Як продається майно

Як продається майно

Приватизація державного та комунального майна у 2012 році здійснювалася винятково за гроші. Від продажу об'єктів комунальної форми власності до місцевих бюджетів повинно надійти майже 417 млн грн.
Середа, 13 лютого 2013, 11:45
Фонд державного майна

За даними відомчої звітності з питань приватизації Фонду жержавного майна, з початку процесу приватизації на 1 січня 2013 року реформовано 128 771 об'єкт.

З них більш ніж три чверті - 99 828 об'єктів - належали до комунальної форми власності, інші 28 943 об'єктів - до державної.

Переважна більшість об'єктів приватизації - 84,8% - належали до групи А, інші об'єкти - до груп Б, В, Г - 9%, Д - 4%, Ж - 1,1%, та Е - 1,1%.

Розподіл реформованих об'єктів за категоріями, на 1 cічня 2013 року

За регіональним розподілом значна кількість об'єктів групи А була зосереджена в Донецькій - 11 663, Львівській - 11 339, Дніпропетровській - 7 026, Харківській - 6 462, Запорізькій - 5 041 - областях та Києві - 12 144.

За групами Б, В, Г більшість реформованих об'єктів знаходилася у Донецькій - 963, Дніпропетровській - 786, Харківській - 683, Луганській - 616, Одеській - 598, Київській - 584 - областях та Києві - 690.

Процес приватизації майна підприємств, установ, організацій здійснювався в основному шляхом викупу, понад 52% об'єктів придбано цим способом.

Кількість об'єктів за способами приватизації, на 1 січня 2013 року

Всього, одиниць

У % до загальної кількості

Всього

128 771

100,0

Викуп об'єкта приватизації

67 540

52,45

Викуп за альтернативним планом приватизації

457

0,35

Викуп майна, зданого в оренду з викупом

23 134

17,97

Продаж на аукціоні

19 293

14,98

Продаж на конкурсній основі

7 752

6,02

Продаж акцій акціонерних товариств

10 595

8,23

Дані наведено з урахуванням вилучення об'єктів, з якими, за інформацією Фонду державного майна, його регіональних відділень, органів місцевого самоврядування, розірвано договори купівлі-продажу на 1 січня 2013 року.

Кількість реформованих об'єктів на 1 січня 2013 року в розрізі регіонів за формами власності до приватизації

 

 

Всього,
одиниць

У тому числі

У тому числі у %

державної
власності

комунальної
власності

державної
власності

комунальної
власності

Україна

128 771

28 943

99 828

22,48

77,52

Вінницька

2 891

1 264

1 627

43,72

56,28

Волинська

2 618

699

1 919

26,70

73,30

Дніпропетровська

8 096

1 844

6 252

22,78

77,22

Донецька

13 215

4 165

9 050

31,52

68,48

Житомирська

2 973

1 245

1 728

41,88

58,12

Закарпатська

3 011

423

2 588

14,05

85,95

Запорізька

5 739

1 334

4 405

23,24

76,76

Івано-Франківська

4 393

483

3 910

10,99

89,01

Київська

3 149

1 084

2 065

34,42

65,58

Кіровоградська

2 708

688

2 020

25,41

74,59

Луганська

5 738

1 674

4 064

29,17

70,83

Львівська

12 532

1 604

10 928

12,80

87,20

Миколаївська

3 960

1 110

2 850

28,03

71,97

Одеська

4 993

1 466

3 527

29,36

70,64

Полтавська

3 323

910

2 413

27,38

72,62

Рівненська

2 311

855

1 456

37,00

63,00

Сумська

3 123

860

2 263

27,54

72,46

Тернопільська

3 156

764

2 392

24,21

75,79

Харківська

7 562

1 620

5 942

21,42

78,58

Херсонська

2 479

577

1 902

23,28

76,72

Хмельницька

2 534

588

1 946

23,20

76,80

Черкаська

2 538

799

1 739

31,48

68,52

Чернівецька

3 113

497

2 616

15,97

84,03

Чернігівська

1 721

658

1 063

38,23

61,77

Київ

13 136

1 142

11 994

8,69

91,31

АРК і Севастополь

7 759

590

7 169

7,60

92,40

Питома вага кількості реформованих об'єктів державної форми власності перевищує середній показник по державі - 22,48% - у Вінницькій - 43,72%, Житомирській - 41,88%, Чернігівській - 38,23%, Рівненській - 37%, Київській - 34,42%, Донецькій - 31,52%, Черкаській - 31,48%, Одеській - 29,36%, Луганській - 29,17%, Миколаївській - 28,03%, Сумській - 27,54% - та Полтавській - 27,38% - областях.

В Автономній республіці Крим та Севастополі - 92,4%, Києві - 91,31%, Івано-Франківській - 89,01%, Львівській - 87,2%, Закарпатській - 85,95%, Чернівецькій - 84,03% - та Харківській - 78,58% - областях питома вага кількості реформованих об'єктів комунальної форми власності перевищує середній показник по Україні - 77,52%.

Кількість реформованих об'єктів за класифікаційними групами, на 1 січня 2013 року

За видами економічної діяльності процесом приватизації найбільше охоплено єдині майнові комплекси підприємств торгівлі, побутових виробів, промисловості, з надання комунальних та індивідуальних послуг.

За 2012 рік в процесі приватизації змінили форму власності 1 516 об'єктів, з яких державних - 169, комунальних - 1 347.

Кількість реформованих об'єктів в розрізі регіонів за 2012 рік

 

 

Всього,

одиниць

У тому числі

У тому числі у %

державної

власності

комунальної

власності

державної

власності

комунальної

власності

Україна

1516

169

1347

11,15

88,85

Вінницька

24

23

1

95,83

4,17

Волинська

3

3

0

100,00

0,00

Дніпропетровська

84

6

78

7,14

92,86

Донецька

123

13

110

10,57

89,43

Житомирська

20

4

16

20,00

80,00

Закарпатська

24

2

22

8,33

91,67

Запорізька

271

4

267

1,48

98,52

Івано-Франківська

38

1

37

2,63

97,37

Київська

3

3

0

100,00

0,00

Кіровоградська

36

1

35

2,78

97,22

Луганська

140

10

130

7,14

92,86

Львівська

190

13

177

6,84

93,16

Миколаївська

30

3

27

10,00

90,00

Одеська

17

5

12

29,41

70,59

Полтавська

39

21

18

53,85

46,15

Рівненська

20

4

16

20,00

80,00

Сумська

44

4

40

9,09

90,91

Тернопільська

31

3

28

9,68

90,32

Харківська

208

17

191

8,17

91,83

Херсонська

36

4

32

11,11

88,89

Хмельницька

22

1

21

4,55

95,45

Черкаська

23

3

20

13,04

86,96

Чернівецька

10

1

9

10,00

90,00

Чернігівська

11

4

7

36,36

63,64

м. Київ

12

9

3

75,00

25,00

АРК і Севастополь

57

7

50

12,28

87,72

У звітному періоді об'єкти за класифікаційними групами розподілялися так: А - 95,78%, Д - 1,98%, Е - 0,46%, Ж - 0,66%, В, Г - 1,12%.

Розподіл реформованих об'єктів за групами, на 1 січня 2013 року

За регіональною ознакою найбільше об'єктів групи А реформовано у Запорізькій -268, Харківській - 202, Львівській - 184, Луганській - 137, Донецькій - 114 - областях. За групами Б, В, Г - у Донецькій області - 6.

Об'єкти малої приватизації - групи А - комунальної форми власності, які становили 99,47% від загальної кількості об'єктів цієї класифікаційної групи, реформувалися переважно шляхом викупу - 83,5% - та продано на аукціонах - 13,67%.

Об'єкти групи А державної форми власності приватизувалися в основному шляхом викупу - 63,72%, на аукціоні - 30,97%, на конкурсній основі - 5,31%.

Переважну кількість об'єктів групи Д державної та комунальної форм власності продано на аукціонах - 20 - та шляхом викупу - 10.

Інформація про реформування власності об'єктів за категоріями за 2012 рік

Кількість об’єктів,

одиниць

У % до

загальної кількості

Всього

1 561

100,0

Цілісні майнові комплекси підприємств

19

1,25

Структурні підрозділи

1 467

96,77

Об'єкти незавершеного будівництва

30

1,98

Наведені дані свідчать, що частіше об'єктами приватизації стають структурні підрозділи, серед яких - здебільшого приміщення, будівлі та споруди, які за класифікацією належать до об'єктів групи А - 95,78%.

Серед способів приватизації упродовж 2012 року найпоширенішими були викуп та продаж на аукціоні - відповідно 80,1% та 16% від загальної кількості реформованих об’єктів в Україні.

Розподіл об'єктів за способами приватизації

 

Всього, одиниць

У % до загальної кількості

Всього

1516

100,0

Викуп об'єкта приватизації

1214

80,1

Продаж на аукціоні

242

16,0

Продаж на конкурсній основі

46

3,0

Продаж акцій акціонерних товариств

14

0,9

Приватизація державного та комунального майна у 2012 році здійснювалася винятково за гроші. За договорами купівлі-продажу від продажу об'єктів комунальної форми власності до відповідних місцевих бюджетів повинно надійти майже 417 млн грн.

Крім цього, від продажу об'єктів малої приватизації - групи А, Д, Е, Ж - державної форми власності за договорами купівлі-продажу до держбюджету повинно надійти понад 851 млн грн.

Сумарна номінальна вартість статутних фондів об'єктів великої приватизації, які у звітному періоді змінили державну форму власності, становить 1,023 млрд грн.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Підпишіться на наші повідомлення!