Розділ І. Загальні положення

Розділ І. Загальні положення

Середа, 27 жовтня 2010, 13:24 -

Загальні положення

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

0.

Проект
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

1.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

-1- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Проект Податкового кодексу України відхилити.

-2- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
Зауваження 1. Будь-який кодекс повинен мати загальну частину, спеціальну частину, процесуальну частину та, за необхідністю, перехідні положення і додатки, що мають силу закону. Податковий кодекс має бути законом прямої дії, отже не повинен містити посилання на норми інших законів або на підзаконні акти, які самостійно породжують правові наслідки для платників податків. При визначенні будь-якого податкового правила в одній статті, кодекс повинен містити раціонально мінімальну кількість відсилань до норм іншої статті, оскільки платник хоче знайти правила свого оподаткування в одній компактній частині кодексу, а не шукати «підводне каміння» за всіма 600 сторінками. Кодекс повинен мати просту мову і бути побудованим за принципами формальної логіки, зрозумілої користувачеві: податок, ставка, база, права та обов’язки. Нарешті, кодекс повинен мати просту структуру – всі його компоненти мають бути підпорядковані один одному логічно, не містити повторів у нумерації, яка у свою чергу, не повинна перевищувати чотирьох цифр та/або однієї літери для зручності користування.
Зауваження 2. Пропонується викласти Кодекс за такою логічною структурою:
- окремі частини (І, ІІ, ІІІ, ІV … тощо);
- розділи окремої частини (Х);
- статті окремого розділу (ХХ);
- пункти окремої статті (ХХХ);
- підпункти окремого пункту (ХХХХ), де «Х» є натуральним числом. Якщо норми підпункту окремого пункту мають бути далі деталізованими, то послідовно використовуються літери української абетки.
Зауваження 3. Запропонований проект взагалі не може називатися «Кодексом», оскільки відсутній сам факт кодифікації податкового законодавства: за межами проекту залишається низка законів, які регулюють податкові правовідносини – наприклад, Закон України «Про державну податкову службу України», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України»; «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (який за своєю економічним змістом є податком на зайнятість, оскільки не передбачає персоніфікації повернення виплат), тощо. Крім того, відсутня кодифікація процесуальних норм (відсутня єдина процесуальна частина), а частина, присвячена фінансовим санкціям, конфронтує з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, що, у свою чергу, унеможливлює вірне застосування норм Кримінального кодексу України, які встановлюють покарання за умисне ухилення від оподаткування.
Якщо у подальшому такі загальні зауваження не будуть враховані, то цей проект має називатися: «Закон України «Про окремі податки і збори (обов’язкові платежі) та деякі правила їхнього адміністрування»».

-3- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Змінити нумерацію частин тексту, передбачивши, що нумерація статей і їхніх частин, повинні мати наскрізну нумерацію арабськими цифрами, пункти - арабськими цифрами з дужками, а підпункти -. літерами з дужками.
Для уникання плутанини, як правило, при необхідності додавання нової статті чи частини статті, у випадку, якщо необхідна зміна нумерації, буде застосовуватися присвоєння нового номера через дефіс, в розумінні того, що при підготовці проекту до підписання, нумерація в проекті буде змінена відповідно до необхідності.

2.

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

3.

1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

-4- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 1: п. 1.1 викласти в наступній редакції: «Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.».

-5- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
пункт 1.1 статті 1 викласти у такій редакції:
«1.1. Податковий кодекс є єдиним законом України, який регулює питання, пов’язані із сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів). Адміністративна або кримінальна відповідальність особи за порушення норм Податкового кодексу регулюється відповідним законодавством».

-6- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 1.1 статті 1 слово «вичерпний» виключити.

-7- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 1: п. 1.1 викласти в наступній редакції: «Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.».

4.

1.2. Відносини, що виникають у зв’язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України, регулюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

-8- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
В пункті 1.2 статті 1 розділу 1 законопроекту слова «законами з питань митної справи» замінити словами «митним законодавством»;

-9- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
пункт 1.2 статті 1 викласти у такій редакції:
«1.2. Правила оподаткування товарів або послуг, які переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крім оподаткування ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом, які встановлюються митним законодавством України».

-10- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
У Розділі І "Загальні положення":
1) Доповнити Статтю 1 новими пунктами 1.4. та 1.5. наступного змісту:
«1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність", та погашення зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
1.4. Цей Кодекс не регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених державою чи під державні гарантії, інших зобов'язань, що випливають з угод, укладених державними органами та/або від імені держави, які регулюються нормами цивільного законодавства та іншими законами з питань державного боргу та його обслуговування.».

-11- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Доповнити статтю 1 новими пунктами:
1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність", та погашення зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
1.4. Цей Кодекс не регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених державою чи під державні гарантії, інших зобов'язань, що випливають з угод, укладених державними органами та/або від імені держави, які регулюються нормами цивільного законодавства та іншими законами з питань державного боргу та його обслуговування.

5.

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів з питань оподаткування

-12- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
пропонується з назви статті 2 виключити слова «та спеціальних законів з питань оподаткування»;

6.

2.1. Зміна положень цього Кодексу або законів з питань оподаткування може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу або відповідного спеціального закону з питань оподаткування.

-13- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
З пункту 2.1 виключити слова «або відповідного спеціального закону з питань оподаткування»;

-15- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 2.1. статті 2 викласти в такій редакції: «2.1. Прийняття любих змін законодавства щодо оподаткування може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.». Внаслідок кодифікації податкового законодавства вже не повинні існувати інші первинні законодавчі акти, крім Податкового кодексу України, які б діяли у цій сфері суспільних відносин.

-14- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
&&
Доповнити пунктом 2.2 такого змісту:
«2.2. Будь-які питання оподаткування регулюються виключно цим Кодексом. Законопроект, який передбачає внесення змін до цього Кодексу, не може містити норм, що регулюють інші суспільні правовідносини, крім внесення кореспондуючих норм до законів, які встановлюють адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення норм податкового законодавства, або до Митного кодексу України».

7.

Стаття 3. Податкове законодавство України

8.

3.1. Податкове законодавство України складається з Коституції України, цього Кодексу, Митного кодексу України (у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України), законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього розділу; чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування.

-16- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 3.1 статті 3 виключити слова за текстом „та інших законів з питань оподаткування”.

-17- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
у пункті 3.1:
після слів «у зв’язку з оподаткуванням» додати слова «ввізним або вивізним митом»;
слова «законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього розділу» - виключити;
слова «та інших законів з питань оподаткування» - виключити;
слова «рішень Верховної Ради Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування» замінити словами: «рішень представницького органу Автономної республіки Крим та інших органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків (зборів), прийнятих за правилами, що встановлені цим Кодексом».

-18- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 3.1. статті викласти в такій редакції: «3.1. Податкове законодавство України складається з Конституції України, цього Кодексу, Митного кодексу України (у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України), чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування і які не суперечать цьому Кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу». Додати, після слів «чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування» слова «і які не суперечать цьому Кодексу». Вилучити слова: «законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього розділу;» та «та інших законів з питань оподаткування».

9.

3.2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законами України з питань оподаткування, застосовуються правила міжнародного договору.

-19- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
викласти пункт 3.2 у такій редакції:
«3.2. Міжнародний договір України, згода на обов’язковість якого була надана Верховною Радою України, може:
3.2.1 установити правила оподаткування доходів фізичних або юридичних осіб, що є відмінними від установлених цим Кодексом;
3.2.2 у разі укладення угоди про митний союз або вищу форму економічної інтеграції України з іноземними державами, - установити правила оподаткування непрямими податками, що відрізняються від установлених цим Кодексом.
Міжнародний договір України не може делегувати повноваження щодо встановлення ставок, баз, об’єктів оподаткування або пільг з оподаткування будь-яким особам, крім Верховної Ради України».

-20- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Виключити частину 3.2. статті 3
У випадку відмови Комітету чи Верховної Ради України підтримати поправку щодо частини 3.2. викласти її в такій редакції: « «Якщо, міжнародним договором України, згода, на обов’язковість якого повинна надаватися Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то така згода надається лише після вказування в законі про надання такої згоди відповідних застережень, або набуття чинності закону про внесення змін щодо усунення цих розбіжностей.»

-21- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
1. Пропонуємо викласти пункт 3.2 в ст. 3 в наступній редакції:
«3.2. Акти податкового законодавства України мають відповідати Конституції України та цьому Кодексу та застосовуються лише у частині, що не суперечить положенням Конституції України та цього Кодексу.

10.

3.3. Контролюючі органи надають податкові консультації у порядку визначеному розділом ІІ цього Кодексу.

-22- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Пункт 3.3. статті 3 після слова "консультації" доповнити словами "та податкові роз'яснення".

-23- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 3.3 статті 3 після слова „надають” додати слова „податкові роз’яснення”.

-25- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 3.3 статті 3 виключити.

-26- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
виключити пункт 3.3

-27- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Пропонуємо викласти пункт 3.3 в ст. 3 в наступній редакції:
3.3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або угодою про розподіл продукції, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені податковим законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору та/або угоди про розподіл продукції.»

-28- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 3.3 статті 3 Розділу I слова «податкові консультації» замінити словами «податкові роз’яснення».

-24- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити статтю 3 пунктом 3.4 наступного змісту: „3.4. Встановлення податків, зборів, обов’язкових платежів, спеціальних режимів оподаткування, ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, здійснюється виключно цим Кодексом”.

11.

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

12.

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

-29- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
пропонується у статті 4 пункти 4.1 – 4.3 викласти у такій редакції:
«4.1. Податкове законодавство ґрунтується на таких принципах:
4.1.1 загальності оподаткування, встановленої у частині першій статті 67 Розділу ІІ Конституції України, за яким кожна фізична особа зобов’язана сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Податковим кодексом України;
4.1.2 загальності оподаткування всіх юридичних осіб або їх відокремлених підрозділів, за яким вони зобов’язані сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Податковим кодексом України;
4.1.3 рівності всіх платників, недопущення будь - яких проявів дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану або за мовними ознаками, згідно із статтею 24 Конституції України»;

13.

4.2. загальність оподаткування - кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, платником яких вона визнається;

-30- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У пункті 4.2. статті 4 слово «визнається» замінити словами: «є згідно з положеннями цього Кодексу»

-31- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Змінити нумерацію частин 4.2.-4.12 на 4.1.1.-4.1.11, оскільки підпункти не повинні нумеруватися як частини.

14.

4.3. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

-32- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 4: п.п. 4.3 викласти в наступній редакції: « рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від майнового стану, соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;».

-33- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У пункті 4.3. статті 4 слова:
«соціальної, расової, національної, релігійної приналежности, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу» змінити на:
«статі, соціальної, расової, національної, релігійної приналежності фізичної особи, форми власності юридичної особи, місця походження капіталу, тощо»

-34- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 4: п.п. 4.3 викласти в наступній редакції: « рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від майнового стану, соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;».

15.

4.4. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

-35- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 4.4. статті 4 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«4.4. невiдворотнiсть настання визначеної законодавством відповідальності у разі встановленого судом порушення податкового законодавства;».

-36- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
вилучити пункт 4.4

16.

4.5. презумпції правомірності рішень платника у випадку коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

-37- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
2. Пропонується викласти п. 4.5 в наступній редакції:
«4.5. презумпції правомірності рішень платника податку у випадку, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;»

17.

4.6. фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами;

-38- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
виключити пункт 4.6

-39- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 4.6 статті 4 слова «видатків» та «доходами» замінити відповідно словами «витрат» та «надходженнями».

18.

4.7. соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

-40- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
переглянути пункт 4.7 (соціальна справедливість), соціальною справедливістю при оподаткуванні, треба вважати «розподілення податкового обов’язку між громадянами України у спосіб, що зменшує розшарування суспільства за доходами, та призводить до створення солідарного суспільства на основі середнього класу за його майновою ознакою»;

19.

4.8. економічна ефективність - податки та збори не повинні перешкоджати ефективному розподілу економічних ресурсів;

-41- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
виключити пункт 4.8

20.

4.9. економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

-43- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
викласти пункт 4.9 у такій редакції: «адміністративна ефективність - відношення між загальною сумою нарахованих податкових зобов’язань та погашених шляхом сплати до бюджету за такий самий період».

-42- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
&&
Пункт 4.9. статті 4 після слова
«установлення»
доповнити словами:
«лише тих»

21.

4.10. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного періоду;

-44- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 4.10. статті 4 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«4.10) стабільність - змiни до будь−яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiше, нiж за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки. Норма не застосовується у випадках зменшення розміру ставок податків, зборів (обов'язкових платежів) або запровадження пільг з оподаткування;».

-45- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
переглянути пункт 4.10 (стабільність).
Норми цього пункту мають бути узгодженими з новою версією Бюджетного кодексу України. У будь-якому випадку, зміна податкового правила має бути адаптованою в українське право не раніше повних 6 календарних місяців, до початку застосування такої зміни. Такий піврічний період є необхідним для адаптації бізнесу до нових податкових умов.

22.

4.11. рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення видатків та зручності їх сплати платниками;

-46- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
переглянути зміст пункту 4.11. Зміст цього підпункту є незрозумілим і підлягає виключенню.

-47- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 4.11 статті 4 слово «видатків» замінити словами «витрат бюджету».

23.

4.12. єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку.

-48- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
Пункт 4.12 дублює норми статті 92 Конституції України, отже підлягає виключенню.

-49- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
Пункти 4.12 – 4.15 статті 4 підлягають вилученню, як такі, що не містять змістовних норм.

24.

4.13. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

-50- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 4.13. статті 4 викласти в такій редакції: «4.13. Не підлягають сплаті загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, або зміни до яких внесені пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.»

-51- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 4.13 статті 4 слова «цим Кодексом» замінити словами «цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування та митної справи».

25.

4.14. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов’язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

-52- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 4.14 статті 4 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції: «Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи зі зручності виконання платником податкового обов'язку, необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.»;

-53- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 4.14 статті 4 слова «усіх рівнів» виключити.

26.

4.15. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

-54- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 4.15. статті 4 викласти в такій редакції: «4.15. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Кодексу, і у межах їхніх повноважень стосовно цього, визначених Конституцією та цим Кодексом»

-55- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
1.Статтю 4 – доповнити пунктами такого змісту:
«4.16. Термін „державні послуги” слід розуміти як будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна „державні послуги” не включаються податки, збори (обов’язкові платежі), визначені цим Кодексом.
4.17. Термін пасивні доходи” слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті»;

-56- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
&&
У пункті 4.15 статті 4 після слів «до цього Кодексу, « доповнити словами «інших законів з питань оподаткування та митної справи».

27.

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами

-57- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
Норми статті 5 не мають змісту, отже повинні бути вилученими разом із статтею № 5.

29.

5.2. У разі коли поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

-58- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 5.2 статті 5 виключити;

-59- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
2) пункт 5.2 Статті 5 виключити.

-60- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 5.2. статті 5 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«5.2. У разі коли чинними в Україні законами поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу».

30.

5.3. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, наведеному в інших законах.

-62- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 5.3 статті 5 виключити.

31.

Стаття 6. Поняття податку та збору

-63- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Зміст статті 6 «Поняття податку та збору» перенести до статті 14 «Визначення понять».

32.

6.1. Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу, іншого закону з питань оподаткування.

-65- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
У пункті 6.1 слова «іншого закону з питань оподаткування», - виключити.

-66- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
3. Пункт 6.1 статті 6 пропонуємо викласти в такій редакції:
«6.1. Акти податкового законодавства набирають чинності з моменту їх введення в дію у установленому чинним законодавством України порядку, але в будь-якому випадку не раніше дня їх офіційного оприлюднення.»

-64- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
&&
У пункті 6.1 статті 6 розділу 1 законопроекту після слів «Податком є обов'язковий,» додати слово «нецільовий»;

33.

6.2. Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

-67- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 6.2 статті 6 слова «обов’язковий платіж» замінити словами «обов’язковий платіж до відповідного бюджету».

34.

6.3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом або законами з питань оподаткування та митної справи порядку, становить податкову систему України.

-68- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
У пункті 6.3 слова «або законами з питань оподаткування та митної справи» - виключити.

-71- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
6. Пропонується викласти п. 6.3 ст. 6 розділу І в наступній редакції:
«6.3 Акти податкового законодавства, що встановлюють нові податки і (чи) збори, та/або підвищують ставки податків, зборів (обов’язкових платежів), та/або встановлюють або обтяжують відповідальність за порушення податкового законодавства України, та/або встановлюють нові обов'язки або іншим чином погіршують положення платників податків, зборів (обов’язкових платежів), а також інших учасників податкових правовідносин, зворотної сили не мають.

-69- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
4. Також пропонується доповнити законопроект ст. ст. 6-1 та 6-2 наступного змісту:
«Стаття 6-1. Дія актів податкового законодавства у часі
Акти податкового законодавства набирають чинності з моменту їх введення в дію у установленому чинним законодавством України порядку, але в будь-якому випадку не раніше дня їх офіційного оприлюднення.
Акти податкового законодавства втрачають чинність у разі:
а) закінчення строку, на який вони приймалися;
б) скасування або визнання їх такими, що втратили чинність;
в) набрання чинності актом податкового законодавства, що в інший спосіб регулює відносини, що були урегульовані раніше;
г) набрання законної сили рішенням суду про визнання судом акта податкового законодавства недійсним.
Акти податкового законодавства, що встановлюють нові податки і (чи) збори, та/або підвищують ставки податків, зборів (обов’язкових платежів), та/або встановлюють або обтяжують відповідальність за порушення податкового законодавства України, та/або встановлюють нові обов'язки або іншим чином погіршують положення платників податків, зборів (обов’язкових платежів), а також інших учасників податкових правовідносин, зворотної сили не мають.»

-70- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
5. «Стаття 6-2. Визнання невідповідності актів податкового законодавства цьому Кодексу.
Визнання акта податкового законодавства таким, що не відповідає цьому Кодексу, здійснюється у разі, коли такий акт:
а) виданий органом, який не має права згідно з цим Кодексом видавати акти податкового законодавства, або виданий з порушенням установленого порядку видання таких актів;
б) відміняє чи обмежує права платників податків, податкових агентів, їх представників або повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб, визначених цим Кодексом;
в) установлює обов’язки, що не передбачені цим Кодексом, чи змінює визначений цим Кодексом зміст обов’язків учасників відносин, що регулюються цим Кодексом, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;
г) забороняє вчинення передбачених цим Кодексом дій платниками податків, податковими агентами, їх представниками, контролюючими органами або їх посадовими особами;
г) дозволяє чи допускає дії, заборонені цим Кодексом;
д) змінює встановлені цим Кодексом засади, умови, послідовність чи порядок дії учасників відносин, що регулюються податковим законодавством, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;
е) змінює зміст понять і термінів, визначених у цьому Кодексі, чи застосовує такі поняття та терміни в іншому значенні, ніж це передбачено цим Кодексом;
Акт податкового законодавства є таким, що не відповідає цьому Кодексу, та не застосовується за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених частиною першою цієї статті.»

35.

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків

36.

7.1. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:

-72- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пронумерувати всі окремі частини тексту частини 1 статті 7 «Загальні засади встановлення податків», а так само і в інших статтях.

45.

У разі, якщо хоча б один із зазначених обов’язкових елементів не визначено, податок вважається не встановленим.

-73- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
Абзац 10 пункту 7.1 виключити

46.

7.2. Під час встановлення податку можуть передбачатися підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування.

-74- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
пункт 7.2 підлягає виключенню.

-75- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 7.2. статті 7 викласти в такій редакції: «7.2. Розмір, механізм справляння податків і зборів та пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися лише в цьому Кодексі.»

47.

7.3. Розмір, механізм справляння податків і зборів та пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

-76- Н.д.Осика С.Г. (Реєстр.картка №226)
Пункт 7.3 статті 7 розділу першого викласти в такій редакції:
«7.3 Розмір, механізм справляння податків і зборів, за винятком особливих видів мита, та пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів.»

-77- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 7.3. статті виключити відповідно змінивши нумерацію пунктів.

-78- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
У пункті 7.3 треба виключити слова «крім законів про оподаткування»;

-79- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 7.3. статті 7 викласти в такій редакції: «7.3. Елементи податку, визначені в пункті -- цієї статті, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом.», вилучивши слова», крім випадків, передбачених цим Кодексом.»

48.

7.4. Елементи податку, визначені в пункті 7.1 цієї статті, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

-80- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 7.4. статті 7 розділу Ι викласти в наступній редакції: «7.4.Елементи податку, визначені в пункті 7.1.цієї статті, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом.».

-81- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)
У пункті 7.4 треба виключити слова «крім випадків визначених цим Кодексом»;

49.

Стаття 8. Види податків та зборів

52.

8.3. До місцевих належать податки та збори, що установлені відповідно до пункту 4.15 статті4 цього розділу рішеннями сільських, селищних і міських рад в межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

-82- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 8.3. замінити слова додати слова «відповідно до пункту 4.15 статті 4 цього розділу» словами «відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом,».

-83- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
&&
Пункт 8.3 статті 8 розділу І доповнити словами «Верховної Ради Автономної Республіки Крим»
викласти у наступній редакції:
«8.3 До місцевих належать податки та збори, що установлені відповідно до пункту 4.15 статті 4 цього розділу рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим,сільських, селищних і міських рад в межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад».

-84- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
&&
Статтю 8 розділу 1 законопроекту доповнити пунктом 8.4 такого змісту «Збільшення переліку загальнодержавних чи місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом, може мати місце не раніше, як через п'ять років з дня набрання чинності цим Кодексом.»;

53.

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

55.

9.1.1. податок на прибуток підприємств;

-85- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
підпункт 9.1.1 пункту 9.1 статті 9 викласти в наступній редакції:
податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами;

-86- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 9.1.1) пункту 9.1 Статті 9 викласти в наступній редакції:
«9.1.1) податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами;»

61.

9.1.7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

-87- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 9.1.7 пункту 9.1. статті 9 розділу І слово "нафтопродуктоводами" замінити словом "нафтопродуктопроводами".

68.

9.1.14. єдиний податок;

-88- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 9.1.14 пункту 9.1 статті 9 виключити з тексту.

-89- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 9.1.14 статті 9 виключити.

69.

9.1.15. фіксований сільськогосподарський податок;

-90- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
У Розділі І
підпункт 9.1.15 пункту 9.1. статті 9 викласти в такій редакції : «9.1.15 збір за першу реєстрацію транспортного засобу».

-91- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У статті 9 :
а) Підпункт 9.1.15 викласти в такій редакції : «9.1.15 збір за першу реєстрацію транспортного засобу».

-92- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
У пункті 9.1 статті 9 доповнити підпунктом 9.1.20:
"Потонажний збір з суден,зареєстрованих у Міжнародному реєстрі суден україни"

-93- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Доповнити статтю 9 підпунктом 9.1.20 такого змісту:
“9.1.20. Збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний)”.

-94- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
&&
Доповнити статтю 9 підпунктом 9.1.20 ) державне мито

-95- Н.д.Семинога А.І. (Реєстр.картка №191)
&&
Доповнити статтю 9 "Загальнодержавні податки та збори" новим пунктом 9.1.20 у такій редакції:
"9.1.20) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.".

-96- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
&&
Пункт 9.1 статті 9 доповнити новими підпунктами 9.1.20, 9.1.21., 9.1.22 та 9.1.23 такого змісту:
«9.1.20. плата за ліцензії;
9.1.21. реєстраційний збір за проведення державної реєстрації;
9.1.22. збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (що справляється з окремих видів господарських операцій і зараховується до державного бюджету);
9.1.23 збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження».

-97- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
&&
доповнити пункт 9.1 підпунктами
«державне мито;
єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України».

-98- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
доповнити пункт 9.1 Статті 9 новим підпунктом 9.1.20):
«9.1.20) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження».

-99- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
доповнити пункт 9.1 статті 9 новим підпунктом 9.1.20:
« збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"

75.

9.3. Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів до Державного бюджету України, місцевих бюджетів визначається бюджетним законодавством.

-100- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Пункт 9.3 статті 9 викласти в такій редакції: «Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного бюджету і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України».

77.

Стаття 10. Місцеві податки та збори

-101- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Статтю 10 законопроекту викласти у такій редакції: «Стаття 10 Місцеві збори
10.1 До місцевих зборів належать:
10.1.1 збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
10.1.2 збір за місця для паркування транспортних засобів;
10.1.3 туристичний збір.
10.2 Місцеві ради обов’язково установлюють збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
10.3 Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо установлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.
10.4 Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється.
10.5 Порядок зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом.»

-102- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Доповнити пункт 10.1 статті 10 підпунктом 10.1.2 наступного змісту: «10.1.2 єдиний податок.».

-103- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Доповнити статтю 10 новим підпунктом такого змісту:
“10.1.2 єдиний податок”.

-104- Н.д.Кошин С.М. (Реєстр.картка №246)
&&
Стаття 10. Місцеві податки та збори
10.1.До місцевих податків належить:
10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
10.1.2. плата за землю.

-105- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
&&
Пункт 10.5 статті 10 розділу І додати словами «яки встановлює Верховна Рада Криму в межах своїх повноважень, які визначені Конституцією Автономної Республіки Крим»
викласти у наступній редакції:
«Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цім кодексом, забороняється, за виключенням місцевих зборів, яки встановлює Верховна Рада Криму в межах своїх повноважень, які визначені Конституцією Автономної республіки Крим».

87.

10.6. Порядок зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом.

-106- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Пункт 10.6 статті 10 викласти в такій редакції: «Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України».

-107- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
&&
Пункт 10.6 статті 10 розділу І доповнити словами «або рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим»
та викласти наступній редакції:
«10.6 Порядок зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом або рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

89.

11.1. Спеціальні податкові режими установлюються цим Кодексом, і застосовуються у випадках і порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України.

-108- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 11.1 статті 11 викласти в такій редакції :
«11.1 Спеціальні податкові режими установлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначеному виключно цим Кодексом.»

-109- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
Із п. 11.1. статті 11 виключити слова “та іншими законами України"

-110- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у пункті 11.1 слова "та іншими законами України" виключити;

-111- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
У пункті 11.1 статті 11 виключити з тексту слова «та іншими законами України»

-112- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 11.1 статті 11 виключити слова “та іншими законами України”.

90.

11.2. Спеціальний податковий режим - це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів, а також суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на певній території.

-113- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у пункті 11.2 слова "а також суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність на певній території" виключити.

-114- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У пункті 11.2. слова:
«а також суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на певній території» виключити

-115- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Зміст частини 2 статті 11 «Спеціальний податковий режим - це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів, а також суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на певній території.» перенести до статті «Визначення понять».

91.

11.3. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів, визначених статтями 9 та 10 цього розділу.

-116- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 11.3 статті 11 розділу 1 законопроекту слова «визначених статтями 9 та 10 цього Розділу» вилучити;

100.

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних податків та зборів, зазначених у підпунктах 9.1.5 і 9.1.9 пункту 9.1 статті 9 цього розділу, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом або законами з питань оподаткування;

-117- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
Підпункт 12.2.1 пункту 12.1 статті 12 розділу І після слів «або законами з питань оподаткування» доповнити словами «місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим»
викласти у наступному вигляді:
«установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних податків та зборів, зазначених у підпунктах 9.1.5 і 9.1.9 пункту 9.1 статті цього розділу, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом або законами з питань оподаткування, або законами з питань оподаткування» доповнити словами «місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим»

-119- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
2.Підпункт 12.2.1. статті 12 – викласти у такій редакції:
«12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних податків та зборів, зазначених у підпунктах 9.1.5. і 9.1.9. пункту 9.1 статті 9 цього розділу, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом»;

-118- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
&&
Підпункт 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 після цифр «9.1.9 доповнити словами «(крім плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення)».

102.

12.2.3. визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим.

-120- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
&&
Підпункт 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 доповнити словами «відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України».

108.

12.3.5. офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є актом законодавства з питань оподаткування місцевими податками та зборами;

-121- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Змінити нумерацію частини 12.3.5. на 12.4. і викласти в такій редакції:
«12.4. офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є актом законодавства з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинність із урахуванням строків, що передбачені частиною 12.3.4.;»

112.

12.3.9. центральний орган державної податкової служби затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно порядку, встановленому цим Кодексом, а у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення;

-122- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 12.3.9. пункту 12.3. статті 12 слова:
«а у разі потреби»
змінити на:
«та на вимогу платника місцевих податків та зборів або Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад»

118.

12.3.12. не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

-123- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 12.3.12 пункту 12.3. статті 12 слова:
«та фізичних осіб – підприємців»
змінити на:
«фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, що не є підприємцями».

-124- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
&&
Статтю 12 доповнити пунктом 12.4 такого змісту:
«12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо загальнодержавних податків та зборів належить:
12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених статтею 294 цього Кодексу;
12.4.2. встановлення пільг щодо земельного податку».

-125- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Доповнити статтю 12 новим пунктом 12.4 такого змісту:
"12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо загальнодержавних податків та зборів належить:
12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в межах ставок, визначених статтею 294 цього Кодексу;
12.4.2. встановлення пільг щодо земельного податку відповідно до розділу ХІІІ цього Кодексу.".

125.

Стаття 14. Визначення понять

-126- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Доповнити статтю 14 Розділу І проекту Кодекса визначеннями основних термінів, що використовуються в Розділі XVI. Збір за спеціальне використання води відповідно до Водного кодексу України

-127- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
Ст. 14 визначити як ст. 6 цього Кодексу з приведенням у відповідність наступні статті

-128- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Провести аналіз термінів, визначення яких містяться в статті 14 та:
вилучити звідти ті терміни, визначення яких є загальновідомими, а також термінів, які застосовуються в інших нормативно-правових актах;

126.

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

-129- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
розподілу на 2 групи термінів, що залишилися, та розміщення їх у: статті 14 «Визначення понять» - щодо нових термінів, визначення яких не дано в жодному із чинних нормативно-правових актах, у тому числі і тих, що внаслідок ратифікації Верховною Радою України міжнародних договорів, стали частиною законодавства України: статті 14-1 «Терміни, що в податковому кодексі мають інше значення» - щодо термінів, які містяться в інших первинних законодавчих актах, але в податковому кодексі мають інше визначення.

-130- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Застосувати однакові принципи нумерації частин тексту після нумерації частини, застосовуючи лише цифри, а не літери, як в, частині 14.1.122.

-131- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
1. У статті 14:
а) у пункті 14.1. визначення термінів упорядкувати згідно алфавіту;

128.

14.1.2. активи - у значенні, наведеному у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

-132- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.2 статті 14 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції «активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому»;

133.

14.1.7. апеляційне оскарження - оскарження платником податку податкового повідомлення - рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу у порядку і строки, які встановлені цим Кодексом, за процедурами адміністративного або судового оскарження;

-133- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
в підпункті 14.1.7. статті 14 Розділу І проекту Податкового кодексу України, словосполучення «апеляційне оскарження» замінити словом «оскарження» та викласти підпункт 14.1.7. статті 14 Розділу 1 проекту Податкового кодексу України у наступній редакції:
«оскарження – письмове волевиявлення платника податку щодо податкового повідомлення – рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу подане у порядку і строки, які встановлені цим Кодексом, за процедурами адміністративного або судового оскарження;».

-134- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
&&
Підпункт 14.1.7. пункту 14.1. статті 14 після слів:
«цим Кодексом» доповнити словами:
«або процесуальним законодавством»

134.

14.1.8. аукціон (публічні торги) - конкурентний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;

-135- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.8) пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.8) аукціон (публічні торги) - публічний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;».

-136- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
&&
Підпункт 14.8.1. пункту 14.8. статті 14 після слів:
«продажу активів» доповнити словами:
«платника податків, які перебувають у податковій заставі за наявністю відповідного дозволу суду».

136.

14.1.10. бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі, включаючи, будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається надходження коштів до продавця з метою компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг);

-137- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.10 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.10) бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі в рамках одного договору;».

139.

б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;

-138- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті «б» підпункту 14.1.11. пункту 14.1. статті 14 слово:
«позичальника»
змінити на: «боржника».

140.

в) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна:

141.

фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення;

-139- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті «в» підпункту 14.1.11 пункту 14.1. статті 14 другий абзац виключити.

143.

г) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі;

-140- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Підпункт «г» підпункту 14.1.11 викласти в такій редакції:
«заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший спосіб, передбачений умовами договору застави (іпотеки), майна заставодавця (іпотекодавця), переданого у заставу (іпотеку) як забезпечення зобов’язання за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна заставодавця (іпотекодавця) не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі»

146.

14.1.12. базова ставка фрахту - сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування;

-141- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
Підпункт 14.1.12 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"базова ставка фрахту – визначена договором фрахтування ставка фрахту за одиницю об’єму, маси, чи окремого місця вантажу, що перевозиться на умовах FIO (перевізник не несе витрат з навантаження та вивантаження)"

150.

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використання нею;

-142- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У підпункті 14.1.13 пункту 14.1. Статті 14 вилучити абзац в).

-143- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Вилучити абзац «в» з тексту підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14.

152.

14.1.15. будівлі - земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;

-144- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 14:
п.п.14.1.15. викласти в наступній редакції: « будівлі — об’єкти нерухомості, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;»;

-145- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 14:
п.п.14.1.15. викласти в наступній редакції: « будівлі — об’єкти нерухомості, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;»;

153.

14.1.16. бюджетна дотація - фінансова допомога з боку держави, що надається суб’єкту господарювання на безповоротній основі з метою зміцнення його фінансово-економічного становища та (або) для забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг;

-146- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
Підпункт 14.1.16 пункту 14.1 статті 14 виключити.

154.

14.1.17. бюджетна установа - у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України;

-147- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
1.Підпункт 14.1.17. пункту 14.1. статті 14. Розділу І. викласти у такій редакції:
«14.1.17. бюджетні установи ( органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю або переважно утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими;»

-148- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.17 статті 14 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції «бюджетна установа – орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими»;

-149- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Внести зміни до статті 14 Розділу 1 «Визначення понять»:
п.14.1.17. викласти у такій редакції: «бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю або переважно утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими».

155.

14.1.18. бюджетне відшкодування - сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у випадках, визначених розділом V цього Кодексу.

-150- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у статті 14:
у пункті 14.1:
підпункт 14.1.18 викласти у такій редакції:
“14.1.18. бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платникам, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку, які відповідають критеріям, визначеним у розділі V цього Кодексу.” ;

157.

14.1.19. вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

-151- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
7. Викласти п. 14.1.19 проекту Податкового кодексу України в наступній редакції:
«14.1.19. балансова вартість основних засобів, інших необоротних активів – сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації;»

160.

14.1.22. векселедавець - для цілей розділу VI суб’єкт господарювання - виробник, який одержує спирт етиловий з акцизного складу для переробки на іншу підакцизну продукцію або для виробництва продукції, зазначеної у статті225 та229 розділу VI цього Кодексу;

-152- Н.д.Сандлер Д.М. (Реєстр.картка №78)
Підпункт 14.1.22. пункту 14.1 статті 14 викласти в наступній редакції:
«14.1.22.векселедавець (для цілей розділу VI) - суб'єкт господарювання - виробник, який:
- одержує спирт етиловий з акцизного складу для переробки на іншу підакцизну продукцію або для виробництва продукції, зазначеної у статті 225 та 229 розділу VI цього Кодексу;
- одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання у якості сировини для виробництва продукції, зазначеної у статті 230 та 231 розділу VI цього Кодексу;

-153- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
1.Викласти підпункт 14.1.22 пункт 14.1. статті 14 „Визначення понять” у такій редакції:
„14.1.22. Векселедавець - юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель – цінний папір, що підтверджує його безумовне грошове зобов’язання сплатити після настання терміну певну суму грошей, - власнику векселя. Для переробки на іншу підакцизну продукцію та для виробництва продукції, зазначеної у статті 15 та 19 розділу VI цього Кодексу векселедавцем є суб'єкт господарювання - виробник, який одержує спирт етиловий з акцизного складу на зазначені цілі“

161.

14.1.23. векселедержатель для цілей розділу VI - орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

-154- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
2.Викласти підпункт 14.1.23 пункт 14.1. статті 14 „Визначення понять” у такій редакції:
“14.1.23 Векселедержатель - юридична або фізична особа, яка володіє векселем, який виданий або індосований цій особі або його наказу, або індосований на пред’явника або шляхом бланкового індосаменту, або на інших законних підставах. Для цілей Розділу VI векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця“

162.

14.1.24. великий платник податків - юридична особа, віднесена до категорії великих платників податків відповідно до критеріїв, установлених центральним органом державної податкової служби;

-155- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.24) великий платник податків - юридична особа, віднесена до категорії великих платників податків відповідно до критеріїв, установлених Кабінетом Міністрів України;»

-156- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
3.Підпункт 14.1.24. статті 14 – викласти у такій редакції:
«14.1.24. великий платник податків – суб’єкт підприємницької діяльності (фізична або юридична особа, незалежно від форми власності), який відповідає хоча б одній з двох вимог: середньооблікова чисельність найманих працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує триста осіб; обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує чотириста мільйонів гривень»;

165.

14.1.27. витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (за винятком змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником);

-157- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Слова «в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (за винятком змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)» виключити.

-158- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
У підпункті 14.1.27 пункту 14.1 статті 14 виключити слова:
«в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (за винятком змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)»;

-159- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 14.1.27 статті 14 викласти у такій редакції:
«Витрати - це сума будь яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності».

166.

14.1.28. вироблена продукція - загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої в пункт виміру;

-160- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
8. Викласти підпункт 14.1.28 у такій редакції:
«14.1.28) вироблена продукція – загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої в пункт виміру, за виключенням сировини для технологічних потреб.»

167.

14.1.29. відновлювальні джерела енергії - джерела енергії, до яких належать вітрова, сонячна, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газ з органічних відходів, газ каналізаційно-очисних станцій, біогази;

-161- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Підпункт 14.1.29 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції:
«відновлювальні джерела енергії – джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів»

168.

14.1.30. відокремлені підрозділи - у значенні, наведеному у Господарському кодексі України;

-162- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
підпункт 14.1.30 пункту 14.1 статті 14 викласти в наступній редакції:
« відокремлені підрозділи – у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України;»

-163- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 14.1.30) пункту 14.1 Статті 14 викласти в наступній редакції:
«14.1.30) відокремлені підрозділи – у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України;»

-164- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.30 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

-165- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
9.Пропонується викласти пп. 14.1.30 п.14.1 ст. 14 в наступній редакції:
«14.1.30) відокремлені підрозділи – утворені за самостійним рішенням платника податків філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади. Утворені за самостійним рішенням платника податку відокремлені підрозділи підлягають обов’язковій постановці на облік в органах державної податкової служби у встановленому законодавством порядку. Критерії визначення платника податку відокремленим підрозділом визначаються в обліковій політиці платника податку;»

169.

14.1.31. відокремлений підрозділ для цілей розділу XII цього Кодексу - підрозділ суб’єкта господарювання, який розташований поза його межами та здійснює всі або частину його функцій (визначення для цілей статті267 розділу ХІІ Кодексу);

-166- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
підпункт 14.1.31 пункту 14.1 статті 14 виключити;

-167- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 14.1.31) пункту 14.1 Статті 14 виключити.

170.

14.1.32. відчуження майна - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування;

-168- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.32 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.32. відчуження майна - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків.»

-169- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт частини 14.1.32. статті 14 викласти в такій редакції: «14.1.32. відчуження майна - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків, у порядку передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування;»

175.

14.1.35. власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до законодавства набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава;

-170- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у підпункті 14.1.35 слова "а також територіальні громади та держава" виключити;

-171- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
&&
Підпункт 14.1.35 пункту 14.1. статті 14 доповнити словами:
«щодо земель комунальної та державної власності відповідно»

176.

14.1.36. вуглеводнева сировина - нафта, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат, що є товарною продукцією;

177.

14.1.37. господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання прибутку і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;

-172- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
У підпункті 14.1.37. пункту 14.1. статті 14. Розділу І. вираз «,спрямована на отримання прибутку» замінити на вираз «вартісного характеру, що мають цінову визначеність,»

-173- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П.14.1.37 статті 14 викласти в наступній редакції:
«господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;»

-174- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.37 пункту 14.1 статті 14 слово „прибутку” замінити на слово „доходу”.
або слова і знак „ ,спрямована на отримання прибутку” замінити на слова і знаки „послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність,”.

-175- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В підпункті 14.1.37 пункту 14.1 статті 14 слово «прибутку» замінити словом «доходу».

-176- Н.д.Кунченко О.П. (Реєстр.картка №47)
Н.д.Мошак С.М. (Реєстр.картка №122)
1)у розділі І Загальні положення статті 14 пункті 1 підпункт 37 викласти у наступній редакції:
"14.1.37) господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;

-177- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
3.Змінити у підпункті 14.1.37 пункту 14.1. статті 14 „Визначення понять” при визначенні терміну „господарська діяльність” слово „прибутку” на слово „доходу”.

-178- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
10. Викласти підпункт 14.1.37) у такій редакції:
«14.1.37) господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;»

-179- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
7.Підпункт 16.1.36 статті 16 – мета господарської діяльності не повинна обмежуватись тільки отриманням прибутку:
16.1.36. господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;

-180- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
У підпункті 14.1.37 пункту 14.1. статті 14 Розділу 1 слова «спрямована на отримання прибутку» замінити на «вартісного характеру, що мають цінову визначеність».

178.

14.1.38. господарська діяльність гірничодобувного підприємства з видобування корисних копалин для цілей розділу XI Кодексу - це діяльність гірничодобувного підприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин.

-181- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.38 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι виключити.

-182- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Доповнити п.п.14.1.38 статті 14 абзацом наступного змісту:
«Первинна переробка корисних копалин здійснюється безпосередньо в кар’єрах (місцях видобутку корисних копалин)».

-183- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
підпункт 14.1.42 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах здійснюються у порядку встановленому Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.";

184.

14.1.44. дебітор - особа, у якої внаслідок минулих подій утворилась заборгованість перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквівалента або інших активів;

-184- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.44 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

185.

14.1.45. депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу, або повернення зі спливом встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом;

-185- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.45 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

186.

14.1.46. дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та(або) зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством;

-186- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.46 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

187.

14.1.47. діяльність у сфері розваг - господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема, більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо;

-187- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
Підпункт 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 розділу І «діяльність у сфері розваг – господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема, більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо» викласти у наступній редакції:
«Діяльність у сфері розваг – господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема, кегельбан, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо».

188.

14.1.48. додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків прямо передбачених нормами розділу ІV цього Кодексу).

-188- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Слова «податковим агентом» замінити на «роботодавцем».

189.

Для цілей розділу ІV цього Кодексу під терміном "заробітна плата" розуміються основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом;

190.

14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

-189- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.49 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

193.

14.1.51. добування корисних копалин - сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини;

-190- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.51. пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.51. добування корисних копалин - сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини;»

194.

14.1.52. договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 5 років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I або ІІ групи. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя;

-191- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 14.1.52 статті 14 викласти в такій редакції:
«договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 5 років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I або ІІ групи, або встановлення інвалідності особі яка не досягла вісімнадцятирічного віку.»

-192- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
2) останнє речення підпункту 14.1.52 виключити.

-193- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
2) останнє речення підпункту 14.1.52 виключити.

-194- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
1. У підпункті 14.1.52:
1) після слів «І або ІІ групи» додати слова «або встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку»;

-195- Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
2. Статтю 14 доповнити підпунктом 14.1.53 наступного змісту:
«14.1.53. договір добровільного медичного страхування із податковою пільгою - договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) та/або страхування здоров'я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.»
У зв’язку з цим підпункти 14.1.53-14.1.270 вважати підпунктами 14.1.54-14.1.271 відповідно.

-196- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
1. У підпункті 14.1.52:
1) після слів «І або ІІ групи» додати слова «або встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку»;

-197- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
2. Статтю 14 доповнити підпунктом 14.1.53 наступного змісту:
«14.1.53. договір добровільного медичного страхування із податковою пільгою - договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) та/або страхування здоров'я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.»
У зв’язку з цим підпункти 14.1.53-14.1.270 вважати підпунктами 14.1.54-14.1.271 відповідно.

199.

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;

-198- Н.д.Буряк О.В. (Реєстр.картка №244)
У підпункті в) підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14
слово «доходів» замінити на слово «прибутків».

202.

д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов`язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов`язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);

-199- Н.д.Буряк О.В. (Реєстр.картка №244)
Підпункт д) підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 вилучити.

207.

14.1.56. доходи - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами;

-200- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.56 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

211.

14.1.60. Єдиний реєстр податкових накладних - це реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним податковим органом у електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість-продавцями електронними документами;

-201- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті 14.1.60 слова “центральним податковим органом” замінити словами "центральним органом державної податкової служби";

222.

14.1.62. збір, оподаткування, платник збору - збір за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом України, платник збору за користування радіочастотним ресурсом України. Застосовується для розділу XV цього Кодексу.

-202- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.62 відповідно змінивши подальшу нумерацію.

223.

14.1.63. збір, оподаткування, платник збору - збір за спеціальне використання води, оподаткування збором за спеціальне використання води, платник збору за спеціальне використання води. Застосовується для розділу XVІ цього Кодексу.

-203- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.63 відповідно змінивши подальшу нумерацію.

224.

14.1.64. збір, оподаткування, платник збору - збір за спеціальне використання лісових ресурсів, оподаткування збором за спеціальне використання лісових ресурсів, платник збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Застосовується для розділу XVІІ цього Кодексу.

-204- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.64 відповідно змінивши подальшу нумерацію

225.

14.1.65. збір за спеціальне використання лісових ресурсів - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Застосовується для розділу XVІІ цього Кодексу.

-205- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.65 відповідно змінивши подальшу нумерацію

226.

14.1.66. збір за користування радіочастотним ресурсом України - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України. Застосовується для розділу XV цього Кодексу.

-206- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.66 відповідно змінивши подальшу нумерацію

-207- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Доповнити підпункт 14.1.69 статті 14 словами ”на дату підписання депозитного договору.”

235.

14.1.70. звичайна ставка проценту за кредит - розмір доходу фінансової установи у вигляді процентної ставки за кредит, що встановлюється залежно від виду кредиту в межах мінімального та максимального розмірів процентної ставки та тарифу за такі послуги за таким видом кредиту всім позичальникам на стандартних умовах, визначених внутрішніми правилами фінансової установи;

-208- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті 14.1.70 статті 14 визначення терміну “звичайна ставка за кредит” виключити.

236.

14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін;

-209- Н.д.Кошин С.М. (Реєстр.картка №246)
Викласти в такій редакції:
14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг) на рівні очікуваної ціни реалізації активів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію, визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін;

-210- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 слова і знак „ , якщо інше не встановлено цим Кодексом”;
після слів „відповідає рівню ринкових цін” додати слова „ і знак „, визначених підпунктом 14.1.221 цього пункту”;
або підпункт 14.1.71 пункту14.1 статті 14 викласти в наступній редакції: „а) договірна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена договором, укладеним відповідно до законодавства та/або ділових (комерційних) звичаїв, що діють (застосовуються) в місці укладення такого договору.
Якщо інше прямо не визначено цим Кодексом, в загальному випадку з метою оподаткування застосовується договірна ціна.
б) звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), що визначена в порядку та на підставах, передбачених цим Кодексом.
Застосування звичайних цін з метою оподаткування здійснюється виключно у випадках, прямо визначених цим Кодексом”.

244.

14.1.79. значні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин;

-211- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.79. пункту 14.1 статті 14 розділу Ι виключити.

-212- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити Статтю 14 наступними поняттями та змінити нумерацію пунктів ст. 14:
14.1 У цьому Кодексі
14.1.80. ідентифікатор людини – ознака, яка служить для ідентифікації людини, що складається із набору символів (цифр, букв, біометричних даних тощо) у формі номера, штрих-коду, радіочастотної мітки та інше.

245.

14.1.80. ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки.

-213- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пронумерувати окремі частини тексту в частині 14.1.80.

-214- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
1) У статті 14 після пункту 14.1.81 доповнити новим пунктом 14.1.82 такого змісту:
«14.1.82 Інвестиційна складова - це кошти, передбачені в тарифі на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також транспортування, зберігання та постачання природного газу ліцензіата для цільового фінансування видатків, пов'язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних фондів (в тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм) та будівництвом нових об'єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, а також на повернення залучених коштів, використаних з цією метою».
Відповідно пункти 14.1.82 -14.1.270 вважати 14.1.83 – 14.1.271.

257.

14.1.82. інвестор для цілей оподаткування розділу XVIII цього Кодексу - юридична або фізична особи, яка має відповідні матеріально-технологічні та економічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (процедурами) країни інвестора, та здійснює пошук, розвідку та видобування вуглеводневої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції;

-215- Н.д.Горошкевич О.С. (Реєстр.картка №127)
У статті 14 вилучити пункт 14.1.82.

258.

14.1.83. Інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях визначених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

-216- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.83 відповідно змінивши подальшу нумерацію

-217- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
У підпункті 14.1.83 статті 14 після слів “та національними” додати слова “і міжнародними” положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.”

259.

14.1.84. інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання передпроектних, проектних, інженерно-вишукувальних, інженерно-розвідувальних робіт (послуг) з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій економічного, фінансового або іншого характеру, у складі таких послуг (робіт);

-218- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
11. Пропонується викласти п. 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 у такій редакції:
«14.1.84) інжиніринг – надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами);

262.

14.1.87. іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону;

-219- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
у підпункті 14.1.87 статті 14 слова «особливий вид цінного паперу» замінити словами «іпотечний цінний папір»;

-220- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
доповнити пункт 14.1 Статті 14 новим пунктом 14.1.89) такого змісту:
«п. 14.1.89) Консолідована сплата податку на прибуток для цілей Розділу ІІІ цього Кодексу це – сплата податку юридичною особою, що має у своєму складі відокремлені підрозділи (філії, відділення), які не мають статусу юридичної особи.
Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку.»
Відповідно чинний пункт 14.1.89 стане пунктом 14.1.90 і.т.д.

-221- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
доповнити пункт 14.1 статті 14 новим пунктом 14.1.89 такого змісту:
« Консолідована сплата податку на прибуток для цілей Розділу ІІІ цього Кодексу це – сплата податку юридичною особою, що має у своєму складі відокремлені підрозділи (філії, відділення), які не мають статусу юридичної особи.
Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку.»
(відповідно чинний пункт 14.1.89 стане пунктом 14.1.90 і т.д.)

265.

14.1.90. корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.

-222- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.90) корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.
Не може бути визнана корисною копалиною продукція, отримана при подальшій переробці (збагаченні, огрудкуванні, агломерації, технологічному переділі та т.ін.) здобутої корисної копалини».

-223- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
12. Викласти пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 в наступній редакції:
«14.1.90. Корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.
Не вважається корисною копалиною продукція, отримана при подальшій її промисловій переробці (збагаченні, огрудкуванні, агломерації, технологічному переділі тощо).»

266.

14.1.91. короткотерміновий торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу - торговий патент на право провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів;

-224- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 14.1.91 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
“14.1.91. короткотерміновий торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу – торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів”.

271.

14.1.96. лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.

-225- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пронумерувати окремі частини тексту в частині 14.1.96

-226- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
&&
абзац другий підпункту 14.1.96 статті 14 після слів «зворотного лізингу (оренди)» доповнити словами «оренди житла з викупом»;

284.

г) оренда житлових приміщень - операція, що передбачає надання житлового будинку, квартири та їх частини її власником у користування орендарю на визначений строк для цільового використання за орендну плату;

-227- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Підпункт «Г» пункту 14.1.96 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

287.

14.1.98. ліцензія - у значенні, наведеному у Господарському кодексі України

-228- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.98 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

290.

14.1.101. магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - заклад торгівлі товарами, які знаходяться в митному режимі магазин безмитної торгівлі

-229- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
у підпункті 14.1.101 після слів “безмитної торгівлі” доповнити словами “відповідно до глави 37 Митного кодексу”;

293.

14.1.104. майно - у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України;

-230- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.104 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

300.

14.1.111. мінеральна сировина - товарна продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.

-231- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.111. пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.111) мінеральна сировина - продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.»

-232- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
1.Підпункт 14.1.111. пункту 14.1. статті 14 РОЗДІЛУ І викласти у такій редакції:
«14.1.111. Товарна продукція – мінеральна сировина гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.
Не відносяться до товарної продукції речовини, які виникають в результаті фізико-хімічної переробки видобутої корисної копалини, або продуктів її первинної переробки.».

-233- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
13. Пункт 14.1.111. статті 14 Розділу І викласти у наступній редакції:
«14.1.111. Товарна продукція – мінеральна сировина гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.
Не відносяться до товарної продукції речовини, які виникають в результаті фізико-хімічної переробки видобутої корисної копалини, або продуктів її первинної переробки.»

305.

14.1.115. недержавне пенсійне забезпечення - пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також фондами банківського управління;

-234- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
в пункті 14.1.115 статті 14 слова «а також фондами банківського управління» виключити;

-235- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
б) у підпункті 14.1.115. пункту 14.1. слова: „а також фондами банківського управління” виключити;

312.

14.1.121. неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності передбаченої законодавством;

-236- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 14.1.121) статті 14 розділу І визначення “неприбуткові підприємства, установи та організації” доповнити словами “а також бюджетні установи та організації”.

-237- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти у такій редакції:
14.1.121) неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та іншої діяльності передбаченої законодавством;

-238- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
У підпункті 14.1.121) статті 14 розділу І визначення “неприбуткові підприємства, установи та організації” доповнити словами “а також бюджетні установи та організації”.

-239- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
&&
У підпункті 14.1.121 статті 14 розділу І визначення «неприбуткові підприємства, установи та організації» доповнити словами «а також бюджетні установи та організації».

313.

14.1.122. нерезиденти - це:

-240- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
підпункт 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 викласти в наступній редакції:
« нерезиденти - у значенні, наведеному у Митному кодексі України;

-241- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
підпункт 14.1.122) пункту 14.1 Статті 14 викласти в наступній редакції:
«14.1.122) нерезиденти - у значенні, наведеному у Митному кодексі України;»

322.

14.1.128. обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, обліковується гірничодобувним підприємством як запаси - активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником -суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням; та які складаються із: сировини, що призначена для обслуговування виробництва, у тому числі й шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

-242- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.128 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.128) обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", обліковується гірничодобувним підприємством як запаси - активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником - суб'єктом господарювання економічної вигоди, пов'язаної з їх використанням; та які складаються із: сировини, що призначена для обслуговування виробництва, у тому числі й шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.».

-243- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
2.Підпункт 14.1.128. пункту 14.1. статті 14 РОЗДІЛУ І викласти у такій редакції:
«14.1.128. Обсяг видобутих корисних копалин визначається платником за відповідною інструкцією, затвердженою Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.».

-244- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
14. Виключити підпункт 14.1.128 з пункту 14.1 ст. 14 Розділу І.

323.

14.1.129. об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

-245- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.129 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

-246- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Характеристики об’єктів житлової нерухомості з частини 14.1.129. доцільно перенести до Житлового кодексу.

336.

14.1.132. однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що не є ідентичними, але мають схожi характеристики i складаються iз схожих компонентiв, у результаті чого виконують однаковi функцiї порiвняно з товарами, що оцiнюються, та вважаються комерцiйно взаємозамінними.

-247- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.132 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

345.

14.1.133. окреме гральне місце для цілей розділу XII цього Кодексу - гральний автомат, гральний/більярдний стіл, інший стіл, призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для боулінгу або кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця;

-248- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)
Підпункт 14.1.133 пункту 14.1 статті 14 розділу І «окреме гральне місце для розділу ХІІ цього Кодексу – гральний автомат, гральний/більярдний, інший стіл, призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для боулінгу або кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця»
викласти у наступній редакції:
«окреме гральне місце для Розділу ХІІ цього Кодексу – гральний автомат, гральний стіл, інший стіл, призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для або кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця» викласти у наступній редакції».

346.

14.1.134. операційний (банківський) день - частина робочого дня, протягом якої приймаються документи для переказу. Робочі дні визначаються для банків за правилами, встановленими відповідною постановою Національного банку України;

-249- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 14.1.134 статті 14 викласти у такій редакції:
«14.1.134. Операційний (банківський) день – частина робочого дня, протягом якої приймаються документи для переказу на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання».

348.

14.1.136. оподаткування для цілей розділу IX цього Кодексу - оподаткування рентною платою за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, оподаткування рентною платою за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, оподаткування рентною платою за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами територією України, оподаткування рентною платою за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

-250- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 розділу І слово "нафтопродуктоводами" замінити словом "нафтопродуктопроводами".

351.

14.1.139. основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 1000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);

-251- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
1.1) у підпункті 14.1.139, що передбачає визначення терміну «основні фонди», необхідно цифри «1000» замінити на «2700»..
«14.1.139 основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2700 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2700 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік); »

-252- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«14.1.139) основні засоби - будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби, вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої, обчислювальна техніка, програмні засоби, інструменти, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, сільськогосподарські машини і засоби, доросла робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби, а також капітальні вкладення на поліпшення земель та в орендовані будинки і споруди, обладнання та інші об'єкти, що є основними засобами, вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);»

-253- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 число «1000» всюди за текстом замінити на число «3000».

-254- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
у підпункті 14.1.139 пункту 14.1. статті 14 РОЗДІЛУ І., що передбачає визначення терміну «основні фонди», необхідно цифри «1000» замінити на «2700».

-255- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У підпункті 14.1.139, статті 14 що передбачає визначення терміну «основні засоби», необхідно цифри «1000» замінити на «2000».

-256- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
15. Пропонується викласти пп.14.1.139 п.14.1 ст. 14 в наступній редакції:
«14.1.139 основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2700 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2700 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)».

352.

14.1.140. особа для цілей розділу V цього Кодексу - будь-яка із зазначених нижче осіб:

-257- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В підпункті 14.1.140 пункту 14.1 статті 14 слова «особа для цілей Розділу V цього Кодексу» замінити словами «особа для цілей цього Кодексу».

-258- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
&&
Доповнити статтю 14 новим пунктом 14.1.141. такого змісту: «14.1.141. офіційне оприлюднення, (далі - оприлюднення) актів і нормативно-правових документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування – це розміщення таких актів і документів на офіційному веб-сайті відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування із використанням електронного Електронний цифрового підпису для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі з забезпеченням постійної актуалізації текстів цих актів і документів та надання безоплатного доступу до них всім користувачам.», змінивши подальшу нумерацію частин статті.

361.

14.1.141. офіційний валютний курс (валютний курс) - у значенні, наведеному в Законі України „Про Національний банк України”;

-259- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.141 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

367.

14.1.147. пільговий торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу - торговий патент на право провадження торговельної діяльності, під час придбання якого вноситься збір за весь строк його дії;

-260- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 викласти у наступній редакції:
«14.1.147. пільговий торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу – торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів, під час придбання якого вноситься збір за весь строк його дії;».

-261- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
“14.1.147. пільговий торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу – торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів, під час придбання якого вноситься збір за весь строк його дії;”.

369.

14.1.149. плата за марки акцизного податку - плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України;

-262- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 14.1.149. пункту 14.1. статті 14 виключити.

-263- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
Підпункт 14.1.149 пункту 14.1 статті 14 виключити.

370.

14.1.150. платник рентної плати для цілей розділу IX цього Кодексу - платник рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, платник рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, платник рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами територією України, платник рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

-264- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 14.1.150 пункту 14.1 статті 14 розділу І слово "нафтопродуктоводами" замінити словом "нафтопродуктопроводами".

371.

14.1.151. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою, та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);

-265- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти у такій редакції:
14.1.151. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою, та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);
До первинної переробки (збагачення) не відносяться кінцеві операції оброблення мінеральної сировини поза кар’єрами (місцями видобутку корисних копалин).

372.

14.1.152. платні послуги для цілей розділу XII цього Кодексу - діяльність, пов’язана з наданням послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України;

-266- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у підпункті 14.1.152 слово "послуг" замінити словами "побутових послуг";

-267- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 14.1.152 пункту 14.1 статті 14 викласти у наступній редакції:
«14.1.152. платні послуги для цілей розділу XII цього Кодексу - діяльність, пов’язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України;».

-268- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 14.1.152 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
“14.1.152. платні послуги для цілей розділу XII цього Кодексу - діяльність, пов’язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України;”.

373.

14.1.153. погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;

-269- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 14.1.153. пункту 14.1. статті 14 слова:
«погашення податкового боргу» змінити на:
«часткове погашення податкового боргу»

375.

14.1.155. податковий борг в міжнародних правовідносинах - грошове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності та витрат, пов’язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що є предметом документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення такої суми грошового зобов’язання відповідно до міжнародного договору України;

-270- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 14.1.154 пункту 14.1. статті 14 слова:
«є предметом документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення такої суми грошового зобов’язання відповідно до міжнародного договору України» замінити словами:
«на підставі відповідного документу іноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто відповідно до міжнародного договору України»

-271- Н.д.Самойленко Ю.П. (Реєстр.картка №57)
&&
Доповнити пункт 1 статті 14 Розділу І новими підпунктами
14.1.156. наступного змісту та відповідно змінивши нумерацію наступних підпунктів:
14.1.156. Податковий кредит на наукові дослідження та науково-технічні розробки – це безповоротне зменшення податку на прибуток підприємств відповідного платника податку на суму витрат на наукові дослідження та науково-технічні розробки, розраховану за правилами, визначеними статтею 1361 цього Кодексу.

376.

14.1.156. податкова застава - спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом;

-272- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 слова та знаки „грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом” замінити на слова „податкового боргу”.

379.

14.1.158. податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби, або внести відповідні зміни до податкової звітності;

-273- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Викласти в наступній редакції: «податкове повідомлення - рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби». Виключити «Внести зміни до податкової звітності»

-274- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 14.1.158. викласти в такій редакції:
«14.1.158. податкове повідомлення – рішення щодо направлення платнику податків письмової пропозиції контролюючого органу про необхідність платнику податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби, або внести відповідні зміни до податкової звітності;».

381.

14.1.160. пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак:

-275- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
4.Викласти абзаци 1-3 підпункту 14.1.160 «пов’язані особи» пункту 14.1. статті 14 розділу I у такій редакції:
„14.1.160) Пов'язана особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку;
фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють контроль над платником податку. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини)“;

385.

платники податку - учасники об’єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську діяльність шляхом утворення такого об’єднання.

-276- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
вилучити абзац 5, 8-12 підпункту 14.1.160 «пов’язані особи» пункту 14.1. статті 14 розділу I

388.

б) вплив безпосередньо або через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання в результаті:

-277- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
вилучити абзаци 8-12 підпункту 14.1.160 «пов’язані особи» пункту 14.1. статті 14 розділу I

394.

14.1.161. пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - Накопичувальний фонд) відповідно до закону. Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є внеском на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

-278- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
в) у підпункті 14.1.161. пункту 14.1. друге речення викласти у такій редакції :
’’Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;’’

398.

14.1.165. план - графік документальних виїзних перевірок - перелік платників податків, що підлягають плановій перевірці органами державної податкової служби у відповідний період календарного року;

-279- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.165 відповідно змінивши подальшу нумерацію

-280- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт 14.1.165 статті 14 виключити

399.

14.1.166. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний прибуток (в усіх відмінках) для цілей розділу ІІІ цього Кодексу - податок на прибуток підприємств, платник податку на прибуток підприємств, оподаткування податком на прибуток підприємств, прибуток, який підлягає оподаткуванню (у відповідному відмінку);

-281- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.166 відповідно змінивши подальшу нумерацію

400.

14.1.167. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний доход (в усіх відмінках) для цілей розділу ІV цього Кодексу - податок на доходи фізичних осіб, платник податку на доходи фізичних осіб, оподаткування податком на доходи фізичних осіб, дохід фізичної особи, який підлягає оподаткуванню (у відповідному відмінку);

-282- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.167 відповідно змінивши подальшу нумерацію

-283- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.167 відповідно змінивши подальшу нумерацію

401.

14.1.168. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу - єдиний податок, платник єдиного податку, обкладення єдиним податком, ставка єдиного податку;

-284- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.168 відповідно змінивши подальшу нумерацію

402.

14.1.169. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 2 розділу ХІV цього Кодексу - фіксований сільськогосподарський податок, платник фіксованого сільськогосподарського податку, обкладення фіксованим сільськогосподарським податком, ставка фіксованого сільськогосподарського податку;

-285- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.169 відповідно змінивши подальшу нумерацію

403.

14.1.170. податок на транспортні засоби - загальнодержавний податок, який справляється з визначених розділом VII цього Кодексу транспортних засобів;

-286- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.170 відповідно змінивши подальшу нумерацію

404.

14.1.171. податок, оподаткування, платник податку для цілей розділу VII цього Кодексу - податок на транспортні засоби, оподаткування податком на транспортні засоби, платник податку на транспортні засоби;

-287- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.171 відповідно змінивши подальшу нумерацію

406.

14.1.173. податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом;

-288- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П.14.1.173) статті 14 викласти у такій редакції:
« податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 розділу ІV цього Кодексу».

-289- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 14.1.173 статті 14 Розділу І проекту в такій редакції:
«14.1.173) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 розділу ІV цього Кодексу.»

-290- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 14.1.173 статті 14 Розділу І проекту в такій редакції:
«14.1.173) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 розділу ІV цього Кодексу.»

407.

14.1.174. податкова інформація - у значенні, наведеному у Законі України "Про інформацію";

-291- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.174 відповідно змінивши подальшу нумерацію

408.

14.1.175. податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретно норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;

-292- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
підпункт 14.1.175 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції:
«податкова консультація – усне чи письмове роз’яснення контролюючого органу, що надається конкретному платнику податків щодо практичного застосування норми (положення) закону або іншого нормативно-правового акту податкового законодавства».

-293- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 4.1.175 пункту 4.1 статті 4 Розділу I викласти у такій редакції:
«4.1.175 Податкове роз'яснення є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції, яке використовується при обґрунтуванні їх рішень під час проведення процедур оскарження рішень контролюючих органів. Податковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування».

-294- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
&&
підпункт 14.1.175 доповнити абзацом другим такого змісту:
"податкове роз'яснення – оприлюднення узагальненої позиції контролюючого органу щодо практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган";

409.

14.1.176. податкова порука - це видана банком гарантія погашення податкового боргу платника податків. Податковою порукою гарантується погашення грошового зобов’язання, що входить до складу податкового боргу, якщо нарахування такого грошового зобов’язання оскаржується платником податків в адміністративному або судовому порядку.

-295- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці 1 підпункту 14.1.176 пункту 14.1 статті 14 виключити слова і знак „ , якщо нарахування такого грошового зобов’язання оскаржується платником податків в адміністративному або судовому порядку”.

410.

Якщо платник податків протягом 10 календарних днів після закінчення процедури апеляційного оскарження не погасив податковий борг, гарантований податковою порукою, такий борг вважається податковим боргом банку, що видав податкову поруку, і до такого банку застосовуються усі процедури, передбачені податковим законодавством для погашення податкового боргу.

-296- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
в другому абзаці підпункту 14.1.176. статті 14 Розділу І проекту Податкового кодексу України, словосполучення «апеляційне оскарження» замінити словом «оскарження»;

415.

14.1.177. податковий борг - сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в порядку апеляційного оскарження, але не сплачене у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання;

-297- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
в підпункті 14.1.177. статті 14 Розділу І проекту Податкового кодексу України, словосполучення «апеляційне оскарження» замінити словом «оскарження»;

416.

14.1.178. податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель для цілей розділу VI Кодексу), - простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений пунктами 225.1 та 229.3 статті225 та229 розділу VI цього Кодексу;

-298- Н.д.Сандлер Д.М. (Реєстр.картка №78)
Підпункт 14.1.178. пункту 14.1 статті 14 викласти в наступній редакції:
«14.1.178.податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель) (для цілей розділу VI Кодексу), - простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений пунктами 225.1 та 229.3, 230.5, 231.6 статті 225, 229, 230, та 231 розділу VI цього Кодексу;"

-299- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
16. Пропонуємо викласти п.14.1.178 п.14.1 ст. 14 в наступній редакції:
«14.1.178) податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму у порядку та строки, визначені розділом V Кодексу, що підтверджене банком шляхом авалю (за винятком операцій з давальницької сировини та операцій з ремонту, в тому числі гарантійного), який видається платником на відстрочення сплати податку, що справляється у разі ввезення товарів на митну територію України;
податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель для цілей розділу VI Кодексу), - простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений пунктами 225.1. та 229.3. статті 225 та 229 розділу VI цього Кодексу;»

-300- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити підпункт 14.1.178 пункту 14.1 статті 14 абзацом другим наступного змісту:
податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов‘язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму у порядку та строки, визначені розділом V Кодексу, що підтверджене банком шляхом авалю (за винятком операцій з давальницької сировини та операцій з ремонту, в тому числі гарантійного), який видається платником на відстрочення сплати податку, що справляється у разі ввезення товарів на митну територію України;

-301- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Доповнити підпункт 14.1.182 статті 14 реченням такого змісту : ”При виконанні особою функції податкового агента не дозволяється вимагати від неї сплати податку за рахунок власних коштів”.

-302- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
у підпункті 14.1.183 після слів “ платник податку” доповнити словами "на додану вартість";

423.

14.1.185. послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент) направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін;

-303- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У підпункті 14.1.185 пункту 14.1. статті 14 друге речення виключити;
третє речення вважати другим реченням; з другого речення слово «інші» виключити.

425.

14.1.187. постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

-304- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.187 відповідно змінивши подальшу нумерацію

427.

а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;

-305- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт а) пункту 14.1.187 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι виключити.

-306- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
17. Виключити підпункт «а» з пункту 14.1.187 статті 14 Розділу I «Загальні положення».

430.

г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;

-307- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт г) пункту 14.1.187 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι виключити.

431.

ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг, як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

-308- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт ґ) пункту 14.1.187 пункту 14.1 статті 14 розділу Ι виключити.

432.

д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною);

-309- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Виключити підпункт «д» з пункту 14.1.187 статті 14 Розділу I «Загальні положення».

433.

14.1.188. податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операція для цілей розділу V цього Кодексу - відповідно податок на додану вартість; оподаткування податком на додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість;

-310- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.188 відповідно змінивши подальшу нумерацію

434.

14.1.189. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей розділу VI цього Кодексу - акцизний податок, платник акцизного податку, обкладання акцизним податком, ставка акцизного податку;

-311- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.189 відповідно змінивши подальшу нумерацію

435.

14.1.190. податкова різниця - різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними з розділом ІІІ;

-312- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
підпункт 14.1.190 пункту 14.1 статті 14 виключити;

-313- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.190 відповідно змінивши подальшу нумерацію

-314- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 14.190 статті 14 виключити.

-315- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
5.Виключити підпункти 14.1.190 «податкова різниця», 14.1.191 «тимчасова податкова різниця», 14.1.194 «постійна податкова різниця» з пункту 14.1 статті 14 „Визначення понять”

-316- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
18. Підпункт 14.1.190 з п. 14.1 ст. 14 розділу І – виключити.

436.

14.1.191. тимчасова податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах;

-317- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 виключити;

-318- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 14.191 статті 14 виключити.

-319- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Підпункт 14.1.191 з п. 14.1 ст. 14 розділу І – виключити.

437.

14.1.192. покупець марок акцизного податку - суб’єкт господарювання, який вiдповiдно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-320- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
Підпункт 14.1.192 пункту 14.1 статті 14 виключити.

438.

14.1.193. постачання товарів - будь-яка передача права на розпорядження товарами, як власником, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

-321- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.193 відповідно змінивши подальшу нумерацію

446.

ґ) умовне постачання товарів та необоротних активів, під час придбання яких суми податку були включені до складу податкового кредиту і в останньому звітному (податковому) періоді обліковувались у залишках платника, який подав заяву про скасування реєстрації як платника податку або про перехід на іншу систему оподаткування, що передбачає сплату податку в іншому порядку, ніж той, що визначений цим розділом;

-322- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у підпункті ґ) підпункту 14.1.193 слово "скасування" замінити словом "анулювання", після слів "платника податку" доповнити словами "на додану вартість".

447.

д) ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;

448.

е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю;

-323- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
у підпункті 14.1.193 статті 14 частину е) виключити.

-324- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 виключити підпункт „е” або конкретизувати сферу застосування цієї норми.

449.

14.1.194. постійна податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах;

-325- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
підпункт 14.1.194 пункту 14.1 статті 14 виключити;

-326- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 14.194 статті 14 виключити.

-327- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Підпункт 14.1.1.194 з п. 14.1 ст. 14 розділу І – виключити.

452.

Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;

-328- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Частину 3 пункту 14.1.195. викласти в такій редакції: «Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;», оскільки фактично це стане постійним місцем діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні: склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.»

454.

14.1.197. працівник - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

-329- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
19. У пункті 14.1.197 п. 14.1 ст. 14 законопроекту слова та знаки «спеціально уповноваженим органом, який здійснює нагляд за додержанням законодавствам про працю,» вилучити.

455.

Для цілей розділу IV цього Кодексу до працівника прирівнюється фізична особа, у тому числі самозайнята особа, якій нараховується (виплачується, надається) дохід за виконання нею певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, коли спеціально уповноваженим органом, який здійснює нагляд за додержанням законодавствам про працю, буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами;

-330- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац другий п. 14.1.197) статті 14 викласти в наступній редакції:
«Для цілей розділу IV цього Кодексу до працівника прирівнюється фізична особа, у тому числі самозайнята особа, якій нараховується (виплачується, надається) дохід за виконання нею певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, коли у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України, буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами;»

-331- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.197 пункту 14.1 статті 14 слова „у разі, коли спеціально уповноваженим органом, який здійснює нагляд за додержанням законодавствам про працю, буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами” замінити на слова „у разі, коли такий договір буде визнано недійсним у судовому порядку та встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами.
Для цілей цього Кодексу трудовими відносинами є відносини за якими специфіка виконання робіт (послуг) передбачає безоплатне використання виконавцем засобів виробництва замовника, та не покладає на виконавців ризики, пов’язані з виконанням таких робіт (послуг)”.

-332- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац другий підпункту 14.1.197 пункту 14.1 статті 14 викласти у наступній редакції: «Для цілей розділу IV цього Кодексу до працівника прирівнюється фізична особа, у тому числі само зайнята особа, якій нараховується (виплачується, надається) дохід за виконання нею певної роботи/ надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, коли такий договір буде визнано недійсним у судовому порядку та встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами. Для цілей цього Кодексу трудовими відносинами є відносини за якими специфіка виконання робіт (послуг) передбачає безоплатне використання виконавцем засобів виробництва замовника, та не покладає на виконавців ризики, пов’язані з виконанням таких робіт (послуг);»

458.

14.1.200. продавець марок акцизного податку - органи державної податкової служби;

-333- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
Підпункт 14.1.200 пункту 14.1 статті 14 виключити.

461.

14.1.203. державні грошові лотереї - лотереї, які передбачають наявність призового (виграшного) фонду у розмірі не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 15 відсотків суми отриманих доходів від проведення цієї лотереї.

-334- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
абзац перший підпункту 14.1.203 статті 14 Розділу І викласти в такій редакції:
«14.1.203. Державні грошові лотереї – лотереї, які передбачають наявність призового (виграшного) фонду у розмірі не менш як 50 та не більше 80 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 відсотків від частини тих доходів, що залишилися після формування призового фонду.».

-335- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
У абзаці першому у статті 14 підпункті 14.1.208 (у визначенні терміну «проценти») після слів «залучених на визначений» включити слова «або невизначений».

-336- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
&&
частину другу підпункту 14.1.208 пункту 14.1 статті 14 доповнити підпунктом г) такого змісту:
«г) винагорода (дохід) орендодавця, як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів»;

477.

14.1.210. пункт обміну іноземної валюти для цілей розділу XII цього Кодексу - обмінний пункт суб’єкта господарювання, який діє на підставі агентських договорів з уповноваженим банком, обмінний пункт уповноваженого банку, розташований поза його операційним залом, обмінний пункт іншої фінансової та нефінансової установи, якій видано ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою;

-337- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 14.1.210) викласти в наступній редакції:
«Пункт продажу іноземної валюти для цілей Розділу XII цього Кодексу - підрозділ уповноваженого банку, іншої фінансової та нефінансової установи, якій видано ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою, суб'єкта господарювання, який діє на підставі агентських договорів з уповноваженим банком, в якому надаються тільки фінансові послуги з обміну валют».

-338- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
14.1.214 раніше встановлені форми обліку фізичних осіб-платників податків – форми обліку, які згідно з Законом України «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» від 22.12.1994р. № 320/94-ВР (із змінами) зберігаються для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання.
Вказані форми здійснюються виключно шляхом паперового документообігу, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, місця проживання, основного місця роботи, без внесення інформації до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших інформаційних баз даних. Вказаний перелік є вичерпним.
У паспорти зазначених осіб на сторінці «Особливі відмітки» вноситься запис: „Має право здійснювати будь-які платежі, реалізовувати свої права та обов’язки без реєстрації у Державному реєстрі, без облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, індивідуального ідентифікаційного номера)», який завіряється підписом керівника місцевого податкового органу та гербовою печаткою із зазначенням дати запису.

489.

14.1.215. резиденти - це:

-339- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
пункт 14.1.215 пункту 14.1. статті 14 викласти в наступній редакції:
« резиденти - у значенні, наведеному у Митному кодексі України;
Порядок підтвердження статусу резидента визначається Кабінетом Міністрів України».

-340- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
пункт 14.1.215) пункту 14.1. Статті 14 викласти в наступній редакції:
«14.1.215) резиденти - у значенні, наведеному у Митному кодексі України;
Порядок підтвердження статусу резидента визначається Кабінетом Міністрів України.»

492.

в) фізичні особи-резидент - особи, які є громадянами України іноземці, які одержали посвідку на постійне проживання в Україні (на строк дії такої посвідки), іноземці, щодо яких роботодавцем отримано дозвіл на використання праці іноземця в Україні (на строк дії такого дозволу), а також іноземці, які перебувають в Україні не менше 183 днів протягом періоду або періодів поточного та/або попереднього календарних років (включаючи день приїзду та від’їзду), для яких порядок підтвердження статусу резидента визначається Кабінетом Міністрів України;

-341- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П. 14.1.215 статті 14 викласти в такій редакції:
« резиденти – це:
в) фізичні особи-резидент - особи, для яких виконана хоча б одна із перелічених умов: які є громадянами України іноземці; які одержали посвідку на постійне проживання в Україні (на строк дії такої посвідки); іноземці, щодо яких роботодавцем отримано дозвіл на використання праці іноземця в Україні (на строк дії такого дозволу); іноземці, які перебувають в Україні не менше 183 днів протягом періоду або періодів поточного та/або попереднього календарних років (включаючи день приїзду та від'їзду), для яких порядок підтвердження статусу резидента визначається Кабінетом Міністрів України.»

-342- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
4.Підпункт в) пункту 14.1.216. статті 14 – викласти у такій редакції:
«в) фізичні особи-резидент - особи, для яких виконана хоча б одна із перелічених умов: які є громадянами України іноземці; які одержали посвідку на постійне проживання в Україні (на строк дії такої посвідки); іноземці, щодо яких роботодавцем отримано дозвіл на використання праці іноземця в Україні (на строк дії такого дозволу); іноземці, які перебувають в Україні не менше 183 днів протягом періоду або періодів поточного та/або попереднього календарних років (включаючи день приїзду та від'їзду), для яких порядок підтвердження статусу резидента визначається Кабінетом Міністрів України»;

-343- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
20. Підпункт в) підпункту 14.1.215 викласти у такій редакції:
«в) фізичні особи-резиденти - особи, які перебувають в Україні не менше 183 днів протягом періоду або періодів поточного та/або попереднього календарних років (включаючи день приїзду та від'їзду).»

-344- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Абзац «в» підпункту 14.1.215 пункту 14.1 статті 14 після слів «фізичні особи-резидент – особи,» доповнити словами «для яких виконана хоча б одна із перелічених умов:».

494.

14.1.217. рентна плата для цілей розділу IX цього Кодексу - рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією України, рентна плата за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами територією України, рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

-345- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 14.1.217 пункту 14.1 статті 14 розділу І слово "нафтопродуктоводами" замінити словом "нафтопродуктопроводами".

497.

14.1.219. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України - загальнодержавний обов’язковий платіж, який сплачується за надані послуги з транспортування (переміщення) вантажу територією України об’єктами трубопровідного транспорту;

-346- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 14.1.219 пункту 14.1 статті 14 розділу І слово "нафтопродуктоводами" замінити словом "нафтопродуктопроводами".

498.

14.1.220. ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території;

-347- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 14.1.220 пункту 14.1 статті 14 викласти в наступній редакції: „14.1.220. ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) без зайвих в порівнянні з іншими територіями чи іншими покупцями (продавцями) додаткових витрат”.

501.

14.1.223. ризик - ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби;

-348- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
14.1.223) податковий ризик - ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

-349- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 14.1.223 статті 14 Розділу І проекту в такій редакції:
«14.1.223) податковий ризик - ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.»

-350- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Оробець О.Ю. (Реєстр.картка №349)
Викласти підпункт 14.1.223 статті 14 Розділу І проекту в такій редакції:
«14.1.223) податковий ризик - ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.»

503.

Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюється юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, коли спеціально уповноваженим органом, який здійснює нагляд за додержанням законодавствам про працю буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами;

-351- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац 2 п. 14.1.224) статті 14 в наступній редакції:
«Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюється юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, коли у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами;»

-352- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.224 пункту14.1 статті 14 слова „спеціально уповноваженим органом, який здійснює нагляд за додержанням законодавствам про працю буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами” замінити словами „такий договір буде визнано недійсним у судовому порядку та встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами, з урахування положень пунктів 14.1.197 та 14.1.225 розділу І цього Кодексу”.

-353- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац другий підпункту 14.1.224 пункту 14.1 статті 14 викласти у наступній редакції: «Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюється юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений розділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання певної роботи/надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, коли такий договір буде визнано недійсним у судовому порядку та встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими відносинами, з урахування положень пунктів 14.1.197 розділу І цього Кодексу;»

505.

14.1.226. розподіл продукції - розподіл між державою та інвестором виробленої продукції в грошовій формі відповідно до Закону України „Про угоди про розподіл продукції”;

-354- Н.д.Горошкевич О.С. (Реєстр.картка №127)
У статті 14 вилучити пункт 14.1.226.

507.

14.1.228. роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіо касети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

-355- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
П.14.1.229 викласти в такій редакції:
« роялті - будь-який платіж отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіо касети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів інтелектуальної власності, визначених у частині першій цього пункту, у власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язкове згідно із законодавством України;»

-356- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Пп. 14.1.228. викласти у редакції пп.164.2.3.:
164.2.3. доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

-357- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
6.Викласти підпункт 14.1.229 «роялті» пункту 14.1 статті 14 „Визначення понять” у такій редакції:
„роялті - платежі будь-якого виду, що одержуються як відшкодування чи плата за користування або надання права користування будь-яким авторським та/або суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми, будь-які фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення), комп’ютерні програми, будь-які патенти, торгові марки, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду ("ноу-хау")”.

-358- Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)
У розділі І, статті 14 абзац другий пункту 14.1.228 викласти в наступній редакції:
«Не вважається роялті платежі за отримання об’єктів інтелектуальної власності, визначених у частині першій цього пункту у власність. Також платежі за угодами, що надають право оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язкове згідно із законодавством України».

508.

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язкове згідно із законодавством України;

-359- Н.д.Климець П.А. (Реєстр.картка №87)
Абзац другий пункту 14.1.229 статті 14 викласти в наступній редакції:
«Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів інтелектуальної власності, визначених у частині першій цього пункту у власність. Також платежі за угодами, що надають право оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язкове згідно із законодавством України;»

-360- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
у підпункті 14.1.235 статті 14 слова «інвестиційний сертифікат» замінити словами «цінний папір»;

509.

14.1.229. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що такі особи не є працівниками в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

-361- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
В абзаці 1 підпункту 14.1.229 пункту 14.1. статті 14 слова: «за умови, що такі особи не є працівниками в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності» - виключити.

-362- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Доповнити пункт 17.1 статті 17 новим підпунктом 17.1.12 такого змісту:
« у разі виявлення допущених помилок у веденні карток особового рахунку платника податку в процесі звірки розрахунків з бюджетом, такий платник податків має право вимагати від контролюючих органів негайного їх виправлення, а у разі завдання діями (бездіяльністю) посадових осіб контролюючих органів шкоди платнику податків такі органи повинні здійснити відшкодування завданих збитків такому платнику податків за рахунок відповідного бюджету.»

510.

Незалежна професійна діяльність - діяльність, пов’язана з участю фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само, як у діяльності лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, що такі особи не є працівниками чи фізичною особою - підприємцем та використовують найману працю не більш як однієї фізичної особи;

-363- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
Абзац 2 підпункту 14.1.229 пункту 14.1. статті 14 викласти в такій редакції:
«Незалежна професійна діяльність - діяльність, що передбачає участь фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, а також у діяльності лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, що ці особи не є працівниками у здійсненні такої діяльності чи фізичною особою - підприємцем».

-364- Н.д.Бережна І.Г. (Реєстр.картка №150)
п.14.1.229 статті 14 поняття Незалежна професійна діяльність викласти в наступній редакції:
Незалежна професійна діяльність - діяльність, пов'язана з участю фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само, як у діяльності лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінників, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, що такі особи не є працівниками чи фізичною особою -підприємцем та використовують найману працю безпосередньо пов'язану з виконанням професійної діяльності не більш як однієї фізичної особи. Обмеження про використання найманої праці не більше як однієї фізичної особи не розповсюджується на тих кому на законодавчому рівні заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

511.

14.1.230. середньооблікова кількість працівників для цілей розділу IІI цього Кодексу - кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку;

-365- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.230 пункту 14.1 статті 14 після цифри „ІІІ” додати „і XIV”.

-366- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Доповнити підпункт 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 словами «а також загальновиробничі витрати».

-367- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Доповнити підпункт 14.1.232. наступними словами «… а також загальновиробничі витрати».

517.

14.1.234. розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності;

-368- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Виключити

-369- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 виключити

-370- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 виключити.

-371- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.234 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

519.

14.1.236. сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги;

-372- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.236 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

520.

14.1.237. сільськогосподарська продукція для цілей глави 2 розділу ХІV цього Кодексу - продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, одержана в результаті відокремлення від біологічного активу (тварини або рослини), призначена для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання;

-373- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.237 пункту 14.1 статті 14 після слів «внутрішньогосподарського споживання» додати слова і знаки «, включаючи всі живі рослини та продукти квітництва, що відносяться до групи 6 УКТ ЗЕД».

-374- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Підпункт 14.1.237 статті 14 викласти в наступній редакції:
14.1.237.  Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 2 розділу ХІV цього Кодексу – продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання

521.

14.1.238. сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 2 розділу ХІV цього Кодексу - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, в тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;

-375- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 14.1.238 пункту 14.1 статті 14 після слів «операції з її постачання» додати слова і знаки «, включаючи виробників живих рослин та продуктів квітництва, що відносяться до групи 6 УКТ ЗЕД».

525.

14.1.242. споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій;

-376- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п.14.1.242. викласти в наступній редакції: «споруди — об’єкти нерухомості, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій;».

-377- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
п.п.14.1.242. викласти в наступній редакції: «споруди — об’єкти нерухомості, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій;».

526.

14.1.243. спрощена система оподаткування, обліку та звітності - система оподаткування, що передбачає заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку і на умовах, визначених розділом ХІV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (далі у цьому Кодексі - спрощена система оподаткування);

-378- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Виключити пункт 14.1.243 відповідно змінивши подальшу нумерацію

531.

14.1.248. тариф - вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами України (без податку на додану вартість), що встановлюється:

-379- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
підпункт 14.1.248 виключити.

-380- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
5.Підпункт 14.1.248. статті 14 – викласти у такій редакції:
«14.1.248 середній платник податків – суб’єкт підприємницької діяльності (фізична або юридична особа, незалежно від форми власності), у якого середньооблікова чисельність найманих працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб та не перевищує триста осіб, а обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень, але не перевищує чотириста мільйонів гривень»;

-381- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Підпункт 14.1.250 пункту 14.1. доповнити абзацом такого змісту:
«Товари, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками – електрична і теплова енергія та інші товари, перелік яких встановлюються Кабінетом Міністрів України.»

-382- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 14.1.249 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом наступного змісту: «Товари, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками – електрична і теплова енергія та інші товари, перелік яких встановлюються Кабінетом Міністрів України».

-383- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
внести зміни у підпункт 14.1.249 пункту 14.1. статті 14 РОЗДІЛУ І., доповнивши його абзацом такого змісту:
«Товари, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками – електрична і теплова енергія та інші товари, перелік яких встановлюються Кабінетом Міністрів України».

536.

14.1.250. товарний кредит - товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів, робіт, послуг таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості;

-384- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
1.2) Підпункт 14.1.250 пункту 14.1. (щодо визначення терміну «товари») доповнити абзацом такого змісту:
«Товари, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками – електрична і теплова енергія та інші товари, перелік яких встановлюються Кабінетом Міністрів України.»

-385- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Підпункт 14.1.250 пункту 14.1. (щодо визначення терміну «товари») доповнити абзацом такого змісту:
«Товари, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками – електрична і теплова енергія.».

-386- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
21. Підпункт 14.1.250 пункту 14.1. (щодо визначення терміну «товарний кредит») доповнити абзацом такого змісту:
Товари, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками – електрична і теплова енергія та інші товари, перелік яких встановлюються Кабінетом Міністрів України.

543.

14.1.255. торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу - державне свідоцтво з обмеженим строком дії, яке засвідчує право суб’єкта господарювання (його відокремленого підрозділу) на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору;

-387- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 14.1.255 пункту 14.1 статті 14 викласти у наступній редакції:
«14.1.255. торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу – державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору;».

-388- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 14.1.255 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
“14.1.255. торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу – державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору;”.

548.

14.1.260. факторинг - операція з переуступки первісним кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу первісному кредитору або без такої компенсації;

-389- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
у підпункті 14.1.260 статті 14 слово «первісним» у відповідних відмінках, виключити.

-390- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
22. Викласти пп. 14.1.260 п. 14.1 ст. 16 Розділу І проекту Податкового кодексу в наступній редакції:
«відступлення права вимоги (цесія) - операція з переуступки первісним кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу первісному кредитору або без такої компенсації».

-391- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
14.1 У цьому Кодексі
14.1.261. фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від реєстрації у Державному реєстрі та за якою зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків, що здійснюються шляхом паперового документообігу - фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб платників-податків, від формування та подання облікової картки платника податків, реєстраційного номера облікової картки платника податків, податкового номера, ідентифікаційного номера та інших ідентифікаторів людини.

549.

14.1.261. фіксований сільськогосподарський податок для цілей глави 2 розділу ХІV цього Кодексу - податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів (обов’язкових платежів);

-392- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті 14.1.261 статті 14 поняття «податки та збори (обов‘язкові платежі)» привести у відповідність до статті 6.

555.

основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

-393- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У абзаці 6 підпункту 14.1.262 статті 14 (у визначенні терміну “фінансова допомога”) слова «основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків…» - виключити.

560.

14.1.265. фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

-394- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.265 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

566.

14.1.269. хронометраж - процес обстеження (спостереження) проведених суб’єктами господарювання розрахункових та інших господарських операцій, який застосовується органами державної податкової служби, з метою встановлення реальних обсягів проведених суб’єктами господарювання розрахункових та інших господарських операцій;

-395- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 14.1.269 пункту 14.1 статті 14 виключити

-396- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 14.1.269 статті 14 розділу 1 законопроекту вилучити;

567.

14.1.270. штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляються з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

-397- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
23. Підпункт 14.1.270 пункту 14.1 статті 14 розділу І викласти у наступній редакції:
«14.1.270) штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – плата у вигляді фіксованої суми або відсотків від суми податкового зобов'язання, що справляються з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог цього Кодексу та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.»

-398- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&
6.Пункт 14.1. статті 14 – доповнити підпунктами такого змісту:
«14.1.272. малий платник податків – суб’єкт підприємницької діяльності (фізична або юридична особа, незалежно від форми власності), який відповідає двом вимогам: середньооблікова чисельність найманих працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесят осіб; обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесят мільйонів гривень;
14.1.273. органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження.
14.1.274. органічне землеробство – вирощування сільськогосподарської продукції, без застосування мінеральних добрив, хімічних факторів захисту від бур’янів та шкідників (пестицидів), з використанням речовин та процесів природного походження;
14.1.275. органічна продукція – це продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва;
14.1.276. виробники продукції органічного землеробства - сільськогосподарські товаровиробники, що є сертифікованими виробниками органічної продукції за стандартами Європейського Союзу, визначеними у постанові ЄС 834/2007;
14.1.277. невиробничі основні засоби – це означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку;
14.1.278. туристична послуга - послуга з тимчасового розміщення туриста у готелі, мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання, а також послуги з харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування, включаючи послуги із страхування життя або здоров’я такого туриста чи його цивільної відповідальності перед третіми особами, які включаються до вартості послуги з тимчасового розміщення туриста або вартості туристичного ваучера (путівки). Зазначений комплекс туристичних послуг з метою оподаткування розглядається як єдина туристична послуга;
14.1.279. туристичний оператор - особа, що безпосередньо надає послугу з тимчасового розміщення туриста чи придбаває послуги інших платників податку, що включаються до складу туристичної послуги, з метою їх надання туристам як безпосередньо, так і через туристичного агента шляхом постачання туристичного ваучера (путівки)
14.1.280. туристичний агент - особа, яка згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного з туристичним оператором, придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі операції з його постачання від імені та/або за дорученням туристичного оператора туристам або іншим туристичним агентам»;

-399- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&
Доповнити статтю 14 Розділу 1 підпунктом такого змісту:
«дослідницький податковий кредит – сума коштів, що дорівнює встановленому відсотку від суми витрат звітного періоду на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, на яку платник податку має право зменшити суми платежів зі сплати податку на прибуток підприємств у звітному періоді, нарахованих по результатах основної діяльності такого платника податку. Сума визначена згідно з розділом Ш цього Кодексу;».

-400- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)
&&
Ст.14 п.14.1 доповнити поняттями:
Устаткування (обладнання ) для цілей пункту 19 розділу XIX цього Кодексу слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
Комплектувальні до устаткування (обладнання) для цілей пункту 19 розділу XIX цього Кодексу слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
Міжзаводська кооперація – це виробництво продукції, товарів або виконання робіт, послуг за договорами, укладеними між суб’єктами господарської діяльності, які є зареєстрованими суб’єктами СЕЗ , для потреб реалізації інвестиційних проектів.

-401- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.271:
" Потоннажний збір - спеціальна форма податку, що стягується щорічно з суден, зареєстрованих у міжнародному реєстрі суден України замість всіх інших передбачених цим кодексом податків та обов’язкових платежів."

-402- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
&&
Доповнити пункт 14.1. таким поняттям:
«свердловина - спеціально обладнана гірнича виробка у земній корі круглого січення з великим співвідношенням глибини до діаметра, яка створюється послідовним руйнуванням (бурінням) гірничих порід, видаленням зруйнованої породи і, при необхідності, кріпленням стінок свердловини. Первісна вартість свердловини складається з витрат на її спорудження».

-403- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
&&
Доповнити частину 14 новим терміном «рекламні послуги»: «рекламні послуги - надання рекламних послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промоутерства) включаючи стимулювання збуту і рекламну діяльність на місці продажу, розповсюдження рекламних проспектів і зразків; послуги з планування, створення і розміщення реклами; послуги з планування, розроблення і проведення (реалізації) рекламних кампаній; послуги з розроблення і створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення фільмів, текстів для радіо, аудіовізуальних творів для телебачення та кіно, відеоматеріалів, аудіоматеріалів та інших творів (об’єктів), що містять рекламу; послуги, пов'язані з рекламною фотозйомкою і графічним дизайном рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу); послуги з надання консультацій у сфері реклами, надання консультацій з питань комерційної стратегії і методів реалізації товарів, робіт і послуг та їх рекламування; розроблення стратегії рекламування товарів, робіт і послуг; послуги, пов'язані з дослідженням ринку; послуги, пов'язані з діяльністю щодо зв'язків з суспільством; послуги з продажу та оренди місця чи часу для реклами, здавання під найм місця для реклами, управління рекламними повідомленнями, що передаються будь-якими засобами (рекламні щити, газети, радіо, телебачення, мережа Інтернет тощо);».

-404- Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)
Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)
Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)
Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
&&
Статтю 14 доповнити підпунктом 14.1.271.
«14.1.271. договір добровільного медичного страхування із податковою пільгою - договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) та/або страхування здоров'я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.»

-405- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
24. Доповнити пункт 14.1 підпунктом 14.1.271 наступного змісту: «14.1.271) кредит під цінні папери:
кошти, які залучаються юридичною особою від інших юридичних або фізичних осіб як компенсація вартості цінних паперів, у тому числі шляхом:
випуску (емісії) облігацій, депозитних сертифікатів;
продажу векселя до настання строку платежу за ним за грошові кошти з дисконтом (врахування векселів);
продажу цінних паперів, що належать платнику податків, під зобов’язання із наступного зворотного придбання таких цінних паперів за ціною, що перевищує ціну першого продажу (РЕПО).»

-406- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
25. Доповнити пункт 14.1 підпунктом 14.1.272 наступного змісту: «
«14.1.272) своп - цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту.»

-407- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
26. Доповнити пункт 14.1 підпунктом 14.1.273 наступного змісту:
«14.1.273) опціон – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону.»

-408- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
27. Доповнити пункт 14.1 підпунктом 14.1.274 наступного змісту:
«14.1.274) форвардний контракт – цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.
Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладання.
Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.»

-409- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
28. Доповнити пункт 14.1 підпунктом 14.1.275 наступного змісту: «14.1.275) ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення.
Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу
Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.»

-410- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
29. Доповнити п.14.1 пп.14.1.276 наступного змісту:
«14.1.276) Касовий метод для цілей оподаткування згідно розділу V цього Кодексу - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).»

-411- Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)
Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)
Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)
Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
&&
Статтю 14 доповнити пунктом 14.1.271.
«14.1.271. договір добровільного медичного страхування із податковою пільгою – договір між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) та/або страхування здоров’я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат. Додаткові вимоги до такого договору встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, але не виключно, щодо мінімального строку ,його дії, повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору, порядку здійснення страхової виплати.

-412- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Статтю 14 доповнити пунктом 14.1.271) наступного змісту:
«Спільна діяльність – господарська діяльність із створенням або без створення юридичної особи, яка є обєктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними».

-413- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом наступного змісту: „податкове роз‘яснення - оприлюднення узагальненої позиції уповноваженого органу щодо практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган;”

-414- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 14.1 доповнити підпунктом 14.1.271 наступного змісту: „14.1.271. послуга з міжнародного перевезення – послуга з перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів та міжнародних відправлень будь яким транспортним засобом, якщо таке перевезення здійснюється територією двох чи більше країн і при цьому пункт відправлення або пункт призначення, або той і той знаходяться на території України. При цьому з метою оподаткування резидентський статус сторін договору про такі перевезення не береться до уваги.
Вартість послуг, що включається до складу портових зборів, надаються під час прямування судна до пункту (місця) митного оформлення для навантаження (довантаження) вантажів (посадки пасажирів) чи з пункту (місця) митного оформлення після вивантаження (часткового вивантаження) вантажів (висадки пасажирів) і є невід’ємною складовою послуг з міжнародного перевезення вантажу (пасажирів)”.

-415- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
11) доповнити статтю 14 Розділу І проекту Кодексу визначеннями основних термінів, що використовуються в Розділі XVI. «Збір за спеціальне використання води» відповідно до Водного кодексу України.

568.

Стаття 15. Платники податку

573.

16.2. стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому цим Кодексом або законодавством України з питань митної справи та оподаткування;

-416- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 16.2 статті 16 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції «стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України»;

574.

16.3. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

-417- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п.16.3. викласти у такій редакції:
вести у випадках та в установленому законом порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

-418- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 16:
п.п.16.3. - 16.4.2. викласти в наступній редакції:
«16.1. Платник податків зобов'язаний:
16.3. вести у випадках та в установленому законом порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
16.4. подавати до контролюючих органів у випадках та в порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;
16.4.1. сплачувати податки та збори у випадках, в строки та у розмірах, встановлених податковим та митним законодавством;
16.4.2. подавати на письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених податковим та митним законодавством) документи, пов’язані з обчисленням та сплатою відповідних податків та зборів;».

575.

16.4. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

-419- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 16.4. статті 16 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«16.4. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність, пов’язанi з обчисленням i сплатою податків та зборів;»

-420- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п. 16.4. викласти у такій редакції:
подавати до контролюючих органів у випадках та в порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

576.

16.4.1. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених податковим та митним законодавством;

-421- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 16.4.1. пункту 16.4. статті 16 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«16.4.1. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених законами України;»

-422- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п. 16.4.1. викласти у такій редакції:
сплачувати податки та збори у випадках, в строки та у розмірах, встановлених податковим та митним законодавством;

-423- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 16.4.1 статті 16 розділу 1 законопроекту слова «податковим та митним» вилучити;

577.

16.4.2. подавати на письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених податковим та митним законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів;

-424- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 16.4.2. пункту 16.4. статті 16 розділу Ι виключити.

-425- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 16.4.2 пункту 16.4 статті 16 після слів „подавати на” додати слова „належним чином оформлену”; доповнити підпункт 16.4.2 пункту 16.4 статті 16 реченням наступного змісту: „у письмовій вимозі обов’язково зазначається конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків та підстава для їх надання”.

-426- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п. 16.4.2. викласти у такій редакції:
подавати на письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених податковим та митним законодавством) документи, пов’язані з обчисленням та сплатою відповідних податків та зборів;».

-427- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 16.4.2 статті 16 розділу 1 законопроекту слова «податковим та митним» вилучити;

-428- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Виключити з підпункту 16.1.5 «регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів)».

578.

16.4.3. подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

-429- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п.16.4.3. виключити;

-430- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
п.п.16.4.3. - 16.4.5. - виключити;
п.п.16.4.6. - 16.4.10. вважати відповідно п.п.16.4.3. - 16.4.7.;

579.

16.4.4. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

-431- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 16.4.4. пункту 16.4. статті 16 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«16.4.4. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених законами України;»

-432- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п.16.4.4. виключити;

-433- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 16.4.4 статті 16 розділу 1 законопроекту слова «податковим законодавством» замінити словами «Цим кодексом»;

580.

16.4.5. давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати вимоги органів державної податкової та митної служб щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;

-434- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 16.4.5 пункту 16.4 статті 16 виключити слова „і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки”.

-435- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п. 16.4.5. - виключити;
п.п.16.4.6. - 16.4.10. вважати відповідно п.п.16.4.3. - 16.4.7.;

-436- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
&&
Підпункт 16.4.5. пункту 16.4. статті 16 після слова:
«виконувати» доповнити словом
«законні»;

-437- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
слова:
«і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки» виключити.

581.

16.4.6. не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;

-438- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 16.4.6 статті 16 викласти у такій редакції:
“Не перешкоджати діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею своїх службових обов’язків та виконувати вимоги такої посадової особи, якщо вони відповідають вимогам чинного законодавства України”.

582.

16.4.7. повідомляти органу державної податкової служби за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації);

-439- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п.16.4.7. викласти в наступній редакції: «допускати посадових осіб контролюючого органу до обстеження приміщень, територій, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у порядку та випадках, встановлених цим Кодексом.».

-440- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 16.4.7 статті 16 розділу 1 законопроекту слово «трьох» замінити словом «семи»;

-441- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
п.п.16.4.7. викласти в наступній редакції: «допускати посадових осіб контролюючого органу до обстеження приміщень, територій, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у порядку та випадках, встановлених цим Кодексом.».

583.

16.4.8. повідомляти органу державної податкової служби про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи- підприємця;

-442- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 16.4.8 пункту 16.4. статті 16 розділу Ι виключити.

584.

16.4.9. забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строків, установлених цим Кодексом;

585.

16.4.10. допускати посадових осіб контролюючого органу, під час проведення ними перевірок, до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

-443- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті 16.4.10 статті 16 слова “встановлених цим Кодексом” замінити словами “встановлених чинним законодавством України”.

-444- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У підпункті 16.14.10 пункту 16.14 статті 16 проекту кодексу після слів: «під час проведення ними» доповнити словами: «виїзних планових та позапланових».

586.

Порядок проведення обстежень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

-445- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Абзац другий підпункту 16.4.10 пункту 16.4 статті 16 виключити.

587.

Стаття 17. Права платника податків

588.

17.1. Платник податку має право:

589.

17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової та митної служб, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

-446- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
&&
Підпункт 17.1.1. пункту 17.1. статті 17 після слів:
«у тому числі»
доповнити словами:
«шляхом отримання усних та письмових податкових консультацій»

594.

17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти перевірок, проведених контролюючими органами;

-447- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
підпункт 17.1.6. статті 17 Розділу І проекту Податкового кодексу України, викласти у наступній редакції:
«бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписати їх із застереженням та подати контролюючому органу письмові заперечення в порядку встановленому цим Кодексом;».

-448- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
підпункт 17.1.6. статті 17 Розділу І проекту Податкового кодексу України, викласти у наступній редакції:
«бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписати їх із застереженням та подати контролюючому органу письмові заперечення в порядку встановленому цим Кодексом;».

-449- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
&&
Доповнити підпункт 17.1.6 після «акти ( довідки)».

595.

17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами консультації;

-450- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Підпункт 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 доповнити словами "та роз'яснення".

-451- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 17.1.7 статті 17 розділу 1 законопроекту слова «порядку, встановленому цим Кодексом,» та «надані контролюючими органами консультації» вилучити;

-452- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 17.1.7 пункту 17. 1 статті 17 Розділу I слова «консультації» змінити на слово «роз'яснення»

596.

17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

-453- Н.д.Кошин С.М. (Реєстр.картка №246)
Викласти у такій редакції:
17.1. Платник податку має право:
17.1.8 отримувати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

597.

17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків;

-454- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 17: п.п.17.1.9. викласти в наступній редакції: «на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що мають комерційний, конфіденційний чи таємний характер;».

-455- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 17.1.9 статті 17 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції «на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, без його письмової згоди, та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків;»;

-456- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 17: п.п.17.1.9. викласти в наступній редакції: «на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що мають комерційний, конфіденційний чи таємний характер;».

598.

17.1.10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;

-457- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 17.1.10 статті 17 розділу 1 законопроекту слова «у порядку, встановленому цим Кодексом» вилучити;

-458- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Пункт 17.1 статті 17 після підпункту 17.1.10 доповнити підпунктом 17.1.11 наступного змісту: „17.1.11) на отримання бюджетного відшкодування за наявності підстав та в порядку, встановленому цим Кодексом;”;
підпункт 17.1.11 вважати підпунктом 17.1.12.

599.

17.1.11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законодавством порядку;

 -459- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 17.1.11 статті 17 розділу 1 законопроекту слова «у встановленому законодавством порядку» вилучити;

-460- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Статтю 17 доповнити пунктом в такій редакції:
"17.12 перевіряти повноваження посадових осіб органів державної податкової служби, інших працівників контролюючих органів та документи, що посвідчують особу, до та під час проведення перевірки."

-461- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
&&
Доповнити пункт 17.1 статті 17 новими підпунками такого змісту:
«17.1.12 вимагати від посадових осіб контролюючих органів додержання норм податкового законодавства при виконанні ними дій по відношенню до платника податку;
17.1.13.не виконувати незаконні акти та вимоги контролюючих органів( посадових осіб) , що не відповідають законам України.»

-462- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
&&
Доповнити пункт 17.1 статті 17 пунктом 17.1.12 такого змісту:
«17.1.12. відмовитися від реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) через свої релігійні або інші переконання та офіційно повідомити про це заявою довільної форми органи державної податкової служби за місцем проживання. Така особа має право бути взятою на облік в органах державної податкової служби за раніше встановленими формами обліку платників податків протягом 20 днів з моменту отримання податковим органом офіційного повідомлення про відмову платника податку через свої релігійні або інші переконання від реєстрації у Державному реєстрі, формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера). Така особа має право отримати запис в паспорті на сторінці «Особливі відмітки» наступного змісту: «Має право здійснювати будь-які платежі, реалізовувати свої права та обов’язки без реєстрації в Державному реєстрі, без облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера)». Цей запис завіряється підписом керівника відповідного органу державної податкової служби, скріплюється гербовою печаткою із зазначенням дати запису».

-463- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
&&
пункт 17.1 статті 17 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток»;

-464- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
доповнити пункт 17.1 Статті 17 новим підпунктом 17.1.12) такого змісту:
«17.1.12) у разі виявлення допущених помилок у веденні карток особового рахунку платника податку в процесі звірки розрахунків з бюджетом, такий платник податків має право вимагати від контролюючих органів негайного їх виправлення, а у разі завдання діями (бездіяльністю) посадових осіб контролюючих органів шкоди платнику податків такі органи повинні здійснити відшкодування завданих збитків такому платнику податків за рахунок відповідного бюджету.»

600.

17.2. Платник податку має також інші права, передбачені законодавством.

-465- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 17.2 статті 17 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції «Платник податку не може обмежуватись в правах, передбачених законодавством та Конституцією України.»;

601.

Стаття 18. Податкові агенти

606.

19.2. Представниками платника податку визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або доручення. Доручення, видане платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, повинне бути належним чинном засвідчене відповідно до чинного законодавства.

-466- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У першому та другому реченнях пункту 19.2. статті 19 слово «доручення» змінити на «довіреність» у відповідних відмінках

-467- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Пункт 19.1 викласти в наступній редакції «Представниками платника податку визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі договору, закону або доручення.
Адвокат здійснює представництво на підставі договору та/або ордеру.»

608.

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

-468- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 20 «Права органів державної податкової служби» викласти у наступній редакції:
«Стаття 20. Права органів державної податкової служби – в межах Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

610.

20.1.1. запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 розділу ІІ цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);

-469- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 перед словами „запрошувати платників податку” додати слова „у разі встановлення порушення”;

-470- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 20:
п.п.20.1.1. викласти в наступній редакції:
«20.1.1. Запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 4 розділу ІІ цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);

-471- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті 20.1.1 статті 20 поняття «податки та збори (обов‘язкові платежі)» привести у відповідність до статті 6.

-472- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 20:
п.п.20.1.1. - 20.1.2. викласти в наступній редакції:
«20.1.1. Запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 4 розділу ІІ цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);
20.1.2. Отримувати в ході перевірок у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), що стосуються сплати податків та зборів, та пояснення з цих питань; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків-фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків-юридичних осіб документи, що посвідчують особу;

611.

20.1.2. при проведенні виїзних перевірок отримувати у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків-фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків-юридичних осіб документи, що посвідчують особу;

-473- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 20:
п.п.20.1.2. викласти в наступній редакції:
20.1.2. Отримувати в ході перевірок у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), що стосуються сплати податків та зборів, та пояснення з цих питань; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків-фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків-юридичних осіб документи, що посвідчують особу;

-474- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
в підпункті 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 додати абзац другий наступного змісту: „Забороняється вимагати у суб'єктів господарської діяльності копії документів, що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування;”

612.

20.1.3. одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки, у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, інформацію стосовно операцій за рахунками суб’єктів господарювання з питань оподаткування або валютного контролю, у тому числі інформацію про факти порушення резидентами установлених законодавством строків розрахунків під час проведення зовнішньоекономічних операцій, та інформацію про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів;

-475- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
У підпункті 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 слова «наявність та рух коштів на рахунках платника податків, інформацію стосовно операцій за рахунками суб’єктів господарювання з питань оподаткування або валютного контролю, у тому числі інформацію про факти порушення резидентами установлених законодавством строків розрахунків під час проведення зовнішньоекономічних операцій, та інформацію про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів» замінити словами «про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності»;

-476- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 20.1.3 статті 20 викласти у такій редакції:
“Одержувати безоплатно від платників податків, а також від Національного банку України та комерційних банків у порядку, встановленому Законом України “Про банки і банківську діяльність” довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію стосовно операцій за рахунками суб’єктів господарювання з питань оподаткування або валютного контролю, у тому числі інформацію про факти порушення резидентами установлених законодавством строків розрахунків під час проведення зовнішньоекономічних операцій, та інформацію про фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів”.

614.

20.1.5. вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

-477- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 20.1.5 пункту 20.1. викласти у такій редакції:
«вимагати від платників податків, що перевіряються надання матеріалів річної інвентаризації, що проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства відповідно до законодавства України про бухгалтерський облік, або, у разі відсутності таких, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки вході планових та позапланових виїзних перевірок, або до майна яких застосовано адміністративний арешт.»

-478- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
У підпункті 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 після слів «що перевіряються в ході» доповнити «позапланових».

-479- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 викласти у наступній редакції: «вимагати від платників податків, що перевіряються надання матеріалів річної інвентаризації, що проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства відповідно до законодавства України про бухгалтерський облік, або, у разі відсутності таких, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки вході планових та позапланових виїзних перевірок, або до майна яких застосовано адміністративний арешт;».

-480- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Підпункт 20.1.5 викласти в наступній редакції: «вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів.»

-481- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
У статті 20 підпункт 20.1.5) пункту 20.1 викласти в такій редакції:
«20.1.5) вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;
У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або розрахунки з використанням спеціальних платіжних засобів та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи передбачені статтею94 розділу ІІ цього Кодексу;

616.

20.1.6. для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом;

-482- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 20, п. 20.1., пп. 20.1.6., виключити слова "та статистичну".

-483- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 20.1.6 статті 20 після слів "інших неприбуткових організацій" доповнити словами "(крім профспілкових організацій та їх об'єднань)".

-484- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 20.1.6 статті 20 розділу 1 законопроекту слова «та статистичну» вилучити;

617.

20.1.7. під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та отримувати їх у платників податків у порядку, встановленому цим Кодексом;

-485- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 20.1.7 виключити.

-486- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити підпункт 20.1.7 пункту 20.1 статті 20.

-487- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 20.1.7 статті 20 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції «20.1.7тимчасово вилучати у платників податків оригінали первинних документів, які свідчать або можуть свідчити про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому посадова особа, що вилучає документи зобов’язана залишити платнику податків копії вилучених документів;»;

-488- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити пункт 21.1 статті 21 підпунктами 20.1.8, 20.1.9 наступного змісту:
„20.1.8. при здійсненні повноважень та реалізації прав, передбачених цим Кодексом та іншими законами, не перешкоджати законній діяльності платників податків втручанням в їх фінансово-господарську діяльність, виробничі процеси, нормальний режим роботи, процеси управління.
21.1.9. розміщати на веб-сайті органу державної податкової служби інформацію про торги (тендери, аукціони), результати торгів (тендерів, аукціонів) та майно платників податків, що перебуває у податковій заставі та реалізується в рамках примусового продажу згідно з вимогами статті 95 розділу ІІ цього Кодексу”.

618.

20.1.8. під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

-489- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 20.1.8 статті 20 розділу 1 законопроекту слова « виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби» вилучити;

-490- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 20.1.8. викласти в такій редакції:
«20.1.8. вивчати та перевіряти в порядку, визначеному цим Кодексом первинні документи, регістри бухгалтерського, податкового обліку та інші регістри, фінансову та статистичну звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а також виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;».

619.

20.1.9. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;

-491- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
Пункт 20.1.9 статті 20 виключити.

-492- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №243)
У пункті 20.1.9 слова:
«проводити контрольні розрахункові операції»
змінити на:
«у встановленому чинним законодавством порядку проводити контрольні розрахункові операції»

-493- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
У статті 20 підпункт 20.1.9) пункту 20.1 викласти в такій редакції:
20.1.9) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків, застосування реєстраторів розрахункових операцій та дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів.
Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;

620.

20.1.10. під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

-494- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
1.3) Підпункт 20.1.10 пункту 20.1. ( яким надано право органам державної податкової служби під час перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податку зняття показань лічильників) доповнити реченням такого змісту.
«Порядок зняття показань лічильників електричної та теплової енергії постачальників енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.»

-495- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 20.1.10 пункту 20.1 статті 20 доповнити реченням такого змісту: «Порядок зняття показань лічильників електричної та теплової енергії постачальників енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

-496- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
підпункт 20.1.10 пункту 20.1 статті 20 РОЗДІЛУ І. викласти у такій редакції:
«20.1.10. Під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється. Порядок зняття показань лічильників електричної та теплової енергії постачальників енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України».

-497- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Підпункт 20.1.10 пункту 20.1. статті 20 викласти у наступній редакції:
"20.1.10 Під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів державної податкової служби зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється".

-498- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
30. Пропонується викласти пп. 20.1.10 п. 20.1 ст. 20 в наступній редакції:
«20.1.10. Під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється.
Порядок зняття показань лічильників електричної та теплової енергії у постачальників енергії під час проведення перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України .»

-499- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 20.1.10 пункту 20.1. викласти у наступній редакції:
"Під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів державної податкової служби зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється";

-500- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 20.1.10 пункту 20.1. статті 20 розділу Ι виключити.

-501- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Підпункт 20.1.10 пункту 20.1. ( яким надано право органам державної податкової служби під час перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податку зняття показань лічильників) доповнити реченням такого змісту.
«Порядок зняття показань лічильників електричної та теплової енергії постачальників енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України».

621.

20.1.11. доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

-502- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
підпункт 20.1.11. пункту 20.1. статті 20 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«20.1.11 доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку);»

-503- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Підпункт 20.1.11 викласти в наступній редакції: доступу під час проведення перевірок за рішенням суду території, приміщення (крім житла громадян) та іншого майно, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелами погашення податкового боргу.»

622.

20.1.12. звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання, а також продовження строку адміністративного арешту майна платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;

-504- Н.д.Кошин С.М. (Реєстр.картка №246)
Викласти у такій редакції:
Стаття 20. Права органів державної податкової служби
20.1. Органи державної податкової служби мають право:
20.1.12 при наявності доказових фактів ухилення від сплати податків звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця…(далі – по тексту).

-505- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
- підпункт 20.1.12. статті 20 Розділу І проекту Податкового кодексу України, викласти у наступній редакції:
«звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання у випадках встановлених чинним законодавством, а також продовження строку адміністративного арешту майна платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;».

623.

20.1.13. звертатися до суду про визнання недійсними правочинів, виконання яких пов’язано з оподаткуванням;

-506- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 20.1.13. пункту 20.1. статті 20 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«20.1.13. подавати до судів позови до підприємств, установ,організацій та громадян про визнання угод недійсними;».

-507- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
Н.д.Зац О.В. (Реєстр.картка №34)
Виключити пп. 20.1.13. п. 20.1. статті 20 з редакції проекту Податкового кодексу України

-508- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)
У підпункті 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 проекту кодексу слова: «виконання яких пов’язано з оподаткуванням» замінити словами: «у разі якщо такі правочини укладені з метою ухилення від сплати податків та зборів».

-509- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)
Пункт 20.1.13 статті 20 викласти в такій редакції
«20.1.13 звертатись до суду з позовами про визнання недійсними фіктивних та удаваних правочинів».

625.

20.1.15. звертатися до суду з поданням про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:

-510- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 20.1.15 після слів «сплати податків, зборів» необхідно доповнити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

-511- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 20.1.15. пункту 20.1. статті 20 розділу Ι виключити.

-512- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
&&
Підпункт 20.1.15 статті 20 розділу І після слів «сплати податків, зборів» доповнити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

-513- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті 20.1.15 статті 20 після слів «сплати податків, зборів» необхідно доповнити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

-514- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Підпункт 20.1.15 викласти в наступній редакції: «звертатися до суду з поданням про зупинення видаткових операцій платника податків (з обов’язковим повідомленням, в порядку передбаченому КАС України ) на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, а також визначних контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:…»

630.

20.1.18. звертатися до суду про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках обслуговуючих такого платника, на суму податкового богу або його частини;

-515- Н.д.Кошин С.М. (Реєстр.картка №246)
Викласти в такій редакції:
20.1.18. звертатися до суду із заявою щодо застосування до платників податків фінансових (штрафних) санкцій стягнення до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та \ або податкового боргу, та про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках обслуговуючих такого платника, на суму податкового богу або його частини;

-516- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 20.1.18. пункту 20.1. статті 20 розділу Ι виключити.

631.

20.1.19. звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;

-517- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
підпункт 20.1.19. статті 20 Розділу І проекту Податкового кодексу України, виключити.
«звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;».

632.

20.1.20. звертатися до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності, визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням;

-518- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
У підпункті 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 слова "визначених Кабінетом Міністрів України" замінити словом "достатніх".

636.

20.1.24. вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби;

-519- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
Викласти п.п. 20.1.24 ст. 20 у наступній редакції:
"вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби;"

640.

20.1.28. застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановленому цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету у порядку, визначеному цим Кодексом;

-520- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 20.1.28. викласти в такій редакції:
«20.1.28. застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції в порядку, визначеному законом;» вилучивши слова «стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановленому цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету»

641.

20.1.29. здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

-521- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
У статті 20 підпункт 20.1.29 пункту 20.1 викласти в такій редакції:
20.1.29) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;»

642.

20.1.30. одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та зборів (обов’язкових платежів) від платників податків, а також Національного банку України та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов’язкових платежів), від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб’єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від відділів державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли;

-522- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті пунктах 20.1.30 статті 20 поняття «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та зборів (обов’язкових платежів)» привести у відповідність до статті 70.

643.

20.1.31. одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів (обов’язкових платежів) та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

-523- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті 20.1.31 статті 20 поняття «податки та збори (обов‘язкові платежі)» привести у відповідність до статті 6.

646.

20.1.34. за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів;

-524- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 20.1.34 статті 20 виключити

647.

20.1.35. надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів іншим органам державної влади та органам Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до закону.

-525- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті 20.1.35 статті 20 слова « Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» замінити словами «фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

-526- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У підпункті 20.1.35 статті 20 розділу І слова «Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» замінити словами «фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

-527- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
п.п. 20.1.35. викласти в наступній редакції: « надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади та органам державних соціальних та пенсійного фондів у порядку , визначеному Кабінетом міністрів України;».

-528- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті 20.1.35 статті 20 слова « Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» замінити словами «фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

-529- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
у пункті пунктах 20.1.35 статті 20 поняття «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» привести у відповідність до статті 70.

-530- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
п.п. 20.1.35. викласти в наступній редакції: « надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади та органам державних соціальних та пенсійного фондів у порядку , визначеному Кабінетом міністрів України;».

-531- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
&&
П.п. 20.1.39. ст. 20 доповнити наступними словами: "За рішенням суду", та викласти у наступній редакції:
"за рішенням суду отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця із обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу (П.І.Б., № та серія паспорта, р/н, місце проживання тощо) та дані про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;

654.

Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів

-532- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Статтю 21 «Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів» викласти у наступній редакції:
Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів - в межах Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

-533- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Статтю 21 «Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів» викласти у наступній редакції:
«Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів - в межах Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

656.

21.1.1. дотримувати Конституції та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами;

-534- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
Із п.п. 21.1.1. статті 21 виключити слова “іншими законами України",

-536- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт 21.1.1 статті 21 викласти у такій редакції:
"забезпечувати безумовне дотримання норм цього Кодексу, інших законів України та нормативних актів".

-535- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
&&
П.п. 21.1.1. після слів "нормативними актами" додати слова "що не протирічать цьому Кодексу"

657.

21.1.2. забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій та повною мірою використовувати надані їм права;

-537- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
У пункті 21.1.2 статті 21 розділу 1 законопроекту слова «та повною мірою використовувати надані їм права» вилучити;

-538- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
&&
У статті 21: доповнити п.п.21.1.5. наступним абзацем: «На першу вимогу платника податків (посадової особи платника податків) надавати особисте посвідчення та (за наявності) посвідчення на перевірку даного платника податків.».

-539- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
&&
У статті 21: доповнити п.п.21.1.5. наступним абзацем: «На першу вимогу платника податків (посадової особи платника податків) надавати особисте посвідчення та (за наявності) посвідчення на перевірку даного платника податків.».

661.

21.1.6. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається при реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;

-540- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Викласти підпункт 21.1.6 статті 21 у наступній редакції:
“21.1. Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:
21.1.6. не допускати розголошення конфіденційної інформації з обмеженим доступом про платника податків, державної, комерційної чи банківської таємниці, що одержується, використовується, зберігається при реалізації функцій, покладених на контролюючі органи”.

662.

21.1.7. надавати органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-541- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
Пункт 21.1.7. викласти в такій редакції:
«21.1.7. надавати органам державної влади та місцевого самоврядування на їхній письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку встановленому законом.»

-542- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Статтю 21 доповнити пунктом 21.1.8 наступного змісту:
«за вимогою платника податків проводити перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків».

-543- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)
&&
Доповнити п. 21.1 ст. 21 підпунктом 21.1.8 такого змісту: "забезпечувати надання платникам податків, їх представникам та іншим учасникам відношень, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу, податкових консультацій з питань нарахування та сплати податків".

663.

21.2. Невиконання або неналежне виконання посадовими особами контролюючих органів своїх обов’язків тягне відповідальність згідно із законом.

-544- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 21.2 статті 21 після слова тягне додати слова і знаки „дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну”.

664.

21.3. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

-545- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Пункт 21.3 статті 21 викласти у такій редакції:
“Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок таких посадових осіб”.

-546- Н.д.Соколов М.В. (Реєстр.картка №302)
Пункт 21.3 статті 21 викласти в такій редакції:
«21.3 Збитки, завдані, неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок таких осіб, або за рахунок державного бюджету, за вибором особи, якій завдано такі збитки».

-547- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
7.Викласти пункт 21.3 статті 21 „Обов’язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів” у такій редакції:
„21.3. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету у наступних розмірах:
- за неправомірне донарахування контролюючим органом по особистому рахунку податків і зборів (у випадку встановлення факту судом) установити штрафну санкцію на користь платника податку у розмірі 10% від суми завищеного податкового зобов'язання за кожен податковий період але не більше 50% такої суми;
- за затримку повернення надлишково сплачених податків або сум бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника повинен сплачуватися штраф у розмірі 10% затриманих сум при затримці до 30 діб, 20% - при затримці більше 30 діб. Крім цього, за затримку повернення цих грошових коштів повинна нараховуватись пеня у розмірі 120% облікової ставки НБУ за кожний день затримки”

-548- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 21.3 статті 21 слова «за рахунок коштів державного бюджету» замінити словами «відповідно до закону».

665.

21.4. Інші обов’язки і відповідальність посадових осіб митної служби визначаються Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

-550- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 21.4 статті 21 розділу 1 законопроекту вилучити;

-549- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Доповнити статтю підпунктом 21.5 такого змісту:
“21.5. Проводити в обов’язковому порядку на вимогу платників податку проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податку”.

666.

Стаття 22. Об’єкт оподаткування

-551- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
Викласти статтю 22 в наступній редакції:
Стаття 22 Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені цим Кодексом, з наявністю яких цей Кодекс пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

694.

30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

-552- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
8.Пункт 30.4. статті 30 - викласти у такій редакції:
«30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету, якщо інше прямо не дозволено цим Кодексом»»;

695.

30.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, податковими законами, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

-553- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
9.Пункт 30.5. статті 30 - викласти у такій редакції:
«30.5.  Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу»

697.

30.7. Контролюючі органи складають зведену інформацію про суми податкових пільг юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та визначають втрати бюджету внаслідок надання податкових пільг.

-554- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
У пункті 30.7 статті 30 слова «втрати бюджету» замінити словами «втрати доходів бюджету».

699.

30.9. Податкова пільга надається шляхом:

-555- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Пункт 30.9 статті 30 Розділу 1 «Загальні положення» викласти в такій редакції:
«Податкова пільга надається шляхом:
а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;
б) податкового кредиту, що зменшує суму податкового зобов’язання на повний або частковий розмір витрат цільового характеру;
в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податкового збору;
д) податкових канікул – повного або часткового звільнення платника від сплати податку та збору на визначений термін».

-556- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&
Доповнити пункт 32.2. статті 32 Розділу 1 після слів «податкового кредиту» абзацом такого змісту: «освітнього податкового кредиту», а також наступним абзацом: «дослідницького податкового кредиту».

729.

35.3. Порядок сплати податку та збору встановлюється цим Кодексом, податковим чи митним законодавством для кожного податку окремо.

-557- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
В пункті 35.3 статті 35 слова «податковим чи митним законодавством» замінити словами «законами з питань оподаткування чи митної справи»

730.

Стаття 36. Податковий обов’язок

731.

36.1. Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати, та/або сплатити суму податку та збору, в порядку і в строки, визначені податковим та митним законодавством.

-558- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
У пункті 36.1 статті 36 слова «податковим та митним законодавством.» замінити словами «цим Кодексом, законами з питань оподаткування чи митної справи.»

-559- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 36.1 статті 36 розділу Ι викласти в наступній редакції: «36.1. Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати, та/або сплатити суму податку та збору, в порядку i в строки, визначені цим Кодексом та законами України.».

737.

37.1. Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань оподаткування та митної справи.

-560- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 37.1. статті 37 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«37.1. Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами України».

747.

38.3. У разі смерті платника податку його податковий обов’язок виконується спадкоємцями, які отримали свідоцтво про право на спадщину, пропорційно в межах доходів від спадщини.

-561- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 38.3. статті 38 розділу Ι виключити.

748.

38.4. Спосіб, порядок та строки виконання податкового обов’язку встановлюються податковим законодавством.

-562- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
пункт 38.4.статті 38 розділу Ι викласти в наступній редакції:
«38.4. Спосіб, порядок та строки виконання податкового обов’язку встановлюються законами України.».

749.

Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни

-563- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
31. Викласти ст. 39 розділу 1 законопроекту в наступній редакції:
«Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.
39.1. Звичайною ціню вважається ціна на товари (роботи, послуги), що визначена у договорі, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотного, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3 – 39.4 цієї статті.
39.2. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків:
а) бартерних операцій;
б) операцій з пов’язаними особами;
в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування;
г) в інших випадках, прямо визначених цим Кодексом.
39.3. Визначення звичайної ціни у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється за одним із методів, вказаних в цьому пункті. Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни:
а)порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
б) ціни перепродажу;
в) „витрати плюс ”;
г) розподілення прибутку;
ґ) чистого прибутку.
При визначенні звичайної ціни згідно з методами, встановленими цим пунктом, використовується інформація про ціни в операціях між непов’язаними особами у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
При цьому умови визнаються співставними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціни, які отримуються в результаті застосування методів, встановлених цим пунктом.
39.4 У разі відсутності даних для застосування зазначених методів визначення звичайної ціни така ціна може бути визначена виходячи з результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проводиться суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ”.
39.5. За методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) застосовується ціна, яка визначається за ціною на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги), що реалізуються (придбаваються) не пов’язаній з продавцем (покупцем) особі за звичайних умов діяльності.
Для визначення звичайної ціни товару (роботи, послуги) згідно з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у порівнянних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуються, зокрема, такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії); обсяг функцій, що виконуються сторонами; умови розподілу між сторонами ризиків і вигод; строки виконання зобов’язань; умови здійснення платежів, звичайних для такої операції; характеристика ринку товарів, на якому здійснено господарську операцію; бізнес стратегія підприємства; звичайні надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між непов’язаними особами, а також інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються порівнянними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або може бути економічно обґрунтована. При цьому враховуються звичайні під час укладення договорів між непов’язаними особами надбавки чи знижки до ціни, зокрема знижки, зумовлені сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших властивостей; закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації); збутом неліквідних або низьколіквідних товарів.
Якщо товари (роботи, послуги), стосовно яких визначається звичайна ціна, ідентичні (за їх відсутності - однорідні) товарам (роботам, послугам), які прилюдно пропонуються до продажу, або мають ціни, встановлені на організованому ринку цінних паперів, або мають біржову ціну (біржове котирування), визначення звичайної ціни, в установленому в абзаці першому цього пункту порядку, здійснюється з урахуванням таких факторів.
39.6. За методом „витрати плюс ” застосовується ціна, що складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки.
39.7. Відповідно до методу розподілення прибутку визначається прибуток від операції, який повинен бути розподілений між її учасниками. Такий прибуток розподіляється на економічно обґрунтованій основі, що наближує цей розподіл до розподілу прибутку, який отримали б учасники операцій, якби були непов’язаними особами.
39.8. Метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні показників рентабельності операції, які розраховуються на підставі відповідної бази (такої як витрати, обсяг реалізації, активи), з аналогічними показниками рентабельності операцій між непов’язаними особами у співставлених економічних умовах відповідно до пункту 39.2 цієї статті.
39.9. Методику визначення звичайної ціни страхового тарифу затверджує центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг, виходячи з положень цієї статті.
39.10. У разі коли ціни на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до принципів такого регулювання. Це положення не поширюється на встановлення мінімальної ціни продажу або індикативної ціни. У цьому разі звичайною є ринкова ціна, але не нижче встановленої мінімальної ціни продажу або індикативної ціни.
39.11. Для визначення звичайних цін на товари (роботи, послуги) можуть використовуватись наступні офіційні джерела інформації:
39.11.1) статистичні дані уповноважених державних органів і установ;
39.11.2) ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування, що можуть бути застосовані в порівняних умовах на відповідних ринках товарів (робіт, послуг);
39.11.3) звіти та довідки торгово-економічних місій у складі посольств України за кордоном;
39.11.4) довідки кількох торгово-промислових палат;
39.11.5) інші інформаційні джерела, що визнаються офіційними згідно з цим Кодексом.
39.12. Обов’язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом. При проведенні перевірки орган державної податкової служби має право надіслати вимогу за місцем реєстрації платника податку, а останній зобов’язаний протягом десяти календарних днів з моменту її отримання надати відповідь щодо обґрунтування рівня ціни, визначеної в договорі.
39.13. У разі незгоди з методом визначення звичайної ціни, застосованим платником податків, орган державної податкової служби застосовує інший метод визначення звичайної ціни, передбачений цією статтею, з обґрунтуванням необхідності застосування такого іншого методу.
У разі застосування звичайних цін за результатами проведення перевірки платника податку та встановлення їх відхилення у бік збільшення або зменшення від договірних цін більш ніж на 20 відсотків, посадові особи органу державної податкової служби фіксують в акті перевірки встановлені факти неправомірності застосування платником податків методу визначення звичайних цін та/або невідповідності використаних платником в податковому обліку цін звичайним цінам.
Визначені із застосуванням звичайних цін база, об`єкт оподаткування та інші показники податкового обліку використовуються органами державної податкової служби для проведення розрахунку податкових зобов`язань, коригування від`ємного значення об`єкта оподаткування або інших показників податкової звітності за результатами проведення перевірки.
За результатами цієї перевірки приймається відповідне податкове повідомлення-рішення. Рішення про сплату податкових зобов'язань, коригування від`ємного значення об`єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у зв’язку із застосуванням звичайних цін приймається у судовому порядку за поданням керівника (його заступника) відповідного податкового органу.
39.14. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу державної податкової служби із заявою про укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.
Договір про ціноутворення для цілей оподаткування є договором між зазначеним платником податків та центральним органом державної податкової служби, про порядок визначення цін (методів) відповідно до цієї статті та її застосування для цілей оподаткування протягом строку дії такого договору. Порядок укладення та виконання таких договорів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
39.15. При проведенні аукціону (тендеру) звичайною вважається ціна, яка склалась за результатами такого аукціону (тендеру).»

-564- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 39 доповнити пунктом 39.1 наступного змісту: „Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3 – 39.4 цієї статті”.
Відповідно, пункти 39.1, 39.2, 39.3 вважати пунктами 39.2, 39.3, 39.4.

753.

в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки цього податку, або не є платником цього податку;

-565- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
у статті 39
підпункт в) пункту 39.1 викласти в такій редакції:
«в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності;»

754.

г) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

755.

39.2. Визначення звичайної ціни у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється послідовно за методами, вказаними в цьому пункті. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо звичайна ціна не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни:

-566- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац 1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції: „Визначення звичайної ціни у випадках, встановлених цим Кодексом. Здійснюється за одним з методів, вказаних в цьому пункті. Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни:”.

758.

в) „витрати плюс”;

-567- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Виключити із пункту 39.2
« в) "витрати плюс";

759.

г) розподілення прибутку;

-568- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Виключити із пункту 39.2
г) розподілення прибутку;

760.

ґ) чистого прибутку.

-569- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Виключити із пункту 39.2
ґ) чистого прибутку.»

761.

При визначенні звичайної ціни згідно з методами, встановленими цим пунктом, використовується інформація про ціни в операціях між непов’язаними особам у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).

-570- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці сьомому пункту 39.2 статті 39 слова „ціни в операціях між непов’язаними особам у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг)” замінити на слова „ринкові ціни”.

-571- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
&&
Доповнити пункт 39.2 «Якщо звичайна ціна не може бути визначена з використанням зазначених методів, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»(аналогічно п. 1.20.5 ЗУ «Про оподаткування прибутку»)

764.

39.4. У разі неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.2 - 39.3 цієї статті вважається, що звичайна ціна збігається з договірною.

-572- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 39.4 статті 39 виключити.

766.

Для визначення звичайної ціни товару (роботи, послуги) згідно з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у порівнянних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуються, зокрема, такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії); обсяг функцій, що виконуються сторонами; умови розподілу між сторонами ризиків і вигод; строки виконання зобов’язань; умови здійснення платежів, звичайних для такої операції; характеристика ринку товарів, на якому здійснено господарську операцію; бізнес стратегія підприємства; звичайні надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між непов’язаними особами, а також інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються порівнянними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або може бути економічно обґрунтована. При цьому враховуються звичайні під час укладення договорів між непов’язаними особами надбавки чи знижки до ціни, зокрема знижки, зумовлені сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших властивостей; закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації); збутом неліквідних або низьколіквідних товарів.

-573- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці другому пункту 39.5 статті 39 слова „укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у порівнянних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуються, зокрема, такі умови договорів” замінити словами „ринкові ціни, що склалися на момент здійснення господарської операції платника податку (операції з придбання, продажу товарів (робіт, послуг)). Враховується, зокрема, така інформація”.

769.

39.7. За методом „витрати плюс” застосовується ціна, що складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки, звичайної для відповідного виду діяльності за співставлених умов. Мінімальний розмір націнки може бути визначено на законодавчому рівні.

-574- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 39.7 статті 39 виключити слова і знаки „ , звичайної для відповідного виду діяльності за співставних умов. Мінімальний розмір націнки може бути визначено на законодавчому рівні”.

772.

39.10. Порядок застосування методів порівнювальної неконтрольованої ціни (аналогів продаж), ціни перепродажу, „витрати плюс”, розподілення прибутку та чистого прибутку для визначення звичайної ціни встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з положень цієї статті.

-575- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 39.10 статті 39 виключити.

-576- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Викласти в наступній редакції:
«Порядок застосування методів порівнювальної неконтрольованої ціни (аналогів продаж) та ціни перепродажу встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з положень цієї статті».

776.

39.13.1. статистичні дані державних органів і установ;

-577- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 39.13.1 пункту 39.13 статті 39 виключити.

777.

39.13.2. ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;

778.

39.13.3. довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань та публікацій, в тому числі електронних та інших банків даних;

-578- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 39.13.3 пункту 39.13 статті 39 виключити.
Підпункти 39.13.3, 39.13.4, 39.13.5 пункту 39.13 статті 39 вважати, відповідно, підпунктами 39.13.2, 39.13.3, 39.13.4 пункту 39.13 статті 39.

782.

39.15. Для товарів (супутніх послуг), раніше ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту, звичайною ціною продажу (поставки) на митній території України вважається ринкова ціна, але не нижче митної вартості товарів (супутніх послуг), з якої були сплачені податки та збори під час їх митного оформлення.

-579- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 39.15 статті 39 виключити.

783.

39.16. Обов’язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом. Для обґрунтування відповідності ціни господарської операції рівню звичайної ціни платник податків зобов’язаний за письмовою вимогою подати органу державної податкової служби за місцем реєстрації відомості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-580- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
пункт 39.16 викласти в такій редакції:
«39.16. Обов’язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом.
При проведенні перевірки платника податку орган державної податкової служби має право надати запит, а платник податку зобов’язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на норми абзацу першого цього пункту».

-581- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 39.16 статті 39 викласти в наступній редакції: „Обов’язок доведення того, що ціна, визначена платником податку, не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому цим Кодексом.
Якщо для визначення звичайної ціни платником податку був застосований один з методів, зазначених у пункті 39.3 цієї статті, цей метод приймається як базовий для визначення звичайної ціни органами державної податкової служби”.

-582- Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
У статті 39:
п.п. 39.16. – виключити

-583- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Друге речення пункту 39.16 статті 39 викласти в такій редакції: “При проведенні перевірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку може обґрунтувати рівень договірний цін або вказати, що звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін”.

-584- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Викласти в наступній редакції:
«Обов'язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом.
Для доведення відповідності ціни господарської операції рівню звичайної ціни при проведенні перевірки платника податку останній зобов'язаний за письмовою вимогою подати органу державної податкової служби за місцем реєстрації відомості з обґрунтуванням рівня договірних цін або послатися на норму попереднього абзацу.

-585- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)
Н.д.Камчатний В.Г. (Реєстр.картка №274)
У статті 39:
п.п. 39.16. – виключити.

784.

39.17. У разі застосування звичайних цін за результатами проведення перевірки платника податку посадові особи органу державної податкової служби фіксують в акті перевірки встановлені факти невідповідності використаних платником в податковому обліку цін звичайним цінам.

-586- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац перший пункту 39.17 статті 39 викласти в наступній редакції:
„У разі застосування звичайних цін за результатами проведення перевірки платника податку та встановлення їх відхилення від договірних цін більш ніж на 20% посадові особи органу державної податкової служби фіксують в акті перевірки встановлені факти невідповідності цін, використаних платником з метою оподаткування, звичайним цінам."

785.

Визначені із застосуванням звичайних цін база, об`єкт оподаткування та інші показники податкового обліку використовуються органами державної податкової служби для проведення розрахунку податкових зобов`язань, коригування від`ємного значення об`єкта оподаткування або інших показників податкової звітності за результатами проведення перевірки.

-587- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац другий пункту 39.17 статті 39 викласти в наступній редакції:
"У разі відхилення договірних цін у податковому обліку платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін менше ніж на 20 відсотків, таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов’язання, коригування від`ємного значення об`єкта оподаткування або інших показників податкової звітності”.

787.

39.18. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу державної податкової служби із заявою про укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.

-588- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Стаття 39 пункт 39.18 виключити;

-589- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 39.18 Статті 39 виключити.


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!