Ціна газової прозорості

Ціна газової прозорості

Тільки публікація детальної інформації про роботу "Нафтогазу" могла б відновити довіру споживачів і переконати їх у необхідності зміни ціни на газ.
П'ятниця, 20 лютого 2015, 14:31
Людмила Симонова, провідний акредитований оцінювач Американського товариства оцінювачів, директор компанії Thomas & Simonova, для VoxUkraine.org

Прозорість бюджету і всіх його витрат - одне з першочергових завдань уряду.

Недавно Антикорупційний комітет Верховної Ради відмовився приймати рішення щодо проекту бюджету-2015 доти, доки уряд не роз'яснить кожну статтю витрат.

Проте громадяни і бізнес не повинні це "вимагати" - вся інформація про витрати і доходи повинна бути публічною та доступною.

Платник податків повинен бачити, як його податки повертаються у вигляді доріг, шкіл і лікарень.

Наприклад, уряд США публікує всі дані в Інтернеті. Там можна побачити детальні розшифровки всіх статей бюджету.

На відміну від США, в Україні надалі намагаються "управляти" командно-адміністративними методами, а не методами стимулювання та прозорості.

Не дивно, що левова частка американського бізнесу свідомо сплачує податки, а близько 50% українського бізнесу - оцінка МВФ за 2014 рік - перебувають в тіні.

Прозорість важлива на рівні держбюджету, але не менш важлива прозорість державних компаній, особливо тих, чиїми послугами користуються всі громадяни.

Однією з таких компаній є НАК "Нафтогаз України" - постачальник видобутого в Україні та імпортованого газу. Ціна на газ в державі багато в чому залежить від діяльності саме цієї компанії.

Днями "Нафтогаз" поширив інформацію про можливу ціну на газ, обґрунтовуючи її економічною собівартістю. НАК пробувала обґрунтувати ціну 319 дол за тис куб м.

Преса жорстко розкритикувала запропоновані розрахунки. VoxUkraine теж опублікував аналіз, який показує "проблемні місця" розрахунку, зокрема, збільшення капіталу за рахунок запасів і необґрунтовану ставку дисконтування.

Фахівці спробували проаналізувати фінансові показники, представлені НАК, але виявилося, що аудиторський звіт фінансової звітності НАК за 2012 рік і 2013 рік на сайті НАК відсутній. Хоча за рішенням ДКЦПФР щорічне розкриття інформації про діяльність ПАТ на основі стандарту фінансової звітності обов'язкове.

Таким чином, державна компанія порушує вимоги законодавства. Правда, є річні фінансові та квартальні звіти, але вони не підтверджені незалежною аудиторською компанією, і їх не можна визнати такими, що відповідають вимогам МСФЗ.

Найбільша проблема з цими звітами - відсутність у них так званих приміток або розшифровок, які б розкривали сутність наведених чисел. Без приміток до статей звітності розміщення звітів виглядає як вчинок "для галочки".

 Усі фото naftogaz.com

Також у звітах наведено все консолідовано, без поділу на сегменти. Транспортування газу магістральними газопроводами представлене в сумі з видобутком і дистрибуцією, а не окремо, як це зазвичай робиться в аудиторських звітах. Тому аналізувати що-небудь у таких звітах досить важко.

Формально звіти є, але насправді вони не є інформативними і не відповідають вимогам МСФЗ. Крім того, інформація не підтверджена незалежним аудитором. Не є достатньою також публікація лише аудиторських звітів без звітів про розвиток, діяльність правління, запаси вуглеводнів, статистику споживачів.

Для порівняння були проаналізовані звіти чотирьох компаній, які видобувають, транспортують та переробляють газ, конденсат і нафту - як і "Нафтогаз". Це Statoil, Норвегія, 67% у держвласності, PGNiG, Польща, 100% у держвласності, British Petroleum, Великобританія, приватизована, і Shell, Данія, приватна компанія.

У розміщеній нижче таблиці наведені результати невеликого дослідження, що демонструють ступінь розкриття інформації цими компаніями. У дослідженні використовувалися офіційні сайти названих фірм. Дослідження показало, що компанії на своїх сайтах публікують такі основні звіти.

1. Щорічні звіти за формою 20F.

2. Звіти стратегічного розвитку.

3. Звіти правління про корпоративне управління.

4. Звіти про винагороду керуючого апарату.

5. Щоквартальні поточні звіти.

6. Статистичну інформацію.

7. Незалежні аудиторські звіти.

Основні звіти, які публікують європейські компанії

* - є частиною щорічного звіту за формою 20F, ** - квартальні звіти, прес-релізи, огляди

На сайтах цих компаній є аудиторські звіти за 2013 рік та попередні роки. Звітів за 2014 рік ще нема, але є квартальні дані про операційну діяльність у 2014 році, звіти правління, прогнози діяльності, статистика щодо запасів та споживачів.

Єдиного стандарту представлення даних компаніями нема, крім аудиторського звіту, який відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку - IFRS, але скрізь є прагнення зробити роботу компанії максимально прозорою.

Аудиторський звіт, що є підтвердженням фінансової звітності, публікується до кінця першого кварталу наступного року. Тому компанії представляють квартальні поточні звіти, які за результатами року будуть підтверджувати незалежні аудитори.

Квартальні звіти включають великий обсяг даних про поточну діяльність компанії і складаються для ознайомлення акціонерів з поточною ситуацією в компанії.

Однак, звичайно, найважливішими є річні звіти про діяльність. Для компаній, акції яких котируються на американських біржах, річні звіти повинні відповідати спеціальним вимогам форми 20F. Ці звіти, як правило, включають такі розділи.

1. Стратегічний звіт - містить огляд ринку, інформацію про стратегії компанії, ключові індикатори діяльності, опис діяльності групи, доходи, витрати, ліквідність і джерела капіталу, технології видобутку і переробки, ціни на основні продукти.

2. Огляд бізнесу - містить опис структури компанії, дані про родовища, запаси вуглеводнів, геологорозвідку і нові родовища, розвиток міжнародного бізнесу, конкурентоспроможність, захист навколишнього середовища і поновлювані джерела енергії, транспортування й зберігання продукції.

3. Звіт про корпоративне управління - містить підхід до винагороди директорів, огляд ризиків менеджменту, факторів ризику, корпоративного управління, правління, виконавчої команди, роботи правління та інших керуючих структур, перелік протоколів зборів та ключових рішень.

4. Фінансова звітність - містить незалежний аудиторський звіт, консолідовану фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, фінансову звітність дочірніх компаній, огляд доходів і витрат, боргів і кредитів, фінансових активів, інвестицій, грошових потоків, позабалансових активів.

5. Інформація для акціонерів - містить дані про акціонерний капітал, лістинги і ціну акцій, дивідендну політику, оподаткування акцій, основних акціонерів, емісії та викуп акцій.

Як бачимо, компанії з видобутку нафти і газу надають великий обсяг інформації для загалу, і аудиторський фінансовий звіт - тільки один з багатьох звітів, який дозволяє зрозуміти діяльність цих компаній і самостійно її проаналізувати.

Українські компанії у кращому випадку надають фінансову звітність, яку складають не самі, а доручають аудиторським фірмам. Проте одних аудиторських звітів недостатньо для розуміння економіки компанії. Потрібні статистичні дані, звіти про діяльність правління, звіти щодо стратегії компанії і дивідендної політики.

29 січня НАК повідомила, що її аудит за 2014 рік виконає аудиторська компанія "Делойт і Туш", а оцінку активів - аудиторська компанія "EY Україна". Оцінка активів буде виконуватися окремо для включення до фінансової звітності, і окремо - для визначення бази тарифоутворення за методологією Regulatory Asset Base.

Застосування цієї методології передбачає виділення з усієї маси активів тільки тих, які виробляють продукцію, тариф на яку передбачається встановити, тобто газові активи. Для цього необхідно, наприклад, виділити ту частину активів, яка відповідає за видобуток, транспортування і виробництво тільки газу.

Оскільки на тих же активах добувають конденсат і нафту, то відокремити їх можливо тільки за допомогою переведення усього видобутку в нафтовий еквівалент і наступного розподілу вартості пропорційно до обсягів видобутку.

При обґрунтуванні тарифу 319 дол за тис куб м "Нафтогаз" не провів процедуру поділу вартості активів між тією частиною, що видобуває і передає газ, і тією частиною, що видобуває інші вуглеводні - конденсат і нафту.

Це призвело до істотного завищення витрат, які розраховуються від вартості основних засобів, а також амортизації і ціни капіталу в економічній собівартості. Тільки розкриття усіх складових розрахунку тарифу може переконати фахівців і громадян у правильному підході при оцінці активів як складової частини тарифу.

Звичайно, за звітність НАК за 2012-2013 роки відповідає попереднє керівництво, але нинішнє теж не опублікувало попередню квартальну звітність за 2014 рік і показники діяльності НАК, на яких ґрунтується нова ціна на газ для населення.

З офіційних документів на сайті НАК є тільки положення про наглядову раду та ревізійну комісію, а статуту, документів, на підставі яких НАК використовує ГТС, і документа про облікову політику нема.

Прогноз діяльності НАК на наступний рік з року в рік з'являється тільки в середині поточного року, а не напередодні цього року, а інформація про тарифи на газ і доходи в розрізі категорій споживачів взагалі ніколи не відображалася на сайті.

Така ситуація не дає можливості громадянам України проконтролювати діяльність компанії, зрозуміти доцільність тих чи інших витрат і перспектив компанії, яка з року в рік збільшує свої борги шляхом нескінченних емісій.

Хотілося б, щоб керівництво компанії зайнялося питанням прозорості, починаючи з публікації аудиторських звітів з усіма примітками, прогнозу діяльності на поточний рік і на п'ять років, щоквартальних основних фактичних показників діяльності.

Передусім - цін реалізації продукції в розрізі споживачів, кількості споживачів у розрізі груп, собівартості різних видів продукції, планів інвестування в нові родовища і їх виконання, інформації про отримані кредити та їх погашення.

Неможливо уявити будь-яку публічну компанію в розвинених країнах, яка б не публікувала фінансові звіти та основні показники діяльності, плани і прогнози.

Тільки публікація детальної інформації про діяльність компанії могла б відновити довіру споживачів і переконати їх у необхідності зміни ціни на газ.

VoxUkraine.org

* * *

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться.

Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!