Інновації в собі

Інновації в собі

Україна отримує кредит від Світового банку на покращення доріг. І що відбувається далі? Дороги будують македонці, італійці, турки. І це нація, яка конструює та випускає космічні ракети?
Четвер, 14 січня 2010, 14:12
Роман Грицьків - начальник відділу бізнес-моделювання Кредобанку, викладач Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS)

Питання використання інноваційних моделей розвитку є надзвичайно актуальним у період змін. Криза, яка болюче б'є по підприємствах та споживачах, може стати стимулом для їхнього стрімкого розвитку.

Сьогодні багато країн світу визначають пріоритети свого розвитку у використанні енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії, виробництві екологічно чистих продуктів та послуг.

Криза - це переломний момент: спочатку хвороба загострюється, а потім настає одужання. Від того, як людство реагуватиме на нові виклики, буде залежати майбутнє світу.

Використання інноваційних технологій може мати подвійний ефект: на мікро- та макрорівні.

У першому випадку це дозволить підвищити ефективність діяльності підприємств, у другому - дасть можливість припинити чи принаймні сповільнити руйнування навколишнього середовища, реструктурувати кластерну структуру національної економіки, збільшити число підприємств у найбільш перспективних сферах.

В України з'явився шанс зайняти достойне місце серед провідних країн світу та нарешті реалізувати свій прихований потенціал. Його обсяг - це та різниця, на яку Україна відстає від розвинених країн, що схожі на неї за площею та кількістю населення.

Країна

Площа, тис. кв. км

Кількість населення, млн. чол.

ВВП, млрд. дол.

ВВП на душу населення, дол.

 Україна

603,7

46,3

353,7

7 634

 Франція

547,0

61,8

2 130,4

34 262

 Іспанія

504,8

45,2

1 396,9

30 757

 Німеччина

357,0

82,0

2 910,5

35 552

 Польща

312,7

38,1

669,7

17 560

 Італія

301,2

57,6

1 814,6

30 705

Джерело: Міжнародний валютний фонд, World Economic Outlook Database, дані за 2008 рік

Саме тому потрібно зробити великий крок вперед до кардинальних змін, перейти на новий ступінь розвитку, обминаючи той шлях, який пройшли розвинені країни. Суспільство посткризового періоду мало би переглянути та переосмислити способи ведення господарської діяльності з врахуванням впливу наступних факторів.

1. Мораль. Учасникам господарських відносин потрібно бути більш чесними один з одним під час погоні за збагаченням. Тільки так можна уникнути криз у майбутньому. До прикладу, банки повинні об'єктивно оцінювати свої ризики, а позичальники - можливості повернення боргів.

Кредитний портфель установ, що працюють в Україні, на 1 січня 2009 року становив 734 мільярди гривень, з них проблемні позики - 18,9 мільярда гривень або 2,3%. А на 1 липня - 722 мільярди гривень, 51,4 мільярди гривень та 7,1% відповідно.

Збільшення частки проблемних кредитів та зростання внутрішнього боргу - основні фактори, які впливатимуть на розвиток фінансового сектора та економіки України.

2. Екологічна безпека. Виробники та споживачі повинні розуміти, що однаково відповідають за завтрашній день, зокрема, за збереження на планеті умов, прийнятних для проживання.

Будь-яка господарська діяльність повинна передбачати проведення аналізу екологічної ефективності та екологічної безпеки. 70 тисяч підприємств у світі сертифіковані за стандартом екологічної безпеки ISO 14000.

3. Енергозбереження. Кожен процес, продукт і послугу слід аналізувати на предмет енергозбереження та можливості використання відновлювальних джерел енергії.

4. Раціональність споживання. Потрібно максимально використовувати природні матеріали, які можна утилізувати. Деякі країни, наприклад Китай, заборонили продаж поліетиленових пакетів, утилізація яких шкодить навколишньому середовищу.

Багато сучасних компаній у Європі та США відмовляються від використання паперового документообігу, а використовують лише електронні носії інформації.

У США споживачі відмовляються від машин з великими об'ємами двигунів. Це має подвійний ефект: зменшуються витрати і на придбання авто, і на пальне.

Ці чотири фактори стануть рятівним колом для людства. Хоча усе це видається дещо утопічним та суперечить природі людини, але необхідно зважати: це не просто поради. Без врахування цих складових світ потрапить у прірву.

Якими можуть бути конкретні поради для практичного застосування інноваційних моделей розвитку в Україні?

1. На державному рівні потрібно здійснити рішучі та кардинальні заходи для того, щоб інноваційні шляхи розвитку стали пріоритетними для всієї країни. Для цього держава має усі важелі впливу, і потрібне лише бажання трансформувати їх у дію.

2. На рівні підприємств та організацій керівники та власники бізнесу повинні удосконалити процеси своїх підприємств за допомогою інноваційних технологій виробництва та управління.

Сьогодні в Україні спостерігається незначний рівень зацікавлення інноваціями, адже досі у більшості галузей можна було отримувати надприбутки без новітніх технологій.

У світі 34% компаній використовують інноваційні технології управління. Криза, яка торкнулася усіх сфер діяльності, буде сприяти використанню інноваційних технологій у виробничих процесах та управлінні - оптимізація бізнес-процесів, управління якістю, реінжиніринг, управління стратегіями та проектами.

Використання цих технологій дозволить зробити українські продукти і послуги більш якісними та конкурентноздатними на внутрішньому та зовнішньому ринках, а Україні стати повноправним учасником ринкових відносин, а не гравцем, що продає лише сировину, яка повертається в Україну у вигляді кінцевого продукту.

Ця практика характерна для багатьох галузей національної економіки, особливо для металургії та хімічної промисловості. Експортується дешевий метал, а імпортуються дорогі авто, або ж продається дешева хімічна сировина, а ввозяться дорогі ліки.

Таким чином Україна виснажує свої природні багатства та дає можливість збагачуватися іншим країнам. Те саме стосується й імпорту. Україна ввозить багато продукції, яка може бути вироблена вітчизняними компаніями, проте споживачі віддають перевагу імпортним товарам тільки через те, що їх якість вища.

 

млрд. дол.

питома вага, %

 Експорт товарів і послуг, 2008 рік

85,6

 

   у тому числі:

 

 

   чорні і кольорові метали, вироби з них

27,6

32,0

   продукція хімічної промисловості

6,8

8,0

   мінеральні продукти

6,3

7,3

 Імпорт товарів і послуг, 2008 рік

100,0

 

   у тому числі:

 

 

   машини, устаткування, транспортні засоби

26,6

27,0

   продукція хімічної промисловості

12,0

12,0

Джерело: НБУ, Держкомстат

Наглядним є також приклад, коли Україна отримує кредит від Світового банку на покращення доріг. І що відбувається далі? Хто будує українські дороги? Македонці, італійці, турки, азербайджанці.

Україна оплачує роботу іноземних компаній, виробників іноземної техніки та сплачує відсотки за кредитами. І все це тільки через те, що українські компанії не можуть якісно виконати відповідні роботи та не можуть виготовити техніку для укладання асфальту. І це нація, яка конструює та випускає космічні ракети?

Ідея якісного продукту може стати локомотивом, який витягне Україну з кризи, а потім і виведе її у світові лідери.

Все, що для цього потрібно, в Україні є: кваліфікована робоча сила, працелюбність та підприємливість населення, широка ресурсна база, бажання зробити країну придатною для проживання майбутніх поколінь.

До цього необхідно додати лише наступні дії: покращити якість управління та змінити пріоритети розвитку, щоб перетворитися з країни споживачів на країну виробників.

Саме це, а не фінансові заходи, стане запорукою розвитку економіки і виходу з кризи. Фінансове стимулювання не здатне вилікувати хворобу, а може лише на певний час полегшити страждання. Насправді, порятунком може стати не план антикризових дій, а створення нової економічної моделі розвитку, заснованої на нових технологіях.

Те, що такі моделі розвитку виникнуть найближчим часом, сумнівів майже немає, адже ряд країн вже сьогодні реалізовує стратегії розвитку, які передбачають використання найновіших технологій та формування нових правил поведінки.

Людина майбутнього повинна бути ощадливою, має думати не тільки про себе а й про майбутнє планети. Її споживання не повинно бути надмірним, а наслідки діяльності не мають спричиняти забруднення навколишнього середовища.

Не треба чекати, що хтось розпочне кардинально змінювати Україну. Кожному потрібно змінювати цю країну у межах своїх можливостей.

Кожен керівник підприємств здатен кардинально покращити модель своєї діяльності з врахуванням кращого світового досвіду, а кожен громадянин може сам зробити своє споживання більш раціональним та більш екологічним.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!