Податковий облік цінних паперів. Так що ж зробила Податкова?

Податковий облік цінних паперів. Так що ж зробила Податкова?

Два професійні об'єднання фінансистів - НАБУ та УАІБ - дали протилежні тлумачення останнім діям Державної податкової служби щодо податкового обліку операцій з цінними паперами. Що відбулося насправді?
П'ятниця, 28 грудня 2012, 13:56
Економічна правда

До "Економічної правди" майже синхронно надійшли листи від двох професійних об'єднань фінансистів.

Перше - Незалежна асоціація банків України (НАБУ) - є банківською асоціацією, яка є майже підконтрольна Національному банку України.

Друге - Українська асоціація інвестиційного бізнесу - діє в інтересах поширеного, хоча і не афішованого, бізнесу з управління активами венчурних фондів.

Вони дали протилежні тлумачення останнім діям Державної податкової служби щодо податкового обліку операцій з цінними паперами. Про витоки цієї суперечки читайте тут, а про останні події з цього приводу - тут.

Компромісне рішення начебто знайдене. Звичайно, це компроміс між податківцями та структурами Ріната Ахметова, а не між податківцями та ринком. Та вже який є.

Однак 21 грудня 2012 року наказом №1160 ДПС затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку відображення в податковому обліку суб'єктами господарювання операцій з цінними паперами. Цим наказом поставлена проміжна крапка у цій ситуації.

Ось думки професійних об'єднань з цього приводу.

НАБУ: Податкова служба відкликала податкові консультації та листи щодо відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами.

Незалежна асоціація банків України інформує учасників фондового ринку про затвердження Державною податковою службою України (нині - Міністерства доходів і зборів України) наказу №1160 від 21 грудня 2012 року.

Відповідно до наказу втрачають чинність узагальнюючі податкові консультації щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на фондовому ринку, затверджені наказами ДПСУ від 5 липня 2012 року №579 та №573.

Крім того, низка листів ДПСУ з цього питання повинні застосовуватися у частині, що не суперечить наказу.

Йдеться, зокрема, про лист ДПСУ №320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року "Про відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках".

Фото tsn.ua

Чотири місяці тому цей документ викликав негативну реакцію учасників фінансового і фондового ринків України, які вказували на  невідповідність цього листа положенням податкового законодавства.

А саме: обмеження визнання в майбутніх податкових періодах витрат на придбання цінних паперів, що мало б негативний вплив на політику державних запозичень, загрозу збитковості операцій з державними цінними паперами для потенційних інвесторів.

НАБУ разом з асоціацією "Українські фондові торговці" (АУФТ) та Асоціацією платників податків України (АППУ) були змушені звернутися з відкритим листом до комітету Верховної ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

Автори листа вважали тлумачення положень Податкового кодексу, викладене у листі ДПСУ, таким, що не відповідає вимогам податкового законодавства. Це також не раз було предметом гострого обговорення на засіданнях комітету НАБУ з питань оподаткування і обліку та Клубі головних бухгалтерів (КГБ).

Конструктивний діалог учасників фондового ринку на чолі з НАБУ і АУФТ нарешті дав позитивний результат.

"Нам приємно, що податківці прислухалися до думки учасників ринку, які змогли професійно, злагоджено і переконливо викласти свої аргументи. Це приклад успішної взаємодії бізнесу і держави", - підкреслив виконавчий директор НАБУ Сергій Мамедов.

НАБУ висловлює вдячність ДПСУ за її конструктивну позицію, а АУФТ, АППУ, банкам-членам та іншим партнерам - за допомогу у вирішенні цього складного, але принципового для функціонування системи питання.

УАІБ: Податкова консультація не врегулювала спірних питань, а ще й додала нових.

21 грудня 2012 року наказом №1160 ДПСУ затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку відображення в податковому обліку суб’єктами господарювання операцій з цінними паперами. Ознайомившись із змістом консультації, фахівці УАІБ зазначають, що вона не виправдала сподівань.

Як і у листі ДПСУ №320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року, у консультації фінансовий результат операцій з цінними паперами прирівнюється до загального від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке утворилося на 1 січня 2012 року, тим самим прив'язуючи його до пункту 3 підрозділу 4 перехідних положень ПКУ.

Асоціація знову наголошує, що від'ємний фінансовий результат операцій з цінними паперами не є від'ємним значенням об’єкта оподаткування з податку на прибуток. Це різні за своєю економічною суттю поняття, тому норми перехідних положень не можуть бути застосовані до операцій з цінними паперами.

На відміну від від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке є результатом збиткової діяльності платника податку на прибуток підприємств, від'ємний фінансовий результат від операцій з цінними паперами виникає внаслідок особливого порядку визнання витрат на придбання цінних паперів, які враховуються у відокремленому обліку в тому податковому періоді, коли відбулося їх здійснення.

Фото wikipedia.org

Від'ємний фінансовий результат збільшується на суму витрат на придбання цінних паперів та зменшується на суму доходу від продажу цінних паперів.

Отже, сума від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами  на звітну дату дорівнює сукупній вартості портфеля цінних паперів за цінами їх придбання, скоригованій на суму прибутків/збитків від таких операцій у попередні періоди, а тому може бути погашена лише шляхом повного розпродажу інвестиційного портфеля, що призведе до паралічу фондового ринку.

Крім того, у роз'ясненні ДПСУ з'явилися такі нововведення щодо тлумачення норм Податкового кодексу.

1. Платники податку, що здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів, повинні вести окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався на 1 січня 2012 року від від'ємного значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.

При цьому в консультації передбачається, що від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло після 31 грудня 2011 року, погашається у другу чергу.

2. До складу від'ємного фінансового результату за операціями з цінними паперами, що переноситься на наступні звітні періоди, забороняється включати витрати на придбані цінні папери, які не були продані протягом звітного періоду.

3. Для підприємств, які не є професійними учасниками фондового ринку, операції з купівлі-продажу цінних паперів мають статус інвестиційної діяльності.

Тобто інвестор зобов'язаний подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій відповідно до закону "Про інвестиційну діяльність" №1560 від 18 вересня 1991 року. Також такі операції повинні здійснюватися у грошовій формі.

Встановлення винятково грошової форми розрахунку при здійсненні операцій з цінними паперами суперечить загальним нормам законодавства та нормам Податкового кодексу, згідно з якими "під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів як компенсацію їх вартості".

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.