Чи стане "13" щасливим числом для економіки

Чи стане "13" щасливим числом для економіки

Розвиток глобальної економіки залишатиметься слабким. Заходи жорсткої економії негативно вплинуть на перспективи економічного розвитку через послаблення попиту. Сповільнення росту в Індії і Китаї лише ускладнить ситуацію.
Четвер, 3 січня 2013, 13:06
"Ерсте банк"

"Жорстка фіскальна політика багатьох держав обмежить економіку від повернення до росту в 2013 році", - прогнозує керівник підрозділу досліджень Erste Group Фрітц Мостбьок.

Тривалий конфлікт на Близькому Сході створюватиме тимчасовий тиск на фінансові ринки і матиме довготерміновий вплив на ціни на нафту.

У США дії ФРС зміцнюють довіру споживачів і підтримують споживання у 2013 році.

Загалом це призведе до зростання економіки на рівні 2% у 2013 році і поступового приросту капіталу у 2014 році, даючи такий необхідний поштовх до глобального росту, зокрема у сфері експорту в єврозоні.

Заходи ЄЦБ позитивно вплинули на інвестиційні настрої на фінансових ринках. Втім, враховуючи низькі фундаментальні показники, негативний розвиток ситуації на фінансових ринках у реальній економіці є лише питанням часу.

"Після вступу Хорватії до ЄС у липні ми спостерігатимемо до 2,5% росту ВВП у 2014-2020 роках завдяки виходу на спільний ринок і доступу до капіталу ЄС. Балканська інтеграція повинна отримати ще один поштовх у 2013 році, коли Сербії призначать дату початку переговорів щодо вступу в ЄС", - наголошує Мостбьок.

За його словами, глобальні фондові ринки 2013 року демонструватимуть хороші  результати. Привабливі ставки та відсутність альтернатив для інвестицій позитивно вплинуть на динаміку більшості фондових індексів.

Європейський ринок корпоративних запозичень повинен залишатися в центрі уваги інвесторів. Особливо привабливими будуть компанії з широким географічним покриттям та клієнтською базою, адже вони матимуть більше можливостей для нарощення оборотів.

Внаслідок обмеження інвестицій для експансій чи злиттів та поглинань, з одного боку, збільшиться інтерес до нових розміщень цінних паперів, зокрема компаній регіону ЦСЄ, з іншого боку - знизяться спреди.

"На наш погляд, необхідно уникати інвестицій у європейський сектор телекомунікацій та комунальних послуг, оскільки їх результати залишаться низькими у 2013 році і наступних роках", - підкреслює Мостбьок.

Привабливими, на його думку, будуть інвестиції в автовиробників регіону ЦСЄ. Кожна четверта машина, випущена в ЄС у 2013 році, буде зроблена в ЦСЄ. У колишній Чехословаччині 2012 року випущено 2 млн легкових автомобілів, що робить регіон другим найбільшим автовиробником у Європі після Німеччини.

Автовиробництво у ЦСЄ розвивається на фоні втрати позицій автовиробників з Південної Європи та виграє завдяки порівняно невисокій вартості праці і масштабній присутності на ринку німецьких - VW і Skoda - та азійських виробників - Kia, Hyundai, Toyota.

Фото avtovesti.com

Ситуація з глобальним боргом залишається основною темою. Знизити високий рівень сукупного боргу та бюджетного дефіциту буде складно. Це стосується не лише єврозони. Боргова криза у розвинутих країнах - єврозона, США, Японія, Великобританія - залишатиметься проблемою впродовж наступних років.

Економічне середовище залишатиметься нестабільним. Корені економічної, фінансової кризи та кризи довіри криються у високій заборгованості, скорочення якої є складним процесом і вимагає тривалого часу. Це означає чергове випробування для фінансових ринків та реальної економіки у наступні місяці.

Розвиток глобальної та європейської економіки залишатиметься слабким. Упродовж останніх п'яти років спостерігалося послаблення економіки на фоні фінансової кризи 2008 року. Наразі економіки виснажені і стають дедалі вразливішими, в тому числі через суттєвий рівень суверенної заборгованості.

Необхідні державні заходи жорсткої економії негативно впливають на перспективи економічного розвитку через послаблення попиту. Сповільнення економічного росту в Китаї та Індії лише ускладнить ситуацію.

Можливе ускладнення ситуації на Близькому Сході. Досі триває конфлікт у Сирії, напружена політична ситуація в Єгипті. Поряд з іншими факторами це загострює економічну нестабільність. Важко передбачати, коли саме відбудеться ескалація конфліктів на Близькому Сході, втім вона є дуже ймовірною.

Такі проблеми мають негативний короткостроковий вплив на фінансові ринки і довгостроковий - на ціни на нафту і нафтопродукти.

Відновлення ринку житлової нерухомості в США стає сталою тенденцією, враховуючи інтервенції ФРС. Ціни на житло та обсяги продажів житлової нерухомості зростають, розвивається будівництво нового житла. Тим не менш, відчуження заставної нерухомості залишається на високому рівні.

Дані тенденції повинні зміцнити довіру споживачів і підтримати споживання у США в 2013 році. Це важливо, враховуючи очікуване скорочення державних витрат.

Експерти банку прогнозують, що зниження державних витрат буде компенсовано прискореним ростом приватного попиту, що загалом приведе до стабільного економічного зростання на рівні 2% в 2013 році та поступового покращення ситуації в 2014 році. Це сприятиме глобальному економічному росту.

Високий рівень непевності зазвичай характеризується високою волатильністю ринків та високими спредами. Проте дії ЄЦБ позитивно вплинули на інвестиційні настрої на фінансових ринках і, починаючи з червня, спостерігалися позитивні показники за активами всіх класів, в тому числі високоризиковими.

Фото epochtimes.com

Враховуючи низький ріст фундаментальних показників, готовність приймати високі ризики невиправдана і з часом негативно впливатиме на фінансові ринки та реальну економіку. Таким чином, неправильний розрахунок співвідношення ризиків та прибутків може призвести до значних збитків у майбутньому.

Вихід єврозони з найнижчої точки економічної кризи у 2013 році є критичним для подальшого скорочення спредів.

Європейський ринок корпоративних запозичень залишатиметься у центрі уваги інвесторів, незважаючи на обмежений ріст фундаментальних показників.

Зростання доходів у корпоративному секторі в 2013 році буде обмеженим у зв'язку з послаблення попиту в Європі. На думку експертів банку, більш помітними стануть відмінності між компаніями, що працюють на основних європейських ринках, і тими, бізнес яких сконцентрований в периферійних країнах.

Для збереження стабільності європейський бізнес продовжить концентрацію на своїх основних ринках. Фактично, у бізнесу не залишилося простору для подальшого скорочення витрат, тому деяким компаніям доведеться відкласти впровадження нових продуктів.

Компанії забезпечуватимуть собі ліквідність через продаж активів, а також шляхом викупу облігацій та їх одночасного рефінансування облігаціями на триваліший термін. Компанії з широким географічним покриттям та клієнтською базою матимуть більше можливостей для нарощення оборотів.

Обмежені інвестиції на експансію бізнесу і злиття та поглинання спричинять скасування чи перенесення планів щодо емісії на первинному ринку.

Це призведе до скорочення пропозиції акцій і в результаті підвищить інтерес до тих компаній, які наважаться на розміщення, зокрема центрально-східноєвропейських компаній. Крім цього, очікується скорочення спредів.

Безробіття у єврозоні, в більшості периферійних країн, знизить інфляцію та процентні ставки. Економічний спад, викликаний борговою кризою, супроводжувався надзвичайно стрімким збільшенням рівня безробіття в периферійних країнах Європи, особливо починаючи з травня 2011 року.

Зниження рівня безробіття у Німеччині та Франції дещо врівноважило зростання даного показника в периферійних європейських країнах.

Втім, неочікуване підвищення рівня безробіття в Італії та Іспанії, пов'язане з погіршенням економічної ситуації та загостренням боргової кризи, є основним рушієм зростання безробіття єврозони. Високий рівень безробіття, низькі зарплати та послаблення споживчого попиту знизило інфляційні очікування.

Фото pro100news.info

За прогнозами аналітиків Erste Group, інфляція становитиме 1,7% в 2013 році та 1,3% у 2014 році. Дефляційний тиск вимагатиме рішучих дій від ЄЦБ, зокрема скорочення ставки до 0,5%, що послабить і процентні ставки, і доходи.

Структурні реформи в Італії критично необхідні і можуть бути впроваджені лише поміркованими політиками. Важливими для Італії є перспективи довгострокового економічного розвитку, адже це вирішить проблеми суверенної заборгованості.

В Італії співвідношення державного боргу до ВВП може покращитися у випадку більш активного номінального росту економіки порівняно з державними витратами на фінансування заборгованості. Таким чином, Італія повинна зосередитися передусім на посиленні економічного зростання.

На фоні пригніченого внутрішнього попиту іноземний попит - єдина надія італійської економіки. Для його підвищення слід збільшувати конкурентноздатність італійського бізнесу. Бізнес-середовище може покращитися за рахунок реформи ринку праці та енергетичного сектора, полегшення умов ведення бізнесу.

Італії також варто посилити позиції в сфері інновацій, що вимагає інвестицій в дослідження та освіту. Інакше економіка знову опиниться під тиском. Програма підтримки Італії ЄЦБ вимагає утримання суверенного боргу на стабільному рівні.

Якщо поточні реформи будуть реалізовуватися, загроза економічній стабільності Італії протягом 2013 року знижуватиметься, зокрема завдяки підвищенню рівня експорту в Німеччину. З іншого боку, зростання рівня безробіття може посилити ризик рецесії та, відповідно, ескалації боргової кризи.

Глобальні фондові ринки у 2013 році демонструватимуть хороші результати. Багато інвесторів пропустили пожвавлення на фондових ринках у 2012 році і, можливо, будуть більш активними у 2013 році.

У зв'язку з очікуваним поступовим зростанням доходів у корпоративному секторі волатильність акцій буде невисокою. Привабливі ставки і відсутність альтернатив для інвестицій позитивно вплинуть на динаміку більшості фондових індексів.

Ринки телекомунікацій та комунальних послуг продовжать демонструвати слабкі результати у 2013 році і в наступні роки. У зв'язку з упущеними можливостями росту, неефективним бізнесом та політичними впливами довгострокові показники прибутковості даних ринків залишатимуться на рівні, нижчому за середній.

Аналітики Erste Group рекомендують уникати інвестицій в ці сектори, адже у 2013 році їх дохідність буде негативною. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!