 ст. 44 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.6 цієї статті), такі документи можуть бути враховані контролюючим органом під час розгляду контролюючим органом питання про прийняття рішення."

-42- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац перший пункту 44.5. статті 44 глави 1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"У разі коли до закінчення перевірки або у терміни, визначені у абзаці другому пункту 44.6. платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім втрати, пошкодження, дострокового знищення, випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.".

-43- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п.44.5. викласти в наступній редакції: " У разі коли до закінчення перевірки платник податків без поважної причини не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи, що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення такої звітності.
Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.7 цієї статті), такі документи можуть бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом, який перевірявся".

822.

Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.6 цієї статті), такі документи можуть у встановленому порядку бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом, який перевірявся, і не є підставою для скасування в адміністративному порядку прийнятого за результатами такої перевірки податкового повідомлення - рішення та є підставою для розгляду правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення у судовому порядку.

-44- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац другий пункту 44.5 статті 44 глави 1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.6 цієї статті), такі документи можуть бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом, який перевірявся, і є підставою для скасування в адміністративному або судовому порядку прийнятого за результатами такої перевірки податкового повідомлення-рішення.".

-45- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2, Глава 1, стаття 44, пункт 44.5, абзац 2
Абзац 2 пункту 44.5 викласти в наступній редакції:
"Якщо платник податків після закінчення перевірки надає документи, не надані під час перевірки (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.6 цієї статті), такі документи можуть у встановленому порядку бути враховані платником податків у податкових періодах, що настають за податковим періодом який перевірявся"

823.

44.6. У разі коли посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення з описом вкладеного, або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або посадової особи платника податків - юридичної особи).

-46- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 44.6 статті 44 виключити слова „з описом вкладення”

825.

У разі коли під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення, або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується не менше як на п’ять робочих днів з дати продовження.

-47- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 3 пункту 44.6 "У разі коли під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення, або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до органу державної податкової служби менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується не менше як на п'ять робочих днів з дати продовження" виключити.

-48- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
абзац 3 пункту 44.6 Статті 44 виключити.

-49- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 3 пункту 44.6 Виключити

-50- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Виключити абзаци 3 та 4 підпункту 44.6. статті 44 Розділу II.

826.

У разі коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, проведення перевірки поновлюється не менше як на п’ять робочих днів, а якщо за результатами перевірки вже був вручений акт (довідка) перевірки - складається додатковий акт (довідка), результати якого враховуються під час визначення грошових зобов’язань платника податків.

-51- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 4 пункту 44.6 " У разі коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до органу державної податкової служби після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, проведення перевірки поновлюється не менше як на п'ять робочих днів, а якщо за результатами перевірки вже був вручений акт (довідка) перевірки - складається додатковий акт (довідка), результати якого враховуються під час визначення грошових зобов'язань платника податків" виключити.

-52- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 4 пункту 44.6 Статті 44 виключити.

-53- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 4 пункту 44.6 Виключити

828.

Стаття 45. Податкова адреса

829.

45.1. Платник податків-фізична особа зобов’язана визначити свою податкову адресу.

-54- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 45.1 ст. 45 розділу ІІ в наступній редакції:
45.1 Платник податків-фізична особа зобов’язана визначити свою податкову адресу.
Податковою адресою платника податків-фізичної особи визнається місце реєстрації такої фізичної особи. Платник податків-фізична особа може самостійно визначити іншу податкову адресу, за якою вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби за повідомленням такого платника.
Платник податків-фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси."

834.

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

840.

46.3. Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

-55- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
пункт 46.3 статті 46 викласти у такій редакції:
" Платник податків має право подати податкову звітність (декларацію) за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).Такий звіт (декларація) за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення."

-56- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
пункт 46.3 Статті 46 викласти у такій редакції:
"п.46.3 Платник податків має право подати податкову звітність (декларацію) за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).
Такий звіт (декларація) за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення."

-57- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац перший пункту 46.4 статті 46 викласти у наступній редакції:
"46.4 Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами)";

-58- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Друге речення абзацу другого пункту 46.5 статті 46 після слів "які набирають чинності" додати слова "для складання звітності".

-59- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
пункт 46.3 Статті 46 викласти у такій редакції:
п.46.3 Платник податків має право подати податкову звітність (декларацію) за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).
Такий звіт (декларація) за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення.

841.

46.4. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами).

-60- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 46.4 статті 46 проекту кодексу доповнити реченням наступного змісту: "Порядок заповнення та подання податкової декларації з урахуванням особливостей зарахування податків до відповідних бюджетів встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики."

-61- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Перший абзац пункту 46.4 викласти у такій редакції:
"Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх платниками (податковими агентами)".

842.

Це положення не поширюється на митні декларації. Порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття контролюючим органом митної декларації визначається з урахуванням вимог Митного кодексу України.

-62- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Викласти абзац 2 пункту 46.4 в такій редакції:
"Це положення не поширюється на:
а) митні декларації. Порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття контролюючим органом митної декларації визначається з урахуванням вимог Митного кодексу України;
б) скорочені податкові розрахунки, передбачені пунктом 152.4 статті 152 та пунктом 203.3. статті 203. Форми скорочених податкових розрахунків та порядок переходу платників податків на подання такої звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України";

843.

Органи державної податкової служби в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби, безоплатно забезпечують платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються органам державної податкової служби.

844.

46.5. Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити такі нові форми звітності.

-63- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У другий абзац п. 46.5. додати після слів, "які набирають чинності" "для складання звітності" і далі за текстом.

-64- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 46.5. викласти в такій редакції: "46.5. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.". Це дозволить чітко визначити, що за новою формою звітність платниками податків має подаватись, а податковими органами прийматись, за звітний період, який є наступним після оприлюднення нової форми звітності, а так само і виключити різне тлумачення цієї норми податковими органами та платниками податків, що дуже часто відбувається за сьогоднішньою редакцією цієї норми Закону №2181, яка перенесена і до Проекту Податкового кодексу.

846.

Під час планування внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування у поточному або наступному бюджетному періоді повинні бути заплановані видатки до відповідного бюджету, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких норм у поточному або наступному бюджетному періоді.

-65- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Абзац третій пункту 46.5 статті 46 виключити.

-66- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
п. 48.1 Статті 48 доповнити абзацом другим наступного змісту:
п.48.1. Форми обов'язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки), повинні відповідати нормам та змісту відповідного податку та збору, а також затвердженому центральним контролюючим органом порядку їх складення та подання.
У разі зміни форма податкової декларації передбаченої п.8.3 ст.8 розділу ІІ цього Кодексу з обов’язковим наданням пояснень щодо причин внесення таких змін.

-67- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
пункт 48.1 Статті 48 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"У разі зміни форма податкової декларації передбаченої п.8.3 ст.8 розділу ІІ цього Кодексу з обов’язковим наданням пояснень щодо причин внесення таких змін".

-68- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
п. 48.1 статті 48 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"У разі зміни форма податкової декларації передбаченої п.8.3 ст.8 розділу ІІ цього Кодексу з обов’язковим наданням пояснень щодо причин внесення таких змін."

-69- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Викласти пункти 48.1, 48.2 статті 48 в наступній редакції:
„48.1. Форми обов’язкової податкової звітності (податкові декларації чи податкові розрахунки) затверджуються центральним органом державної податкової служби.
48.2. Податкова звітність повинна містити наступне:
48.2.1. Обов’язкові реквізити, визначені центральним органом державної податкової служби у вступній частині такої податкової звітності.
48.2.2. Податковий номер.
48.2.3. Додатки, що є невід’ємною частиною податкової звітності”.

856.

48.2. Податкова звітність подається із зазначенням податкового номера.

-70- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити пункт 48.2 статті 48 словами:
"крім податкової звітності щодо осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання"
.

-71- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Доповнити пункт 48. 2 статті 48 словами:
"крім податкової звітності щодо осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання

857.

48.3. Податкова звітність повинна бути підписана:

858.

48.3.1. керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності безпосередньо керівником платника податку така податкова звітність підписується ним як керівником, так і особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності;

-72- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Доповнити п. 48.3.1. реченням наступного змісту:
", або уповноваженою особою на яку згідно з розподілом обов`язків покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання і подання податкової звітності".

-73- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Перше речення підпункту 48.3.1 пункту 48.3 статті 48 після слів "яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності" доповнити словами ", або уповноваженою особою на яку згідно з розподілом обов`язків покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання і подання податкової звітності".

-74- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 48.3.1. викласти в такій редакції: "48.3.1. керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності безпосередньо керівником платника податку така податкова звітність підписується ним як керівником, так і особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності, або уповноваженою особою на яку згідно з розподілом обов`язків покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання і подання податкової звітності; ". Особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, як правило, є головний бухгалтер, а за відсутності у суб`єкта господарювання такої посади особа на яку покладено обов`язки ведення бухгалтерського обліку. При цьому на великих підприємствах згідно з розподілом обов`язків може бути покладено функції ведення бухгалтерського обліку, складання та подання податкової звітності на іншу уповноважену особу. Оскільки, відповідно до ст.. 49 (п. 11.6 п.р.П) Проекту ПК податкова звітність, заповнена з порушеннями норм ст.. 48 (ст.10) вважається не поданою, то якщо не закріпити на законодавчому рівні право підпису податкової звітності "іншою уповноваженою особою" у великих платників податку будуть проблеми з поданням звітності.

-75- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 49.2 статті 49 Розділу II доповнити абзацом такого змісту:
"Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 154.6 Розділу ІІІ цього Кодексу, подають органам державної податкової служби декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою, у порядку, встановленому цим Кодексом".

865.

49.3. Прийняття податкової звітності є обов’язком органу державної податкової служби. Податкова звітність приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників уповноваженою службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

-76- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац перший пункту 49.3 статті 49 викласти в наступній редакції: „Прийняття податкової звітності є обов’язком органу державної податкової служби. Податкова звітність приймається уповноваженою службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, з попередньою перевіркою обов’язкових реквізитів податкової звітності, податкового номера, наявності всіх додатків та підписів, завірених печаткою (за наявності її у платника податків), але без попередньої перевірки зазначених у ній показників”.

-77- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 49.3 статті 49 доповнити абзацом 2 наступного змісту:
„У разі якщо платник податків подає податкову звітність в електронній формі, попередня перевірка обов’язкових реквізитів, податкового номера, наявність додатків та підписів здійснюється технічними засобами автоматизованої системи подання електронної звітності”.
Абзаци 2, 3 пункту 49.3 статті 49 вважати, відповідно, абзацами 3, 4.

-78- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
В абзаці четвертому пункту 49.3 статті 49 слова "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити.

-79- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
З частини 49.8. вилучити абзац 2 та перенести його до статті 14, виклавши його там у такій редакції: "Для цілей цього Кодексу під терміном „базовий звітний (податковий) період” слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.".

-80- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Пункт 49.3. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.3. Податкова звітність подається поштою з повідомленням про вручення або за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності не пізніше 18.00 граничного строку подання податкової декларації, визначеного цим Розділом";

867.

Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи органу державної податкової служби щодо відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку.

-81- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці 3 пункту 49.3 статті 49 після слів „податкової декларації” замінити „у” на слова „в адміністративному та/або”.

868.

Якщо службова (посадова) особа органу державної податкової служби порушує норми абзацу першого цього пункту, платник податків зобов’язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення. До декларації додається заява на ім’я керівника відповідного органу державної податкової служби, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-82- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У абзаці 4 пункту 49.3 статті 49 розділу 2 законопроекту слова "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" вилучити;

871.

49.4. Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.

-83- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Викласти пункт 49.4 статті 49 в наступній редакції: „Податкова декларація, заповнена платником податків з порушенням норм статті 48 цього Кодексу, вважається не поданою, якщо на ній буде стояти відмітка органу державної податкової служби про взяття податкової декларації до відома.
Якщо службова (посадова) особа органу державної податкової служби порушує норми абзацу першого-третього пункту 49.3 цієї статті, платник податків зобов’язаний протягом 10-ти робочих днів надіслати органу державної податкової служби поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення скаргу із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. До скарги додається копія декларації. При цьому декларація вважається поданою в момент вручення заяви з копією декларації пошті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За кожною скаргою платника податків щодо порушення службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби цього пункту в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до чинного законодавства України.
За результатами такого розслідування винна службова (посадова) особа органу державної податкової служби притягується до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства України, а також за рахунок бюджету платнику податків сплачується штрафна санкція за кожний випадок неправомірного невизнання службовою (посадовою) особою податкової звітності платника податків в розмірі 170 грн.”.
Пункти 49.4, 49.5 статті 49 вважати, відповідно, пунктами 49.5, 49.6 цієї статті.

-84- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Пункт 49.4. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.4. Незалежно від прийняття чи наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом";

873.

49.5.1. орган державної податкової служби зобов’язаний зареєструвати податкову звітність, подану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами покладено обов’язки щодо подання податкової звітності, за датою її фактичного подання;

-85- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Підпункт 49.5.1. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.5.1. орган державної податкової служби зобов'язаний зареєструвати податкову звітність, надіслану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами покладено обов'язки щодо надсилання податкової звітності, за датою її фактичного надсилання";

874.

49.5.2. платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення;

-86- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 49.5.2. пункту 49.5. статті 49 глави 2 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"49.5.2. платник податків має право у строки подання податкової декларації, визначені цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення підприємству зв’язку; "

-87- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 49.5.2. викласти в такій редакції: "49.5.2. платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення, або відправити в електронній формі; ".

-88- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Підпункт 49.5.2. статті 49 - вилучити:
"49.5.2. платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, надіслати декларацію органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення";

875.

49.5.3. податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

-89- Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Викласти пункт 49.5.3. у такій редакції:
"49.5.3. Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови засвідчення чинності відкритих ключів електронного цифрового підпису платника податку у порядку, визначеному законодавством;
Платник податків, що є юридичною особою, повинен визначити перелік посадових осіб, які мають право накладати на податкову звітність електронний цифровий підпис юридичної особи. Якщо на податкову звітність накладаються електронні цифрові підписи фізичних осіб, які пов’язані з платником податків-юридичною особою, на податкову звітність повинно бути додатково накладено електронний цифровий підпис, що є цифровою печаткою платника податків.
Якщо платник податків відповідно до чинного законодавства має право та прийняв рішення про використання електронного цифрового підпису, що не ґрунтується на посиленому сертифікаті відкритого ключа, платник податків повинен визначити чинність свого відкритого ключа або сертифіката відкритого ключа у порядку, визначеному законодавством. Усі ризики збитків, що можуть бути заподіяні платнику податків у зв’язку з використанням електронного цифрового підпису при здійсненні правочинів, не пов'язаних з поданням податкової звітності, а також ризики збитків, що можуть бути заподіяні платнику податків у зв’язку з компрометацією особистих ключів електронного цифрового підпису або використанням ненадійних засобів електронного цифрового підпису, незахищених носіїв ключових даних, платник податків несе самостійно; "".

876.

49.5.4. податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств подається органу державної податкової служби обов’язково в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

-90- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
підпункт 49.5.4 пункту 49.5 статті 49 викласти у такій редакції:
"податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях."

-91- Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Викласти пункт 49.5.4. у такій редакції:
"49.5.4. Податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств, подається органу державної податкової служби обов’язково в електронній формі з дотриманням умови щодо засвідчення чинності відкритих ключів електронного цифрового підпису платника податку у порядку, визначеному законодавством.
Інші платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням; "

-92- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 49.5.4) пункту 49.5 Статті 49 викласти у такій редакції:
"49.5.4) податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях"

-93- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
підпункт 49.5.4) пункту 49.5 Статті 49 викласти у такій редакції:
49.5.4) податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях.

-94- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 49.5.4. викласти в такій редакції: "49.5.4. податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств подається органу державної податкової служби виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.".
Слід вилучити слова ", та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях.".Саме термін "електронний цифровий підпис" передбачений відповідним Законом України "Про електронний цифровий підпис".

-95- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2, стаття 49, пункт 5, підпункт 4
Викласти в наступній редакції:
"Платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням".

-96- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Підпункт 49.5.4. статті 49 Розділу II викласти у такій редакції "податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств може подаватися органу державної податкової служби в електронній формі з дотримання умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та із підтвердженням такої звітності на паперових носіях.

-97- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Підпункт 49.5.4. статті 49 - викласти у такій редакції:
"49.5.4. податкова звітність платників податків, що належать до великих та середніх підприємств подається органу державної податкової служби обов’язково в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Інші платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням.
Подання звітності в електронній формі звільняє платників податків від обов’язку надсилання звітності до органу податкової служби на паперових носіях.
Вимоги чи прохання посадових осіб органу податкової служби щодо направлення звітності на паперових носіях є неправомірними.
У разі встановлення факту порушення службовою (посадовою) особою органу державної податкової служби цього пункту в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до чинного законодавства України. За результатами такого розслідування винна службова (посадова) особа органу державної податкової служби притягується до відповідальності відповідно до чинного законодавства України";

877.

Інші платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі за добровільним рішенням;

-98- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Абзац другий підпункту 49.5.4. виключити.

878.

49.5.5. Міністерство фінансів України розробляє, впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування на безоплатній основі.

-99- Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Викласти пункт 49.5.5. у такій редакції:
"49.5.5 Порядок здійснення електронного документообігу щодо подання платниками податків звітності в електронній формі до державних органів визначає Кабінет Міністрів України".

-100- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 49.5.5. викласти в такій редакції: "49.5.5. Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності".
49.5.5.1. Міністерство фінансів України розробляє, впроваджує та утримує автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет у електронному вигляді звітності, обов’язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування на безоплатній основі.
49.5.5.2. Центр сертифікації ключів автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" є її невід’ємним компонентом, створюється, акредитується та провадить свою діяльність у порядку, визначеному законодавством і забезпечує та обслуговує на безоплатній основі всіх платників податків та підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності.
49.5.5.3. Порядок забезпечення всіх платників податків підзвітних осіб засобами електронного цифрового підпису для подання обов’язкової звітності на безоплатній основі визначає Кабінет Міністрів України.
49.5.5.4. Порядок взаємодії автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" із міністерствами, іншими органами державної влади та фондами загальнообов’язкового державного страхування визначається ними спільно із Міністерством фінансів України.
49.5.5.5. Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її компоненти є державною власністю.
49.5.5.6. За допомогою автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" або її компонентів на безоплатній основі можуть надаватись і інші послуги.".

883.

За допомогою автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" або її компонентів можуть надаватись інші послуги.

-101- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Абзац 6 підпункту 49.5.5. пункту 49.5. статті 49 глави 2 розділу IΙ виключити.

885.

49.6.1. подати декларацію разом із сплатою відповідного штрафу (у разі порушення строку її подання);

-102- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 49.6.1. пункту 49.6 глави 2 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"49.6.1. подати декларацію; ".

886.

49.6.2. оскаржити рішення органу державної податкової служби в порядку, передбаченому статтею56 цього Кодексу з урахуванням направлення.

896.

49.9. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

-103- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 49.9 статті 49 слова „операційний (банківський)” замінити на слова „встановлений законодавством перший робочий”.

904.

50.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що діє на час подання уточнюючого розрахунку.

-104- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Доповнити п. 50.1. реченням наступного змісту:
"При самостійному донарахуванні та сплаті суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються".

-105- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У пункті 50.1 статті 50 проекту кодексу слова: "він зобов’язаний" замінити словами "він має право".

-106- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 50.1. статті 50 глави 2 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"50.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 68 цього розділу або іншими актами законодавства) платник податків самостійно виявляє помилки, що мiстяться у раніше поданiй ним податковiй декларацiї (крiм митної декларацiї або обмежень, визначених цiєю статтею), вiн зобов’язаний надiслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларацiї за формою, що дiє на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податкiв, який до початку його перевiрки контролюючим органом самостiйно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових перiодiв, зобов’язаний:
а) або надiслати уточнюючий розрахунок i сплатити суму такої недоплати;
б) або вiдобразити суму такої недоплати у складi декларацiї з цього податку, що подається за наступний податковий перiод, збiльшену на суму штрафу у розмiрi п’яти вiдсоткiв вiд такої суми, з вiдповiдним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.
Якщо пiсля подачi декларацiї за звiтний перiод платник податкiв подає нову декларацiю з виправленими показниками до закiнчення граничного строку подання декларацiї за такий самий звiтний період, то штрафи, визначенi у цьому пунктi, не застосовуються.".

-107- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 50.1 перетворити в пункти 50.1- 50.3. Абзаци а) і б) змінити на пункти 1 і 2. Змінити нумерацію подальших частин.

906.

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

-108- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У абзаці 3 пункту 50.1 статті 50 після слів "самостійно виявляє факт заниження" доповнити словами "або завищення" і далі за текстом;
після слів "сплатити суму такої недоплати" доповнити словом "(переплати)" і далі за текстом;
після слів " у розмірі п'яти відсотків від такої суми" доповнити словом "недоплати" в далі за текстом;
після слів "або відобразити суму такої недоплати" доповнити словом "(переплати)" і далі за текстом;
після слів "у розмірі п'яти відсотків від такої суми" доповнити словом "недоплати" і далі за текстом;

-109- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
абзац 3 пункту 50.1 Статті 50 викласти у наступній редакції:
"Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати (переплати) та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму такої недоплати (переплати) у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку."

-110- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 3 пункту 50.1 Статті 50 викласти у редакції:
Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати (переплати) та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму такої недоплати (переплати) у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми недоплати, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

-111- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Доповнити пункт 50.1 статті 50 проекту кодексу останнім абзацом такого змісту: "У разі сплати платником податку суми заниженого податкового зобов'язання та штрафу у зв'язку з самостійним виправленням помилок, такий платник податку звільняється від будь-якої відповідальності за заниження виправленого податкового зобов'язання."

-112- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
&&
Доповнити частину 50.1. новою частиною 50.4. такого змісту: "50.4. Адміністративні штрафи не накладаються на платників податків, у випадку, якщо вони самостійно, ще до виявлення цих порушень посадовими особами податкових органів самостійно виявили, донарахували та сплатили суми податкових зобов'язань", і змінити нумерацію подальших частин. Це дасть можливість самостійно виправити помилки без втручання податкових органів.

910.

50.2. Платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється відповідним контролюючим органом.

-113- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
Пункт 50.2 статті 50 виключити.

-114- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Статтю 50 доповнити пунктом 50.3 такого змісту:
"50.3. У разі коли платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період".

914.

ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

-115- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Главу 3 викласти в такій редакції:
"ГЛАВА 3. РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 52. Податкові консультації та податкові роз'яснення
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.
52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.
52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.
52.4. Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або митного органу, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх компетенції.
52.6. У разі коли податкова консультація суперечить положенням податкового роз'яснення, застосовується податкове роз'яснення.
52.7. Податкові роз'яснення окремих положень податкового або іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державної податкової або митної служби, надаються за самостійним рішенням відповідного центрального контролюючого органу, коли до таких органів надходить значна кількість однорідних звернень щодо надання консультацій з практичного використання окремих норм податкового законодавства.
52.8. Податкове роз'яснення затверджується наказом Міністерства фінансів України, який реєструється Міністерством юстиції України.
Порядок надання та оприлюднення податкових роз'яснень встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій
та податкових роз'яснень
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації та/або податкового роз'яснення, наданих у письмовій формі, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або податкове роз'яснення були змінені або скасовані.
53.2. Платник податків може оскаржити до суду податкове роз'яснення контролюючого органу, яке, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такого податкового роз'яснення недійсним є підставою для надання нового податкового роз'яснення".

-116- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити Розділ ІІ статтею „Податкові роз’яснення” з визначенням компетентного органу, що має право надавати податкові роз’яснення узагальнюючого характеру.

915.

Стаття 52. Податкові консультації

-117- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Статті 52 та 53 Розділу II викласти у такій редакції:
"Стаття 52.Податкові роз’яснення
52.1 Роз'яснення окремих положень податкового законодавства надаються контролюючими органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу, виходячи із норм цієї статті, основних принципів податкового законодавства України, визначених статтею 4 цього Кодексу, та економічного змісту податку, збору (обов'язкового платежу), який розглядається;
52.2 Якщо нормами цього Кодексу обов'язки з роз'яснення окремих його положень покладено на інші державні органи, такі роз'яснення надаються із дотриманням правил, визначених у пункті 52.1 цієї статті;
52.3 Якщо податкові роз'яснення, надані згідно з пунктом 52.1 цієї статті суперечать податковим роз'ясненням, наданим згідно із пунктом 52.2 цієї статті, пріоритет мають роз'яснення, надані згідно із пунктом 52.2 цієї статті.
52.4 Податкове роз'яснення центрального податкового органу має пріоритет над податковими роз'ясненнями, виданими іншими контролюючими органами. Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.
52.5 Центральний (керівний) орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових питань, які
стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує за узгодженням із Комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, узагальнюючі податкові роз'яснення, які підлягають оприлюдненню з дотриманням правил комерційної та банківської таємниці.
Платник податків має право безоплатно отримати будь-яке податкове роз'яснення, у тому числі надане іншому платнику податків з питання, що розглядається (із дотриманням правил
комерційної або банківської таємниці), у строки, передбачені для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади, встановлені законом.
52.6 Центральний (керівний) орган контролюючого органу зобов'язаний видавати та оприлюднювати письмові роз'яснення норм
законодавства, які стосуються усіх аспектів оподаткування окремим податком, збором (обов'язковим платежем) у спосіб, доступний для ознайомлення з ними більшості їх платників. При введенні нового
податку, збору (обов'язкового платежу) або прийнятті змін до порядку справляння існуючих центральний (керівний) орган контролюючого органу зобов'язаний роз'яснити їх платникам особливості такого справляння, використовуючи засоби масової
інформації або інші доступні для таких платників способи доступу до зазначеної інформації, включаючи візити працівників контролюючих органів (не пов'язані із здійсненням податкових
перевірок) до платників податків і зборів (обов'язкових платежів) з метою роз'яснення положень нового порядку.
При плануванні змін або доповнень до цього Кодексу у поточному або наступному бюджетному році мають бути заплановані видатки відповідного бюджету, пов'язані з оприлюдненням та застосуванням таких норм у поточному або наступному бюджетному році.
52.7 Центральний (керівний) орган контролюючого органу
зобов'язаний підготувати письмові правила користування податковими
роз'ясненнями працівниками податкових органів. Такі правила мають
бути деталізованими, містити конкретні приклади застосування
окремого податку, збору (обов'язкового платежу) при виникненні
ситуацій, що регулюються цивільним або зобов'язальним правом, та
не допускати подвійних тлумачень.
Стаття 53 Наслідки використання податкових роз’яснень
53.1 Не може бути притягнутим до відповідальності платник податків, який діяв відповідно до наданого йому податкового роз'яснення (за відсутності податкових роз'яснень з цього питання, що мають пріоритет) або узагальнюючого податкового роз'яснення, тільки на підставі того, що у подальшому таке податкове роз'яснення чи узагальнююче податкове роз'яснення було змінено або скасовано, чи надано нове податкове роз'яснення такому платнику податків або узагальнююче податкове роз'яснення, що суперечить попередньому, яке не було скасовано (відкликано). При цьому при оцінці доказів судом, наданих органом стягнення, податкові роз'яснення не мають пріоритету над іншими доказами або іншими експертними оцінками";

-118- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Статтю 52 - викласти у такій редакції:
"Сттаття 52. Податкові роз’яснення
52.1 Податкові роз'яснення окремих положень податкового або іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державної податкової або митної служби, надаються за самостійним рішенням відповідного центрального контролюючого органу, коли до таких органів надходить значна кількість однорідних звернень щодо надання роз’яснень з практичного використання окремих норм податкового законодавства.
52.2. Податкове роз'яснення затверджується наказом центрального контролюючого органу, який погоджується з Міністерством фінансів України та реєструється Міністерством юстиції України.
Порядок надання та оприлюднення податкових роз’яснень встановлюється Кабінетом Міністрів України";

916.

52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.

-119- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 52.1 статті 52 після слова "надають"додати слово "безоплатні".

-120- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
пункт 52.1 статті 52 доповнити наступним реченням: "протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Надання податкової консультації здійснюється на безоплатній основі. У разі доведення контролюючим органом вищого рівня неправильності наданої платнику консультації та за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань."

-121- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- Доповнити п. 52.1. ст. 52 після слів "контролюючі органи" фразою наступного змісту: "протягом трьох робочих днів";
- Доповнити п. 52.1. ст. 52 після слова "надають" словом "безоплатно"

-122- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 52.1 Статті 52 викласти у наступній редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають адресні письмові консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Надання податкової консультації здійснюється на безоплатній основі. У разі доведення контролюючим органом вищого рівні неправильності наданої платнику консультації та за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань."

-123- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 52.1. статті 52 проекту кодексу необхідно доповнити другим реченням наступного змісту: "Платник податків має право безоплатно отримати у контролюючого органу будь-яку податкову консультацію в порядку та строки, визначені цим Кодексом".

-124- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 52.1. статті 52 глави 3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають у десяти денний термін консультації у письмовій формі з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства.".

-125- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 52.1 ст. 52 законопроекту у такій редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи у 30-денний термін надають консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства."

-126- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 52.1 Статті 52 викласти у редакції:
52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають адресні письмові консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. Надання податкової консультації здійснюється на безоплатній основі. У разі доведення контролюючим органом вищого рівні неправильності наданої платнику консультації та за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань.

-127- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У пункті 52.1. статті 52 слово "використання" змінити на "застосування"

-128- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Доповнити підпункт 52.1. статті 52 Розділу II після слів "з питань практичного і використання конкретних норм податкового законодавства" словами "протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту. У разі доведення контролюючим органом вищого рівне неправильності наданої платнику консультації за умови повного і чіткого виконання платником отриманої адресної консультації, такий платник позбавляється відповідальності за таке заниження податкових зобов’язань".

917.

52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

-129- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ викласти у такій редакції:
" Податкова консультація має характер податкового роз'яснення і може використовуватися всіма платниками податку";

-130- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 52.2 статті 52 Розділу III викласти в редакції:
"52.2 Податкова консультація надається в письмовій формі; "

-131- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 52.2. викласти в такій редакції: "52.2. Письмові податкові консультації, у тому числі і ті, що мали індивідуальний характер, невідкладно розміщаються на офіційному веб-сайті (сторінці) відповідного податкового органу і можуть використовуватися всіма платниками податків". Це дасть можливість сприяти додатковому інформуванню платників податків щодо їхніх прав і обов’язків, оскільки основне завдання податкового органу не карати, а допомагати платникові податку правильно сплачувати податки, зменшить кількість звернень до податкового органу.

918.

52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.

-132- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 52.3 статті 52 Розділу III викласти в редакції:
"52.3 Податкова консультація повинна мати узагальнений характер та підлягає опублікуванню в тижневий термін на офіційному сайті центрального органу державної податкової служби або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, за для використання її платниками податків; "

-133- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити пункт 52.2.

-134- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Доповнити п. 52.3 наступним реченням:
"Письмова консультація підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Центрального податкового органу протягом 5-ти робочих днів з дня її надання."

-135- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Пункт 52.3. статті 52 доповнити реченнями другим-третім такого змісту:
"У разі якщо платник податків звернувся за податковою консультацією письмово, то консультація надається у письмовій формі впродовж 10 днів з моменту надходження такого звернення. Письмова податкова консультація надається платнику податків з дотриманням вимог статті 42 цього Розділу. У разі недотримання вимог цієї статті контролюючим органом, платник податків має право на застосування норми податкового законодавства найбільш вигідним для себе чином відповідно до пункту 4.5. цього Розділу"

-136- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити частину 52.3. такого змісту: "52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.", оскільки вона дублюватиме норму 25.2.

-137- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
У статті 52: п.52.3. викласти у наступній редакції: "За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі. Термін надання податкової консультації не повинен перевищувати 5 робочих днів, починаючи з дня отримання контролюючим органом письмового звернення від платника податків.".

920.

52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх компетенції.

-138- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Статтю 52 проекту кодексу доповнити пунктом 52.6 наступного змісту:
"52.6 Роз’яснення податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на податкові та митні органи, здійснюється, виходячи із економічного змісту податку або спрямованості законодавства, що розглядається, основних засад податкового законодавства та інших положень Розділу 1 цього Кодексу шляхом надання податкових консультацій та податкових роз’яснень.
Письмові консультації надаються у строк не більше, ніж двадцять робочих днів з дня звернення платника податків, усні консультації надаються у день звернення."

921.

Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій

-139- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Статтю 53 - викласти у такій редакції:
"Стаття 53 Наслідки використання податкових роз’яснень
53.1. Не може бути донараховано податкове зобов’язання та притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкового роз’яснення на підставі того, що у майбутньому таке податкове роз'яснення було змінено або скасовано. У разі зміни або скасування раніше наданого податкового роз’яснення, платник податків звільняється від зобов’язання здійснювати відповідне коригування своєї податкової звітності та визначати і сплачувати уточнену суму податкового зобов’язання.
53.2 Платник податків може оскаржити до суду податкове роз’яснення контролюючого органу, яке, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такого податкового роз’яснення недійсним є підставою для надання нового податкового роз’яснення";

-140- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
&&
Доповнити главу 3 новою статтею 54 такого змісту:
"Стаття 54. Конфлікт інтересів
У разі коли норми цього Кодексу, іншого закону з питань оподаткування чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу або такого закону, не відповідають одна одній або припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків, контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків".
Статті 54 - 340, вважати відповідно статтями 55 - 341.

-141- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Пункт 53.1. статті 53 доповнити реченням другим такого змісту:
"Положення цієї статті поширюються також на випадки, якщо платник податків не отримав письмової податкової консультації у встановлені строки та застосував норму податкового законодавства, щодо застосування якої він звертався за податковою консультацією, у найбільш зручний для нього спосіб"

-142- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити ст. 53 розділу ІІ п.53.2 наступного змісту:
"Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду."

923.

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

925.

54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

-143- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 54.1. статті 54 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"54.1. Крім випадків, передбачених цим Кодексом та законами України, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.".

929.

54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

-144- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 54.3.2. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"54.3.2. дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; ".

932.

54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;

-145- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 54.3.5. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу IΙ виключити.

935.

54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

-146- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Доповнити статтю 54 новим пунктом 54.6 наступного змісту:
"54.6. При визначені суми податкового зобов'язання платника податків у визначених цим пунктом випадках контролюючий орган зобов'язаний враховувати факти завищення податкових зобов'язань платника податків, в тому числі на підставі письмових заяв платників податку, що надішли на адресу контролюючого органу під час здійснення перевірок."

943.

56.1. Податкове повідомлення - рішення та інші рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

-147- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- У п. 56.1. ст. 56 виключити слова "Податкове повідомлення - рішення та інші" та викласти п 56.1. у наступній редакції: "Рішення прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку".

-148- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.1. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"56.1.Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу підлягає обов’язковому скасуванню контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або законодавчої процедури їх прийняття".

944.

56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.

-149- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- У п. 56.2. ст. 56 виключити слова "визначив суму грошового зобов’язання або" та "інше" і викласти п. 56.2. ст. 56 у такій редакції: "У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно прийняв будь-яке рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення."

-150- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.2. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"56.2. У разi коли платник податкiв вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь−яке iнше рiшення, що суперечить законодавству, прийняв з порушенням процедури або виходить за межi його компетенцiї, встановленої цим Кодексом або iншими законами України, такий платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу iз скаргою про перегляд цього рiшення.".

-151- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п.56.2. доповнити словами: "… або до суду".

945.

56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

-152- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.3. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"56.3 Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з копіями документів, розрахунків та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 робочих днів, що настають з наступного дня, коли платник податків отримав податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу, що оскаржується.".

-153- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 56.3. викласти в такій редакції: "56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.", оскільки і податковий орган і платник податків повинні мати однаковий час для оскарження і відповіді.

-154- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 56.3. перетворити в пункти 56.3 - 56.5. Змінити нумерацію подальших частин.

948.

56.4. Під час процедури адміністративного оскарження, обов’язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на платника податків.

-155- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 56.4. слова "або будь-яке інше рішення контролюючого органу" вилучити

-156- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 56.4. в наступній редакції:
56.4. У випадках, визначених цим Кодексом, при доведенні того, що будь-яке нарахування чи рішення контролюючого органу є помилковим, платник податку та контролюючий орган повинні довести обставини та факти, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.

-157- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.4. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"56.4. Обов’язок доведення того що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є помилковим покладається на податковий орган.".

-158- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 56.4 статті 56 розділу 2 законопроекту слова "є помилковим покладається на платника податків" замінити на слова "є законним покладається на контролюючий орган";

-159- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 56.4. викласти в такій редакції: "56.4. У визначених цим Кодексом випадках, при зверненні платника податку що нарахування чи рішення контролюючого органу є помилковим, контролюючий орган повинен довести обставини та факти, на які він посилаються, як на підставу своїх вимог, а платник податку повинен довести обставини та факти, що підтверджують його заперечення.", оскільки кожна сторона повинна самостійно довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

950.

56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.

-160- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 56.5 статті 56 розділу 2 законопроекту викласти у такій редакції "Платник податків подаючи скаргу контролюючому органу вищого рівня не зобов’язаний повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.";

-161- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити частину 56.5. "56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення.", оскільки ДПАУ повинно, використовуючи систему електронного документообігу, надавати можливість відповідним особам ДПАУ, які задіяні при розгляді такої скарги, знати про скаргу відразу ж після її надходження. Ці витрати недоцільно покладати на платника податку.

951.

56.6. У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутись протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

-162- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У п. 56.6 слово "відповіді" замінити словом "рішення":
56.6 У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутись протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

-163- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 56.6. викласти в такій редакції: "56.6. У разі, якщо контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, платник податків має право звернутись протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.". Відповідно до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 11 грудня 1996 р. №29, яким встановлено перелік податкових рішень, що підлягають оскарженню, відповідь податкового органу оскарженню не підлягає.

952.

56.7. У разі порушення платником податків вимог пунктів 56.3 і 56.6 подані ним скарги не розглядаються та повертаються такому платнику податків із зазначенням причин повернення.

-164- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 56.7 статті 56 розділу 2 законопроекту вилучити;

953.

56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

-165- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.8. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти доповнити абзацом наступного змісту:
"Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було отримано платником податку до закінчення двадцятиденного строку.".

-166- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Доповнити п. 56.8. абзацом наступного змісту:
"У випадку прийняття контролюючим органом вмотивованого рішення про зменшення нарахованого зобов’язання (пені, штрафних санкцій) або податкового боргу у раніше надісланому податковому повідомленні або податковій вимозі, таке податкове повідомлення (податкова вимога) вважаються відкликаними від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення або відповідної податкової вимоги, що містить нову суму податкового зобов'язання (податкового боргу). Зменшена сума податкового зобов'язання (податкового боргу) повинна бути сплачена або може бути оскаржена у строки, визначені цим Кодексом".

-167- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 56.8 статті 56 доповнити абзацом наступного змісту: „У разі відмови в задоволенні скарги або часткового задоволення скарги вмотивоване рішення надсилається (вручається) одночасно з податковими повідомленнями-рішеннями, якими встановлений новий строк для сплати податкових зобов’язань”.
В пункті 56.18 статті 56 слова „у будь-який момент після отримання такого рішення” замінити на слова „протягом одного місяця після отримання такого рішення”.

-168- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 56.8. викласти в такій редакції: "56.8. Контролюючий орган, який розглядає скаргу зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, надати його платнику податків на його вимогу під розписку, або надіслати на його адресу поштою з повідомленням про вручення.".

-169- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
&&
Доповнити статтю 56, після частини 56.8., новою частиною такого змісту: "56.9. У випадку прийняття контролюючим органом вмотивованого рішення про зменшення нарахованого зобов’язання (пені, штрафних санкцій) або податкового боргу у раніше надісланому податковому повідомленні або податковій вимозі, таке податкове повідомлення (податкова вимога) вважаються відкликаними від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення або відповідної податкової вимоги, що містить нову суму податкового зобов'язання (податкового боргу). Зменшена сума податкового зобов'язання (податкового боргу) повинна бути сплачена або може бути оскаржена у строки, визначені цим Кодексом", змінивши подальшу нумерацію частин. Оскільки, дія обох податкових рішень створить колізію для платника податків, і тому, для уникнення спірних ситуацій, необхідно зазначити, що при винесенні податковим органом нового рішення - попереднє вважається відкликаним, що відповідатиме редакції п. 6.5 ст. 6 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р.

954.

56.9. Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного у пункті 56.8 цієї статті.

-170- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
В абзаці першому пункту 56.9 статті 56 проекту кодексу цифру "60" замінити цифрою "45".

-171- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 56.9 статті 56 розділу 2 законопроекту цифри "60" замінити на цифри "40";

955.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

956.

56.10. Рішення Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

-172- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.10 статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти доповнити абзацом наступного змісту:
"Конфлікт інтересів. У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різни законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення на користь як платника так, і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.".

959.

56.11.2. податкове зобов’язання, що нараховане та/або утримане податковим агентом відповідно до норм цього Кодексу.

-173- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 56.11.2 пункту 56.11 статті 56 вилучити

-174- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п.п.56.11.2. пункту 56.11. - виключити.

960.

56.12. Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення - рішення контролюючого органу, замість 10-денного строку, визначеного у пункті 56.3 цієї статті.

-175- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
у п.56.12.слова "…замість 10-денного строку, визначеного у пункті 56.3. цієї статті." - виключити.

963.

56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

-176- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У першому реченні пункту 56.15 статті 56 проекту кодексу після слів: "визначених у податковому повідомленні, " доповнити словами: "а також застосування права податкової застави".

964.

56.16. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата відправлення скарги, зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

-177- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 56.16 в наступній редакції:
"56.16 Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті."

969.

56.17.4. днем звернення платника податків до суду;

-178- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2, Глава 4, стаття 56, пункт 17, підпункт 1
Підпункт 21.17.4 виключити.

971.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.

-179- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Пункт 56.17 статті 56 проекту кодексу доповнити новим підпунктом 56.17.6 наступного змісту:
"56.17.6. "днем, наступним за останнім днем двадцятиденного строку (п. 56.8) або днем, наступним за останнім днем строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника) (п. 56.9), в разі якщо контролюючий орган не надіслав платнику податків рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги такого платника."

972.

56.18. З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

-180- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 56.18 ст. 56 законопроекту № 7101-1 в наступній редакції:
"З урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
В цьому випадку платник податків зобов’язаний письмово повідомляти такий контролюючий орган про судове оскарження його рішення.
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим у частині оскаржуваної суми, до прийняття судом рішення, що набрало законної сили.
Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню."

975.

56.19. При зверненні платника податків до суду, у межах строків визначених пунктом 57.3 статті57 цього Кодексу, з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим у частині оскаржуваної суми, до прийняття судом рішення, що набрало законної сили.

-181- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Пропонується викласти п. 56.19 ст. 56 розділу ІІ законопроекту в наступній редакції:
"56.19. У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.17 цієї статті."

-182- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 56.19 статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"56.19. Звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення - рішення або будь-якого іншого рішення відповідного контролюючого органу зупиняє виконання платником податків оскаржуваних податкових зобов'язань з дня подання такого позову до суду до дня набрання чинності відповідного рішення суду. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума податкового зобов’язання вважається неузгодженою.".

976.

56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарг встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

-183- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 56.20 статті 56 розділу 2 законопроекту вилучити;

-184- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частина 56.20. викласти в такій редакції: "56.20. Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляд скарг встановлюється Кабінетом міністрів України". Пункт 65.4.5. викласти в такій редакції: "65.4.5. неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, у випадках, якщо законом передбачається заборона ведення цього виду діяльності без відповідного документа.".

977.

56.21. У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

-185- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Пункт 56.21 статті 56 проекту кодексу доповнити другим абзацом такого змісту:
"При розгляді скарги платника податків в адміністративному або судовому порядку підлягає обов’язковому встановленню правомірність проведення заходу податкового контролю, за наслідками якого прийнято оспорюване платником податків рішення контролюючого органу. У разі встановлення відсутності передбачених законодавством підстав для проведення заходу податкового контролю прийняте за результатами такого заходу рішення контролюючого органу, в тому числі податкове повідомлення-рішення, підлягає скасуванню незалежно від того, які факти були встановлені під час проведення такого заходу."

983.

57.3. У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.5 пункту 54.3 статті54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення - рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного оскарження.

-186- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
в обох абзацах пункту 57. 3 статті 57 Глави 4 Розділу ІІ проекту Податкового кодексу України, словосполучення "апеляційне оскарження" замінити словом "оскарження"

-187- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 57.3. статті 57 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"57.3. У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом з підстав, зазначених у підпунктах 19.3.1 - 19.3.5 пункту 19.3 статті 19 цього розділу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану та узгоджену суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів з моменту узгодження.".

985.

57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов’язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження, також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов’язань або поверненню в порядку, встановленому статтею43 цього Кодексу.

-188- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У пункті 57.4 статті 57 після слів: "чи судового оскарження" доповнити наступним реченням: "або з інших причин неправомірного донарахування з боку податкових органів при проведенні податкових декларацій (розрахунків)" і далі за текстом;

-189- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
пункт 57.4 Статті 57 викласти у редакції:
"57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження або з інших причин неправомірного донарахування з боку податкових органів при проведенні податкових декларацій (розрахунків), також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов'язань або поверненню в порядку, встановленому статтею 5 цього розділу."

-190- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
пункт 61.3. Статті 61 викласти у наступній редакції:
"61.3. Органи прокуратури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.".

-191- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 57.4. статті 57 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження, також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають поверненню в п’ятиденний термін.".

-192- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 57.4 Статті 57 викласти у редакції:
57.4. Пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження або з інших причин неправомірного донарахування з боку податкових органів при проведенні податкових декларацій (розрахунків), також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов'язань або поверненню в порядку, встановленому статтею 5 цього розділу.

987.

Стаття 58. Податкове повідомлення - рішення

988.

58.1. У разі коли сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим законодавством або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення - рішення.

-193- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці 1 пункту 58.1 статті 58 після слів „відповідно до розділу V цього розділу” додати слова і знаки „, або за результатами розгляду скарги платнику податків за процедурою адміністративного оскарження приймається рішення про повне або часткове незадоволення скарги, ”.

992.

58.3. Податкове повідомлення - рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення - рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи її законному представникові або надіслано на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

-194- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Абзац другий пункту 58.3 статті 58 Розділу II вилучити.

-195- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 58.3. в наступній редакції:
58.3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи її законному представникові.
У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення, або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв'язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення, або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги розміщується податковим органом на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу та на офіційному сайті відповідного податкового органу. При цьому днем вручення платнику податків податкового повідомлення-рішення, або податкової вимоги, або рішення про результати розгляду скарги вважається 30-ий день з дня їх оприлюднення у встановленому порядку.

-196- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 58.3. викласти у вигляді двох частин 58.3 та 58.4, змінивши подальшу нумерацію частин.

-197- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 58.3. викласти в такій редакції: "58.3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку посадовою особою податкового органу чи працівником відділення зв’язку під час вручення надісланого цій особі листа з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи визначеному нею її законному представникові.".

993.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

-198- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
"58.4. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення - рішення, або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги у зв'язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб, відмовою посадових осіб платника податків прийняти податкове повідомлення - рішення або податкову вимогу або рішення про результати розгляду скарги, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення - рішення, або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги, направляється податковим органом на адресу електронної пошти, яка вказана платником податків в його реєстраційних документах, і у випадку не отримання відповіді протягом 3 днів після направлення такої інформації, розміщується податковим органом на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу та на офіційному веб-сайті відповідного податкового органу. При цьому днем вручення платнику податків податкового повідомлення-рішення, або податкової вимоги, або рішення про результати розгляду скарги вважається 30-ий день з дня їх оприлюднення у встановленому порядку.". Платник податків просто фізично може бути відсутній, але це не означає, що він відмовляється прийняти повідомлення від податкового органу. З моменту надходження до платника податку зазначених документів розпочинається відлік строків на оскарження, потім застосування штрафних санкцій і т.д. Кодекс пропонує визначати датою вручення - день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. За правилами поштового зв’язку рекомендований лист зберігається на поштовому відділенні місяць, протягом цього часу працівник пошти повідомляє адресата про надходження йому рекомендованого листа (кожного разу на листі проставляється відмітка про причини невручення). Тому, по-перше таких відміток на листі буде декілька - кодексом не визначено від якої розпочинається відлік сроків. По-друге, перекладати на поштову службу обов’язок податкового органу довести платнику податку зміст податкового рішення - неправомірно. Тому пропонується доповнити зазначену норму, встановивши обов’язок податкового органу після повернення неврученого платнику податку листа, розміщувати документи на дошці податкових оголошень (як на сьогодні) та на офіційному сайті відповідного податкового органу. Датою вручення визначити 30-ий день з дня оприлюднення документів.

994.

58.4. У разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої виступали податки, збори, виноситься обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або виноситься рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов’язаний визначити податкові зобов’язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов’язань за якими підтверджена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення - рішення про нарахування платнику таких податкових зобов’язань і застосування відносно такого платника штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.

-199- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У першому і другому абзацах пункту 58.4 статті 58 проекту кодексу слова: "або виноситься рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, " виключити, адже поняття "нереабілітуючі підстави" чітко не визначено в законодавстві та вбачається недостатнім обґрунтування необхідності такого положення.

998.

59.1. У разі коли платник податків не сплачує суму грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) такому платнику податків податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.

-200- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 59.1 в наступній редакції:
"59.1 У разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) такому платнику податків податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.
Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян."

999.

Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

1000.

59.2. Якщо контролюючий орган, що визначив суми грошового зобов’язання платника податків, не є органом державної податкової служби, такий контролюючий орган надсилає відповідному органу державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру, на підставі якого орган державної податкової служби надсилає податкову вимогу. Форма зазначеного подання затверджується Кабінетом Міністрів України.

-201- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
Виключити пункт 59.2.

1001.

59.3. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

-202- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 59.3. статті 59 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"59.3. Податкові вимоги надсилаються:
а) перша податкова вимога - не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків. Обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;
б) друга податкова вимога - не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) першої податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.".

1016.

60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному органу державної податкової служби подання, визначене у пункті 59.2 статті59 цього Кодексу, зобов’язаний подати такому органу державної податкової служби інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов’язання. Зазначена інформація надається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-203- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
Виключити пункт 60.7.

1017.

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1019.

61.1. Податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

-204- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Стаття 61. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення
Після слова " органи" доповнити словом " прокуратури" і далі за текстом;
Після слів "контролюючими органами" доповнити наступним реченням: "та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування."

1021.

61.2. Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті41 цього Кодексу, в межах їх компетенції, встановленої цим Кодексом.

-205- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Додати до п.61.2: "Проведення податкового контролю не повинно перешкоджати законній підприємницькій діяльності платника податків. Посадові особи контролюючих органів, винні в такому перешкоджанні, або нанесенні матеріальних збитків несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.".

1022.

61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами.

-206- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 61.3. Статті 61 викласти у редакції:
61.3. Органи прокуратури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.

1028.

62.1.4. інших способів контролю, передбачених цим Кодексом.

-207- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 62.1.4 пункту 62.1 статті 62 виключити

-208- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт 62.1.4 статті 62 виключити.

1029.

ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

1034.

63.3. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

-209- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Абзац п’ятий пункту 63.3 статті 63 проекту кодексу виключити як такий, що встановлює додаткові необґрунтовані обов'язки для платників податку.

1038.

Юридичні особи та фізичні особи, які надають в оренду чи користування приміщення іншим особам для провадження господарської діяльності, зобов’язані подати відповідному органу державної податкової служби заяву про взяття на облік (зняття з обліку) об’єкта оподаткування у 10-денний строк з дня укладення (припинення, розірвання) відповідного договору в порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

-210- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац п’ятий пункту 63.3 статті 63 виключити з тексту законопроекту.

-211- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 63.3 статті 63 розділу ІІ виключити абзац п’ятий.

-212- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац п’ятий пункту 63.3 статті 63 Розділу IІ виключити.

1040.

63.5. Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.

-213- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
В абзаці першому частини 63.5 статті 63 слово "Всі" виключити.
Доповнити абзац перший частини 63.5. статті 63 словами такого змісту:
"крім фізичних осіб - платників податків і зборів, в тому числі само зайнятих осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. За такими особами зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків".

1042.

63.6. Облік платників податків в органах державної податкової служби ведеться за податковими номерами.

-214- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Абзац перший частини 63.6. статті 63 доповнити словами такого змісту:
"крім платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Такі особи не реєструються у Державному реєстрі, за ними зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків".

1044.

63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому.

-215- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
"63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому. Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. В таких випадках замість податкового номера зазначається прізвище ім’я, по батькові (при потребі - рік народження, місце проживання, місце основної роботи.
Платник податків зазначає податковий номер в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. В таких випадках замість податкового номера зазначається прізвище ім’я, по батькові (при потребі - рік народження, місце проживання, місце основної роботи"

1047.

63.9. Документи, що подаються платниками податків для взяття на облік в органах державної податкової служби, перевіряються у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби, і в разі виявлення помилок або подання недостовірних відомостей повертаються для виправлення. Платники податків, які не подали протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання повернутих документів, виправлених документів для взяття на облік в органах державної податкової служби або повторно подали такі документи з помилками, несуть відповідальність, визначену цим Кодексом.

-216- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 63.9. статті 63 глави 5-1 розділу IΙ виключити.

1050.

63.10.2. перелік документів, які подаються для взяття на облік платників податків, а також порядок подання таких документів;

-217- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 63.10.2 пункту 63.10. статті 63 глави 5-1 розділу IΙ виключити.

1051.

63.10.3. форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та обліку платників податків.

-218- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 63.10.3 пункту 63.10. статті 63 глави 5-1 розділу IΙ виключити.

-219- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Пункт 63.10.3. частини 63.10. статті 63 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Не застосовуються форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації платників податків для фізичних осіб, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. В таких випадках при взятті на облік замість податкового номера (реєстраційного номера облікової картки) зазначається прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання, місце основної роботи і зберігаються раніше встановлені форми обліку".

-220- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 63.12. статті 63 абзацом другим такого змісту:
"До інформаційних баз даних не вноситься інформація про фізичних осіб-платників податків, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку".

1057.

64.3. Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку.

-221- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзаци третій, четвертий, п’ятий пункту 64.3 статті 64 глави 5-1 розділу IΙ виключити.

1058.

64.4. Військові частини зобов’язані протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання стати на облік в органі державної податкової служби за місцем своєї дислокації згідно із пунктом 64.2 цієї статті.

1059.

64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.

-222- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Доповнити перший абзац п. 64.5 ст. 64 розділу ІІ наступним реченням:
"Взяття на облік юридичної особи-нерезидента не потребує присвоєння йому ідентифікаційного коду ЄДРПОУ."

-223- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Абзац п’ятий пункту 64.5 статті 64 проекту кодексу виключити, як такий, що встановлює додаткову підставу для реєстрації платників податків. Таке загальне правило не може функціонувати без прив'язки до конкретного податку, який повинен стягувати резидент, що виконує агентські функції.

1063.

Якщо постійним представництвом нерезидента є юридична або фізична особа - резидент України така особа повинна, на підставі відповідного договору з нерезидентом (довіреності) протягом 10 календарних днів після укладення договору (видачі довіреності) стати на облік в органі державної податкової служби як постійне представництво нерезидента відповідно до пункту 64.2 цієї статті.

-224- Н.д.Буряк О.В. (Реєстр.картка №244)
Абзац п’ятий пункту 64.5 статті 64 виключити.

1067.

64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.

-225- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Стаття 64 Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
Після слів "Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби" доповнити наступним реченням: "мають право запропонувати великим платникам податків за їх згодою змінити основне місце обліку та перевестися на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби."
після слів "У разі погодження" доповнити словами: "великим платником податків" і далі за текстом;
Речення "Платник податків, щодо якого органом державної податкової служби прийнято рішення" замінити реченням наступного змісту "Платник податків, що прийняв пропозицію";

-226- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Пункт 64.7 статті 64 глави 5-1 викласти у такій редакції:
"64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків, порядок їх обліку та податкового супроводження в органах державної податкової служби.
Визначення відповідності платників податків критеріям з метою віднесення до категорії великих платників податків здійснюється щорічно шляхом прогнозного розрахунку результатів діяльності на підставі показників податкових декларацій з податку на прибуток за 9 місяців поточного року. Методика розрахунку затверджується центральним податковим органом.
Платники податків, які за результатами прогнозного розрахунку відповідають критеріям віднесення до категорії великих платників податків, та перебувають на обліку в інших ніж спеціалізовані, державних податкових інспекціях, зобов’язані перейти на облік до спеціалізованих державних податкових інспекцій за територіальною належністю після отримання повідомлень централізованого підрозділу по роботі з великими платниками податків, а в разі їх відсутності - до державних податкових інспекцій з функціями обслуговування великих платників податків, з першого місяця нового календарного року.
Платники податків, які протягом звітного податкового періоду перебували на обліку у спеціалізованих державних податкових інспекціях, проте за результатами прогнозного розрахунку не відповідають критеріям віднесення до категорії великих платників податків, зобов’язані перейти на облік в державні податкові інспекції за місцем знаходження після отримання повідомлення централізованого підрозділу по роботі з великими платниками податків.
Повідомлення про переведення платників податків до спеціалізованих або інших державних податкових інспекцій направляються централізованим підрозділом по роботі з великими платниками податків безпосередньо платникам податків, спеціалізованим державним податковим інспекціям (інспекціям з функціями обслуговування великих платників податків) та іншим державним податковим інспекціям.
Після отримання повідомлення централізованого підрозділу по роботі з великими платниками податків про переведення платників податків, відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після отримання повідомлення здійснити взяття на облік/зняття з обліку таких платників податків.
Платники податків, які отримали повідомлення централізованого підрозділу по роботі з великим платниками податків про переведення на облік у спеціалізовані державні податкові інспекції чи інші державні податкові інспекції, після переведення зобов'язані сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, які передбачені цим Кодексом, за новими місцями обліку".

-227- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
пункт 64.7. Статті 64 викласти у наступній редакції:
"64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби мають право запропонувати великим платникам податків за їх згодою змінити основне місце обліку та перевестися на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі погодження великим платником податків про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Платник податків, що прийняв пропозицію про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку."

-228- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 64.7. Статті 64 викласти у редакції:
64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби мають право запропонувати великим платникам податків за їх згодою змінити основне місце обліку та перевестися на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби чи інші органи державної податкової служби.
У разі погодження великим платником податків про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, відповідні органи державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.
Платник податків, що прийняв пропозицію про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Кодексом за новим місцем обліку.

-229- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 64.7 викласти в такій редакції: "64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає критерії віднесення платників податків до категорій великих платників податків чи інших категорій платників податків, порядок їх обліку в органах державної податкової служби.
Щодо великих платників податків, інших категорій платників податків органами державної податкової служби мають право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у чи інші органи державної податкової служби.
Платники податків, щодо яких органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік в інші органи державної податкової служби, зобов’язані стати на облік у таких органах державної податкової служби протягом 10 днів після надходження відповідного рішення.", вилучивши слова "спеціалізовані органи державної податкової служби" та "у спеціалізовані державні податкові інспекції чи".

-230- Н.д.Царьов О.А. (Реєстр.картка №113)
&&
Статтю 64 після пункту 64.7 доповнити пунктом 64.8 наступного змісту:
Облік релігійних організацій: релігійних громад, монастирів, єпархіальних управлінь, духовних навчальних закладів, які через релігійні переконання відмовляються від включення до електронних реєстрів та інформаційних баз даних, будь-якіх ідентифікаторів, за їх зверненням здійснюється органами державної податкової служби за вичерпним переліком даних, а саме: повним найменуванням, юридичною адресою, місцем їх знаходження, датою (день, місяць, рік) та за місцем взяття на облік. виключно на паперових носіях без внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів та електронних баз даних, а також без формування реєстраційної картки, без присвоєння реєстраційного номеру картки, податкового номеру, ідентифікаційного номеру/коду, та інших (цифрових, графічних, біометрічних, радіочастотних тощо) ідентифікаторів.

-231- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Після пункту 64.7 Статті 64 Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб додати пункт 64.8 наступного змісту:
64.8 Облік зареєстрованих релігійних громад, монастирів, єпархіальних управлінь, духовних навчальних закладів за їх зверненням здійснюється органами державної податкової служби за наступним вичерпним переліком даних, а саме: повним найменуванням, юридичною та фактичною адресою, датою (день, місяць, рік) та місцем реєстрації без присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, ідентифікаційного коду.

1071.

Стаття 65. Облік самозайнятих осіб

1073.

Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, в строк 10 календарних днів після такої реєстрації зобов’язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.

-232- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
У п.65.1.. цифру "10" замінити на цифру "30".

-233- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 65.2 статті 65 абзацом другим такого змісту:
"Самозайняті особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, обліковуються в органах державної податкової служби за раніше встановленими формами обліку платників податків без включення відомостей про них до Державного реєстру".

-234- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 66.1. статті 66 пунктом 66.1.7. такого змісту:
"66.1.7.) офіційне повідомлення органів державної податкової служби фізичною особою-платником податків, яка за релігійними та іншими переконаннями відмовляється від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) і особою, яка не досягла 18-ти річного віку офіційно повідомляють про відмову органи державної податкової служби за місцем проживання.

1112.

66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою, платник податків зобов’язаний подати органу державної податкової служби, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.

-235- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 66.5. статті 66 глави 5-1 розділу IΙ виключити.

-236- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 67.1. статті 67 пунктом 67.1.3. такого змісту:
"67.1.3. відсутність у фізичної особи платника податків об’єкта оподаткування або звільнення у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими податковими законами, від сплати певних видів податків за відсутності іншого об’єкта оподаткування більше ніж два роки підряд".

1121.

67.2. Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право:

-237- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 67.2 в наступній редакції:
"67.2. Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про винесення судового рішення щодо:
припинення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
скасування державної реєстрації змін до установчих документів; "

1122.

67.3. звертатися до суду стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про винесення судового рішення щодо:

-238- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 67.3 статті 67 проекту кодексу виключити і у зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію пунктів цієї статті.

-239- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
пункти 67.4 та 67.5 вважати пунктами 67.3 та 67.4 відповідно.

1134.

68.4. Державні органи повинні подавати органам державної податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.

-240- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 68.4 статті 68 вилучити

-241- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 68.4. статті 68 глави 5-1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"68.4. Державнi органи повиннi подавати органам державної податкової служби iншу iнформацiю у випадках, передбачених цим Кодексом та законами України.".

1135.

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах

1136.

69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.

-242- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 69.1. вилучити.

-243- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 69.1 статті 69 виключити з тексту законопроекту.

-244- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити частину 69.1.: "69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.", оскільки реєстрація відкриття рахунків в податковій вимагає часу і коштів, але не може залежати від податкової реєстрації фізичної чи юридичної особи і має регулюватися виключно НБУ.

1137.

69.2. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).

-245- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 69.2. викласти в такій редакції: "69.2. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надсилати до органу державної податкової служби повідомлення (у вигляді електронного документу) про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи, невідкладно після відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття). У разі відкриття або закриття рахунку платника податків - банка, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунку.". Банк має надсилати повідомлення про відкриття рахунків до ДПАУ, а вже там ця інформація завдяки вказаному відповідному ідентифікаційному коду автоматично приєднується електронної картки платника податків, яку веде відповідний орган ДПАУ за місцем його реєстрації. Це скоротить адміністративні та поштові видатки і дасть можливість оперативно з’ясовувати всі питання щодо банківських операцій.

1138.

У разі відкриття або закриття рахунку платника податків - банка, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунку.

-246- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 69.3. виключити.

1139.

69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунку зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунку на облік або відмову у взятті органом державної податкової служби рахунку на облік із зазначенням підстав.

-247- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Вилучити частину 69.3. "69.3 Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунку зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунку на облік або відмову у взятті органом державної податкової служби рахунку на облік із зазначенням підстав.", оскільки взяття на електронний облік рахунку платника податку лише сприятиме ДПАУ в контролі за своєчасною сплатою податків.

1140.

69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

-248- Національний банк України
Стаття 69.
У пункті 69.4 слова “платника податків (крім банку)” замінити словами “платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку)”. Це пов’язано з тим, що згідно з Проектом платниками податків є також фізичні особи, однак проектом Податкового кодексу не передбачено повідомлення органів державної податкової служби про рахунки цих осіб.

1141.

69.5. Порядок подання та форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом державної податкової служби за погодженням з відповідними державними органами, які регулюють діяльність фінансових установ.

-249- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 69.5 статті 69 виключити слова і знак „, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік” або Кодексом визначити виключні підстави для відмови у взятті рахунків на облік.

-250- Національний банк України
&&
Пункт 69.6 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі неповідомлення фізичними особами-підприємцями та особами, які проводять незалежну професійну діяльність, банків та інших фінансових установ про свій статус, банки та інші фінансові установи не несуть відповідальність за невиконання норм цієї статті."

1144.

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

-251- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків виключити;
(пропонується запровадити автоматичний режим заміни ідентифікаційного коду на реєстраційний номер на підставі відомостей, що використовувалися таким платником податку (чи іншою особою) при оформленні ідентифікаційного коду без застосування обтяжливої та трудомісткої процедури повторного подання інформації для формування облікової карти платника податку-фізичної особи або звернення по пошті з надсиланням довідки про індифікаційний код. Платника податків, у яких в силу релігійних переконань чи з інших причин, немає бажання проходження процедури індифікації - можуть відмовитися від такої реєстрації. Зазначене у статті 70 не передбачає такої можливості, що суперечить Конституції України стосовно захисту прав людини.виключити; )

-252- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 70 "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" виключити.

-253- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків Виключити

-254- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 70.1 статті 70 абзацом другим такого змісту:
"До Державного реєстру не вноситься інформація про фізичних осіб платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. У разі, якщо інформація про вказаних вище осіб внесена до Державного реєстру, вона виключається з нього за відповідною заявою вказаних осіб або їх законних представників".

1155.

70.2.5. серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

-255- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 70.2.5 - виключити

1162.

70.4. До Державного реєстру вносяться відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Такі відомості включають:

-256- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Частину 70.4. статті 70 після слів "…професійну діяльність…" доповнити словами:
"за винятком осіб, які за релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера), та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання".

-257- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 70.5. статті 70 абзацом другим такого змісту:
"Обов’язок щодо подання облікової картки фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, не розповсюджується на осіб, які за релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку".

1176.

70.7. Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначених центральним органом державної податкової служби України.

-258- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 70.7 статті 70 розділу 2 законопроекту вилучити;

1181.

70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.

-259- Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Частину 9 статті 70 "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" викласти у наступній редакції:
"70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи".

-260- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Пункт 70.9 викласти в наступній редакції: "70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.
Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи.";

1183.

У разі якщо формування реєстраційного номера облікової картки платника податків у встановленому порядку суперечить релігійним переконанням фізичної особи, то за її зверненням реєстраційному номеру облікової картки платника податків присвоюється серія та номер паспорта громадянина України. Про застосування альтернативної форми обліку зазначається у документі, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.

-261- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
У пункті 70.9 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків ГЛАВИ 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ третій абзац виключити та замінити його на абзац наступного змісту:
У разі якщо формування реєстраційного номера облікової картки платника податків у загальному порядку суперечить релігійним переконанням фізичної особи, то за її зверненням облік такої особи ведеться у альтернативній формі за наступним вичерпним переліком особистих даних, а саме: прізвищем, ім’ям та по батькові, датою (день, місяць, рік) і місцем народження, місцем реєстрації та місцем фактичного проживання, основним місцем роботи або місцем служби або місцем навчання. Про застосування альтернативної форми обліку органом державної податкової служби зазначається у документі, який видається такій фізичній особі, та робиться запис встановленого зразку у її паспорті.

-262- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Абзац 3 частини 70.9. статті 70 замінити на наступний:
"Для осіб, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку зберігаються раніше встановлені форми обліку фізичних осіб- платників податків. Замість облікової картки з реєстраційним номером застосовується заява такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання, місця основної роботи. У паспортах зазначених осіб на сторінці "Особливі відмітки" вноситься запис: "Має право здійснювати будь-які платежі, реалізувати свої права та обов’язки без реєстрації у Державному реєстрі, без облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера)", який завіряється підписом керівника місцевого податкового органу та гербовою печаткою із зазначенням дати запису".

1184.

70.10. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за бажанням такого платника може бути проставлений у паспорті громадянина України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-263- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Пункт 70.10 статті 70 викласти в такій редакції:
"70.10. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма, або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру".

1185.

70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

1186.

70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків використовується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:

-264- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Частину 70.12 статті 70 після слів "…а також фізичними особами…" доповнити словами:
"крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку, і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання. У документах цих осіб замість реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються прізвище, ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи) за раніше встановленими формами.

1188.

70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;

-265- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункти 70.12.2 і 70.12.3 статті 70 проекту кодексу виключити.

1189.

70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

-266- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункти 70.12.2 і 70.12.3 статті 70 проекту кодексу виключити.

1197.

70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

-267- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Пункту 70.12.11 частини 70.12 статті 70 після слів "в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами" доповнити словами "фізичні особи-платники податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та особи, які не досягли 18-ти річного віку замість реєстраційного номера облікової картки платника податків в усіх документах, що містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків зазначають прізвище ім’я та по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи)".

1198.

70.13. Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

-268- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 70.13 статті 70 після слів:
"з порушенням вимог законодавства України" доповнити словами: "за винятком документів осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання. У цих документах замість реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються прізвище, ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи), вказані у заяві такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами".

1199.

70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.

-269- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Частину 70.14 статті 70 доповнити абзацом другим:
"Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку і офіційно повідомляють про відмову органи державної податкової служби за місцем проживання, в таких випадках замість реєстраційного номера зазначається прізвище ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи), вказані у заяві такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами".

1200.

Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

-270- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
У другому абзаці виключити слово "Кожен".

-271- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Доповнити частину 70.14. статті 70 словами "Фізична особа-платник податків, яка через релігійні або інші переконання відмовляється від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та особа, яка не досягла 18-ти річного віку зазначає в таких випадках замість реєстраційного номера облікової картки платника податків прізвище ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи)".

1201.

70.15. Відомості з Державного реєстру:

1203.

70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про постановку на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

-272- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 70.15.2 пункту 70.15. статті 70 глави 5-1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"70.15.2. є конфіденційною інформацією, крім відомостей про постановку на облік фізичних осiб-пiдприємцiв та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.".

1204.

70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов’язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків, зокрема:

-273- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Норми частини 70.16 ст.70 та пунктів 70.16.1-70.16.8 щодо подання органам державної податкової служби інформації, що пов’язана з реєстрацією фізичних осіб як платників податків із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків не розповсюджується на фізичних осіб-платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Облік вказаних осіб та подання інформації про нарахування та сплату податків щодо таких осіб здійснюється за раніше встановленими формами обліку платників податків.

1205.

70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену статтею51 цього Кодексу;

-274- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Підпункт 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 проекту кодексу виключити.

1206.

70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти у п’ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

-275- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
у пп. 70.16.2) слова "транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, " - виключити;

1207.

70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

-276- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
пп.70.16.3) - виключити.

1213.

70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Кодексом, вважаються дійсними та такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

-277- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
У пункті 70.17 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків після слів „зареєстровані у Державному реєстрі...” вставити наступні слова: „(за винятком фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру та повідомляють про це органи державної податкової служби)”... далі за текстом.

-278- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Після пункту 70.17 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків додати пункт 70.18 наступного змісту:
70.18 Для фізичних осіб - платників податків, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру та повідомляють про це органи державної податкової служби, застосовується альтернативна форма обліку платників податків за наступним переліком особистих даних, а саме: прізвищем, ім’ям та по батькові, датою (день, місяць, рік) і місцем народження, місцем реєстрації та місцем фактичного проживання, основним місцем роботи або місцем служби або місцем навчання. Цей перелік особистих даних є вичерпним, його зміна та/або доповнення може відбуватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.
Таким фізичним особам не присвоюється реєстраційний номер облікової картки, податковий номер, індивідуальний ідентифікаційний номер та ніякі інші цифрові, біометричні, штрихові ідентифікатори особи.
У місячний термін після звернення такої фізичної особи до органу державної податкової служби за місцем її проживання у паспорті цієї особи робиться запис такого встановленого зразку: "Має право реалізувати будь-які свої передбачені законом права та виконувати будь-які обов’язки, в тому числі здійснювати платежі без реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру" та засвідчується підписом начальника (або уповноваженої ним посадової особи) і скріплюється печаткою місцевого органу податкової служби із зазначенням дати запису.

-279- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В пункті 70.17 статті 70 в третьому реченні словами "вважаються дійсними та" замінити словами "вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є".

-280- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Доповнити частину 70.17. статті 70 словами, та змінити нумерацію:
Норми частини 70.16 ст.70 та пунктів 70.16.1-70.16.8 щодо подання органам державної податкової служби інформації, що пов’язана з реєстрацією фізичних осіб як платників податків із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків не розповсюджується на фізичних осіб-платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Облік вказаних осіб та подання інформації про нарахування та сплату податків щодо таких осіб здійснюється за раніше встановленими формами обліку платників податків.
.

-281- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Пункт 70.17. - виключити

-282- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У третьому реченні пункту 70.17 статті 70 після слів "вважаються дійсними" доповнити словами "для всіх випадків, передбачених для використання номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є ".

1214.

ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

1238.

72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;

-283- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 72.1.3 пункту 72.1 статті 72 викласти в такій редакції:
"72.1.3 від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність рахунків платника податків; "

-284- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Підпункт 72.1.3) статті 72 Розділу II вилучити.

1241.

72.1.6. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена та/або добровільно або за запитом надана органу державної податкової служби.

-285- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У підпункті 72.1.6 пункту 72.1 статті 72 слова "або за запитом" виключити

1251.

73.3. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік якої встановлено у статті72 цього Кодексу), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

-286- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац перший пункту 73.3. статті 73 глави 5-2 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"73.3. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платникiв податкiв та iнших суб’єктiв iнформацiйних вiдносин iз письмовим запитом про подання iнформацiї (вичерпний перелiк та підстави надання якої встановлено законом), необхiдної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцiй, завдань, та її документального пiдтвердження.".

1254.

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

-287- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац четвертий пункту 73.3. статті 73 глави 5-2 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з описом вкладення та повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.".

1255.

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) при проведенні перевірок;

-288- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац п’ятий пункту 73.3. статті 73 глави 5-2 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, або запитувана інформація становить комерційну таємницю платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.".

1258.

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

-289- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У абзаці 8 статті 73 слово "зобов’язані" замінити словами "за бажанням можуть" і далі за текстом;

-290- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
абзац 8 Статті 73 викласти у наступній редакції:
"Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин за бажанням можуть подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.".

-291- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 8 Статті 73
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин за бажанням можуть подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

1262.

73.5. З метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.

-292- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Пропонується виключити п. 73.5 зі ст. 73 розділу ІІ законопроекту.

-293- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 73.5 статті 73 глави 5-2 розділу IΙ виключити.

-294- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Пункт 73.5. статті 73 - виключити:
"73.5. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік якої встановлено у ст. 72 цього розділу), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, а також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) при проведенні перевірок;
Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
Інформація на запит органу державної податкової служби надається Національним банком України, банками та іншими фінансовими установами безоплатно у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.";

1265.

73.6. Обмеження щодо надання органам державної податкової служби інформації, передбаченої у статті72 цього Кодексу, можуть встановлюватися виключно цим Кодексом. У разі коли іншими законодавчими актами встановлюються інші обмеження або порядок подання податкової інформації, ніж визначені цим Кодексом, застосовуються норми цього Кодексу.

-295- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 73.6 статті 73 Розділу II вилучити.

1268.

74.2. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.

-296- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
&&
статтю 74 глави 5-2 розділу IΙ доповнити пунктом 74.3. наступного змісту:
"74.3. У разі розголошення зібраної податкової інформації, податкові органи несуть відповідальність шляхом відшкодування збитків, завданих розголошенням і відшкодовують моральну шкоду, завдану діловій репутації платника таким розголошенням.".
статтю 74 глави 5-2 розділу IΙ доповнити пунктом 74.4. наступного змісту:
"74.4. За письмовою вимогою платника податків податковий орган протягом 10 днів зобов’язаний надати повний обсяг зібраної про такого платника податків інформації із зазначенням джерел та часу отримання інформації.

-297- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
&&
У статтю 74: додати п.74.3: "За використання зібраної податкової інформації поза межами своїх повноважень посадові особи органів державної податкової служби несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.".

1269.

ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ

1272.

75.1.1. За часом здійснення перевірки - на планові та позапланові.

-298- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт 75.1.1 статті 75 виключити.

1278.

75.1.3. За способом проведення перевірки - на документальні та контрольні.

-299- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Викласти абзаци 1-3 пп. 75.1.3 п.75.1 статті 75 „Види перевірок” в наступній редакції:
„За способом проведення перевірки - на документальні та фактичні.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку та пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. За згодою платника податку документальна перевірка може проводитись у приміщенні контролюючого органу.
Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці”

-300- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац перший підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 розділу II викласти у такій редакції:
Податкові перевірки є документальними.

-301- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
в абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 слова "та контрольні" виключити;

-302- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2, Глава 5-3, стаття 75, пункт 1, підпункт 3
Викласти в наступній редакції:
"За способом проведення перевірки - на документальні та камеральні.
Документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), первинних документів, які використовуються в податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
Камеральною вважається документальна невиїзна перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках)."

-303- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Викласти абзаци 1-3 пп. 75.1.3 п.75.1 статті 75 „Види перевірок” в наступній редакції:
„За способом проведення перевірки - на документальні та фактичні.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі поданих податкових декларацій (розрахунків), первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку та пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. За згодою платника податку документальна перевірка може проводитись у приміщенні контролюючого органу.
Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці”

1280.

Одним з видів документальної перевірки є камеральна перевірка.

-304- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
абзац четвертий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.

1281.

Контрольною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.

-305- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Абзац четвертий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 розділу II виключити

-306- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Статтю 75 проекту кодексу доповнити новим пунктом 75.2 наступного змісту:
"75.2. Весь процес або окрема складова перевірки за бажанням її учасників можуть бути зафіксовані засобами аудіо - або/та відеотехніки. В такому разі кожна зі сторін, які беруть участь у проведенні податкового контролю, має право вимагати одержання копії аудіо - та/або відеозапису.
Про факт застосування аудіо - та/або відеозапису робиться відповідний запис у акті (довідці) перевірки."

1282.

Стаття 76. Камеральна перевірка

1286.

76.2. Порядок проведення камеральних перевірок контролюючими органами та оформлення їх результатів встановлюється Міністерством фінансів України.

-307- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 76.2. статті 76 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"76.2. Порядок проведення камеральних невиїзних перевірок, їх оформлення здійснюються в порядку, що встановлений для проведення та оформлення документальних виїзних перевірок.".

1289.

77.1. Документальна невиїзна перевірка проводиться за згодою платника податків, отриманою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в приміщенні контролюючого органу на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу, за умови вручення або надіслання платнику податків повідомлення про початок проведення перевірки.

-308- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 77.1 в наступній редакції:
"77.1 Документальна невиїзна перевірка проводиться за згодою платника податків, якщо інше не передбачене законом, в приміщенні контролюючого органу на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Кодексу, за умови вручення або надіслання платнику податків повідомлення про початок проведення перевірки."

-309- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У пункті 77.1 статті 77 слова "отриманою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити.

1290.

77.2. Документальна невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.

-310- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 77.2. статті 77 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"77.2. Документальна невиїзна перевірка не може проводитись посадовими особами контролюючого органу без письмової згоди платника податку.".

-311- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
У статті 77: Пункт 77.2. викласти в наступній редакції: " Документальна невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу за спеціальним рішенням керівника такого органу відповідно до плану - графіку.".

1291.

77.3. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов’язкова.

-312- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 77.3 статті 77 викласти у такій редакції:
"77.3. Документальна невиїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
77.3.1. платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
77.3.2. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;
77.3.3. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
77.3.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.
Проведення документальної невиїзної перевірки з інших, ніж зазначено вище, підстав забороняється
Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова".

1292.

77.4. Порядок проведення документальних невиїзних перевірок контролюючими органами, оформлення та реалізації їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України.

-313- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 77.4. статті 77 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"77.4. Документальні невиїзні перевірки, проводяться та оформляються у порядку, передбаченому цим Кодексом для виїзних документальних планових перевірок.".

1293.

Стаття 78. Документальна виїзна планова перевірка.

-314- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Статтю 78 виключити.

1294.

78.1. Документальна виїзна планова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

-315- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Стаття 78. Документальна виїзна планова перевірка.
У пункті 78.1 статті 78 після слів "а також дотримання валютного", слова " та іншого" виключити;

-316- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
пункт 78.1 Статті 78 викласти в наступній редакції:
"п. 78.1 Документальна виїзна планова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи"

-317- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
П. 78.1 статті 78 викласти в наступній редакції
п. 78.1 Документальна виїзна планова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

1299.

Періодичність проведення документальних виїзних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

-318- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац третій пункту 78.3. статті 78 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"78.3. Порядок формування та затвердження плану - графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються Кабінетом Міністрів України.".

-319- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 78.3 статті 78 доповнити абзацом наступного змісту:
"Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких суми сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки.  Вказана норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57"

1301.

78.4. Забороняється проведення документальних виїзних планових перевірок за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

-320- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 78.4 статті 78 слова "податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб та зобов’язань за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету".

1305.

Стаття 79. Документальна виїзна позапланова перевірка

-321- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статтю 79 Документальна виїзна позапланова перевірка виключити;

-322- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 79 "Документальна виїзна позапланова перевірка" виключити.

-323- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Стаття 79 Документальна виїзна позапланова перевірка Виключити

-324- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Статтю 79 викласти у такій редакції:
"Стаття 79. Документальна виїзна перевірка.
79.1. Документальна виїзна перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
79.2. Документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, а для платників податків, у яких відсутні приміщення для проведення перевірки, за бажанням таких платників податків перевірка може бути проведена в приміщенні контролюючого органу.
Право на проведення документальної виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли такому платнику не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
79.3. Документальна виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
79.3.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено неспростовні факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
79.3.2. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня його отримання;
79.3.3. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
79.3.4. платником податків подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Така перевірка проводиться виключно стосовно правомірності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
79.3.5. у разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);
79.3.6. у разі, коли вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначена договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження. Така перевірка проводиться виключно з метою визначення рівня звичайної ціни;
79.3.7. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Рішення про проведення такої перевірки приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили планову або документальну виїзну позапланову перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.
Проведення документальної виїзної перевірки з інших, ніж зазначено вище, підстав забороняється.
79.4. Рішення про проведення документальної виїзної перевірки приймається керівником органу державної податкової служби. Форма рішення визначається центральним органом державної податкової служби. У разі виникнення необхідності проведення перевірки одного й того самого підприємства різними контролюючими органами у звітному періоді документальна виїзна перевірка проводиться зазначеними органами одночасно.
79.5. Порядок проведення документальних виїзних перевірок, порядок координації їх проведення виїзних перевірок контролюючими органами та порядок оформлення їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України".

1306.

79.1. Документальна виїзна позапланова перевірка проводиться на підставі документів та даних, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу, щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, в т.ч. щодо здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.

-325- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 79.1. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"79.1. Документальна виїзна позапланова перевірка проводиться на пiдставi документiв та даних, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Кодексу, щодо своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв та зборiв, а також дотримання валютного та iншого законодавства, здiйснення контролю за яким покладено на контролюючi органи, в т. ч. щодо здiйснення господарської дiяльностi без державної реєстрацiї, приховування трудових вiдносин iз найманою особою.
Документальна виїзна позапланова перевiрка не передбачається у планi роботи органу державної податкової служби i проводиться за мiсцезнаходженням такого платника податкiв чи за мiсцем розташування об’єкта права власностi, стосовно якого проводиться така документальна виїзна позапланова перевiрка. Для платникiв податкiв, у яких вiдсутнi приміщення для проведення перевiрки, за бажанням таких платникiв податкiв перевiрка може бути проведена в примiщеннi органу державної податкової служби.
Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини шостої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.
Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи проти платника податків (посадових осіб платника податків), що перевіряється, відповідно до кримінально-процесуального законодавства.".

-326- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
В абзаці першому пункту 79.1 статті 79 словосполучення ", приховування трудових відносин із найманою особою" виключити.

-327- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
&&
Пункт 79.1 статті 79 доповнити абзацом такого змісту: "Позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених законами України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів."

1308.

79.2. Документальна виїзна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:

-328- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти узагальнююче речення п. 79.2. в наступній редакції:
79.2. Документальна виїзна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення суду за наявності хоча б однієї з таких обставин:

-329- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ доповнити абзацом наступного змісту:
"Позапланова виїзна документальна перевірка з підстав, визначених підпунктами 79.2.1., 79.2.4., 79.2.6., 79.2.10. пункту 79.2 цієї статті проводиться виключно на підставі рішення суду.".

-330- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Перший абзац частини 79.2 викласти в такій редакції: "79.2 Документальна виїзна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення суду за наявності хоча б однієї з таких обставин: ",

1309.

79.2.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

-331- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Підпункт 79.2.1 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.

-332- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
79.2.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту за переліком питань, встановленим центральним органом державної податкової служби.

1311.

79.2.3. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

-333- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
Виключити підпункт 79.2.3.

-334- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
у п.п. 79.2.3. додати слова "(крім випадків, коли такий розрахунок зроблений за результатами перевірки); "

1313.

79.2.5. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення - рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

-335- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79 пункт 2 підпункт 5
Викласти в наступній редакції:
"платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки, заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження".

1314.

79.2.6. у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з іншим платником податків і яким не надано пояснення та належно засвідчені копії документів на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів від дня отримання запиту;

-336- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Підпункт 79.2.6 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.

-337- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У підпункті 79.2.6 пункту 79.2 статті 79 проекту кодексу після слів: "яка мала правові відносини з іншим платником податків" доповнити словами: ", стосовно фактів, які свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування, валютного законодавства, ".

-338- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 79.2.6. пункту 79.2. статті 79 виключити.

-339- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79 пункт 2 підпункт 6
Викласти в наступній редакції:
"у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з іншим платником податків і яким не надано пояснення та їх документальні підтвердження та належно засвідчені копії документів на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту, та/або недопущення до проведення звірки".

1315.

79.2.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

-340- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У підпункті 79.2.7 пункту 79.2 статті 79 проекту кодексу слова: "порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або" виключити.

-341- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 79.2.7. пункту 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"79.2.7. розпочато процедуру реорганiзацiї юридичної особи, припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, платника податкiв або подано заяву про зняття з облiку платника податкiв; ".

1318.

79.2.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня його отримання;

-342- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Підпункт 79.2.9 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.

-343- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 79.2.9 пункту 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ виключити.

-344- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п.п. 79.2.9. -виключити;

1319.

79.2.10. у разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);

-345- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
Пункт 79.2.10 статті 79 виключити.

-346- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79 пункт.2 підпункт 10
Виключити

1321.

79.2.12. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

-347- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Підпункт 79.2.12 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.

1323.

79.2.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевіки.

-348- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Підпункт 79.2.13 Статті 79 Розділу ІІ - вилучити.

-349- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Вилучити підпункт 79.2.13. з пункту 79.2 статті 79 „Документальна виїзна позапланова перевірка”

-350- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 79.2.13 пункту 79.2. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ виключити.

-351- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У першому реченні підпункту 79.2.13. пункту 79.2. статті 79 слово:
"інформації" змінити на: "звернення".
Доповнити підпункт 79.2.13. реченням другим такого змісту:
"Звернення з приводу зазначених питань можуть бути подані виключно найманими особами (у тому числі без документального оформлення)".
Вважати друге речення підпункту 79.2.13 третім реченням.

-352- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 79, пункт 2 підпункт 13
Викласти в наступній редакції:
"у разі отримання інформації про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації.
Позапланова виїзна перевірка з вказаних вище обставин може здійснюватися лише на підставі рішення суду.
Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості."

-353- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Вилучити підпункт 79.2.13. з пункту 79.2 статті 79 „Документальна виїзна позапланова перевірка”

1324.

79.3. Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

-354- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Пункт 79.3. статті 79 доповнити словами:
"у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством України

1325.

79.4. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у порядку, встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.

-355- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 79.4. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"79.4. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у порядку, встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.".

-356- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
В абз. 2. пункту 79.4. статті 79 слова:
"пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні"
змінити на:
"є заходами, що здійснюються в порядку законодавства про оперативно-розшукову діяльність або кримінально-процесуального законодавства України".

1326.

79.5. Рішення про проведення документальної виїзної позапланової перевірки приймається керівником органу державної податкової служби. Форма рішення визначається центральним органом державної податкової служби.

-357- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Викласти речення друге пункту 79.5 статті 79 в такій редакції:
"У рішенні зазначається дата його прийняття, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта щодо перевірки якого прийнято рішення (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посади та прізвища посадових (службових) особі державної податкової служби, які проводитимуть перевірку."

-358- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 79.5. в наступній редакції:
Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки, зазначених в п. 79.2. цього розділу, та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки вручається не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.

-359- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
&&
Пункт 79.5 статті 79 доповнити новим реченням наступного змісту:
"Документальна виїзна позапланова перевірка проводиться не частіше одного разу на шість місяців"

-360- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 79.5. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ виключити.

-361- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 79.5 статті 79 замість слова "керівником органу державної податкової служби" замінити на слово "судом".

-362- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 79.5. викласти в такій редакції: "79.5. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки, зазначених в п. 79.2. цього розділу, та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки вручається не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.". Позапланові перевірки повинні проводитись тільки на підставі рішення суду. Законом України №2275 від 20.05.2010р. внесено зміни до ЗУ "Про державну податкову службу" (аналогічні тим, що пропонує Кодекс). Разом з тим, Президент України не погодився із тим, що позапланові перевірки будуть проводитись на підставі рішення керівника податкового органу, тому, при підписанні зазначеного Закону зареєстрував проект закону № 6517 від 14.06.2010р., яким скасовується право керівника податкового органу призначати позапланові податкові перевірки. Тобто Президент підтримує норму, що позапланові податкові перевірки можуть проводитись тільки на підставі рішення суду. Це правило повністю відповідає як передвиборній програмі Президента, так і Програмі економічних реформ, які передбачають ліберизацію податкового законодавства.

-363- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п. 79.5. викласти в наступній редакції: "Позапланова виїзна документальна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної документальної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини другої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.".

1327.

79.6. Порядок проведення документальних виїзних позапланових перевірок контролюючими органами, оформлення їх матеріалів встановлюється Міністерством фінансів України.

-364- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Статтю 79 проекту кодексу доповнити пунктом 79.7 наступного змісту:
"79.7. Позапланова виїзна документальна перевірка з підстав, визначених у підпунктах 79.2.1 - 79.2.6, 79.2.8 - 79.2.13 пункту 79.2 цієї статті, проводиться виключно стосовно тих питань, які стали підставою для такої документальної виїзної позапланової перевірки. Перевірка інших питань, які безпосередньо не пов'язані з підставою проведення відповідної позапланової виїзної перевірки, забороняється."

-365- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 79.6. статті 79 глави 5-3 розділу IΙ виключити.

1328.

Стаття 80. Контрольна перевірка

-366- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статтю 80. Контрольна перевірка виключити;

-367- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 80 "Контрольна перевірка" виключити.

-368- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
&&
У статті 86 пункт 86.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо податковий орган не направив платнику податків акт в термін зазначений в законі, вважається що порушень податкового законодавства не виявлено";

-369- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Статтю 80 „Контрольна перевірка” викласти у такій редакції:
„Стаття 80. Фактична перевірка
80.1. Фактична перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.
Фактична перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також проводиться за рішенням суду у випадку здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками, сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці”.
80.2. Порядок проведення фактичних перевірок, а також оформлення їх результатів встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

-370- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Статтю 80 розділу II виключити

-371- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Стаття 80. Контрольна перевірка Виключити

-372- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Статтю 80 виключити.

-373- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
Статтю 80 проекту, виключити.

-374- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Статтю 80 виключити.

-375- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Статтю 80 „Контрольна перевірка” викласти у такій редакції:
„Стаття 80. Фактична перевірка
80.1. Фактична перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.
Фактична перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб'єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також проводиться за рішенням суду у випадку здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, дотримання роботодавцем порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками, сплати їм заробітної плати на підставі укладених договорів (контрактів), а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці”.
80.2. Порядок проведення фактичних перевірок, а також оформлення їх результатів встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

1329.

80.1. Контрольна перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті75 цього Кодексу.

-376- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
пункт 80.1 викласти в такій редакції:
"80.1. Контрольна перевірка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.
Контрольна перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.
Контрольна перевірка здійснюються без попередження платника податків (особи).";

-377- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
Пункт 80.1 ст. 80 після речення: "Контрольна перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи)." доповнити реченням наступного змісту: "Проведення таких перевірок проводиться не частіше одного разу на три місяця".

-378- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 80.1. статті 80 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"80.1. Контрольна виїзна перевiрка проводиться за мiсцем фактичного провадження платником податкiв (або особою, що незареєстрована платником податкiв) дiяльностi, розташування господарських або iнших об’єктiв права власностi такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Кодексу. Контрольна виїзна перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів.".

1331.

Контрольна перевірка здійснюються без попередження платника податків (особи).

-379- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці 3 пункту 80.1 статті 80 після слів „платника податків (особи)” додати слова та знаки „та не передбачає проведення процедур хронометражу (спостереження) розрахункових операцій платника податків”.

-380- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абз. 3 пункту 80.1. статті 80 після слова:
"перевірка" доповнити словами: "здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби"

1333.

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок

-381- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статтю 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок виключити;

-382- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 81 "Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок" виключити.

-383- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок. Виключити

1334.

81.1. Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта, перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.

-384- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 81.1 статті 81 проекту кодексу викласти у новій редакції:
"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови надання платнику податків під розписку:
81.1.1. направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, назва органу державної податкової служби, назва та реквізити суб’єкта, щодо якого проводиться перевірка (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;
81.1.2. копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення. В такому наказі обов'язково зазначаються конкретні факти (відомості) з посиланням на підтверджувальні документи, які однозначно засвідчують наявність визначених цим Кодексом підстав для проведення позапланової виїзної перевірки.
Непред’явлення платнику податків (його посадовим особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) документів, визначених в підпунктах 81.1.1 та 81.1.2, або пред’явлення таких документів, оформлених з порушенням вимог, установлених цим пунктом, та/або з порушенням визначеного цим пунктом порядку, є підставою для недопущення службових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.
Додатковою підставою для недопущення службових осіб органу державної податкової служби до проведення виїзної планової перевірки є також порушення податковим органом вимог, визначених в п. 78.3 та п. 78.5 статті 78 цього Кодексу.
Відмова платника податків та/або посадових осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені цим пунктом, не дозволяється.
При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку, посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби. Акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки."

-385- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 81.1. статті 81 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"81.1. Посадовi особи органу державної податкової служби вправi приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевiрки лише після письмового повідомлення платника податку про проведення перевірки під розписку та пред‘явлення плану проведення перевірки, за десять днів до початку проведення перевірки за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачi, найменування органу державної податкової служби, найменування та реквізити суб’єкта, перевiрка якого проводиться (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи -платника податку, який перевiряється), мета, вид (планова або позапланова), пiдстави, дата початку та тривалiсть перевiрки, посада та прiзвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевiрку. Направлення на перевiрку у такому випадку є дiйсним за умови наявностi пiдпису керiвника органу державної податкової служби або його заступника, що скрiплений печаткою органу державної податкової служби.".

-386- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абз. 1 пункту 81.1. статті 81 доповнити третім реченням такого змісту:
"Рішення про проведення контрольної перевірки пред’являється платнику податків (особі) негайно після вчинення дій, передбачених підпунктом 75.1.3. пункту 75.1. статті 75 цього Розділу, а копія такого рішення передається платнику податків (особі) під розписку".

-387- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 81:
- в абзаці першому пункту 81.1 слова "планової або позапланової" та "(планова або позапланова)" виключити;

1335.

Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

-388- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абз.2 пункту 81.1. статті 81 доповнити другим реченням такого змісту:
"Непред’явлення рішення керівника органу державної податкової служби про проведення контрольної перевірки тягне за собою недійсність результатів такої перевірки"

-389- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 81:
- в абзаці другому пункту 81.1 слова "планової або позапланової" виключити.

1337.

При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

-390- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
абзаци 4-5 пункту 81.1. викласти в наступній редакції:
"При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим особам платника податків (його представнику) такі особи розписуються у копії направлення із зазначенням свого прізвища, ім’я, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. Оригінал направлення залишається у платника податків, що перевіряється.
Відмова платника податків та/або посадової особи платника податків (його представника) від підпису у копії направлення на перевірку (про що складається відповідний акт) не є підставою для не проведення такої перевірки.";

1338.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку, посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби. Акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

-391- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 81.1 статті 81 слова "за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби." замінити словами "який засвідчує факт відмови."

1339.

81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби. Акт про відмову від допуску до проведення перевірки є підставою для звернення до суду щодо зупинення операцій на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, в установленому цим Кодексом порядку, та вжиття інших заходів, передбачених законодавством.

-392- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 81.2 слова "за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби." замінити словами "який засвідчує факт такої відмови."

-393- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 81.2. статті 81 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"81.2. У разi вiдмови платника податкiв та/або посадових (службових) осiб платника податкiв (його представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) у допуску посадових (службових) осiб органу державної податкової служби до проведення перевiрки складається акт за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України."

1340.

81.3. Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах прав і повноважень, визначених цим Кодексом.

-394- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 81.3. статті 81 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"81.3. Пiд час проведення перевiрок посадовi (службовi) особи органів державної служби повиннi дiяти у межах прав i повноважень, визначених цим Кодексом. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, мають право давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, зобов’язані виконувати законі вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт про проведення перевірки, мають право надати заперечення на цій акт.".

-395- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
у п. 81.3 слово "повинні" замінити на слова "мають право".

1341.

Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи - платники податків під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, зобов’язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених цим Кодексом, виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку).

-396- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
&&
Доповнити Статтю 81 пунктом такого змісту:
"81.4 За відсутності згоди власника житлового приміщення на допуск посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки в такому приміщенні, така перевірка може бути проведена лише на підставі рішення суду та в присутності власника або уповноваженої особи власника.".

1342.

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок

-397- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статтю 82. Строки проведення виїзних перевірок виключити;
(Зазначені норми передбачені статтею 11-2 Закону України від 04.12.90 № 509 ХІІ "Про державну податкову службу в Україні", . Одночасна дія Закону про податкову службу та цього проекту кодексу створює правову колізію.)

-398- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 82 "Строки проведення виїзних перевірок" виключити.

-399- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок Виключити

-400- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Статтю 82 викласти у такій редакції:
"Стаття 82. Строки проведення перевірок
82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, не повинна перевищувати 5 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 3 робочих днів.
82.2. Тривалість перевірок, визначених у статі 79 цього Кодексу, не повинна перевищувати 5 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 3 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 79 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих дні".

1343.

82.1. Тривалість перевірок, визначених у статті78 цього Кодексу, не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.

-401- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти п. 82.1., 82.2. в наступній редакції:
82.1. Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.
Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.
Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.
Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.
82.2. Продовження строку перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби.

-402- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 82.1. статті 82 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"82.1. Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів. Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні. Продовження строку перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби. Підставами для подовження строку перевірки є: заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки); змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.".

-403- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 82.1. викласти в такій редакції: "82.1. Тривалість виїзної перевірки не повинна перевищувати, для:
82.1.1. планової виїзної перевірки - 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.
82.1.2. позапланової виїзної перевірки - 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.".

1345.

82.2. Тривалість перевірок, визначених у статі79 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 79.2.8 пункту 79.2 статті79 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 розділу V цього Кодексу), не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.

-404- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
Пункт 82.2 ст. 82 викласти у такій редакції:
"Тривалість перевірок, визначених у статі 79 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 79.2.8 пункту 79.2 статті 79 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 розділу V цього Кодексу), не повинна перевищувати 3 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 79 цього Кодексу у тому числі щодо суб’єктів малого підприємництва, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 3 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих дні."

-405- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 82.2. викласти в такій редакції: "82.2. Подовження термінів проведення перевірки можливе лише за рішенням керівника органу державної податкової служби, для:
82.2.1. планової виїзної - на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.".
82.2.2. позапланової виїзної перевірки - на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.

1347.

82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею80 цього Кодексу, не повинна перевищувати 10 діб.

-406- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Вилучити пункт 82.3 із статті 82 „Строки проведення виїзних перевірок„

-407- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 82.3. статті 82 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"82.3. Тривалість перевірок, визначених статтею 80 цього розділу, не повинна перевищувати 2 діб. Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 2 дні.".

-408- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 82.3 статті 82 розділу ІІ цифри і слова „10 діб” та „5 діб” замінити на цифри і слова „1 доби”.

-409- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Пункт 82.3 статті 82 виключити.

-410- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Вилучити пункт 82.3 із статті 82 „Строки проведення виїзних перевірок„

1355.

83.1.2. податкова інформація;

-411- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункти 83.1.3, 83.1.4 пункту 83.1. статті 83 глави 5-3 розділу IΙ виключити.

1356.

83.1.3. експертні висновки;

1357.

83.1.4. судові рішення;

1358.

83.1.5. пояснення, отримані згідно з підпунктом 20.1.2 пункту 20.1 cтатті20 розділу І цього Кодексу;

1359.

83.2. інші матеріали, отримані в порядку та спосіб передбачені цим Кодексом, або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби.

-412- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 83.2 статті 83 Розділу II вилучити.

1360.

Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби

-413- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
статтю 84 глави 5-3 розділу IΙ виключити.

1368.

84.3. Орган державної податкової служби, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком експерта.

-414- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Пункт 84.3. статті 84 доповнити другим реченням такого змісту:
"У разі, якщо з ініціативою щодо проведення експертизи виступають орган державної податкової служби та платник податків, в якості експерта обирається особа, запропонована платником податків, а питання, що ставляться до експерта в заяві платника податків, включаються до складу питань, що ставляться експерту органом державної податкової служби".

1372.

84.6. За умисне надання висновків, що містять неправдиві відомості або відомості, що суперечать законодавству, експерт несе відповідальність, встановлену законодавством.

-415- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Статтю 84 проекту кодексу доповнити новим абзацом 84.7 наступного змісту:
"84.7. Висновки експерта, надані відповідно до вимог цієї статті, не мають пріоритету під час їх оцінки податковим органом та/або судом над іншими документами та доказами."

-416- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 84.6. викласти в такій редакції: "84.6. За умисне надання висновків, що містять неправдиві відомості або відомості, що суперечать закону, а також розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, отриманих ним при проведенні експертизи, експерт несе відповідальність, встановлену законом.".
Частина 44.2. викласти в такій редакції: "44.2. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 6.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з моменту передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності.
У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 6.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву."

-417- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити статтю 84 пунктом 84.7 наступного змісту: „84.7. У разі незгоди з результатами висновків експерта платники податку мають право оскаржити їх у судовому порядку на підставі результатів проведення експертизи іншим експертом, залученим платником податків.”

1373.

Стаття 85. Надання платниками податків документів

-418- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
статтю 85 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"Стаття 85. Надання платниками податків документів
85.1. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів для ознайомлення у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним.
85.2Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням конкретної посадової (службової) особи, що їх отримала.
85.3 При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, та вилучати на підставі рішення суду оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків.
85.4.Вилучення оригіналів документів, здійснюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу в присутності платника податків або його законних представників у порядку встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України. Платник податків має право залишати копії таких документів.".

1375.

85.2. Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним.

-419- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- Із п. 85.2 ст. 85 вилучити фразу "або пов’язані з ним".

1376.

85.3. Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням конкретної посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляється актом у довільній формі, який підписує посадова (службова) особа контролюючого органу та платник податків (його представник).

-420- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 85.3 статті 85 Розділу II вилучити.

1377.

85.4. При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, та вилучати на підставі рішення суду оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків.

-421- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Викласти пункти 85.4 та 85.5 в такій редакції:
"85.4 При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.
85.5 Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів за виключенням випадків, передбачених кримінально - процесуального законодавства у межах розслідування кримінальної справи.";

-422- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- П. 85.4 ст. 85 викласти у наступній редакції: "При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу в разі виявлення порушень, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також вилучати їх оригінали на підставі рішення суду із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків".

-423- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 85.4 статті 85 Розділу II вилучити.

-424- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 85.4 статті 85 викласти у наступній редакції:
"85.4 При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.".

-425- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 85.4 в наступній редакції:
"85.4. При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, та вилучати на підставі рішення суду оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, що скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, із залишенням копій таких документів платнику податків."

-426- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункт 85.4 викласти у такій редакції:
"При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків, належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи";

1378.

85.5. Вилучення оригіналів документів, здійснюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу в присутності платника податків або його законних представників. Платник податків має право залишати копії таких документів.

-427- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 85.5 статті 85 Розділу II вилучити.

-428- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 85.5 статті 85 викласти у наступній редакції:
"85.5 Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуального законодавства у межах розслідування кримінальної справи; ".

-429- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 85.5 статті 85 розділу 2 законопроекту вилучити;

-430- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункт 85.5 викласти у такій редакції:
"Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуального законодавства у межах розслідування кримінальної справи";

-431- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 85:
- пункт 85.5 викласти у такій редакції:
"85.5. Вилучення оригіналів документів у платника податків забороняється";

1379.

85.6. У разі відмови платника податків або його законних представників надати для вилучення оригінали або надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.

-432- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 85.6 вилучити слова "надати для вилучення оригінали або"; .

-433- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 85.6 статті 85 Розділу II вилучити.

-434- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
У пункті 85.6 статті 85 слова "надати для вилучення оригінали або" виключити.

-435- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
86.5. Акт або довідка про результати виїзних перевірок, визначених статтеюПомилка! Джерело посилання не знайдено. цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки.  Акт або довідка про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представникам

-436- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 85.6, слова "надати для вилучення оригінали або" виключити;

-437- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 85:
пункти 85.6 - 85.8, 85.10 виключити;

1380.

85.7. Вилучення оригіналів або отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами контролюючого органу, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи контролюючого органу, які здійснюють вилучення документів, роблять відмітку про відмову від підпису.

-438- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити;

-439- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 85.7 статті 85 Розділу II вилучити.

-440- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
У пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити, слова "здійснюють вилучення" замінити словами "отримують копії".

-441- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити, слова "здійснюють вилучення" замінити словами "отримують копії";

1381.

85.8. Не підлягають вилученню оригінали документів, що не можуть свідчити про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів, а також порушення вимог іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

-442- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункти 85.8, 85.10 відповідно змінивши нумерацію.

-443- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Виключити з тексту законопроекту пункти 85.8 та 85.10 статті 85.

-444- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункти 85.8 та 85.10 виключити.

1383.

85.10. Порядок вилучення посадовими (службовими) особами контролюючого органу оригіналів та надання платниками податків копій документів затверджується центральним органом державної податкової служби, у разі вилучення оригіналів або отримання копій митним органом - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

-445- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункти 85.8, 85.10 відповідно змінивши нумерацію

-446- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 85.10 статті 85 Розділу II вилучити.

-447- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Виключити з тексту законопроекту пункти 85.8 та 85.10 статті 85.

-448- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункти 85.8 та 85.10 виключити.

1384.

85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів. Такі копії повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу та засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів. У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами до початку перевірок або отримання повідомлення платником податків про проведення планової виїзної перевірки терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів.

-449- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 85:
- в останньому реченні пункту 85.11 слово "планової" виключити.

1385.

Стаття 86. Оформлення результатів перевірок

1386.

86.1. Результати перевірок (крім камеральних невиїзних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків та їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.

-450- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 86.1. викласти в такій редакції: "86.1. Результати перевірок (крім камеральних невиїзних) оформлюються у формі акта (якщо під час перевірки встановлені порушення) або довідки (якщо порушення відсутні), які посадовими особами органу державної податкової служби, не пізніш ніж за один день до закінчення строку перевірки, надаються платникам податків або їхнім законним представникам для ознайомлення, і які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками.", це надасть час виявити можливі помилки і дасть мінімізує можливості навантаження на інші податкові органи щодо проведення додаткових перевірок, у випадку можливих скарг платника податку.

-451- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Доповнити п. 86.1. абзацом наступного змісту:
За три дні до завершення перевірки орган державної податкової служби зобов’язаний ознайомити платника податку з результатами перевірки (проектом акту чи довідки) та отримати від платника податку пояснення спірних питань для остаточного узгодження акту перевірки.

1387.

86.2. Під час проведення органом державної податкової служби камеральної невиїзної перевірки та у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, які підписуються посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

1388.

Результати камеральної перевірки, проведеної митним органом, оформлюються відповідним актом та є підставою для самостійного визначення митним органом суми податкових зобов’язань відповідного суб’єкта господарювання і для застосування заходів, передбачених законами України.

1389.

86.3. За результатами документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках акт або довідка, які у день закінчення перевірки підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, що проводили перевірку, реєструється в органі державної податкової служби та не пізніше робочого дня, що настає за днем закінчення перевірки, вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.

1390.

Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта, зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта та мають право подати свої заперечення.

1391.

У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.

1392.

Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта, другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.

1393.

86.4. Акт або довідка документальної виїзної планової чи позапланової перевірок, що визначеністаттями78 і79 цього Кодексу, складаються у двох примірниках, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

-452- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 86:
- у абзаці першому пункту 86.4 слова "планової чи позапланової перевірок, що визначені статтями 78 і 79 цього Кодексу, " замінити словом "перевірки";

1394.

Строк складення акта або довідки про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки з урахуванням його продовження, встановленого цим Кодексом.

1395.

Акт або довідка про результати перевірки у строки, визначені в абзаці першому цього пункту, підписується платниками податків або їх законними представниками. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта або довідки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

-453- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 86:
- у абзаці третьому пункту 86.4 слова "виїзної планової чи позапланової документальних перевірок" замінити словами "документальної виїзної перевірки"

1396.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.

1397.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.

1398.

86.5. Акт або довідка про результати контрольних виїзних перевірок, визначених статтею80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт або довідка про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).

-454- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
п. 86.5. - виключити;

1399.

Підписання акта таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.

1400.

У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта або довідки, посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.

1401.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.

1402.

86.6. Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

-455- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
у п. 86.6 слова "чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, " -виключити.

1403.

86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) може брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності).

-456- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У статті 86 пункт 86.7 викласти в такій редакції:
"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом десяти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) може брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності)";

-457- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 86.7. статті 86 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довiдцi перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом десяти робочих днiв з дня отримання акта або довiдки. Такi заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днiв, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевiрки, проведеної у зв’язку з необхiднiстю з’ясування обставин, що не були дослiдженi пiд час перевiрки та зазначенi у зауваженнях), та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 23 цього роздiлу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень−рiшень. Рiшення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податкiв (у разi їх наявностi).".

1404.

86.8. Надання платником податків заперечень до актів перевірок та їх розгляд здійснюється у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

1405.

86.9. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

-458- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 86.9. статті 86 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"86.9. За результатами розгляду матеріалів перевірки органом державної податкової служби, з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності), приймається податкове повідомлення - рішення.Таке податкове повідомлення - рішення приймається не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації акта перевірки.".

1406.

86.10. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального законодавства або законодавства про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку для використання матеріалів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства або законодавства про оперативно-розшукову діяльність. Статус матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законодавством або законодавством про оперативно-розшукову діяльність.

1407.

86.11. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника податків.

1408.

ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

1409.

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків

1410.

87.1. Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

-459- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 87.1. статті 87 глави 6 розділу IΙ доповнити абзацом наступного змісту:
"Податковий борг потребує письмового оформлення з обов‘язковим обґрунтуванням та документальним підтвердженням його виникнення.".

1411.

Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника), до відповідних бюджетів.

-460- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
&&
Пункт 87.1 статті 87 - доповнити абзацом такого змісту:
"За рішенням платника податків оплата його грошових зобов'язань або погашення податкового боргу можуть бути здійснені шляхом заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків, що виникли відповідно до норм податкового або бюджетного законодавства чи цивільних правочинів, строк погашення яких настав до моменту виникнення грошових зобов'язань платника податків. Такий залік проводиться протягом 30 календарних днів з дня надсилання державній податковій службі заяви платника податків щодо його проведення. Порядок проведення заліку визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України та центральних контролюючих органів. Цей порядок не може обмежувати права платника на безумовний та повний залік непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків. Відсутність такого порядку не є підставою для відмови платнику порядку в проведенні заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань. У разі відмови у проведенні такого заліку та/або його документального оформлення платник податків має оскаржувати таки дії чи бездіяльність державної податкової служби в суді";

1412.

87.2. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

-461- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 87.2. статті 87 глави 6 розділу IΙ доповнити абзацом наступного змісту:
"Стягнення на майно боржника дозволяється лише на майно вартість якого дорівнює податковому боргу на рівні ринкових цін. У разі якщо податковий орган не дійде згоди з платником податків стосовно вартості майна, дозволяється залучення, податковим органом, експерта з оцінки за рахунок Державного бюджету. Якщо боржник не дає згоди на залучення експерта, податковий орган має право звернутися до суду з заявою про призначення експертизи вартості майна.".

1417.

87.3.4. кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті;

-462- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
Підпункт 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 доповнити словами:
"суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, отримані від замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, які зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, відкриті відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"

1419.

87.3.6. майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України. У разі коли підприємницька діяльність з майном, що продається, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства України, покупцями такого майна можуть бути лише особи, які отримали відповідну ліцензію;

-463- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 87.3.6. пункту 87.3. статті 87 друге речення виключити.

1421.

87.3.8. кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою, у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

-464- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У підпункті 87.3.8 пункту 87.3 статті 83 слова "у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України" виключити.

1427.

87.7. Забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків виступають інші особи, якщо таке право передбачено цим Кодексом або законом про державний бюджет на відповідний рік.

-465- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 87.7 статті 87 слова "або законом про державний бюджет на відповідний рік" виключити.
У пункті 94.13 статті 94 слова "відповідного бюджету" замінити словами "бюджету у розмірі, що не перевищує суми реальних збитків".

1429.

87.9. У разі наявності у платника податку податкового боргу органи державної податкової служби зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

-466- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Розділ 2 Глава 5-3, стаття 87, пункт 9
Пункт 53.9 виключити.

-467- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
У статті 87: пункт 87.9. викласти в наступній редакції: "У разі наявності у платника податку податкового боргу, його погашення здійснюється платником податку самостійно, або стягується примусово органами стягнення у порядку черговості, встановленої законом.".

1430.

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється.

-468- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Абзац другий підпункту 87.9 викласти у такий редакції "Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

-469- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Абзац другий пункту 87.9 статті 87 розділу ІІ викласти у такий редакції "Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

1433.

87.12. У разі коли податковий борг виник за операціями, що виконувались в межах договорів про спільну діяльність, джерелом погашення такого податкового боргу є майно платників податків, що є учасниками такого договору.

-470- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 87.12. статті 87 глави 6 розділу IΙ виключити.

1436.

88.2. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

-471- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 88.2. статті 88 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"88.2. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та потребує письмового оформлення.".

1442.

89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (повному господарському віданні або оперативному управлінні) - у день виникнення такого права - та балансова вартість якого не менша суми податкового боргу платника податків (але не більше двократного розміру), крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

-472- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У статті 89 пункт 89.2 викласти в такій редакції:
"Права податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків та обмежується сумою його податкового боргу";

-473- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 89.2. статті 89 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"89.2. Права податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків та обмежується сумою його податкового боргу.".

1451.

89.4. У разі коли платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документи, необхідні для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.

-474- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 89.4. статті 89 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"89.4. У разі коли платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документи, необхідні для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. Орган державної податкової служби має право у цьому разі звернутись до суду з вимогою про поширення права податкової застави на все майно платника податків. Після усунення обставин, що призвели до прийняття рішення про поширення права податкової застави на все майно платника податків, орган державної податкової служби протягом десяти днів скасовує таке рішення.".

1452.

Орган державної податкової служби звертається до суду з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.

-475- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абз. 2 пункту 89.4. статті 89 викласти в такій редакції:
"Отримавши від податкового керуючого акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу, орган державної податкової служби приймає рішення щодо усунення порушень платником податків, про що повідомляє такого платника податків. У разі, якщо протягом строків на адміністративне оскарження рішення від платника податків не надійдуть пояснення щодо правомірності складання акту відмови від опису майна у податкову заставу, орган державної податкової служби звертається до суду з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу. У разі отримання від платника податків про неправомірність складання акту податковим керуючим, орган державної податкової служби направляє його для здійснення опису майна та складання відповідного акту повторно. У разі повторного складання податковим керуючим акту про відмову платника податків від опису майна у податкову заставу, орган державної податкової служби звертається до суду з вимогами, зазначеними у цій статті. У разі оскарження платником податків рішення щодо усунення порушень, орган державної податкової служби має право звернутись до суду після завершення процедури адміністративного оскарження або набрання відповідним судовим рішенням законної сили. Строк, на який може бути зупинені видаткові операції визначається судом, але не більше двох місяців".

1454.

89.5. У разі коли на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.

-476- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У статті 89 пункт 89.5 виключити.

-477- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 89.5. статті 89 глави 6 розділу IΙ виключити.

1459.

89.6. Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша двократного розміру суми податкового боргу, таке майно підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.

-478- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 89.6. статті 89 глави 6 розділу IΙ виключити.

1468.

91.4. У разі коли платник податків, що має податковий борг, перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень у порядку та за формою, що встановлюється центральним органом державної податкової служби.

-479- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 91.4 статті 91 проекту кодексу виключити.

1470.

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків може бути достроково скасовано за рішенням податкового керуючого або суду.

-480- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абз. 3 пункту 91.4. статті 91 викласти в такій редакції:
"У разі складання акту про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податкового керуючого, настають правові наслідки, передбачені пунктом 89.4. статті 89 цього Кодексу".

1474.

У випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати та/або погашення податкового боргу.

-481- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абз. 2 пункту 92.1. статті 92 доповнити словами:
"а також у разі, якщо орган державної податкової служби впродовж трьох днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди".

-482- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Абзац третій пункту 92.1. статті 92 - викласти у такій редакції:
"У випадку, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без погодження з органом державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати внесків на обов’язкове соціальне страхування та/або погашення податкового боргу";

1477.

Стаття 93. Зупинення податкової застави

-483- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У назві статті 93 слово: "зупинення" змінити на: "припинення"

1482.

93.1.4. отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми податкового зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження;

-484- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити підпункт 93.1.4 пункту 93.1 статті 93

1484.

93.2. Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами 93.1.1 - 93.1.5 пункту 93.1 цієї статті. Перелік відповідних документів визначається за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

-485- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Друге речення пункту 93.2 статті 93 виключити.

1488.

94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:

-486- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- пункт 94.2 викласти у такій редакції:
"94.2. Арешт майна може бути застосовано виключно у разі порушення платником податків правил відчуження майна, що перебуває у податковій заставі";

1489.

94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

1490.

94.2.2. фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

-487- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У пункті 94.2. статті 94 підпункт 94.2.2. виключити;

-488- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 94.2.2 пункту 94.2 статті 94 глави 6 розділу IΙ виключити.

-489- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Підпункт 94.2.2. пункту 94.2. статті 94 доповнити словами: "на строк більше одного місяця".

1491.

94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби;

-490- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Підпункт 94.2.3. пункту 94.2. статті 94 доповнити словами: "без достатніх підстав".

1492.

94.2.4. відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій;

-491- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У пункті 94.2. статті 94 підпункт 94.2.4. виключити;

-492- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Підпункт 94.2.4. пункту 94.2. статті 94 після слів: "суб’єктів господарювання"
доповнити словами: "(у разі, якщо такі свідоцтва підлягають заміні, але не замінені платником податків у встановлений законом строк)".
У підпункті 94.2.4. пункт 94.2. статті 94 слова: "спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій"
виключити.

1493.

94.2.5. відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

-493- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 94.2.5 статті 94 розділу 2 законопроекту слова "відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до цього Кодексу, або" вилучити;

-494- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 94.2.5. пункту 94.2. статті 94 слова:
"або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам"
Грицак В.М. розділ 2

1496.

94.3. Арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти будь-які дії щодо свого майна, яке підлягає такому арешту, крім дій з його охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані.

-495- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 94.3. статті 94 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"94.3. Арешт майна полягає у забороні платнику податків розпоряджатися майном.".

1497.

94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім того майна, що не підлягає арешту згідно із законодавством України та арешту коштів на рахунку платника податків.

-496- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- пункт 94.4 викласти у такій редакції:
"94.4. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби виключно на майно платника податків, яке перебуває у податковій заставі";

1498.

94.5. Арешт майна може бути повним або умовним.

-497- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
94.5.Арешт майна може бути повним або умовним.
Повним арештом майна визнається виняткова заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження, володіння або користування його майном. У разі вилучення майна ризик, пов’язаний з його зберіганням або втратою функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.

-498- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 94.5. статті 94 глави 6 розділу IΙ виключити.

1501.

94.6. Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається:

-499- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 94.6 статті 94 проекту кодексу після речення: "Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється шляхом подання відповідної позовної заяви органу державної податкової служби виключно на підставі рішення суду." доповнити новим реченням наступного змісту:
"Такі позови подаються за місцезнаходженням платника податків. Вимоги позивача повинні бути документально підтверджені (такі документи повинні засвідчувати наявність обставин, що визначені у цій статті як підстави для адміністративного арешту активів). Судове рішення підлягає оскарженню. Платник податків має право бути присутнім при розгляді справи."

-500- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 94.6. статті 94 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"94.6. Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2. цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається:
94.6.1. платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;
94.6.2. іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.
Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється шляхом подання відповідної позовної заяви органу державної податкової служби виключно на підставі рішення суду.
Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду або рішенням податкового органу.".

1506.

94.7. Арешт майна може бути також застосований до товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено.

-501- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
94.7 Виключити

-502- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- пункти 94.7, 94.8, 94.9 виключити;

1512.

94.8. При накладенні арешту на майно у випадках, визначених пунктом 94.7 цієї статті, рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) невідкладно вручається особі (особам, зазначеним у пункті 94.6 цієї статті), зазначеній у протоколі про тимчасове затримання майна, без виконання положень пункту 94.6 цієї статті.

-503- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
94.8 Виключити

1514.

94.10. Арешт може бути накладено на майно строком до 96 годин від години підписання відповідного рішення керівником органу державної податкової служби (його заступником). Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту або випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено), - у цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законодавством для визнання його безхазяйним, або у разі коли майно є таким, що швидко псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається нормами законодавства з питань поводження з безхазяйним майном.

-504- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
94.10.Арешт може бути накладено на нерухоме майно без рішення суду строком до 96 годин від години підписання відповідного рішення керівником органу державної податкової служби (його заступником). Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту або випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено), - у цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законодавством для визнання його безхазяйним, або у разі коли майно є таким, що швидко псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається нормами законодавства з питань поводження з безхазяйним майном

1515.

Керівник відповідного органу державної податкової служби (його заступник) звертається до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.

-505- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
В абзаці другому пункту 94.10 статті 94 слова "визначених Кабінетом Міністрів України" виключити.

1516.

У разі звернення керівника відповідного органу державної податкової служби (його заступника) до суду із заявою про продовження строку арешту майна платника податків строк дії арешту продовжується до прийняття судом остаточного рішення, що набрало законної сили.

-506- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Абзац третій пункту 94.10 статті 94 проекту кодексу виключити.
Вважаю, що запропонована у проекті кодексу норма звужує права платників податків.

-507- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Абзац третій пункту 94.10 статті 94 розділу 2 законопроекту вилучити;

1521.

94.13. Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, що завдані органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів відповідного бюджету згідно із законодавством. Рішення про таке відшкодування приймається судом.

-508- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- у пункті 94.13 слова "за рахунок коштів відповідного бюджету згідно із законодавством" замінити словами "за рахунок доходів загального фонду державного бюджету з єдиного казначейського рахунку";

1522.

94.14. Цястаттяне регулює порядок арешту майна у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

-509- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- пункт 94.14 виключити;

1523.

94.15. Функції виконавця рішення про арешт майна платника податків покладаються на податкового керуючого або іншого працівника органу державної податкової служби, призначеного його керівником (заступником). Виконавець рішення про арешт:

-510- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)
У статті 94 пункт 94.15. виключити;

1526.

94.15.3. організовує вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів на підставі рішення суду, складає їх опис, що скріплюється підписами посадової особи органу державної податкової служби та платника податків. Платник податків має право зробити копії таких документів;

-511- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 94.15.3 статті 94 розділу 2 законопроекту вилучити;

-512- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- підпункт 94.15.3 пункту 94.15 виключити:

1527.

94.16. Опис майна платника податків проводиться у присутності його посадових осіб чи їх представників, а також понятих осіб.

-513- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- у абзаці першому пункту 94.16 слова "а також понятих осіб" виключити;

1528.

У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників опис його майна здійснюється у присутності понятих осіб.

-514- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- абзац другий пункту 94.16 виключити;

1542.

94.20.7. прийняттям судом рішення про зупинення адміністративного арешту;

-515- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- Доповнити п.п 94.20.7. ст. 94, після слова "арешту" наступною фразою: "або винесення органами прокуратури відповідного протесту"

1543.

94.20.8. пред’явленням платником податків свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій) на провадження діяльності, торгових патентів, сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій;

-516- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- підпункти 94.20.8 та 94.20.9 пункту 94.20 виключити;

1544.

94.20.9. фактичним проведенням платником податків інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

-517- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
&&
Доповнити пункт 94.20 статті 94 проекту кодексу новим підпунктом 94.20.10 наступного змісту:
"94.20.10. набранням чинності ухвалою суду про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків."

1547.

94.23. Порядок застосування адміністративного арешту майна встановлюється центральним органом державної податкової служби.

-518- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 94.23 статті 94 розділу 2 законопроекту вилучити;

-519- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
У статті 94:
- пункт 94.23 виключити.

1550.

95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги.

-520- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 95.2 статті 92 викласти у такій редакції:
"95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги на підставі рішення суду".

1551.

95.3. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду у розмірі суми податкового боргу або його частини.

-521- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Пункт 95.3 статті 95 проекту кодексу викласти у новій редакції:
"95.3. Орган державної податкової служби звертається до суду за місцезнаходженням платника податків із заявою про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок активів платника податків. Розгляд заяви органу державної податкової служби та оскарження судового рішення здійснюється за правилами, визначеними Цивільним процесуальним кодексом України для розгляду заяв про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
Усі подальші рішення органу державної податкової служби щодо погашення податкового боргу шляхом стягнення та/ або продажу активів платника податків приймаються виключно на виконання рішення суду."

1557.

95.7. Продаж майна платника податків здійснюється на прилюдних торгах та/або через торгівельні організації.

-522- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац перший пункту 95.7. статті 95 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"95.7. Продаж майна платника податків здійснюється на прилюдних торгах.".

-523- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити підпункт 95.7.1 пункту 95.7 статті 95;
В пункті 95.7 статті 95 після слів „торгівельні організації” додати слова „на конкурсних засадах”.
підпункти 95.7.2, 95.7.3 пункту 95.7 статті 95 вважати, відповідно, 95.7.1, 95.7.2.
В підпункті 95.7.2 пункту 97.2 статті 97 слова „цільових аукціонах” замінити на слова і знаки „прилюдних торгах (аукціонах)”, виключити слова „на зазначених біржах”.

1562.

95.8. Майно, що швидко псується, а також інше майно, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів, підлягає продажу за кошти на комісійних умовах через організації торгівлі, визначені органом державної податкової служби на конкурсних засадах.

-524- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 95.8. статті 95 глави 6 розділу IΙ виключити.

1569.

95.13. Під час продажу майна на товарних біржах орган державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції.

-525- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити пункт 95.13 статті 95.

1586.

96.2.1. надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок коштів, призначених для утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків;

-526- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Підпункти 96.2.1 та 96.2.2 пункту 96.2 статті 96 викласти в такій редакції:
"96.2.1. звернення до Кабінету Міністрів України про надання в установленому порядку відповідної компенсації з державного бюджету;

1587.

96.2.2. досудову санацію такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету;

-527- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
96.2.2. звернення до Кабінету Міністрів України про здійснення в установленому порядку досудової санації такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету".

1588.

96.2.3. ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;

1589.

96.2.4. виключення платника податків із переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації відповідно до закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України.

-528- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити підпункт 96.2.4 пункту 96.2 статті 96.

1592.

96.4. Виникнення у державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства.

-529- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 96.4. статті 96 глави 6 розділу IΙ виключити.

-530- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункти 96.4-96.6 з статті 96 виключити.

1593.

96.5. Трудові договори (контракти), що укладаються з керівником державного або комунального підприємства, повинні містити положення про зазначену відповідальність, що є їх істотною умовою.

-531- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 96.5. статті 96 глави 6 розділу IΙ виключити.

1599.

97.3. У разі коли внаслідок ліквідації платника податків або скасування реєстрації фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна, така частина погашається за рахунок майна засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законодавством, у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу.

-532- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 97.3. статті 97 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"97.3. У разi коли внаслiдок лiквiдацiї платника податкiв або скасування реєстрацiї фiзичної особи як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатнiстю майна, така частина погашається за рахунок майна засновникiв або учасникiв такого пiдприємства, якщо вони несуть повну або додаткову вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями платника податкiв згiдно iз законодавством, у межах повної або додаткової вiдповiдальностi, а в разi лiквiдацiї фiлiї, вiддiлення чи iншого вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно вiд того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг такої фiлiї, вiддiлення, iншого відокремленого пiдроздiлу. В iнших випадках грошовi зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними пiсля лiквiдацiї платника податкiв, вважаються безнадiйним боргом i пiдлягають списанню в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Те саме стосується фiзичної особи - платника податкiв, яка помирає або визнається судом безвiсно вiдсутньою або померлою чи недiєздатною.".

1606.

97.4.5. стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно;

-533- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)
Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)
Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)
Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)
Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Пункт 97.4.5 виключити

1607.

97.4.6. стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом;

1608.

97.5. У разі коли платник податків, що ліквідується, має суми надміру сплачених або невідшкодованих податків з відповідного бюджету, такі суми підлягають заліку в рахунок його грошових зобов’язань або податкового боргу перед таким бюджетом.

-534- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- В абзаці другому п. 97.5. ст. 95 слово "публічних" замінити на слово"прилюдних".

1612.

98.1.1. зміна найменування платника податків, а для господарських товариств - зміна організаційно-правового статусу товариства, що тягне за собою зміну їх ідентифікаційного та/або податкового номера;

-535- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 98.1.1 пункту 98.1 статті 98 слова і знак "зміна найменування платника податків, а" виключити.

1631.

98.7. Реорганізація платника податків не змінює строків погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платниками податків, утвореними у результаті такої реорганізації.

-536- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 98.7. статті 98 глави 6 розділу IΙ виключити.

1635.

99.1. Грошові зобов’язання фізичної особи у разі її смерті або оголошення судом померлою виконуються її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

-537- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац перший пункту 99.1. статті 99 глави 6 розділу IΙ виключити.

1654.

99.9. Порядок застосування норм цієї статті встановлюється центральним органом державної податкової служби.

-538- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Пункт 99.9 статті 99 виключити.

1660.

100.4. Підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

-539- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у пункті 100.4 слово "доказів" замінити словами "достатніх доказів", а слова "перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України" виключити;

1661.

100.5. Підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

-540- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у пункті 100.5 слова "перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України" виключити.
Дейч Б.Д. розділ 2

1664.

100.8. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу у межах одного бюджетного періоду приймається у такому порядку:

-541- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Абзац перший пункту 100.8. статті 100 - викласти у такій редакції:
"Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу у межах одного бюджетного року";

1667.

100.9. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу стосовно загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного бюджетного періоду, приймається керівником (заступником керівника) центрального контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України.

-542- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 100.9. статті 100 глави 6 розділу IΙ виключити.

-543- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Пункт 100. 9 статті 100 доповнити другим абзацом наступного змісту:
"Зазначене узгодження полягає в інформуванні центральним контролюючим органом Міністерства фінансів України про обсяги надходження розстрочених та відстрочених грошових зобов’язань та податкового боргу стосовно загальнодержавних податків і зборів в наступному бюджетному періоді та повідомленням Міністерством фінансів України центрального податкового органу про отримання такої інформації та її врахування";

-544- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 100.9 Статті 100 доповнити другим абзацом
"Зазначене узгодження полягає в інформуванні центральним контролюючим органом Міністерства фінансів України про обсяги надходження розстрочених та відстрочених грошових зобов’язань та податкового боргу стосовно загальнодержавних податків і зборів в наступному бюджетному періоді та повідомленням Міністерством фінансів України центрального податкового органу про отримання такої інформації та її врахування"

-545- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
пункт 100.9 Статті 100 доповнити наступним другим абзацом:
"Зазначене узгодження полягає в інформуванні центральним контролюючим органом Міністерства фінансів України про обсяги надходження розстрочених та відстрочених грошових зобов’язань та податкового боргу стосовно загальнодержавних податків і зборів в наступному бюджетному періоді та повідомленням Міністерством фінансів України центрального податкового органу про отримання такої інформації та її врахування".

1680.

101.2. Під терміном "безнадійний" розуміється:

-546- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
- П.101.2. ст. 101 визначити як п.п. 14.1.12 цього Кодексу з приведенням у відповідність наступні пункти статті 14 та 101

-547- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 101.2. щодо визначення терміну "безнадійний борг" вилучити та перенести їх до статті 14.

1681.

101.2.1. податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

1682.

101.2.2. податковий борг фізичної особи, яка:

-548- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 101.2.2 пункту 101.2. статті 101 глави 6 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"101.2.2. податковий борг фізичної особи, яка:
визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом; померла;
понад 720 днів перебуває у розшуку.".

1689.

101.3. У разі коли фізична особа, визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою, з’являється або коли фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

-549- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 101.3. статті 101 глави 7 розділу IΙ виключити.

1712.

ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

1718.

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником), або є тільки посередником стосовно такого доходу.

-550- Н.д.Буряк О.В. (Реєстр.картка №244)
Абзац другий пункту 103.3 статті 103 доповнити словами "тобто не має права розпорядження таким доходом або можливості отримати власний прибуток за рахунок такого доходу".
Мартиненко М., Корж П.
Розділ 2

1720.

103.5. Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України та обов’язково містити таку інформацію:

-551- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 103.5. статті 103 глави 7 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"103.5. Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.".

1731.

103.10. У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до пункту 103.4 цієї статті доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

-552- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 103.10. статті 103 глави 7 розділу IΙ виключити.

1755.

ГЛАВА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

-553- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Загальне зауваження до глави 8 розділу ІІ: встановлення штрафних санкцій у фіксованих сумах неминуче веде до їх "знецінення" за рахунок інфляції та девальвації гривні. Видається доцільним прийняти за одиницю виміру штрафних санкцій розмір мінімальної заробітної плати, що встановлюється законодавчо на початок поточного календарного року.

1756.

Стаття 109. Загальні положення

-554- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статті 109-110, 128 виключити;

-555- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статті 109-110, 128 виключити.

-556- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Статті 109-110, 128. Виключити

1759.

Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень

-557- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статті 109-110, 128 виключити;

-558- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статті 109-110, 128 виключити.

1760.

110.1. Платники податків, податкові агенти, та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

-559- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 110.1. статті 110 глави 8 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"110.1. Платники податкiв, податковi агенти, та/або їх посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть у разi здiйснення порушень, визначених податковими законами, контроль за яким покладено на контролюючi органи.".

1768.

112.1. Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від адміністративної, кримінальної відповідальності.

-560- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
абзац 2 пункт 112.1. статті 112 глави 8 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"Сума донарахованого грошового зобов’язання сплачена платником податків у 10-денний термiн з дня отримання платником податкового повiдомлення−рiшення є обставиною, що виключає злочинність діяння.".

1771.

113.1. Строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом для сплати, (стягнення) та оскарження сум грошових зобов’язань.

-561- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Пункт 113.1 статті 113 доповнити реченням такого змісту: "Суми штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори".

1782.

116.2. За одне правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид штрафної (фінансової) санкції, передбаченої цим Кодексом та іншими законами України. Застосування за одне й теж правопорушення декількох штрафних (фінансових) санкцій дозволяється у випадках, прямо передбачених цим Кодексом та законами України.

-562- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити друге речення п. 116.2.

-563- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Виключити друге речення частину 116.2.: "Застосування за одне й теж правопорушення декількох штрафних (фінансових) санкцій дозволяється у випадках, прямо передбачених цим Кодексом та законами України.", оскільки, статтею 61 Основного Закону визначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

1783.

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби

1784.

117.1. Неподання платниками податків у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв та/або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін або повторне неподання таких документів, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених статтею 63 Глави 5-1 цього Кодексу:-

-564- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 117.1. статті 117 глави 8 розділу IΙ виключити.

1793.

118.3. Неповідомлення фізичними особами - підприємцями та особами, що провадять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку -

-565- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 118.3 статті 118 розділу 2 законопроекту вилучити;

1794.

тягне за собою накладення штрафу на таку фізичну особу в розмірі 340 гривень за кожний випадок неповідомлення.

1795.

Стаття 119. Порушення платниками податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків

1796.

119.1. Порушення порядку подання або неподання інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, -

-566- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 119.1 статті 119 розділу 2 законопроекту вилучити;

-567- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 119.1 статті 119 абзацом такого змісту:
"Вказані штрафні санкції не застосовуються до фізичних осіб-платників податків, які за своїми релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку".

1798.

119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, суми утриманого з них податку, -

-568- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
Пункт 119.2 статті 119 -виключити.

-569- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 119.2 статті 119 замінити цифри „510” і „1020” на цифри, відповідно, „340” і „680”.

Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частини 119.2. та 119.3. статті 119 абзацом такого змісту:
"Вказані штрафні санкції не застосовуються до фізичних осіб-платників податків, які за своїми релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, індивідуального ідентифікаційного номера), і яким за їх заявою про відмову органами Державної податкової служби не було вчасно (протягом 20 днів) зроблено у паспорті запис „Має право здійснювати будь-які платежі, реалізувати свої права та обов’язки без реєстрації у Державному реєстрі, без облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, індивідуального ідентифікаційного номера)", та осіб, які не досягли 18-ти річного віку."

1800.

119.3. Додатково до штрафної санкції, зазначеної у пункті 119.2 цієї статті, неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, суми утриманого з них податку та інші об’єкти оподаткування, -

-570- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
Пункт 119.3 ст. 119 - виключити.

-571- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити пункт 119.3 статті 119.

1803.

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

-572- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 119.4 статті 119 замінити цифру „170” на цифру „85”.

-573- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити частину 119.4 статті 119 абзацом такого змісту:
"Вказані штрафні санкції не застосовуються до фізичних осіб-платників податків, які за своїми релігійними та іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку".

1812.

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені цією главою Кодексу, не застосовуються.

-574- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Виключити статтю "121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи", оскільки це норма повинна міститися в Кодексі України про адміністративні порушення, а у подальшому можливо в іншому спеціальному кодексі.

1813.

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

-575- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Ст. 121 виключити.

-576- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
статтю 121 глави 8 розділу IΙ виключити.

1817.

122.1. Ненарахування та/або несплата (неперерахування) платником податку - фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 50% ставок податку встановлених для фізичних осіб - платників єдиного податку, визначених цим Кодексом.

-577- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У пункті 122.1 статті 122 проекту кодексу виключити слова: "Ненарахування та/або".

1818.

Стаття 123. Штрафні санкції у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання

1819.

123.1. Визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу,

-578- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
У пункті 123.1 статті 123 частину 2 викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 10 відсотків за кожен звітний період але не більше 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов”язання незалежно від кількості місяців затримки подання податкової декларації.", частини 3 та 4 виключити.

-579- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 123.1. викласти у наступній редакції:
123.1 Визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків …
…тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми донарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість;

-580- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці першому пункту 123.1 статті 123 вилучити з тексту слово "(збільшення)".

-581- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці першому пункту 123.1 статті 123 виключити слова та знаки „(збільшення)” та „та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми”;

-582- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Абзаци 1-2 частини 123.1 викласти в такій редакції: "123.1. Визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу,
тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми донарахованого податкового зобов’язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість; ", вилучивши слово "(збільшення)" та замінити з "нарахованого "на "донарахованого". Штрафна санкція повинна застосовуватися не на всю суму зобов’язання, а лише на ту частину, яка була не врахована платником податку.

1820.

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість;

-583- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці другому пункту 123.1 статті 123 слово "нарахованого" замінити словом "донарахованого".

1822.

при визначені контролюючим органом суми податкового зобов’язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість протягом 1095 днів втретє та більше - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 75 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість.

-584- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
виключити четвертий абзац пункту 123.1 статті 123.

-585- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
&&
Пункт 123.1. статті 123 - доповнити абзацом такого змісту:
"Штрафні санкції не застосовуються, якщо сума занижених податкових зобов’язань не перевищує 10 відсотків від загальної суми податкових платежів, сплачених платником податку протягом останніх 365 днів, і він визнає наявність таких занижених податкових зобов’язань та сплачує їх протягом 30 календарних днів";

-586- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити даний законопроект ст. 123-1 наступного змісту:
"Стаття 123-1. Відповідальність за несвоєчасне повернення/ відшкодування податків.
"Суми, що не відшкодовані платнику податку протягом визначених цим Кодексом строків, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховуються проценти на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення заборгованості, протягом строку дії ставки, включаючи день погашення заборгованості. Проценти нараховуються з дня виникнення заборгованості до дня її погашення включно. Платник податку має право у будь-який момент після виникнення бюджетної заборгованості звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкодуванні податків."

1823.

123.2. Використання платниками податку (посадовими особами платника податку) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов’язкового платежу)-

-587- Н.д.Логвиненко О.С. (Реєстр.картка №234)
.Пункт 123.2 статті 123 виключити.

1828.

Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту

-588- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
назву статті 125 викласти в такій редакції:
"Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту, не дотримання вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів.";

1829.

125.1. Суб’єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги, за порушення вимог статті 267 розділу ХІІ цього Кодексу несуть таку відповідальність:

-589- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
перший абзац пункту 125.1 викласти в такій редакції:
"125.1. Суб’єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги, за порушення вимог статті 267 розділу ХІІ, цього Кодексу та за відсутність, не використання платіжного терміналу, несуть таку відповідальність: ";

-590- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 125.1 статті 125 доповнити абзацом такого змісту:
“несплата (неперерахування) платником збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності сум збору в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 50% ставок збору, встановлених статтею 267 розділу ХІІ цього Кодексу; ”.

-591- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
&&
пункт 125.1 статті доповнити двома новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
"За відсутність, не використання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен згідно з законодавством забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів, сплачують штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Під невикористанням розуміються випадки, коли за наявності терміналу суб'єкт підприємницької діяльності відмовляє платнику в здійсненні розрахункової операції в безготівковій формі (із застосуванням спеціальних платіжних засобів).";

1835.

125.2. Діяльність суб’єктів господарювання припиняється до дня сплати штрафів, визначених цією статтею, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту.

-592- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
4) пункт 125.2 викласти в такій редакції:
"125.2. Діяльність суб’єктів господарювання припиняється до дня сплати штрафів, визначених цією статтею, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту, а також до придбання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен згідно з законодавством забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів."

1844.

при визначені контролюючим органом суми суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету протягом 1095 днів втретє та більше - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

-593- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити абзац четвертий пункту 127.1 статті 127.

1846.

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками та іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби

-594- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статті 109-110, 128 виключити

-595- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статті 109-110, 128 виключити.
Кошкін С. М. розд 2

-596- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Статті 109-110, 128. Виключити

1847.

128.1. Неподання або подання податкової інформації банками та іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим Кодексом, органам державної податкової служби, -

-597- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
Пункт 128.1 статті 128 глави 8 розділу ІІ після слів "застосування штрафу" доповнити "1020 гривень"
викласти у наступному вигляді:
"Неподання або подання податкової інформації банками та іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим Кодексом, органам державної податкової служби, -
тягне накладення штрафу в розмірі 170 гривень;
ті самі дії, вчинені протягом року після застосування штрафу 1020 гривень.

-598- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Додати до глави 8 розділу II „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових) платежів” статтю 129, виклавши її у такій редакції:
- „129. Відповідальність за несвоєчасне повернення / відшкодування податків ”
- Суми, що не відшкодовані платнику податку протягом визначених цим Кодексом строків, вважаються бюджетною заборгованістю. За кожен день прострочення понад встановлені терміни на суму бюджетної заборгованості нараховуються проценти на рівні 120 відсотків від облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення заборгованості. Проценти нараховуються з дня виникнення заборгованості до дня її погашення включно. Пеня сплачується на користь платника податків. Платник податку має право у будь-який момент після виникнення бюджетної заборгованості звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкодуванні податків.”
Додати до глави 8 розділу II „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових) платежів” статтю 130, виклавши її у такій редакції:
„130. Відповідальність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування за неправомірну відмову, неподання або несвоєчасне подання інформації”
- Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, за неправомірну відмову у наданні інформації, у випадках передбачених цим Кодексом, несвоєчасне або неповне надання такої інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.”

1850.

ГЛАВА 9. ПЕНЯ

1851.

Стаття 129. Пеня

1852.

129.1. Пеня нараховується:

1853.

129.1.1. після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

-599- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
Підпункт 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 проекту кодексу доповнити другим реченням такого змісту:
"Пеня не нараховується на податковий борг, який складається з пені (в тому числі пені за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності) та на штрафні (фінансові) санкції за порушення норм іншого (неподаткового) законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи."

1854.

Нарахування пені розпочинається:

1857.

129.1.2. у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

-600- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
підпункт 129.1.2. пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ викласти у такій редакції:
" на весь період адміністративного і/або судового оскарження на суму податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом пеня не нараховується ";

-601- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
у пункті 129.1.2. Статті 129 сполучення "в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження" замінити на сполучення "за виключенням періоду адміністративного та/або судового оскарження":
"129.1.2 у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (за виключенням періоду адміністративного та/або судового оскарження); "

-602- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
пропонується у підпункті 129.1.2. пункту 129.1 статті 129 РОЗДІЛУ ІІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) сполучення "в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження" замінити на сполучення "за виключенням періоду адміністративного та/або судового оскарження".

-603- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 129.1.2 доповнити словами:
"окрім періоду адміністративного та/або судового оскарження".

-604- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 після слів "за весь період заниження" доповнити словами "окрім періоду адміністративного та/або судового оскарження".

-605- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 129.1.2 пункту 129.1. статті 129 глави 9 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"129.1.2. у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податкiв у разi виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь перiод заниження (крім за період адміністративного та/або судового оскарження); ".

-606- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
у пункті 129.1.2. сполучення "в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження" замінити на сполучення "за виключенням періоду адміністративного та/або судового оскарження" та викласти його в наступній редакції:
"129.1.2.  у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (за виключенням періоду адміністративного та/або судового оскарження);

-607- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У пункті 129.1.2. сполучення "в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження" замінити на сполучення "за виключенням періоду адміністративного та/або судового оскарження".

1858.

129.1.3. зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків - фізичних осіб, та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента.

-608- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 129.1 статті 129 доповнити підпунктом 129.1.4 наступного змісту:
"У разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується
Це правило не застосовується, якщо:
а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулося таке заниження;
б) судом доведено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання".

1864.

129.3.4. при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми податкового боргу (його частини).

-609- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
підпункт 129.3.4. пункту 129.3 статті 129 розділу ІІ - виключити;

1866.

129.4. Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

-610- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 129.4. статті 129 глави 9 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"129.4. Пеня, визначена пiдпунктом 100.1.1 пункту 100.1 статтi 100 цього Кодексу, нараховується на суму податкового боргу iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно вiд того, яка з величин таких ставок є бiльшою, за кожний календарний день прострочення у його сплатi. Пеня, визначена пiдпунктом 100.1.2 пункту 100.1 статтi 100 цього Кодексу, нараховується iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день заниження. Пеня, визначена пiдпунктом 100.1.3 пункту 101.1 статтi 100 цього Кодексу, нараховується iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виплати (нарахування) доходiв на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб. Розмір пені не може перевищувати розмір податкового боргу.".

1869.

129.5. Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов’язань, крім пені, що нараховується за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється окремим законодавством.

-611- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
Пункт 129.5 Статті 129 Пеня Глава 9 ПЕНЯ
129.5. Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов’язань, в тому числі, щодо нараховунь за порушення строку розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

-612- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 129.5. статті 129 глави 9 розділу IΙ викласти в наступній редакції:
"129.5. Зазначений розмiр пенi дiє щодо всiх видiв податкiв, зборiв та iнших грошових зобов’язань, крiм пенi, що нараховується за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що встановлюється законами з питань оподаткування."

1870.

129.6. За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків та зборів та інших платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

-613- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
&&
Пункт 129.5.  статті 129 - доповнити абзацом такого змісту:
"Пеня не застосовується, якщо сума занижених податкових зобов’язань не перевищує 10 відсотків від загальної суми податкових платежів, сплачених платником податку протягом останніх 365 днів, і він визнає наявність таких занижених податкових зобов’язань та сплачує їх протягом 30 календарних днів"

-614- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
&&
Доповнити статтю 129 глави 9 "Пеня" новою частиною 129.9 такого змісту: "129.9. У разі, коли платник податків до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується. Це правило не застосовується, якщо:
129.9.1. платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулося таке заниження;
129.9.2. судом доведено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.".

1874.

Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені

1888.

132.2.3. в інших випадках - день виникнення обов’язку щодо сплати митних платежів.

-615- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Доповнити главу 9 Пеня пунктом наступного змісту:
"У разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується.
Це правило не застосовується, якщо:
а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулося таке заниження;
б) судом доведено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання".


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!